Page 1

KOMPANIJA Gebrüder Weiss SRBIJA SERTIFIKOVANA PO TAPA STANDARDU Logistička kompanija Gebrüder Weiss Srbija je zbog težnje za povećanjem bezbednosti u svom skladištu i prostorijama odlučila da postane članica TAPA organizacije i u skladu sa tim, pokrenut je i uspešno realizovan niz tehničkih i organizacionih mera za dobijanje TAPA sertifikata.

30 LOGISTIKA i TRANSPORT


“Gebrüder Weiss je tako postala prva firma u Srbiji koja je ušla u proces ovakve vrste sertifikacije.” U vezi sa ovim značajnim događajem za srpsku logistiku, razgovaramo sa Marijom Dimitrijević, menadžerom kvaliteta i TAPA menadžerom kompanije Gebrüder Weiss. The Transported Asset Protection Association (TAPA) nije poznata ljudima izvan sektora logistike i transporta. Recite nam nešto više o ovoj organizaciji? The Transported Asset Protection Association (TAPA) pruža kompanijama kao što je Gebrüder

Weiss mogućnost borbe protiv kriminala u transportu korišćenjem rasprostranjene mreže. Cilj organizacije je obrazovanje foruma za odgovorne menadžere i razmena profesionalnih informacija na zajedničku korist. TAPA prikuplja primere incidenata i bezbednosnog kriminala od globalnih proizvođača, logističkih provajdera, vozara, agencija za sprovođenje zakona i drugih interesnih grupa, obrađuje ih i prosleđuje pripremljene podatke svojim članicama. TAPA takođe razvija strategije u cilju redukcije gubitaka u

međunarodnim lancima snadbevanja i poseduje definisane standarde koji pomažu smanjenju rizika od krađe ili prevare. Koje su prednosti članstva u organizaciji TAPA? Zahtevi organizacije vezani za bezbednost su globalno priznati kao industrijski standard za bezbednost transportnih objekata i samog transporta. TAPA’s Incident Information Service (IIS) kontinuirano sakuplja i

LOGISTIKA i TRANSPORT 31


Standardi kvaliteta

deli podatke, omogućavajući korišćenje najnovijih saznanja iz sveta transporta kako bi se izbegli takozvani ’hotspots’, osigurava vašu robu u transportu i, ukoliko je to neophodno, daje izveštaje i pronalazi ukradenu robu. TAPA redovno konsultuje odgovarajuće službe u sastavu ministarstava kao i agencije za sprovođenje zakona u cilju podrške svojim članicama prilikom sprovođenja kampanja za suzbijanje kriminala. Kvartalne konferencije u regionu EMEA okupljaju preko 150 stručnjaka za bezbednost koji prisusvuju prezentacijama najnovijih rešenja u borbi protiv kriminala, razmenjuju praktična iskustva i povezuju se sa kompanijama istomišljenicama. Mesečna newsletter komunikacija.

Aktuelno izdanje magazina IRU (International Road Union) pokazuje da je svaki šesti vozač napadnut, 42 % na parkinzima i 68 % tokom noći. Javljaju se novi napadi i krađe na dnevnoj bazi a troškovi variraju i iznose oko 7 milijardi godišnje! Koje su pogodnosti koje klijenti dobijaju korišćenjem usluga Gebrüder Weiss-a? U kom smislu se sada izdvajate od konkurencije? Ključne vrednosti Gebrüder Weiss-a jesu nezavisnost, održivost, posvećenost i kvalitet usluga. Gebrüder Weiss GmbH se u svom internacionalnom poslovanju zalaže za principe kvaliteta, bezbednosti, zdravlja i usklađenosti sa zakonom. Ovi principi predstavljaju podršku ključnim vrednostima i uključuju još jedan od glavnih ciljeva Gebrüder Weiss-a: zadovoljstvo klijenata.

Marija Dimitrijević

32 LOGISTIKA i TRANSPORT

Iz perspektive logističke kompanije klijent je zadovoljan onda kada se roba nalazi u dobrim i sigurnim rukama. To je ujedno i razlog iz kog Gebrüder Weiss ulaže sve napore kako bi klijentima pružila osećaj sigurnosti. TAPA stoga predstavlja dobre i pouzdane smernice i standard. Ali TAPA nije samo dobar argument u smislu kvaliteta. Ona takođe pomaže u stvaranju svesti o temama bezbednosti u okviru kompanije. Zaposleni u Gebrüder Weiss-u su obučeni za postupanje sa nepoznatim licima, ne samo u okviru objekta ili kontrole pristupa kancelarijama. Na taj način i zaposleni štite sami sebe. Naročito vozači dobijaju informacije i imaju obuke kako bi znali kako da se ponašaju u slučaju krađe, kidnapovanja ili napada druge vrste. Oni sa sobom u kamionu uvek imaju priručnik za vozače, tako da stalno imaju aktuelne informacije. Gebrüder Weiss investira u bezbednost i samim tim u sigurnost robe u lancu snadbevanja. Sve lokacije Gebrüder Weiss koje poseduju TAPA sertifikat imaju magacine sa video nadzorom putem CCTV sistema, posebne alarmne detektore i osvetljenje koje omogućava identifikaciju lica u mraku, precizne kontrole ulaza, dokumentovane procese za bezbednost i posebne treninge za vozače zasnovane na temama bezbednosti – da pomenemo samo neke od brojnih zahteva TAPA-e. Ona garantuje da nijedno neidentifikovano lice neće imati pristup objektima i umanjuje rizik od krađa. Uz pomoć ovih mera Gebrüder Weiss je u poziciji da se na tržištu izdvoji od konkurencije.


Standardi kvaliteta

Koliko je proces za dobijanje TAPA sertifikata kompleksan i koliko traje?

standardima, posebno nas interesuje standard uveden u Gebrüder Weiss-u.

Proces dobijanja TAPA sertifikata je dugotrajan i skup. Same pripreme su trajale godinu dana. U dobijanje TAPA sertifikata uloženo je oko 100.000,00 eur. Novine koje su dobijene uvođenjem TAPA su sledeće: preko 50 kamera raspoređenih u objektu i van objekta koje snimaju neprekidno, a zapisi se čuvaju najmanje 30 dana, detektori pokreta u magacinu, glavnom holu i na bočnim ulaznim vratima, magnetni senzori na svim vratima u skladištu, kontrola pristupa na vratima tj. upotreba identifikacionih kartica.

Zahtevi u oblasti bezbednosti robe u transportu (FSR (Freight Security Requirements)) uvedeni su od strane TAPA stručnjaka za bezbednost iz branše industrijske delatnosti u kojoj postoji povišen rizik od krađe, a u vezi su sa time kako se u objektima kao što su magacini postupa sa proizvodima koji mogu biti predmet krađe.

Recite nam nešto o TAPA

FSR preciziraju koji je najmanji mogući prihvatljivi standard. On ističe procese i tehničke standarde za provajdere usluga, koji žele da dobiju TAPA sertifikat za svoje objekte i operacije. Namera članova

TAPA-e je da odabere provajdere koji ispunjavaju ili prevazilaze zahteve neophodne za TAPA sertifikaciju. Ali, TAPA FSR predstavlja samo prvi korak u cilju da se klijentima ponudi osećaj sigurnosti u transport u okviru evropske mreže. Sledeći koraci Gebrüder Weiss-a jesu implementacija TAPA TSR (Truck Security Requirements) i TAPA PSR (Parking Security Requirements). Postoje takođe i drugi inovativni pristupi drugih organizacija. Gebrüder Weiss prati njihov razvoj i u kontinuitetu pokušava da utvrdi šta najbolje odgovara visokim očekivanjima Gebrüder Weiss-a u ponudi kvalitetne i sigurne usluge.

TAPA predstavlja poslove koji se tiču borbe protiv kriminala u transportu, koja želi da upotrebi dobro tempiranu inteligenciju i aktuelne preventivne mere kako bi se roba u lancu snadbevanja zaštitila. TAPA je počela je sa radom u SAD 1997. godine, a u Evropi je aktivna od maja 1999. godine. Gebrüder Weiss je na globalnom planu članica TAPA od januara 2005. kao pridruženi član, a od 2007. godine je punopravni član. Prvi sertifikat dobilo je skladište u St. Marx-HP operations, a sledeće su dobili Dunaharaszti, HU (2007), Rudna, CZ (2007), Maria Lanzerdof, AT (dobili sertifikat 2006, resertifikofani 2009).

LOGISTIKA i TRANSPORT 33

Gebrüder Weiss Srbija uveo TAPA standard  
Gebrüder Weiss Srbija uveo TAPA standard  

Logistička kompanija Gebrüder Weiss Srbija je zbog težnje za povećanjem bezbednosti u svom skladištu i prostorijama odlučila da postane član...

Advertisement