Page 1

KORPORATIVNI TRENING

Stres na poslu, strategije suočavanja sa stresom i tehnike samopomoći


Stres na poslu, strategije suočavanja sa stresom i tehnike samopomoći Profesionalni stres predstavlja sve veći problem sa kojim se suočavaju savremene kompanije i zaposleni u njima. Stres sam po sebi nije bolest, ali ako je intenzivan i ako traje duže vremena može dovesti do mentalne i fizičke bolesti kod pojedinca. Poznato je da osetljivost svake osobe zavisi od toga pod kolikim pritiskom se nalazi u određeno vreme. Na individualnom planu se kao simptomi stresa na poslu ističu veoma različita i često dramatična ispoljavanja u smislu zloupotrebe alkohola, cigareta, problema sa snom, anksioznih i depresivnih smetnji, poteškoća koncentracije, iritabilnosti, ali i problema u porodičnim odnosima, agresivnog ponašanja i različitih zdravstvenih problema (bolovi u leđima, srčani problemi, visok krvni pritisak, oslabljen imuni sistem, čir).

Program treninga: 1. Predstavljanje učesnika i ciljevi treninga 2. Profesionalni stres i logistički sektor 3. Prepoznavanje znakova stresa i sagorevanja 4. Izvori stresa u logističkom sektoru 5. Strategije samopomoći 6. Načini suočavanja sa stresom 7. Tehnike opuštanja 8. Pomažući profesionalni dijalog 9. Strategije suočavanja na organizacionon nivou 10. Izrada individualnog plana prevencije sagorevanja 11. Zaključivanje treninga Cilj treninga je da polaznici kroz interaktivni rad i prigodne i zanimljive prezentacije osveste izvore sopstvenog profesionalnog stresa, faktore koji doprinose njegovom nastanku i održavanju, kao i da razviju i usvoje funkcionalne strategije za njegovo umanjenje i prevazilaženje.

Profesionalni stres je uzrok je više od četvrtine bolovanja u Evropskoj Uniji, pogađa čak 28% zaposlenih. Iskustva pokazuju da je profesionalni stres najčešće hronične pririode, ne dešava se „preko noći“, odnosno radi se o procesu koji se može prevenirati.

Polaznici kursa dobijaju sertifikate SLA o završenom kursu.

Efikasne su različite intervencije koje se mogu primenjivati na nivou same organizacije, ali se pokazalo da je veoma važno da svaki pojedinac nađe načina da pomogne samom sebi, jer je stres uvek lični doživljaj, a svaka osoba primenjuje načine suočavanja sa stresom koji odgovaraju njenoj prirodi.

Organizator: POSLOVNA LOGISTIKA, SRPSKA LOGISTIČKA ASOCIJACIJA

Autori i voditelji treninga: Dr Jasminka Marković, psihijatar, psihoterapeut Dragana Gogić, psiholog

Informacije: Tel: 021 661 2523, Mob: 060 1384 961 Email: kurs@logistika-info.net www.logistika-info.net

Trening Profesionalni stres  

Profesionalni stres predstavlja sveveći problem sa kojim se suočavajusavremene kompanije i zaposleni unjima.

Advertisement