Page 1

Logistika poslovna

februar 2007. - godina I I - br. 7

ISSN 1452-4767

6SHFLMDOL]RYDQLþDVRSLV]DXSUDYOMDQMHODQFHPVQDEGHYDQMD

z

Infor Warehouse Management System

z

SSI SCHAFER

z

Enterprise Mobility Company

z

Automatska klizna vrata BESAM

z

äHOH]QLFH6UELMH

z

8GUXåHQMH³0HÿXQDURGQLWUDQVSRUW´


Sadržaj

06 Novosti UPS širi primenu praćenja pošiljki

Žuto i crveno su boje u modi Motorola kupila Symbol Primena RFID u svetu Lanac snabdevanja u industriji hrane Volvo razvija BeeVan kamion Scania takmičenje mladih vozača Wal-Mart uvodi hidrogenski viljuškar Lifter-transporter Intermec & Cascade za RFID viljuškar proizvodnja teretnog aviona An-124 Psion u parking servisima MSC Beograd

14 Sajmovi WORLD AIR CARGO EVENT

Logistički forum u Duisburgu IMHX 2007 Motek Italy ESC 2007 SITL 2007 Zagreb Transport Show TIACA 2007 EASTLOG 2007 COMTRANS 2007

21 Informacione tehnologije U današnjem poslovanju, jedan od ključnih faktora us-

Sadržaj

26 Transport Potreba za osnivanjem nacionalnog Društva za

04

peha je optimizacija upravljanja skladišnim poslovanjem. Sa Infor WMS - sistemom za upravljanje skladišnim poslovanjem i aktivnostima, omogućeno je celokupno praćenje toka materijala i roba, uz kontrolu izvršenja svih aktivnosti, kao i nastalih troškova.

Poslovna logistika

kombinovani transport postoji već duže vreme, a naročito je izražena poslednjih nekoliko godina, kada srpska privreda pokušava da se integriše u evropske privredne tokove i obezbedi najkvalitetniju ponudu za transport robe u uvozu i izvozu.


Sadržaj

30 Mobilne tehnologije Kako postići povećanje produktivnosti kompanije u više

segmenata odjednom? Odgovor na ovo pitanje je jednostavan: učinite kompaniju funkcionalno potpuno mobilnom, a u isto vreme adekvatno povezanom u jednu efikasnu celinu – Enterprise Mobility Company

34 Industrijska vrata Visokofrekventna automatska klizna vrata BESAM

komfor na dohvat ruke

37 Skladištenje Optimizacija vremena i prostora je ključ efikasnosti

menadžmenta u oblasti skladištenja

40 Intervju Poslovno udruženje “Međunarodni Transport” je dobrovoljno,

neprofitno, apolitičko, nevladino i samostalno udruženje prevoznika u drumskom saobraćaju, koje trenutno ima oko 580 članica. O aktivnostima, rezultatima, planovima i ciljevima Udruženja govori generalni sekretar Udruženja gospođica Tatjana Jovanović.

44 Distribucija Distribucija Dell personalnih računara

Sadržaj

48 Ekonomija Za logističku industriju, EU ekspanzija je donela potrebu za

novom, pan-evropskom, distributerskom strategijom. Velike evropske kompanije su se potrudile da produže svoje lance snabdevanja prema istoku.

50 Rečnik

IMPRESUM Izdavač: Beologistika doo Jedrenska 10 Beograd, tel. 011 408 203 Urednik: Goran Ivanović Marketing: Lena Žikić office@poslovnalogistika.com tel. 062 512 673 Pretplata: Sanja Ilić tel. 011 3980 449, fax 011 2468 565 Dizajn: The Portman Consultancy Ltd. London Lektor i korektor: Bojana Žikić Štampa: “Matija”, Ustanička 204A, Beograd

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 658.286+005.5 POSLOVNA logistika: specijalizovani časopis za upravljanje lancem snabdevanja / urednik Goran Ivanović. - God. 1, br. 1 (april 2006)- . - Beograd (Jedrenska 10): Beologistika, 2006 - (Beograd : “Matija”). - 30 cm 9 puta godišnje ISSN 1452-4767 = Poslovna logistika COBISS.SR - ID 129956876

Poslovna logistika

05


Novosti

UPS širi primenu tehnologije praćenja pošiljki UPS Inc. počinje da koristi informacionu tehnologiju korišćenu u biznisu dostave paketa u cilju praćenja većeg tereta u transportu širom sveta. „Vidljivost tokom kretanja robe je vitalna za uspeh naših klijenata“, rekao je Dave Barnes, CIO, na UPS samitu tehnologije. „Za nas je tehnologija ključni pokretač globalne ekonomije.“ Početkom 2007. godine UPS će kompletirati snabdevanje 4800 handheld kompjutera za vozače u UPS Freight, poslovnoj jedinici koja rukuje teškom i paletizovanom robom u SAD i Kanadi. Ista oprema, sa modifikovanim softverom, koristi se u Lynx Express Ltd, servisu paketne dostave u Velikoj Britaniji i u Messenger Service Stolica S.A, ekspresnoj pošti u Poljskoj. UPS troši godišnje oko 1 milijardu $ na tehnologiju, većinom namenjenoj eliminaciji ljudskog rada u rukovanju pošiljkama i obezbeđenju elektronskog pristupa informacijama o kretanju robe od pošiljaoca do primaoca. „Naši napori na polju tehnologije su fokusirani na omogućavanje klijentima da, jednostavnim klikom na mišu, saznaju da li je njihova pošiljka otišla iz Evrope na avionu ili je na brodu koji plovi preko Pacifika, i kada je isporučena kamionom u Tianjinu,“ kaže Barnes. UPS pažljivo prati razvoj RFID. Barnes misli da RFID evoluira vrlo brzo, ali nedostatak internacionalne standardizacije može da uspori šire prihvatanje te tehnologije. „Počinjemo da uviđamo značaj RFID i senzora. Pametni senzori bi mogli da detektuju promene u temperaturi, vibriranje ili vlažnost koja može da naškodi proizvodu. Takvi uređaji će biti potrebni u transportu određenih proizvoda, npr. farmaceutskih“.

Novosti

UPS Strategic Enterprise Fund, investiciona grana UPS-a, poseduje akcije u nekoliko kompanija koje razvijaju aplikacije za RFID tehnologiju. www.ups.com

Žuto i crveno su boje u modi Žuto i crveno biće „in“ boje a braon „out“ na ovogodišnjoj Mercedes-Benz nedelji mode u Njujorku. DHL je potpisao ugovor o ekskluzivnoj logističkoj podršci događaju. Na taj način je zamenio prošlogodišnji UPS. DHL, koji već obavlja isporuke za poznata imena iz sveta mode, kao što su Liz Claiborne, Ann Taylor i Steve Madden, teži ka dodatnim poslovima u ovoj industriji, vrednoj 250 milijardi $. DHL je postao poznato ime u Americi preko sponzorisanja U.S. Olimpijskog tima i saradnje sa Glavnom bejzbol ligom (po popularnosti jednaka Ligi šampiona u Evropi). „Naši klijenti su muškarci ali i žene,“ kaže Karen Jones, DHL marketing menadžer. „Segment sa najbržim privrednim razvojem u malom i srednjem biznisu u Americi su poslovi čiji su vlasnici žene, a te žene donose odluke o isporukama.” www.etrucker.com

06

Poslovna logistika


Novosti

Motorola kupila Symbol Technologies Motorola je završila pripajanje Symbol Technologies za oko 3,9 milijardi $. Symbol će biti srce Motorolinog biznisa u mobilnoj tehnologiji, i tako pozicionirati kompaniju na novi nivo. Motorola sada može da ponudi spektar inovativnih proizvoda i tehnologija koje omogućavaju klijentima pristup važnim poslovnim informacijama uvek i svuda. „Kombinujući naš komplementarni tehnološki portfolio, veliko znanje u oblasti industrije, kanale prodaje i bazu klijenata, novi Motorolin posao u mobilnoj tehnologiji postaće globalni lider u obezbeđivanju tehnoloških rešenja klijentima, unutar i van njihovih kancelarija,“ kaže Greg Brown, predsednik Motorola Networks & Enterprise. Novi segment kompanije ponudiće ceo raspon proizvoda, od mobilnih kancelarijskih uređaja, poput Motorole Q, do robusnih mobilnih kompjutera iz Symbol-a. Kompanija očekuje da postane lider u oblastima WLAN, RFID, bar code skeniranje i mrežno projektovanje. Kao dodatak, mobilni segment će integrisati mogućnosti dobijene skorašnjom Motorolinom akvizicijom Good Technologies. Proizvodi te kompanije, bežično slanje poruka, pristup podacima i handheld bezbednost nude napredna rešenja za profesionalce koji koriste mobilne uređaje. Sal Iannuzzi, bivši predsednik i CEO Symbol-a, radiće sada kao predsednik nove Motoroline jedinice. Posao će ostati u bivšoj Symbol-inoj zgradi u Holtsvilu, u državi Njujork. www.motorola.com

RFID je prihvaćen u celom svetu, ali sa velikim razlikama, prema istraživanju sprovedenom od strane IDTechEx na 2450 primera iz 92 države. Studija je priča o četiri veoma različita kontinenta. Severna Amerika je najveće tržište za RFID, u vrednosti, broju tagova i broju primera RFID u akciji. To je prevashodno zasluga SAD, gde je masovna upotreba RFID u vojsci i postoji široka primena u svim sektorima. Primarne aplikacije se veoma razlikuju od kontinenta do kontinenta. Međutim, finansije i bezbednost su oblasti koje dominiraju u primeni RFID. Australija odstupa od drugih svojim uspehom sa bibliotekama, od kojih 10% ima primenjene RFID tagove, nasuprot 1% u ostalom delu sveta. Kada se razmotri situacija gde su locirani tagovi, dolazi se do zanimljivog otkrića. Nasuprot popularnom mišljenju, tagovi se stavljaju više na pojedinačne artikle, kao što su knjige i nakit, a manje na palete i kutije. Obeležavanje ljudi se najviše primenjuje na maratonskim trkama, u bolnicama i zatvorima.

Novosti

Primena RFID u svetu

Što se tiče frekvencija, UHF se primenjuje na prtljagu, paletama i kutijama, a HF na karticama, pasošima, knjigama. I UHF i HF se primenjuju na paketima, ali se još uvek ne zna koja frekvencija će postati standard za lekove. www.idtechex.com Poslovna logistika

07


Novosti

Lanac snabdevanja u prehrambenoj industriji Veliki broj kompanija na tržištu hrane i pića nisu optimizovale svoje nivoe usluga kupcima i profitabilne mogućnosti zbog propusta u upravljanju lancem snabdevanja, zaključak je izveštaja konsultantske kuće Lawson Software. Istraživanje, koje je ispitivalo i upoređivalo radnu praksu i procese u 200 vodećih kompanija u Evropi, Aziji i Australiji, je sprovedeno od strane Enterprise Economics, za račun Lawson-a. Rezultati istraživanja pokazuju da se veliki broj kompanija rutinski odnosi prema suvišnim zalihama u lancu snabdevanja i praznim policama u radnjama, prevashodno zbog korišćenja papira ili spreadsheet-ova u planiranju prodaje, proizvodnje i nabavke. To vodi ka lošim rezultatima i prodavca i proizvođača. Prema studiji, 25% kompanija u Aziji još uvek koristi papir u planiranju i predviđanju prodaje, dok taj procenat u Evropi iznosi 10%. Evropske kompanije vode u korišćenju softvera za planiranje i predviđanje prodaje, sa 58 %, ispred Australije sa 36% i Azije sa 13%.

Novosti

Iako studija sugeriše da je Evropa prva u korišćenju naprednih alata za planiranje, 21% evropskih firmi još uvek koristi jednostavne spreadsheet-ove za planiranje proizvodnje, a 30% ih koristi za predviđanje prodaje. Lawson smatra da korišćenje ručnih metoda vodi ka greškama, naročito kada su u pitanju sezonske promene ponude i tražnje. Ručni procesi povećavaju rizik od stvaranja pogrešnih prognoza, zbog pogrešnih podataka, koje utiču na zadovoljstvo kupaca koji se susreću sa nedostatkom određenih artikala i prevelikom količinom drugih. „Industrija hrane i pića ima veoma malu profitnu marginu“, kaže Olin Thompson, potpredsednik za industrijsku strategiju u Lawson-u. „Pouzdane informacije u lancu snabdevanja su ključne, ne samo za planiranje, već i za operativnu efikasnost. Veliki broj prehrambenih kompanija još imaju velike mogućnosti da iskoriste prednosti moderne tehnologije koja će im pomoći da povećaju nivo usluga kupcima, nivo operativne efikasnosti, smanje rizik i povećaju profitabilnost.“ www.lawson.com

Volvo razvija BeeVan kamion Volvo Trucks North America je prikazao model BeeVan koncept kamiona na Internacionalnom Auto Šou u Detroitu. Umesto tradicionalnog sedišta na levoj strani, BeeVan ima vozačevo sedište na sredini kabine, u „poziciji potpune vidljivosti“, kako to zovu dizajneri u Volvu. Staklo potpuno okružuje vozača i daje neprekidanu preglednost od 180 stepeni. Pokretne kamere su projektovane da eliminišu slepe tačke. www.dexigner.com 08

Poslovna logistika


Novosti

Scania takmičenje mladih vozača Četrdeset hiljada vozača na pet kontinenata će učestvovati na Scania takmičenju 2007, što je za deset hiljada više učesnika na takmičenju prošle godine. Takmičenje je otvoreno za vozače rođene posle 1972 godine. Radi se o teorijskim i praktičnim testovima koji su u skladu sa direktivama Evropske Unije o obuci vozača. Testovi obuhvataju sigurnu i ekonomičnu vožnju, obezbeđenje tereta i inspekcije pre ulaska vozila u saobraćaj. Prvi krug takmičenja je upitnik, koji je dostupan on-line u mnogim zemljama. „Oni koji najbolje urade te testove biće pozvani u drugi, kvalifikacioni krug,“ kaže Hans-Ake Danielsson iz Scania-e. Kvalifikacioni krug će se održati u Scania predstavništvima širom sveta, dok će finale biti organizovani u Švedskoj u septembru. „Preko ovog takmičenja želimo da pomognemo rastu statusa profesionalnih vozača i da naglasimo njihov veliki značaj, kako za sigurnost na putevima, tako i za profitabilnost transportnih kompanija“, rekla je Cecilia Edstrom, potpredsednik Scanie. Glavna nagrada takmičenja je novi Scania kamion R serije, vredan 100.000,00 eura. www.scania.co.uk

Wal-Mart je uspešno kompletirao ispitivanja hidrogenskih električnih viljuškara u svoja dva distributivna centra. Ovi viljuškari, koji ne zagađuju čovekovu okolinu, ispunili su vremenske, ekonomske i sigurnosne ciljeve. Snabdevač hidrogenskih baterija za viljuškar je firma Cellex Power Products Inc. „Iz naše perspektive, ova uspešna testiranja su prekretnica za Cellex“, rekao je Johnnie Dobbs, Wal-Mart-ov potpredsednik za logistiku i lanac snabdevanja. „Mi smo upotrebili ova vozila za naše svakodnevne aktivnosti, i ona su uradila posao. Naši vozači viljuškara su veoma zadovoljni njihovim performansama i lakoćom upotrebe. Sada nam je jasno da ovu novu tehnologiju možemo uspešno koristiti.“

Novosti

Wal-Mart testirao hidrogenski viljuškar

Testiranja baterije Cellex CS-P150 su trajala 4 meseca. Dvanaest viljuškara je aktivno radilo 18500 sati. „Klijenti Klijenti danas žele realan dokaz da je hidrogenska baterija spremna da zadovolji tražene performanse i svakodnevne zahteve,“ ,“ kaže Tom Hoying, Cellex-ov potpredsednik za prodaju i marketing. „Za Wal-Mart, ovaj test je bio potvrđivanje poduktivnih, sigurnosnih i ekoloških prednosti Cellex-ove baterije, u različitim aplikacijama upotrebe viljuškara.“ www.cellexpower.com

Poslovna logistika

09


Novosti

Lifter-transporter u verzijama sa viljuškama i platformom Kompaktan dizajn distribuira teret jednako na četiri robusna točkića na ovom praktičnom, višenamenskom sredstvu. Mehanički lift radi pomoću lanca u jednom stubu, zbog bolje vidljivosti. Daljinski upravljač omogućava radniku da podiže i spušta platformu u dve brzine i omogućava sigurniju i efikasniju kontrolu. Raspoloživa su četiri modela, nosivosti od 85 do 200 kg, sa podiznom visinom od 1,3 do 1,65 m. www.prestolifts.com

Intermec & Cascade predstavljaju RFID viljuškar

Novosti

Novo rešenje za viljuškare omogućava potpuno integrisano, automatsko prikupljanje podataka, što doprinosi sniženju troškova, poboljšanju skladišne produktivnosti i sigurnosti. Ovakav RFID sistem za viljuškare dozvoljava vozačima viljuškara da koriste RFID i druge tehnologije skupljanja podataka kako bi efikasno i bezbedno prikupili kompletne podatke u realnom vremenu bez napuštanja vozila. Intermec se udružio sa Cascade korporacijom, svetskim liderom u proizvodnji i dizajnu dodatne opreme za viljuškare, kako bi zajedno kreirali RFID viljuškarski sistem koji integriše robusnu tehnologiju prikupljanja podataka i popisivanja sa postojećom opremom za viljuškare. Sistem poboljšava performanse i sigurnost i značajno snižava troškove razvoja RFID sistema za viljuškare u skladišnim aplikacijama. Naslon za teret i antenski sistem mogu se prilagoditi skoro svim viljuškarima na tržištu omogućavajući korisnicima proizvod dizajniran specijalno za vozila koja podržavaju OSHA zahteve i zahteve industrijske bezbednosti. Fleksibilan i konfigurabilan naslon za nošenje tereta lako se menja od jedne do druge aplikacije, dozvoljavajući vozaču viljuškara da izvrši različita očitavanja paleta, sanduka, čak i polica, bez skupog i intezivnog rada. Intermec-ovi mobilni RFID viljuškari predstavljaju skup raznovrsnih integrisanih Intermec-ovih proizvoda kao što su: CV30 računar za vozila, IV7 RFID čitač za vozila, prilagodljivi naslon za nošenje tereta i antenske ćelije za kreiranje efikasne platforme za skladišne i distributivne centralne aplikacije zahtevajući očitavanja označenih, tagiranih lokacija polica, paleta i sanduka. Drugi istaknuti proizvodi uključuju Intermec-ov SR60, snažan industrijski hand held skener, dizajniran da brzo skenira bar kodove na udaljenosti od 7,5 cm pa do 11 m i SR61 skener sa mogućnošću udaljenja i do 30,5 m od host-a. Ana Stojanović Alba Tehnologije 10

Poslovna logistika


Novosti

Počinje proizvodnja teretnog aviona An-124 Ruska grupa Volga-Dnepr planira da oživi proizvodnu liniju ogromnog teretnog aviona An-124, kao rezultat velikog samopouzdanja na tržištu avio karga. Kompanija, pod kojom operiše i AirBridge Cargo, formirala je zajedničko preduzeće sa ukrajinskim proizvođačem motora Motor Sich, za proizvodnju An-124. Proizvodnja tog aviona je prestala u ranim 1990-tim, posle sloma SSSR-a. Volga-Dnepr će imati 59% akcija u novoj kompaniji, pod nazivom Flying Cargo Vehicles. Početni troškovi proizvodnje su oko 500 miliona $. Ulagači su i ruski i ukrajinski državni i privatni investitori, po rečima direktora Volge Dnepra, Alekseja Isajkina. Proizvodnja počinje sa dva aviona, čija će nova verzija imati nove motore i povećane teretne kapacitete od 165 tona, 45 tona više od postojećeg modela. Očekuje se da operativni troškovi budu manji, zahvaljujući i manjem broju članova posade, koji je sada 18. An-124 je glavna potpora međunarodnim vazdušnim čarterima, jer je sposoban da nosi ogroman teret, kao što su sateliti, gotove montažne linije i transportna oprema. Konkurenti firmi Volga-Dnepr su Polet Air Cargo i Antonov Airlines, izdanak Antonov Projektnog Biroa, koji je izgradio avion kao sovjetsku vojnu kargo letelicu. Sada je 27 An-124 u upotrebi, od kojih 10 u vlasništvu Volge-Dnepra.

Novosti

U međuvremenu, Grupa će isporučiti jedan IL-76TD-90VD, teretni avion koji zadovoljava evropske ekološke standarde, u trećem kvartalu ove godine i očekuje porudžbine za najmanje 17 do 2011. godine. www.aircargoworld.com

Poslovna logistika

11


Novosti

Psion WorkAbout PRO u parking servisima Od kako je britansko-kanadska kompanija PsionTeklogix predstavila novi model industrijskog mobilnog računara Psion WorkAbout PRO, sve je više zadovoljnih korisnika širom sveta kao i kod nas, koji su prepoznali kvalitet koji uspešno odgovara zahtevnim izazovima rada na terenu prilikom svakodnevnog obavljanja posla. DHL se odlučio za PsionTeklogix kompaniju i njen model ručnog računara Psion WorkAbout PRO, koji zahvaljujući svojoj modularnosti može da odgovori visokim zahtevima koje pred njega postavlja DHL - lider logističkih usluga, kao i dinamično tržište. Kuriri će biti opremljeni Psion WorkAbout PRO ručnim računarima radi bržeg, lakšeg i preciznijeg prijema i predaje pošiljki i paketa. Parking servisi Kikinde i Sombora su se odlučili za dugoročnu saradnju sa LS Datom, zvaničnim distributerom PsionTeklogix industrijskih mobilnih računara. Posle testiranja niza različitih proizvođača računara odlučili su se za Psion WorkAbout PRO uverivši se u kvalitet samog računara ,kao i u podršku domaćeg distributera. Psion WorkAbout PRO će se koristiti za kontrolu parkiranja u užim gradskim zonama. Psion WorkAbout PRO ručni računar je izuzetno modularan industrijski ručni računar konstruisan da odgovori različitim potrebama rada na terenu. U njega se mogu integrisati različiti skeneri 1D i 2D barkoda ili RFID tagova, kao i tzv. kombo skeneri, koji mogu da skeniraju 1D, 2D barkodove i RFID tagove, GPRS modem i Wireless mreže kartice, kao i tzv Vocollect Voice tehnologiju.

Novosti

Primena računara je široka, od prikupljanja porudžbenica i slanja pomoću GPRS-a, direktne distribucije robe, rada u magacinima na prijemu i izdavanju robe, prikupljanja podataka na terenu, popisa osnovnih sredstava i robe, do izdavanja i kontrole karata. www.psionteklogix.com, www.lsdata.co.yu

12

Poslovna logistika


Novosti

MSC Beograd Mediterranean Schipping Company - MSC Beograd organizovao je promotivni koktel brodara, početkom februara, u hotelu Interkontinental. MSC Beograd je predstavnik druge, po kapacitetu i broju prevezenih kontejnera, brodske kompanije na svetu. Kompanija pruža usluge globalnog kontejnerskog transporta, uz pomoć 309 brodova ukupnog kapaciteta 975000 TEUs. MSC Beograd je regionalna kancelarija sa nadležnostima ekskluzivnog zastupanja na teritoriji Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Poslovna logistika

13


Sajmovi

U Dubaiju, od 27. februara do 01. marta, održaće se II konferencija posvećena vazdušnom kargu. Teme ovogodišnjeg skupa su: - Rast avio karga u Golf regionu, - Može li se avio kargo nositi sa tehnološkim promenama, - Pitanja nove tehnologije, - Bezbednost pošiljki velike vrednosti, - Nova vizija avio karga u 21. veku. Među govornicima biće predstavnici kompanija DHL, TNT, Traxon, IBS, Emirates SkyCargo i drugi.

Logistički forum u Duisburgu

Sajmovi

Osmi Logistički forum održaće se 7. i 8. marta, u organizaciji GLA (German Logistics Association). Tema foruma biće kako logistika povećava konkurentnost - fokus na uslugama.

14

Učesnici će imati bogat program: - Hemijska logistika u regionu, primer Marl Chemical, - Obilazak luke Duisburg, - Od unutrašnjeg do spoljašnjeg dobavljača usluga - logistički autsorsing kao veliki posao u centralnom skladištu garderobe, - Poseta UPS centru - inovativna tehnologija paketne dostave, - Panel diskusija: Kako logistika povećava konkurentnost? - Prezentacija nagrade za logističke usluge 2007, - Strategije opstanka za dobavljače logističkih usluga u globalnoj ekonomiji, - Integracija železničkog transporta u komleksnim lancima snabdevanja, - Optimizacija transportnih troškova - na putu do savršene distributivne mreže, - Inovativne usluge na polju logistike - istraživanje GLA radne grupe, - Iznad logistike - usluge sa novim dimenzijom, - Nabavka logističkih usluga - da li je cena jedini faktor, - Radionica: Bezbednost u lancu snabdevanja - fokus na izvoz u SAD, - Uspeh preko vrhunskih performansi i fer-pleja - recept za uspešan menadžment.

Poslovna logistika


Sajmovi

International Materials Handling Exhibition 2007 Internacionalna izložba opreme za rukovanje materijalom održaće se od 13. do 16. marta u Engleskoj, u gradu Birmingemu. Sa površinom izložbenog prostora od 45000 m2 i 310 izlagača, IMHX je, bez sumnje, lider u logističkim skupovima, koji privlači više od 20000 posetilaca iz UK i inostranstva. Pošto se održava samo jednom u tri godine, izložba je događaj koji ne propuštaju profesionalci u lancu snabdevanja. Pod sloganom “Ispirišući briljantnost u rukovanju materijalom”, IMHX 2007 će privući najveće industrijske igrače, uključujući Hyster, Caterpillar, BT, Clark, Hormann, Jungheinrich, Knapp, Linde, Psion Teklogix, Samuk, SSI Schaefer, Still, Swisslog, Toyota i Yale. Izlagači će biti podeljeni u sledeće sekcije: - Paletni regali i sistemi - Skladištenje - Konvejeri - Zaštita na radu - Pakovanje

- Rešenja za lanac snabdevanja - Dizalice i liftovi - Utovarne rampe - Distribucija - Merenje

Sajmovi

- Viljuškari i oprema - Logističke usluge - IT i sistemi praćenja - Palete i paletizari - Automatski sistemi

Poslovna logistika

15


Sajmovi

Motek Italy Motek, događaj posvećen razionalizaciji proizvodnih procesa kroz automatizaciju, održaće se od 22 - 24. marta u Parmi. Za to vreme, najveće kompanije koje nude mehaničku opremu za rukovanje montažnim ili pojedinačnim elementima, sisteme za transfer, jedinice za montažu i povezivanje komponenti, prikazaće svoj know-how i proizvode potencijalnim klijentima.

Sajmovi

ESC 2007 Extended Supply Chain 2007 održaće se 26 i 27. marta u Londonu. Konferencija će razmatrati sledeće probleme: - Globalizacija lanca snabdevanja: rizici i nagrade. Poslovanje na globalnom tržištu sigurno donosi novac. Međutim, sa većim mogućnostima dolazi i rizik. Današnje organizacije, ne samo što moraju da osete i brzo odgovore na promene na tržištu, već zavise i od neočekivanih fenomena kao što je ptičji grip ili prirodna katastrofa uragan Katarina. - Stvaranje puta ka briljantnom lancu snabdevanja. Poslednjih godina desile su se dramatične promene u načinu posmatranja upravljanja lanca snabdevanja kao kritičnog elementa u traženju konkurentne prednosti. Kako sve više kompanija investira u programe transformisanja lanca snabdevanja, pokazuju se karakteristike uspešnih implementacija. - Panel. Panel će omogućiti evropskim poslovnim liderima da učestvuju u diskusiji o inovacijama i da razmotre prilaze organizovanju i podržavanju inovacija preko različitih akcija. Učesnici konferencije biće članovi udruženja SCC, AMR, predavači engleskih univerziteta i profesionalci iz logističkih kompanija. 16

Poslovna logistika


Sajmovi

SITL 2007 Internacionalna izložba logističkih rešenja, koja postoji već 23 godine, održaće se u Parizu, od 27. do 29. marta. Ove godine, događaj će osvetliti koncept “nova tržišta za transport i logistiku” - novi sektori sa velikim razvojnim potencijalom: E-komerc: logistički izazov E-komerc nastavlja da raste. Sa porastom kupovne moći generacija ljudi koji se služe internetom svakodnevno, e-komerc ima svetlu budućnost. Kvalitet elektronskih transakcija zavisi od efikasnosti logističkog sistema. Isporuka na vreme je osnova za građenje poverenja klijenata u ovaj oblik prodaje i čini logistiku suštinskim delom e-komerca. Povratna logistika: recikliranje Osnovna potreba za povratnom logistikom je nastala ekološkim problemima, koji uključuju papir, kućne otpatke, električne proizvode, belu tehniku, automobile, farmaceutske proizvode i nuklearni otpad. U Evropskoj Uniji, koja godišnje proizvodi preko 2 milijarde tona otpada, čije tretiranje je regulisano, povratna logistika predstavlja ogromni poslovni potencijal. RFID: ključ za praćenje artikala Princip RFID je praćenje i ta tehnologija se može smatrati za potpuno rešenje pitanja praćenja proizvoda kroz sve faze proizvodnje i distribucije. Železnički transport: evropski impuls Oživljavanje robnog železničkog saobraćaja deregulacijom tržišta i uvođenjem konkurencije državnim železnicama, navelo je špeditere i distributere da razmotre prioritet koji je prethodno dat drumskom transportu, posebno kada se uzme u obzir rast cene nafte i zagađenje čovekove sredine.

Sajmovi

Rečni transport: obnavljanje i modernizacija Rečni transport je u Evropi za poslednjih deset godina porastao za 50%. Kombinovani rečni-drumski transport je povećan za 30% i danas predstavlja jednu trećinu kombinovanog treansporta. Prednosti su (opet) i za ekologiju i smanjenje potrošnje energije.

Zagreb Transport Show Međunarodni sajam komercijalnih vozila, transporta, logistike i prateće industrije, održaće se od 27. marta do 1. aprila u Zagrebu. Program izlaganja: - Komercijalna vozila (kamioni i tegljači, laka komercijalna vozila, vozila posebne namene, prikolice i poluprikolice, autobusi); - Prateća industrija (servisna oprema, rezervni delovi, dodatna oprema); - Logistika (sistemi unutrašnjeg transporta, sistemi kombinovanog transporta); - Telematika (komunikacioni sistemi, informacioni sistemi); - Transportni sistemi (železnički, vazdušni, pomorski, rečni).

Poslovna logistika

17


Sajmovi

TIACA 2007 Godišnji generalni sastanak Međunarodne avio kargo asocijacije (TIACA) biće održan od 15. do 17. aprila u Kelnu. Tema generalnog sastanka je “Hrabri novi svet”. Napredak tehnologije i događaji u okviru horizontalne saradnje omogućili su mnogim zemljama da postanu deo globalnog lanca snabdevanja, gde avio kargo igra vitalnu ulogu u uslugama, transportu i proizvodnji. Avio kargo omogućava nacijama, bez obzira na lokaciju, da se efikasno povežu sa udaljenim tržištima na brz i pouzdan način. Tako će zemlje sa dobrim avio kapacitetima, u novoj logističkoj eri, imati tržišnu i proizvodnu prednost nad zemljama bez takvih mogućnosti. Diskusije će se voditi u vezi sa sledećim problemima: - Da li je moguće organizovati siguran globalan vazdušni logistički lanac snabdevanja sa svetskim uniformnim standardima? Regulacije se moraju standardizovati širom planete, a ne primeniti od strane nekoliko zemalja. Ko će postaviti, sertifikovati i kontrolisati takve standarde? - Potresi iznad Antlantika - hoće li doći do stranih ulaganja u USA avio kompanije? Otvorenost za strana ulaganja je EU preduslov za avio-servis ugovor sa Evropskom Unijom. Neke struje u USA oponiraju takva kretanja pozivajući se na bezbednost, što je podržano od strane radničkih sindikata, zabrinutih da će uticaj stranih investitora oslabiti njihove pozicije. - Velika očekivanja - gde je avio kargo danas i gde bi trebalo da bude sutra? Analiza avio kargo tržišta i njegove budućnosti. Pogled na rast tržišta po geografskim regionima; svetska najbolja i najgora tržišta. Zahtevi za dodatnim kargo kapacitetima u sledećih 10 godina, uključujući nove avione.

EASTLOG 2007

Sajmovi

Događaj koji obuhvata tri tematske celine, održaće se od 18 - 20. aprila u Pragu. EASTLOG nudi širok raspon aktivnosti, uključujući konferencije i tematske radionice (logistika za automobilsku industriju, logistički optimizacioni provesi, nova tehnologija skladištenja, ljudski resursi), kao i specijalizovani sajam i prateći program. Konferencije i radionice Brojni primeri uspešnih logističkih projekata formirali su suštinu programa konferencija i radionica. Prošle godine najpopularnije debate bile su o prednostima zakupa skladišnog prostora u odnosu na izgradnju novog objekta. Specijalizovani sajam i prateći program Izlagači iz svih oblasti logistike iz centralne Evrope prezentuju proizvode i usluge. Najzastupljeniji sektori su informacione tehnologije, skladišna oprema i obezbeđenje logističkih usluga. Prateći program je u formi seminara, organizovanih od strane izlagača. Logistički poslovni mikser Očekuje se da oko 300 logističkih profesionalaca učestvuje u druženju, u cilju sklapanja poslova, razmeni informacija i iskustava, ekspertizi i koordinaciji akcija. Poslovni mikser se sastoji od zabavnog programa i takmičenja, sa dodatkom nekoliko koktel barova i stolova sa kulinarskim specijalitetima. Događaj će se održati u luksuznom zdanju pod nazivom Brevnov Manastir.

18

Poslovna logistika


Sajmovi

COMTRANS 2007

Sajmovi

Najznačajniji događaj u Rusiji, u oblasti komercijalnog transporta, održaće se u Moskvi, od 23. do 27. aprila. U okviru manifestacije biće dodeljena nagrada za najbolje komercijalno vozilo u Rusiji u prošloj godini. Osim izložbe vozila, biće organizovani naučni i tehnički seminari, okrugli stolovi, konferencije, poslovni sastanci i predavanja. Glavne izložbene sekcije: - kamioni - autobusi i minivanovi - kombiji i pik-apovi - šleperi - SUV - blindirana vozila - vozila za specijalne namene - sistemi podrške i održavanja - oprema i rezervni delovi - maziva

- gume - lizing i osiguranje - logistika - alati - mediji

Poslovna logistika

19


VREME JE NOVAC...

ZATO VAŠI KUPCI TRAŽE DA IM ISPORUČITE ROBU U DOGOVORENOM ROKU

A VI ZNATE BEZBROJ RAZLOGA ZAŠTO ISPORUKE KASNE. PROBLEMI POSTOJE, ALI MI ZNAMO REŠENJA. ZA POČETAK, POŠALJITE UPIT. office@poslovnalogistika.com


Informacione tehnologije

Infor Warehouse Management System

Osnovna karika kompleksnog lanca sandbevanja

Velikim distributivnim centrima kao i skladišnim objektima, koje odlikuje protok velikog broja artikala (SKU) u svakodnevnom poslovanju, za efikasan rad potreban je potpuno nezavisan sistem za upravljanje skladišnim poslovanjem koji se jednostavno može integrisati sa poslovnim informacionim sistemima (ERP rešenjem, ’host’ rešenjem...) ili sa bilo kojom pratećom opremom za automatizaciju operacija u skladišnom poslovanju.

Infor Warehouse Management System

Implementacija jednog takvog sistema ima važnu ulogu u uspostavljanju strategije lanca snadbevanja u savremenom poslovanju. Upotreba ovakvog softverskog sistema omogućava kompanijama brzu reakciju na stalne promene, veću konkurentnost u skladišnom poslovanju kao i u uslugama celokupnog lanca snadbevanja.

Osnovna komponenta u softverskim rešenjima za praćenje lanca snadbevanja je Infor Warehouse Management system (Infor WMS). Infor WMS trenutno koristi preko 600 klijenata, na 1400 lokacija širom sveta i u 37 država. Implementirale su ga vodeće svetske kompanije, različith profila i delatnosti i to:

Informacione tehnologije

U današnjem poslovanju, jedan od ključnih faktora uspeha je optimizacija upravljanja skladišnim poslovanjem. Sa Infor WMS - sistemom za upravljanje skladišnim poslovanjem i aktivnostima, omogućeno je celokupno praćenje toka materijala i roba, uz kontrolu izvršenja svih aktivnosti, kao i nastalih troškova. Kompanija Infor je treći po veličini ponuđač programskih rešenja i softverskih paketa za podršku savremnom načinu poslovanja kompanija. Takođe, ovo je jedan od vodećih ponuđača softverskih rešenja za proizvodne kompanije (ERP), rešenja za praćenje celokupnog lanca snadbevanja (SCM), rešenja za praćenje odnosa sa kupcima (CRM)...

- kompanije iz oblasti elektronske industrije, - kompanije za pružanje i podršku logističkih usluga (3PL kompanije), - kompanije u oblasti veleprodaje, - najznačajnije kompanije u farmaceutskoj industriji. - vodeće kompanije u oblasti auto industrije.

Na osnovu rezultata kompanije AMR, Infor WMS je uvršten među deset najboljih svetskih rešenja u oblasti skladišnog poslovanja. Poslovna logistika

21


Informacione tehnologije

Upravljanje skladištem prilagođeno različitim profilima kompanija

Informacione tehnologije

Efikasan sistem za upravljanje skladištima mora biti potpuno nezavisan i raditi kao samostalno poslovno rešenje uz mogućnosti lake integracije sa različitim alatima okruženja. Rešenje mora biti kompatibilno sa širokim spektrom prateće opreme u skladištima i lako prilagodljivo novim zahtevima poslovanja u oblastima praćenja toka robe i procesima skladištenja. Infor WMS nudi sve potrebne sistemske funkcije koje pomažu kompanijama u različitim granama poslovanja da dostignu strateške i operativne ciljeve u svim sferama skladišnog poslovanja. Među ključnim prednostima koje omogućava i izvršava ovo rešenje je poboljšan nadzor i preglednost zaliha, jednostavniji pristup podacima i bolje integracija sa rešenjima za podršku i praćenje lanca snadbevanja. Rešenje doprinosi poboljšanju poslovanja i izvršenju svakodnevnih aktivnosti, povećanju tačnosti isporuka a samim tim i većem zadovoljstvu kupaca, što na zahtevnom tržištu znači zauzimanje liderskih pozicija kao i sticanje konkurentske prednosti.

Nezavisnost sistema i široka lepeza funkcionalnosti Infor WMS je univerzalno rešenje koje se sa lakoćom integriše sa različitim softverskim sistemima i bazama podataka. Poseduje poseban alat za razmenu podataka i komunikaciju sa ERP rešenjima (Infor, SAP) kao i integraciju sa internim razvijanim softverskim rešenjima kompanija. Infor WMS je uz pomoć lokalnih partnera u tim zemljama preveden i lokalizovan na 36 svetskih jezika. Infor WMS svojim funkcionalnostima zadovoljava upravljanje skladišnim poslovanjem svake pojedinačne kompanije, nezavisno od delatnosti poslovanja. Veliki distributivni centri, ponuđači logističkih usluga, tzv. 3PL kompanije nisu više samo skladišta, nego su deo

22

Poslovna logistika

’proizvodnje’ gde se roba prilagođava zahtevima i potrebama klijenata. Nad uskladištenom robom moguće je izvršenje dodatnih usluga i praktično novim izvršenim aktivnostima dodavati vrednost uslugama uskladištenja robe, što je u potpunosti moguće evidentirati kroz ovo rešenje. Na području logistike dodatne vrednosti nad robom moguće je dobiti samo sa tačnim evidentiranjem i vrednovanjem izvršenih usluga koje u Infor WMS obavlja modul za obračun i usluge. Upotreba sistema za upravljanje skladištem istovremeno skraćuje i vreme prikupljanja robe u skladištu, skraćuje vreme otpreme proizvoda do krajnjeg primaoca, omogućava održavanje niskog stepena zaliha i povećava obrt zaliha. Upravljanje zalihama, koje je osnova sistema za upravljanje skladištima, omogućava jednostavan nadzor zaliha i njihovu raspoloživost. Na taj način se dobija pravovremeno terminiranje novih nabavki i sprečavaju nepotrebne zalihe. Optimizacijom skladišnog prostora, lokacija i rada zaposlenih, kompanija poboljšava izvršenje skladišnih aktivnosti tako što može da prati rad zaposlenih kao i realizaciju njihovih aktivnosti dispečiranjem i dodelom poslova i naloga zaposlenima. Promišljenim planiranjem, upravljanjem i izvršavanjem rada zaposlenih postiže se njihovo najveće moguće iskorišćenje uz smanjenje troškova radne snage. Infor WMS sistem u potpunosti podržava sve savremene tehnologije kao što je upotreba RF uređaja, upotreba RFID uređaja i upotreba ’komande na glas’ (Voice tehnologije). Upotreba tehnologija ovog tipa doprinosti smanjenju troškova, većoj tačnosti isporuka, povećanoj brzini rada, smanjenjenju troškova...


Informacione tehnologije

20-godišnje iskustvo kao garancija uspeha

Infor WMS u Srbiji

Infor WMS je dobro poznato rešenje koje upotrebljavaju različite vrste najvećih kompanija u različitim vertikalama: logistici, maloprodaji i proizvodnji, prehrambenoj industriji, veleprodaji, farmaceutskoj industriji, automobilskoj industriji...

U Adriatik regiji, kao primer uspešne implementacije rešenja Infor WMS 4000, može poslužiti projekat u kompaniji ’Jugohemija farmacija d.o.o.’. U celokupnom softverskom rešenju praćenja skladišnog poslovanja implementiran je Infor WMS 4000 sistem koji je integrisan sa skladišnom opremom tj. pokretnom trakom sa jedne strane i HOST poslovnom aplikacijom sa druge strane.

Grupa Volvo, kao jedan od vodećih svetskih kompanija u automobilskoj industriji, u skladištu u Gentu, koje vrši JIT dostavu za proizvodne linije više vrsta vozila, ima 100 zaposlenih i Infor WM 4000 istovremeno upotrebljava 50 korisnika. Za izvođenje procesa kojima upravlja Infor WMS greške su umanjene na manje od 0,5 %, „just-in-time” a i ovakva dostava omogućava manje količine zaliha robe u skladištu.

Coop je najveći proizvođač prehrambenih proizvoda u Skandinaviji, ima biše od 25.000 zaposlenih i 9,4 milijarde evra prihoda. Rešenje Infor WMS 4000 upotrebljava 250 korisnika koji upravljaju sa 20 distribucionih centara koji snadbevaju 2950 prodajnih mesta. Zahvaljujući nadzoru svih aktivnosti i zaposlenih značajno su povećali uslužnost svojih skladišta.

Takođe, u avgustu 2006. godine otpočela je implementacija Infor WMS 4000 rešenja u kompaniji ’Milšped’, koja je vodeća 3PL kompanija za pružanje logističkih usluga u regionu.

Informacione tehnologije

- U ponudi logističkih usluga izdavajaju se: FedEx, TNT, Frnas Maas u Geologistici. - U maloprodaji: QVC, Tesco, Sears; Barnes&Noble i WH Smith. - U proizvodnji su to: Coca-Cola, Adidas, Samsung, Pionir. - Na području trgovine: Spar, Carrefour, Coop i Marks&Spencer.

Prednosti pri upotrebi sistema za upravljanjem skladištem Infor WMS: • bolja kontrola zaliha i preglednost stanja po različitim kriterijumima • niži troškovi rada i veća produktivnost zaposlenih • manji operativni troškovi • nadzor i veće iskorišćenje aktivnosti ljudskih resursa • lakši i brži pristup podacima u realnom vremenu • mogućnost evidentiranja i vrednovanja izvršenja dodatnih usluga • bolje iskorištenje i upotreba prostora u distributivnom centru • bolje povezan lanac nabavke • zadovoljniji kupci • veća konkurentska prednost... Osnovne prednosti za implementaciju rešenja: • optimalno korišćenje skladišnog prostora → povraćaj uloženih sredstava u najkraćem mogućem vremenu • odgovarajući, odnosno pravilan način skladištenja robe u odnosu na posebne zahteve i trajanje pojedinačne robe (mikroklima, rok trajanja, sledljivost...) → bolji kvalitet robe na prodajnim policama odnosno manje reklamacija i povraćaja robe od klijenata • pristup različitim fizičkim pokazateljma (vrsta, količina, zaliha, obrt pojedinačne robe, prenete i izdate količine robe, uslužnost...) u realnom vremenu → veća preglednost i kraće vreme reagovanja na svim nivoima poslovanja • veća tačnost na svim nivoima poslovanja i u svim fazama procesa rada → smanjenje broja reklamacija i povraćaja čiji uzroci su pogrešne količine, zamenjeni artikli, pogrešna mesta isporuke • viša produktivnost zaposlenih → smanjenje troškova rada...

Poslovna logistika

23


Informacione tehnologije

Informacione tehnologije

S&T Serbia d.o.o. – siguran i pouzdan partner za implementaciju rešenja Infor WMS Preduzeće S&T Serbia d.o.o. je na tržištu ’Adriatic’ regije jedini partner kompanije Infor i odgovorno je za prodaju i implementaciju rešenja ERP, WMS, SCM i CPM kao i za održavanje i lokalizaciju istih. Pristup bazi znanja više od 350 konsultanata za SCM sa 7 – 10 godina prakse sa projektima WMS daje klijentima S&T kompanije uverenje da će rešenje biti prilagođeno svim specifičnim zahtevima njihovog poslovanja, kao i da će S&T kompanija pratiti svoje klijente u svim fazama njihovog rasta i razvoja i pružati adekvatnu podršku. Implementacija ovakvih specifičnih poslovnih rešenja odvija se u višefaznom projektnom pristupu, koji počinje pregledom postojećeg stanja korisnika i specifikacijom toka robe i informacija. S&T konsultanti na osnovu iskustva i na bazi poslovnih procesa poslovanja korisnika pripremaju koncept rešenja, čija implementacija najčešće traje od 6 do 9 meseci. Naručilac rešenja sklapa čvrsto partnerstvo

sa S&T kompanijom, partnerstvo koje klijentu pruža svu potrebnu podršku i brigu za prilagođavanje sistema, održavanje sistema kao i mogućnost nadogradnje i proširenja softverske podrške i na druge oblasti poslovanja (ERP, Transport, CRM...). Može se zaključiti da je jedan ovakav sistem za upravljanje skladišnim poslovanjem, kao što je Infor WMS 4000, neophodan svakoj ozbiljnoj kompaniji u savremenom poslovanju. Potpuna kontrola poslovih procesa, zadovoljstvo kupaca i konkurentnost na tržištu mogu poslužiti kao osnovni motivi za uvođenje Infor WMS 4000 softverskog rešenja u svaku kompaniju. I na kraju, izbor najjačeg sistem integratora u zemlji, kompanije S&T Serbia, kao partnera u implementaciji poslovnog rešenja Infor WMS 4000 garantuje uspeh projekta kao i potpuno zadovoljstvo klijenata.

Infor TM je svetski ponuđač ERP rešenja za proizvodnju, distribuciju, maloprodaju, usluge i javne organizacije. Uz osnovne ERP aplikacije, Infor nudi potpuni skup integrisanih dodatnih rešenja za logistiku. Infor kompanija ima preko 70.000 kupaca u preko 100 zemalja sa uspešno implementiranim poslovnim rešenjem. Za sve dodatne informacije, posetite stranice www.infor.com S&T Serbia d.o.o. je domaća kompanija osnovana 1996. godine 100% stranim kapitalom, kao deo S&T AG, vodeće IT kompanije u centralnoj i istočnoj Evropi. Kompanija S&T se bavi realizacijom kompletnih IT rešenja, integracijom sistema, pružanjem usluga informatičkog konsaltinga, servisa i podrške u cilju rešavanja poslovnih problema svojih klijenata. Zasnivajući svoja rešenja na proizvodima i uslugama najvećih svetskih proizvođača, oslanjajući se na jake lokalne timove i individualni pristup svakom od klijenata, S&T je zauzeo lidersku poziciju u centralnoj i istočnoj Evropi. Kompanija trenutno ima oko 2000 zaposlenih koji rade u 19 zemalja čineći snažnu i stabilnu mrežu znanja i iskustva. U okviru S&T Serbia posluje poslovni segment INFOR Poslovna rešenja koji je sertifikovani partner kompanije Infor za Adriatik regiju (države bivše Jugoslavije i Mađarska).Kao sertifikovani partner odgovorna je za: • prodaju i implementaciju Infor ERP, Infor WMS i Infor CPM rešenja, • održavanje proizvoda, • lokalizaciju proizvoda. Više informacija se može dobiti na web stranici www.snt.co.yu/infor ili putem e-maila inforinfo@snt.co.yu

24

Poslovna logistika


Transport

ŽELEZNICE SRBIJE

– POTREBE I NAČINI ZA OSNIVANJE

DRUŠTVA ZA KOMBINOVANI TRANSPORT

Transport

Potreba za osnivanjem nacionalnog Društva za kombinovani transport postoji već duže vreme, a naročito je izražena poslednjih nekoliko godina, kada srpska privreda pokušava da se integriše u evropske privredne tokove i obezbedi najkvalitetniju ponudu za transport robe u uvozu i izvozu. Evropska unija kao dominantni politički subjekt Evrope, između ostalog, preuzela je ključnu ulogu u procesu kreiranja i odlučivanja o budućoj filozofiji i strategiji razvoja evropske privrede i kulture, a samim tim i transportne politike. Ovaj proces neminovan je za sve zemlje Evrope koje su članice EU kao i za one koji su kandidati za ulazak u EU. U oblasti transportne stvarnosti nezaustavljiva je evolucija tehnologije robnog transporta i njegova reorganizacija na međunarodnom planu (globalizacija saobraćajnih problema i mogućih rešenja). Trend razvoja transportnih tehnologija na globalnom planu sve se jasnije i intenzivnije kreće u pravcu dinamičkog razvoja: • Multimodalnog transporta (transport koji se realizuje sa najmanje dva vida transporta. • Intermodalnog transporta (uključuju se najmanje dva vida transporta pri čemu je tovarna jedinica – manipulativna jedinica nepromenljiva po obliku i sadržaju). • Kombinovanog transporta (intermodalni transport sa efikasnom koordinacijom između vidova transporta). Kombinovani transport postao je filozofija i praktično jedino strateško rešenje za globalne probleme robne distribucije. Centralno pitanje evropskih železnica je tehnologija koja može biti komercijalno konkurentna drumskom transportu a da je u isto vreme sposobna da omogući kompatibilnost sa drumskim i vodnim

26

Poslovna logistika

transportom i tehnologijama za manipulaciju u lukama i terminalima. Rešenja primenljiva za kombinovani transport odnose se isključivio na robe koje su pogodne ili za koje je ekonomski opravdano da se transportuju na ovakav način, dok za masovne, rasute i tečne terete, još nije ekonomski opravdana primena ovog transporta. Međutim, izvesno je da će takve vrste tereta sve manje biti zastupljene u odnosu na kontejnerizovane. Politika Evropske Unije je usmerena na trans-evropsku mrežu saobraćajnica svih vidova saobraćaja čiji su osnovni atributi definisani i zacrtani u svim dokumentima saobraćajne politike, a to su: • Interconectibility – povezanost svih mreža istog ili različitih vidova saobraćaja radi omogućavanja „saobraćaja bez prekida“ • Intermodality – intermodalizam kao princip sa upotrebom transporta u prevozu robe • Interoperability – unutrašnja i međugranska povezanost usluga čiji je simbol multimodalni operator kao jedinstveni nosilac prevoza i odgovornosti. Izvozno orjentisana privreda mora da ima podršku u savremenim tehnologijama transporta, inače njen proizvod neće moći da stigne na tržište. Naša zemlja je jedna od onih iz manjeg kruga zemalja koja nema razvijene i primenjene savremene tehnologije transporta, niti razvijenu i definisanu mrežu kontejnerskih terminala i robno transportnih centara.


Transport

Potreba za osnivanjem Društva za kombinovani transport Potreba za osnivanjem nacionalnog Društva za kombinovani transport postoji već više godina, a to je naročito izraženo poslednjih nekoliko godina, kada srpska privreda pokušava da se integriše u evropke privredne tokove i između ostalih aktivnosti obezbedi najkvalitetniju ponudu za transport robe u uvozu i izvozu. Železnice Srbije imaju naročiti interes kao javno preduzeće da pomognu napore privrede, da se putem savremenog transporta snizi cena transportnih troškova, a time i cena transportovane robe, a da se istovremeno klijenti privuku na prevoz robe koje su se prevozile isklučivo drumom. Železnice Srbije tako imaju šansu da povećaju svoj udeo na transportnom tržištu, da privredi omoguće brz i isplativ transport roba poprincipu „od vrata do vrata“. Jedan od načina za realizaciju navedenih aktivnosti je osnivanje nacionalnog društva za kombinovani transport.

Nepostojanje srpskog nacionalnog društva praktično znači da tržištem transportnih usluga u kombinovanom transportu u Srbiji vladaju strani špediteri koji ispred UIRR (Union Internacional of Combined Rail – Road Transport Companies) pokrivaju ovo tržište. U svom Programu poslovanja za 2006. godinu Železnice Srbije su, između ostalog, planirale i više načina i pristupa za implementaciju kombinovanog transporta: • U delu „globalni okviri poslovanja“, restrukturiranje javnog preduzeća praćeno je odvajanje i privatizacijom „non core“ delatnosti , dok je realizacija infrastrukturnih projekata (terminala, ...itd) moguća partnerstvom javnog i privatnog sektora. • Kao najperspektivniji klijenti su veliki domaći i strani špediteri i svakako multimodalni operateri koji su zainteresovani za železničke usluge. • U „marketing planu“ koji se odnosi na robni saobraćaj, ciljne grupe korisnika prevoza su preduzeća za kombinovani transport robe kontejnerima i drugim intermodalnim jedinicama, a takođe se planiraju dalje aktivnosti na uvođenju savremenih transportnih tehnologija odnosno svih vidova kombinovanog transporta. • Kao deo važnih projekata u prevozu robe planirana je nabavka opreme za utovar i istovar kontejnera kao i izgradnja terminala za kombinovani i kontejnerski transport u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Osnovni ciljevi i funkcije nacionalnog društva za kombinovani transport:

Transport

Sa druge strane, povoljan transportno – tranzitni položaj Srbije daje velike šanse i mogućnosti da se naša transportna privreda uključi u navedene procese, odnosno na našem području, kao imperativ, nameće se rešenje u stvaranju intermodalnih terminala i robno – transportnih centara, kao preduslova za razvoj kombinovanog transporta.

Poslovna logistika

27


Transport

Transport

• Pronalaženje, isticanje i povezivanje najboljih performansi pojedinih saobraćajnih grana radi pružanja što kvalitetnije usluge koja bi istovremeno bila i ekološki najprihvatljivija, • Razvijanje intermodalizma kao kooperativne konkurentnosti: udruživanje svih prevoznika u raznim granama saobraćaja s tim da je to udruživanje zasnovano na ekonomskom interesu, • Ostvarivanje vertikalne i horizontalne koordinacije prema domaćim i inostranim partnerima: ostvarivanje funkcije kompletnog rešavanja logistike, promocija nacionalnog koncepta i planiranja intermodalizma, harmonizacija propisa i standarda za razvoj interoperabilnosti, sprovođenje bilateralnih sporazuma, inicijalni predlozi državi za davanje subvencija, • Ostvarivanje opštih interesa: potreba rasterećenja drumskih saobraćajnica i smanjenje njihovih zagušenja, ušteda energije, rešavanje ekoloških i drugih transportnih problema, • Pokretanje edukativnih procesa, usavršavanje i inoviranje znanja u oblasti intermodalizma i logistike, • Organizacija, eksploatacija, operativno upravljanje tehnologijama intermodalnog transporta, • Formiranje berze intermodalnih i logističkih usluga, dokumentacionog centra, • Uključivanje u rad evropskih intermodalnih institucija: prihvatanje međunarodnih sporazuma, konvencija, standarda koji regulišu pitanja u intermodalnom transportu počev od logističkih jedinica, infrastrukturnih sistema, saradnja sa operatorima (procedura, odgovornosti i dokumenta). Mogući podsticaji od strane Železnica Srbije i interes Železnica Srbije za osnivanje nacionalnog Društva za kombinovani transport: • Uvođenje kontejnerskih vozova na dugim relacijama u domaćem saobraćaju, sa nižim troškovima prevoza radi podsticaja drumskom saobraćaju za partnerstvo. • Železnica želi da pozicionira svoje usluge u kombinovanom transportu na koridoru X, da omogući kombinovanje domaćih i inostranih marketing aktivnosti i to: povezivanjem različitih vidova saobraćaja, implementacijom jedinstvene tehnologije, razvojem osnovnih terminala i korišćenjem drugih železničkih čvorova kao izvorišta kontejnerskih pošiljaka. • Oformljeni terminali za kombinovani transport moraju biti otvoreni za sve učesnike po principu „freight village“. Mogući i poželjni podsticaji od strane Ministarstva i Privredne komore: • Podsticanje poslovnog povezivanja, stvaranje strateške alijanse koja prevazilazi međusobnu pode-

28

Poslovna logistika

lu, ostvarivanje partnerstva radi boljeg učinka snage učesnika (usluga, proizvod, tehnologija, funkcionalno iskustvo, ulazak na tržište i dr.). • Insistiranje na sposobnim kadrovima koji žele viziju da pretvore u akciju • Ostvarivanje pogodnosti za drumska vozila u režimu kombinovanog transporta (oslobađanje od plaćanja naknada za korišćenje puteva i zabrane saobraćaja u vreme vikenda i praznika od/do intermodalnih terminala), obezbeđivanje fer konkurencije, edukacija o međusobnim interesima učesnika u kombinovanom transportu. • Obezbeđivanje uslova za evropska udruživanja – član Asocijacije evropskih transportnih centara može postati samo ono nacionalno udruženje koje je istovremenoo podržano od strane nacionalnog Ministarstva. Načini za osnivanje Društva za kombinovani transport Načini za osnivanje Društva za kombinovani transport su poznati i standardizovani, a kao uzor mogu poslužiti ostala Evropska društva i Statut i smernice UIRR. Posebne specifičnosti pri osnivanju društva u Srbiji ogledale bi se: u definisanju poslova i zadataka društva, vlasničkoj strukturi, modelu osnivanja društva (pravna forma), ocenjivanju mogućnosti učešća stranog kapitala kao i uklapanju društva u poslovne i razvojne planove Železnica Srbije. Posebni poslovi i zadaci nacionalnog kombi društva bili bi: • Učlanjenje u UIRR. • Istraživanje i razvoj transportnog tržišta intermodalnih transportnih jedinica. • Organizacija transporta svih vrsta intermodalnih je dinica samostalno ili u saradnji sa drugim članovima UIRR.


Transport

• Tržišna orijentacija i ostvarivanje profita. Vlasnička struktura U cilju efikasnijeg donošenja odluka kao i korišćenja povoljnih komercijalnih uslova prevoza na srpskim prugama Železnice Srbije treba da budu većinski akcionar. Poželjno je učešće stranog partnera, ali samo iz delatnosti kojom se Društvo bavi po principu strateškog partnera radi omogućavanja pristupa međunarodnom transportnom tržištu. Model osnivanja nacionalnog društva za kombinovani transport Po osnovu pravnih tumačenja društvo s ograničenom odgovornošću kao pravna forma najcelishodnija je za osnivanje Društva za kombinovani transport. Sprovedene početne aktivnosti za osnivanje Društva za kombinovani transport Na osnovu saglasnosti Ministarstva za kapitalne investicije, Privredne komore Srbije, Generalni direktor JP Železnice Srbije početkom ove godine formirao je zajedničku radnu grupu za ispitivanje mogućnosti za osnivanje Društva za kombinovani transport „Srbija kombi“, kao mogućeg budućeg nosioca razvoja kombinovanog transporta u Srbiji.

U kompoziciju je bilo uvršteno 20 specijalnih vagona sa isto toliko natovarenih tegljača sa poluprikolicama. Kompozicija od Turske do Austrije prevaljuje rastojanje od skoro 2.000 km za oko 70 sati. Do kraja 2006. godine svake nedelje kroz Srbiju će saobraćati po jedan par RO – LA vozova, a u toku je analiza postignutih efekata i potražnje na osnovu koje će biti dogovorena organizacija prevoza za 2007. godinu. Železnice Srbije učinile su sve sa svoje strane da stvore ambijent za formiranje nacionalnog Društva za kombinovani transport i dalje će vrlo aktivno organizovati i podsticati druge učesnike na primenu ove moderne transportne tehnologije. Autori: Mr. Milan Vučinić Momčilo Tunić, dipl ing JP Železnice Srbije

Transport

Donetim zaključcima radne grupe potvrđena je opravdanost osnivanja nacionalnog Društva za kombinovani transport. Takođe je potvrđeno da bi preko ovoga Društva bila lakše ostvarena povezanost i poslovni kontakti sa kllijentima kombinovanog transporta, razmena stručnih znanja i iskustva, lakše obezbeđenje članstva u međunarodnim strukovnim organizacijama, a preko njih pristup finansijskim sredstvima raznih projekata finansiranih iz budžeta EU, kao i lobiranje u smislu zastupanja transportnih interesa naše zemlje. Praktičan podsticaj za formiranje Društva za kombinovani transport Specijalna međunarodna železnička kompozicija za prevoz drumskih vozila po sistemu RO – LA prvi put je saobraćala 23. septembra 2006. godine prugama Srbije na relaciji iz turskog grada Halkali do austrijskog grada Velsa.

Poslovna logistika

29


Mobilne tehnologije

Kako postići povećanje produktivnosti kompanije u više segmenata odjednom?

Mobilne tehnologije

Odgovor na ovo pitanje je jednostavan: učinite kompaniju funkcionalno potpuno mobilnom, a u isto vreme adekvatno povezanom u jednu efikasnu celinu – Enterprise Mobility Company U sve segmente kompanije treba uvesti tehnologije automatske identifikacije i automatskog obuhvatanja podataka (AIDC) i savremena tehničko-tehnološka rešenja zasnovana na primeni bar-koda, RF identifikacije, mobilnih računara, laserskih skenera i dr. Na ovaj način se jednostavno i brzo relevantni podaci o proizvodnji, pakovanju, skladištenju, distribuciji i prodaji obuhvataju neposredno na mestu obavljanja radnih aktivnosti. Pitanje koje u tom trenutku dolazi do izražaja jeste: Kako efikasno i pouzdano preneti obuhvaćene podatake do poslovno-informacionog sistema kompanije (PIS, ERP)? Najjednostavnije rešenje bazirano je na takozvanom batch modu. To podrazumeva da podatke obuhvaćene skeniranjem dobijate samo onda kada izvršite sinhronizaciju vašeg mobilnog računara putem kabla i odgovarajućeg ležišta (cradle) sa PC računarom povezanim u lokalnu računarsku mrežu. Najčešće se sinhronizacija vrši na kraju radne smene. Dve su velike mane ovakvog načina rada: prva je to što menadžeri različitih nivoa nisu u mogućnosti da upravljaju radnim procesom u istom trenutku u kojem je nastala potreba za nekom promenom, odnosno odlukom; druga mana jeste što informacioni sistem nije u mogućnosti da pravovremeno reaguje optimizujući vitalne poslovne procese (na primer, bolje korišćenje skladišnog prostora, efikasnija primena FIFO, LIFO ili FEFO metoda izdavanja robe iz skladišta, bolja organiszacija isporuke, odnosno transporta itd.). Drugo, neuporedivo bolje rešenje, bazira se na

30

Poslovna logistika

on-line komunikaciji i prenosu podataka bežičnim putem, upotrebom lokalne bežične računarske radiofrekventne mreže (WLAN) i bežične mreže (WAN) mobilnih operatera (Telekom i Telenor), korišćenjem GPRS/EDGE funkcije. WLAN omogućava bežično umrežavanje u samoj kompaniji i u njenom bližem krugu, dok WAN omogućava umrežavanje i onog dela kompanije koji svoje radne aktivnosti obavlja na terenu, bilo da je to mobilna prodaja, distribucija, transport, ili ispitivanje tržista. Ono što bežični način prenosa podataka omogućava jeste praćenje radnih procesa u svakom trenutku i mogućnost promene važnih parametara procesa rada u trenutku u kojem je to neophodno i najkorisnije, u Špici to zovemo – Real Space in Real Time. Kompanijski PIS (ERP) ažurira se preciznim i pouzdanim informacijama od kojih zavisi efikasnost celokupnog menadžmenta preduzeća. Kod upravljanja skladištem, posebno, veoma je lako uočiti prednosti ovog rešenja. Roba se skladišti prema uputstvu koje u trenutku prijema robe daje sistem, tamo gde je to sistem odredio, a ne samo tamo gde ima slobodnog mesta, a izlazi iz skladišta prema izabranom kriterijumu, na primer prema roku trajanja robe (FIFO), u trenutku u kome to tržište zahteva. Lako je uočiti da je rešenje bazirano na bežičnoj računarskoj mreži daleko racionalnije, efikasnije i pouzdanije i da pruža čitav niz prednosti u upravljanju kompanijom. Šta je bitno naglasiti?


Mobilne tehnologije

Arhitektura lokalnih bežičnih računarskih mreža (WLAN) Klasična arhitektura bežične računarske mreže (WLAN) se bazira na ugradnji većeg broja RF baznih stanica (Access Point) koje su povezane sa lokalnom računarskom mrežom (LAN). Međutim, kada je bežičnom mrežom potrebno pokriti veći unutrašnji prostor, na primer veći broj kancelarija, proizvodnu halu ili skladište od više hiljada m2, onda treba primeniti novi koncept arhitekture bežične računarske mreže. Novi koncept koji Špica Centar uspešno primenjuje više od dve godine, sastoji se većeg broja RF antena

(Access Ports) koje su povezane u računarsku mrežu kontrolisanu Wireless Switch-em (WS) - Slika 1.1. WS objedinjuje svu potrebnu inteligenciju WLAN mreže: spajanje nezavisnih RF antena i baznih stanica različitih WLAN standarda, klasifikaciju i upravljanje grupama korisnika – QoS (standard IEEE 802.11p), podršku virtualnim LAN mrežama (IEEE 802.1q standard), mogućnost podrške više ESS-ID domena, filtriranje saobraćaja na Layer 2/3 nivou, DHCP, NAT, Mobile IP. Ovakav centralizovan sistem omogućava smanjenje ukupnih troškova bežičnog umrežavanja (TCO) i višestruko povećava funkcionalnost, fleksibilnost i jednostavnost proširenja bežične mreže, uz drastično povećanje roka isplativosti investicije (ROI). Najnovija Mesh tehnologija omogućava pouzdan, fleksibilan i jeftin način proširenja bežične mreže i izvan zidova kompanije da bi se povezala skladišta, spoljašnja utovarna polja, udaljeni objekti obezbeđenja i drugi delovi kompanije koje je kablom relativno teško povezati. Arhitektura Mesh mreže se sastoji od baznih RF stanica (Access Points), sa dual radio funkcijom (2.4 i 5GHz), koje bežičnim putem komuniciraju i stvaraju zajedničku bežičnu mrežu (Slika 1.2). Lokalno ili udaljeno upravljanje Access Point-om je jednostavno, korišćenjem postojećih alata za podešavanje mreže ili korišćenjem MSP servera (Symbol Mobility Services Platform, Slika 1.3), koji administratora mreže snabdeva aplikacijom za vizuelnu kontrolu rada mreže sa jedne centralizovane lokacije.

Mobilne tehnologije

Iskustvo pokazuje da su se do sada uglavnom velike kompanije sa složenim logističkim procesima, velikim skladištma i velikim brojem transportnih sredstava, odlučivale za uvođenje i primenu tehnologija automatizcije svojih logističkih procesa. Konačno, velikim poslovnim sistemima to je neophodno, inače ne bi mogli uspešno poslovati. Međutim, praksa se polako, ali sigurno menja. Naime, sve češće se i mala i srednja preduzeća odlučuju za uvođenje savremenih tehnologija automatske identifikacije i automatskog obuhvatanja podataka, pre svega zbog poboljšanja efikasnosti i smanjenja troškova, ali i zbog poboljšanja svoje konkurentnosti. Na to ih ohrabruju jasna kalkulacija povrtka investicije (ROI – Return Of Investment) i smanjeni troškovi ukupne investicije na period od 3-5 godina, što je uobičajne vreme korišćenja kvalitetne opreme za automatizaciju logističkih procesa (TCO – Total Cost of Ownership).

Slika 1.1.

Slika 1.2. Poslovna logistika

31


Mobilne tehnologije

Mobilne tehnologije

Slika 1.3.

32

Postupak implementacije bežične (WLAN) mreže

Zaštita podataka u RF mreži

Jedan od važnih elementa u implementaciji bežične računarske mreže (WLAN) jeste korišćenje kvalitetne i pouzdane hardverske opreme i softvera. Proizvođača opreme i njihovih zastupnika, po pravilu su to „authorized reselleri“ (srpski: preprodavci), ima sve više jer se taj, početni, status dobija najlakše. Pravih Business ili Solution partnera, sa dosta godina saradnje, velikom količinom isporučene opreme, samim tim i sa dosta iskustva, ima znatno manje. Zašto o tome treba voditi računa? Treba imati na umu da kvalitet bežične RF mreže umnogome zavisi i od dobrog konsaltinga i projektovanja. Pre nego što se izradi projekat potrebno je izvršiti niz ispitivanja i merenja RF karakteristika, kako prostora u kojem će mreža biti implementirana, tako i proizvoda koji će se najčešće nalaziti u tom prostoru. Bazni deo tih ispitivanja se sastoji u merenju pokrivenosti prostora RF signalom i kvaliteta RF signala i naziva se Site Survey. Prostiranje RF signala nije isto kroz sve materijale i neposredno zavisi od njihovih karakteristika.

Bežično RF umrežavanje veoma brzo postaje standard, ubrzavajući poslovne procese radi povećanja produktivnosti, smanjenja troškova i povećanja profitabilnosti. Sve više je „komšija“ u bliskom okruženju koji koriste sličnu, a ne retko i istovetnu opremu. Iz tih razloga zaštita RF mreže postaje jedno od „vrućih“ pitanja jer je kompanijama veoma važno da obezbede zaštitu svojih podataka tokom prenosa kroz mrežu, kao i da spreče upade „uljeza“.

Na primer: vlažnost materijala je veoma važan faktor jer se RF signal znatno teže prostire kroz vlažne materijale, kao što u nekim fazama mogu biti drvo ili papir; ili, prisustvo određeneih metala u konstrukciji polica ili krova može kako smanjiti, tako i višestruko povećati kvalitet radio signala! Na osnovu izvršenih merenja dobijaju se informacije o tome na koja mesta postaviti ključne elemente RF mreže (Access Point, Access Ports, WS) što direktno utiče na dimenzionisanje kompletne WLAN mreže, odnosno na količinu neophodne opreme, samim tim, i na ukupne troškove implementacije. Nakon merenja, kao rezultat dobija se detaljan izveštaj koji sadrži predloge tehničkih rešenja pokrivenosti prostora RF mrežom. Kada se analizuju sva moguća rešenja tada treba sačiniti projekat izrade RF mreže. Tek na osnovu projekta može se pristupiti izradi mreže, kabliranju, postavljanju, podešavanju i testiranju svih elemenata mreže.

Poslovna logistika

Wi-Fi Protected Access (WPA) standard je prelazno rešenje bazirano na prvom 802.11 i Wired Equivalent Privacy (WEP) standardu. Glavni problemi WEP standarda su to što nema prevenciju protiv falsifikovanja paketa i ne sprečava ponovljene napade. Napadač može jednostavno snimiti i poslati pakete onako kako želi i oni će biti prihvaćeni kao legitimni. WEP ključevi su veoma slabi i mogu se na standardnom računaru „razbiti“ jednostavnim softverom. Moguće je dekriptovati podatke čak i bez znanja enkripcionog ključa. Na primer, „napadač“ može neprimećeno da menja sadržaj poruka bez potrebe za enkripcionim ključem. Uvođenjem IEEE 802.11i standarda koji je osnova za Temporal Key Integrity Protocol (TKIP), u WPA je implementiran Keyguard sistem koji povećava dužinu enkripcionog ključa na 128 bita, sa mogućnošću rotacije sa dodatnim Message Integrity Check-om (MIC). Međutim i WEP i WPA sa TKIP obezbeđuju samo osnovne nivoe zaštite koje je savremenim softverskim alatima moguće ’’razbiti’’. Novi WPA2 (802.11i) standard eliminiše ranjivost prethodnih sistema zaštite i nudi robusnu zaštitu bežičnim mrežama. WPA2 sadrži znatno komplikovaniju enkripciju, bolji ključ menadžment, čvrstu autentikaciju, kao i brži Access Point roming. Symbol Wireless Intrusion Protection System (IPS) je rešenje za potpunu zaštitu vaše 802.11 a/b/g


Mobilne tehnologije

Poslednje tehnološke inovacije daju arhitekturu mreže koja je skalabilna, jednostavna za rukovanje, jednostavna za proširenja i unapređenja, dajući visok nivo zaštite investicija i manji ukupan trošak (TCO) posedovanja sistema.

Slika 2.1.

Slika 2.2.

Slika 2.3.

Mobilne tehnologije

bežične infrastrukture, mobilnih uređaja i transfera podataka od širokog spektra različitih pretnji i upada, a sadrži i monitoring, čime su performanse WLAN mreže uvek na najvišem nivou. Napadi i neautorizovani pristupi mreži se detektuju u realnom vremenu da bi se omogućio trenutni odziv na eventualne napade. Slabosti mreže se takođe odmah identifikuju, što omogućava korekcije pre porasta potencijalnih bezbednosnih rizika.

Špica Centar, kao Motorola - Symbol Premier Solution Partner, koristi u svojim rešenjima Wireless switch-eve nove generacije WS2000 i WS5100 (Slika 2.1) u koje je implementiran savremeni 802.11i standard, obezbeđujući centralizovani menadžment baznih RF stanica (Access Points, Slika 2.2) i RF antena (Access Ports, slika 2.3) kao i arhitekturu bežične mreže organizovanu po nivoima. Pored usluga uvođenja bežičnih RF mreža, Špica Centar pruža usluge konsaltinga i uvođenja savremenih logističkih softverskih rešenja i automatske identifikacije i automatskog obuhvatanja podataka u sve poslovne procese u lancu snabdevanja - od proizvodnje, skladištenja, transporta, sve do prodaje robe krajnjim kupcima. Đorđe Vujičić AIDC Program Manager Špica Centar Beogradska 39 11000 Beograd www.spicacentar.co.yu djordje.vujicic@spicacentar.co.yu

Poslovna logistika

33


Industrijska vrata

VISOKOFREKVENTNA AUTOMATSKA KLIZNA VRATA BESAM Komfor na dohvat ruke

Industrijska vrata

BESAM-ova inovativna nastojanja za optimalnom funkcionalnošću i performansama nabolje se ogledaju u najpoznatijem modelu UNISLIDE – automatu za klizna automatska vrata. Široka namena ovog proizvoda je u 21.veku prevazišla i osnovnu zamisao svetskog lidera u proizvodnji automatskih sistema ulaza: svuda i na svakom mestu omogućen frekventan i komforan prolaz ljudi i robe.

34

Automat odlikuju superiorne osobine: male dimenzije, elegantnost, vizuelna dopadljivost, vrhunska sigurnost, posebni režimi rada prilagođeni svim potrebama, ali istovremeno i dugotrajnost i izdržljivost u svim vremenskim uslovima sa brzinama otvaranja od 1,5 m/sec.

Pogonska i kontrolna jedinica, dodatno baterijsko napajanje, elektromehanička brava, sistem vođenja, elektronska kontrolna jedinica, sistem za sinhronizaciju krila, preklopnik režima rada, radari i fotoćelije, sve to garantuje visokopouzdan i bešuman rad. Mikroprocesor je opremljen jedinicom za kontrolu rada koja otkriva svaku smetnju ili grešku u funkcionisanju i preduzima potrebne mere da obezbedi korektno izvršenje svih operacija. U slučaju postojanja prepreke u zoni zatvaranja, vrata se automatski prebacuju u režim otvaranja, da bi se zatim vratila manjom brzinom u režim zatvaranja, proveravajući pri tom dalje postojanje prepreke. Automat radi u svim klimatskim uslovima, a u slučaju nestanka napajanja, zadovoljeni su svi bezbedonosni zahtevi za normalno funkcionisanje.

Široku primenu ovaj model je našao u prestižnim poslovnim objektima, bankama, hipermarketima, sedištima firmi, zdravstvenim ustanovama, benzinskim stanicama, tržnim centrima, prodajnim objektima svih vrsta i namena, hotelima, ali i u uslovima industrijske eksploatacije, sa frekventnim prolazima.

Vrata takođe poseduju priključke za alarmni i protivpožarni sistem dojave i, u tim slučajevima se ponašaju u skladu sa situacijom, poštujući zahteve korisnika. Mogućnost izbora vrste profila, boje, širine prolaza, načina rada, čini ovaj švedski proizvod superiornim rešenjem.

Poslovna logistika


Industrijska vrata

Industrijska vrata

Posebno bismo izdvojili i model BESAM Hermetic koji je specijalno dizajniran za upotrebu u operacionim salama, laboratorijama, postrojenjima za proizvodnju hrane i lekova kao i svuda gde su zahtevani visoki higijenski uslovi.

Takođe za slučajeve eksploatacije u industriji, sa konstantnim prolaskom viljuškara i robe, Besam odgovara sa specijalno dizajniranim modelom kliznih automatskih vrata sa termoispunom od panela debljine 40 mm, koji sadrži sve potrebne i opisane elemente neophodne za funkcionisanje, Krila vrata su kod ovog modela izrađena od čelika a sa dodatnim modifikacijama po pitanju vođenja sa dodatnom ispunom ili od visokokvalitetnih krila vrata i sigurnosti pri eventualnim udarima. plastičnih lamela postavljenih sa obe strane. Uz donju ivicu vrata postavljena je specijalna diht Ovaj model je otporan na nečistoću koja se javlja guma koja omogućuje hermetično zatvaranje. u industriji, a dodatna vrednost je u njegovoj supeTakođe, vrata mogu biti isporučena sa olovnom riornoj termoizolaciji. ispunom kao zaštitom od radijacije. Dodatne opcije su prozor i mehanička brava. Vrata mogu biti manuelno otvarana uz pomoć ručki, a dodatna push and go funkcija automatski kontroliše rad vrata. Sva ostala sigurnosna oprema se podrazumeva i ista je kao i kod prethodnog modela vrata.

Poslovna logistika

35


Industrijska vrata

U kategoriji kružnih vrata Besam se ističe modelima RD3 i RD4 trokrilnim i četvorokrilnim vratima koja doprinose održavanju prijatnih klimatskih uslova u zoni vrata uz istovremenu uštedu u energiji.

Svaki model se izrađuje od originalnih Besam profila koji mogu biti eloksirani, obojeni ili izrađeni od nerđajućeg čelika. Vrata su tako projektovana da se mogu postaviti direktno na završene podove, bez dodatnog temeljenja.

Ovi modeli kombinuju prednosti mehaničkih kružnih obrtnih vrata sa sigurnošću i bezbednošću automatskih vrata, dok je njihova cena bliska ceni mehaničkih vrata. Veći prečnici su pogodni za ljude sa prtljagom a manji prečnici omogućuju umereni pešački saobraćaj. Vrata se odlikuju opcijama kao što su kontrola brzine rada, automatski pogon, kontrola mikroprocesora, vertikalni sigurnosni prekidači, staklo po želji, krov, plafonska rasveta, radarska kontrola, noćno zaključavanje, elektromehanička brava, taster za invalide, uređaji za kontrolu pristupa itd.

Dodavanjem Break-out funkcije obezbeđen je slobodan prolaz za slučajeve evakuacije, bez ikakvih prepreka. Elektromehanički sklop može biti povezan sa protivpožarnim sistemom.

Industrijska vrata

ALUMATIK D.O.O.

36

Alaska 33b, Zemun www.alumatik.co.yu alumatik@eunet.yu

Poslovna logistika

Brzina rotacije je promenljiva u zavisnosti od želja korisnika, a vrata poseduju broje dodatne i bezbedonosne funkcije, što ih čini prestižnim modelom i ultimativnim rešenjem bez kompromisa.


Skladištenje

VREME JE NOVAC, PROSTOR JE NOVAC

NAJSAVREMENIJI SISTEMI OPREMANJA MAGACINSKOG PROSTORA

OPTIMIZACIJA VREMENA I PROSTORA JE KLJUČ EFIKASNOSTI MENADŽMENTA U OBLASTI SKLADIŠTENJA

Iskustvo nam ukazuje na to da je u vremenu koje dolazi podjednako važna uloga ispravnog vodjenja sistema skladištenja, kao što je na primer uloga marketinga ili kadrovske službe.

SSI SCHAFER kojeg vam ovde predstavljamo, nudi kompletan fleksibilan sistem modularnog poličnog i paletnog skladištenja najvišeg kvaliteta i sigurnosnih standarda. Naši sistemi su namenjeni svima i mogu se koristiti za skladištenje svih vrsta robe, počevši od sistema za skladištenje arhive, preko sistema za smeštaj raznih vrsta krupnijih i sitnijih delova opreme, zatim za skladištenje opasnih materija, pa sve do sistema za skladištenje paleta i robusnijih materijala. Osnovna prednost sistema SSI SCHAFER jeste u tome što su vrlo jednostavni za upotrebu. Naime, potrebno je vrlo malo vremena da naš tim montira polični ili paletni sistem magacina bilo kojih namena i dimenzija, bez obzira gde se on nalazi i ,naravno za vrlo kratko vreme sistem postaje funkcionalan i spreman za upotrebu.

Poslovna logistika

Skladištenje

Iz dana u dan, sve je manje prostora na zemlji. Preostali, često je nerealno skup i do njega je vrlo teško doći, čak i ako imate dovoljno novca da ga platite. To je razlog zbog koga je potrebno da prostor koji već posedujete iskoristite na najoptimalniji mogući način. To naravno podrazumeva da ga organizujete tako da po jedinici površine stane što je moguće više robe, a da istovremeno omogući korisnicima da troše što je manje moguće vremena u procesu manipulacije robom, kroz svakodnevne radnje kao što su prodaja, popis i druge.

37


Skladištenje

Ukoliko se dogodi da vam vremenom ovakav sistem postane nedovoljan da pruži podršku prodaji, u svakom momentu postoji mogućnost da se na već postojeći sistem dogradi novi deo sistema u istom nivou na kom je i postojeći, ili dogradnjom više nivoa, takodje na već postojeći sistem bez prethodne demontaže. U slučaju da želite da izmestite svoj magacinski prostor sa jedne lokacije na drugu bilo iz kojih razloga, naši sistemi pružaju mogućnost brze i lake demontaže i ponovne montaže tako da ne morate da brinete oko toga da li gradite jedan od naših sistema u iznajmljenom prostoru ili nekom prostoru koji je bilo na koji način neodgovarajući na duži rok, jer mi pratimo vaš razvoj i pružamo vam podršku u svakom momentu i na svakom mestu. Naši sistemi posebnu pažnju poklanjaju autoindustriji kao grani industrije koja ekspandira brže nego bilo koja druga i zahteva stalan i vrlo aktivan kontakt kupac-prodavac-serviser.

Skladištenje

Neki od projekata kojima možemo da se pohvalimo kad je u pitanju autoindustrija u Srbijji jesu predstavništvo putničkog i teretnog programa Mercedesa, predstavništvo Honde i firma Grand Motors kao predstavnik Forda i Volvoa, gde smo u skladu sa njihovim potrebama napravili projekat i sagradili regalne sisteme optimalne funkcionalnosti.

38

Na primer u Grand Motors-u je postojao zahtev da delovi karoserije koji su krupniji budu smešteni na spratu, gde je ostavljena klizna kapija kroz koju viljuškar doprema robu na paleti, direktno na sprat. Na drugoj strani, bila je potreba da sitniji delovi

Poslovna logistika

opreme, obzirom da su frekventniji, budu i dostupniji u prizemnom nivou magacina i da budu precizno sortirani u posebnim kutijama i fijokama. Zadovoljstvo ispunjenim projektom je bilo obostrano. Neophodno je pomenuti da su naši sistemi napravljeni od najkvalitetnijih materijala sa raznim odnosima dimenzija/nosivost. Vi ste u mogućnosti da izaberete one dimenzije i onu nosivost i oblike koji odgovaraju vama i potrebama koje zahteva vaš posao. Bilo koji od sistema da odaberete, možete računati na to da svaki sistem podržava trendove jednostavnosti upotrebe, montaže, fleksibilnost, mobilnost, i na prvom mestu sigurnost. S toga SSI SCHAFER zadovoljava najviše standarde sigurnosti i, naravno, pruža garanciju za svoje proizvode. Mladen Škobo menadžer logistike


OPTIMIZACIJA VREMENA I PROSTORA JE KLJUČ EFIKASNOSTI MENADŽMENTA U OBLASTI SKLADIŠTENJA

SVE ZA VAŠ MAGACIN I SERVISNI PROSTOR Nudimo Vam kompletan fleksibilan sistem modularnog, poličnog i paletnog skladištenja najvišeg kvaliteta, počevši od sistema za smeštaj arhive preko sistema za smeštaj raznih vrsta sitnijih i krupnijih delova opreme, zatim za skladištenje opasnih materijala pa sve do skladištenja i poličenja paleta i robusnih materijala. Ovakvi sistemi pružaju jedinstvenu mogućnost nadogradnje bez prethodne demontaže. Dovoljno je da poželite da proširite vaš magacinski prostor a na nama je da Vam na već postojeći sistem izradimo projekat i dogradimo dodatne regale izgradnjom sprata ili proširenjem na prizemnom nivou. SCHAFER Shop doo, Cara Nikolaja II 61a, 11000 Beograd, tel. 011/344-2366, tel. 011/344-2362, email. schafer@verat.net


Intervju

Poslovno udruženje međunarodnih drumskih prevoznika

“MEĐUNARODNI TRANSPORT” Poslovno udruženje “Međunarodni Transport” je dobrovoljno, neprofitno, apolitičko, nevladino i samostalno udruženje prevoznika u drumskom saobraćaju, koje trenutno ima oko 580 članica. O aktivnostima, rezultatima, planovima i ciljevima Udruženja govori generalni sekretar Udruženja gospođica Tatjana Jovanović.

Intervju

S obzirom da se prvi put predstavljamo vašim čitaocima, najpre koristim priliku da izložim nekoliko činjenica o našem udruženju. Poslovno udruženje “Međunarodni transport” je osnovano 11. oktobra 2000. godine u Čačku na inicijativu 23 transportna preduzeća. Osnivačka Skupština Udruženja, na kojoj je prisustvovalo oko 100 transportnih preduzeća, održana je 21. novembra 2000. godine u Beogradu, a Udruženje je registrovano u Privrednom sudu u Beogradu 6. marta 2001. godine.

Misija udruženja je da ima vodeću ulogu u unapređenju delatnosti prevoza u drumskom saobraćaju. Vizija udruženja je da zaštiti i unapredi poslovanje svojih članica kroz zastupanje, informisanje i inoviranje znanja, kao i kroz raznovrsne usluge koje im pruža. Vrednosti kojima udruženje teži su liderstvo, profesionalizam, odgovornost, pravičnost, timski rad, informisanost, pouzdanost, raznovrsnost i drugo. Što se tiče članstva, udruženje prevoznika u drumskom saobraćaju danas predstavlja oko 70% transportnih preduzeća u zemlji koja pružaju usluge međunarodnog prevoza robe u drumskom saobraćaju. Zastupamo oko 80% ukupnih transportnih kapaciteta naše zemlje angažovanih u prevozu

40

Poslovna logistika

robe u međunarodnom drumskom saobraćaju. Pri tome, čak 80% vozila iz kategorije EURO 2 i 90% iz kategorije EURO 3 od ukupnog broja vozila ovih kategorija angažovanih u prevozu robe u međunarodnom drumskom saobraćaju u vlasništvu su naših članica. Aktivnosti Udruženja Kada su u pitanju aktivnosti, udruženje teži da raznovrsnošću podupre i realizuje svoje strateške ciljeve. Naše aktivnosti se ponajviše ogledaju u sledećem: kontinuirano poboljšanje usluga koje podržavaju napore članica da razviju i unaprede svoje poslovanje, uspostavljanje novih i unapređenje postojećih usluga koje podržavaju napore članica da osiguraju ekonomski održivo poslovanje svojih preduzeća, zatim posredovanje i zastupanje, podržavanje i unapređenje delatnost prevoza u drumskom saobraćaju kroz direktan ili indirektan uticaj na one koji imaju važnu ulogu u donošenju odluka u vezi sa delatnošću naših članica, u zemlji i inostranstvu, kao i poboljšanje imidža članica i Udruženja. Uspostavljanje i promovisanje usluga koje će povećati efikasnost rada zaposlenih u preduzeću kroz unapređenje organizacije preduzeća, i koje će podržati ljude koji već rade i koji će raditi u ovoj delatnosti je još jedno od aktivnosti udruženja, kao i pružanje usluga uvođenja standarda i prezentovanje najbolje prakse, a sve u cilju obezbeđivanja bezbednog i sigurnog okruženja za korisnike usluga naših članica, same članice i njihove zaposlene, kao i društvo u celini.


Intervju

Pored svojih redovnih svakodnevnih aktivnosti na unapređenju poslovanja svojih članica, udruženje teži da kontinuirano ostvaruje i unapređuje saradnju sa domaćim relevantnim institucijama, organizacijama i kompanijama, kao i sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u oblasti međunarodnog transporta. Između ostalih, određeni vidovi saradnje ostvareni su sa Saobraćajnim fakultetom Univerziteta u Beogradu, Ministarstvom za kapitalne investicije Republike Srbije, Ministarstvom finansija Republike Srbije - Upravom carina, Ministarstvom unutrašnjih poslova - Upravom saobraćajne policije, Ministarstvom inostranih poslova Republike Srbije - Direkcijom za ekonomsku multilateralu itd. TRUCK BUSSINESS FAIR

Tom prilikom štandove izlagača posetilo je oko 500 transportnih firmi - članica udruženja i gostiju. Opšte je mišljenje da je događaj ispunio očekivanja posetilaca i izlagača. Mi jedino možemo da obećamo da ćemo iz godine u godinu dati sve od sebe da ovaj događaj postane jedan od značajnijih sajmova u Srbiji, pa i šire, u oblasti predstavljanja kompanija iz sfere drumskog transporta. Organizacija konferencija Aktivno učešće u rešavanju problematike u oblasti transporta, Udruženje je uzelo i kroz organizaciju Konferencije sa temom “Domaći prevoznici i evropske integracije” u okviru 44. Međunarodnog salona komercijalnih vozila BEOTRUCK 2006. koji je održan na Beogradskom sajmu, 07.04.2006. Pojedine članice udruženja su u okviru istog događaja, uzele i učešće na Trkama kamiona - KAMIONISANJE 2006. koje su održane na vojnom aerodromu Batajnica, 09.04.2006. pred oko 1.000 posetilaca.

Intervju

Udruženje svake godine organizuje svoju redovnu Godišnju skupštinu, u okviru koje organizuje i manifestaciju TRUCK BUSSINESS FAIR koja podrazumeva komercijalno predstavljanje firmi čija je delatnost direktno ili indirektno u vezi sa drumskim transportom. Na primer, na prošlogodišnjoj manifestaciji TBF2006, koja je održana 15.12.2006. u SAVA Centru

u Beogradu, učestvovalo je 40 firmi izlagača iz oblasti transporta.

VI godisnja skupstina udruzenja, Sava centar, 15.12.2006.

Poslovna logistika

41


Intervju

Truck busines fair, Sava centar, 15.12.2006.

Interjvu

Međunarodna aktivnost Što se tiče učešća na međunarodnim skupovima i članstva u međunarodnim organizacijama, značajno je napomenuti da je od 11.05.2006. godine PU “Međunarodni transport”, na osnovu odluke Generalne Skupštine BSEC-URTA održane 11. maja 2006. godine u Istambulu, postalo član-posmatrač ove organizacije i time steklo svoje prvo međunarodno priznanje. Sekretarijat našeg Udruženja je, pozivajući se na dotadašnju saradnju sa BSEC-URTA i sa njenim članovima, prethodno uputio molbu Generalnoj Skupštini BSEC-URTE da razmotri mogućnost izmene Statuta svoje organizacije sa ciljem da omogući i našem Udruženju članstvo u toj organizaciji. Naime, prema Statutu BSEC-URTE pravo na članstvo, pre poslednje izmene Statuta, imala su samo udruženja članovi IRU-a. Izmenama Statuta na poslednjem zasedanju Generalne Skupštine BSEC-URTE uvedena

je druga vrsta članstva član-posmatrač čime su se stekli formalni uslovi za naše članstvo. U cilju jasnijeg informisanja vaših čitalaca, trebalo bi napomenuti da je BSEC-URTA osnovana od strane udruženja međunarodnih drumskih prevoznika iz 11 BSEC zemalja 24.10.2001. godine u Antaliji (Turska) uz podršku IRU-a. Cilj BSEC-URTA je da obezbedi doprinos privatnog sektora multilateralnoj saradnji između vlada zemalja crnomorskog regiona. Članice BSEC-a su Albanija, Azerbejdžan, Jermenija, Bugarska, Gruzija, Grčka, Moldavija, Rumunija, Rusija, Srbija, Turska i Ukrajina. Nakon pristupanja BSEC-URTA, Udruženje je uzelo učešće na više seminara i konferencija koje su za temu imale problematiku u oblasti međunarodnog transporta.

Predsednik udruženja, g-din Neđo Mandić na seminaru BSEC-a o olakšicama u međ. dr. prevozu, Moskva, Rusija

42

Poslovna logistika


Intervju

“500 Euro5 kamiona’’ Ova godina je započela akcijom udruženja ‘500 Euro5 kamiona’’ koja ima za cilj stvaranje povoljnih uslova za obnovu voznih parkova naših članova kroz objedinjenu nabavku vozila u 2007. godini.

Dakle, konkurentnost domaće transportne privrede na evropskom tržištu zavisi od toga da li će domaća transportna preduzeća obnoviti svoje vozne parkove i tako spremno odgovoriti zahtevima koje nameću razvijene evropske zemlje. Rezultati ove akcije su iznad očekivanja. Naime, do sada je od strane članica udruženja već naručeno oko 500 tegljača, dok je u toku prikupljanje ponuda od proizvođača priključnih vozila u okviru iste akcije. Za pomenutu akciju obezbeđeni su najpovoljniji finansijski uslovi za nabavku vozila preko lizinga.

Predstavnici udruženja i MKI na radnoj grupi BSEC-a za transport, Antalija, Turska,24.11.2006

Intervju

Naime, zbog težnje pojedinih evropskih zemalja da značajno smanje kvotu CEMT multilateralnih dozvola, a naročito za kategoriju EURO 3 vozila, broj ovih dozvola u predstojećim godinama zadovoljiće potrebe domaćih prevoznika samo pod uslovom da budu za kategoriju EURO 5 vozila.

Nadamo se da smo donekle pojasnili vašim čitaocima čime se udruženje bavi, koji su nam ciljevi i zadaci, kao i čemu težimo u našem radu. Sve dodatne informacije o aktivnostima i ciljevima udruženja mogu se pronaći na našoj internet prezentaciji, na adresi: www.pumedtrans.com

Poslovna logistika

43


Distribucija

Distribucija

Distribucija DELL kompjutera

Od 2001. godine, Dell Computer je najveći proizvođač personalnih kompjutera na svetu, sa prodajom od 58 milijardi $ i 78700 zaposlenih širom sveta. Dell prodaje 90% svojih kompjutera direktno krajnjim potrošačima, izbegavajući kanale prodaje koji čine većinu svetske prodaje računara. Taj direktan odnos prema potrošačima je ključ Dell-ovog poslovnog modela i obezbeđuje prednost nad indirektnim prodajnim modelom. Direktan pristup omogućava kompaniji da kroji svoje ponude prema potrebama potrošača i da nudi dodatne proizvode i usluge. I to nije sve. Dell-ovi računari se sklapaju posle primanja porudžbenice od klijenta, što daje dodatnu prednost nad indirektnim dobavljačima, koji moraju da predvide tražnju i transportuju proizvode na osnovu tog predviđanja. Dell-ov poslovni model je jednostavan u konceptu, ali veoma kompleksan u egzekuciji.

44

Poslovna logistika

Sklapanje kompjutera posle trebovanja znači da Dell mora da ima delove i komponente pri ruci, da bi zadovoljio potrebe za raznim konfiguracijama. Potreba da brzo ispuni poružbinu primorava kompaniju da održava superiorne proizvodne i logistističke procese, podržane informacionim sistemom koji omogućava supstituciju zaliha informacijama. Razvoj Dell-ovog modela doveo je do prihvatanja novog pojma organizacione strukture, nazvane virtualna kompanija ili vrednosna mreža. Ona se oslanja na nekoliko ključnih strateških aktivnosti a naglašava autsorsing ne-strateških aktivnosti. Dell blisko sarađuje sa spoljnim partnerima u proizvodnji personalnih računara i ponudi niza dodatnih proizvoda i usluga. Dell upravlja globalnom proizvodnom mrežom, koja se prostire na obe Amerike, Evropu i Aziju, kombinovanjem finalne montaže u svojim pogonima, sa snažnom


Distribucija

podrškom ugovornih proizvođača. Globalna organizacija Dell je svoje aktivnosti podelio na tri regiona: Amerike, Azija Pacifik /Japan i Evropa/Srednji Istok/Afrika. Sedište kompanije je u Teksasu. Svaki region ima svoje montažne pogone i mrežu snabdevanja. Poslovne aktivnosti su organizovane oko tri segmenta: 1. Klijenti – velike kompanije, 2. Klijenti – mala i srednja preduzeća i pojedinci, 3. Klijenti – javni sektor (obrazovanje i birokratija). Razvoj proizvoda se uglavnom odvija u SAD, ali su proizvodi prilagođeni različitim tržištima. Lokacija proizvodnih pogona

Dell-ova prva kancelarija je bila u Austin-u, država Teksas, gde je Michael Dell osnovao kompaniju 1984. godine. Međutim, 1994. godine, susedni grad Round Rock je ponudio Dell-u uslove koje on nije mogao da odbije: 30% umanjenje poreza za narednih 60 godina, 100% smanjenje poreza na nepokretnosti u narednih 5 godina, a 50% za narednih 50 godina, pa je Dell preselio posao u Round Rock. Slično je bilo i sa ponudom grada Nashville-a u Tenesiju, koji je uložio 12 miliona $ u infrastrukturu i 20 miliona $ u obuku zaposlenih, poklonio zemlju u vrednosti od 6,5 miliona $ za izgradnju pogona. U Tenesiju sada postoje dve fabrike, jedna za proizvodnju desktop personalnih računara i druga za proizvodnju notebook-ova. Gledajući i druge regione i mesta, mogu se utvdriti sledeći faktori za izbor lokacija proizvodnih pogona: 1. Blizina tržišta. Teksas je u centralnom delu SAD, Tenesi je blizu istočne obale. Malezija je u sredini velikog Azija-Pacifik regiona. Irska je u blizini velikih tržišta Engleske, Nemačke i Francuske.

Broj zaposlenih je u velikoj korelaciji sa prodajom. Amerike uzimaju 72% ukupne prodaje i 68% ukupnog broja zaposlenih. Evropa, Srednji Istok i Afrika 20% prodaje i 22% zaposlenih i Azija 8% prodaje i 10% zaposlenih.

2. Troškovi i kvalitet radne snage. Teksas i Tenesi su jeftiniji od Silikonske Doline. Malezija je jeftinija od Singapura. Irska je još uvek jeftinija od većine zemalja EU. Pošto je istočna Evropa jeftinija od od Irske, veliki broj ugovornih proizvođača i

Distribucija

Dell je organizovao proizvodnju po regionima, sa jednom ili više fabrika koje pokrivaju glavna tržišta. Fabrike su u Teksasu, Tenesiju, Brazilu, Maleziji, Kini i Irskoj.

Poslovna logistika

45


Distribucija

Distribucija

snabdevača je lociran tu, a priča se da će i Dell slediti njihov primer. Kvalitet radne snage je visok na svim pomenutim lokacijama, a sindikalna aktivnost ne postoji. Dell se ne oslanja na univerzitete i posebne talente, tako da izbegava troškove koji su u vezi sa tim. 3. Transportna i telekomunikaciona infrastruktura. Prema Michael Dell-u, logistika je veći trošak od radne snage, pa je transportna infrastruktura veo ma važna. Tenesi lokacije, na primer, su u blizini glavnih autoputeva i Federal Express distribu tivnog centra. 4. Podrška državnih organa. U Brazilu, Dell je dobio finansijsku podršku od vlade, takođe u Maleziji u formi oslobađanja od poreza. U Irskoj je pružena podrška u traženju zemljišta, građenju objekata i obuci zaposlenih.

46

Poslovna logistika

Uticaj lokacija na partnere Veliki broj delova i komponenti se proizvode u Aziji i šalju u distributivne centre u blizini Dell-ovih pogona. To je uglavnom slučaj sa hard diskovima, flopi drajvovima, CD-ROM drajvovima, kablovima i konektorima, modemima, zvučnim i video karticama. Međutim, nabavka matičnih ploča je organizovana lokalno. U Evropi, Dell-ov pogon u Irskoj snabdeva se iz Azije i lokalnih fabrika. Značajan broj Dell-ovih dobavljača došao je u Irsku na Dell-ovo insistiranje. Posle otvaranja prve fabrike u Limerick-u, kompanija je postavila rok irskim partnerima od 8 meseci da dostignu Dellove zahteve. Oni koji to nisu uspeli bili su zamenjeni spoljnim dobavljačima. Stranci su kupili neke irske firme, druge konsolidovali i preuzeli veliki deo snabdevanja za Dell-ov posao u Evropi i Africi.


Distribucija

Logistika Dell-ova organizacija logistike u Evropi je dobra ilustracija generalne logike logistike kompanije. Svi ulazni elementi za montažu računara stižu preko dobavljača koji moraju da imaju distributivne centre ili proizvodne pogone locirane na 30 minuta od fabrike u Limerick-u. Za izlaz robe, Dell ima 5 ditributivnih centara u regionu: Limerick za Irsku, istočnu Evropu, Srednji Istok i Afriku, Liverpul za UK, Tillberg u Holandiji za srednju Evropu, Gottenberg u Švedskoj za severnu Evropu i Johannesburg za Južnu Afriku. Različiti logistički partneri operišu u svakom centru. Sličan model je primenjen i u obe Amerike i u Aziji. Marketing, prodaja i podrška

Distribucija

Dell marketing funkcijom upravlja iz globalnog i regionalnih centara, sa specijanim porukama namenjenim različitim tržištima. Međutim, prodaja, servis i podrška su locirani u svakoj zemlji. Da bi se takmičila za velike ugovore sa velikim kompanijma i javnim sektorom, firma ima prodavce na terenu, koji znaju prodajne mogućnosti, komuniciraju sa potencijalnim kupcima i pregovaraju oko cena. Partneri za servis Dell intenzivno koristi poslovne partnere u funkcijama integracije sistema, servisa i popravkama i konsaltinga: - Integracija sistema: Dell koristi dobavljače poput Electronic Data Systems za instaliranje Dell servera i povezivanje sa krajnjim uređajima. - Servis i popravka: Firma za part nere ima IBM, Unisys, Wang i Banctec za rad na terenu. Iako se 90% incidenata reši telefonom u Call centrima, oko 10% zahteva od lazak kod klijenta. - Konsalting: Dell sarađuje sa Arthur Andersen i Gen 3 u obezbeđenju konsalting usluga.

Poslovna logistika

47


Ekonomija

EU ekspanzija i logistička industrija Za logističku industriju, EU ekspanzija je donela potrebu za novom, pan-evropskom, distributivnom strategijom. Velike evropske kompanije su se potrudile da produže svoje lance snabdevanja prema istoku.

Ekonomija

Većina evropskih kompanija je otvorila distributivne centre u zemljama centralne Evrope, ne bi li upravljale svojim operacijama u tom regionu. Mada je veliki broj 3PL firmi želeo da se i dalje posao obavlja iz postojećih centara u zapadnoj Evropi, dugačka vremena transporta, uzrokovana neadekvatnom mrežom puteva u istočnoj Evropi, učinila su da to ostane samo puka želja. Međutim, sa ukidanjem granica u centralnoj Evropi, mnoge 3PL kompanije su istražile mogućnosti za osnovanjem distributivnih centara na strateškim lokacijama, odakle mogu da opslužuju ceo region. Na istok su prvo krenuli najveće evropske trgovine, proizvođači i 3PL. Trgovci, kao što su Carrefour, Auchan, Tesco, Metro, C&A, potražili su pomoć od dobavljača integralnih logističkih usluga na lokalnom

nivou. Evropski proizvođači, poput Volkswagen-a, Volvo-a, Fiat-a i Unilever-a, izmestili su delove ili cele proizvodne pogone u centralnu Evropu. Oni su se, takođe, okrenuli ka 3PL za širenje svojih lanaca snabdevanja. Da bi se odgovorilo na veliku tražnju, u celom regionu se grade moderna, velika skladišta, koja zadovoljavaju standarde zapadne Evrope. Pobednici i gubitnici na logističkom tržištu Kako se širila Evropska Zajednica, tako su i evropske kompanije zahtevale od svojih logističkih operatera da pronađu adekvatna skladišta i distributivne centre u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj - 4 zemlje za najbližim vezama sa zapadom. Konstrukcija novih, modernih skladišta je u početku bila koncentrisana oko najvećih gradova: Varšave, Praga i Budimpešte. Sada se traže odgovarajuća mesta i u drugim velikim gradovima. Tako je sada Bratislava u žiži interesovanja mnogih 3PL kompanija zbog svoje blizine Austriji i odličnih putnih veza sa Češkom i Mađarskom. Sa eliminacijom granica, logistička tržišta će se širiti izvan glavnih gradova ka centralnim lokacijama koja mogu da opslužuju celu

48

Poslovna logistika


Ekonomija

regiju, uključujući Rumuniju i Sloveniju. Mada je još rano utvrditi koje logističko tržište na zapadu će najviše profitirati od EU ekspanzije, zna se da je Beč najveći gubitnik. Okružen sa tri strane centralnom Evropom, Beč je tradicionalno služio kao prolaz istok-zapad tokom godina komunizma. Sledeći kolaps Sovjetskog Saveza, internacionalni značaj grada je nestao. Danas, dobavljači integralnih logističkih usluga izbegavaju da se lociraju u Beču (niti bilo gde u Austriji), zbog visokih troškova zemlje, rentiranja, lakoće transporta iz centralne Evrope i austrijskim ograničenjima u vezi sa kamionskim saobraćajem i zagađenjem okoline. U svetlu nemačkih, naročito velikih, troškova zemljišta i radne snage, mnogi eksperti su videli masovnu migraciju logističkih operacija iz Nemačke u Poljsku. Međutim, te tvrdnje su se pokazale neosnovane. Nemačka je velika zemlja. Dok logistički centri u Poljskoj mogu da opslužuju nemačku istočnu granicu, čak i Berlin, oni su jednostavno suviše udaljeni od ostatka Nemačke.

zapadne Evrope koje su na granici sa novim članicama. Međutim, kompanije koje su razvile pan-evropske poslove moraće da potraže nove načine da poboljšaju efikasnost i smanje troškove u svojim lancima snabdevanja. Za sada se najviše primenjuju partnerstva, spajanja i akvizicije. Ervopski poslovni sektor, uključujući logističku industriju, je u zamahu. Najveće promene se odvijaju u centralnoj Evropi. Članstvo u EU je tim zemljama donelo nove pravne, regulatorne i makroekonomske okvire potrebne da kompletiraju transformaciju iz centralnoplanirane ekonomije u tržišnu ekonomiju. Interesantno je da će njihovim ekonomskim razvojem prosperirati i stare članice EU.

Ekonomija

Zaključak Širenje Evropske Zajednice je kreiralo brojne izazove i mogućnosti za evropsku logističku industriju. Možda najveći izazov jeste da bez efikasne, najmodernije logistike, nije verovatno da će nove članice EU biti sposobne da potpuno razviju svoje ekonomske potencijale. Gledajući u budućnost, može se reći da ekspertiza u logistici i lancu snabdevanja biti važna preduzećima u ovom veku, kao što je bila važna ekspertiza u proizvodnji u prošlom. EU ekspanzija ima najveći uticaj na one zemlje Poslovna logistika

49


Rečnik

ISO (International Standards Organization): Internacionalna organizacija za postavljanje međunarodnih standarda.

LIFO (Last In First Out): Politika upravljanja zalihama gde se poslednji artikal dodat zalihama koristi prvi.

ISO 9000: Skup standarda za poslovne procese. Kompanija koje je ISO 9000 sertifikovana ima svoje glavne procese dobro dokumentovane i smatra se za pouzdanijeg poslovnog partnera.

Linarno programiranje: Matematička procedura za maksimizovanje linearne funkcije pri čemu postoje ograničenja u obliku linearnih nejednačina. Dantzig je dao opštu postavku problema i izmislio Simplex metodu za njegovo rešavanje.

Jidoka: Japanski termin u vezi sa Tojotinim proizvodnim sistemom, razvijen od strane Taiichi Ohno. Jidoka znači korišćenje mehanizma za stopiranje proizvodne linije u istom trenutku kada se detektuje problem. Linija se neće pokrenuti dok se razlog za zaustavljanje ne identifikuje i otkloni. JIT (Just in Time): Oblik upravljanja zalihama gde se proizvod kreće u malim serijama, a zalihe su male jer se komponente isporučuju u trenutku kada su potrebne. Joint-product: Dva ili više proizvoda, npr. mleko i krem, proizvedenih jednim proizvodnim procesom.

Rečnik

Kaizen: Japanski termin koji znači poboljšanje, tačnije stalno poboljšanje. Kada je klijent upitao konsultanta kada će projekat poboljšanja biti završen, on mu je odgovorio: „Nikad, ako radite kako treba.“ Kanban: Sistem upravljanja zalihama razvijen u Tojoti. Kada se proizvod uzme sa zaliha, zahtev se automatski šalje dobavljaču da obezbedi novi. KPI (Key Performance Indicator): Ključni pokazatelj performansi. Lean production: Termin koji označava pažljivo projektovan proizvodni proces koji uključuje male zalihe (JIT), brzu pripremu serija (SMED) i kratku proizvodnu liniju. Learning curve: Model koji opisuje pojavu da vreme za obavljanje neke aktivnosti smanjuje se posle niza obavljanja te aktivnosti. To je prvi primetio T. P. Wright tridesetih godina prošlog veka u vezi sa brojem radnih sati potrebnih za montažu aviona. Tipično zapažanje je da svaki put kada se kumulativna proizvodnja duplira, vreme po jedinici pada za 80% vrednosti prethodnog potrebnog vremena.

50

Poslovna logistika

Line item: Jedna stavka na nalogu za isporuku koja zahteva određenu količinu SKU-a. Little’s Flow Equation: Formula koja kaže da je prosečni nivo zaliha jednak prosečnoj obrtnoj stopi puta prosečno vreme u sistemu. Load planning: Proces odlučivanja gde će se koji proizvod naći u teretnom prostoru kamiona, aviona, kontejnera ili broda. Kada postoji više isporuka jednim vozilom, roba se tovari u obrnutom redu od onog kako se isporučuje. Za brodove i avione teži se da centar gravitacije najtežih tereta bude najbliži centru prevoznog sredstva. Međutim, u kamionu teret treba ravnomerno rasporediti po osovinama. LTL (Less Than Truckload): Roba za isporuku koja deli prostor na vozilu sa drugom robom, namenjenoj drugim primaocima. Vozilo koje ima nekoliko zaustavljanja, ostavljajući samo deo robe na svakom mestu stajanja. Manifest: Spisak sadržaja prevoznog sredstva, npr. putnika u avionu, robe u kontejneru itd. MaxiCode: Dvodimenzionalni bar kod, korišćen od strane UPSa i drugih kompanija, u industriji transporta. Drugi popularni 2-D kodovi su PDF 417 i Data Matrix. Metcalfe’s Law: Zapažanje da korisnost nekih proizvoda raste sa povećanjem broja korisnika proizvoda, zbog efekta umrežavanja. Takvi proizvodi su korisni uglavnom zbog toga što ih drugi ljudi imaju. Primeri su telefon, internet i standardi formata podataka. Zakon je nazvan po Robertu Metcalfe-u, dizajneru interneta i osnivaču 3Com Corporation.


8/2ä,7(89$â8%8'8û1267, %8'8û12679$â(.203$1,-( 0LVLMDÿDVRSLVDposlovna logistikaMHVWHGDSUXæLVYLPXÿHVQLFLPDODQFDVQDEGHYDQMDLQIRUPDFLMHNRMHýHLPSRPRýLGDSULPLQLPDOQLPWURäNRYLPDNXSDFGRELMHQDUXÿHQSURL]YRGXLVSUDYQRPVWDQMXRQROLNRNROLNRMHQDUXÿLRWDPRJGHMHQDUXÿLRXYUHPHNDGD QMHPXRGJRYDUD6WDOQHUXEULNHÿDVRSLVDVXVOHGHýH */2%$/1$/2*,67,.$YHVWLLL]YHäWDMLL]VYHWD,17(59-8LQWHUYMXVDOLGHULPDQDWUæLäWXORJLVWLÿNLKSURL]YRGDLXVOXJD 129267,SULND]QRYLKSURL]YRGDLXVOXJD7(25,-$WHRULMVNDUD]PDWUDQMDORJLVWLÿNLKSUREOHPD35$.6$SULND]XVSHäQR SULPHQMHQLKUHäHQMD,7QDMQRYLMLSURL]YRGLLXVOXJHXORJLVWLÿNRMLQIRUPDFLRQRMWHKQRORJLML:(%äWDVHGHäDYDQDZHEX

Godišnja pretplata iznosi samo 2499 dinara plus ȱŞȱƖǯȱ˜•’–˜ȱŠœȱŠȱ’£—˜œȱž™•Š’Žȱ—Šȱ›Š²ž—ȱ 265-1780310000030-51 i popunjen obrazac pošaljete faxom na: 011 2468 565 ili poštom na: Beologistika doo Jedrenska 10 11000 Beograd tel. 011 3980 449, 062 512 673 (PDLORI¿FH#SRVORYQDORJLVWLNDFRP

,PHLSUH]LPH 1D]LY¿UPH 8OLFDLEURM Mesto Tel. 0RE 

Fax. 

(PDLO


Poslovnalogistika07  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you