Page 1

Logistika poslovna

jul 2006. - godina I - br. 3

ISSN 1452-4767

6SHFLMDOL]RYDQLþDVRSLV]DXSUDYOMDQMHODQFHPVQDEGHYDQMD

zJungheinrich

viljuškari z2GH¿FLWXORJLVWLþNLK]QDQMD z$XWRPDWL]DFLMDUDGDXVNODGLãWX z$XWRNRPHUF/RJLVWLND z&URVVGRFNLQJ z'DLPOHU&KU\VOHUFHQWDUSRVWSURGDMH

z1DMYHüLVYHWVNLNDUJRDHURGURPL


VREME JE NOVAC... =$729$â,.83&,75$ä('$,0,63258ý,7( ROBU U DOGOVORENOM ROKU

 

 

 

$9,=1$7(%(=%52-5$=/2*$=$â72,63258.(.$61( 352%/(0,32672-($/,0,=1$025(â(1-$ =$32ý(7$.32â$/-,7(83,72)),&(#%(2/2*,67,.$&2<8


Sadržaj

06

Novosti RFID LABEL PRINTER RFID I WAL-MART PALETA OD RECIKLIRANOG MATERIJALA OPREMA ZA MERENJE DIMENZIJA POKRIVAČ SKLADIŠNE POLICE COCA-COLA MENJA LANAC SNABDEVANJA NOVI ATLET VILJUŠKAR RAILOG U BEOGRADU DEMATIC GRADI U ŠPANIJI TRANSPORT I LOGISTIKA 2006 DAN EPCGLOBAL-A

12

Sajmovi SAJAM TEHNIKE 06 TAROPAK 2006 INNOTRANS 2006 ZAGREBAČKI VELESAJAM 2006 PACK TECH EXPO 06 MOTEK 06 INTERSKLAD 2006 SAJAM LOGISTIKE U NOVOM SADU

18

Viljuškari

Sadržaj

Kompanija JUNGHEINRICH je jedan od najvećih svetskih proizvođača viljuškara i opreme za skladištenje. Za tržište Srbije i Crne Gore, generalni zastupnik ove kompanije je firma Dunav Export-Import.

22

Obrazovanje O ulozi visokog školstva u eliminaciji deficita logističkih znanja piše dr Vinko Jevtić, profesor Univerziteta u Nišu, osnivač studijskog profila Transport i logistika podržanog od strane Evropske komisije preko TEMPUS projekta.

26

Mobilne tehnologije Savremena organizacija gotovo da je nezamisliva bez automatizacije protoka robe. To podrazumeva informatičko rešenje - softver koji upravlja skladišnim procesima i mobilne računare za magacionere pešake i viljuškariste koji preko bežične mreže komuniciraju sa magacinskim softverom.

04

Poslovna logistika


Sadržaj

31

Transport Transport Manager je softver koji pokriva svaki aspekt poslovanja transportnog preduzeća, prati proces rada i u potpunosti ga automatizuje.

34

Integrisane usluge Autokomerc Logistika je jedina logistička kuća u Srbiji, specijalizovana za poslove auto logistike. Iskustvo dugo jednu deceniju i potpuna posvećenost auto industriji generišu niz strateških prednosti i veliki broj zadovoljnih klijenata.

36

Intervju Intervju sa Džonom Sejlorom, direktorom i predsednikom kompanije “Cargo Transport, Inc.” iz Vašingtona i predsednikom Poslovnog kluba SAD - Srbija i Crna Gora

38

Transport U želji da pomogne potencijale svoje zemlje, DaimlerChrysler Srbija i Crna Gora d.o.o. je otvorio Distributivni i Trening centar za Balkan u Beogradu, u ulici Savski nasip 7.

42

Distribucija O cross-docking-u, i primeni ove metode kod nas, pišu Svetlana Nikoličić i Tihomir Ostojić.

Transport

Sadržaj

46

Svetski logistički vodič donosi informacije o transportnim kapacitetima. Prvi deo je posvećen najvećim kargo aerodromima sveta.

50

Rečnik IMRESUM Izdavač: Beologistika doo Jedrenska 10 Beograd, tel. 011 408 203 Urednik: Goran Ivanović Marketing: Lena Žikić office@poslovnalogistika.com tel. 062 512 673 Pretplata: Sanja Ilić tel. 011 3980 449, fax 011 2468 565 Dizajn: The Portman Consultancy Ltd. London Lektor i korektor: Bojana Žikić Štampa: “Matija”, Ustanička 204A, Beograd

CIP - Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 658.286+005.5 POSLOVNA logistika: specijalizovani časopis za upravljanje lancem snabdevanja / urednik Goran Ivanović. - God. 1, br. 1 (april 2006)- . - Beograd (Jedrenska 10): Beologistika, 2006 - (Beograd : “Matija”). - 30 cm 9 puta godišnje ISSN 1452-4767 = Poslovna logistika COBISS.SR - ID 129956876

Poslovna logistika

05


Novosti

RFID LABEL PRINTER Weber-ov model 5200 Corner-Wrap printer aplikator kombinuje visoko kvalitetno štampanje etiketa sa specijalno dizajniranim aplikatorom koji lepi etiketu preko ivice kutije dok se ona nalazi na konvejeru. Model ima opciju sa RFID opremom kompanije Zebra Te-chnologies. Standardni model proizvodi 203 ili 300 dpi tekstove, bar kodove i slike, dok RFID model kombinuje ove mogućnosti sa kodiranjem i verifikacijom RFID umetaka da bi zadovoljile specifikacije EPC Gen. 1 i 2. www.webermarking.com

RFID I WAL-MART

Novosti

Izveštaji pokazuju da je primena RFID tehnologije u Wal-Mart-u smanjila out-of-stock situacije za 30% u 12 kontrolnih supermarketa. Za proizvode koji se prodaju u količini od 6 do 15 jedinica na dan, RFID je smanjio out-of-stock za neverovatnih 62%.

06

“Preliminarni rezultati prikazani prošle godine su bili konzervativni u smislu da nismo želeli da precenimo uticaj RFID-a”, kaže Bil Herdgrejv, direktor RFID Istraživačkog centra Univerziteta Arkanzas. Hardgrejv primećuje da rezultati široko variraju zavisno od proizvoda. Na primer, na proizvode koji se ekstremno sporo prodaju, jedan na svakih 10 dana, RFID nema nikakav uticaj. “Ti proizvodi u svakom slučaju neće biti out-of-stock”, kaže on. www.walmartfacts.com

Poslovna logistika

“Slično tome, RFID neće uticati ni na proizvode koji se prodaju više od 15 na dan, zato što zaposleni i te kako brinu o njima da budu uvek na policama”. Korišćenje RFID tehnologije bi trebalo da reši glavobolju od 69 milijardi dolara, koliko iznosi godišnji gubitak zbog out-of-stock situacija, prema rečima Keri Polinga, Wal-Mart-ovog direktora informacionog sistema. Trenutno više od 300 dobavljača šalje proizvode sa RFID tagovima u Wal-Mart, koji ih prima u pet distributivnih centara. Wal-Mart skenira oko 3 miliona jedinica nedeljno u svojoj mreži. Do kraja 2007. godine, Wal-Mart će duplirati broj supermarketa koji imaju RFID opremu, kao i broj dobavljača sa RFID tagovima.


Novosti

PALETA OD RECIKLIRANOG MATERIJALA Novo Foam Products proizveo je novu paletu, napravljenu od 100% recikliranog materijala. Projektovana kao alternativa drvenim ili plastičnim paletama, Air Ride paleta je pogodna za isporuku osetljivih proizvoda u industriji hrane, lekova, pića kao i high-tech proizvoda. Air Ride je šest puta lakša od standardnih paleta, dok je podjednako jaka. Paleta je otporna na udare, toplotu, hemikalije i kontaminaciju. www.triusindustries.com

OPREMA ZA MERENJE DIMENZIJA

Novosti

Kada se postavi na plafon, CubiScan 1000 skenira dimenzije artikala koji se nalaze u mernom prostoru ispod uređaja. Ovakav način izvođenja operacija eliminiše rizik od oštećenja mernih senzora i pruža operateru neograničen, 3600 pristup prostoru za merenje tereta. Opcije uključuju opremu za bar kod skeniranje, štampanje etiketa, digitalne monitore i opremu za RF transfer podataka. www.cubiscan.com

POKRIVAČ SKLADIŠNE POLICE Novi proizvod, nazvan Rack End Cover, projektovan je da poboljša sigurnost, identifikaciju i opšti izgled skladišne opreme. Pokrivač pruža zaštitu osoblja od padanja proizvoda koji se nalaze visoko na policama. Druge prednosti uključuju velike mogućnosti obeležavanja police, prolaza, proizvoda ili čak i izlaza u slučaju opasnosti. Toni Gresti, direktor ASG Services: “Mi konstantno tražimo nove načine identifikacije u skladištenju i distribuciji, da bi klijenti dobili koristan proizvod. Pokrivač police je baš to, jer povećava sigurnost, poboljšava identifikaciju i organizaciju.” www.asgservices.co.uk

Poslovna logistika

07


Novosti

COCA-COLA MENJA STRUKTURU LANCA SNABDEVANJA Najveći svetski proizvođač bezalkoholnih pića menja strukturu upravljanja lanca snabdevanja, staru ceo vek. To istovremeno znači i potrebu za novim softverskim rešenjem. Coca-Cola je počela da isporučuje svoje proizvode skladištima Wal-Marta posle niza primedbi da stari metod, kada su punionice snabdevale pojedinačne supermarkete, često ostavlja police praznim. Menjanjem načina snabdevanja, tako da se piće Powerade direktno isporučuje skladištima, Coca-Cola je dramatično promenila svoj sistem upravljanja lancem snabdevanja. Promena prakse će uticati na distribuciju u celoj Americi. Iako Coca-Cola nije menjala lanac snabdevanja ceo vek, strah od konflikta sa Wal-Mart-om, najvećim lancem supermarketa na svetu, doveo je do ovih promena. www.mikrofax.com

NOVI ATLET VILJUŠKAR Atlet Inc. je predstavio novu generaciju “P serije” viljuškara za komisioniranje visokih performansi. Tempo PP je projektovan za odvajanje naloga sa prvog i drugog nivoa paletnog ormana. Vozilo kombinuje visoku produktivnost sa naprednom ergonomijom, i značajno smanjuje troškove održavanja.

Novosti

Dve osnovne verzije su na raspolaganju: sa fiksiranom pozicijom za radnika (za odvajanje sa prvog nivoa) i podiznom pozicijom (za odvajanje sa drugog nivoa). Viljuškar je veoma izdržljiv i zadovoljava potrebe savremenih distributivnih centara sa tipičnim radnim vremnom od 24 časa. Tempo TT je operativan i na temperaturama od -300 C.

www.atlet.com

08

Poslovna logistika

AC motor od 2.2 kW sa baterijom od 600 Ah, omogućava veliku brzinu i trenutno ubrzanje i brzo spuštanje i dizanje viljuški. Regenerativni sistem vraća energiju bateriji kada se koči ili spuštaju viljuške, i tako produžava radni ciklus po jednom punjenju baterije. Viljuškar je opremljen kompjuterom koji ima sposobnosti lociranja i dijagnoze kvarova. Podaci se prenose u servisni centar mobilnim telefonom.


Novosti

RAILOG U BEOGRADU RAILOG grupa, jedna od vodećih evropskih kompanija u oblasti organizacije železničkog transporta, osnovala je predstavništvo u Beogradu, od strane SCHENKER RAILOG GmbH Beč, gde je centrala za Jugoistočnu Evropu, sa ciljem da se usluge i aktivnosti Railog grupe približe tržištu i komitentima u Srbiji. Osnovne delatnosti Railog-a su: - organizacija železničkog transporta pri uvozu robe u Srbiju kao i u izvozu robe iz Srbije i tranzitu - organizacija kompletnih (maršutnih) vozova preko HAB-ova Sopron, Sturovo, Villach, Zalog, Makiš

- organizacija železničkog transporta za Rusiju i ZND - organizacija kompletnih vozova u kombinovanom železničkom transportu (npr. Nemačka-Grčka i obrnuto – Hellenic Container Shuttle) - mogućnost korišćenja privatnih vagona - direktni ugovori o prevozu sa svim železničkim upravama u Evropi - preuzimanje i distribucija robe u zemlji i inostranstvu Railog grupa je 100% vlasništvo Schenker AG Essen a samim tim pripada kompaniji nemačkih železnica DB Logistics. www.railog.co.yu

DEMATIC GRADI U ŠPANIJI Dematic gradi novi distributivni centar za špansku kompaniju Vidal Europa u Valensiji koja se bavi proizvodnjom hrane. Logistički kompleks koji će se graditi po principu ključ u ruke, sastoji se od visokoregalnih skladišta za 215.000 paleta, jedan deo je predviđen za 57.000 kontejnera i transportne trake. Logistički centar će početi s radom početkom 2008 godine. Novi distributivni centar je deo Vidalove strategije konstantnog povećanja uvoza i izvoza robe. Takođe se očekuje povećanje snabdevanja 24 Cash&Carry centra u Španiji i Portugaliji. Najčešći način dopreme robe je upravo brodskim kontejnerima, koji moraju biti zaprimljeni u novi logistički centar, gde se skladište, te ponovno otpremaju. Samo skladište je 215 metara dugo, 150 metara široko i 30 metara visoko.

Dematic GmbH & Co., s bazom u Offenbachu u Nemačkoj, jedan je od najvećih dobavljača logističke opreme. Kao projektant sistema, Dematic omogućava celu paletu proizvoda i usluga, od individualnih usluga pa sve do sistema ključ u ruke kao generalni dobavljač, koji uključuje sveobuhvatne delatnosti u logistici. Bez obzira da li se radi o malo i veleprodaji, distribuciji, automobilskoj, hemijskoj, farmaceutskoj ili prehrambenoj industriji, Dematic-ova stečena iskustva garantuju vrhunsku logističku uslugu. Firma Dematic je u vlasništvu Siemens AG, zapošljava 4500 ljudi, a u prošloj (2005. godini) ostvarila je promet od 800 miliona evra.

Beč:

Logistička rešenja: Dematic nudi rešenja za manuelna i automatizovana skladišta, počev od analize preko izrade koncepta, planiranja i inženjeringa uključujući najsavremenija IT rešenja za logistiku, sve do kompletne realizacije logističkih projekata. Nakon realizacije, dobro osmišljeni servis koncepti garantuju optimalni Life-Cycle-Management. Dematic rešenja su karakteristična po njihovom detaljnom Know-how iz različitih grana industrije i distribucije koji su dokazani u realizaciji mnogobrojnih projekata.

Siemensstrasse 92, A-1210 Beč, Austrija Ing. Mag. Dejan Gogić Tel. +43 (0) 51707-25604 Mob. +43 (0) 676 357 11 22 Fax: +43 (0) 51707-55606 dejan.gogic@siemens.com

a Siemens Company

Područja primene: - Malo i Veleprodaja - Distribucija - Prehrambena Industrija - Industrija pića - Farmaceutska industrija - Hemijska industrija - Proizvođačka industrija - Automobilska industrija

www.dematic.com Poslovna logistika

09


Novosti

TRANSPORT I LOGISTIKA 2006 Na Univerzitetu u Nišu, od 18 - 19. maja, održan je drugi srpski seminar sa međunarodnim učešćem pod nazivom Transport i logistika - TIL 2006, pod pokroviteljstvom TEMPUS projekta. Radovi su bili svrstani u sledeće oblasti: - Poslovna i tehnička logistika - Logistički sistemi - Transportni tokovi i procesi - Transportna tehnika Autori radova su profesori i saradnici Univerziteta u Nišu, Novom Sadu, Zagrebu, Bitolju, Minhenu, Drezdenu, Kosovskoj Mitrovici, Beču, Magdeburgu, Kragujevcu i Beogradu.

Novosti

U okviru Seminara otvorena je izložba radova studenata i nastavnika Mašinskog fakulteta u Nišu i održan je okrugli sto na temu Logistika i procesi evropskih integracija.

10

Poslovna logistika


Novosti

DAN EPCGLOBAL-A Asocijacija GS1 Srbija i Crna Gora organizovala je 16.06.2006. godine u Beogradu, pod nazivom Dan EPCglobal-a, promociju novog standarda za identifikaciju. GS1 SCG je nacionalna organizacija, koja je od strane međunarodne organizacije GS1 sa sedištem u Briselu, zadužena za razvoj i primenu GS1 (EAN) standarda za jedinstvenu identifikaciju, globalnu sinhronizaciju i razmenu podataka. Osnovana je 1982. godine kada je postala deo svetske organizacije kao 17 članica u svetu (od 107 koliko ih danas ima). Po pravilima međunarodne organizacije, GS1 SCG posluje kao neprofitno, nepolitičko, nevladino udruženje. Asocijacija (pod ranijim nazivima YANA, a zatim EAN YU) je u zemlji prvenstveno poznata po dodeli međunarodnih identifikacionih brojeva za izradu EAN bar kodova. Dan EPCglobal-a bio je prilika za predstavljanje novog standarda - EPC. Skup je otvorila g-dja Gordana Todić, drzavni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i usluga Vlade Srbije, naglasavajući značaj primene novih tehnologija i globalnog sistema obeležavanja u cilju uspešnijeg poslovanja i zaštite proizvođača, trgovine i potrošača. Prof. dr Zoran Jovanović, šef katedre za računarstvo Elektrotehničkog fakulteta, podsetio je da ova prezentacija predstavlja pionirski skup iz ove oblasti, koja će nam predstaviti tehnologiju budućnosti, ukazujući na nužnost da se uvođenje RFID-a radi na sistematičan način i da se poštuju standardi kako ne bi nastao haos, kao i da se u uvođenje novog sistema od početka krene na jedan organizovan i uređen nacin. Jagoda Mladenović, direktor GS1 SCG, predstavila je asocijaciju, GS1 (EAN) sistem i standarde kao i misiju i ciljeve međunarodne GS1 organizacije. Naglasila je da je naša nacionalna GS1 organizacija spremna da svojim članicama izdaje EPC menadžer brojeve.

Novosti

G-din Henri Barthel, tehnički direktor EPCglobal-a (Brisel, Belgija), održao je predavanje o standardu EPC i primeni radiofrekventne identifikacije. Nakon njegovog izlaganja predstavnici isporučilaca opreme i integratori rešenja (iz firmi Symbol, Zebra, kao i predstavnici domaćih kompanija iz ove oblasti) predstavili su svoja viđenja mogućnosti primene opreme za ovu vrstu identifikacije. Uporedo sa predavanjima mogla se videti i izložena oprema.

Poslovna logistika

11


Sajmovi

SAJAM TEHNIKE 06 50. MeĀunarodni sajam tehnike održan je na Beogradskom sajmu od 16 - 20. maja. Uÿestvovalo je 1150 izlagaÿa iz 27 zemalja, koji su predstavili dotignuýa i novitete iz mnogih oblasti, mašine nove generacije, digitalnu tehnologiju i proizvode za široku primenu. Za nas je bila interesantna sekcija Transporteh, koja je okupila firme kao što su Westfalia Logistics Solutions, Storact-Dimitriadis, Mistera, Pegazus Hungary itd.

Sajmovi

Westfalia Logistics Solutions razvija sisteme u oblasti skladištenja, utovara, parkinga, logistiÿkih softvera i usluga

Storact-Dimitriadis je deo Storact Group, lidera na Balkanu u oblasti skladišnih sistema

10

Poslovna logistika


Sajmovi

TAROPAK 2006 25. Interacionalna izložba Tehnologije za pakovanje i logistike održaýe se od 18 - 20. septembra u Poznanju, Poljska. Manifestacija pokriva najvažnije sektore industrije pakovanja, grupisane u ÿetiri tematska bloka: - Pakovanje - paketi i materijali, proizvodnja i dizajn - Mašine - mašine za pakovanje i oprema, proizvodne mašine, dizajn - Logistika - oprema za unutrašnji transport, upravljanje zalihama, usluge - Tehniÿki konsalting Prošle godine uÿestvovalo je 700 izlagaÿa (40% iz sveta) iz 29 zemalja i 40000 posetilaca.

INNOTRANS 2006 U Berlinu, od 19. do 24. septembra održaýe se Internacionalni sajam transportne tehnologije.

Sajmovi

Skup ýe biti organizovan u nekoliko sekcija: - Tehnologija železnica (vozila za putnike i teret, komponente, održavanje) - Interijer - Infrastruktura (infrastruktura i tehnologija rutiranja) - Javni transport (informacioni sistem, upravljanje naplatom) - Transport IT (informacione tehnologije, upravljanje saobraýajem, komunikacija, obrada podataka, logistica teretnog saobraýaja) - Konstrukcija tunela U organizaciji Deutsche Bahn AG, biýe održan Evropsko azijski železniÿki samit (EARS) na kome ýe uÿestvovati ministri saobraýaja i direktori evropskih i azijskih železniÿkih kompanija.

Poslovna logistika

11


Sajmovi

JESENJI MEĈUNARODNI ZAGREBAýKI VELESAJAM 2006 Jesenji meĀunarodni zagrebaÿki velesajam, najstarija i najveýa sajamska priredba u Hrvatskoj i jedna od vodeýih u Jugoistoÿnoj Europi, održava se od 19. do 24. septembra. Poslednjih godina Jesenska sajamska priredba profi profilira lira se kao snažan sajam industrije s opremom, sofisticiranim fi sticiranim i savremenim materijalima i tehnologijama za potrebe industrije. Uprkos trendu specijalizacije sajmova i odumiranju opštih sajmova u svetu, Jesenji meĀunarodni zagrebaÿki velesajam, s tradicijom od 82 godine, još dugo ýe biti najveýa i najposeýenija sajamska manifestacija u Hrvatskoj. Razlozi tome su duga tradicija, brojnost tema izlaganja i velika sinergija. Upravo brojnost tema u pripremi izlaganja omoguýuje da su zastupljene gotovo sve privredne delatnosti, a veliki interes posetilaca, meĀu kojima je znatan broj i poslovnih ljudi, ÿini ga interesantnim. To je i razlog što se upravo na Jesenjem meĀunarodnom zagrebaÿkom velesajmu organizuje veý tradicionalni Hrvatski privredni forum – susret privrednika i predstavnika vlade Republike Hrvatske, gdje se „oÿi u oÿi“ raspravljaju najaktualnije privredne teme. Ovogodišnji Jesenji meĀunarodni zagrebaÿki velesajam na oko 80 000 m² izložbene površine, mesto je susreta više od 1850 izlagaÿa iz 40 zemalja i brojnih posetilaca.

Sajmovi

Kroz glavne tematske celine: Energetika, Promet i logistika, GraĀevinarstvo, Mašinska i metalna industrija, Prehrana i poljoprivreda, Široka potrošnja, Eko-etno Hrvatska, Dani mode, Sajam muzike, Izložba izuma Arca, Maloprodaja i Kolektivni nastupi zemalja, biýe predstavljeni hrvatski privredni potencijali, ali i programi i proizvodi koje inostrani proizvoĀaÿi nude Hrvatskoj. Uz programsku strukturu izlaganja, živost Jesenjem velesajmu daju brojni struÿni skupovi, meĀu kojima je najznaÿajniji Hrvatski privredni forum, ali i organizovani poslovni susreti hrvatskih privrednika s predstavnicima inostranih kompanija, koji zasigurno doprinose unapreĀivanju privredne saradnje Hrvatske sa svetom. Stoga je opravdano uverenje, da je Zagrebaÿki velesajam najveýe hrvatsko privredno predstavništvo.

12

Poslovna logistika


Sajmovi

PACK TECH EXPO 06 U Beogradu ýe se, od 20. do 23. septembra održati MeĀunarodni specijalizovani sajam ambalaže, mašina i opreme za pakovanje. U grupi mašina i opreme za pakovanje i ambalažu biýe predstavljene oblasti: punjenje, kombinovane funkcije, etiketiranje, zatvaranje, zaštita proizvoda, merna tehnika, paletizacija, olakšavanje ruÿnog pakovanja, doziranje, miksovanje, sortiranje, ÿišýenje i blokiranje mikroorganizama, grupna pakovanja, instalacije za otpadni materijal. U grupi ambalaže, materijala, sredstava, pomoýnih sredstava i gotovih proizvoda su oblasti: plastiÿne folije, kompozitne folije, blister, staklo, drvo, papir, metal, transparentna pakovanja, pakovanja za duboko zamrzavanje, aditivi, dekorativna pakovanja, transportna ambalaža.

25. MOTEK, Internacionalni sajam tehnologije za montažu i rukovanje materijalom, održaýe se od 26. do 29. septembra u Sinsheim-u, Nemaÿka. Motek je vodeýi sajam u ovoj oblasti. Organizatori sajma vode statistiku o svojim posetiocima: 90% posetilaca naĀu proizvode koje su tražili na sajmu, 60% posetilaca se interesuje za montažnu tehnologiju a 40% za rukovanje materijalom.

Sajmovi

Izložbeni program: - Montažna oprema, mašine i sistemi - Oprema za prenos, sortiranje, pozicioniranje, povezivanje i punjenje - Demontažna tehnologija

14

Poslovna logistika

- Montažne radne stanice - Industrijski roboti i prateýa tehnologija - Kontrolna i test tehnologija


Sajmovi

U Kijevu, od 03 - 06. oktobra, održaýe se dve manifestacije, 6. Internacionalni sajam InterStorage 2006, i 9. Internacionalni sajam Transport+Logistika 2006. InterStorage obuhvata sekcije opreme, skladišnih sistema i automatizovanih skladišnih sistema. Transport+Logistika baviýe se špedicijom, carinom, osiguranjem, lizingom, dispeÿerskim sistemima, rukovanje kargom, sistemima navigacije i telekomunikacije, transportnom infrastrukturom i opremom, morskim i reÿnim lukama, aerodromima, benzinskim stanicama, održavanjem, servisom, intermodalnim transportnim sistemima, izgradnjom i održavanjem puteva itd.

SAJAM LOGISTIKE U NOVOM SADU

Sajam logistike održava se u okviru JESENJIH SPECIJALIZOVANIH SAJMOVA zajedno sa sajmovima finansija, elektronike, informatike, energetike, investicija i preduzetništva. Za sve informacije možete posetiti sajt novosadskog sajam www.sajam.net a osoba za kontakt je Jelena Nešin, menadžer projekta 021/483-01-31 i 483-01-05.

Poslovna logistika

Sajmovi

Na Novosadskom sajmu, od 7 – 10. novembra, održaýe se 4. MeĀunarodni sajam logistike. Ovaj sajam je kongresnog tipa i po svom konceptu spada u novu, ÿetvrtu generaciju sajmova ÿija je osnova prodaja usluga, kao i edukacija putem predavanja. Tema ovogodišnjeg sajma je “Kontejnerski transport – stanje i tendencije razvoja” a struÿni skup posveýen ovoj temi biýe održan u ÿetvrtak 9. novembra 2006. godine. Sadržina izlaganja: • Špedicija • Transport • Skladištenje • Usluge carine i procedure • Ambalaža • Informacione tehnologije u transportu i špediciji

15


Viljuškari

Viljuškari

Kompanija JUNGHEINRICH je jedan od najvećih svetskih proizvođača viljuškara i opreme za skladištenje opreme. U Evropi JUNGHEINRICH je vodeći proizvođač opreme unutrašnjeg transporta. Kompanija je osnovana 1953. godine u Hamburgu kada dr. Friedrich Jungheinrich konstruiše svoj prvi viljuškar “Ameise 55”. Jedna od najznačajnijih godina razvoja kompanije je 1956. kada JUNGHEINRICH patentira svoj prvi regalni viljuškar - RETRAK. Tokom 60-tih godina prošlog veka JUNGHEINRICH se brzo širi u zemljama EU. U godinama koje su dolazile JUNGHEINRICH je svojom kreativnom politikom razvoja od kompanije od 10-tak ljudi izrastao u vodeću kompaniju u oblasti unutrašnjeg transporta i skladištenja sa preko 9000 zaposlenih. Krajem 80-tih godina prošlog veka, kompanija počinje da se širi i u istočnoj Evropi. Otvaraju se filijale kompanije u Mađarskoj, Češkoj, Poljskoj i Slovačkoj. 1997.godine JUNGHEINRICH uvodi trofaznu tehnologiju u konstrukciju elektro-viljuškara i kupovinom kompanije Steinbock Boss postaje prva kompanija koja tržištu nudi dizel i gasne viljuškare sa hidrodinamičkom i hidrostatičkom transmisijom. Kompanija se i dalje širi na istok otvarajući filijale u Sloveniji, Letoniji, Litvaniji, Rusiji, Kini i Singapuru.

18

Poslovna logistika

Na Cematu 2005 JUNGHEINRICH prvi u svetu predstavlja viljuškar sa rotacionom kabinom viljuškar budućnosti i prodaje svoj 100.000. viljuškar izrađen u naizmeničnoj tehnologiji. Kompletna proizvodnja smeštena je u Nemačkoj (Norderstedt, Moosburg i Lüneburg). Srce centralne farbike, smeštene u Norderstedtu, je konstrukcioni biro koji okuplja 150 stručnjaka. Korišćenjem savremenih CAD/CAM alata biro razvija nove tehnologije i prilagođava standardne viljuškare specijalizovanim potrebama (npr. viljuškari za invalide itd.). Brend JUNGHEINRICH izuzetno je poznat na teritoriji bivše Jugoslavije. Slovenačka firma SMELT je do raspada bila zastupnik za SFRJ. Tako da su visoko regalna skladišta, građena od kraja 60tih pa sve do početka 90-tih, bila opremljena JUNGHEINRICH viljuškarima (UPI Sarajevo, CENTROPROM - Beograd, GALENIKA - Beograd, ROBNE KUĆE - Beograd). O kakvom kvalitetu opreme se radi dovoljno govori to što se viljuškari iz tog perioda još uvek mogu naći u operativnoj upotrebi.


Viljuškari

Viljuškari

Poslovna logistika

19


Viljuškari

Viljuškari

20

Poslovna logistika


Viljuškari

Viljuškari

Poslovna logistika

21


Obrazovanje

KAKO ELIMINISATI DEFICIT

LOGISTIČKIH ZNANJA Veoma ukorenjeno shvatanje logistike kod nas, čak i u visokom školstvu, predstavlja osnovnu prepreku njenog utemeljenja kao nauke koja treba da da svoj puni doprinos u racionalizaciji privrednih tokova, boljem korišćenju resursa kao i redukciji ili eliminaciji mnogih troškova. O ulozi visokog školstva u eliminaciji deficita logističkih znanja piše dr Vinko Jevtić, profesor Univerziteta u Nišu, osnivač studijskog profila Transport i logistika podržanog od strane Evropske komisije preko TEMPUS projekta. Tradicionalno shvatanje logistike na prostorima postsocijalističkog načina privređivanja obeležava i evidentnu sporost u prestruktuiranju kako privrednih i upravnih subjekata tako i visokog školstva za moderni pristup i učešće u razvoju i primeni logistike. S obzirom da se logistika sastoji od isključivo neproduktivnih ali neizbežnih radnih aktivnosti u postupku stvaranja novih vrednosti u vidu proizvoda, glavni prioritet se pridaje optimizaciji troškova odvijanja tokova materijala i informacija. Visoko školstvo po prirodi svog postojanja obavezno je da bude za korak ispred potreba privrede nudeći joj pravovremno adekvatni profil obrazovanja koji je potpuno osposobljen za izradu i realizaciju logističkih koncepata u okviru poslovnog menadžmenta. To kod nas nije slučaj. Iza snažne privrede razvijenih zemalja stoje jaki državni univerziteti kao osnovna logistička podrška uvođenju novih proizvoda i savremenih tehnologija paralelno sa školovanjem kompetentnih kadrova koji obezbeđuju praktičnu primenu osvojenih znanja. U okviru univerziteta obrazovanjem, naukom i saradnjom sa privredom bave se snažni instituti ili samostalne katedre sa rukovodiocima koje potvrđuje ministarstvo visokog obrazovanja. Fakulteti su samo dogovorne forme objedinjavanja katedara i instituta u pogledu naučne oblasti, zajedničkih učioničkih i laboratorijskih prostorija i nisu posebno naglašeni. Ovde ćemo odmah videti da to kod nas nije slučaj i da činimo sve da tako ne bude! Na jednom univerzitetu može biti samo jedan institut (ili katedra) za matematiku i mora pripadati matičnom fakultetu. Na našim univerzitetima ima po nekoliko takvih katedri koje paralelno rade. Slično je sa društvenim naukama ili nekim katedrama tipičnih za tehničke fakultete.

U delu pratećih službi stanje je alarmantno a sa aspekta racioanlizacije troškova neodrživo. A to je sve logistika, ona košta, pa je za društvo bolje da ti troškovi budu manji. Oni će biti manji ako se izvrši racionalizacija ljudskih i materijalnih i prostornih potencijala. I dok u vremenu tranzicije propadaju i nekad veoma jaka preduzeća, dotle se uz već postojeće državne otvaraju novi, uglavnom privatni univerziteti ili fakulteti. Na jednoj strani, cenu tranzicije plaća na desetine hiljada radnika bez posla, na drugoj strani isti nastavni potencijal dolazi do novih šansi za zaradom. O stvarnim potrebama i kvalitetu rada na novim fakultetima ne treba ni govoriti. Ubrzana privatizacija privrede već u startu će tražiti odgovore na mnoga pitanja iz domena logistike čiji je osnovni cilj redukcija troškova koji nastaju izvan tehnoloških operacija.Ukoliko visoko školstvo regiona ne može dati tražene odgovore, privreda će ih pronaći na mnogo širem prostoru. Time ćemo na najgori mogući način pokazati svoje mesto u obrazovanju i nauci i na duži rok biti izvan savremenih i životnih problema svoje privrede. To bi bila cena koju visoko školstvo ove zemlje mora da plati zbog presporog prihvatanja Bolonjske deklaracije.

Obrazovanje

Startna pozicija logistike na Univerzitetima Srbije

Diskusije o sveukupnom prelazu na nove nastavne planove usaglašene sa Bolonjskom deklaracijom odvijale su se više nego sporo da bi se na kraju dobilo praktično isto, pri čemu su, inače najopterećenije, prve dve godine studija postale još opterećenije. Razlog leži upravo u nakaradnom pristupu: - Ne polazi se od profila koji treba školovati i prema njemu odrediti predmete i fond časova. - Polazi se od obaveznog angažovanja raspoloživih nastavnika i predmeta koji oni zastupaju uglavnom u nepromenjenom obliku dugi niz godina. - Istrajava se na zasebnosti fakulteta i protivi se svakoj

Poslovna logistika

21


Obrazovanje

integraciji u okviru univerziteta. - Pozivanje na nekakvu tradiciju koja je očigledno loša, što najbolje pokazuju mesta naših univerziteta na rang listi evropskih univerziteta. - Nema zajedničkih katedara na univerzitetu, pa osoblje na nematičnom fakultetu stiče zvanja glasanjem nekompetentnih ljudi za te oblasti. Ponašati se u visokom školstvu sasvim suprotno od privrede koja prolazi kroz teška iskušenja ostavljajući bez posla na stotine hiljada radnika, krajnje je neodgovorno. Srbija u vremenu tranzicije Osnovno pitanje glasi: Da li se brze i stalne promene u zemljama Evropske unije kod nas uopšte dobro razumeju?

Obrazovanje

Odgovoriti na ovo pitanje u privrednom ali i političkom smislu znači u kojoj smo meri spremni: - da prihvatimo globalizaciju i segmentaciju privrede, - da shvatimo značaj logistike i informatičkih tehnologija u racionalizaciji privrede i društva, - da budemo dovoljno odlučni u školovanju novih profila stručnjaka, - da svoja znanja učinimo dostupnim za razrešavanje praktičnih problema. Skromni naučni resursi u tehničkim oblastima i neadekvatno organizovani sistem visokog obrazovanja, ne daju nadu da se sa stalnim porastom razlika u odnosu na EU u kratkom roku mogu postoći planirani ciljevi Skraćenje tog vremena leži upravo u saradnji sa EU i prihvatanju svih pozitivnih rešenja prilagođenih našim uslovima. Globalizacija, kao logička posledica visoko razvijene tržišne privrede, predstavlja stalni proces povezivanja regiona, zemalja, ljudi i civilizacija stvarajući visokokvalitetne i u celom svetu prihvaćene proizvode. Globalizacija privrede razvija se danas simultano ubrzavanjem pojedinih procesa, kao što su: - ubrzanja tokova materijala i kapitala, - ubrzanja integracije svetske privrede i to uvek uz primenu logističkih strategija, - ubrzanja homogenizacije i standardizacije u svim privrednim sistemima širom sveta. Glavni katalizatori od odlučujećeg značaja za ubrzanu privrednu integraciju su: - internacionali tokovi materijala i roba - ciklični pokretni tokovi kapitala Upravo puni zamah privatizacije naše privrede predstavlja osnovu za „novi početak“ svakog preduzeća. Novi vlasnici će, pre svega zbog očekivanog profita, - sprovesti detaljnu analizu proizvodnih programa i potencijalnih tržišta, - razviti logistički koncept razvoja preduzeća koji je prilagođen stvarnom okruženju i koji će obezbediti

22

Poslovna logistika

pouzdanu povezanost sa svim segmentima logističkog lanca od izvora snabdevanja do korisnika svojih proizvoda odnosno usluga. U oblasti proizvodnje mora se shvatiti da uspeh na tržištu ne donose samo dobra tehnička rešenja, već odlučujuću ulogu imaju kvalitet, poštovanje rokova isporuke, pokrivenost servisnom mrežom i pre svega poverenje korisnika. Iako su to opšte poznate kategorije tržišta, preduzeća u tranziciji, pogotovu veliki sistemi naviknuti na monopol, teško se oslobađaju starog načina razmišljanja. U budućnosti, krajnji proizvodi, npr. u mašinogradnji, koristiće sve više gotove, visoko kvalitetne i pouzdane komponente, nezavisno od toga gde su one proizvedene. Sniženje troškova u svim segmentima logističkog lanca, poštovanje dogovorenih rokova, zadovoljenje želja kupaca i stalna borba za njihovo poverenje, bili bi samo primeri aktivnosti koje pokazuju perspektivu svakog proizvođača. Ovo je upravo suprotno od onoga kako je godinama unazad radila naša mašinogradnja, koja je najveći broj komponenti radila sama ili ih obezbeđeivala na zatvorenom (domaćem) tržištu. Normalno je da su takvi krajnji proizvodi teško nalazili put do tržišta industrijski razvijenih zemalja. Eliminacija logističkog deficita Sadašnje stanje proizvodnih preduzeća u Srbiji karakterišu sledeći logistički deficiti: - Suviše mali broj stručno osposobljenih poslovodnih ljudi koji poznaju suštinu pojma logistike i prednosti njene primene u delokrugu svog posla. - Veliki stepen improvizacije pri promeni stanja preduzeća, jer se ne raspolaže osećajem za značaj prave analize i logičku procenu stanja. - Poslovodna rukovodstva se bave uglavnom taktikom pri razrešavanju tekućih problema a ne strategijom razvoja preduzeća koja te probleme treba da eliminiše ili redukuje. - Politička (a ne stručna) podobnost je još uvek osnova postavljanja poslovodnih organa državnih preduzeća i ustanova, što otežava tranzicioni proces. - Veoma mala informaciona baza. - Ograničena motivisanost i spremnost za dalju edukaciju, produbljivanje znanja i traženje saveta za kompetentno rešavanje problema.


Obrazovanje

Za eliminisanje logističkog deficita u obzir treba uzeti duži vremenski period u kome treba sistematski rešavati mnoge dugoročne zadatke, kao što su: - Uvođenje logistike kao multidisciplinarne oblasti u visokom školstvu tehničkih i ekonomskih oblasti. - Osnivanje logističkih udruženja koja će se starati o edukaciji postojećih logističkih kadrova u preduzećima sa klasičnom orjentacijom na transport i skladištenje. - Uvođenje logističke službe u svim privrednim preduzećima. - Osnivanje logističkih konsaltinga za pomoć u izradi logističkih koncepata pri planiranju proizvodnih i trgovačkih preduzeća, Supply Chain Management-a i sl. - Uska saradnja sa proizvođačima hardware i software u oblasti logistike. - Permanentno obrazovanje u oblasti logistike na srednjem, višem i visokom nivou školovanja.

veze, učinila je da se ceo proces približavanja blokira, a visoko školstvo Srbije na duži rok onesposobi za preko potrebnu pomoć privredi koja je gotovo uništena. Zbog toga je saradnja sa EU univerzitetima jedina garancija za hvatanje koraka i bržu modernizaciju i racionalizaciju privrednih tokova, redukciju troškova i obezebeđenje novih izvora sirovina i energije. To se može postići jedino većom ulogom menadžmenta i razvojem logističkih koncepata, za šta su neophodni odgovarajući kadrovi koje naše visoko školstvo treba da obrazuje uvođenjem multidisciplinarnih studija. Potencijali kojima logistika raspolaže bili bi: - Optimizacija radnih kapaciteta mora biti orjentisana na sveukupni proces rada preduzeća. - Logistika kao deo snabdevanja, proizvodnje, distribucije i rasterećenja prostora ima veliki značaj u koordinaciji pojedinačnih aktivnosti preduzeća. - Kao strateški instrument, logistika ima poseban potencijal da utiče na ukupni proces.

Visokoškolsko obrazovanje u tranziciji

Mora se poći od toga da motivacija za visokim obrazovanjem nije kod svakog studenta ista, ali ispunjavanje želje za obrazovanjem u specifičnim oblastima mora da podleže ne samo tzv. „pragu znanja“ već i realnim potrebama društva. Upravo na tom planu u Srbiji se već godinama unazad prave velike greške. Fakulteti se bore za enormno veliki broj studenata. S obzirom da je finansiranje fakulteta bilo zasnovano na broju studenata, pogođeni su bili uglavnom tehnički fakulteti sa nešto „realnijim“ brojem studenata zbog specifičnosti studiranja (izrada projekata, laboratorije, oprema). Ovde treba pomenuti i niz uticaja koji dolaze spolja, a to su pre svega: - Smanjeno interesovanje zbog izrazito nepovoljnog stanja privrede. - Stalna promena kriterijuma kako bi se „primili svi prijavljeni“. - Povećana aktivnost uvođenjem dodatne nastave za nedovoljno pripremljene studente. - Neograničeni broj ponavljanja ispita kako bi se održao kvalitet studija. - Stalno povećanje vremena trajanja studija na račun kvaliteta nastave i sticanja znanja.

Pozicija logističara je takva da on svojim stručnim kompetencijama ima značajan uticaj u prezentaciji logističkih koncepata u fazama i nivoima odlučivanja. Njegovi potencijali koriste se za sledeće poslove: - Optimizacija pojedinačnih i ukupnih procesa. - Logistički koncepti klasičnih oblasti, kao npr. ušteda materijala, distribucija i transport i sveukupno upravljanje procesima jednog preduzeća. - Strateški menadžment. Razvoj logistike je veoma značajan za preduzeća koja teže tržišnom načinu privređivanja, gde je neophodno stalno prilagođavanje promenljivim uslovima. Potencijali logistike su usmereni na: - Internacionalna konkurencija i stalni rast međusobne povezanosti proizvodnih kapaciteta na internacionalnom nivou, zahteva sposobnost logistike da nudi optimalna rešenja poslovanja.

Obrazovanje

Nezaposlenost kao posledica svake privredno-političke krize donosi danas u zemljama tranzicije nove probleme visokom školstvu, koji se ogledaju u sve manjoj motivaciji za učenjem i upisu na studije kao socijalnom zbrinjavanju mladih ljudi. Kruti nastavni planovi i programi i naglasak na čisto teorijskim disciplinama bez obraćanja pažnje na individualne sklonosti i sposobnosti kandidata, vode u tehničkim oblastima velikom zastoju u završavanju studija.

Logistika kao moderna oblast oblast obrazovanja u Srbiji i šanse u logističkoj karijeri Dugogodišnja izolacija Srbije, u kojoj je izostala međuuniverzitetska saradnja pre svega sa razvijenim zemljama, a kontakte održavali retki pojedinci koristeći lične

Poslovna logistika

23


Obrazovanje

- Stalni pritisak na troškove i inovacije zbog probirljivosti kupaca vode većim zahtevima logističkog controlling-a. - Nove oblasti, kao što su saobraćajna logistika i logistika rasterećenja životne i radne sredine stalno proširuje polje primene logističkih znanja. Faktori koji određuju logistiku u narednim godinama su brojni i imaju svoj udeo u poslovanju preduzeća: Informacione tehnologije do 22% Supply Chain Management do 15% Globalizacija do 12% Službe potrošača do 11% Obračun troškova, izvori snabdevanja, mesta preseka (kontrole) do 25% Perspektiva logističara u razvijenim zemljama već godinama beleži pzitivan trend. To je dovoljan znak da se ona u zemljama tranzicije ne može dovesti u pitanje i da je naša obaveza da takav kadar u što kraćem roku formiramo, koristeći upravo iskustva razvijenih zemalja. To je prvenstveno zadatak visokog školstva koji će dati kreativne kadrove za izradu logističkih koncepata i razrešavanje različitih logističkih problema naše privrede. Ohrabruje činjenica da se i u srednjem obrazovanju uvodi novi obrazovni profil logističara, kao neophodnog kadra koji će se neposredno baviti realizacijom logističke funkcije u privredi.

Obrazovanje

Pespektiva poziva logističara pruža sledeće potencijale: - Svakom mladom stručnjaku logistika nudi veliko područje daljeg usavršavanja. - Širenje internacionalne logističke mreže nudi veliki broj novih radnih mesta za logističare.

24

Poslovna logistika

- Produbljivanje znanja iz ove oblasti pruža evidentne šanse napredovanja u preduzećima. Da bi se postigla neophodna internacionalnost naših logističara potrebno je koristiti sledeće potencijale: - Praksa mladih kadrova u inostranstvu zbog ovladavanja organizacijom i terminologijom logističara, - Top-logističari moraju da govore najmanje jedan svetski jezik, - Pored evropskih sve češće je potrebno znanje nekog od azijskih jezika (japanski, kineski, arapski).

Zaključci Na osnovu sadržaja nameću se sledeći zaključci: - Studije u oblasti logistike moraju biti multidisciplinarne, organizovane tako da koriste materijalne resurse i nastavne potencijale celog univerziteta. - S obzirom na veoma izražen trend razvoja ove oblasti neophodna je saradnje sa prestižnim univerzitetskim centrima. - Uvođenjem logističkih koncepata razvoja i rada privreda Srbije treba da uvidi sve prednosti primene znanja pre svega u evidentnom smanjenju logističkih troškova. - Uska saradnja visokoškolskog obrazovanja i privrede u prilagođavanju nastavnih programa i obavezne prakse studenata treba da dovede do lakšeg uključenja i doprinosa novih kadrova poslovnom uspehu preduzeća. - Permanentno produbljivanje znanja nastavnika i saradnika i osavremenjavanje programa novim sadržajima. - Ohrabruje uvođenje logistike u nastavne planove srednjih škola.


Mobilne tehnologije

AUTOMATIZACIJA RADA U SKLADIŠTU

Mobilne tehnologije

Savremena organizacija gotovo da je nezamisliva bez automatizacije protoka robe. To podrazumeva informatičko rešenje softver koji upravlja skladišnim procesima i mobilne računare za magacionere pešake i viljuškariste koji preko bežične mreže komuniciraju sa magacinskim softverom.

26

Savremeni, veliki, visoko-regalni magacini i skladišta sa po više hiljada paletnih mesta zahtevaju i savremenu logističku i poslovnu organizaciju. Bez takve organizacije dešava se da roba stoji na podovima smetajući viljuškarima i ljudima da se kreću slobodno po magacinu, ili da ostane “zaboravljena“ u nekom delu magacina, da ne pominjemo greške u vrsti i količini izdate robe, istek rokova trajanja... Komanija ITM Group se, kao jedan od vodećih domaćih distributera, odlučila da svoj novoizgrađen distributivni centar u Šimanovcima opremi savremenim informatičkim rešenjem. Posle dužeg istraživanja tržišta i obilazaka sličnih distributivnih centara u Evropi, odlučila se za saradnju sa firmama LS DATA i ESPRO (Slovenija). LS Data je distributer firme PSIONTEKLOGIX (vodeći svetski proizvođač robusnih ručnih računara i opreme), a ESPRO je autor sistema za vođenje skladišta SKLADKO. Ova saradnja je mnogo doprinela činjenici da je ITM DC Šimanovci sigurno najsavremenije skladište u Srbiji. ITM je zaključio da mogućnosti koje pruža SVS SKLADKO i PSIONTEKLOGIX ručni računari u potpunosti zadovoljavaju sve trenutne i buduće potrebe distributivnog centra. Obilaskom brojnih skladišta i magacina u okruženju u kojima SVS SKLADKO funkcioniše i po nekoliko godina ITM se uverio da su podržani svi standardi, procedure i zakonske regulative, i da sistem pruža više od trenutnih potreba. Drugim rečima Distributivni centar već sad može da odgovori rigoroznim zahtevima partnera iz Evropske unije i “sutra“, kad se kod nas usvoje ti isti standardi, neće biti potrebe da se rešenje prilagođava.

Poslovna logistika

SVS SKLADKO je integrisan u poslovno informacioni sistem (PIS) ITM-a u vidu modula za magacinsko poslovanje. Kada su se definisali podaci koji treba da se razmenjuju i veze između SVS SKLADKA i PIS-a, integracija se završila veoma brzo. Oprema Da bi se uvelo rešenje za automatizaciju magacinskih procesa potrebno je da se svaka paletna lokacija ili mikro lokacija (za sitno komisioniranje) obeleži jedinstvenim barkod oznakama. Označavanjem lokacija na ovaj način se ubrzava skladištenje robe i sprečava njeno nenamerno skladištenje na pogrešnu lokaciju. Takođe, skeniranjem barkoda same lokacije dobija se podatak o robi koja je tu uskladištena sa svim njenim parametrima (količina i vrsta pakovanja, težina i volumen, datum proizvodnje, rok trajanja...).

Magacinski prostor je pokriven signalom bežične mreže pomoću koje su ručni računari u vezi sa magacinskim softverom. Prilikom postavljanja pristupnih tačaka (access point-i) vodilo se računa da bukvalno svaki deo magacina bude pokrivenom signalom bežične mreže da se ne bi desilo da računari ostanu bez signala.


Mobilne tehnologije

PSIONTEKLOGIX 7535 je veoma robustan magacinski ručni računar koji se od početka nametnuo kao optimalno rešenje. Svaki računar ima bar-kod skener različitih dometa i u vezi je sa serverom preko bežične (wireless) mreže.

Magacinski softver Magacinski softver SVS SKLADKO je srce celog sistema. On predstavlja produžetak PIS-a u magacinu i omogućuje kvalitativnu i kvantitativnu razmenu podataka. Njegova tesna povezanost sa PIS-om je garancija da će magacin pouzdano i glatko funkcionisati. Zadatak softvera je da vodi računa o fizičkom stanju robe u magacinu. Za materijalnu i finansijsku vrednost je zadužen PIS. Kontrolni centar Kontrolni centar je deo magacinskog softvera koji služi za upravljanje, administraciju, statistički pregled i analizu rada magacina, kao i uvid u obavljene i pripremljene prijeme i izdavanja. Pre početka rada svaki radnik koji koristi računar mora prvo da se prijavi na sistem svojim imenom i lozinkom. Na osnovu toga se statistički beleži njegov učinak u magacinu (količina robe, ukupna težina, ukupan volumen, vreme za koje je obavio posao...). Na osnovu ovih podataka moguće je napraviti statistički pregled rada magacina i utvrditi kada su udarni termini za prijem i izdavanje robe, koje lokacije su najprotočnije, koja roba je najprometnija itd. Posle određenog vremena se mogu optimalnije organizovati smene, ljudi i protok robe. Takođe, na osnovu prosečno potrošenog vremena za izdavanje robe, moguće je odrediti vreme početka izdavanja da bi se roba pripremila za transport. Moguće je, na primer, na osnovu ukupne težine svih otpremnica odrediti i tip kamiona za određeni pravac.

Poslovna logistika

Mobilne tehnologije

Rad u magacinu smatra se najzahtevnijim kada je upotreba ručnih računara u pitanju. Razlog za to je činjenica da su računari u upotrebi non-stop, često i u više smena. Podrazumeva se da računari na taj način rade svaki dan, tokom niza godina. To znači, da moraju da budu otporni i pouzdani sa baterijama koje mogu sve to da izdrže. Činjenica da računari često padaju, bilo sa paleta, viljuškara ili kutija - je veoma bitna prilikom izbora hardvera. Vlaga, prašina i temperatura su takođe vrlo bitni faktori o kojima treba razmišljati, tako da prilikom izbora samih računara ne sme da bude kompromisa, jer i najmanji zastoj može da bude skup..

Standardan deo opreme su i industrijski termalni štampači na kojima se štampaju različite nalepnice za označavanje robe kod prijema, kao i paking liste kod izdavanja robe.

27


Mobilne tehnologije

Prijem robe Sva roba koja ulazi u skladište mora da bude jednoznačno obeležena SSCC oznakom (Standard Shiping Container Code). Veliki svetski proizvođači već imaju tu oznaku na svojim paletama. To znači da radnik na prijemu skeniranjem dobija sve potrebne informacije o robi (vrsta, količina, datum proizvodnje, rok trajanja, šarža....) i što je podjednako važno svaka paleta ima svoj serijski broj što omogućava uskladištenje uz kompletnu sledljivost. Ukoliko roba koja se prima nema SSCC, radnik jednostavno štampa SSCC oznaku ITMa i paleta je od tog trenutka spremna za prijem.

Ako je stigla roba koja nije naručena, u zavisnosti od poslovne politike firme, već tada može da se stopira njen prijem, kao i prijem robe kojoj je istekao rok trajanja ili je pri kraju i isteći će u magacinu. Ako je sve u redu magacioner dobija od softvera opet na ekranu ručnog računara lokaciju na koju treba da odnese paletu, skenira barkod lokacije i time je roba uskladištena. Jedna od važnijih odlika sistema je da se lokacija svakako ne bira slučajno, već je algoritam izbora lokacije vrlo složen i optimalan. Sistem „uči i zna“ koja je roba frekventnija a koja će se duže zadržati u skladištu, tako se frekventna roba i palete koje se rasturaju skladište na niže nivoe i na sam kraj komisionog puta, i obrnuto.

Mobilne tehnologije

Izdavanje

Prilikom prijema robe u magacin nije potrebno izdvajati delove magacina u posebne celine ili uvek istu robu stavljati pored iste robe na uvek ista mesta. Softver sam raspoređuje robu po magacinu na osnovu parametara koji mu se podese (hemija ne sme pored hrane, roba koja se skladišti na niskim temperaturama itd). Sva roba se ravnopravno skladišti, i po potrebi dobija razne statuse (npr. karantin). Roba ravnopravno stoji u magacinu sa svom ostalom robom i čeka dozvolu da može da se izdaje. Prijem robe u proizvodnim firmama se donekle razlikuje od prijema robe u distributivnim centrima. U proizvodnim firmama radnik na prijemu skeniranjem barkoda pojedinačnog artikla identifikuje taj artikal i dobija radni nalog, iz PIS-a, na osnovu kojeg je taj artikal proizveden. Zna se koliko pojedinačnih artikala ulazi u transportno pakovanje i koliko transportnih pakovanja ima na paleti. Softver sam obračunava ukupnu količinu gotove robe na paleti i skida je sa radnog naloga. U tom trenutku je ta paleta informatički obrađena, a ukupna zaliha tog artikla je povećana za tu količinu. Ona dobija svoj jedinstven SSCC. Ovako obeleženoj paleti softver dodeljuje lokaciju u magacinu koja odgovara težini i volumenu same palete. U slučajevima da paleta nije kompletna, radnik ima mogućnost ručnog unosa stvarne količine. U distributivnim centrima se skeniranjem barkoda artikla dobija narudžbenica iz PIS-a na osnovu koje je ta roba naručena. U tom trenutku je moguće proveriti da li je roba koja je stigla zaista i naručena, kao i proveriti datume proizvodnje za svaki artikal.

28

Poslovna logistika

Prilikom izdavanja robe magacioner dobija na ekranu ručnog računara listu artikala sa njihovim količinama i lokacijama sa kojih treba ih uzme (otpremnica koju izdaje komercijala). Softver sam određuje lokacije sa kojih se određena roba uzima u zavisnosti od raznih kriterijuma: da li je u pitanju krajnji kupac koji odmah stavlja robu u promet (kraći rokovi trajanja) ili neka veleprodaja gde će roba još neko vreme biti u njihovom magacinu (duži rokovi). Važan parametar kod izdavanja je: 1. FIFO (First in first out) – odnosno izdavanje robe koja je najstarija, 2. da se prvo na paletu pakuje roba koja je veće težine i gabarita a zatim lakša odozgo, 3. najkraći komisionirni put, tj. da magacioner provede najmanje moguće vreme u putu kroz magacin. FIFO standard je potrebno dodatno pojasniti. Ponekad šef skladišta ne želi da poštuje FIFO: Postoje prioritetni kupci kojima je potrebno isporučiti najsvežiju robu. Tada se može primeniti LIFO (Last in first out) ili se za svaki artikal ili za kupca postave parametri poštovanja standarda. Postoje i skladišta gde fizički nije moguće koristiti FIFO: Blok lokacije, protočni regali, drive in i slično. Vrlina SKLADKA je što za sve slučajeve ima optimalne procedure, kao i mogućenost stalnog praćenja i menjanja parametara. Međutim, sa tačke gledišta magacionera, sistem je vrlo jednostavan – sve što treba da uradi je da ide od lokacije do lokacije redom kojim su artikli poređani na ekranu i da uzima određeni artikal u količini koja piše. Kada dođe na odgovarajuću lokaciju skenira bar kod lokacije da potvrdi da je na dobroj lokaciji (čuje se karakterističan zvuk koji potvrđuje ili opominje ako je na pogrešnoj lokaciji) zatim skenira bar kod artikla (isto zvučna potvrda ili opomena), stavlja određenu količinu koja piše na ekranu i ide na sledeću lokaciju. Na kraju, kad završi otpremnicu, robu na paleti može da celofanira i štampa tzv. paking


Mobilne tehnologije

Sledljivost od tačke prijema pa do krajnjeg kupca je jedna od najvažnijih karakteristika dobrog magacinskog softvera. Zahvaljujući kvalitetnim podacima koji se prikupljaju na tački prijema robe u magacin, moguće je kasnije, u slučaju reklamacije kranjeg kupca, ustanoviti u čemu je problem sa robom, kao i kome je sve ta ista roba (sa istim datumom proizvodnje, istim karakteristikama...) otišla. Sledljivost je kompletna za svu robu koja se nalazi u magacinu i omogućava brzo reagovanje u slučaju reklamacija. U slučaju proizvodnih magacina sledljivost može da se prati i do proizvodnje, ali i magacina sirovina, ambalaže...

Preskladištenje U magacinima je pravilo da se najniža i prva sledeća etaža koriste za komisioniranje, a ostale za smeštanje celih paleta. To znači da se roba koja se izdvaja, pod uslovom da nije reč o kompletnim paletama, izdvaja isključivo sa ovih etaža. S obzirom da softver vodi računa o stanju robe na svakoj lokaciji, zadavanjem minimalne količine određenog artikla na lokaciji određuje se trenutak kada će doći do preskladištenja. Kada je neki od viljuškarista slobodan, dobija nalog za preskladištenje određene palete sa više etaže na nižu. Na taj način softver sam vodi brigu o popunjenosti lokacija koje služe za komisioniranje. Dispečerski centar U okviru magacinskog softvera postoji dispečerski centar, čiji je zadatak davanje optimalnog rešenja za transport robe koja se izdaje iz magacina. Pomoću njega se određuje početak izdvajanja i izdavanja robe za određeni pravac. Sve otpreme se slažu od krajnje destinacije ka bližim. Tim redom se roba izdvaja i priprema na odpremnim rampama, a kasnije pakuje u kamione. S obzirom da se zna kad kamion za određeni pravac treba da krene, određuje se potrebno vreme da se roba pripremi. Kada počne priprema taj pravac se “zatvara” za dodatne otpreme. U tom trenutku se već zna kolika je ukupna masa i volumen robe i moguće je izabrati odgovarajući kamion.

Mobilne tehnologije

listu koja je spisak robe koja se nalazi na paleti sa podacima o količini, težini, volumenu, lokacijama sa kojih je koja roba uzeta, datumu prozvodnje i roku trajanja za svaki artikal. Ovu paking listu lepi na paletu, a paletu odlaže u otpremnu zonu rampe, gde čeka utovar u kamion.

Na ovaj način se optimizuje vreme, prostor u magacinu, kao i tip vozila.

Poslovna logistika

29


Mobilne tehnologije

Kompletna eliminacija papira i duplog unosa podataka ubrzava i pozadinski administrativni rad. U praksi jedno skeniranje bar koda kod prijema znači: Fizički prijem i na osnovu automatizacije softvera, informatički i knjigovodstveni prijem. Isto se odnosi i na izdavanje robe. Nivo automatizacije može da bude toliki da softver svaku informaciju i aktivnost zapravo automatski i proknjiži. To je prilično izraženo i kod primopredaje proizvodnja-skladište, gde se u roku od nekoliko sekundi završava proces koji je ranije trajao danima. Prednosti Brojne prednosti sistema je teško klasifikovati po važnosti, ali sve one zajedno doprinose da se investicija u automatizaciju magacina obavezno “vrati” već u prvoj godini implementacije. Najupečatljivija prednost je brzina i efikasnost u radu – što odmah rezultira 50% manjim brojem skladišnih radnika. Zbog ogromnog smanjenja grešaka i dodatne kontrole i popisi postaju suvišni.

Greške, propusti i uska grla se višestruko smanjuju. Treba imati u vidu da svaka greška uzrokuje dodatno angažovanje (administracija, komercijala, partneri) i gubitak vremena. Uštede u ovom domenu je teško finansijski iskazati, ali su više nego očigledne. Kompletan skladišni prostor je optimalno iskorišćen, tako da se eliminiše privremeno skladištenje po ćoškovima, hodnicima....Ukupan kapacitet i protočnost magacina se isto tako povećavaju i omogućavaju veći promet (i profit).

Mobilne tehnologije

Statističko praćenje radnika i robe takođe su jako važni. Radnici su više motivisani jer se njihov rad detaljno prati i vrednuje. Detaljni podaci o tome koja roba se nepotrebno zadržava i predstavlja višak su dragoceni sa stanovišta pravilne procene u proizvodnji kao i kod naručivanja robe. Omogućavanje sledljivosti robe od trenutka prijema do krajnjeg kupca, naročito u slučaju proizvodnje (već pomenuta sledljivost do sirovina...) je od suštinskog značaja. Za neke delatnosti (farmacija, prehrana...) to sve više postaje i zakonska obaveza. Sledljivost je omogućena do mere da se tačno znaju svi radnici, smene, lokacije, sirovine, ambalaža, vreme i okolnosti koje su povezane sa traženom robom do nivoa transportnog ili paletnog pakovanja. Imidž firme prema poslovnim partnerima i prilagođavanje trenutnim i budućim standardima i regulativama uopšte ne treba zanemarivati i potcenjivati. Činjenica je da u Srbiji sve više firmi vodi računa o ovim bitnim segmentima poslovanja.

30

Poslovna logistika


Transport

Transport Manager Softversko rešenje za transportna preduzeća Transport Manager je softver koji pokriva svaki aspekt poslovanja transportnog preduzeća, prati proces rada i u potpunosti ga automatizuje. - planiranje svih aktivnosti na vreme. Program u sebi ima planer koji upozorava korisnika na vreme o približavanju svih važnih datuma (isteka registracije, vize, zelenog kartona, sertifikata...) ili kritične kilometraže na kojoj se obavljaju određene servisne radnje, - praćenje svih troškova i obračun efikasnosti eksploatacije vozila. Program može obračunati efikasnost vozila po svakom pređenom kilometru, uzimajući u obzir i troškove poput trošenja guma, servisa, amortizacije i sl. Oblast primene: - Međunarodni transport: Transport Manager je prvenstveno nastao iz potrebe za kontrolom međunarodnog transporta. I dalje je najveći broj korisnika ove aplikacije orijentisan na ovaj vid transporta. Zahvaljujući tesnoj saradnji sa korisnicima, tvorci aplikacije su uspeli da zadovolje sve potrebe ovakvih preduzeća. - Domaći transport: Sve više korisnika Transport Managera koriste aplikaciju i za vođenje domaćeg transporta, dok neke poput Eurogasa i Holcima isključivo rade domaći transport. Pojednostavljenjem načina unosa podataka i prilagođenjem specifičnostima domaćeg transporta Transport Manager je postao nezaobilazna alatka u vođenju ovih poslova. - Distribucija: Za preduzeća koja se bave logistikom i distribucijom je potrebna još veća automatizacija procesa i ubrzavanje rada. Metodama poput predefinisanja standardnih tura i ruta, i povezivanjem sa isporučiocima robe u pogledu automatskog prijema spiska pošiljke i pravljenja plana distribucije je ova aplikacija našla primenu u ovoj oblasti.

Transport

Mnogi prevoznici u zemlji u jednom trenutku poželeli su da svoje poslovanje olakšaju i unaprede primenom računara. Počelo je uvođenjem računara u svakodnevan rad i najčešće primenom paketa Word i Excel. Neki su otišli i korak dalje i sa manje ili više uspeha razvijali sopstvene aplikacije za podršku poslovanju. Taj proces je obično mukotrpan jer je potrebno pronaći obučenog programera koji poznaje proces rada prevozničkog preduzeća ili uložiti mnogo truda i kvalitetnog programera uputiti u sve tajne svoga posla. Oni koji su pošli tim putem znaju koliko taj proces dugo traje i koliko često daje nezadovoljavajuće rezultate. Kao rešenje se nameće kupovina već razvijene aplikacije koja pokriva poslovanje transportnog preduzeća. Na žalost, na tržištu nije postojao program koji svojim sadržajem u dovoljnoj meri obuhvata proces rada transportera, sve do pojave programa Transport Manager. Transport Manager je proizvod informatičkog preduzeća CYCLE d.o.o. iz Beograda i rezultat je dugogodišnjeg iskustva u primeni softverskih rešenja u oblasti transporta, špedicije i spoljne trgovine. Mogućnosti ovog programa su brojne, od najosnovnijih: - evidencija i praćenje svih podataka o voznom parku i vozačima, - evidencija putnih naloga i podataka vezanih za ture, - evidencija i obračun troškova, zarada vozača i sl. - fakturisanje i naplata, ulazni računi i plaćanje, kartice kupaca i dobavljača, preko naprednijih: - automatsko štampanje svih obračuna (za banku, za vozača, za turu, za kamion...), - praćenje dozvola, od prijema rešenja iz ministarstva, preko zaduženja vozača i vozila, do iskorišćenja i razduženja u ministarstvu, - logistiku i organizaciju transporta, do najsavršenijih: - kompletno praćenje poslovanja po vozačima, vozilima, turama... Tačna evidencija svakog prihoda i rashoda i

Tok rada i prednosti korišćenja Proces rada sa aplikacijom apsolutno prati tok posla prevoznika u praksi. On može početi prijemom upita za prevoz robe. Takav upit se evidentira i dalje obrađuje organizovanjem transporta sopstvenim ili tuđim vozilom. Podaci se automatski prebacuju u putni nalog ili u nalog za utovar trećim licima. Ukoliko se prevoz obavlja sopstvenim vozilom otvara se tura za vozilo, zadužuju vozači novčano,

Poslovna logistika

31


Transport

Transport

bonovima, karticama i dozvolama. Nakon toga automatski se štampa putni nalog i nalog za utovar vozaču, kao i izveštaj o tehničkoj ispravnosti. Vozilo se upućuje na put i po povratku se evidentiraju troškovi, razdužuju dozvole i vozači. Štampaju se obračuni vozača, obračuni za banku, ... Automatski se vrši fakturisanje tura dinarski ili devizno. Transport Manager olakšava operativcima svakodnevne aktivnosti, a menadžmentu obezbeđuje potpunu kontrolu i mogućnost praćenja svakog aspekta poslovanja. Aplikacija potpuno automatizuje rad korisnika. Prestaje potreba za zamornim računanjem i upotrebom drugih alata. Izveštaji i obračuni se automatski štampaju. Na primer, jednim klikom mišem dobija se putni nalog i izveštaj o izvršenoj kontroli tehničke ispravnosti vozila. Unos svih podataka je pojednostavljen do maksimuma. Svi podaci se automatski popunjavaju: na turama se početna kilometraža i stanje goriva prenosi sa završetka prethodnog putnog naloga, mesta utovara i istovara se mogu preuzeti sa prethodnih tura... Svi troškovi se maksimalno brzo unose – obračun ture traje nekoliko minuta. Iz unetih troškova na turi se automatski dobijaju pregledi po različitim kriterijumima. Unos računa OMV, Shell, Diesel 24 i drugih je automatski i povezuje se sa turama. Program ima mogućnost da primi račun u elektronskom obliku i automatski uveze podatke i rasporedi ih po turama. Automatski se obračunavaju dnevnice u zemlji i inostranstvu na osnovu podataka iz putnog naloga i štampaju zvanični obračuni za banku. U svakom trenutku je moguće dobiti pregled o raspoloživosti dozvola. Moguće je videti koje se dozvole nalaze kod kojih vozača i na kojim se turama nalaze. Takođe, koje su dozvole raspoložive u firmi. Evidentira se svaka aktivnost sa dozvolama i kreira izveštaj o njihovom kretanju i iskorišćenju. U svakom trenutku se može dobiti tačan saldo svakog vozača, i potpuni izveštaj na kartici – koje su zarade vozača po turama, koliko je isplaćivano vozačima i po kom osnovu... I poslodavac i vozač imaju potpuni uvid u trenutno stanje sa svim informacijama koje eliminišu pojavu bilo kakvih nejasnoća. Ne postoji potreba za komplikovanim praćenjem datuma registracije, isteka viza, obnavljanjem sertifikata i sl. Program sve potrebne informacije pruža u jednom izveštaju i na vreme upozorava korisnika da se približava kritičan datum ili kilometraža. Sve što korisnik treba da uradi je da uključi računar, a aplikacija automatski alarmira o potrebnoj akciji. Pored troškova u vezi sa turama, evidentiraju se i sve ostale ulazne fakture – od troškova održavanja vozila, administrativnih troškova, do troškova poslovanja( zakup, struja, telefon i sl.) Ovo omogućava potpuno praćenje efikasnosti poslovanja. Transport Manager je potpuno integrisan sa knjigovodstvenim aplikacijama. Izlazna ili ulazna faktura se automatski može knjižiti u knjigovodstvu, bez potrebe duplog unosa podataka. Podaci nastali u Transport Manageru u odgovarajućem formatu automatski se pojavljuju u knjigovodstvenom programu. Program je modularan i moguće je izabrati u kom

32

Poslovna logistika

stepenu se želi primeniti i koji moduli se žele implementirati. Korisnik sam može izabrati koje funkcionalnosti želi da koristi. Osnovna zamisao preduzeća CYCLE je da njihova aplikacija maksimalno pojednostavi svakodnevne operacije korisnika. Jednom unet podatak se ne unosi ponovo. Svaki podatak koji se jednom unese se prenosi sa dokumenta na dokument. Na primer podaci sa naloga za utovar se prenose na fakturu. Podaci iz skladišta se prenose na servisni nalog. Svi podaci iz obračuna ture služe za formiranje kartice vozača, vozila.... Pored ovoga, obezbedjena je integracija sa ostalim sektorima i spoljnjim aplikacijama poput knjigovodstvene. Kada se faktura izradi kroz aplikaciju postaje automatski vidljiva i u knjigovodstvenom softveru. Isti slučaj je i sa ulaznim fakturama. Moguć je i obratan scenario – da se na primer ulazne fakture unose u knjigovodstvenu aplikaciju, a automatski preuzimaju u bazi Transport Manager-a. Moduli aplikacije Vozila

Modul omogućava evidenciju i praćenje voznog parka korisnika sa svim potrebnim informacijama (identifikacija i tip vozila, godina proizvodnje, proizvođač, kilometraža, registarski broj, datum registracije, važenje zelenog kartona, poslednji servis).

Vozači

Mogućnost evidencije i praćenja svih podataka u vezi sa vozačima (JMBG, Ime, adresa, podaci o zaposlenju, državljanstvo, vize, rokovi isticanja lekarskog, dokumenata, viza, ADR, kategorija i sl). Automatski se obračunava dnevnica na osnovu putnog naloga. Dozvole

Modul omogućava kontrolu rada sa dozvolama, evidenciju preuzetih dozvola i praćenje njihovog iskorišćenja. Takođe, zaduživanje vozača dozvolama na turama i razduživanje nakon povratka sa ture. U svakom trenutku je moguće videti trenutno stanje dozvola, kome su date i koje su po broju CMR-a iskorišćene. Moguće je po vozačima ili vozilima pregledati zaduženja i korišćenja dozvola. Program omogućava automatsko štampanje izveštaja za Ministarstvo za kapitalne investicije prilikom razduženja dozvola.


Transport

Logistika

Modul logistika omogućava evidenciju i praćenje realizacije svih upita za transport, kao i praćenje pozicija kamiona drugih prevoznika. Svi korisnici programa u svakom trenutku vide sve otvorene upite na jednom mestu i mogu, po potrebi reagovati na svaki upit. Upiti se evidentiraju redosledom kojim pristižu sa svim potrebnim podacima, kao na primer: Nalogodavac, Roba (vrsta, količina, zapremina i težina), Relacija, Datum utovara i istovara, Cena i ostalo Vođenje transportnih tura/Putni nalozi

• Vođenje putnih naloga, • Vođenje dokumentacije o ispravnosti vozila, • Izdavanje naloga za utovar i instrukcija vozacima, • Vođenje početne i krajnje kilometraže uz obračun prosečne potrošnje goriva, • Puna evidencija o utovarima u okviru transportnih tura, • Vođenje zaduženja i razduženja vozača (gotovina, kreditne i platne kartice, CEMT i bilateralne dozvole, tahograf listića…), • Kompletno vođenje troškova na transportnim turama • Finansijska analiza preveženih tura, • Potpuno automatizovan i regulisan odnos sa vozačima, • Planiranje tura. Održavanje vozila i magacin

Modul za praćenje i kontrolu svih troškova eksploatacije vozila. Evidentiraju se svi redovni i vanredni servisi, kao i administrativni troškovi poput registracije, tehničkog pregleda i sl. Podaci iz ovog modula, zajedno sa troškovima nastalim na turama daju potpuni uvid u troškove eksploatacije voznog parka – po vozilima, vozačima i sl. Korisnici mogu da biraju da li će koristiti aplikaciju samo da bi pratili troškove održavanja vozila ili žele da im aplikacija pruži podršku u planiranju i kontroli aktivnosti održavanja vozila. Kao poseban segment može se koristiti modul za vođenje magacina rezervnih delova i potrošnog materijala koji je u potpunosti povezan sa servisnim nalozima. Planer obaveza sa upozorenjima

Planer je namenjen lakšem organizovanju i kontroli svih aktivnosti koje se moraju obaviti u vremenskom roku ili nakon određenog stepena korišćenja vozila. Omogućava postavljanje upozorenja za aktivnosti koje treba da uslede

određenog trenutka i to: redovni servisi voznog parka, redovni i periodični tehnički pregledi vozila, vize vozača, lekarski pregledi, važnost vozačkih dozvola i drugih dokumenata vozača. Finansije

Finansije omogućavaju: • Štampu izlaznih faktura i povezivanje sa turama (knjiga izlaznih faktura), • Evidencija svih nastalih obaveza (knjiga ulaznih faktura), • Evidenciju potraživanja po osnovu realizovanih poslova, • Izveštaje svih prihoda i rashoda, • Evidenciju naplate i plaćanja, • Automatski obračun obaveze plaćanja PDV-a. Praćenje guma i opreme u vozilu

Poseban segment aplikacije se bavi praćenjem guma od nabavke do kraja radnog veka. U svakom trenutku se zna pozicija svake gume na vozilima, koliko je kilometara prešla. Postoji i istorija kretanja svake gume. Takođe se na poseban način prati sva oprema koja se nalazi u vozilu. Na ovaj način se ostvaruje kontrola nad stanjem opreme u vozilu. Izveštaji

Predstavljaju krunu svih unetih podataka i omogućavaju potpuni uvid i kontrolu nad svim aspektima poslovanja. Izveštaji su modul koji se stalno nadograđuje prema potrebama korisnika. • Izveštaji po utovarima, • Izveštaji troškova po turama, • Izveštaji po utrošenim bilateralnim dozvolama sa zaduženjem i razduženjem po CMR, • Izveštaji bruto i neto zarada i troškova u toku obračunskog meseca, • Izveštaji i obračuni dnevnica vozača sa evidencijom plaćanja, • Troškovi po turama, vozilima, vozačima i unakrsno, • Potrošnja goriva. KONTAKT CYCLE d.o.o. Dubljanska 70, 11000 Beograd Tel/Fax 011/311 6799 mail:office@cycle.co.yu Kontakt osoba: Aleksandar Jovanović

Poslovna logistika

33


Integrisane usluge

10. godina uspešnog poslovanja: Autokomerc Logistika

INTEGRISANE USLUGE AUTO LOGISTIKE PO SVETSKIM STANDARDIMA I U SRBIJI Autokomerc Logistika je jedina logistička kuća u Srbiji, specijalizovana za poslove auto logistike. Iskustvo dugo jednu deceniju i potpuna posvećenost auto industriji generišu niz strateških prednosti i veliki broj zadovoljnih klijenata.

Integrisane usluge

Danas, u 10. godini svog postojanja, Autokomerc Logistika svojim klijentima pruža superiorne usluge, bazirane na sledećim prednostima: • Specijalizovanost za poslove logistike u auto industriji donosi značajnu prednost u smislu stručnosti, kvaliteta i brzine poslovanja. • Provereni knowhow po osnovu dugoročne saradnje sa ino partnerima i korišćenje iskustava najvećeg evropskog proizvođača automobila, koncerna Volkswagen u domenu svih aktivnosti vezanih za auto granu garancija su visoko profesionalne usluge po evropskim standardima • Elektronsko carinjenje znatno ubrzava proces carinjenja i maksimalno skraćuje vreme i put do krajnjeg kupca.

• Javno carinsko smestište površine 10.000 m2, sa preko 1.000 parking mesta, koristi se isključivo za lagerovanje vozila i auto delova. • Specijalizovan vozni park za prevoz vozila i delova u zemlji i inostranstvu čine tri šlepera Mercedes ACTROS za prevoz automobila, dva vozila VW LT 35 tipa furgon za prevoz delova, dva kamiona za prevoz delova (Mercedes ATEGO 815, nosivost do 7,5t ), kao i jedno kombi vozilo VW Transporter. • Superiorna kontrola kvalitativnog prijema vozila, po osnovu decenijskog iskustva u uvozu, prodaji i postprodaji automobila • Kao ćerka firma Autokomerc Holdinga, Autokomerc logistika je u poziciji da koristi iskustva i svu infrastrukturnu i operativnu podršku ostalih članica holdinga.

Otvoreno carinsko skladište

34

Poslovna logistika


Integrisane usluge

Autokomerc Logistika pruža kompletne usluge auto logistike: • Lagerovanje automobila i auto delova Javno carinsko smestište Autokomerc logistike je specijalizovano za lagerovanje svih tipova vozila i auto delova. Uz usluge lagerovanja i nadzora pruža i dodatne usluge kontrole prijema (stanja) vozila, održavanja vozila (npr. punjenje akumulatora, kontrola zaštite automobila (konzervacija i dekonzervacija), zamena ulja..). • Carinjenje vozila i delova Zahvaljujući decenijskom iskustvu u poslovima uvoza automobila i delova, obučenim osobljem i knowhow-u najvećeg evropskog proizvođača automobila, koncerna Volkswagen, Autokomerc logistika je danas visoko specijalizovana za poslove carinjenja vozila i auto delova. • Transport vozila i delova Autokomerc Logistika vrši prevoz vozila i delova u zemlji i inostranstvu. Uz to pruža usluge šlep službe 24h dnevno, koja je na raspolaganju ovlašćenim dilerima za Audi, Volkswagen, Seat i Porsche, kao i firmama - članovima Autokomerc holdinga.

Autokomerc Logistika trenutno ekskluzivno obavlja sve logističke poslove za Porsche SCG, generalnog uvoznika Audi, Volkswagen, Seat i Porsche vozila, kao i njegovu kompletnu dilersku mrežu. Autokomerc Logistika poseduje kapacitete, ljude i know how za pružanje usluga i ostalim uvoznicima i auto kompanijama u regionu. PLANOVI ZA NAREDNU DECENIJU Savremeno tržište i sve brži način života zahtevaju sve kraći put automobila od fabričke trake do kupca, u kome kvalitet, sadržaj i brzina usluge logistike imaju važnu ulogu. Autokomerc Logistika, kao jedina kompanija specijalizovana za logističke poslove u auto industriji u poziciji je da svoj fokus na auto branšu iskoristi na najbolji način - širenjem asortimana usluga u skladu sa razvojem auto logistike u svetu. Uz usluge transporta, špedicije, carinjenja i lagerovanja automobila i delova, cilj nam je da u bliskoj budućnosti uvoznicima i dilerima automobila u Srbiji ponudimo i usluge kontrole kvaliteta, dekonzervacije, PDI usluge, usluge prvog servisa i prevoza automobila do krajnjeg kupca.

Poslovna logistika

Integrisane usluge

USLUGE

35


Intervju

BEOGRAD JE IDEALAN CENTAR ZA RAZVOJ KARGO SAOBRAĆAJA Intervju sa Džonom Sejlorom, direktorom i predsednikom kompanije “Cargo Transport, Inc.” iz Vašingtona i predsednikom Poslovnog kluba SAD - Srbija i Crna Gora

Džon Sejlor, direktor i predsednik kompanije “Cargo Transport, Inc.” iz Vašingtona i predsednik Poslovnog saveta SAD - Srbija i Crna Gora, koji je u maju boravio u Beogradu, procenjuje da je beogradski Aerodrom glavna tačka jugoistočne i centralne Evrope za razvoj kargo avio-saobraćaja.

Intervju

Važnost transporta robe putem kargo avio-saobraćaja u Beogradu, prema onome što smo videli i procenili, jeste da je Beograd centralna “hub” tačka za ovaj deo Evrope. Osim geografskog položaja koji ima Beograd, odlična pozicija vašeg aerodroma tiče se i vremenske zone - istog dana, preko noći možete da transportujete robu u drugi deo sveta, gde će ona stići istog dana, ujutru, na primer u Ameriku. Video sam inicijalnu studiju napravljenu pre nekoliko godina, kada je reč o potencijalima ovog Aerodroma. Izgradnja Kargo centra na beogradskom Aerodromu “Nikola Tesla” je odlična poslovna prilika, ne samo za Aerodrom, već i za celu zemlju, za Vladu Republike Srbije. Da bi se zemlja razvila u privrednom i ekonomskom smislu, potrebno je da se utiče na razvoj kargo avio-saobraćaja. Najveći privredni rast u zemljama u svetu, desio se upravo i na osnovu ulaganja u razvoj transporta robe u svim vidovima saobraćaja, tako i u vazdušnom, što se vidi u primeru razvoja Dubaija – navodi Džon Sejlor. Kakav Kargo centar treba da postoji na beogradskom Aerodromu?

Ovde treba da se izgradi centralni terminal sa višestrukim pružanjem usluga, da to ne bude samo jednostavan i striktan transport robe od vrata do vrata. Nego da se vrši transport svih vrsta materija i robe.

32

Poslovna logistika

Na taj način stvara se mogućnost obavljanja svih vrsta usluga, a prevoz robe i materija koje zahtevaju specifične uslove rukovanja tokom transporta bi predstavljalo dodatnu uslugu za ovdašnji Kargo terminal. Prema razgovorima koje sam obavio sa vodećim ljudima ovde, a to je i moje mišljenje, treba ponuditi kompletnu uslugu, “pokriti” sve, jer ako će se ovde napraviti Kargo “hub”, onda treba pokriti sve aspekte – kaže Džon Sejlor.

Prema izveštaju Međunarodnog monetarnog fonda, JP Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd je profitabilna kompanija i jedino javno preduzeće u Srbiji koje je realizovalo proces restrukturiranja i proces odlaska viška zaposlenih iz preduzeća. U izveštaju se navodi da JP Aerodrom «Nikola Tesla» Beograd ima pozitivan operativni bilans na bazi gotovine i da nema neizmiranih novčanih dugovanja u odnosu na dobavljače i poreske vlasti, te da je ova kompanija ostvarila čist maržni profit od 11 do 17% od pružanja usluga u 2004. i 2005. godini. JP Aerodrom «Nikola Tesla» Beograd ne dobija dodatne subvencije i prenos sredstava od Vlade Srbije, a kompanija, naglašeno je u izveštaju MMF-a, redovno plaća takse. Podaci o saobraćaju JP Aerodrom „Nikola Tesla“ Beograd koje prezentuje MMF, pokazuju da je prošle 2005. godine izvršen prihvat i otprema 37.374 aviona i da je premašen broj od dva miliona putnika.


Intervju

Gospodin Sejlor naglašava da je poenta Kargo centra, pružanje svih mogućnosti prevoza robe putem vazdušnog transporta, te da zato treba voditi računa o svim detaljima.

Kargo terminal koji vi ovde u Beogradu budete napravili, pružaće potpun sklop usluga, sve što nekome bude trebalo, kada je reč o kargo avio-prevozu, moći će da nađe u Beogradu. Koncept koji ja vidim kao posao za ovdašnji “hub” je da pokrije jugoistočnu i centralnu Evropu. Roba će dolaziti iz svih zemalja ovde, gde će se vazdušno transportovati u druge gradove. Sve zemlje Evrope biće upućene na ovaj Kargo terminal.

JP Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd potpisao je početkom godine Memorandum o nameri sa kompanijom “DynCorp International LLC”, kojim je verifikovan predloženi nacrt ugovora o strateškom partnerstvu dve kompanije. JP Aerodrom “Nikola Tesla” Beograd i kompanija “DynCorp International LLC” formiraće novo “joint venture” preduzeće na bazi zajedničkog ulaganja državnog i privatnog kapitala (Public Private Partnership). Zajedničko preduzeće koje će biti osnovano, izgradiće Kargo Terminal i logistički centar, a kasnije i upravljati transportom robe na Aerodromu “Nikola Tesla” Beograd. Potpisivanje ugovora biće realizovano nakon što nadležni organi ratifikuju predloženi ugovor o saradnji.

Sa kim ste razgovarali u Srbiji povodom Vašeg koncepta rada Kargo centra?

U Srbiji sam sa svima pričao, počev od poslovodstva beogradskog Aerodroma, ministra za kapitalne invsticije Velimira Ilića, premijera, predsednika Srbije, razgovarao sam sa ministrom inostranih poslova Vukom Draškovićem, sa drugim ministrima. Vrlo blisko sarađujemo sa svim predstavnicima srpskih vlasti, sa ambasadorom SCG u Vašingtonu Ivanom Vujičićem, sa kojim sam vrlo detaljno razgovarao o koceptu i razvoju kargo avio-saobraćaja i “hub”-a u Beogradu.

Kargo terminal nije samo bitan za Beograd, Srbiju, već za čitav ovaj region. To će privući investitore, posao, distribuciju. To je magnet koji će privući velike kompanije da dođu ovde upravo zbog svih mogućnosti koje beogradski Aerodrom ima. Ovo je glavni koridor. Sve imate na jednom području. Kargo terminal privući će mnogo poslova, biće stvorena nova radna mesta. Neko treba da napravi korak napred i da Vlada Srbije to podrži. U suštini treba samo pogledati u mapu i videti da je Beograd centar, i to idealan za razvoj kargo saobraćaja. Vaša kompanija “Cargo transport, Inc.” posluje na aerodromima širom sveta.

Poslovni savet SAD - SCG oformljen je pre dve godine, nakon normalizacije odnosa između SAD i SCG. Osnovni cilj Saveta je promocija i razvoj trgovine između dve zemlje, kao i posredovanje između privatnog sektora i obe Vlade, SAD i SCG. Poslovni savet okupio je najznačajnije kompanije poput “Motorala, Inc.”, “Galaxy tire”, “Dyn corp”, “US Steel”, “Hemofarm”, JP Aerodrom “Nikola Tesla” u Beogradu…

Intervju

Kada Kargo centar bude izgrađen, kojem stručnjaci neosporno daju veliki značaj, šta će se desiti?

Izvozimo i uvozimo putem vazdušnog i morskog saobraćaja, koristimo i kamione, železnicu, sve vrste prevoza. Naš glavni posao ipak je prevoz putem avio kargo saobraćaja. Naša ideja je pružanje svih vrsta usluga. Naša kompanija je jako zainteresovana za rad na beogradskom Aerodromu. Informativna služba JP Aerodrom „Nikola Tesla” Beograd

Poslovna logistika

33


Transport

DAIMLERCHRYSLER CENTAR POSTPRODAJE

Kvalitet i profesionalizam jedne kompanije ne mogu da se ogledaju samo kroz rezultate poslovanja. Snažna pozicija se stvara i jača kroz interakciju sa okruženjem. Nakon uvođenja sistema kvaliteta, podržavanja svetskih standarda i trendova kako u poslovanju, tako i u odnosu prema svojim kupcima, oplemenjujući odnose sa drugim preduzećima i klijentima, DaimlerChrysler SCG ide korak dalje. U želji da pomogne potencijale svoje zemlje, DaimlerChrysler Srbija i Crna Gora d.o.o. otvara Distributivni i Trening centar za Balkan u Beogradu, u ulici Savski nasip 7.

Transport

Trening centar za Balkan u okviru postprodaje brine za vrhunsku stručnost kadra zaposlenog u servisu u Beogradu i dilerskoj mreži. Stalni kursevi i školovanje podrazumevaju obuku za vozila putničkog, komercijalnog i teretnog programa Mercedes-Benz i Chrysler/ Jeep i organizovani su na lokalnom i međunarodnom nivou u skladu sa vrhunskim standardima kompanije DaimlerChrysler.

38

- za netehničko (vozači, prijemni referenti, obuka iz garancija, veliki kupci) i - tehničko osoblje (svi ovlašćeni serviseri). Uslovi kvalifikacije radnika: Putem kvalifikacionog testa i informativnog razgovora, koje obavljaju treneri DaimlerChrysler SCG-a, vrši se izbor radnika koji zadovoljavaju potrebne kriterijume za dalje tehničko usavršavanje.

Obuke Obuke su organizovane prema grupama osoblja za koje se održavaju:

Poslovna logistika

Nakon pohađanja obuke “Osnove elektrotehnike” i uspešno položenog završnog testa, radnik stiče pravo za dalje tehničko usavršavanje i pretpostavljeni ga raspoređuje za određenu grupu radova na vozilu. Specijalističke obuke su podeljene po grupama radova koje se dele na: A - Pogonska grupa (motori, menjači, sistemi ubrizgavanja...) B - Donji postroj (sistemi oslanjanja vozila, kočni sistemi...) C - Nadgradnja (centralno zaključavanje, klima, audio/video uredjaji...) Na sistemskim obukama prisustvuju radnici koji su prijavljeni za određenu grupu radova u koju spada aktuelna obuka. Svaka obuka sadrži završni test koji svaki od polaznika treba da uradi sa 66% tačnih odgovora. U slučaju da se


Transport

procenat nalazi između 50 i 66%, polaznik ima pravo da ponovi završni test u narednih 10 dana. Ako se procenat testa nalazi ispod 50% ili se nakon ponavljanja testa ne postigne rezultat od 66% tačnih odgovora, radnik gubi pravo na dalje usavršavanje i ne svrstava se u planove daljeg školovanja. Obuke traju od 3-5 dana u zavisnosti od teme. Po uspešnom završetku obuke, polaznicima se dodeljuju sertifikati. U toku je kvalifikacija za dijagnostičare servisa u mreži Mercedes-Benz koja ukupno traje 16 dana.

CBT - Computer Based Training, pri kojem učesnici obuke koriste CD-ove koje kvartalno šalje DaimlerChrysler Global Training, a koji sadrže animacije i tonove koji podržavaju zvukove i funkcionisanje realnih sistema, kao i završni test provere znanja. U bazi se trenutno nalazi 110 CD-ova na nemačkom i engeskom jeziku. AKUBIS - Automobil Kundenorientiertes Broadcast Information System, tj. obuka preko satelita. Po principu video konferencije, uz prenos signala putem satelita, trener iz školskog centra u Stutgartu drži obuku, a polaznici u realnom vremenu prate istu obuku iz svoje učionice u Trening centru DaimlerChrysler u Beogradu. Predavanja se vrše na više stranih jezika (nemački, engleski, italijanski, francuski, španski...). Obuka je ustanovljena približno deset puta godišnje i za putnička i komercijalna vozila, održava se na nemačkom i na engleskom, traje jedan dan i ponavlja se periodično u zavisnosti od teme.

Mercedes-Benz putnicki i komercijalni program podržava sve ove tehnike obučavanja za ovlašćene dilere i servisere na teritoriji Srbije i Crne Gore. Chrysler/Jeep obuke pored teritorije Srbije i Crne Gore, predstavljaju međunarodne obuke i podrazumevaju sve tehničke obuke za dilere i servisere iz skupa18 evropskih zemalja RCENA - Regional Center for Central and Eastern Europe and North Africa, za koje smo mi regionalni trening centar. Jos jedna od primenjenih tehnika su i obuke i na “terenu”, odnosno po potrebi u nekoj od zemalja iz RCENA. Do sada su odrzane takve obuke u Kazahstanu i Hrvatskoj, a zakazana je i obuka u Letoniji i Izraelu.

Poslovna logistika

Transport

Pored klasičnih ex-katedra predavanja, obuke prate svetske trendove i podrazumevaju:

39


Transport

Tehnički instruktori Svaka zemlja ima svog trenera tj. tehničkog instruktora. Trening centar DaimlerChrysler Srbija i Crna Gora d.o.o ima tri: - Tehničkog instruktora za putnička vozila Mercedes-Benz - Tehnički instruktora za komercijalna vozila (laka dostavna, dostavna vozila i kamione) MercedesBenz - Tehničkog instruktora za putnička vozila Chrysler/Jeep

Transport

Svi treneri DaimlerChrysler trening centra su visoko obrazovani. Poseduju tehnička znanja iz oblasti automobilske industrije i višegodišnje iskustvo u oblasti popravke i održavanja vozila. U cilju kvalitetnog i profesionalnog prenošenja znanja, prošli su obuku za usavršavanje specifičnih znanja i poseduju sertifikat o trenerskoj kvalifikaciji: Pedagoško psihološka obuka prenošenja znanja i ophođenja prema učesnicima, motivacija, rešavanje konflihtnih situacija, moderacija. Gde se obučavaju: U školskom centru, DaimlerChrysler Global Training Center, koji pripada centrali DaimlerChrysler AG, Stuttgart, Nemačka. Ove obuke se održavaju u svim zemljama sveta u kojima je prisutan DaimlerChrysler, pa samim tim i DaimlerChrysler SCG d.o.o. Nakon obuke, dobijaju sertifikat o trenerskoj kvalifikaciji.

40

No, ovde se priča ne završava. Sertifikat o trenerskoj kvalifikaciji ih obavezuje na stalne obuke, šest do sedam puta godišnje. Dva puta godišnje, prisutni su na trenerskim konferencijama, seminarima za trenere iz svih zemalja sveta, na kojima prate sve izmene i inovacije iz proteklog perioda. Pored obaveznih, tu su i sistemske obuke kao i obuke za nove modele. Centralno skladište rezervnih delova Pored usluga prodaje i servisiranja široke palete vozila putnickog, komercijalnog i teretnog programa Mercedes-Benz i Chrysler & Jeep, kompanija DaimlerChrysler Srbija i Crna Gora nudi originalne rezervne delove i kompletnu dodatnu opremu za ova vozila. Na lageru DaimlerChrysler SCG na površini od 1.350 m2, nalazi se više od 14.000 pozicija originalnih rezervnih delova, pažljivo izabranih da bi mogli da odgovore svim zahtevima redovnog održavanja vozila i potrebama pri manjim havarijama. Lager rezervnih delova u Beogradu povezan je direktnom kompjuterskom vezom sa DaimlerChrysler-ovim centralnim skladištem rezervnih delova u Nemackoj, odakle se isporucuju rezervni delovi u ceo svet.

Poslovna logistika

Služba rezervnih delova DaimlerChrysler Srbija i Crna Gora d.o.o. razvila je i primenila novi logistički koncept na našem tržištu sa ciljem da u najkraćem roku snabde krajnjeg potrošača originalnim rezervnih delovima gde god se nalazio u zemlji preko svojih postprodajnih partnera (regionalnih dilera, ovlašćenih servisa i distributera rezervnih delova). Radno vreme centralnog skladišta 08- 22 i subotom od 9 – 14 časova nudi extra kvalitet. DCSCG snabdeva se sa 4 fiksne isporuke nedeljno iz centralnog skladišta DaimlerChrylser AG, a distribuira rezervne delove ovlašćenoj mreži svaku noc, tako da rezervni delovi ujutru budu na raspolaganju našim servisno prodajnim punktovima. Isporučivost centralnog lagera prema svojim ovlašćenim partnerima kreće se u gornjim granicama Evropskih standarda sa 85%. On line veza između integrisane prodajno servisne mreže i centralnog skladišta DCSCG-a u Beogradu koja se iz dana u dan širi omogućava 24 časovne upite i porudžbine rezervnih delova, omogućavajući u hitnim slučajevima i transfer rezervnih delova između lokalnih skladišta naših regionalnih dilera i ovlašćenih servisa.


Naše tržiste je preplavljeno neoriginalnim rezervnim delovima, a posebno tzv. delova za prvu ugradnju Mercedesovih dobavljača, koji mogu biti II ili čak III klase kvaliteta, i naravno, kopijama proizvedenim van svakih, ne samo DaimlerChrysler - ovih, standarda kvaliteta. Ovakvi delovi će u eksploataciji sigurno dovesti do velikih havarija na vozilima, koje, osim velikih troškova, prouzrokuju i velike neprijatnosti. Pored rezervnih delova, kupcima na raspolaganju stoji i široka paleta proizvoda iz programa DaimlerChrysler Accessories & Collection, koja ce svako putovanje učiniti maksimalno udobnim i bezbednim - zatvoreni krovni prtljažnici, nosači za skije, bicikl, mini frižideri, navigacioni sistemi, MP3 plejeri, veliki izbor felni, patosnica i još mnogo elemenata pribora za sve tipove vozila. Za prave ljubitelje naših brendova u ponudi imamo jakne, satove, modele automobila, kackete, deciji program, lifestyle, F1 kolekciju. Servisna Služba Mercedes-Benz Servisna služba kao jedan od timova postprodaje u svom svakodnevnom radu pruža aktivnu podršku kompletnoj servisnoj mreži u SCG-u, kako bi se postigao što veći nivo profesionalnog rada u ovlašćenim servisima. Glavni zadaci servisne službe su: • efikasan proces odvijanja garancija vozila kako bi mušterije Mercedes-Benz vozila u što kraćem vremenskom roku ostvarile svoja prava. Stalnom kontrolom garantnih zahteva kao i zamenjenih rezervnih

delova obezbeđuje visok nivo poštovanja garantnih uslova proizvođača. Takođe se vrši odvijanje tzv. goodwill-a, koji podrazumeva potpuno ili delimično učestvovanje u troškovima popravke nakon isteka garancije vozila. • kompletno organizovanje servisnih fabričkih akcija, modifikacija i kampanja koje podrazumevaju stalnu kontrolu kvaliteta vozila, • pružanje tehničke podrške serviserima uz stalnu konsultaciju stručnjaka iz fabrike, vrlo čestim aktivnim učestvovanjem u rešavanju tehničkih problema. • odvijanje servisa 24h koji podrazumeva podršku 24 sata dnevno, kako stranim građanima koji imaju kvarove na svojim vozilima u SCG, tako i našim građanima koji na svojim vozilima imaju kvarove u inostranstvu. • organizovanje netehničkih obuka, kao i razmena tehničkih iskustava, • rešavanje reklamacije mušterija koja prevazilaze ingerencjie ovlašćenih partner-a, kompletna administracija projekta ISP (integrisani servisni paket) kao i SU (servisnih ugovora), • zbog šarenog dijapazona zadataka, koji su u ingerenciji servisne službe, neizbežno je razvijanje i unapređivanje različitih alata za efikasno odvijanje i praćenje. Glavni alati su: o ASS-Net, web aplikacija, koja je glavni komunikacioni način između servisne službe i ovlašćenih servisera o GarAn, softver za sveobuhvatno odvijanje garancija o WAT (workshop-analyse-tool) softer koji je razvijen, kako bi omogućio jednoobrazno praćenje efektivnosti i produktivnosti u servisima.

Poslovna logistika

Transport

Transport

41


Distribucija

CROSS DOCKING kao način racionalizacije distribucije

Distribucija

Cross docking je postao vrlo popularna logistička tehnika, naročito od kada ga je Wall-Mart uveo u Americi za većinu proizvoda koje prodaje, na isti način kako su ga britanski lanci supermarketa Tesco i Sainsbury`s uspešno iskoristili za povećanje efikasnosti svojih sistema snabdevanja. Na narednim stranama razmotrićemo primenu ove metode u našim preduzećima. Kao poslovna funkcija preduzeća, logistika je usmerena na minimizovanje logističkih troškova, na podizanje konkurentnosti preduzeća putem logističkih usluga ili, što je najčešće, postizanje balansa između ovih «osnovnih.» ciljeva. U tom smislu, permanentno se istražiju i primenjuju novi, profitabilniji pristupi, metode i tehnologije za realizaciju logističkih procesa.

robe direktno od dobavljača (proizvođača) do maloprodajnih objekata, bez ili uz minimalno skladištenje. Za distributivni centar, to praktično znači, usklađivanje zahteva dobavljača i maloprodajnih objekata. Ako navedeno usklađivanje i priprema traju više časova ili najviše jedan dan, onda je to cross-docking. Ako, usklađivanje zahteva traje više dana ili nedelja onda se navedeni proces naziva skladištenje.

Na području distribucije, u cilju smanjenja logističkih troškova, između ostalih, treba istaći sledeće pristupe: 1) optimizaciju distributivne mreže; 2) formiranje zbirnih pošiljki i 3) cross-docking sistem, a koji, bar kada se radi o domaćim preduzećima, još nisu dovoljno integrisani u procese distribucije.

Cross-docking distribucija proizvoda uslovljava redizajn skladišnih funkcija, tj. skladišta funkcionišu kao koordinacioni centri a ne kao klasična skladišta. U skladištu se vrši prijem robe i brzo priprema njena dalja otprema, sa što manje rukovanja i zadržavanja. Skladišta u ovom sistemu funkcionišu kao skladišta za mešanje robe, pošiljke proizvođača se sakupljaju, a nakon toga se formiraju nove pošiljke po narudžbinama i iste otpremaju maloprodaji ili krajnjim potrošačima.

Prvi pristup, rešava problem broja i lokacije sistema za skladištenje i distribuciju. Drugi, ima za cilj formiranje zbirnih pošiljki, tako što sabira zahteve, formira veće – zbirne pošiljke i kao takve otprema ih ka maloprodajnim objektima. Treći, cross-docking sistem distribucije, podrazumeva prijem i brzo pripremanje robe za otpremu uz minimalno manipulisanje sa robom i bez skladištenja. Uvidom u literaturu, može se pronaći veliki broj varijanti cross-docking sistema kao načina za racionalizaciju distributivnih procesa. Osnovna postavka cross-docking sistema podrazumeva distribuciju

26

Poslovna logistika

Da bi se postigla očekivana korist, cross-docking mora funkcionisati u realnom vremenu. Ovaj sistem se još opisuje i kao „just in time“ za distributivni sistem. Jedna od osnovnih upotrebnih vrednosti cross-dockinga je mogućnost smanjenja ukupnih zaliha u distributivnom sistemu. Stoga, odluka o korišćenju ovog sistema na nivou distributivnog centra može uticati na kapacitet raspoloživih polica za proizvode u maloprodajnim objekatima, ako se želi održati željeni nivo servis stepena. Naime, cross-docking smanjuje zalihe u distributivnom centru ali na teret određenog povećanja zaliha u maloprodajnim objektima za isti nivo servis stepena.


Distribucija

Cross-docking je koristan, sa stanovišta smanjenja zaliha, kada je ukupno povećanje zaliha u svim maloprodajnim objektima manje od smanjenja zaliha u distributivnom centru koji snabdeva te maloprodajne objekte. Međutim, kako je, po pravilu, držanje zaliha u maloprodajnim objektima skuplje od držanja zaliha u distributivnom centru, radi obezbeđivanja funkcionalnosti i opravdanosti cross-docking sistema potrebno je dodatno smanjenje zaliha u distributivnom centru. Potencijali primene cross-docking pristupa, prikazaće se: • kroz rezultate dobijene primenom teorijskog modela na jedan realni distributivni sistem u zemlji i • kroz iskustva Somboleda u primeni ovog pristupa. Postavka i rezultati teorijskog modela Distributivni sistem posmatranog trgovinskog preduzeća karakteriše kompleksnost procesa distribucije, kako zbog broja dobavljača i broja maloprodanih objekata koji se snabdevaju iz centralnog skladišta tako i zbog širine i heterogenosti asortimana proizvoda. Drugim rečima, preduzeće raspolaže sa centralnim skladištem u koje se prikuplja roba od dobavljača i iz koga se, nakon skladištenja, vrši distribucija do

maloprodajnih objekata (u preko 100 maloprodajnih objekata). Asortiman proizvoda koje preduzeće skladišti i distribuira čini oko 2300 artikala. Potencijali cross-docking distribucije su ispitivani samo za određene proizvode, pri čemu je izdvajanje realevantnih proizvoda izvršeno ABC analizom. Zbog izuzetne heterogenosti proizvoda, kao osnovni kriterijum diferencijacije, korišćeno je učešće u vrednosti ostvarenog prometa za period od godinu dana. Nakon toga, pri izboru određenog proizvoda koji je bio predmet daljeg proračuna, utvrđene su sve relevantne karakteristike proizvoda i postojećeg sistema skladištenja i distribucije. Definisanjem elemenata distributivnog sistema i procesa između njih, sa svim potrebnim veličinama stvoreni su preduslovi za ispitivanje potencijala racionalizacije posmatranog sistema primenom cross-docking pristupa. Osnovni cilj modela bio je utvrđivanje ukupnih zaliha u distributivnom sistemu za dve situacije: bez i sa primenom cross-docking pristupa, tj. sa i bez zaliha u centralnom skladištu za posmatrani proizvod. Kao izlazni rezultat, dobijena je veličina I koja predstavlja relativnu korisnost primene cross-docking sistema, ali samo sa stanovišta smanjenja ukupnih zaliha u sistemu. Uz ovu pretpostavku, ako je I>1 može se zaključuti da primena cross-docking sistema rezultuje smanjenjem ukupnih zaliha u distributivnom sistemu i obrnuto. Ne ulazeći u strukturu svih potrebnih veličina za proračun, kao i na probleme koji su postojali pri njihovom utvrđivanju, kao izlazni rezultat dobijeno je sledeće: Period Leto Proleće-jesen Zima

Zalihe 1 52496 47639 29380

Zalihe 2 38896 39654 24478

I 1.34 1.20 1.20

Zalihe 1 predstavljaju ukupne zalihe u sistemu distribucije kada se ne primenjuje sistem cross-docking. Zalihe 2 predstavljaju ukupne zalihe u distributivnom sistemu u slučaju primene cross-docking sistema. Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da ima elemenata za primenu cross-docking pristupa jer se postiže smanjenje ukupnih zaliha u distributivnom sistemu. Takođe je uočeno povećanje potencijalne korisnosti uvođenja cross-docking sistema sa povećanjem prometa proizvoda na maloprodajnim objektima. Proračuni koji uzimaju u obzir i troškove posedovanja zaliha u distributivnom skladištu i maloprodajnim objektima nisu izvršeni i mogu biti predmet daljih istraživanja mogućnosti potencijalne korisnosti ovog pristupa.

Poslovna logistika

Distribucija

Istraživanja koja su inicirana fenomenom izgubljene prodaje pokazuju da kada se pojavi nedostatak robe u prodavnicama, od 14% do 47% potrošača napušta prodavnice, u zavisnosti od kategorije proizvoda i drugih faktora.

27


Distribucija

Distribucija

Cross docking distribucija u okviru logističkog sistema Somboleda Somboled logistika je organizovana kao korporativna funkcija sa ciljem osiguranja proizvodnog asortimana na mestu i u momentu u kom se manifestuje potreba za njima, pritom vodeći računa o optimalnom nivou troškova dostave. Logistika Somboleda dnevno servisira preko 2000 dostavnih mesta na teritoriji čitave Srbije koristeći pri tome nekoliko sistema distribucije u zavisnosti od geografsko-prodajnog područja i kapaciteta logističkog sistema regije. Posebna pažnju u kvalitetu usluge prestavlja poštovanje procedure hladnog lanca i zadržavanje istog kvaliteta proizvoda do samog kupca, te rokovi trajanja proizvoda kao ograničavajuća stavka koja diktira tempo i frekvenciju obilaska kupaca. Osnovno sredstvo koje se koristi u tom smeru je organizovana i efikasna logistika i posebno kvalitetna usluga isporuke. Naime, svaki artikal ima svoje standarde isporuke po pitanju dostave krajnjem kupcu. U ovom slučaju radi se o proizvodima masovne potrošnje, gde se proizvodi moraju dnevno isporučivati na prodajna mesta te je ovaj segment organizacije i upravljanja izuzetno bitan u poslovanju kompanije. Sistem cross docking –a, Sombor – Novi Sad se pokazao kao povoljno rešenje organizacije distribucije na relativno malim geografskim rastojanjima (oko 100

28

Poslovna logistika

km) većeg prodajnog područja (velika koncentracija stanovništva) od same proizvodnje gde je u stvari pretovarni centar ili mini depo organizovan za preraspodelu iskomisioniranih količina sa kamiona veće nosivosti na kamione za razvoz do krajnjih kupaca u kapilarnoj distribuciji, pri tom imajući u vidu da vreme od prijema porudžbine što je u našem slučaju i dnevna proizvodnja do dostave robe do kupca iznosi max 24 časa. Sami kupci su organizovani po kategorijama A,B ili C kategorija kupaca u zavisnosti od veličine kupca i udela u realizaciji, pa se shdono tome i dostava do kupaca razlikuje na način da li se radi o direktnoj dostavi do kupca iz centralnog skladišta u skladište kupca ili se radi o pretovaru i dostavi direktno na prodajno mesto u prodajne objekte odnosno „bussines to bussines or bussines to customer “. U slučaju većih kupaca porudžbine se daju od strane category menadžera direktno menadžerima prodaje zaduženim za upravljanje velikim kupcima ili putem faxa direktno u centralno skladište. aravno o samoj popunjenosti vitrine u takvim objektima brine tim menchedajsera i price selera Somboleda. Ograničavajuća stavka u slučaju velikih kupaca je zahtevano vreme dostave. Npr. vreme za prijem robe je do 14 h što dodatno komplikuje organizaciju


Distribucija

isporuke i zahteva efikasnost i brzinu u organizaciji dostave. Kod malih kupaca poruždbine se u 85 % slučajeva uzimaju na licu mesta te se po povratku sa terena sabiraju i dobija se zbirna porudžbina na određenoj ruti koja se unosi u sistem i automatski se pripemaju otpremnice prema istim kupcima za naredni dan te lista za komisioniranje proizvoda pri pretovaru u mini depou. Centralni skladištar u Somboru dobija objedinjene narudžbine od velikih kupaca i mini depoa od fakturnog odeljenja, te organizuje komisioniranje robe prema velikim sistemima i mini depou. Sve porudžbine za naredni dan moraju biti dostavljene do prethodnog dana do 13 h i već sledeće jutro narednog dana su na raspolaganju kupcu.

parametara za poređenje a to su pre svega: 1. nivo ukupnih zaliha po logističkom centru, 2. prosečna brzina dostave jedne jedinice robe, 3. troškovi dostave po dostavnom mestu (dm), 4. fleksibilnost u zahtevima, 5. iskorišćenje kapaciteta skladišta i sinergije, 6. nivo usluge prema kupcima. Presudni faktor je sposobnost organizacije logističkog sistema te tehničko tehnološki parametri. Svaki od ovih faktora su dosta kompleksni i zahtevaju detaljnu analizu i prikaz rezultata te će ovde biti izražena samo globalna poređenja: Parametar Ukupnie zalihe po LC

Brzina dostave Troškovi dostave po dm Fleksibilnost Iskorišćenost kapaciteta Nivo usluge

LC distribucija 65 tona 36 sati 4-8 Eur visoka srednja visok

Cross docking 25 tona 22 sata 2.5-4 Eur srednja visoka srednji

Kao sistem komisioniranja primenjuje se „pick by order” komisioniranje za velike sisteme gde se roba odvaja u transportna pakovanja i formira se zbirna paleta, dok se kod dostave do mini depoa koristi zbirna otprma količina za rutu odnosno dostavno vozilo a vozač sam na licu mesta odvaja količine za svakog kupca – u proseku 17 do 35 artikala po prodajnom objektu. Nakon spremljenih količina centralni skladištar obaveštava dispečerski centar o količinama, koji shodno količinama, planira maksimalnu iskorišćenost kapaciteta i dostavu na regije i do vozila u mini depou koja će raditi razvoz do manjih kupaca. Proces započinje prijemom porudžbine i završava se onog momenta kada je kupac potpisao otpremnicu o prijemu robe čime je zaokružio jedan dnevni ciklus. Pri poređenju distribucije preko logističkih centara (LC) sa cross docking varijantom treba reći da svaka od varijanti distribucije ima svoje prednosti i nedostatke pri čemu treba kvantifikovati nekoliko

Povećanje udela na tržištu te konstantno povećanje proizvodnog portfolija i odgovor na sve zahteve kupca prestavlja osnovnu liniju vodilju Somboled kompanije. Somboled kao takav ima sve veće unutrašnje zahteve prema logistici koja je integrisana unutar kompanije. Iskorišććenje svih sinergijskih efekata te usavršavanje svih procesa i nivoa u logistici predstavlja imperativ u daljem radu. Cross docking varijanta nudi smanjenje nivoa ukupnih zaliha u logističkim centrima, smanjenje ukupnih troškova te povećanje brzine obrta po jednoj jedinici ali uslovljava kompleksnost u organizaciji te zahteva sinhronizaciju komletnog suplly chain–a. Stalno iznalaženje novih logističkih rešenja te prilagođavanje postojećih uslova rada novim zahtevima, stavlja Somboled na korak ispred konkunkurencije i predstavlja jedan od najbitnijih iskoraka u borbi na tržištu i povećanju market sher –a.

Distribucija

Zaključak

Svetlana Nikoličić, M.Sc.Eng. cecan@uns.ns.ac.yu

Tihomir Ostojić, B.Sc.Eng. tihomir.ostojic@somboled.co.yu

Poslovna logistika

29


Transport

SVETSKI LOGISTIČKI VODIČ I U Svetskom logističkom vodiču upoznaćemo se sa kapacitetima za transport robe kojima svet raspolaže. Počećemo sa najvećim kargo aerodromima sveta, a nastavićemo sa lukama, železnicom i putevima.

Transport

Prvih 20 kargo aerodroma u svetu u 2005. godini (u hiljadama tona): Rang

Aerodrom

Zemlja

Teret

Rang

Aerodrom

Zemlja

Teret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Memphis Hong Kong Anchorage Tokio Narita Seoul Frankfurt Los Angeles Shanghai Singapore Louisville

SAD Kina SAD Japan Koreja Nemačka SAD Kina Singapur SAD

3599 3437 2609 2290 2150 1963 1929 1856 1855 1815

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Paris De Gaulle Miami Taipei New York Chicago Amsterdam London Dubai Bangkok Indianapolis

Francuska SAD Tajvan SAD SAD Holandija Engleska UAE Tajland SAD

1771 1762 1705 1649 1548 1496 1390 1315 1141 1082

Izvor: Aiports Council International Legenda: Aerodrom Svetski rang

46

Poslovna logistika

Teret u 000 tona


Transport

Chicago

New York

1547

j

Indianapolis

j

20

7

1814

Dallas

Los Angeles j

10

j

1929

28

1649

Newark

1082

Louisville

j

14

720

Atlanta j

Memphis

j

1

25

j

21

957

764

Miami

3598

j

12

1762

San Juan j

Mexico city j

44

73

244

Caracas j

380

140

95

Quito j

115

131

Transport

j

15

Manaus j

Lima j

98

118

120

Rio de Janeiro j

177

127

112

Campinas j 101 172 Sao Paulo j

36

475

Santiago j

64

279

Buenos Aires j

97

177

Poslovna logistika

47


Transport

Brussels j

29

Amsterdam

705

j

16

1496

Copenhagen London j

17

j

j

j

11

1771

Madrid

j

j

644

Frankfurt

Luxembourg 27

32

j

743

6

1963

365

Milan j

43

384

Casablanca j

189

51

Transport

Lagos j

138

Nairobi 97

j

Lagos j

181

53

Johannesburg j

48

Poslovna logistika

117

121

Moscow DME

Keln

j

45

Moscow SVO

355

1390

Paris

j

48

63

280

89

203

123

115


Transport

Seoul j

5

Osaka 2150

j

22

Tokyo Haneda

869

j

Beijing j

24

23

799

782

Shanghai New Delhi j

41

j

389

8

1856

Tokyo Narita

Hong Kong j

2

j Taipei

3437

Bangkok j

Mumbai 38

13

2290

1705

1141

434

Singapore j

9

1856

Transport

j

19

j

4

Poslovna logistika

49


Rečnik

Chimney stacked pallet: Paleta na kojoj su proizvodi složeni tako da svi imaju bar jednu stranu okrenutu prema spolja. To može da ostavi praznu unutrašnjost palete, koja tako liči na dimnjak. Kupac može da zahteva da paleta bude složena na taj način, da bi kontrola pri prijemu robe bila brza, pošto nema skrivenih artikala u sredini palete. CIO (Chief Information Officer): Menadžer odgovoran za kompjutere i informacione sisteme u kompaniji. Coase’s law: Ron Coase je dobio Nobelovu nagradu za rad o vertikalnoj integraciji kompanija. Coase je posebnu pažnju posvetio troškovima koji su u vezi sa dobavljačima: 1) troškovi nalaženja prihvatljivog dobavljača, 2) troškovi ugovora, 3) troškovi koordinacije, tj. kako efikasno deliti pravu informaciju. COD (Cash on Delivery): Ugovor gde kupac plaća za robu posle isporuke, za razliku od FOB. Code sharing: Praksa u avio prevozu, gde dva avioprevoznika, na primer United i Lufthansa, prodaju karte za isti let, obično interkontinentalni. United reklamira let u USA, a Lufthansa u Evropi.

Rečnik

Condo: Teretno vozilo koje ima krevet za spavanje, namenjeno dugim prevozima. Conjoint analysis: Metod za aproksimaciju funkcije tipičnog kupca za klasu proizvoda. Obično se dva ili više proizvoda pokažu velikom broju kupaca koji imaju zadatak da rangiraju proizvode po privlačnosti. Linearno programiranje se onda može upotrebiti za pronalaženje skupa težina koju su konzistentne rangiranju. Consignment: Model prodaje, gde proizvođač ili snabdevač ne dobija novac za proizvod sve dok ga vlasnik radnje ne proda krajnjem kupcu. Primenjuje se kada vlasnik radnje ima skromne finansijske resurse. Consolidate: Sabiranje više isporuka istoj destinaciji u jednu isporuku. Cosumer risk: Verovatnoća prihvatanja loše isporuke.

50

Poslovna logistika

Continuous move: Situacija kada vozilo istovari teret u jednom mestu, i u istom mestu se natovari drugim teretom, izbegavajući prazan hod. Co-op advertising: Reklamiranje proizvoda i prodajnog mesta, gde snabdevač i prodavac dele troškove. Razlog zajedničkog ulaganja je taj što oboje imaju koristi od reklamiranja. Bez podele troškova prodavac bi davao malo za reklamu. Countertrade: Forma internacionalne razmene gde dve strane razmenjuju proizvode a ne proizvode i novac. Korisna je kada su jedna ili obe strane iz manje razvijenih zemalja gde su problemi novac i marketing. Cournot game: Situacija kada dva proizvođača istog proizvoda odlučuju o količinama proizvodnje, ne deleći informacije međusobno, a tržišna cena je u funkciji njihove ukupne proizvodnje. CPFR (Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment): Skup uputstava kako učesnici u lancu snabdevanja dele informacije, uglavnom predviđanja i promotivne planove. CPI (Consumer Price Index): Indeks cena koje potrošači plaćaju na nacionalnom, regionalnom i gradskom nivou (potrošačka korpa). Glavna svrha CPI je merenje inflacije. CPM (Critical Path Method): Tehnika upravljanja projektima, gde je projekat predstavljen kao skup aktivnosti, koje imaju vreme trajanja i skup prethodnih aktivnosti. Kritični put je skup aktivnosti čije kašnjenje dovodi do produženja projekta. CRM (Customer Relationship Management): Proces upravljanja odnosima sa postojećim ili potencijalnim klijentima. Deo procesa je vođenje baze podataka o individualnim željama svakog klijenta. Cross docking: Videti članak u ovom broju časopisa. Cubing: Proces merenja visine, dužine, širine i težine svakog paketa i, na osnovu tih informacija, odlučivanje o tome gde uskladištiti paket, ili kako ga utovariti u vozilo. Postoje automatizovane mašine koje rade veliki deo ovog procesa.


8/2ä,7(89$â8%8'8û1267, %8'8û12679$â(.203$1,-(

0LVLMDÿDVRSLVDposlovna logistikaMHVWHGDSUXæLVYLPXÿHVQLFLPDODQFDVQDEGHYDQMDLQIRUPDFLMHNRMHýHLPSRPRýLGDSULPLQLPDOQLPWURäNRYLPDNXSDFGRELMHQDUXÿHQSURL]YRGXLVSUDYQRPVWDQMXRQROLNRNROLNRMHQDUXÿLRWDPRJGHMHQDUXÿLRXYUHPH NDGDQMHPXRGJRYDUD 6WDOQHUXEULNHÿDVRSLVDVXVOHGHýH */2%$/1$/2*,67,.$YHVWLLL]YHäWDMLL]VYHWD,17(59-80(6(&$LQWHUYMXVDOLGHULPDQDWUæLäWXORJLVWLÿNLKSURL]YRGDLXVOXJD129267,SULND]QRYLKSURL]YRGDLXVOXJD7(25,-$WHRULMVNDUD]PDWUDQMDORJLVWLÿNLKSUREOHPD 35$.6$SULND]XVSHäQRSULPHQMHQLKUHäHQMD,7QDMQRYLMLSURL]YRGLLXVOXJHXORJLVWLÿNRMLQIRUPDFLRQRMWHKQRORJLML:(% äWDVHGHäDYDQDZHEX

Godišnja pretplata iznosi samo 2499 dinara plus ȱŞȱƖǯȱ˜•’–˜ȱŠœȱŠȱ’£—˜œȱž™•Š’Žȱ—Šȱ›Š²ž—ȱ 265-1780310000030-51 i popunjen obrazac pošaljete faxom na: 011 2468 565 ili poštom na:

,PHLSUH]LPH

Beologistika doo

Mesto

Jedrenska 10 11000 Beograd tel. 011 3980 449, 062 512 673 (PDLORI¿FH#SRVORYQDORJLVWLNDFRP

1D]LY¿UPH 8OLFDLEURM

Tel. 0RE 

Fax. 

(PDLO


Poslovnalogistika03  
Poslovnalogistika03  
Advertisement