Page 1

Srpska Logistička Asocijacija SAL

GODIŠNJA KONFERENCIJA

SRPSKE LOGISTIČKE ASOCIJACIJE 29. oktobar 2014.

Hotel Crowne Plaza, Beograd


Srpska Logistička Asocijacija SRPSKA LOGISTIČKA ASOCIJACIJA (SLA) je otvorena organizacija ljudi koji se u svom poslovanju, edukaciji i istraživanju susreću sa aktivnostima i pojmovima transporta, logistike i lanca snabdevanja. SLA je dobrovoljno udruženje koje za cilj ima unapređenje logistike u Srbiji, profesionalni razvoj svojih članova i povećanje efikasnosti i produktivnosti logističkih operacija u poslovnim organizacijama i lancima snabdevanja.

Nabavka

Transport

Skladištenje

SLA 29. oktobra 2014. godine organizuje svoju godišnju konferenciju sa temom:

High-tech logistika - neophodan uslov za konkurentan i održiv biznis Sektor logistike je osnovni pokretač inovacija i inicijator rasta u svim industrijama. Bez savremene high-tech logistike, auto industrija, prodaja, e-komerc, prehrambena i hemijska industrija ne bi mogle da odgovore na sve veće zahteve globalnog tržišta. Godišnja konferencija Srpske Logističke Asocijacije biće posvećena najboljim rešenjima u oblasti upravljanja lancem snabdevanja, primenjenim u vodećim svetskim i domaćim kompanijama. Konferencija daje jedinstvenu mogućnost da spoznate alate, naučite tehnike i uspostavite kontakte potrebne za efikasno upravljanje složenim operacijama u lancu snabdevanja. Osim edukativne svrhe, Konferencija ima za cilj i razmenu informacija i iskustava između logističkih profesionalaca iz različitih poslovnih sektora i branši, dobavljača logističih rešenja i opreme, istraživača i naučnih radnika. Pozivamo Vas da iskoristite priliku da unapredite Vaše znanje, vidite najnoviju opremu i provedete prijatan dan među svojim kolegama.


Srpska Logistička Asocijacija Vreme, mesto, program Konferenciija će se održati 29. oktobra 2014. godine u Beogradu, u ekskluzivnom prostoru hotela Crowne Plaza. Trajanje Konferencije je od 09.00 do 16.00 časova. Konferencija će se sastojati od segmenata: - Prikaz uspešnih primera primene logističkih rešenja. - Objašnjenje primenjenih tehnoloških rešenja. - Izložba logističke opreme. - Diskusija, druženje i osveženje. Koga pozivamo? - Vlasnike i direktore preduzeća - Menadžere logistike i transporta - IT menadžere - Menadžere skladišta i distributivnih centara - Menadžere nabavke - Menadžere prodaje - HR menadžere Prijavljivanje Kotizacija za učešće na Konferenciji iznosi 4.800,oo dinara. Na više prijava iz iste organizacije odobravamo specijalne popuste. Molimo Vas da učešće prijavite do 15. oktobra 2014. godine putem e-mail-a: slogas@mail.com. Potrebno je poslati sledeće podatke: - Ime i prezime - Naziv kompanije i funkcija - Email, telefon i adresa za slanje pozivnice (pozivnica je neophodna za ulazak). Dodatne informacije: Tel: 021 661 2523 Mob: 060 1384 961 Email: slogas@mail.com

Profile for Logistika

Konferencijasla2014  

Godišnja konferencija Srpske Logističke Asocijacije 2014.

Konferencijasla2014  

Godišnja konferencija Srpske Logističke Asocijacije 2014.

Profile for logistika
Advertisement