Page 1

Proizvod u fokusu

Jednostavno bliže Hörmann predstavlja prvi pretovarni most za pouzdani RFID prolaz RFID-tehnologija može da uprosti i ubrza procese. Naročito prilikom dopremanja i ulaska robe, kada palete prolaze kroz RFID-prolaz i kada treba da budu brzo identifikovane. Hörmann je prošle godine na sajmu CeMat 2011. predstavio pretovarni most sa integrisanom RFID-tehnologijom, koja omogućava pouzdano prepoznavanje palete sa postavljenim RFIDtagom. Ukoliko su oni postavljeni ispod palete, često ne mogu da se očitaju pomoću antena koje su postavljene

iznad i bočno od pretovarnog mesta, jer je put signala bio isuviše dug ili je njegov prenos bio ometan zbog robe koja se nalazila na paleti. Antene u pretovarnom mestu su ovde jednostavno bliže, tako da podaci (na tag je moguće, na primer da se snimi broj otpremnice) mogu pouzdano da se očitaju. Tokom višegodišnjeg procesa razvoja, Hörmann je razvio mogućnost da pretovarne mostove tako opremi antenama, da se signali ne odbijaju o čelik i da se pritom ne utiče na stabilnost i dugotrajnost pretovarnog mosta. Dodatna prednost je u tome da se komunikacija između pretovarnog mosta i softvera za antenu obavlja preko kabla, pri čemu se omogućava pouzdani prenos podataka za razliku od bežičnog prenosa. Sistem je već spreman za tržište i na upit već mogu da se dobiju pretovarni mostovi sa integrisanom RFIDtehnikom.

Integrisano i blizu: Hörmann je na CeMAT-u predstavio pretovarni most sa integrisanom RFID-tehnikom. Zahvaljujući kratkom putu koji prelazi signal, RFIDtagovi mogu pouzdanije da se očitaju. Drugačije nego kod ostalih rešenja, ovako integrisana tehnika u pretovarnom mostu ne može da se ošteti.

26 Poslovna LOGISTIKA

Transponder: Sve više evro-paleta koje su proizvedene u Evropi raspolažu RFID-tehnikom. Antene koje su integrisane u Hörmann-ove pretovarne mostove pouzdano očitavaju podatke.


Industrijska segmentna vrata sa utovarnim rampama i dihtunzima vrata

Sve iz jedne ruke: rešenja za logistiku od Hörmann-a. Kada su u pitanju radni tokovi bez zastoja, onda se zahtevaju konkretna rešenja. Ta rešenja obezbeđuje Hörmann i to kompletno iz jedne ruke: utovarne rampe, dihtunzi vrata, utovarni tuneli i industrijska vrata, perfektno međusobno usaglašeni i za svaku situaciju pogodan sistem. Fleksibilna brza vrata sa SoftEdge zaštitom od udara (donji dihtung od gume)

Više informacija na: www.hormann.rs • Tel. 011 844-0821 • Mob. 062 760-126

Pretovarni most za RFID prolaz  

Hörmann predstavlja prvi pretovarni most za pouzdani RFID prolaz.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you