Page 1

BESTAAT GOD? JA, NOGAL LOGISCH

NASA


Verantwoording illustraties in volgorde van plaatsing: Full Earth. Image # : AS17-148-22727, Center: JSC, Earth Science, Apollo 17, GRIN DataBase Number: GPN-2000-001138. Creator/Photographer: NASA Planet-Earth, Earths Moon, Lunar Probes, Image # : 67-H-218,Source:NASA Center: HQ, Center Number: 67-H-218, GRIN DataBase Number: GPN-2000-001588, Creator/Photographer: NASA, Original Source: DIGITAL Astronaut Alan L. Bean on de moon in the Ocean of Storms. EVAs-Moonwalk, Apollo 12, Photographer: NASA Charles Conrad, Jr. Photographer: NASA Charles Conrad, Jr. Center: JSC Center Number: AS12-49-7281 GRIN DataBase Number: GPN-2000-001428 Bron: NASA. Grin.hq.nasa.gov/subject-space.html First Picture of the Earth and Moon in a Single Frame. NASA Center: Jet Propulsion Laboratory Image # P-19891: Voyager-Galileo, Earth Science, Planetary Astronomy, Planet-Earth, Earths Moon,. Center: JPL Center Number: P-19891 GRIN DataBase Number: GPN-2002-000202, Photographer: NASA Earth and Moon, Image #: PIA00342, GRIN DataBase Number: GPN-2000-001437 Center: JPL, Center Number: PIA00342, Voyager-Galileo, Creator/Photographer: NASA, JPL

© Copyright Tekst 2010: Ruimtegids. © Copyright Foto's NASA, met algemene toestemming overgenomen. 't Auteursrecht telt niet mee voor geld, maar moet misbruik beperken.

- 't staat slechts op deez' en 'n andere site - Wie 't schendt, zal 't recht zien werken. Dat klinkt wel naar, maar moet zo zijn. Dat moet men dan maar merken. Misschien komt er een 'Audio' bij, om d'invloed te versterken.


BESTAAT GOD? JA, NOGAL LOGISCH! NEE, IK GELOOF ALLEEN WAT IK ZIE!

Wat is het domste, wat een mens kan zeggen in zijn leven? 'Er is geen God', want dat is juist steeds onbekend gebleven. U hebt geen echt bewijs, dat God en hemel niet bestaan: 't zijn onbewezen gissingen op goed (?) geluk gedaan. Tot 'n honderdtwintigduizend jaar na d'eerste mens verscheen, zoals het DNA uitwees, werd in het algemeen naar 't grottenonderzoek bewijst, EĂŠn God geeerd met gaven, maar zonder Beeld, en voor op reis lag alles in de graven. Dat was een mens geheel als wij: naar intelligentie 't eerst. Hun flintsteen is precisiewerk, hun tekenwerk beheerst. Hun beeldjes zijn natuurgetrouw, hun wapens effectief, de jacht een kunst. Wie ziek of zwak of oud was, was hen lief. De anthropoloog kan meer dan eens de prehistoricus geven wat steen of beenderen bekleed met 't nog bestaande leven. De oudste Afrikaanse mens wordt vaak ook vergeleken met de Australisch' inboorling, rond 't vuur bij bomen en beken. En reisverhalen zeiden 't ook van stammen bij de Pool. Zij zeiden: God de Heer verbiedt een Beeld of een Symbool. Wat Schelling dacht, vond Herbert KĂźhn en heeft dat ook beschreven en Wilhelm Schmidt vond 't wereldwijd, kon negen delen geven. Men zegt dan: 'Die culturen staan te ver van elkaar af'. En God hun 'Heer'? Te religieus! Als 'Meester' doet men 't af. Men wijst op mythen, waarin 'n god de mensen onderrichtte. De Bijbel spreekt van koningen, die voor Gods woorden \zwichtten.


En 't Afrikaanse bot staat vaak van de Australiër verder, in tijd, cultuur, dan een grottenmens van 'n Zweedse rendierherder. En mythen zijn bekend om hun laag werkelijkheidsgehalte. De Bijbel als historisch juist in tijd en in gestalten. Na d'ijstijd kwam 't veelgodendom als een vervalsing op. Dat leert men echter andersom en 't been krijgt 'n zere schop. Zo'n vondst verslaat een theorie, die slechts werd uitgedacht, door 't militante atheïsme, dat nu op aandacht wacht. De leer van Aristoteles kwam hier vóór 'n duizend jaar. Daar kwam het atheïsm' uit voort, nu 'n modieus gevaar. Dat werd door 't communisme pas vrij algemeen aanvaard met populistisch prietgepraat van oppervlakkige aard. De Westerse 'cultuur' alleen is daarvan zo doortrokken. En elders kan slechts 'wetenschap' bekeerlingen aanlokken. Maar de gewone man en vrouw houdt vast aan god of goden, aan geesten, die men vaak ervaart, vooral die van de doden. Het Westers atheïsme is 'n recente aberratie 't emotionele 't zelfbedrog, dat leidt tot degeneratie. Men sterft dan als een hond, een kat, die soms een schrijntje krijgen. Men gaat onvoorbereid op Reis, en brengt de 'Vrees' tot zwijgen. Als d'ogen dan gebroken zijn, gaan zij voorgoed weer open in wat De Werkelijkheid pas is, die men graag wild' ontlopen. Onthoud: als zon en maan vergaan, en 't oordeel is gekomen, kan, wie zich op de Heer beroept, nog aan 't verderf ontkomen.


Van een levende aarde naar een dode maan. Bron: NASA (zie p.2).


EEN MIERTJE IN MIJN TUIN. Veel is er over God gepraat, gelezen en geschreven. Maar is Hij er? Kan iemand mij daar zekerheid van geven? Ja, wetenschappelijk bewijs is binnen handbereik: in onderzoeken naderen wij de grens van 't Geest'lijk Rijk. Maar waarom zien wij daar niets van in 't dagelijkse leven. Gewoonte! Even denken zal U zo meer inzicht geven. Een vlieg, een miertje ziet mij niet, of niet zoals ik ben, zij worden iets van mij gewaar, maar niet zoals 'k hèn ken. Voor 'n mier is 'n boom oneindig breed, 'n hond is kleurenblind, maar ruikt al kilometers ver, daarbij zijn wij 'reuk-blind'. Insekten zien UV, IR, en vissen, vogels, reizen op magnetism', 'n electrisch veld, of 'onbekende' wijze. De laatste eeuwen schroeft de mens zijn zintuigkracht omhoog met technische voorzieningen, vooral voor oor en oog. 't Effect is dan direct versterkt, of op een scherm te zien. aan 't zintuig aangepast, en meer van 't zelfde origine. Vis, vogel, dier of mens verschilt in wat en hoe hij waarneemt. Slechts wat hem helpt te leven is wat hij zintuiglijk aanneemt. Wat één niet ziet, ziet 'n ander wel, en elk merkt meer of minder Is er dan Eén Die alles ziet. in 't voor ons donkere 'Ginder'? Elk wezen leeft voor zijn 'gevoel' zelfs op 'n heel andere aarde. Ook d'onze is alleen maar zo, als 't zintuig ons verklaarde: 't zij licht, geluid of temperatuur, soms helpt techniek een beetje, Maar elk ziet dat als één geheel, en denkt: Ik weet mijn weetje'.


Waarnemen noemt men ook wel 'zien', en denken noemt men zo 'Dat heb 'k gezien', of 'Zie je wel?' en meer van dat niveau. 'Kop-lampen' zijn de ogen dus. Voor meer draait men het hoofd. Wel eens een stijve nek gehad? 'k Weet, dat U mij gelooft. De mens leeft als bij autolicht: de rest is wijd en donker. Een andere richting geeft te zien, wat 'k nu zie als geflonker Al gaat men door een paradijs, voor velen is het nacht. 'Het Ongeziene' is het meest'. Dat is niet maar bedacht! Wie overdag in 't zonlicht rijdt, heeft warmte, licht en uitzicht. Ziet dieren, mensen om zich heen en wat een ieder uitricht. Als U gelooft in wat U 'ziet' en denkt, ziet U slechts niet wat U niet ziet. Toch kan 't er zijn! Rij overdag! Geniet! Wie alles ziet, kan echt veel meer, neemt 'n zijweg, tankt, of rust en Hem, die niet in 'n auto rijdt, maar 'vliegt' , is het een lust. Ons stoffelijk heelal is maar een deel van het geheel. Nu zult U zien: dat laatste is óók logisch en reëel! Het volgend' is een Ruimtereis. Dàt opent perspectief!! En 'ruimte' nemen wij dan 'ruim', of noem het 'progressief'. Veel wetenschappers zoeken maar naar leven op planeten. De Superruimt' heeft eeuwenlang al van zich laten weten!


De aarde gaat op voor een maanreiziger. Bron: NASA (vorige).

Een mens op de maan. Bron: NASA (p. 2).


EEN KOSTELOZE 'RUIMTEREIS' VOOR IEDEREEN. Ons universum is bepaald doot drie bekende maten lengte, breedte en hoogte of diept' en geen kan weggelaten. En wat er meer zou kunnen zijn, is echt niet voor te stellen. Daar heeft men geen ervaring mee, dan in een paar modellen. Maar als er minder maten zijn. al zou dat niet bestaan, met lengte en breedte, lijn, of punt, kan men het wel verstaan. Wiskundig zijn 'Punt', 'Lijn', en 'Vlak' heel werkbaar en reëel. Maar 'Vlakland', 'Lijnland', 'Puntland', zijn volledig virtueel. Een wereld van een Punt heeft maar één wezen, ook een punt. Maar sleep een punt. Dat geeft een lijn. Zijn mensheid is gedund tot 'n streepjeslijn: geen is alleen. Dat valt dus al weer mee! Zij zien elkaar helaas als 'punt' en dan maar hoogstens twee. Een Lijn, opzij gesleept, is 'n Vlak, en al of niet een vierkant. In wat voor vormen is het maar zo lang en breed voor iemand. Maar 'Vlakland' heeft 't 'Figurenvolk', van wie zich er bewegen: van Driehoek tot aan Cirkel toe, die ook onregelmatigen kregen. Leg muntjes op een tafelblad, kniel neer, kijk langs het blad: zij zien elkaar voor streepjes aan, hun oppervlak is plat. Dat zien zij niet: hun 'nnerlijk'. 'Slechts ik zie het van 'Boven'. Maar 'hoogte' is dáár onbekend, 'n idee, niet te geloven! Maar trek een 'vlak' naar boven op, een 'Lichaam' wordt het dan: een balk of kubus, wat dus ook een vloeiende vorm zijn kan, met lengt' en breedte, en hoogte ook, net als in ons heelal. En 'n hoger iets bestaat dus niet, is het idee veelal.


De aarde voorbij. Bron: NASA (P. 2)


Net zo is 't lichaam van de mens. Door perspectief, beweging, zien wij de ronding, elke kant, naar dat het met ons meeging. Maar in de schemer of van ver zien wij elkaar als schijven: Het net beschrevene maakt alleen dat w' elkaar met 'lijven'. En daarin zit ons 'innerlijk', dat niemand anders ziet. en niet slechts vlees en bloed en been en 't hersengrensgebied, Dat 'boven ons' een 'Hogere Macht' daar alles ziet gebeuren en soms veroorzaakt, kan men soms met moeite toch bespeuren. Als streepjes en figure' elkaar maar zien als punt en lijn en schijven eigenlijk lijven zijn, dan is nog meer slechts 'schijn'. Als 'n streepje en een oppervlak, niet zichtbaar voor gelijken, heel open is voor 'n 'hogere macht', kan men dat hier ontwijken? Punt, streepje, en figuur zijn niet in staat een maat te kennen, die boven hun constructie ligt, maar zouden er aan wennen, dat 'n 'hoger' streepje, figuur of mens daar vrije toegang vindt, en 't zo met 'n hogere maat, of sfeer, of werelden verbindt. Want elk is met 'n onzichtbaar deel op 't hogere gericht Niet in een punt, een streepj' is maar voor 'n hogere in 't zicht, Het oppervlak van een figuur is slechts uit hoogte zichtbaar, Ons binnenste en innnerlijk voor 'n 'Hogere' slechts vindbaar? En ik zie muntjes' oppervlak, kan 't reinigen, oppoetsen; Een Hogere Macht kan 't innerlijk moreel en geestelijk toetsen, Hij kan het lichaam en de ziel bereiken, reinigen, helen, verrijken met een nieuwe geest. Hij deed dat al bij velen. Als U dat moog'lijk, nodig, vindt, ga dan een website binnen, waarvan de naam is 'issuu punt com slash GeloofsGezinnen'. Die zijn gelovig, maar neutraal in kerkelijke zaken.


Wuif maar 'Dag!' met je handje! Bron NASA (p. 2).

Maar dit zal een gelovig mens dan niet meer angstig maken.

Bestaat God?  

Geloven is logischerwijs het meest verstandige, dat wij doen kunnen.

Bestaat God?  

Geloven is logischerwijs het meest verstandige, dat wij doen kunnen.