Page 1


Ο μεθυσμένος Διά τούτο, ούτω λέγει Κύριος: Εάν επιστρέψης, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν, και θέλεις ίστασθαι ενώπιόν μου και εάν αποχωρίσης το τίμιον από του αχρείου, θέλεις είσθαι ως το στόμα μου. Ιερεμίας ιε΄ 19

Ε

ίναι μεγάλο κέρδος για τον άνθρωπο να τοπο­ θετεί τη ζωή του βασιζόμενος πάνω στις αρχές του Ευαγγελίου. Και μάλιστα να μη νοθεύει την αλήθεια από μεροληψία προς τον εαυτό του, αλλά να μάθει να βλέπει με τα μάτια του Θεού και να σκέπτεται με τη λογική της αγιότητας του Θεού. Κάποιος πιστός άνθρωπος συνάντησε στο δρόμο έναν παλιό γνωστό, που ισχυριζόταν πως ήταν χριστιανός, και μάλιστα το διακήρυττε. Ο τελευ­ταίος, για να δώσει έμφαση, αποκαλούσε τον πρώτο «αδελφέ μου εν Χριστώ», συ­ χνά-πυκνά πάνω στην κουβέντα. Το πρόβλημα δημι­ ουργήθηκε όταν ο πιστός διαπίστωσε πως ο άλλος ήταν πιωμένος. Το Πνεύμα του Θεού τον ώθησε να τον ελέγξει: «Πώς γίνεται να είμαστε αδελφοί κι εσύ να ’σαι μεθυσμένος και να μυρίζεις κρασί; Δεν το θυμάσαι που λέει να μη μεθάμε αλλά να γεμίζουμε με Πνεύμα;» Ο 2

Λόγια Ζωής


Ο μεθυσμένος

άλλος προσβλήθηκε. Αντί να ταπει­νωθεί, όρμησε: «Πώς τολμάς να μου το λες αυτό; Εγώ είμαι άγιος. Να, κοίτα!» Και του έβγαλε μια φωτογραφία από τα επτά παιδιά του! Είχε όντως επτά παιδιά, καλά παιδιά. Μια μεγάλη ζηλευτή οι­κογένεια. Και νόμιζε ο καημένος πως έτσι εκπλή­ρωσε το χρέος του απέναντι στον Θεό και τα υπό­λοιπα δεν του λογαριάζονταν. Η λύτρωση του Χριστού πάνω μας δεν μοιάζει με ισοζύγιο πληρωμών. Αυτό είναι ανθρώπινο σκεπτι­κό, που ο Λόγος του Θεού το απορρίπτει. Πως τάχα οι αμαρτίες μας ισοσκελίζονται με το αγαθό που έχουμε ή κάνουμε. Λάθος μεγάλο. Η αμαρτία πονάει τον Θεό, όπως και να έχει. Το παλιό πρέπει να ξεριζωθεί και να αντικατασταθεί από το νέο δημιούργημα του Χριστού. Το παιδί του Θεού, κι αν πέσει θα σηκωθεί, για να ξαναλάμψει καθαρή η ζωή του.

CD

Κύριέ μου, φέρνω επάνω μου το όνομά Σου, καθάρισε την καρδιά μου και τη συμπεριφορά μου, για να Σε μαρτυρώ και να Σε δοξάζω.

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΑ – ΥΜΝΟΙ

ΙΩΝΑΣ, ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

CD 30 09 CD 31 09 CD 51 09 CD 52 09

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΣ Η ΑΜΑΡΤΙΑ ΔΕΝ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΝΙΚΙΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΠΟΣΗ ΚΑΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

3


Το πιο σπουδαίο! Και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του Ιησού Χριστού.

Φιλιππησίους δ΄ 7

Καθένας μας έχει κάτι σαν την πιο μεγάλη,

την πιο σπουδαία αξία στη ζωή του, που προ­ σπαθεί και επιδιώκει να την έχει. Άλλος έχει την επιτυχία, τη δόξα, τη φήμη. Άλλος τα χρήματα, τα αποκτή­ματα, τα υλικά αγαθά. Άλλοι, οι πιο πολλοί, την υγεία. Τη λατρεύουν και συνεχώς εύχονται στους εαυτούς τους και στους άλλους υγεία, μόνον υγεία, πάνω απ’ όλα η υγεία. Κι όμως, η ίδια η ζωή απο­δεικνύει ότι φήμη και χρήματα και υγεία ακόμη να έχεις, τίποτε από αυτά δεν σου εξασφαλίζει την ειρήνη στην ψυχή σου. Και χωρίς την ειρήνη, ό,τι άλλο και να έχεις, δεν μπορείς να το ευχαριστη­θείς. Αντίθετα, υπήρξαν άνθρωποι στερημένοι κατά τον κόσμο, ασήμαντοι, στο κρεβάτι του πόνου, που όλος ο Ουρανός ήταν στην καρδιά τους και στο πρόσωπό τους. 4

Λόγια Ζωής


Το πιο σπουδαίο!

Ένας σοφός πιστός, δοκιμασμένος άνθρωπος του Θεού, κατέληξε στα εξής τέσσερα βήματα, που οδηγούν στην ειρήνη. Να επιθυμείς να εκπληρώνεις το θέλημα, όχι το δικό σου, μα του άλλου. Να προτιμάς πάντα να έχεις λιγότερα, παρά περισσότερα. Να αναζητάς πάντα την πιο ταπεινή θέση. Να εύχεσαι και να προσεύχεσαι, το θέλημα του Θεού να πραγματοποιείται απόλυτα στη ζωή σου, πάνω σου. Όλα αυτά είναι Χριστός. Έτσι έζησε ο Κύριός μας εδώ στον κόσμο. Αν Του ζητήσουμε να έρθει να κατοικήσει στην καρδιά μας, τότε κι η δική μας η ζωή θα πορεύεται σ’ αυτά τα βήματα. Και τότε η ειρήνη Του θα βασιλεύει στην καρδιά μας.

Κύριέ μου, αξίωσέ με να προκρίνω από όλα τα αγαθά, την ειρήνη τη δική Σου στην καρδιά μου, που γι’ αυτήν ο Χριστός πέθανε, για να μου τη χαρίσει. Να μάθω να εκζητώ το θέλη­μά Σου και να σπρώχνω το δικό μου, καθώς και όλο τον εαυτό μου, στην πιο πίσω θέση.

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Μεγάλη ποικιλία από καλογραμμένες

ΚΑΣΕΤΕΣ ΗΧΟΥ

διάρκειας μίας ώρας με ομιλίες από την Αγία Γραφή να τις ακούτε - να τις χαρίσετε Γράψτε μας πόσες θέλετε να σας τις στείλουμε ταχυδρομικώς ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΙΑ ΖΩΗΣ» Ταχ. Θυρίς 50438, ΤΚ 141 10 Ν. Ηράκλειο - HELLAS Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

5


Έξυπνη κίνηση Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου, και αυτός θέλει σε ανακουφίσει, δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει να σαλευθή ο δίκαιος.

Ψαλμός νε΄ 22

Ε

ίναι χαρακτηριστικό του Λόγου του Θεού, πως μας παραθέτει πάμπολλα πορτρέτα και περιστα­τικά από τη ζωή έξυπνων ανθρώπων. Έξυπνων σε σχέση με το πώς συναλλάσσονται με τον Θεό, πώς αντιμετωπίζουν τα θέματα της ζωής τους φέρνο­ντάς τα μπροστά Του. Μια τέτοια περίπτωση συ­ναντάμε στο Β΄Βασιλέων δ΄1-7. Μια χήρα γυναί­κα, που σεβόταν τον Θεό, συνάντησε τον προφήτη Ελισσαιέ σε μια απίστευτα δύσκολη φάση της ζωής της. Χρωστούσε, και δεν μπορούσε να τα ξεπλη­ρώσει. Κι όπως ήταν χήρα ανυπεράσπιστη, την εκβίαζαν πως θα πάρουν για δούλους τους δυο γιους της. Έξυπνη κίνηση να στραφεί στον προ­φήτη. Πριν κάνεις ανθρώπινες κινήσεις, πριν βάλεις τα «μεγάλα μέσα», πριν 6

Λόγια Ζωής


Έξυπνη κίνηση

σε πιάσει απελπισία, απευθύνσου στον ζωντανό Θεό. Έκθεσέ Του το πρόβλημά σου, όπως αυτή η γυναίκα. Ο Ελισσαιέ ήταν λακωνικός, άγγιξε το θέμα στη ρίζα: «Τι έχεις σπίτι σου; Ένα μόνο αγγείο με λάδι. Είναι υπεραρ­κετό για τον Θεό. Πήγαινε, δανείσου αγγεία από τη γειτονιά. Όσο περισσότερα τόσο καλύτερα. Μετά κλείσου στο δωμάτιο μόνη σου και χύσε το λάδι από το δικό σου αγγείο στα άλλα». Μετά τις οδηγίες, ήρθε η ώρα της πίστης. Θα έκανε αυτό που ο Θεός μέσω του προφήτη της πρότεινε; Η γυναίκα αυτή δεν δίστασε, δεν αμφισβήτησε. Πήρε τα δανεικά αγγεία και κλείστηκε στο δωμάτιό της. Μόνη, αυτή, ο Κύριος, η πίστη στην καρδιά και τα άδεια αγγεία. Έκλεισε πίσω της την πόρτα. Άφησε απ’ έξω τη φωνή της λογικής, της καχυποψίας, των ενδοιασμών. Η πιστότητα του Θεού και η πίστη της δούλεψαν άψογα. Τα αγγεία γέμισαν και το χρέος ξεπληρώθηκε. Η μάχη είχε κερδηθεί, με υπακοή, στο δωμάτιο της πίστης!

Κύριέ μου, ό,τι και να προκύπτει, ό,τι και να μου συμβαίνει, η πρώτη και η μόνη μου αντί­δραση να είναι να πέφτω στα γόνατα και να υψώνω το βλέμμα σε Σένα. Εσύ να μου δεί­ξεις, Εσύ να με στηρίξεις, Εσύ να ενεργήσεις.

Συντροφιά Αλήθειας και Αγάπης Θεού από το τηλέφωνο

(210) 57 58 928

Λιγόλεπτα τηλεφωνικά μηνύματα παρηγοριάς, ενίσχυσης, αλήθειας Θεού. Κάθε μέρα - 24 ώρες το 24ωρο! Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

7


Η πυξίδα μας Λύχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου, και φως εις τας τρίβους μου.

Ψαλμός ριθ΄ 105

Τ

ρεις δεκαετίες πριν, τότε που ο κόσμος έφευ­ γε σωρηδόν από τα χωριά για τις μεγαλουπόλεις, ένας νεαρούλης ξεκίνησε για την πρωτεύουσα προς αναζήτηση εργασίας. Ο άνθρωπος που τον συνό­ δευε, τον συμβούλεψε να ’χει τα μάτια του ανοι­ χτά και να προσέχει τους κινδύνους. «Η πρωτεύου­ σα μοιάζει με τρικυμισμένο ωκεανό, πρέπει να οδηγείς πολύ προσεκτικά το καραβάκι σου», του είπε. «Το ξέρω», απάντησε ο νέος, «και θα προσέ­ χω όσο μπορώ». Άνοιξε έπειτα την τσάντα του και έβγαλε από μέσα μια Αγία Γραφή, για να τη δείξει στο συνομιλητή του. «Στον ωκεανό αυτό, φρόντι­σα να έχω μια σίγουρη πυξίδα», συμπλήρωσε. Ποιο δρόμο να ακολουθήσει κανείς; Ποιον να πι­στέψει; Πώς να αποφύγει τις κακοτοπιές; Τι πορεία να χαράξει για τον εαυτό του; Η μόνη σίγου­ρη πυξίδα είναι ο Λόγος του Θεού. Δοκιμασμένος, αιώνες τώρα. Αναλλοίωτος χθες και σήμερα και πάντα. Για να προβλέπεις τους υφάλους, για να αντιμετωπίζεις τα κύματα, για να εξοπλι8

Λόγια Ζωής


Η πυξίδα μας

στείς στην ανεμοθύελλα της αμαρτίας, που σαρώνει τα πά­ντα, σκύψε πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν θα σου κρύψει την αλήθεια, δεν θα σου δώσει λάθος προ­ σανατολισμό. Θα σου φανερώσει τον εαυτό σου, την αμαρτία μέσα σου. Θα στρέψει την προσοχή σου στον Ιησού Χριστό, τη μοναδική οδό σωτηρίας και χαράς για τον άνθρωπο. Μη μένεις μόνος, χωρίς οδηγό, χωρίς φίλο, χωρίς Πατέρα, χωρίς ειρήνη και πληρότητα. Ο Χριστός σε περιμένει με αγάπη, για να γίνεις δικός Του, λυτρωμένος Του. Κι όταν δώσεις σ’ Αυτόν το τιμόνι, το καραβάκι σου θα διασχίσει με ασφάλεια τον ωκεανό αυτής της ζωής, για να σε φέρει κάποια μέρα στην άλλη όχθη, στην ουράνια Πατρίδα, στην αιώνια χαρά!

Κύριέ μου, Σ’ ευχαριστώ που μου διαφύλαξες γραπτό τον Άγιο Λόγο Σου, για να μην παρα­παίω ανάμεσα σε διδασκαλίες και θεωρίες άσκοπα. Πάνω σ’ αυτόν να στηρίζομαι, με προ­ σοχή και υπακοή σ’ αυτόν να προχωρώ με ασφάλεια.

Tο e-mail μας

Eπικοινωνήστε μαζί μας με e-mail: ofragopoulos@gmail.com

Στην υπηρεσία της Αλήθειας.

Η σελίδα μας στο INTERNET www.logiazois.gr Πολλά και ενδιαφέροντα! Επισκεφθείτε την! Συστήστε την και σε άλλους. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

9


Την πιο δύσκολη ώρα ! Θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σε θαρρεί. Ησαΐας κς΄ 3

Κατά

τη διάρκεια μιας βαριάς ασθένειάς του, ο ποιητής Ρ. Κίπλινγκ είχε ανάγκη μια νο­ σοκόμα να βρίσκεται συνεχώς πλάι του, γιατί η κατάστασή του ήταν σοβαρή. Έτσι, ένα βράδυ, καθώς καθόταν η νοσοκόμα δίπλα στο κρεβά­ τι του, παρακολουθώ­ντας τον συνεχώς, μήπως χρειαστεί να τον βοη­θήσει σε κάτι, είδε τα χείλη του να κινούνται. Έσκυψε πάνω του ν’ ακούσει τον ψίθυρο. Ο ποιη­τής ψιθύριζε μια παλιά παι­ δική προσευχή, που την έλεγε μικρός πριν πάει για ύπνο: «Γέρνω Κύριε τώρα για να κοιμηθώ...» Η κοπέλα συνειδητοποίη­σε ότι προσευχόταν και απολογήθηκε: «Με συγ­χωρείτε κ. Κίπλινγκ, νόμι­ ζα ότι θέλατε κάτι». «Θέλω», της απάντησε ψελ­ λίζοντας. «Θέλω τον Ουράνιο Πατέρα μου. Μόνον Εκείνος μπορεί να με φροντίσει τώρα!» 10

Λόγια Ζωής


Την πιο δύσκολη ώρα !

Την ώρα του πόνου, την ώρα της ανημποριάς, την ώρα που οι άνθρωποι δεν μπορούν, όσο κι αν θέ­λουν, να βοηθήσουν, υπάρχει Κάποιος που μπο­ρεί. Στηρίξου πάνω Του. Τα χέρια Του είναι δυνατ­ά να σε κρατήσουν. Η καρδιά Του είναι μεγάλη και χωράει κάθε σου πρόβλημα. Η αγάπη Του εί­ναι απέραντη. Μην αμφιβάλλεις καθόλου για την πρόθεσή Του να σταθεί κοντά σου και να σε φρο­ντίσει. Απόδειξη αναμφίβολη, ο Σταυρός του Χρι­στού στο Γολγοθά. Προσφορά ζωής, θυσία αγάπης, για αιώνια λύτρωση. Το αίμα Του έδωσε για σένα, πώς δεν θα σου δώσει ό,τι έχεις ανάγκη την ώρα τη δύσκολη; Και την πιο δύσκολη ώρα, την ώρα της αναχώρησης από αυτόν τον κόσμο, Εκείνος θα κρατάει το χέρι σου για να σε οδηγήσει πέρα από τη φθορά και το θάνατο, στην ουράνια Πόλη, στην αιώνια δόξα, στη χαρά την ατέλειωτη της λαμπρής Παρουσίας Του!

Κύριέ μου, μαζί Σου γλυκαίνουν κι ομορφαί­ νουν όλες οι ώρες μου, κι η σκοτεινιά του πόνου και του θανάτου διαλύεται από το φως του Προσώπου Σου. Κράτα με κοντά Σου, να αναπνέω την αγάπη Σου και η ειρήνη Σου να διώχνει μακριά κάθε φόβο.

Αποστέλλουμε μια Καινή Διαθήκη δωρεάν στη Νεοελληνική γλώσσα, σε όποιον μας την ζητήσει με γράμμα του. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

11


Διάφανος! Η αλήθεια αυτού είναι πανοπλία και ασπίς. Ψαλμός 91:4

Ε

να μικρό αγοράκι ήταν μάρτυρας σε μια σπου­ δαία υπόθεση στο δικαστήριο. Καθώς κατέθετε τη μαρτυρία του, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου το εξέταζε καχύποπτα, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Όταν το παιδί τελείωσε, ο εν λόγω δικηγό­ρος έκανε την αποκαλυπτική, κατά τη γνώμη του, παρατήρη­ ση: «Ο πατέρας σου σε δασκάλεψε τι να πεις, έτσι δεν είναι;» «Ναι!» ήταν η αβίαστη ει­λικρινής απά­ ντηση. «Λοιπόν», είπε ο δικηγόρος θριαμβευτικά, «τώρα πες μας τι σου είπε!» «Να!» απάντησε ήρεμα το παιδί, «ο μπαμπάς μού είπε ότι οι δικηγόροι θα προσπαθήσουν να με μπερδέ­ψουν, αλλά εγώ πρέ­ πει να είμαι προσεκτικός, να λέω μόνο την αλήθεια, και κάθε φορά που με ρωτούν, να επαναλαμβάνω το ίδιο πράγμα». Οι άνθρωποι ζουν μέσα στα ψέματα. Όλοι επομένως είναι καχύποπτοι. Κανείς δεν έχει εμπιστο­σύνη σε κανέναν. Ούτε ο άντρας στη γυναίκα του, η γυναίκα στον άντρα της, τα παιδιά στους γονείς τους, κι αυτοί στα παιδιά τους. Το «ψεματάκι» θεω­ρείται αναγκαίο κακό, μερικές φορές και καλό. 12

Λόγια Ζωής


Διάφανος!

Ο Λόγος του Θεού όμως το καταδικάζει σε κάθε του μορφή και σε οποιοδήποτε «μέγεθος». Είναι τε­λείως έξω από τη σκέψη του Θεού. Η αλήθεια σώζει την ειρήνη σου και την ηρεμία σου. Το ψέμα φέρνει ανησυχία και άγχος. Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και παγιδεύεσαι ο ίδιος μέσα στα λόγια σου. Η αλήθεια σε εξασφαλίζει. Σε γλι­τώνει από μπερδέματα, που δεν ξέρει κανείς πού μπορεί να σε βγάλουν. Σε προασπίζει από οποια­δήποτε κατηγορία. Το παιδί του Θεού είναι διάφα­νο. Η ζωή του κολυμπάει στην αλήθεια και δεν έχει τίποτε να φοβηθεί.

Κύριέ μου, με όλη μου την καρδιά να αγαπή­σω την Αλήθεια, να ζήσω την Αλήθεια, να υπη­ρετήσω την Αλήθεια, που είσαι Εσύ! Να μη συμμορφωθώ με το πνεύμα του κόσμου, αλλά το δικό Σου Πνεύμα συνεχώς να με μεταμορ­φώνει, να μοιάσω με τον Ιησού Χριστό.

«ΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» Μία σειρά από 13 DVD με κινούμενα σχέδια γύρω από τη ζωή του Ιησού Χριστού σε 26 επεισόδια. Μερικά από τα περιεχόμενα: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥΣ ΣΟΦΟ ΠΑΙΔΙ ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑ Η ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΣΣΑ Ο ΑΣΩΤΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΠΡΟΒΑΤΟ Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ Ο ΧΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 5000 Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Κατάλληλα για δώρο σε παιδιά, αλλά και μεγάλους. Πολύ καλό βοήθημα για δασκάλους σε Κυριακά / Κατηχητικά Σχολεία. Καθαρή διήγηση στα Ελληνικά. Πολύχρωμα περιποιημένα εξώφυλλα. Με πιστότητα και σεβασμό στα κείμενα της Αγίας Γραφής. Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

13


Μόνο τις ευλογίες; Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς: Ο Πατήρ μου ερ­γάζεται έως τώρα, και εγώ εργάζομαι. Ιωάννης ε΄ 17

Ενας ζητιάνος εγκαταστάθηκε έξω από την πόρ­τα

ενός πλούσιου άρχοντα και από την ανοιχτοχεριά του μάζευε πολλές δωρεές. Μια μέρα ο άρχοντας ήθελε να στείλει κάπου ένα επείγον μήνυμα, όμως κανείς υπηρέτης του δεν βρισκό­ταν εύκαιρος. Σκέφτηκε το ζητιάνο. Βγήκε λοιπόν και τον παρακάλεσε να μετα­ φέρει το μήνυμα. Μα ο ζητιάνος απάντησε περήφα­ να: «Εγώ, κύριε, μα­ζεύω ελεημοσύνες, δεν είμαι εδώ για να κάνω θελήματα!» Πόσες φορές φερόμαστε στον Κύριο με τον ίδιο τρόπο! «Εγώ, Κύριε, απολαμβάνω τις ευλογίες Σου, αλλά δεν θέλω να δουλέψω για Σένα!» Όχι πως μας έχει ανάγκη ο Θεός. Στο Ευαγγέλιο λέει πως οι πέτρες θα φωνάξουν αν οι άνθρωποι σιωπήσουν (Λουκάς ιθ΄ 40). Αλλά είναι πραγματική ευλογία να εργάζεσαι για τον Κύριο. Να τρέχεις πρόθυμα να κάνεις το θέλημά Του. Να είσαι έτοιμος κάθε στιγ­ μή. Να καθαρίζεις την καρδιά σου από εγωισμούς, σαρκικές επιδιώξεις, μάταια όνειρα, και να ’σαι δια­θέσιμος να σε αποστείλει. 14

Λόγια Ζωής


Μόνο τις ευλογίες;

Νομίζουμε πως ευλογίες του Θεού είναι η υγεία, η καλή δουλειά, τα χρήματα που μας παρέχει. Μα δεν είναι αυτά. Ευλογία είναι «ο Κύριος παρών». Να είναι ο Κύριος στην κάθε μας μέρα, στην κάθε μας απόφαση, στην κάθε μας κίνηση. «Δεν υπάρχει πνευματική ανεργία, υπάρχει πνευ­ματική τεμπελιά!» έλεγε ένας άνθρωπος του Θεού. Αν έχεις όρεξη, ο Θεός θα σου βρει τι θα κάνεις. Ποτέ μην υποτιμήσεις, ακόμη και το πιο απλό που θα σου πει να κάνεις. Και στον Ουρανό θα εργα­ζόμαστε για τη δόξα Του, σε τελείως άλλη σφαί­ρα. Ο Θεός μας είναι Θεός που εργάζεται. Κι εμείς πρέπει να αγαπούμε να εργαζόμαστε, ιδίως στις υποθέσεις της Ουράνιας Βασιλείας Του. Κύριέ μου, ζητιάνος της αγάπης Σου χτύ­ πησα την πόρτα Σου. Με γέμισες με τις ευ­ λογίες Σου, με τη χαρά και την ειρήνη Σου. Πώς να μη Σου δώσω όλη μου την καρδιά, τη δύναμη, το χρόνο, την ενεργητικότητα; ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ•ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - Αρ. 598•ΚΩΔ.: 2437 •ΣΥΜΒ. ΤΙΜΗ ΤΕΥΧ. 0,03 ευρώ – ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΟΡ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ •ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 3 – 10439 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 210 8210159 – 210 2825126

•e-mail: ofragopoulos@gmail.com• internet: http://www.logiazois.gr

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ, Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ALTA GRAFICO Α.Ε., ΡΑΒΕΝΙΩΝ 9, 136 71 Κ. ΑΧΑΡΝΕΣ, ΤΗΛ.: 210 2314359

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΣΤΕΣ ΄Ή ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ – ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Με ταχυδρομική επιταγή στη διεύθυνση του περιοδικού: ΟΡ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ταχ. Θυρ. 50438 Τ.Κ. 141 10 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ - HELLAS

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2011

15


Λόγια Ζωής Σεπ-Οκτ 11  
Λόγια Ζωής Σεπ-Οκτ 11  

Λόγια Ζωής, Πνευματικές Εκδόσεις "Λόγια Ζωής", τεύχος Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2011

Advertisement