Vekst lofotpostens næringslivsmagasin 2 utgave 30 oktober 2014

Page 1

Lofotpostens nĂŚringslivsmagasin 30. oktober 2014


30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Innhold

2

16 12

3

10-11

18

4 6-7 21

14-15 Nytt liv til d ­ atamaskinen...................................................Side 3 Nye krav til boligtakst fra årsskiftet................................Side 4

22-23

Simulerer havets farer................................................. Side 6-7 Bygger for fremtiden.........................................................10-11 SALT fikk pris..................................................................Side 12

24-25

Fra drosje til gravemaskin.........................................Side 14-15 Nyetableringer................................................................Side 16 Selger smaken av Lofoten..............................................Side 18

30-33

Miljøvennlige plasteksperter..........................................Side 21 Jakter på historier.................................................... Side 22-23

26-27

Ledende innen ­vannbehandling................................ Side 24-25 Eiere med framtidsperspektiv.................................. Side 26-27 Eksporterer lofotfisk til Afrika................................. Side 30-33

34-35

Utgiver: Lofotposten AS

20 tips for nyetablerere............................................ Side 34-35

Sjefredaktør og ­administrerende direktør Marianne Steffensen ­K ielland

Et robust næringsliv

Redaktør Vekst: Hugo Johansen Grafisk design: Amedia Ressurs Forsidefoto: Jon Olav Larsen Trykk: Polaris Trykk, Harstad Opplag: 18.000 og digitalt på lofotposten.no

Bredde og fleksibilitet er en forutsetning for et sterkt næringsliv. Med bredde tenker vi på et allsidig næringsliv med virksomheter spredt på mange ulike områder. I dette nummeret av vårt næringslivsmagasin Vekst viser vi nettopp dette. Lofoten er rustet for å takle de fleste oppgaver. Vi har besøkt ulike typer bedrifter, noen lager industrielle produkter i konkurranse med et stort innenlandsk og utenlandsk marked. Andre repa-

rerer og vedlikeholder, og sørger for at vi er i stand til å hente store verdier fra havet. Vi har firma som leverer utstyr til nisjer innen næringslivet, og som lager høyteknologiske hjelpemidler for opplæring av nye sjøfolk. Andre er nyetablerte og deler sine erfaringer med leserne. Du finner også tips om hvor du som vil starte egen bedrift kan søke råd. Vi har en oversikt over de overraskende mange som har startet store og små nye bedrifter

hittil i 2014. Samlet viser artiklene våre at Lofoten har stor spredning i bransjer og nisjer, og at det stadig kommer nye bedrifter som er med på å øke mangfoldet. Som vanlig har vi vært opptatt av å vise at Lofoten har et robust næringsliv som er rustet til å møte stadig tøffere markedsutfordringer. Hugo Johansen


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Godt råd: - Ta backup av dine viktigste data om noe skulle tilkomme harddisken, råder Alberto Martinez.

Foto: Geir Inge Winther

Nytt liv til d­ atamaskinen Tilfeldigheter førte spanske Alberto Martinez til Stamsund og Myklevik, hvor han for ett år siden etablerte firmaet PC Service Lofoten. Geir Inge Winther

Lofotposten møtes av et bredt smil fra Alberto når vi besøker verkstedet som han har etablert i boligen sin i Myklevik. - Konen min og jeg var lei av storbylivets bråk og larm, og ønsket oss et mer ”slow life”, forteller Alberto,

som tidligere huserte tett inntil storbyen Madrid i Spania. Alberto forteller videre at man sikkert kunne funnet et landlig sted i Spania, men at ferieturen til Lofoten for fem år siden førte dem til Stamsund. - Vi syntes at Stamsund var helt fantastisk, og forelsket oss i plassen og naturen, sier Alberto, som sammen med konen sa opp jobbene i Spania og flyttet.

Bred erfaring Med ti års jobb og erfaring fra dataprodusenten Airis i Spania, har Alberto rikelig og solid innsikt innen data. - Jeg forsøkte meg først med webdesign, men fant ut at service og

reparasjon av datamaskiner var det jeg ville slå inn på. Det er der jeg har mest kompetanse og erfaring. Uten noe annen annonsering enn oppslag på lokalbutikkene av tjenestene han tilbydde, ble han svært overrasket over responsen. - Det kom folk fra Kabelvåg i øst og Ramberg i vest, og jeg satt med den fantastiske følelsen av at folk kjente til meg, ler Alberto.

- Elsker utfordringer Så langt har rundt 200 datamaskiner fått forlenget ”levetid” via PC Service Lofoten, der små og store problemer effektivt løses. - Jeg elsker utfordringer, og jo større problemet virker å være, jo bedre. Det er som en krig, en krig

jeg vil vinne, ler Alberto, og legger til at han så langt ikke har tapt.

Vil utvide På sikt ønsker Alberto Martinez å utvide bedriften gjennom tilbygg på huset. - Jeg har en idé om å få til en liten butikk og verksted ved siden av huset, der jeg i tillegg til reparasjon av datamaskiner og Iphone, kan tilby småbedrifter og privatpersoner 3D tegning. Fornøyde kunder er viktig for Alberto Martinez hos PC Service Lofoten. - Kommer det kunder til meg med problem jeg ikke klarer å løse, koster det ikke noe. Jeg vil bare ha fornøyde kunder.

3


4

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Nye krav til boligtakst fra årsskiftet Arbeidet blir mye grundigere, forteller Jan Fredriksen ved Yngve Fredriksen AS. SILJE REISTAD CHRISTENSEN

Yngve Fredriksen AS ligger i sentrum av Svolvær, og firmaet har drevet med taksering i over 25 år. - Vi takserer eiendom og skader, forklarer Jan Fredriksen. - Vi følger opp skader, og får de reparert for kunde/ forsikringsselskap. Ellers foretar vi skadeskjønn, og regner ut hva det koster å erstatte skadene. Hans far Yngve Fredriksen (67) har trappet litt ned etter mange år i firmaet, forklarer Jan, men han sitter også på kontoret og jobber. – Han begynte i 1985, mens jeg begynte her i 1996. - Vi har mer og mer gått over til taksering, vi har spesialisert oss på det, forteller Jan. - Ofte tar vi skadesaken fra A til Å. Vi er på stedet, og ser hva som har skjedd, og skriver en rapport til selskapet om hva som er årsaken til skaden. Dette er viktig for erstatningsoppgjøret. - Når det gjelder verditaksering, så er det stort sett privatpersoner som kommer til oss og vil ha taksert eiendommene sine. Enten fordi de skal selges, eller at det er et skifte. Kanskje foreldre er døde, eller det kan være skilsmisse.

Nye krav Ved årsskiftet blir nye krav til taksering skal gjort gjeldende. Det skal heretter foretas en tilstandsvurdering (boligsalgsrapport) av boligen i forbindelse med salg. Jan mener dette har mange fordeler. - I dag selges boliger med det vi kaller en «Verdi- og lånetakst»,

Jan Fredriksen er utdannet sivilingeniør, har ingeniørutdanning fra Narvik Ingeniørhøyskole og har gåttt NTF’s takstmannsskole på linjene verdi, skade, skjønn og tilstandsvurdering.

forklarer Jan. - Dette er en enkel teknisk gjennomgang av boligen, oppmåling av arealer med angivelse av primærrom og sekundærrom, samt en verdivurdering av eiendommen. - Denne takstformen beskriver ikke feil og mangler på en inngående måte, og det vil kun foretas en overfladisk vurdering av konstruksjonene uten inngrep for å avdekke skulte feil og mangler. - Det har i den senere tid vært mange tvister i forbindelse med boligsalg. Kjøper har funnet feil og mangler med boligen etter overtakelse, og har deretter krevd selger for kostnadene til utbedring. Ofte blir det en tvistesak som i ytterste konsekvens kan havne i retten med de kostnader som dette kan utløser for begge parter. - Dette har gitt et marked for enkelte forsikringsselskap som selger «Eierskifteforsikring» og «Boligkjøper forsikring». Disse dekker til en viss grad utgiftene om en tvist

skulle oppstå. - Med bakgrunn i dette har takstbransjen, forbrukermyndigheter, eiendomsmeglere og forsikringsselskap utviklet det som kalles «Boligsalgsrapport». Dette er en mye grundigere rapportform, med en omfattende gjennomgang av bygningens konstruksjoner. «Boligsalgsrapporten» angir tilstanden på den enkelte konstruksjon i boligen, og ved mistanke om skjulte feil eller mangler tas det hull i konstruksjonen for å avdekke feilen og påvise årsak. Dette vil ofte gjelde mistanke om utett baderom og problemer med drenering. Disse manglene som er gjengangere når det gjelder reklamasjoner. Mange er bekymret for prisen på dette? - Boligsalgsrapporten vil ta betydelig lenger tid å utarbeide da den er svært omfattende. Dette vil gjøre taksten på en bolig i forbindelse med salg dyrere. Jeg anslår at

prisen vil ligge mellom 15 – 22.000 for en boligsalgsrapport. Det positive er at konfliktnivået etter et boligsalg går ned. Dette fordi feil og mangler i større grad vil være dokumentert før salget. En tvist vil kunne koste begge parter langt mer enn dette. - Vi er nå i gang med å gjøre oss klare for det nye takstregimet, forteller Jan. - I løpet av høsten skal vi gjennomgå en rekke kurs og oppdateringer, samt investere i nytt utstyr og programvare for å takle de utvidede kravene til taksering ved boligsalg. Mye av jobben vil gjøres på stedet med nettbrett med en egen «app» for boligsalgsrapport. - Den utvidede oppdragsmengden gjør at vi også utvider staben med ytterligere en takstmann fra årsskiftet. Vi blir da fire takstmenn på vårt kontor.


Lofotpostens næringslivsmagasin

DETTE VISSTE DU KANSKJE...

XXLOFOTEN tilbyr og leverer et spennende utvalg lagbyggingsaktiviteter til alle årstider her i Lofoten – og en del av disse er vi ganske så unike på:

LOFOTEN CHALLENGE • ON TARGET • HIT & RUN SEA KAYAK EXPEDITION • HANDMADE TOUR NAVIGARE • DEEP SEA FISHING • AFTER SEA

MEN VISSTE DU DETTE? I fjor ansatte vi vår egen kjøkkensjef, Einar Hallstensen. Med solid spisskompetanse på mat kunne vi “snurre film” og etablere vårt eget Lofoten Seafood Studio på bryggekanten i Svolvær. Vi tror ikke du finner maken her i regionen! Nå kan vi tilby flere ulike lagbyggingsaktiviteter relatert til råvarer fra et av verdens beste spiskammere:

QUIZ ANTIPASTI • LOFOTEN SEAFOOD THEATRE MASTER CHEF • CULINARY WORKSHOP CHEF´S TABLE • LOFOTEN HANDMADE TOUR Nå senhøstes er det mange som gjerne ønsker seg innomhus. Hos oss finner du garantert noe som passer for deg og dine ansatte, kolleger og forbindelser. Ta kontakt så får du vite mer!

XXLOFOTEN • +47 916 55 500 • post@xxlofoten.no • www.xxlofoten.no

SISU

Lofotpostens næringslivsmagasin

5


6

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Navigasjonssimulator. Salgssjef Jørgen B. Jentoft i studentstasjonen. Her kjører han en hurtigbåt i Tromsø.

Foto: Jon Olav Larsen

Simulerer have Poseidon på Leknes lager skipssimulatorer for en lang rekke internasjonale skoler. Jon Olav Larsen

– Lokalt vises vi svært lite. Hovedmarkedet vårt ligger utenfor Norges grenser, forteller daglig leder i Poseidon, Sigve Olsen. Vi møter ham på hovedkontoret i Lofoten Næringshage på Leknes. Her lager Sigve og gjengen simulatorer for opplæring av sjøfolk. Poseidon ble startet av to gründere, Kjell Gaarde og Rudolf Boy Rist i 1989. Siden tok nåværende eier, Bjarne Pedersen fra Ballstad, over bedriften og brakte den videre. Omsetningen ligger på rundt 9-10 millioner kroner.

Filippinene er viktig På Leknes har Poseidon sju ansatte. I tillegg har de kontor på Filippinene, med et team bestående av fem filippinere. En av dem, Mark Caduduan, er her på hovedkontoret og får opplæring nå. Han skal jobbe med teknisk support. Kundene er universiteter, høyskoler, fagskoler, videregående skoler og private kurssenter rundt om i verden som tilbyr maritim opplæring. Av Poseidons 169 kunder, holder 20 til i Norge, mens hele 71 av dem er i Filippinene. – Det er stor business og drive med maritim opplæring i Filippinene. Landet er den største leverandøren av sjøfolk til norske skip. Omkring 20.000 filippinere jobber på norske skip. Det er veldig attraktive jobber for dem. Hele lokalsamfunn kan gå sammen for å få en person til å bli sjømann, sånn at han kan sende penger tilbake

til lokalsamfunnet, forteller Sigve Olsen.

Skip i nød Poseidon lager to forskjellige simulatorer. Den ene er en simulator for radiokommunikasjon. All kommunikasjon som foregår mellom skip og land, og skip og skip. Kommunikasjonssystemet blir kalt GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System. – I 1992 ble vi de første i verden med en simulator av GMDSS. Senere har vi fått tøff konkurranse. Fokuset på simulatoren er på distress, det vil si når man er i nød. Vi lager blant annet utstyr for kurset man må gjennom for å bli navigatør. Det er et omfattende kurs som består av 140 timer. Mens Sigve Olsen forteller, viser salgssjef Jørgen B. Jentoft, bilder på TV’en som henger på veggen. Noen av bildene viser store skip

som har gått på grunn. – Dette er situasjoner man kan komme i. Det er for å illustrere hva vi skal unngå gjennom bruk av produktene vi lager.

Navigasjonssimulator Leknesbedriftens andre simulator, simulerer navigasjon. Den kan kjøres på forskjellige nivå. På alt fra en tro kopi av broen på båten, til en enkelt PC med for eksempel et radarbilde. – Radaren er et av de mest sentrale instrumentene om bord i en båt og radarsimulatoren var det første produktet vi startet med tidlig på 90-tallet. Da var vi de første i verden som introduserte det som en PC-basert simulator. Vi tok i bruk PC-teknologien som kom da til å lage et simulert radarsignal som gikk an å bruke til trening. Ingen andre hadde gjort det før, forteller Sigve.


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Teamet. En del av Poseidons team. Fra venstre, Raymond Dahlberg, Jørgen B. Jentoft, Bjørner J. Fredriksen, Sigve Olsen, Mark Caduduan og Lars-Magne Monsen.

Programutvikler. Lars-Magne Monsen i hardt arbeid. Markedet til bedriften består av alle land med maritim opplæring.

Instruktørstasjon. Daglig leder Sigve Olsen har tatt plass i instruktørstasjonen. Der lager man øvelsen som studentene skal gjøre.

Opplæring. I dette rommet utvikles det avanserte simulatorer. Nærmest sitter Mark Caduduan fra kontoret på Filippinene. Han får opplæring på Leknes.

Superavansert «spill»

ler Jørgen. Sigve satte på så store bølger at båten fikk problemer.

ets farer Så er det tid for en demonstrasjon av navigasjonssimulatoren. Jørgen tar plass i studentstasjonen. På fem skjermer foran ham vises det radar, kart og instrumenter. En annen stor bred skjerm simulerer hva man ville sett ut av vinduene på båten. Et komplisert dataspill? – Det er veldig mye mer avansert enn et spill. Alt skjer i real time, og er en tro kopi av virkeligheten. Bare den matematiske modellen av båten tar 5000 kalkulasjoner i sekundet, for å vite hvordan båten skal bevege seg i forhold til strøm og vind, forteller Jørgen. Poseidon samarbeider med flere andre internasjonale selskap. De matematiske modellene om hvordan skipene i simulatoren oppfører seg, er laget av et svensk firma som jobber med blant annet testing av skrog før en båt blir bygd. Grafikken er det et filippinsk selskap som gjør. Poseidon

jobber også med et polsk selskap som lager maskinromssimulatorer, og et tysk selskap som lager sikkerhetssimulatorer. I sistnevnte er brannslukning på skip blant det man trener på. – Vi kan også lage en kopi av brokonstruksjonen på båten. For eksempel har vi bygd en hurtigbåt i Rørvik som er helt lik hurtigbåten som går i området der. Så når folk øver på den, så er det de samme stolene og de samme instrumentene, og det man ser på skjermen foran seg er Rørvik, sier Jørgen. Sigve har satt seg ned i instruktørstasjonen hvor man lager øvelsen som studentene skal gjøre. Jørgen, som fungerer som student, får kjøre en hurtigbåt i Tromsø. Grom motorlyd kommet ut av simulatoren, mens Jørgen styrer båten forbi SAS Radisson hotellet som ligger i sentrum ovenfor havna. Men været er i overkant heftig i dag. – Det er litt for store bølger Sigve,

Risikable reiser I kontorgangen henger det et stort kart på veggen. Her er det markert hvor Poseidons kunder befinner seg. Den nærmeste er Vestvågøy Videregående skole sin avdeling på Gravdal. Men Gravdal er ikke den eneste eksotiske plassen hvor bedriften har kjøpere. Også steder som Tahiti, Hawaii, Maldivene, Namibia, Algerie, Indonesia og Ghana er merket av. – Det har gjort at vi har hatt mange spennende reiser som selgere. Jeg og Jørgen er ofte ute i felten og møter kundene, forteller Sigve. Et av de mest utfordrende landene de har vært i, er Nigeria på vestkysten av Afrika. Sigve og Jørgen forteller om et besøk der i 2009. For å komme til en kunde, ble de to fraktet i en liten båt over

de store elvene Cross River og Calabar River. – Landeveisrøvere og andre ting sørger for at det er svært farlig å reise i Nigeria. Vi hadde væpnet vakt med oss i bilen, som satt klar ved siden av oss med en Kalashnikov-rifle. På tross av det, fraktet de oss heller over elva. Det er så farlig å kjøre på veien når det er mørkt. Etter en lang tur i en åpen elvebåt, hadde salgssjefen og den daglige lederen blant annet passert en øy med det klingende navnet Alligator. – Da vi kom hjem fikk vi vite at den elva kanskje er den mest krokodillerike i hele verden. Der hadde vi sittet med dress og slips i båten og plasket i vannet med hendene, flirer Jørgen og Sigve. Høres dette forlokkende ut, har Poseidon en ledig stilling som kundesupport. Med denne stillingen får man reise mye!

7


8

30. oktober 2014 Lofotpostens nĂŚringslivsmagasin


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Mitsubishi ASX. Hjemme. Overalt. ASX 2WD INTENSE+

Spar kr 22.000,ASX Intense Vision Pack med bl.a. panorama glasstak, Xenonlys og ryggekamera inkludert i prisen. NÅ FRA KUN KR

267.500,GARANTI

5 ÅR

Mitsubishi ASX 4WD med automatgir

Åpningstider: Man-fre 08.00-16.00 Torsdag 08.00-19.00 • Lørdag etter avtale Telefon Håkon 909 98 252 • Geir 907 42 086

Det er lett å skjønne hvorfor Mitsubishi ASX har blitt så populær. Som skapt for norske forhold hører den like mye hjemme i bybildet som på vinterfjellet. Nå får du også ASX med automatgir sammen med en ny kraftig 2.2l dieselmotor som yter 150 HK og heftige 360 Nm og gir deg det kraftoverskuddet du måtte trenge. ASX 2015-modellen kommer også med nye LED-lys. Mitsubishi ASX er den perfekte crossover – uansett hvor du hører hjemme.

ASX 2WD fra kr 243.000,-

ASX 4WD fra kr 348.400,-

100.000km

ASX 4WD AT fra kr 377.500,-

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. Forbruk: 4,8-5,8 l/100 km variert kjøring. CO2-utslipp: 125-153 g/km. Med forbehold om evt. trykkfeil.

FORESTER FORESTER 2.0i Classic Navi Edition AWD

Rente

5% 1,1 9,59%

2.0i Classic Navi Edition AWD

Rente

FORESTER

Privatl

eie / Lån / Privatle Le ie / Lå ansin/ g Leasing

2.0i Classic Navi Edition AWD

Rente

1,95 % Privatle ie / Lån / Leasing

Kampanjepris på bilen:

Kampanjepris på bilen:

kr

413.400,-* * kr 413.400,-

USTOPPELIG KJØREGLEDE – JAPANSK KVALITET Kampanjepris på bilen:

USTOPPELIG KJØREGLEDE – JAPANSK KVALITET

413 400

kr 24.700,• Kundefordel Fabrikkmontert navigasjon og

USTOPPELIG KJØREGLEDE Fabrikkmontert •• Mørke bakruter navigasjon og •Kundefordel Mørke bakruter kr 24.700,• Fabrikkmontert navigasjon og • Mørke bakruter

*

Leveres bl.a. med følgende standardutstyr: kr . ,-

Kundefordel kr 24.700,-

• –•• •

Leveres bl.a. med følgende Permanent firehjulsdrift • Cruise standardutstyr: Control • Lineartronic automatgir • USB og AUX-kontakt • JAPANSK KVALITET • Permanent firehjulsdrift • Cruise Control Radio med Bluetooth • Auto start/stopp • • Lineartronic automatgir • USB og AUX-kontakt• Ryggekamera • Auto Light

HID (Xenon) nærlys • X-Mode • HID (Xenon) nærlys • Regnsensor • X-Mode 2000 kg tilhengervekt

Permanent firehjulsdrift Lineartronic automatgir Radio med Bluetooth Ryggekamera

HID (Xenon) nærlys X-Mode Regnsensor 2000 kg tilhengervekt

• Radiobl.a. medmed Bluetooth Auto start/stopp Leveres følgende• standardutstyr: • Ryggekamera • Auto Light

• • • TeLefon:•

• • • •

Cruise Control USB og AUX-kontakt Auto start/stopp Auto Light

Åpningstider: Man-fre 08.00-16.00 Håkon 909 98 252 torsdag 08.00-19.00 Geir 907 42 086 * Begrenset antall. Gjelder levert Sortland. Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner fra fabrikk. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Eksempel lån: 1,95 % nom./5,12 % eff. Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-.Totalkostnad kr 164.460,-.Renten er subsidiert i Lørdag etter avtale 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Eksempel privatleie: Bilpris fra: kr 390.800,-. Startleie: kr 48.850,-. Etabl.gebyr: kr 5.300,-. Terminleie: kr 3.590,- med

• • • •

dagens rente. Totalkostnad kr 187.665,-. Minimumskostnad kr 102.461,-. 36 mndr. kontraktsperiode. Kjørelengde: 45.000 km. Årsavgift tilkommer. Alle beløp inkl. mva.

* Begrenset antall. Gjelder levert Sortland. Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner fra fabrikk. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Eksempel lån: 1,95 % nom./5,12 % eff. Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-.Totalkostnad kr 164.460,-.Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Eksempel privatleie: Bilpris fra: kr 390.800,-. Startleie: kr 48.850,-. Etabl.gebyr: kr 5.300,-. Terminleie: kr 3.590,- med dagens rente. Totalkostnad kr 187.665,-. Minimumskostnad kr 102.461,-. 36 mndr. kontraktsperiode. Kjørelengde: 45.000 km. Årsavgift tilkommer. Alle beløp inkl. mva. * Begrenset antall. Gjelder levert Sortland. Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle endringer i spesifikasjoner fra fabrikk. Bildene kan avvike fra tilbudte modell. Eksempel lån: 1,95 % nom./5,12 % eff. Egenkapital 35 %. Lånebeløp kr 150.000,- o/5 år. Etableringsgebyr kr 4.240,-.Totalkostnad kr 164.460,-.Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente. Eksempel privatleie: Bilpris fra: kr 390.800,-. Startleie: kr 48.850,-. Etabl.gebyr: kr 5.300,-. Terminleie: kr 3.590,- med dagens rente. Totalkostnad kr 187.665,-. Minimumskostnad kr 102.461,-. 36 mndr. kontraktsperiode. Kjørelengde: 45.000 km. Årsavgift tilkommer. Alle beløp inkl. mva.

To-sone automatisk klimaanlegg • To-sone automatisk Elektrisk justerbart klimaanlegg førersete

• Regnsensor • 2000 kg tilhengervekt

www.subaru.no

www.subaru.no www.subaru.no

• Elektrisk justerbart førersete

• To-sone automatisk klimaanlegg • Elektrisk justerbart førersete

FØLG OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge

FØLG OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge FØLG OSS PÅ FACEBOOK www.facebook.com/Subarunorge

9


10

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Ved Lofoten Sveise­ industri i Svolvær gjør man seg klar for fremtiden, og arbeidet med å bygge ny slipphall er godt i gang. Trond Schulz

- Skal vi være en seriøs aktør innenfor verkstedsmiljøet, så må vi være med i utviklingen, sier Knut Krogstad ved Lofoten Sveiseindustri i Svolvær. Mannen startet i 1972 sin egen bedrift, og fra 1980

Bygger for f har han drevet mekanisk verksted på Hjellskjæret i Svolvær. - Det har vært drevet båtverksted på tomteområdet siden 1905, og jeg må si at jeg er stolt på vegne av forgjengerne som så at man kunne drive båtverksted her, og at det også fungerer i dag. Vår viktigste oppgave er å yte god service til kystflåten i Nord-Norge. Kort sagt så er det fiskebåter i mellomklassen som kommer til oss. Tidligere var det båter oppunder 90 fot, men med endringer i reglene for fiske på kysten, så er båtene i mellomklassen blitt større. De er lengre, dypere og mer avanserte. Dette har gjort at vi må utvide anlegget

vårt, slik at vi kan møte kundenes krav, fortsetter han.

Tre faser Bedriften har, etter grundig planlegging, gjort en utbygging i tre faser. Først ble det bygget liggekai for større fartøyer. For to år siden var en ny og større slipp fullført, og nå er Troms Bygg godt i gang med å bygge hall over slippen. En hall som er om lag 37 meter høy og 70 meter lang. Totalt er det investert omlag 50 millioner på anlegget under Svolværgeita. - Ja, det er mye penger. Men det er ikke noe alternativ. I år 2000 bygde vi vår første slipphall, men utviklingen i næringen gjør at vi stadig må fornye oss, og når man investerer så må man ta steget fult ut. Kundene har også endret syklus i fisket. Før fisket man i vinterhalvåret, og når sommeren kom var det tid for slipsett og oppussing av båter. I dag fisker man hele året, og et verkstedopphold kan like gjerne komme mitt på vinteren. Da må vi være parat til å ta imot, og kunne tilby gode arbeidsforhold. Det kan ikke være slik at været skal stoppe et arbeidsoppdrag. Derfor er det meget viktig med hall. I tillegg fører en slipphall til betraktelig bedre arbeidsforhold for våre ansatte, forklarer Krogstad.

Samhold gir styrke Lofoten sveiseindustri har funnet sin naturlige plass i verkstedmiljøet i Svolvær, og Krogstad roser samarbeidet. - Det er sagt mange ganger før, men samarbeidet i verkstedsmiljøet i Svolvær er meget godt. Samtidig som vi er konkurrenter så samarbeider vi. Vi utfyller hverandre, utveksler kunnskap og deler erfaringer. Man kunne tro at

Svolvær er et lite sted for så mange verksteder, men det er viktig å få med seg at vi har kunder fra hele Nord-Norge, og konkurrerer dermed med bedrifter langs hele kysten. Da er det en kjempefordel at verkstedmiljøet i Svolvær er stort, og at vi kan tilby hva det skal være av tjenester. Det gjør det oss alle attraktive.

Østre havn Fremtiden da? Hvilken tro har du på den? - Jeg har stor tro på fremtiden. Det er gode ressurser i havet, og

Fakta Lofoten Sveiseindustri

Ungdommen: Sondre Krogstad og Håvard Dørum ser lyst på fremtiden til Lofoten Sveiseindustri, og gleder seg over at pilarene til den nye slipphallen er kommet opp.

• Antall ansatte: 25 stk. • Driftsinntekter 2013: 26 672 000 kr • Driftresultat 2013: 1 768 000 kr • Har betjent kystflåten siden 1972. • Utfører også tjenester til land­ baserte aktiviteter.

• Leverandør av Deutz og ­Baudouin marine diesel motorer og HS Marine kraner. • Produserer røropplegg og flytebrygger av PE- plastrør. • Lager/salg av relevante artikler.


fremtiden

Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Skjæring: Espen Edvardsen og Martin Olsen driver med reparasjoner. Foto: Trond Schultz

fiskerne er flinke. Fiskeriene har alltid opplevd svingninger i rammevilkår, og fiskeflåten har stadig endret og fornyet seg. Det vil den fortsette med i fremtiden, og da skal vi være beredt til å yte gode

tjenester i et moderne miljø, smiler han. Krogstad, som nå har overlatt den daglige ledelse av bedriften til sønnen Brynjar, trekker til slutt frem det viktige arbeidet som står

Verksted:Håvard Bye er igang med å reparere rør til kommunenes vannverk.

for tur i forhold til innseilingen til Østre havn i Svolvær. - Vi har fått forståelse for at innseilingen til bedriften ikke er den beste. Det er ganske trangt for større båter. Vågan kommune har

satt av penger til å gjøre innseilingen bedre, og dette er også en viktig brikke for at vi skal være en attraktiv aktør i fremtiden, avslutter bedriftslederen med.

Vedlik ehold: Gunnar Jakobsen og Mads Olsen (grønne hjelmer) arbeider sammen med mannskapet på OLAGUTT, Geir Lundli og Ivar Hansen.

11


12

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

SALT fikk pris

Årets gründerkvinner i nord: Kjersti Eline Tønnesen Busch og Kriss Rokkan Iversen i SALT. Bjarne Benjaminsen bjarne.benjaminsen@lofotposten.no

- Kriss og Kjersti er uredde og ambisiøse gründer - og utradisjonelle i måten de formidler kunnskap på, sa Karsten Nestvold, direktør for nordlandsavdelingen av Innovasjon Norge. - Selskapet SALT Lofoten AS er nyskapende og har vekstpotensial. Ikke minst går de to gründerkvinnene foran som rollemodeller, noe vi har lagt vekt på i årets kåring.

Anerkjennelse Tirsdag overrakte Nestvold prisen for «årets gründerkvinne» i Nordland, Troms og Finnmark til de to gründerne. Blomster og 50 000 kroner skiftet hender. Hele kontorfellesskapet av kunnskapsbedrifter, som deler lokaler med SALT i Svolvær, applauderte. - Da SALT først etablerte seg i 2010, var det mange her i Vågan som ikke skjønte hva det dreide seg om, sa kommunepolitiker Harald Hansen (leder i nærings- og planutvalget). - Det er blitt mer og mer tydelig hvilken viktig bedrift dette er. Vi står overfor store utfordringer med arealfordelingen mellom de ulike kystnæringene. Her ser vi at SALT bidrar med viktig kunnskap.

Vekstpotensial

Kriss Rokkan Iversen og Kjersti Eline Tønnesen Busch fikk pris for årets gründerkvinne(r) av Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet.

SALT gjør seg bemerket langt utover de nære kystområdene. Kunnskapsbedriften involverer seg nå både på Island og i Japan. - Den norske forvaltningsmodellen er en merkevare som kan selges internasjonalt, sier Kriss Rokkan Iversen. - En japansk forsker fortalte oss nylig: «Vi trenger et selskap som SALT i Japan», utbroderer Kjersti Eline Tønnesen Busch. 18. oktober skal de to presentere ideene sine for en jury i Oslo, ledet av Innovasjon Norges administrerende direktør. Da konkurreres det om en pris på en halv million kroner. - Dette er en veldig oppløftende anerkjennelse, som inspirerer oss til å jobbe videre for kystens framtid, sier Rokkan Iversen. - Vi vil vise ungdommen at det virkelig er ei framtid langs kysten, supplerer Tønnesen Busch. Nærings- og fiskeridepartementet står bak prisen sammen med Innovasjon Norge.


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Totalleverandør av fremdriftsmotorer og aggregat fra Scania, John Deere og Nanni. Vi har også Cummins fra 19 ltr. og oppover.

Lang erfaring kombinert med kvalitetsprodukter gir en uslåelig kombinasjon. Vi skreddersyr løsninger etter behov.

Nogva Svolvær AS, 8300 Svolvær. Tlf. 76066780, Fax 76066788, e-post svolver@nogva.no web: www.nogva.no

Kortere vei Bestill Råfisklagkortet! Oppgjøret disponibelt på konto enda raskere!

rafisklaget.no 77 66 01 00 | 77 66 01

00

I våre mange avdelinger har vi alt du trenger! SlipSetting

FlåteStaSjon

MekaniSk VerkSted

Butikk - For proFF og Fritid.

• Lengde 45 m • Bredde 9,5 m • Vekt 600 tonn • Traverskrane 5 tonn • Lifter med korg på begge sider av båten. • Overflatebehandling • Klassing • Fartøykontroll •Motor/Gir • Ombygging/reparasjon • Plate/Sveis • Glassfiber/Plast • Maskineri • Hydraulikk • Tømmer/Innredning

• Service, vedlikehold og reparasjon av redningsflåter, overlevelsesdrakter og annet redningsutstyr. • Vi utfører kontroll av brannslukkere og slanger. • Arbeidsklær/Verneutstyr • Slanger • Båter • Båtutstyr • Fiskeutstyr • Juksa/Linebruk • Hydraulikk • Suzuki utenbordsmotorer • Tau/Wire og Kjetting • Filter • Maling • Bunnstoff • Skruer • VVS • Pyro ovner

Øyaveien 69 - 8373 Ballstad. Tlf.: 76 05 50 90 / 76 05 51 00 Åpningstider: Butikk: Mandag–Fredag 7–16 / Lørdag 9–13 • Verksted/Flåteservice: Mandag–fredag 7–15

www.ballstad-slip.no

13


14

Lofotpostens næringslivsmagasin

30. oktober 2014

Tommelen opp: Daglig leder og eier av Jonassen Maskin, Raymond Jonassen (t.v.), har siden oppstarten i 2005 opparbeidet entreprenørfirmaet som i dag har ni ansatte. Her sammen med Willy Hansen, Kenneth Joakimsen og Glenn Gøran Jonassen. Alle foto: Geir Inge Winther

LOFOTEN

2014

PROGRAM LØRDAG 1. NOVEMBER Kl. 10.00 Messeportene åpner Kl. 11.00 Offisiell åpning av den 21. Lofoten Gave- og Håndverksmesse Kl. 13.00 Kåring av beste stand 2014 Kl. 15.30 Minikonsert med vår messetrubadur O. J. Hanssen Kl. 17.00 Messeportene stenger.

1. og 2. november i Lofothallen på Leknes

Vestvågøy Blomster vil demonstrere dekor av kranser o.l. under hele messa. Søndagsskolen, Lofoten Krets har sitt populære hoppeslott for barn i messas åpningstid.

Benytt gjerne vår gratis buss, som går hele lørdag fra Lofoten Gaver og Brukskunst i Leknes til Lofothallen. God parkering for biler utenfor butikken

Les mer på www.kystverket.no

Gave- og Håndverksmesse

Ballstad Ungdom og Idrettslags berømte kakebord står dekket i Lofothallen!

PROGRAM LØRDAG 1. NOVEMBER

PROGRAM SØNDAG 2. NOVEMBER

Kl. 10.00 Messeportene åpner Kl. 11.00 Offisiell åpning av den 21. Lofoten Gave- og Håndverksmesse Kl. 13.00 Kåring av beste stand 2014 Kl. 15.30 Minikonsert med vår messetrubadur O. J. Hanssen Kl. 17.00 Messeportene stenger.

Kl. 11.00 Messeportene åpner Kl. 12.00 Minikonsert med O. J. Hanssen Kl. 14.30 Hårshow v/Perlen frisør og brudesalong, Beethoven salong, Diadem salong, Chang Leonard Leknes og Salong Carina Kl. 15.30 Avslutningskonsert med O. J. Hansen Kl. 16.00 Lofoten Gave- og Håndverksmesse 2014 er slutt.

Vestvågøy Blomster vil demonstrere dekor av kranser o.l. under hele messa. Søndagsskolen, Lofoten Krets har sitt populære hoppeslott for barn i messas åpningstid. Velkommen tilbake til messa 7. og 8. november i 2015!

PRO SØN

Kl. 11.0 Kl. 12.0 Kl. 14.3

Kl. 15.3 Kl. 16.0


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Fra drosje til gravemaskin Innehaver av entreprenørfirmaet Jonassen Maskin på Leknes, Raymond Jonassen, er strålende fornøyd med tingenes tilstand. Geir Inge Winther

I den grad man kan ta frem ordene om å starte med to tomme hender, kan man gjøre det om Raymond Jonassen. Fra oppstarten med tre minigravere i 2005, ha tre ansatte i 2006, har han i dag en fyldig maskinpark og ni ansatte i firmaet Jonassen Maskin. - Jeg føler meg heldig som har stabile og stødige ansatte, så de skal ha æren for framgang og god drift i bedriften, fastslår sjefen sjøl, Raymond Jonassen.

11 år med drosjekjøring Etter 11 år med drosjekjøring, fant Raymond Jonassen tiden riktig for å skifte beite. - Jeg er oppvokst på gård med maskinarbeid, og har alltid likt å forme landskap, sier Raymond, og legger til at han i ungdomstiden hadde sommerjobb hvor han grov ned telefonkabler. - Maskinarbeid har alltid fasinert meg.

- Passe stor Med ni ansatte i entreprenørfirmaet, kan Jonassen Maskin betegnes som en middels stor bedrift. - Vi kunne vært flere ansatte og således påtatt oss større prosjekter, men jeg føler at vi er passe stor til at jeg kan holde tråden i hverdagen, sier Jonassen, før han stolt viser oss bedriftens nye verksted/ servicebygg i Storeidøya. - Nå er det ikke helt ferdig enda, men her får vi en lettere hverdag enn i plasthallen vi til nå har holdt til i. Det blir som natt og dag, smiler Raymond - som lover kaffe og kakefest for de ansatte når de flytter inn i nybygget som for-

ruten verksted/lager, inneholder oppholdsrom, garderobe og dusj. – Kanskje blir det en aldeles liten verkstedfest også, kommer det med latter fra sjefen.

Oppdrag: Jonassen Maskin opparbeider i disse dager byggefeltet ”Hellesjyen” i Stamsund for SF Bygg AS.

Stor asfaltsag: Jonassen Maskin er de eneste i Nord-Norge som kan tilby asfaltsag av en slik dimensjon.

Kvalifisert Jonassen Maskin setter sikkerhet og kvalifiserte arbeidsfolk i høysete. Derfor sørger bedriften for at arbeidsstokken blir kurset og oppdatert i faget. - Jeg syns det er nødvendig at bedriften har faglig kvalifiserte folk til de arbeidsoppgavene vi utfører, slik at arbeiderne er oppdatert på arbeidsoppgavene, sier Raymond. I 2008 fikk bedriften sentral godkjenning for grunn – og terrengarbeid.

Arbeid nok Siden den spede oppstart i 2005 med tre minigravere, og frem til i dag hvor bedriften blant annet betjener 2 borevogner, 3 lastebiler, 7 gravemaskiner, hjullaster og traktor, har arbeidsordrene strømmet inn. - Vi har nok å henge fingrene i, og ser ingen mørke skyer på himmelen i overskuelig fremtid, fastslår Raymond Jonassen i Jonassen Maskin.

Nytt verksted: Entreprenørfirmaet Jonassen Maskin får ifølge eier en ny hverdag når man flytter fra dagens plasthall og inn i det nye verksted/ service­bygget i Storeidøya.

Dyktig arbeidsstokk: Sjefen sjøl, Raymond Jonassen, gir arbeiderne en god del av æren for god drift.

Kakefest: Raymond Jonassen lover de ansatte kaffe og kakefest når man flytter inn i nytt verksted/servicebygg.

15


16

30. oktober 2014

Nyetableringer Lofotpostens næringslivsmagasin

Fram til 1. oktober er det etablert 115 nye bedrifter i Lofoten. Her finner du oversikten over alle. kai.nikolaisen kai.nikolaisen@lofotposten.no

MOSKENES: Bfisk AS, Sørvågen: Kystfiske. Bringen AS, Reine: Drift av butikk med salg av blomster og gaveartikler. Hotell Reine AS, Reine: Hotell- og restaurantdrift. Knut Anders Fredriksen, Reine: Kystfiske Lofoten Bed and Boat AS, Å: Utleie av rom, båtutleie, kafe, ­produksjon og salg av kunst- og håndverksprodukter. Skjæret Eiendom AS, Reine: ­Eiendom. Solbjørn AS, Reine: Kystfiske. Stig Peder Johansen AS, Tind: Snekker. Å rorbuer AS, Å: Rorbuutleie.

FLAKSTAD: Flakstad Arctic AS, Ramberg: Reiseliv, reiselivsproduksjon, salg, utleie og produksjon av kajakk, surf og kite Sea & Summit AS, Skjelfjord: Organisering og gjennomføring av aktivitetspakketurer.

VESTVÅGØY Advokat Monica Samland AS, Leknes: Advokatvirksomhet. Aksmo AS, Gravdal: Offshore/onshore arbeid. Andersen & Sønn fortransport AS, Bøstad: Maskinentrepenør. Butikk 1 Ballstad AS, Ballstad: Dagligvarebutikk. Complaid AS, Ballstad: Salg, service og tilpasning av hjelpemidler til bevegelseshemmete. Cromlech Invest AS, Leknes: Aksjer og eiendom. Damperiet AS, Ballstad: Eiendom. FTN holding AS, Leknes: Investeringsselskap. Fysioterapeut Astrid Rydland Aasen, Ballstad: Fysioterapi. Haug maskin og transport; Gravdal: Entrepenør. Hopland utviklingsselskap, Gravdal: Eiendom. Last viking production AS, Stamsund: Filmproduksjon. Leknes negledesign AS, Leknes:

Hand-fotpleie og negledesign. Lena Krogh, Leknes: Frisørsalong. Lofoten bilverksted, AS, Skulbru: Bilverksted. Lofoten båtlag AS, Ballstad: Veteran­båtforening. Lofoten Cuicine AS, Leknes: ­K afevirksomhet. Lofoten matpark AS, Leknes: Nærings­utvikling. Lofoten sport & fritid AS, Bøstad: Sportsbutikk. Lofoten UL DA, Leknes: Merkevare­bygging. Lofotencamp AS, Storfjord: Drift av campingplass. Lofothau Eiendom AS, Mærvoll: Eiendomsselskap. Lofothav II AS, Leknes: Kystfiske. Lofothus AS, Stamsund: Opp­ føring av bygninger. Lofotkokken Skjærbrygga AS, Stamsund: Kafe/restaurantdrift. Lofotleger AS, Leknes: Legesenter. Loss Finstad holding AS, Leknes: Investeringsselskap. Maja Fiskebåtrederi AS, Stamsund: Kystfiske. Mosseng holding AS, Leknes: Investeringsselskap. Myklevik gartneri Stamsund: Gartneri. Pål Kruger Invest eiendomsutvikling AS, Stamsund: Eiendom. RHS Holding AS, Leknes: Investeringsselskap. Ronny H AS, Leknes: Kystfiske. Sjøhaug Bygg AS, Gravdal: ­Snekker. Skipsutstyr AS, Gravdal: Import, produksjon og salg. Skjærbrygga AS, Stamsund: ­Eiendom. Statles rorbu- og konferansesenter AS, Mortsund: Drift av reiselivs­ anlegg. Transistor G.O. AS, Ballstad: Investerings­selskap. Ure Invest AS, Ure. Investeringsselskap. Vareid AS, Leknes: Kystfiske. Vestvågøy Taxi AS, Leknes: ­Taxisentral. Vian rør AS, Leknes: Rørlegger. VLTM AS, Leknes: Pubdrift. Øysprinten AS, Leknes: Drift av båt. Østeig Holding AS, Stamsund: Investeringsselskap.

Butikkdrift Vidar Kristensen, ­Svolvær: Kioskdrift. Bæremæ AS, Svolvær: Frisør. Cromagnon AS, Kleppstad: Utleie av arbeidskraft. Dreyers gate 72 AS, Henningsvær: Investeringsselskap. Finnholmen AS, Henningsvær: Hotellvirksomhet. Fjordbakk Senior AS, Svolvær: Kystfiske. Gerds blomster AS, Svolvær: Blomster­butikk. Hammerstad camping AS, ­Vaterfjord: Campingplass. Harald S. Eiendom AS, Svolvær: Eiendom. Henriksen Bygg AS, Henningsvær: Byggevirksomhet. Hovsund AS, Gimsøysand: ­Fiskekjøp. Kristiansen & Paalgård Glass AS, Henningsvær: Glassblåseri. Lamholmen Festivalen AS, ­Svolvær: Musikkfestival. Lex Lofoten AS, Svolvær: ­Eiendom. Lofotdykk AS, Kabelvåg: ­D ykkertjenester. Lofoten Fishfarm AS, Kleppstad: Fiskeoppdrett. Lucrum Invest AS, Svolvær: Investerings­selskap. Manuellterapi Svolvær AS, Svolvær: Manuellterapi. Manufacturing Norway AS, ­K abelvåg: Tekstilhandel. MdesignAS, Kabelvåg: Salg av dekk, felger og bilutstyr. Mzoli AS, Svolvær: Investerings­ selskap. Neso Utvikling AS, Svolvær: ­Utvikling og fornyelse av produkter og tjenester. New Ariana Exhange Limited, Svolvær: Pengeoverføring.

North Invest AS, Svolvær: Investerings­selskap. Pause, Svolvær: Freelanceoppdrag. Radako AS, Svolvær: Investeringsselskap. Roma kafe- og restaurant, Svolvær: Kafedrift. Rystad kystfiske AS, Laukvik: Kystfiske. Sevi Turbo Svolvær AS, Svolvær: Import, salg og service av motorer. Sisu Design Lab AS, Svolvær: ­Grafisk design. Skrovabutikken AS, Skrova: ­Eiendom. Snarkjøp Digermulen AS, ­Digermulen: Butikkhandel. Svolvær Rør AS, Svolvær: Investeringsselskap og salg av tjenester. Svolvær Seafood AS, Svolvær: Salg og kjøp av fisk. Thea Kleppstad AS, Kleppstad: Kystfiske. Tind Arkitektur AS, Svolvær: Arkitekt­tjenester. Totra AS, Svolvær: Investerings­ selskap. Totra Eiendom AS, Svolvær: Eiendoms­selskap. Trebejo AS, Svolvær: Lekebutikk. Yngve Fredriksen Invest AS, ­K abelvåg: Investeringsselskap.

VÆRØY: Arnesen Eiendomsselskap, Værøy: Eiendom. Arnesen Graveservice AS, Værøy: Anleggsvirksomhet. Arnesen Investment AS, Værøy: Investeringsselskap. Røstgård Bygg AS, Værøy: Snekker.

RØST Røst Taxiservice, Røst: ­Drosjekjøring.

VÅGAN: Allu eiendom AS, Kabelvåg: Eiendoms­selskap. Arkt-Is AS, Svolvær: ­Iskakeproduksjon. Azzist AS, Svolvær: Konsulent.

Mona Wangsvik Hansen og Reidun Wangsvik etablerte Butikk1 Ballstad AS på Ballstad i sommer. Foto: Kai Nikolaisen


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Snowek

vinterredskaper for traktor og hjullastere

ASA Maritim AS utfører skipskonsulenttjenester og teknisk rådgivning. Bistår alle som har fiske og fangstfartøy, oppdrettsfartøy, arbeidsbåter og mindre lastefartøy, mellom 8 – 50 meter. Følgende tjenester kan utføres: • Kontroll av fartøy under 15 meter • Tegninger og beregninger, for alle fartøy • Stabilitetsberegninger for fartøy mellom 8-15 meter • Stabilitetsberegninger for fartøy mellom 15 – 50 meter • Tonnasjeberegninger • Bistand ved ombygging • Prosjektering av nybygg, skipsdesign • Prosjektering av ombygginger

• V-plog • Fjærilsplog • U-plog (klappving) • Sandspreder Fleksibelt festesystem.

Samarbeidspartner: Polarkonsult AS, Harstad (Godkjent foretak for fartøy under 15 meter) ASA Maritim AS, Postboks 723, Besøksadresse: Sjøgata 16, Snekkerifabrikken, 8310 Kabelvåg. Tlf: 416 18 383, web: www.asamaritim.no

Salg • Service • Utleie Jennestadosen, 8416 Sortland - Tlf. 915 42 799

www.vemas.no

Selskapene Dahlberg & Sønner AS og Stokvik & Nøren AS har fusjonert, og kommer fra nå av til å ”seile videre under nytt navn og flagg”. Det nye selskapet heter DSN Entreprenør og er et aksjeselskap hvor mange av de ansatte også er eiere. Vi er stasjonert i Industriveien 11, Osan, Svolvær. Vi har veldig god tro på frem-tiden og håper å kunne fortsette å serve gamle og nye kunder med god kvalitet, både gjennom produkt og utførelse. DSN Entreprenør har eget arbeidslag i vest-Lofoten og tilbyr varer og tjenester i hele Lofoten. Hovedsatsingen vår er entreprenørvirksomhet med oppføring av alt fra store leilighetskom-plekser til småhus. I tillegg til en nå enda større stab med tømrere, tilbyr vi flislegging og en rekke spesialoppdrag, som for eksempel stålarbeid, båtinnreding, oppjekking av små og store bygg og konstruksjoner, samt etterisolering/ innblåsing av Isofiber. Vi er også store på kjøkken, har mange utstillinger, og tilbyr innredninger fra kvalitetsleverandørene FOCUS Interiør og Sigdal, samt det franske kvalitetskjøkkenet Arthur-Bonnet

17


18

30. oktober 2014

Selger smaken av Lofoten Lofotpostens næringslivsmagasin

«Lofotpils» ­kommer i salg første uka i ­desember. Målet er å gi deg smaken av rå natur. SILJE REISTAD CHRISTENSEN

Lofotposten møter idemakeren bak Lofotpils, Thorvardur Gunnlaugsson kort tid før øltankene og bryggeutstyret ankommer Svolvær. Produksjonen foregår i Dobbeltfrysa i havna i Svolvær. Øl skal tappes på bokser, flasker og fat skal tappes, og dette tar plass. Det vises tydelig når han viser rundt i lokalene. Hele bygget fylles med produksjonsutstyr. Et firma i Tyskland med 337 års erfaring lager bryggeriutstyret, og tappelinjene kommer fra Italia. Men ølet – det er fra Lofoten.

Klart i desember - Tidligere håpet vi å ha ølet klart i begynnelsen av november, men det er forskjøvet til første uka i desember, forteller Thorvardur. – Det har vi gitt beskjed om til Vinmonopolet, og vi har satt av en «releasedag» 30. november på Hurtigruten som går fra Stokmarknes, til Svolvær og Stamsund.

Hvordan vil du beskrive Lofotpils? - Det er et lokalt øl, svarer Thorvardur. - Vi er veldig opptatt av å selge smaken av Lofoten. Her i Lofoten får man tak i alt innen fisk, kjøtt, krydder, melk. Fantastiske produkter og fantastiske produsenter. Men det mangler drikke. Vi vil inn i det «lofotske måltid», se at Lofotpils kan stå på bordet med fisk eller kjøtt. Vi ser også et marked innenfor restaurantnæringa. Ikke bare i Lofoten, men også i Oslo. Det er interesse for lofotølet, forteller han. - Vi bryter litt med andre mikrobryggerier. De skal overgå hverandre med mye smak, masse humle eller kraftig smak. Vi ønsker å lage et øl som folk liker. Vi er jo fortsatt mikrobryggeri, men vi ønsker ikke at det skal være sånn at noen smaker på ølen vår, og tenker at det er «interessant» og går over til vanlig øl. Vi håper de heller skal ta en flaske til!

- Vi fikk veldig positive tilbakemeldinger. Da dagene var over, hadde vi delt ut smaksprøver til 4500 personer! Alle fikk smake de tre typene vi hadde med, og det var et utrolig tempo. Vi sto bare og tappet hele dagen, forteller han.

Populære smaksprøver

Viktig med råvarer

I februar deltok Thorvardur og Lotopils på messearrangementet «Smak» i Oslo. På forhånd ble det produsert smaksprøver av Lofotpils, med ekte lofotvann slik det alltid skal være. Smaksprøvene ble tatt varmt imot under messa i Oslo.

At Lofotpils skal lages med vann fra Lofoten er viktig for Thorvardur og resten av teamet.

Thorvardur utenfor lokalene der Lofotpils skal brygges fremover.

- Det var spesielt interessant å se reaksjonene på at ølet var brygget med vann fra Lofoten. Mange bemerka seg at det hadde en frisk og god smak - at det var en friskhet over produktet. Det gjaldt alle tre, og da velger jeg å konkludere med at det er på grunn av vannkvaliteten, sier Thorvardur og smiler stort. Han viser frem bilder av de nye flaskene og boksene som kommer i salg i desember. Logoen til Lofopils er det kunstner Lars-Erik Karlsen som lagde det første utkastet til. Deretter er det videreutviklet i samarbeid med et designfirma i Danmak. - Vi er veldig fornøyde, sier Thorvardur.

- Det er det viktigste av alt. Øl består av 93-95 prosent vann, så det er klart at det er viktig for resul-

tatet. Bygget kjøpes fra Tyskland, legger han til. – Det er kun ett bryggeri i Norge som har begynt å eksperimentere med norsk bygg. I tillegg røper han at Lofotpils er i kontakt med Aalan Gård på Vestvågøy for muligens å bruke krydder fra dem i fremtiden, og bygg. I sommer har det blitt gjort en prøve med å så bygg som skal tas med til Tyskland for testing. – Vi må se om det kan lages malt av det, forklarer Thorvardur. Nå ser han frem til desember da ølet skal være mulig å få tak i på Vinmopolet. Da vil man finne både hveteøl og julebrygg med Lofotpils-logoen i hyllene. Lofotpils i dagligvaren følger straks etter. Så folk kan begynne å glede seg til å smake på Lofotpils? - Ja det håper jeg inderlig de gjør. Man kjøper den lokale smaken. Vi er veldig fokusert på det, det er jo Lofoten vi selger!

Slik vil flasken med Lofotpils se ut når den kommer i butikk.

Lokalet er stort og ”helt perferkt”, i følge Thorvardur selv.


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Bygget har ankommet Svolvær fra Tyskland. Foto: Silje Reistad Christensen

ALF BREKKEN & SØNNER AS har 130 medarbeidere som sammen besitter en unik kunnskap over et bredt fagfelt. Vi har som mål å utføre arbeidet med høy kvalitet og tilfredsstille kundens behov.

Vi søker erfarne førere til gravemaskiner, lastebiler og borerigger med arbeidssted fortrinnsvis i Nordland og Troms

Vi utfører alle typer anleggsarbeid over og under vann.

• Totalanbud • Sprenging • Graving • Maskintransport og spesialtransport • Salg av grus, pukk og jord • Maskinutleie • Bro- og kantsteinarbeid

• Stikning og oppmålings tjenester med GPS • Riving • Mobilknusing • Utleie av eiendom • Utleie av containere • Veibygging

• Opparbeiding av tomter • Salg av sprengstoffer/ tennmidler • Brøyting • Fjellsikring • Erosjonssikring

Trenger du hjelp til prosjektering og utvikling av dine ideer? Ta kontakt for et uforpliktende pristilbud på: post@brekken.as / 760 81355

• Dykkertjenester • Slep • Bunnkartlegging • Berging og heving • Massetransport på sjø • Mudring

19


20

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

«Vi utvikler mennesker» Bedriftene tilbyr formidling av arbeidskraft til næringslivet, arbeidstrening og tilrettelagt arbeid for personer som av kortere eller lengre varighet, står utenfor ordinært arbeidsmarked.

Vekst-bedrifter i Lofoten og Vesterålen: Vestvågøy ASVO AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

«Fellesskap, utvikling og vekst» 760 54130 post@vvasvo.no www.vvasvo.no

Vågar Produkter AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

76 06 97 70 post@vagar-produkter.no www.vagar-produkter.no

Hadsel ASVO AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

«Arbeidsglede & Utvikling» 76 11 86 00 post@hadselasvo.no www.hadselasvo.no

Lødingen Arbeidssenter AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

«La oss gjøre det» 76 93 34 90 post@laoss.no www.laoss.no

Sortland Arbeidssenter AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

«For menneskelig vekst» 76 12 38 11 post@sortland-arbeidssenter.no www.sortland-arbeidssenter.no

Øksnes Vekst AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

«Mestering skaper vekst» 924 64 834 hildegunn.arntzen@oksnesvekst.no www.oksnesvekst.no

Vesterålen Vekst AS Telefon: Mail: Hjemmeside:

«Vi gjør begrensninger om til muligheter» 916 64120 a.abrahamsen@vvas.no www.vesteralenvekst.no

For nærmere informasjon om ulike produkter og tjenester, gå inn på hjemmesidene til den enkelte bedrift.


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Ivar og Lene fra Bulia Plast AS.

Foto: Silje Reistad Christensen

Miljøvennlige plasteksperter Bulia Plast lager miljøvennlige produkter i flotte omgivelser på Mølnarodden. SILJE REISTAD CHRISTENSEN

Bedriften har spesialisert seg på å produsere plastkonstruksjoner, drive reparasjon og bygge flytebrygger. – Produktene våre er miljøvennlige, og det brukes ingen gass for å produsere dem, forklarer Ivar. – De har lang levetid, opp til 50 år. Vi bruker heller ikke kjemikalier i produksjonen vår, sier Ivar Karlsen som er daglig leder i Bulia Plast. Hvilke oppdrag får dere flest av? - De fleste forespørsler og oppdrag går på flytebrygger, men vi har også mange jobber i forbindelse med rør og installasjoner i båter, til vannverk og oppdrettsnæringen, forklarer han. Hvor lang tid tar det å bygge en flytebrygge? - Et understell til en flytebrygge på 2,5 x 12 meter tar rundt to og en halv dag.

Flytebrygger bygges stadig hos Bulia Plast.

Hvor store flytebrygger kan dere produsere?

- Vi har egentlig ikke noen begrensning på hvor store de kan være, den største vi har produsert til nå er 72 meter, forteller Ivar Karlsen.

Fakta: Bulia Plast er et familieforetak. Et selskap med kompetanse på plastkonstruksjon, produksjon og reparasjon. Bulia Plast leverer flytebrygger. Selskapet ble registrert våren 2005 og holder til i egne lokaler ved E-10 og Mølnarodden i Flakstad kommune. Produktene deres tillater også selvbygging, og har en konstruksjon som krever lite vedlikehold. Selskapet leverer over hele Norge, med Nord-Norge som største nedslagsfelt. Ivar Karlsen er daglig leder, og Line Karlsen sitter med det økonomiske ansvaret

21


22

30. oktober 2014

Jakter på ­histor Lofotpostens næringslivsmagasin

Filmprodusent Ingvill Warholm er kontinuerlig på jakt etter gode historier. Nå orienterer hun seg i et nytt marked: Næringslivet i Lofoten. Jon Olav Larsen

Vi møter den blide 35 åringen på hjemmekontoret hennes på Leknes. Etter flere år i Trondheim, flyttet hun tilbake til øyriket vårt i 2012. Hun er tv-producer og filmfotograf i sitt eget firma Warholm Film. – Jeg har hatt firmaet i 10 år, men er i en ny situasjon siden jeg nå har base i Lofoten. Tidligere har jeg arbeidet mye med forsknings- og vitenskapsstoff, blant annet for Newton og Schrödingers Katt i NRK. Men nå etter jeg har flyttet hjem, ønsker jeg i tillegg å orientere meg mot lokalt næringsliv, sier Ingvill som er oppvokst på Gravdal. Lofotprodukt AS er den første bedriften hun har fått oppdrag fra her hjemme. For dem har hun produsert en lengre opplæringsfilm for nye ansatte, en kortere presentasjonsfilm rettet mot eksterne samarbeidspartnere, og nylig: En feelgood jubileumsfilm i anledning 20-års jubileet til bedriften. Hun har tidligere gjort oppdragsfilmer for Sport 1, Forskerfabrikken AS, Hadeland Glassverk, ISS Facility Services med mer. For tiden arbeider hun med en oppdragsfilm for SALT og Kvinnekonferansen i Lofoten.

– Filmmediet er veldig godt egnet til formidling fordi det på en effektiv måte kan koble informasjon med opplevelse. På relativt kort tid kan man sette en stemning, gi en essens av en tematikk, og skape interesse rundt et fagfelt, forklarer Ingvill, og legger til at mange er opptatt av de spredningsmulighetene som finnes på Facebook og YouTube for å få sin historie ut i verden. – I tillegg kan en film være en bra måte å starte et møte, eller en presentasjon på. Det gir raskt noen inntrykk som gir felles referanser for videre diskusjon, sier hun.

Impulser utenfra Høstsola skinner inn fra de to store vinduene på Ingvills kontor og fyller rommet. Fra en dør kan hun spasere rett ut på plenen når hun skal ha en pause fra arbeidet. Foran Mac’en redigerer hun video og lyd, skriver manus og leser inn fortellerstemme. Hvordan er det å ha Lofoten som base? – Det er fantastisk fint. Så må man litt ut i verden og få litt andre impulser av og til. De fleste opptakene gjør jeg utenfor Lofoten. Men Lofoten er et veldig fint sted å trekke seg tilbake for å jobbe konsentrert med en produksjon. Også er jeg veldig glad i naturen her, det er den viktigste grunnen til at jeg flyttet hjem. – Det er veldig artig å gjøre oppdrag lokalt, men det er klart at jeg hadde ikke flyttet opp hit om jeg ikke hadde hatt kompetansen min fra Trondheim og nettverket der. Jeg jobber fortsatt mye opp mot NRK og Nova Vision AS som selger produksjoner inn til NRK. Det er

her hoveddelen av inntekten min ligger, forteller hun.

Oppdrag i utlandet Flere av foto- og redigeringsoppdragene for Nova Vision har vært i utlandet. Siste produksjon er vitenskapsdokumentaren «Himmel og helvete i den hellige by» som omhandler apostelen Filips grav, og inngangen til det hedenske dødsriket i Hierapolis i Tyrkia. En dokumentar om arkeologiske utgravninger av internasjonal karakter. Dokumentaren ble solgt til NRK tidligere i år, og er nylig solgt til Vetenskapens Värld i svensk tv. For øyeblikket jobber Ingvill med en engelsk versjon av «Fra romstasjonen til Lofoten», om NASA-astronaut Rex Walheim fra USA og kunstmaler Scott Thoe fra Stamsund. Dokumentaren er vist flere ganger på NRK. Ingvill og produsent Sverre Krüger i Nova Vision håper å få vist den også for et utenlandsk publikum.

Savner likesinnede Et annet ønske Ingvill har, er at det blir flere som driver med film i Lofoten. Slik at hun får flere å samarbeide med lokalt. – Det jeg savner mest fra Trondheim, er det redaksjonelle miljøet og folk fra samme fagfelt som jeg kan diskutere med. Hun trekker likevel frem det gryende filmmiljøet som er her, ikke minst ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg, som nå jobber for å få høyskolestatus. – Dette er en skole som er mer kjent ute i filmbransjen enn den er her hjemme. Da jeg studerte på Lillehammer fikk jeg ofte spørsmål om hvorfor jeg ikke studerte i Kabelvåg, de tiltrekker seg gode forelesere og utdanner veldig flinke kunst- og filmarbeidere.

Ansatt i Newtonredaksjonen Ingvill har en kombinasjon av praktisk og teoretisk film-/ TV-utdannelse fra NTNU og Høgskolen i Lillehammer. Allerede første året hun studerte film, i 2002, begynte hun å ta foto- og redigeringsoppdrag for produksjonsselskapet Nova Vision AS. Etter hun var ferdigstudert fikk hun jobb som producer i Newton, det populære

vitenskapsprogrammet på NRK for barn og unge. – Da jobbet jeg med manus, regi og redigering av Newtonsendinger. Etter hvert oppdaget jeg at det også var mange spennende oppdrag man kunne få utenfor NRK-systemet, så siden 2010 har jeg vært frilanser på heltid. Samme år kjøpte Ingvill seg et feriehus ved Haveren i Nord-Borge, stadig oftere tok hun jobben med seg dit. Så dukket det opp et 10 måneders vikariat som journalist i Lofotposten, som hun hev seg på. I løpet av denne perioden kjøpte hun leiligheten på Leknes, og bestemte seg for å fortsette å være frilanser herifra, men da innen sitt opprinnelige fagfelt: Film- og tv-produksjon.

Kamera på fjellet I Lofoten er det kort vei til drøssevis av fjelltopper, det vet Ingvill å benytte seg av. For eksempel kan man i dokumentaren «Fra rom-


23

orier

Ingvill Warholm (35) er tv-producer og filmfotograf i sitt eget firma Warholm Film.

stasjonen til Lofoten» se stilige opptak fra høyreiste Haveren og Himmeltinden. – Om jeg skal på fjelltur tar jeg alltid med meg speilrefleksen. Den er lett og bære, og tar gode videoopptak. Og du kan være sikker på at jeg får bruk for opptakene en eller annen gang, sier hun og ler. Den spreke frilanseren har et fullformat speilreflekskamera, Canon 5D Mark III. Til vanlig er det et Sony Ex3-kamera som hun filmer med. – For meg er det viktig at utstyret er av god kvalitet, samtidig bør det være lett å bære med seg, og raskt å rigge opp slik at man ikke går glipp av det fine lyset mens det er der, eller gode situasjoner. Det viktigste er ikke nødvendigvis hvor dyrt utstyret er, men hvilken historie man forteller og hvordan man forteller den, slår hun fast.

Hang ut av helikopter Nå er Ingvill i sluttredigeringen

av en ny sesong av dokumentarserien «Levende landskap» for Nova Vision. Den handler om kulturlandskapet i Norge, og menneskets plass i dette landskapet. Fem halvtimes program, med forskere, bønder og gründere i distriktene, skal sendes på NRK i 2015. Under innspillingen til forrige sesong, som ble sendt på NRK i 2012, tok Ingvill spektakulære opptak mens hun hang ut fra et helikopter. Blant annet mens det suste over Møysalen, Reine og Hauklandstranda. – Vi fløy fra Harstad til Reine og tilbake igjen. Da vi fór over de største fjellene så var det opp med døra, vippe helikopteret til siden og henge ut og filme. Det var fantastisk, smiler hun mens det glitrer i øynene hennes.

Viktig med mening Gjennom jobben kommer Ingvill i kontakt med mange spennende folk. Og hun får fordype seg i en

Foto: Jon Olav Larsen.

rekke ulike tema. Hun legger vekt på at filmene skal ha et ordentlig faglig innhold. – Det er viktig for meg at det er mening i de produksjonene jeg gjør. At jeg føler at jeg bruker mediet til noe konstruktivt, sier den sympatiske jenta. Hun forteller om et arbeid hvor man bruker veldig mye av seg selv. – Du får jobbe strukturert og analytisk med ny kunnskap, samtidig som du får jobbe kreativt med det. Det å kunne jobbe med koblingen mellom lyd og bilde, er fascinerende. Også er det veldig spennende å se hva de medvirkende har å by på. Mye står og faller på selve opptaksdagene. Det er få dager som settes av til opptak. Store ressurser og lang planlegging ligger bak. – Så det er viktig at alt fungerer. Teknikken, at du får innholdet du skal ha, og at folk leverer foran kamera. Etter en god dag, er det veldig artig å komme hjem å se

på materialet. Har det vært god energi på opptak, så har du den gode energien med hjem. Materialet du har er levende, sier Ingvill og smiler bredt.


24

30. oktober 2014

Ledende innen ­vannbehandling Lofotpostens næringslivsmagasin

Lofotposten besøkte Sterner AS på Leknes. Silje Reistad Christiansen

Sterner AS tidligere navn Sterner AquaTech AS er i dag en ledende og største med norsk eiere innen vannbehandling. Selskapet leverer prosesskomponenter og komplette systemer innen rensing, gassutveksling, filtrering og desinfeksjon av vann innenfor drikkevann, akvakultur, prosessvann og avløpsvann. Sterner ble startet 1990 og har 25 års jubileum i 2015. Det er i dag 36 medarbeidere i selskapet som

hadde en omsetning på kr 144’ mill. i 2013. Gründeren og daglig leder Bjarne E Pettersen, har sterke røtter i Lofoten der han er født og hadde sine første leveår på Ballstad i Lofoten. - Avdeling 1 Leknes ble startet høsten 1995, som for øvrig var det første avdelingskontoret til Sterner, forteller avdelingsleder Kåre Olsen. - Min første medarbeider på Leknes ble ansatt i 2003 som i dag består av 5 medarbeidere. Sterner har hovedkontoret på Ski utenfor Oslo og avdelinger i Bergen og Porsgrunn. Sterner har også et datterselskap i Inverness i Skottland.

Fokuserer på fiskeoppdrett - Hovedområdet er vannbehandling, sier Kåre. - Først og fremst fiskeoppdrett. Det er jo et område hvor det brukes mye vann og det er behov for mye rensing. Det kommer mye vann inn og vann ut fra fiskeoppdrett. Sterner er tufta på oppdrettsnæringa. - Sterner er i dag også tungt inne på drikkevann og industri, som er viktig del av vår satsing. Sterner har levert mange av de største vannverkene i Norge, sier Kåre. - Vi har hatt leveranser rundt i hele verden fra syd-Amerika, Japan, Taiwan, Russland, Canada,

USA, Iran for å nevne noen. Så vårt arbeidsområde er ikke begrenset innen Nord- Norge. - Sterner har hatt jevn vekst siden starten og har hatt god økonomi, forteller Kåre. I følge Sterners nettsider er deres visjon «å tilpasse moderne teknologi i en økonomisk, brukervennlig og sikker løsning, der både levetid og driftskostnader er fordelaktige.» - Daglig leder Bjarne E. Pettersen, som ofte besøker vår avdeling og har naturlig nok et spesielt forhold til vår avdeling, har utalt en gang «at alt startet her i Lofoten», sier Kåre.

AutomAsjon og kuldeteknikk for handel, industri og fiskeri Automasjon og kuldeteknikk for handel, industri og fiskeri Proff Kulde AS leverer varer og tjenester innen automasjon og kuldeteknikk i Lofoten og Vesterålen. Vi tar også på oss oppdrag i resten av landet på forespørsel. Vi leverer det meste innen kulde- og varmepumpeteknologi Kontakt oss for en uforpliktende gjennomgang av behovene i din bedrift. Vi tilbyr alle produkter og tjenester du har behov for. n n n n n

Service og vedlikehold Delesalg Nyleveranser Tilsynsavtaler Kjøle/fryselager

n n n n

Ismaskiner RSW Varmepumper Pumper til alle formål

Kontakt oss for tilbud Til sammen har vi lang erfaring på bygging, oppstart og service på store industrielle kuldeanlegg og varmepumper.

975 34 147 | post@proffkulde.no | www.proffkulde.no


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Fra venstre; avdelinglseder Kåre Olsen, servicetekniker Mario Kovacevic, servicetekniker John Halvard Ovesen og prosjektleder Morten Arctander. Servicetekniker ­William Spilsberg var ikke tilstede. Foto: Silje Reistad Christiansen

Søk kunnskap hos oss! Vi tilbyr et bredt spekter innen videregående opplæring, maritim fagskole og diverse kurs/studier.

VG1 og VG2 Naturbruk/ Fiske og fangst / Maritime fag VG1 og VG2 Restaurant- og matfag/ Kokk og servitør

Vårt nye sikkerhetssenter står ferdig i desember 2014! Her tilbyr vi opplæring til fiskere og sjøfolk - sjekk vår kursportal på www.opuslofoten.com OPUS Lofoten tilbyr dessuten kompetansehevende kurs og studier innenfor blant annet: Voksenopplæring (sjømatfaget, akvakultur, helsearbeiderfaget, mm.) Maritim opplæring ( ARPA, Kystskipper, Fritidsbåt, Båtførerprøven) Radiosertifikatkurs (GOC, ROC, ARPA, VHS) i samarbeid med Lofoten Maritime fagskole

25


26

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Fakta: King Oscar i Svolvær lager fiskehermetikk av forskjellig slag, med utgangspunkt i lokale råvarer. Tidligere i år skrev Lofotposten om at holdingselskapet King Oscar kunne bli flyttet i løpet av 2014. Fabrikken har ikke flyttet seg, men har fått nye eiere.

Arve Iversen er fabrikksjef ved King Oscar i Svolvær. Foto: Silje Reistad Christiansen


Eiere med framtidsperspektiv

Lofotpostens næringslivsmagasin

Lofotpostens næringslivsmagasin

- Et evighetsperspektiv, sier fabrikksjef Arve Iversen, som er fornøyd med at King Oscar har fått nye ­eiere. Silje Reistad Christiansen

- Det var en prosess hvor det ble vurdert å finne annen lokalitet i Svolvær, der vi ikke kom i mål, forklarer fabrikksjef Arve Iversen. – Det er nå bestemt at vi blir der vi er, og vi har ingen andre planer. Det var aktuelt i forhold til beliggenheten her med tanke på utviklinga i Svolvær fremover, at byen vokser mer og mer denne

veien. Noen var interessert i å kjøpe bygget, og da så vi på muligheten til å etablere oss en annen plass i byen. En ren forretningsmessig vurdering i forhold til å finne en mer egnet plassering i forhold til fremtiden. King Oscar i Svolvær og i Polen er solgt til Thai Union Frozen Foods (TUF), som er børsnotert i Bangkok. - Den prosessen startet litt tidligere enn forventet, sier Arve. – Våre tidligere eiere var i kontakt med flere aktuelle kjøpere. Thai Union meldte seg på banen og var veldig interessert i å kjøpe King Oscar. Det hele foregikk ganske fort, og i september var avtalen klar. Det eneste som vi nå venter på at er at

konkurransemyndighetene i Polen må godkjenne transaksjonene. Det er under utredning nå, og er ikke forventet å bli noe problem. Selskapet Thai Union har over 35 000 ansatte, omsetter for 23 milliarder og har fabrikker spredt rundt på de fleste kontinentene. - De er en industriell eier innenfor bransjen vår, og er den største innenfor hermetisk tunfisk i verden. De er spesialister på sjømat. Hva betyr eierskiftet på sikt for King Oscar? - Det som er interessant er at vi nå blir etablert som eget forretningsenhet. Vi vil drive som før, men får tilgang til et mye større

marked med det nettverket vi har. Vi går fra å være eid fra et finansieringsselskap, som har mål om å restrukturere, selge og tjene penger på det. Thai er en industriell eier innenfor samme sjanger som oss. Det er et evighetsperspektiv, med langsiktig tenking. - Vi kommer til å drive vår strategi og forretning som vi har gjort tidligere. Hovedproduktene som torskelever, postei og disse tingene vil produseres fremover. Får vi tilført andre ting, så er det et kjempepluss, men det er for tidlig å si noe om. Vi investerer også nå noen millioner i å oppgradere ytterligere kapasitet her, og mot hovedsesongen fra januar til april, blir det full fart.

Suksess for kystfiske! i nel ø Ny Te

fter!

Bevar kvaliteten av fisken og bruk Sæplast fiskekar Bevar kvaliteten av fisken og bruk Sæplast fiskekar Bevar kvaliteten av fisken og bruk Sæplast fiskekar

På lager i Svolvær; 100, 150, 220, 310, 350, 380 ltr. + lokk På lager i Svolvær; 100, 150, 220, 310, 350, 380 ltr. + lokk

På lager i Svolvær; 100, 150, 220, 310, 350, 380 ltr. + lokk

Fritt levert i Lofoten og Vesterålen Fritt levert i Lofoten og Vesterålen Forlevert bestilling, ring:og 760 66 920 Fritt i Lofoten Vesterålen For bestilling, ring: 760 66 920

For bestilling, ring: 760 66 920

Vi tilbyr kundetilpassede løsninger til profesjonelt fiske beregnet for båter fra fra 17 til 90 fot. Automatisk garnhaling, garngreiing og haleutstyr til teinefiske samt utstyr til oppdrettsnæringen.

Forhandler Lofoten og Vesterålen:

Rapp Hydema Syd AS, Postboks 113, 1620 Gressvik Tlf 69 36 07 00 • office@rapphs.no • www.rappmarine.com

27


28

( ) AKKURAT NÅ ( ) AKKURAT NÅ ( ) AKKURAT NÅ 30. oktober 2014

Lofotpostens næringslivsmagasin

VARSLER DEG VIVI VARSLER DEG VI VARSLER DEG -NÅR NOE SKJER! -NÅR NOE SKJER! -NÅR NOE SKJER! -NÅR NOE SKJER! Trafikkmeldinger? Store hendelser? Ulykker?

Nå også tigjengelig for android telefoner

Trafikkmeldinger? Store hendelser? Ulykker? mobilapp for lofotposten.no Med vår GRATIS Trafikkmeldinger? Store hendelser? Ulykker? Trafikkmeldinger? Store hendelser? Ulykker? GRATIS for for lofotposten.no Med vår varsler degmobilapp om mobilapp hendelser regionalt og lokalt. lofotposten.no Med vårviGRATIS vår GRATIS mobilapp for lofotposten.no varslerMed vi deg regionalt ogog lokalt. varsler viom deghendelser om hendelser regionalt lokalt. varsler deg om hendelser regionalt lokalt. Last nedvifra App Store eller Google Play iog dag

Last fraStore App Store Google Play i dag Last ned franed App ellereller Google Play i dag Last ned fra App Store eller Google Play i dag NY


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Din hytte- og boligleverandør Harstad Tidende Annonseproduksjon

Hytteplaner? • Ekte nordlandshus, kysthus, sjøhus og skreddersøm. Hustype: Bjørgeseter

• Fraktfritt levert i regionen.

BYGG DIN BOLIGDRØM!

Snakk med oss – det lønner seg!

Systemhus har et bredt utvalg av eneboliger med design og utforming som tilfredsstiller dine ønsker, behov og stil. Enten du ønsker et stort eller lite hus, moderne eller klassisk. - Systemhus har garantert en bolig som passer deg.

Scan koden og drøm deg bort!

PLASS TIL LOGO FORHANDLER

Se alle våre hus og bestill katalog på WWW.SYSTEMHUS.NO Gateadresse, Poststed Tlf. XX XX XX XX

BYGGEKLARE HYTTETOMTER I NESHAMN

Påskeferie i ny rorbu!

- VESTVENDT - KVELDSSOL - VEI, VANN, AVLØP OG STRØM - DET GODE LIV MIDT I HÅLOGALAND

Lødingen

Kanstad Trelast

Sjøveien 37 tlf 76 93 35 00

Harstad

Havnegata 21 tlf 76 93 35 15

Sortland

Vesterålsgata 70 tlf 76 93 35 20

les mer på www.kanstad-trelast.no

29


30

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Daglig leder Erling S. Falch foran tørrfisk som er klar til å pakkes. Foto: Silje Reistad Christiansen

Eksporter


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

rer lofotfisk til Afrika - Vi vil bli best, sier daglig leder Erling S. Falch. SILJE REISTAD CHRISTENSEN

Saga Fisk AS i Svolvær samarbeider med det de kaller «søsterbedriften» Siglar Lofoten AS. I tillegg samarbeider de også med flere fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen. - Eksporten har økt, forteller daglig leder Erling S. Falch. – Først og fremst er jo vi eksportør av tørrfisk. Vi eksporterer mye til Nigeria i Afrika, og på det området vil vi bli best. Det har blitt viktigere og viktigere i næringa å spesialisere seg på en ting. Ellers forklarer Erling at det ikke er mye «action» og forandringer fra år til år, annet enn at eksporten har økt. – Vi er et ganske tradisjonelt fiskemottak, og så kommer jo tørr-

fiskeksporten i tillegg, sier han. Om vinteren pakkes det og sendes ut fersk skrei, rogn og torsketunger. Ellers i året pakkes det også annen fersk fisk i små mengder. Saltfisk selges til Portugal og Spania, i tillegg til tørrfiskproduksjonen. Lofotpostens næringslivsmagasin blir med til fabrikken hvor tørrfisken produseres. - Det er mest torsk som brukes til tørrfisk, men også sei, hyse og brosme, forklarer Erling mens han viser rundt på området der Siglar Lofoten AS holder til, og hvor tørrfisken tørkes. – Nå er det vekst i alt, så det ser lysere ut både på sjø og land, sier Erling.

Vil fornye seg På sikt planlegger Saga Fisk å finne et bedre lagringssted. - Vi holder til her i en litt trang havn, hvor man er bygd inn av naboer, forklarer han. – Det er ikke plass for å drive noe utvikling her. - Derfor har vi et ønske om å

flytte til en plass hvor man kan ta inn større båter, og bygge mer moderne produksjonsbygg. Det blir ikke i år, men vi er litt på utkikk. - Nordmenn spiser mer og mer tørrfisk, forteller Erling. – Men det er rart at det ikke spises enda

Hva er grunnen til det? - Det går jo i sykluser. Det har med verdensøkonomien å gjøre. Men nå er vi optimistiske og det investeres!

Markedets suverene enere, med hydrostatisk drift! Du behøver ikke lenger kjempe med snøfreseren i store snømengder og hardpakket snø. Hondas modeller HS 760 og HSS 970 får du med hydrostat drift! Utformingen av innmaterskruen og stort snøhus, gjør jobben lettere i tung og vanskelig snø. Innmaterskruen har en spesiell konstruksjon som skjærer gjennom tung, hard eller våt snø uten store anstrengelser. Utkasterrøret betjenes enkelt fra førerplass.

Honda Strøm­ aggregat EU 20i er en bærbar generator for den som trenger det lille ekstra. EU-oppbygging gir topp strømkvalitet og lavt drivstofforbruk. To Honda Strømaggregat EU 20i kan parallellkobles for dobbel effekt. Inverter og Eco throttle, ladestrøm for 12 V batterier.

Veil. ordinærpris 16 490,-

fra

32.900,-

fra

ballstad - tlf. 76 08 81 26

28.490,-

Honda Strømaggregat EU 30i er et kompakt og letthåndterlig aggregat med lav vekt, meget lavt lydnivå og lavt bensinforbruk. Lett å flytte og håndtere ved hjelp av to store hjul og utfellbart trillehåndtak og bærehåndtak. Honda Strømaggregat EU 30i gir hele 3 kW makseffekt og 2,6 kW kontinuerlig effekt. Invertergenerator gir strømkvalitet velegnet for pc og annet følsomt elektronisk utstyr. To like aggregater kan parallellkobles for dobbel effekt. Ladestrøm for 12 V batterier. Eco-throttle gir øko-drift for optimal drivstofføkonomi. Ideelt aggregat for hytte, båt, camping og proff som krever mobilitet og ypperste strømkvalitet.

Veil. ordinærpris 26 900,-

avd. Svolvær - tlf. 76 06 89 80

• ServiceverkSted • innbytte • FinanSiering

31


32

30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

Fotos: Shutterstock

mer, det er jo et fantastisk produkt. En helt spesielt og unik smak, og tørrfisken er i tillegg 100 prosent naturelt og miljøvennlig produsert. Vi bruker ikke noe energi på å lage den. Den bør være et vinnerprodukt! I tillegg satser bedriften friskt framover. - Vi har fått de ansatte med på eiersida. Det har vært et veldig løft for bedriften. Du får litt nytenking og engasjerte folk som vil som løfte ting videre. Det har vært veldig bra prosess.

FAKTA: Saga Fisk ble stiftet høsten 2005, og eies av Osland Holding AS (50%) og Falch Svolvær AS (50%). Falch Svolvær AS eier også 100% av Siglar Lofoten AS. Dette selskapet ble stiftet i 2011 og driver med kunstig tørking av fiskehoder, -bein og -avskjær. Saga Fisk AS selger alt som Siglar Lofoten AS produserer. Kilde: www.sagafisk.no

VI UTFØRER ALLE TYPER Flåteservice • RØRLEGGERTJENESTER Redningsutstyr • Nybygg, renovering, varmeanlegg, sprinkler. Lang erfaring med planlegging av bad. Maritim Elektro • VI UTFØRER Gode tiLbud ALLE TYPER Inergen • RØRLEGGER-TJENESTER på sanitærutstyr, baderomsinnredning, armaturer. Brannslukking • Sjekk også vår nyesprinkler. hjemmeside: Nybygg, renovering, varmeanlegg, www.rørleggerbedrift.com Automasjon • med planlegging Lang erfaring av bad. Gratis befaring/pristilbud Trykkprøving • Butikk • Gode tilbud på sanitærutstyr, baderomsinnredning, armaturer.

Tlf. 908 05 645 / Tlf. 976 37 876

Gratis befaring Bjørnskjærvn. 10, 8300 Svolvær. Tlf: 76 07 15 80 www.flatens.no /pristilbud

frank@mesterfrank.no Din lokale rørlegger

SVOLVÆR


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

Mange tonn med ferdig tørrfisk.

Høsttilbud på båter 1 stk scan 550 skjærgårdsjeep med 130 Honda BK registrert henger

Høstkupp: kr 119.900,-

1 stk Quicksilver 470 Cruiser med Mercury F 50. Ny Tysse reg. båthenger Båt og motor solgt 2010 - lite brukt

Nye båter på lager: Quicksilver 675 pilothouse med Mercury F115 inn og utvendig styring.

Høstpris kr 329.900,-

Høstkupp kr 114.900,-

brukte motorer: Suzuki DF140 2010 modell kr 69.900,-

1 stk. Quicksilver 500 Fish 2012 med NY Mercury F40 ELPT EFi styrekonsoll

Nye mercury på lager til superpriser. 3,5 m / MI - 6MLk / 9,9 MI / 10 ML / 15 ML 40 ELPT EFi Spør på pris.

Høstpris kr 99.990,-

1 stk. Quicksilver 360 Fish med Mercury F6M. Båt overligger - ny motor.

Høstkupp kr 16.000,-

Nettopriser på restlager kajak!

8380 Ramberg, tlf. 760 93 240

33


34

30. oktober 2014 Lofotpostens nĂŚringslivsmagasin


Lofotpostens næringslivsmagasin Lofotpostens næringslivsmagasin

20 tips

for nyetablerere 1. Tid og ressurser

6. Ressurser og kostnader

Først bør man tenke gjennom om man har tid og ressurser, og et ønske om å gjennomføre en etableringsprosess. Etableringsprosessen kan nemlig ta flere år før du er innarbeidet hos kunder og har fått orden på sakene.

Undersøk hvor mye ressurser du trenger ved oppstart. I oppstartsåret vil du alltid måtte påregne en del kostnader i form av avgifter, gebyrer, trykksaker og annet nødvendig materiell. Har du nok egenkapital og hvordan skal du finansierer resterende? Ikke gå i nybegynnerfellen og gjøre store unødvendige investeringer.

2. Troen Driver du med noe du elsker, er du langt på vei. Det er viktig at du selv har tro på ideen din for at du skal kunne selge den til investorer, kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere.

3. Få kunnskap Ta et gratis nettbasert kurs på etablerer.no som vil gi deg en oversikt over hva som kreves når du skal starte din egen bedrift.

4. En risiko Du er ikke bare en økonomisk risiko å starte en bedrift, men også en personlig risiko. Det å realisere din egen forretningsidé krever en stor innsats fra deg og dine omgivelser. Derfor er det viktig at du tenker over om du og dine omgivelser er forberedt.

5. Marked for ideen din Undersøk om det er et marked for ditt produkt eller tjeneste, det hjelper lite om du driver med noe du elsker om ingen andre er interessert i det. I tillegg kan et søk på nettet kan gi deg en pekepinn på om ideen faktisk eksisterer fra før.

7. Eventuell støtte

bransje. En ting du kan være best på, er kundebehandling og service! Alltid lever mer enn kundene forventer.

Husk at du må betale arbeidsgiveravgift på deg selv om du starter AS og ansetter deg selv i firmaet.

11. Følg opp kundene

17. Penger i bakhånd

Vær nøye med å følge opp kundene dine. Et lite takkekort for handelen eller et bursdagskort koster så lite, men du kan være helt sikker på at kunden legger merke til det.

Husk at du trenger ikke bare startkapital til firmadriften, like viktig er det å ha penger i bakhånd til å betale dine private forpliktelser som hus, mat, barnehage, strøm osv.

12. Regnskap

Undersøk om du har rett på å få tilbakebetalt merverdiavgift på kjøp som ble utført før du selv ble registrert i merverdiavgifts registeret.

Det er flere instanser du kan søke støtte hos ved nyetablering, men det kan være kreve mye tid. Undersøk om ditt fylke eller kommune gir støtte til nyetableringer. Er ideen nyskapende kan du også søke om støtte hos Innovasjon Norge eller se på Altinn sin oversikt over spesifikke støtteordninger.

Bestem deg fra starten av om du skal sette bort regnskapet eller om du har kapasitet og kunnskap til å gjøre det selv. Lær deg debet og kredit en gang for alle.

8. Forretningsplan

Å starte sin egen bedrift kan fort blir altoppslukende, derfor sørg for å koble helt av i ny og ne. Undersøkelser viser at trening gjør at man også yter bedre i jobben.

Et godt utgangspunkt når du starter en bedrift er å utarbeide forretningsmodell for hvordan du ønsker å drive virksomheten din. Det er viktig at dette er gjennomtenkt når du skal selge ideen din videre til potensielle investorer eller samarbeidspartnere.

9. Skatt og moms Sett av nok penger til skatt og moms fra dag 1. Husk også å sette deg inn i reglene for skattefradrag ved pensjonssparing for næringsdrivende.

10. Bli best på service Som nyoppstartet grunder er det umulig å være størst i din

13. Skill økonomien Hold firma- og privatøkonomien strengt adskilt.

14. Husk å koble av

15. Faktureringsrutiner Det hjelper lite å selge mye om ikke kundene gjør opp for seg. Ha gode faktureringsrutiner og kjør inkasso på de som ikke betaler.

16. ENK eller AS Velg riktig selskapsform. Skal du ha ENK eller AS? Ikke velg enkeltpersonforetak om du driver med stor risiko, og start ikke ANS eller DA med noen du ikke stoler 100% på.

18. MVA

19. Google maps Husk at du kan registrere deg gratis på Google Maps, og benytte denne genialt enkle og gratis markedsføringsteknikken om du tilbyr du tjenester eller varer i et spesifikt geografisk område.

20. Patent Tror du ideen din er patenterbar, kan du søke på ’Google Patents’ og ’Espacenet Patent Search’. Se om det finnes tilsvarende bedrifter som tilbyr samme produkt eller tjenester. Sjekk om tilbyderne tjener penger. Det kan gjøres i regnskapsregisteret i Brønnøysund eller ved hjelp av www.purehelp.no KILDER: Innovasjon Norge, Altinn, enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no

35


30. oktober 2014 Lofotpostens næringslivsmagasin

STORFINT BESØK

7-RETTERS MENY

4/5/6 DESEMBER

NATTKLUBB med pianoentertainer HVER HELG

Fra kr 995,- per person SISU

36

JULEBORDSHELGER

JULEMENY

21.11 22.11 28.11 29.11 4.12 5.12 6.12

}

12.12 13.12 19.12 20.12

*** Pinnekjøttrullade Rotmos, stekt kålrot, mandelpotet og sjy *** Braisert Ribbe Rødkål, tyttebærkompott, glaserte svisker og epler Mandelpotet og julesaus *** Julens søtt & sprøtt

Kr 745,- per person Du Verden Restaurant, Torget, Svolvær.

BOOKING Ta kontakt med oss for en eksklusiv og uforglemmelig førjulsopplevelse! Event Lofoten tilbyr pakkeløsninger som inkluderer losji, transport og tilleggsaktiviteter som juleRIB og Førjulseventyret i Henningsvær ©

post@event-lofoten.no 41 47 00 00 www.event-lofoten.no