Page 1

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK - PORTRETTER

FOTO: PEDER PEDERSEN


den første visdom er kunnskapen om sin egen uvitenhet, den andre er uten form og mening den, tredje finnes ikke


DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK - PORTRETTER  

Foto: Peder Pedersen, lærer Lofoten folkehøgskole

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you