Page 1

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK - PORTRETTER

FOTO: PEDER PEDERSEN


den første visdom er kunnskapen om sin egen uvitenhet, den andre er uten form og mening den, tredje finnes ikke

DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK - PORTRETTER  
DEN DOMINIKANSKE REPUBLIKK - PORTRETTER  

Foto: Peder Pedersen, lærer Lofoten folkehøgskole

Advertisement