Page 1

LOF midtjylland

efterår 2017 kurser • foredrag • debat • besøg • ture midtjylland.lof.dk


velkommen

Velkommen

Er aftenskolen ved at blive et storbyfænomen? Videnscenter for folkeoplysning har undersøgt dette i en ny rapport ”Folkeoplysning i kommunerne”. Rapporten viser, at der er en tydelig tendens til, at aftenskolernes tilbud i stadig højere grad udbydes i de større byer. Denne tendens vil vi hos LOF Midtjylland gerne være med til at bryde. Folkeoplysningsudvalget i Viborg Kommune har sagt ja til et forsøg de kommende sæsoner, hvor det vil være muligt at starte nye kurser i de mindre byer med færre deltagere end normalt. Derfor vil I også her kunne finde en række nye kurser udbudt uden for de lidt større byer. Jeg håber, I vil tage godt imod det. På det nyligt afholdte årsmøde fusionerede LOF Karup med LOF Midtjylland. Den tidligere skoleleder i LOF Karup, Gitte Nødskov, har sagt ja til at indgå i et samarbejde, der betyder, at hun bliver ansat i LOF Midtjylland som kursuskoordinator med Karupområdet som ansvarsområde. Jeg glæder mig til det kommende samarbejde med hende og med de nye lærere. Derfor kan I nu også i kataloget finde rigtig mange spændende kursustilbud i Karupområdet. Jeg ser frem til dette samarbejde og er sikker på, at denne aftale vil få stor betydning for fastholdelsen og kontinuiteten i tilbuddene i området. Rigtig god kursussæson! Birthe Skoleleder

Nørskov

HUSK

LOF Midtjylland

tilmelding

Strikkefestival i Grønhøj Forsamlingshus søndag den 15. oktober 2017 kl. 9.00 – 17.30 Denne søndag er for alle strikkeglade. Få masser af inspiration til nye strikkeprojekter på dagens foredrag og workshops med blandt andet Vithard Villumsen, Lotte Mirsal, Margrethe Seiersen og Margit Nørremølle samt besøg i Grønhøj Garnlager. Alle med basalt kendskab til strikning (ret, vrang og opslagning) kan deltage. Se det fulde program på midtjylland.lof.dk. 792715

Konkurr

e n c e: Medbring en hjemmestrik karklud i dit ke helt eget, un t ikke design. Vith ar dommer ved d Villumsen, DR strikkedyst” ’s ”Den store kå vinder. Præm rer dagens ie, sponsore ret af Grønhøj G arnlager.

Pris: 350 kr. inklusiv foredrag, workshops, kaffe med brød formiddag og eftermiddag. Grønhøj Forsamlingshus, Skivevej 24, Karup. Medbring selv mad og drikke til frokost. Kontakt LOF Midtjylland på kontor@lof-midtjylland.dk eller 87262326 for valg af workshops. Sidste frist for tilmelding 15. september.

Udstilling af kreative elevarbejder i Pakhuset, Viborg Kom og bliv inspireret til kreative aktiviteter i den nye kursussæson hos LOF Midtjylland Vi byder på et lille glas eller en kop kaffe.

• TEGNING • AKVAREL • MALERI • RAKU • PILEFLET • SYNING • HÆKLING • STRIK • GLAS • BETON • stenhugning • porcelænsmaling

Fredag 1. september kl. 15.00 – 18.00 Lørdag 2. september kl. 10.00 – 14.00 Søndag 3. september kl. 10.00 – 14.00 Pakhuset St. Sct. Peder Stræde 2, Viborg

2

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


ordblinde / FVU

ORBLIN? Driller bogstaverne?

Hver femte dansker kæmper med ord, bogstaver og tal. Kæmper du også? Kom videre med ny teknologi på computer, tablet og mobil.

GRATIS

Sammen lægger vi en plan for undervisningen, så den passer til dig. Du kommer på et lille hold med højst 6 på holdet. Er du ledig, er det muligt at lave en særlig aftale. Du kan vælge at gå på ét eller flere hold. Går du til dansk, kan du også gå på gratis kurser i engelsk og IT for ordblinde. Ring til os på tlf. 87 26 23 26 og hør mere! Vi opretter hold efter behov. Vi har hold både dag og aften.

Lige nu har vi hold her:

VIBORG - HAMMEL - BJERRINGBRO - KJELLERUP Se mere på midtjylland.lof.dk og ordblind-midtjylland.dk

FVU Gratis

Forberedende Voksenundervisning • FVU består af to fag: FVU-dansk og FVU-matematik • FVU er for dig, der har brug for at genopfriske og forbedre dine færdigheder i dansk og matematik • FVU er inddelt i trin med forskellige niveauer Inden undervisningen skal du til en samtale og en test. Du kan vælge at gå til prøve efter hvert trin Undervisningen foregår på små hold. Du skal være fyldt 18 år.

FVU-matematik

FVU-dansk

Få styr på matematikken – helt gratis! Er du aldrig blevet helt dus med matematikken? Vil du gerne blive bedre til at regne og bruge matematiske regler? Du bliver bedre til at forstå de tal, du møder i hverdagen. Du kan også få genopfrisket eller lukket huller og mangler i din matematiske viden og dine færdigheder i faget. FVU Matematik består af to trin på 40-80 lektioner pr. trin. Trin 2 svarer til 9. klasses niveau. Start efter aftale. Kontakt LOF Midtjylland for en samtale før start. Underviser er Lone Thastum Skjødt LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg

Bliv bedre til at læse, skrive og stave dansk – også på computeren! Ønsker du at blive bedre til at læse, stave og skrive i din hverdag eller på job? Skal du i gang med en uddannelse, og vil du gerne forbedre dine danskfærdigheder, før du starter? FVU-dansk er delt i 4 trin, men det er ikke nødvendigt at tage alle fire trin. Trin 4 svarer til 9. klasses niveau. Hvert trin er på 40-80 lektioner. På alle trin arbejdes der med udgangspunkt i hverdagens læse- og skriveopgaver. Start efter aftale. Kontakt LOF Midtjylland for en samtale før start. Underviser er Maria Burchardt Jørgensen LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg

VIBORG 712003 Mandag den 18/9 kl. 14.00-16.30

VIBORG 712004 Mandag den 21/8 kl. 12.00-14.30 712005 Torsdag den 24/8 kl. 9.00-11.30

CD-ORD

Kursus i CD-ORD for forældre Bruger dit barn det læse- og skrivestøttende program CD-ORD i skolen? Når der laves lektier? Måske har dit barn fundet ud af, hvor smart CD-ORD er, og vil gerne vide mere og blive bedre til at bruge programmet. Måske har du bare hørt om CD-ORD og kunne godt tænke dig at vide, hvad det går ud på? Tilmeld dig kurset, og bliv meget klogere på CD-ORD. Der vil blive givet en kort introduktion til nyttige apps. Medbring computer og dit barns Uni-Login. VIBORG 712002 Torsdag den 14/9 kl. 19.00-21.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg Maria Burchardt Jørgensen 75 kr.

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

3


TURE OG UDFLUGTER

Tur til Kongenshus Hede

Gregers Laigaard vil fortælle om Alhedens historie fra dens tilblivelse og op til nutiden. Vi skal bl.a. høre om Erik Klippings jagt- og vildtbaner, om lyng og lyngtørv, der blev bjerget til Daugbjerg og Mønsteds kalkbrænding, ”kartoffeltyskerne”, rensdyrene og digterne Blicher og Aakjær, der fandt inspiration på heden. Efter turen er der kaffe og den berømte kringle på Grønhøj Kro, hvor Gregers Laigaard underholder med sang og musik. Efter kaffen er man velkommen til på egen hånd at gå på opdagelse i Morten Korch Museet. 752952 Søndag den 10/9 kl. 14.00-16.00 Kongenshus Kro og Hotel, Vestre Skivevej 142, Daugbjerg, Viborg 125 kr. inklusive guide, kaffe, underholdning og entré Sidste frist for tilmelding 4/9

Besøg hos Helicopter Wing Karup

På denne guidede tur får du chancen for at opleve nogle af de spændende ting, der foregår hos Helicopter Wing Karup. Turen går til Redningseskadrillen, ESK 722, hvis arbejde blev landskendt via TV. Aftenen slutter med et besøg på brandstationen med de imponerende brandbiler med navnet Chrashtender. Guide er Jørgen D. Pedersen. Fra Hovedvagten kører vi samlet i bus rundt i området. 792951 Torsdag den 31/8 kl. 18.30-21.00 Flyvestation Karup, Herningvej 48, Karup J 75 kr. Sidste frist for tilmelding 24/8

4

Besøg hos Ømosebær

Hos Ømosebær produceres et bredt udvalg af forskellige bærtyper. Vi får en rundvisning og hører om produktionen. Herefter er der mulighed for en halv times selvpluk (afregnes særskilt) og besøg i gårdbutikken.

Vandretur langs Gudenåen

722951 Lørdag den 9/9 kl. 14.00-15.30 Ømosebær, Langmosevej 6, Kjellerup 75 kr. inkl. kaffe og kage. Ønsker man at plukke bær, afregnes der særskilt for dette i gårdbutikken. Sidste frist for tilmelding 1/9

Med Karsten Hansen, bedre kendt som Natur-Karsten eller Karsten Kortbuks. Gudenåen er et utroligt naturområde midt i det danske kulturland. Turen starter ved Kongensbro Kro og går ad trækstien opstrøms på vestsiden af åen. Alling Å krydses og Tvilum kirke passeres, inden den 10 km. lange tur ender i den rene frokostidyl på Svostrup Kro. 722954 Søndag den 24/9 kl. 10.00-14.00 Kongensbro Kro, Gl. Kongevej 70, Ans By 250 kr., inkl. frokost, bestående af æggekage med bacon. Drikkevarer er for egen regning. Sidste frist for tilmelding 4/9

Besøg i Vestre Landsret

Kunsten i Vestre Landsret

Et spændende besøg i den nye Vestre Landsret i Viborg. Bygningen, som er tegnet af det lokale firma, KPF Arkitekter A/S, og består bl.a. af retssale med voteringsrum, otte arrestantceller og ca. 110 faste arbejdspladser. Aftenen indledes med, at retspræsident Helle Bertung, som er aftenens vært, fortæller om de grundlæggende principper og opgaver, der følger med at arbejde ved domstolene og i Vestre Landsret. Til slut er der en rundvisning i bygningen. Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, Viborg 75 kr. 752953 Onsdag den 11/10 kl. 17.00-19.00 Sidste frist for tilmelding 29/9 752954 Mandag den 27/11 kl. 17.00-19.00 Sidste frist for tilmelding 6/11

Vestre Landsret byder på mange spændende kunstneriske udsmykninger af Krista Rosenkilde, Leonard Forslund, Kaspar Oppen Samuelsen m. fl. Når man træder ind i landsretten, modtages man af fru Justitia, og fra den gamle landsret er kommet Æquitas-relieffet af Knud Nellemose. Lokale kunstnere, som Karin Olesen med sit »Athene-alter« og Felix Pedersen med »Retfærdighed mod naturen«, har også bidraget til samlingen. Rundvisningen bliver varetaget af landsdommer Thomas Jønler, formand for kunstudvalget. 752955 Tirsdag den 3/10 kl. 17.00-19.00 Vestre Landsret, Asmildklostervej 21, Viborg 75 kr. Sidste frist for tilmelding 18/9

Østerssafari & Nationalpark Safari

Kom tæt på Nationalpark Vadehavets natur og kultur og ikke mindst på østers. Vi skal gå ud til østersbankerne ca. 300 meter ude i Vadehavet, hvor vi samler øster og forskellige muslinger, inden turen går tilbage til kysten. Her nyder vi vores frokost, mens vi åbner, tilbereder og spiser østers. Der fortælles samtidig om Vadehavsøsters eventyrlige historie. Herefter en køretur til Tøndermarsken, hvor vi skal høre om digegrever, digebyggeri, konger og stormfloder samt Vadehavets natur og kultur. På vej hjem gør vi et stop, hvor vi spiser aftensmad (for egen regning). Se det fulde program på hjemmesiden, og hvad du med fordel kan medbringe. 752951 Lørdag den 23/9 kl. 6.15 – ca. 20.00 Afgang fra p-plads ved Tinghallen, Viborg 690 kr., inkl. bus, rundstykker & kaffe, frokost med en øl/vand, guide, eftermiddagskage Arrangeret af LOF Midt/Vest Sidste frist for tilmelding 1/9

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


TURE OG FOREDRAG

EFTERÅRS-HØJSKOLE

Livsglæde og livskvalitet Onsdag den 25. oktober Torsdag den 26. oktober Fredag den 27. oktober Når bonden lægger seletøjet, ta’r Fra Fuld tid til Fri tid Min bedstemor og andre fyrtårne i seniorlivet konen bukserne på – om humor i LOF har denne gang inviteret tre kapaciteter til at give deres bud på, hvad der kan give livsglæde og livskvalitet i seniorlivet. Vær med til tre dage med højskolestemning, foredrag, diskussion og fællessang. Alle dage indledes med morgenkaffe kl. 9.30, herefter dagens foredrag og frokost. Afslutning med fællessang under ledelse af Birthe Jensen. VIBORG 712999 Alle dage kl. 9.30-13.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Samlet pris: 595 kr. inkl. foredrag, sang, formiddagskaffe med brød, frokost ekskl. drikkevarer Sidste frist for tilmelding 10/10

alderdommen v. provst Anders Bonde Med udgangspunkt i et møde med mennesker, der er nået til de ”ældste” klasser i ”Livets skole” giver Anders Bonde et muntert indblik i det “Livets efterår”, som for de fleste rummer mange spændende nuancer. Ofte kan det være et liv på trods, men selv her kan alderdommen vise sig at være en udfordring, der giver mening og livskvalitet. Og her spiller en god gang lune og en varm latter en ikke ringe rolle.

v. tidligere borgmester Johannes Stensgaard

v. Carsten Holvad, forstander på Rude Strand Seniorhøjskole

Johannes Stensgaard fortæller om et travlt fuldtidsjob og overgangen til livet som pensionist - om forberedelserne, strategien og indholdet.

Dette foredrag handler om betydningen af et positivt livssyn... om, at det er vigtigt at være ”nogen” i forhold til at blive til noget. Gode historier om at forholde sig til sig selv og forholde sig til andre, - også i den 3. alder.

Fortællingen strækker sig fra hans personlige baggrund, over de travle år i politik og til et aktivt pensionistliv - garneret med humor, gode råd til den tredje alder og anekdoter fra borgmestertiden.

Besøg på Hancock Bryggerierne

Besøg hos en dansk vinbonde

Besøg på Osteriet i Hinge

752958 Onsdag den 27/9 kl. 9.30-12.00 Hancock Bryggerierne A/S, Humlevej 32, Skive 110 kr. Sidste frist for tilmelding 18/9

752956 Søndag den 8/10 kl. 9.00-14.00 Solgaard, Stenmosevej 8, Viborg 240 kr. Sidste frist for tilmelding 21/9

722952 Onsdag den 25/10 kl. 19.30-21.30 Osteriet Hinge, Tanghusvej 14, Kjellerup 100 kr. Tilmeldingsfrist 1/10

Hancock er et mere end 100 år gammelt bryggeri, som stadig brygger øl som i gamle dage. Hancock fremstiller mere end 10 øltyper, og ud over øllet fremstiller Hancock også kvalitetssodavand. Besøget omfatter først en rundvisning i bryggeriet, hvorefter der er smagsprøver i bryggeriets hyggelige kælder. Dertil serveres 2 stykker smørrebrød. Arrangeret i samarbejde med LOF Skive.

Kom med på et besøg hos Erland Aarup på den danske vingård, Solgaard, og hør om dyrkning af vin. Besøget er tilrettelagt, så vi er med til vinhøsten, hvilket er en helt særlig oplevelse - husk at medbringe en saks. Erland Aarup vil fortælle om vinplanters pasning, diverse fakta om vinplanter, forskellige sorter af vinplanter m.v. Vi skal høre om fremstillingen af vin samt smage på den danske vin, fremstillet på Solgaard. Der vil være en bid brød ifm vinsmagningen.

Osteriet i Hinge har genem generationer opsamlet erfaringer om produktion af kvalitetsprodukter. Tag med på en tur i produktionen, og se og hør om tankerne bag det økologiske landbrug og produktionen i osteriet. Vi slutter rundturen med kaffe og hjemmebag (incl. i prisen) samt smagsprøver på diverse mælke- og osteproduktioner. Der vil være mulighed for at handle.

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

5


foredrag & DEBAT

Magtens Danmark

Foredrag med Erik Valeur Vi tilbyder et serviceeftersyn af magtens mekanismer i Danmark. Erik Valeur er forfatter til de to romaner Det syvende barn og Logbog fra et livsforlis. Han har sideløbende skrevet en række bøger om magtudøvelse i Danmark og har som journalist været tæt på de største sager i magtens absolutte centrum – blandt politikere og embedsfolk. Publikum kommer tæt på magtens mekanismer i Danmark. hammel 742901 Tirsdag den 5/12 kl. 19.00 Kulturhuset Inside, Dalvej 1 50 kr. i forsalg / 75 kr. på dagen / 25 kr. for unge Billetsalg kun via favrskovbib.dk Arrangeret i samarbejde med Hammel Bibliotek og Frijsenborg Efterskole

Big Bang til klimakrise

Krigen indeni

VIBORG 752905 Onsdag den 15/11 kl. 19.00 Biblioteket, Vesterbrogade 15 75 kr. Sidste frist for tilmelding 1/11

Foredrag med Matilde Kimer Oplev et interessant og levende foredrag om den ukrainske revolution, hvor Matilde Kimer beskriver konflikten i det krigsramte land på tæt hold. Tilhørerne får ikke bare viden omkring de politiske aspekter ved den blodige konflikt, men også en dybere indsigt i de skæbner, der ufrivilligt involveres i konflikten og må leve i et land plaget af svære uroligheder. Matilde er forfatter til den meget omtalte bog ”Krigen indeni”, som beretter om den ukrainske revolution. karup 792901 Torsdag den 26/10 kl. 19.00 Karup Bio, Bredgade 19 100 kr. i forsalg /125 kr. på dagen. Inkl. kaffe/te og brød i pausen.

Foredrag med Jens Frydendal, tidl. leder af Naturskolen Viborg Det bliver en rejse gennem de ufattelige katastrofer, som verden har været gennem de seneste 13,5 milliard år. Hvad ved vi om Big Bang, og tiden der fulgte umiddelbart efter? Hvordan er vores eget solsystem opstået? Hvorfor er der liv på Jorden - og hvor stor er sandsynligheden for, at vi har kollegaer på én af de øvrige billioner af billioner af planeter et eller andet sted? Hvad kan vi vente os i fremtiden - intet mindre!

Kurt kom forbi

Foredrag med Kurt Leth Kurt Leth en legende både på TV SYD og TV 2 Østjylland. For Kurt handler det om at lave tv med almindelige mennesker med en ualmindelig historie. Kurt Leth fortæller om spændende personer på sin vej igennem tv-journalistikken. Et bevægende, charmerende og humoristisk foredrag om mennesker og deres livshistorier. kjellerup 722901 Tirsdag den 31/10 kl. 19.00 Kjellerup Bibliotek, Tinghusvej 16 90 kr. Arrangeret i samarbejde med Kjellerup Bibliotek BILLETTER KØBES KUN VIA SILKEBORGBILLETTEN.DK

FOREDRAG ARRANGERET AF FORENINGEN NORDEN

”Ultima Thule” – en verden, der forsvinder

Et billedforedrag med en af Danmarks mest anerkendte fotografer, Henrik Saxgren, om livet ved ”Verdens Ende” yderst mod nord i Grønland. Saxgren har sammenlagt tilbragt 6 måneder ved Thule siden 2014, hvor han ville undersøge, hvor meget af den gamle fangerkultur, der er tilbage. VIBORG 712971 Mandag den 4/9 kl. 19.30 Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2 60 kr. – ikke-medlemmer af Foreningen Norden 0 kr. – medlemmer af Foreningen Norden og Viborg Kunstforening Arrangeret i samarbejde med Viborg Kunstforening

6

”Haabet” og Dansk Vestindien

I ”Haabet” tager Mich Vraa sin læser med tilbage til en grum og ofte glemt beretning i vores lands historie. Fra dengang, hvor Danmark skabte sig en ny velstand på slavearbejde i de vestindiske sukkerplantager. Tag med Mich Vraa tilbage til det herrens år 1787 og få indblik i en slavehandel, de færreste kan forestille sig, at danskerne har været en del af. VIBORG 712970 Torsdag den 14/9 kl. 19.00 Biblioteket, Vesterbrogade 15 75 kr. Arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne og AOF

En aften i selskab med Carl Michael Bellman

Gennem fortælling, sang og musik – vil vi give et måske ikke så kendt indblik i Bellmans univers og dermed også i hans samtid. Det bliver en vekselvirkning mellem fortælling og fremførelse af et antal af Bellmans viser, hvor vi forsøger at sætte en ramme om både person, musik, digtning og tid. Guitar: Ib Thorben Jensen, Blæs og vokal: Sten Lerche, Vokal og trut: Jens Godiksen VIBORG 712972 Tirsdag den 19/9 kl. 19.30 Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2 60 kr. – ikke-medlemmer af Foreningen Norden 40 kr. – medlemmer af Foreningen Norden

Er du fan af Finland?

Foredrag med Gert Lynge Sørensen, rejseleder og fotograf. Med udgangspunkt i sin bog ”Kunsten at tale finsk” tegner Gert Lynge Sørensen et personligt portræt af Finland og fortæller om sin passion for landet og om sine mange rejser og studier af Finland og det finske sprog. VIBORG 712973 Mandag den 30/10 kl. 19.30 Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2 60 kr. – ikke-medlemmer af Foreningen Norden 40 kr. – medlemmer af Foreningen Norden

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


foredrag & DEBAT

Musikalsk foredrag om Benny Andersen

Foredrag med Flemming Både Benny Andersen er en kendt og elsket digter. Musiker, Flemming Både, vil guide os igennem en festlig eftermiddag med Benny Andersens sange, oplæsning af digte og musik. Det hele kædes sammen af en fortælling om Benny Andersens spændende liv.

THORSØ 742900 Torsdag den 9/11 kl. 14.00 Thorshøj, Kirkegade 8 75 kr. inklusiv kaffe Foredraget er arrangeret i samarbejde med Aidt-Vejerslev-Thorsø Pensionistforening

Det blev noget med at sejle

Foredrag med Emil Erichsen Emil fortæller om de mange oplevelser og erfaringer, som han gjort sig undervejs på rejserne med Havana. Han fortæller autentisk og energisk om livet som skipper, det at rejse jorden rundt, når man kun er i starten af 20-erne, og det ansvar, der følger med. Emil tager deltagerne med på en rejse ud i den store verden og beretter også om, hvordan det har været at medvirke i “Kurs mod fjerne kyster”. VIBORG 752900 Torsdag den 5/10 kl. 19.00 Viborg Musiksal, Gravene 25 150 kr. Arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne

Skumringstime

Oplæser er sognepræst ved Sortebrødre Kirke, Hannah Lyngberg-Larsen Årets tema er Øer i Norden. Kl. 19.00 læses uddrag af Ulla-Lena Lundbergs roman ”Is” på ca. 2500 biblioteker i Norden. Handlingen i romanen er henlagt til et lille øsamfund i den ålandske skærgård. Her følger man en ung præst, Petter Kummel, som lever og ånder for sit kald, men også for sin lille familie og for det øsamfund, hvor han hurtigt falder til og trives. VIBORG 712974 Mandag den 13/11 kl. 19.00 Viborg Bibliotek, Vesterbrogade 15 Gratis entré Arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne

Doris Ottesen og Juleoratoriet

Doris Ottesen er teolog, fortællerske og folkeoplyser. Gennem de seneste tre årtier er hun blevet kendt for sine mundtlige genfortællinger af store nordiske romaner. Göran Tunströms roman, Juleoratoriet, er et af de værker, som Doris Ottesen har taget til sit hjerte. VIBORG 712975 Mandag den 27/11 kl. 19.30 Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2 60 kr. – ikke-medlemmer af Foreningen Norden 40 kr. – medlemmer af Foreningen Norden Arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet

Er der en fremtid for kommunalpolitikken?

Min personlige kunsthistorie

VIBORG Tirsdag den 7/11 kl. 19.00 Biblioteket, Vesterbrogade 15 Fri entré – bare mød op Arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne og Foreningen Norden

VIBORG 752901 Tirsdag den 31/10 kl. 19.00 Biblioteket, Vesterbrogade 15 100 kr. Arrangeret i samarbejde med Kunstforeningen NB og Viborg Bibliotekerne

Foredrag med Roger Buch Kommunalvalgene står for døren og får som altid stor opmærksomhed omkring udviklingen i antallet af kandidater, valgdeltagelsen, selve valgresultatet og den efterfølgende konstituering med placeringen af borgmesterkæderne for de kommende fire år. Men er der overhovedet en fremtid for lokalt selvstyre? Det er et af de spørgsmål Roger Buch, forsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus, besvarer.

Foredrag med Martin Bigum I dette foredrag vil Martin Bigum, på baggrund af sin selvbiografiske bog: ”Min personlige kunsthistorie”, fortælle om nogle af sine grundlæggende barndoms- og ungdomsinspirationer, og hvordan han hele tiden forsøger at finde nyt interessant ståsted i sin kunst. Martin Bigum har i forbindelse med sin kunst modtaget flere priser og er fast paneldeltager i DR K’s Kunstquiz.

FOREDRAG I SAMABEJDE MED OASEN OG BJERRINGBRO EFTERLØNS- OG PENSIONISTFORENING Højskoleeftermiddagene afholdes på Oasen, Brogade 5, Bjerringbro. Pris 60 kr. incl. kaffe

Historier fra det gamle Danmark

Foredrag med Nis Boesdal For Nis Boesdal er de gode historier fundament i vores kultur. Kom og oplev en eftermiddag med forfatter, foredragsholder, studievært og landmand Nis Boesdal. 782901 Onsdag den 20/9 kl. 13.30

Originalerne i mit liv

Foredrag med NaturKarsten, kendt fra flere TV-programmer En rejse i ord gennem en bondesøns opvækst med fokus på alle dem, ingen havde brug for. Her møder vi Cylus, Smedepeter, Ingeborg, Frederik Frysehus og mange andre. Mennesker, som fortjener, at deres historie bliver fortalt smukt - og med et glimt i øjet. 782902 Onsdag den 25/10 kl. 13.30

Fra horeunge til hoffets førstedame - portræt af Grevinde Danner

Foredrag med Anna Grethe Bech, fortælleriet.dk Louise Christine Danner blev i 1850 viet til kongens venstre hånd, men aldrig accepteret i de toneangivende kredse i og omkring hoffet. Hun grundlagde i 1873 en stiftelse for ubemidlede kvinder, det nuværende Dannerhuset - krisecenter for kvinder. 782903 Onsdag den 15/11 kl. 13.30 HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

7


BØRN OG FORÆLDRE Yoga - efterfødsel

Førstehjælp til baby

Et 2-timers kursus primært for nybagte forældre. Kurset giver dig den mest basale viden om førstehjælp til små børn. Det er helt i orden at have sit barn med på dette kursus - men det betyder også, at der kan være lidt forstyrrelse undervejs. VIBORG 712809 Fredag den 3/11 kl. 9.30-11.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Dirch Lind 125 kr. /P-pris 110 kr.

Konflikthåndtering for forældre

Et kursus for forældre til børn 3-10 år. Dette kursus henvender sig til alle forældre, som ønsker at få redskaber og ideer til at håndtere konflikter på en god og anerkendende måde i forhold til deres børn. På kurset vil du få brugbare og relevante redskaber til både at forsøge at styre udenom, at håndtere selve konflikten, men også ideer til, hvordan du samler op bagefter. Lille udgift til materialer. Par kan med fordel deltage sammen. VIBORG 712280 Tirsdag den 19/9 kl. 19.00-21.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Anne-Mette Sohn Jensen, cand. pæd. i pædagogisk psykologi, www.annemettesohn.dk 470 kr. /P-pris 400 kr. 4 mødegange

Du kommer sikkert og effektivt i gang med at genoptræne kroppen efter graviditet og fødsel. Der lægges særlig vægt på at opnå og bevare smidighed, styrke og genopdage din egen krop. Særligt nakke/skulder-området kan være påvirket af amning, løft m.v., hvorfor dette område får særlig opmærksomhed. Desuden genoptrænes bækkenbund, mave og lænd. Efter hver træning vil der være the på kanden, lidt sang og musik og babymassage til dem, der har lyst til det. OBS: Du kan begynde at dyrke yoga 10-12 uger efter din fødsel. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Anne-Mette Skovbjerg, Certificeret yogalærer 445 kr. /P-pris 375 kr. 6 mødegange VIBORG 712110 Mandag den 4/9 kl. 10.45-12.15 712111 Mandag den 30/10 kl. 10.45-12.15

Babyrytmik

For forældre eller bedsteforældre sammen med babyen. Vi synger både kendte og nye børnesange. Vi danser, laver bevægelseslege, fagtesange og leger med bolde, rasleæg, tørklæder m.v. Vi eksperimenterer også med lyde og klange på forskellige instrumenter. Det nærvær, der kan skabes gennem sang og musik, er en særlig oplevelse - også for de helt små. Når børn møder musik bliver sansemotorikken stimuleret, samtidig med at følelsesmæssige, sociale og sproglige færdigheder udvikles. Babyen skal være mindst 12 uger. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Anne-Mette Skovbjerg, uddannet klassisk guitarist og musikpædagog 235 kr. /P-pris 200 kr. - 6 mødegange VIBORG 712230 Mandag den 4/9 kl. 9.45-10.30 712231 Mandag den 30/10 kl. 9.45-10.30

NYHED

VIBORG 712220 Torsdag den 14/9 kl. 10.30-11.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Diana Lyngsø Pedersen, indehaver af Sansemotorik, Viborg 305 kr./270 kr. – 5 mødegange

Foredrag

Efterfødselstræning

Din kondition og styrke skal genopbygges efter graviditet og fødsel. Her kan efterfødselstræning være en god måde at komme i gang på, da du kan have dit barn med. Ved en fødsel har vores krop oplevet et stort traume og har brug for, at vi genoptræner vores muskler, specielt dem i bækkenbund, mave og ryg. Du kan starte 8 uger efter fødsel, og træningen vil blive skånsomt tilrettelagt, efter fysiopilates principper. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal 335 kr. /P-pris 285 kr. - 6 mødegange VIBORG 712240 Torsdag den 7/9 kl. 9.45-11.00 Maria Sommer Rasmussen, fysioterapeut 712241 Torsdag den 26/10 kl. 9.45-11.00 Nicoline Toft Bro, fysioterapeut

8

Spædbarns stimuli

Kom og lær om dit barns motoriske udvikling. Lær, hvordan du stimulerer og støtter dit barn til en god grundmotorik og skaber grobund for et aktivt, lærende og udviklende børneliv. Vi skal lege, synge, danse og hygge os. Kom og vær med.

Børn og søvn

Helen Lyng Hansen, kendt fra netsundhedsplejerske. dk og forfatter til bestselleren ”Helens bog om børn og søvn - sådan får du dit barn til at sove”, viser dig vejen til at få børn til at sove på en tryg og omsorgsfyld måde. Helen giver dig viden om børns søvn og udvikling, der gør det lettere for dig at forstå og tackle de søvnproblemer, I oplever. I foredraget bruges videocases, og du får rig mulighed for at stille spørgsmål. VIBORG 752910 Lørdag den 2/9 kl. 10.30-12.30 Biblioteket, Vesterbrogade 15 100 kr. Arrangeret i samarbejde med Viborg Bibliotekerne

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


pilates / motion i vand

pilates Hold Nr.

Pilates-træningen fokuserer på stabilitet, styrke og smidighed i muskelkorsettet – dvs. de dybe, stabiliserende muskler. I øvelserne indgår åndedræt som vigtigt element. Du vil hurtigt kunne mærke en forskel – pilates øger dit velvære og giver en flot holdning.

dag start tid by underviser

Hensyntagende pilates 712360 Mandag 11.09. 13.30-14.30 Viborg Pilates 50+ 712361 Mandag 11.09. 14.40-15.40 Viborg Pilates 722370 Mandag 11.09. 17.00-18.00 Kjellerup Pilates 712260 Mandag 02.10. 17.30-18.30 Viborg Pilates for øvede 712262 Mandag 02.10. 18.45-19.45 Viborg Pilates 712266 Onsdag 27.09. 16.30-17.30 Viborg Pilates 712268 Onsdag 27.09. 17.35-18.35 Viborg Pilates og afspænding 712365 Torsdag 14.09. 09.00-10.00 Viborg LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg / Kjellerup Hallen, Tinghusvej 6, Kjellerup

Pilates for mænd

NYHED

Pilates og meditation

Træningen er særligt tilrettelagt for mænd og kan være et effektivt supplement til andre typer træning som løb, cykling, roning eller styrketræning. Du træner for at opnå sund smidighed, forbedret kropsholdning og styrket korset - frem for at styrke muskler for synets skyld. Pilates opbygger nemlig en stærk og fleksibel mave- og bugmuskulatur, der styrker ryggen, lænden og skuldrene. En positiv sidegevinst er, at pilates virker afstressende og træner din evne til at være i nuet.

pris antal

Kristina Dahl Allentoft Kristina Dahl Allentoft Lidia Odgaard Csizmadia Louise Brandstrup Louise Brandstrup Magnus Brandstrup Louise Brandstrup Lotte Mirsal

510 kr. /P-pris 430 kr. 510 kr. /P-pris 430 kr. 630 kr. 420 kr. /P-pris 350 kr. 420 kr. /P-pris 350 kr. 555 kr. /P-pris 465 kr. 555 kr. /P-pris 465 kr. 465 kr. /P-pris 390 kr.

11 mødegange 11 mødegange 12 mødegange 09 mødegange 09 mødegange 12 mødegange 12 mødegange 10 mødegange

NYHED

For begyndere og let øvede. Sluk for arbejdsugens stress og tankemylder og bliv mental parat til fridage med positivt nærvær. Vi starter med tre kvarters pilates, hvor bevidst fokus på åndedræt hjælper os dybere ind i styrke- og smidighedstræningen. Herefter følger afspænding, kropsscanning og meditation. Kombinationen af pilates og meditation er ganske unik, da udbyttet af meditationen umiddelbart opleves større, når kroppen forinden har været på arbejde. Kombineret træning af krop og sind gør begge dele mere effektive og behagelige.

VIBORG 712264 Tirsdag den 26/9 kl. 19.15-20.15 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Magnus Brandstrup 555 kr. /P-pris 465 kr. - 12 mødegange

VIBORG 712269 Fredag den 10/11 kl. 15.30-17.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Magnus Brandstrup 300 kr. /P-pris 255 kr. - 4 mødegange

Vandmotion for pluspiger

Undervisningen er tilrettelagt for overvægtige, der er motiveret for at tabe sig eller allerede er i gang med en livsstilsændring. Da det ofte kan være af stor belastning for ryg, knæ og fødder at starte med at motionere, er dette en god mulighed for at komme i gang, uden at det belaster kroppens led. Undervisningen foregår i et varmtvandsbassin og er baseret på fedtforbrænding og bevægelighed.

Motion i vand

Undervisningen foregår i et varmtvandsbassin og er baseret på motion, styrke og bevægelighed. Det foregår i et forholdsvis højt tempo, med bevægelighedsøvelser i fokus. Hele kroppen bliver bevæget godt igennem, samtidig med at pulsen sættes op, og alle muskler bliver styrket. Vi bruger vandets modstand og masserende effekt samt diverse redskaber.

Afspænding i vand

Trænger du til at bevæge dig, og har du måske nogle gener, der gør, at det ikke er så nemt på land, så kom og vær med. Få dig bevæget godt igennem i det varme vand, mærk eller genopdag glæden ved vandet og dets modstand og varme. Vi arbejder kroppen langsomt igennem og slutter med en kort afspænding. Undervisningen foregår i varmtvandsbassin. Hold Nr.

dag start tid by underviser pris

Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Vandmotion for pluspiger Afspænding i vand Afspænding i vand Motion i vand Motion i vand

Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

752408 752410 752409 752411 752400 752402 752401 752403 752404 752406 752405 752407 752420 752421 752415 752416

28.08. 23.10. 28.08. 23.10. 28.08. 23.10. 28.08. 23.10. 28.08. 23.10. 28.08. 23.10. 22.08. 24.10. 22.08. 24.10.

16.30-17.15 16.30-17.15 17.15-18.00 17.15-18.00 18.00-18.45 18.00-18.45 18.45-19.30 18.45-19.30 19.30-20.15 19.30-20.15 20.15-21.00 20.15-21.00 15.30-16.15 15.30-16.15 16.15-17.00 16.15-17.00

Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg

Helle Gadegaard Helle Gadegaard Helle Gadegaard Helle Gadegaard Helle Gadegaard Helle Gadegaard Underviser ved LOF Midtjylland Underviser ved LOF Midtjylland Henriette Kjær Henriette Kjær Henriette Kjær Henriette Kjær Bjarne Dalum Bjarne Dalum Bjarne Dalum Bjarne Dalum

420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr. 420 kr. 490 kr.

antal 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange 6 mødegange 7 mødegange

CKU Skive/Viborg, Rosenstræde 6, Viborg HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

9


bevægelse / særlige hensyn Patanjali Yoga for sclerose-ramte (H) Bækkenbundstræning

Bækkenbunden skal trænes og afspændes ligesom alle andre muskler i kroppen. Den er bunden af vores krop, der holder vores underlivsorganer oppe. Vi vil arbejde med at bruge bækkenbunden funktionelt sammen med resten af kroppen. I løbet af undervisningen vil vi arbejde med styrke i kernemuskulaturen, balance, kredsløb, holdning og aflastning. Det er aldrig for sent eller for tidligt at starte din bækkenbundstræning. VIBORG 712285 Tirsdag den 3/10 kl. 16.15-17.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Marie Munk 560 kr. /P-pris 480 kr. - 9 mødegange

Lungetræning (H) 

NYHED

Holdet henvender sig til dig med kronisk lungesygdom, som har nedsat luft til de daglige aktiviteter og ofte oplever åndenød. Vi har fokus på at vedligeholde og forbedre konditionen, styrke specielt benmuskulatur samt arbejde med vejrtrækning og pep-fløjte. Alle med diagnosen KOL har gavn af fysisk træning for bl.a. at blive mere fortrolig med åndenød. Uanset i hvilken grad du er påvirket af din KOL, kan du deltage på dette hold - der tages individuelle hensyn. Målet er at øge dit daglige funktionsniveau, at give dig større viden om din lungesygdom og gøre dig mere tryg ved at bevæge dig. KARUP 792101 Onsdag den 13/9 kl. 10.30-12.00 Benefit Karup, Bredgade 1 Rikke Østergaard, fysioterapeut 500 kr. /P-pris 390 kr. - 12 mødegange

NYHED

Vi vil arbejde med yogastillinger, der køler og gavner nervesystemet, styrker kroppen og skaber ro i krop og sind. Vi starter stille og roligt, så vi er til stede og sammen kan fordybe os i yogastillingerne. Klassen afsluttes altid med en afspænding. Øvelserne tilpasses den enkelte deltagers fysiske formåen og behov, da vi benytter forskelligt hjælpeudstyr. Forudsætning: Du skal kunne lave øvelser på gulv og selv komme op derfra. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Trine Guldager Sørensen, certificeret Patanjali Yoga instruktør VIBORG 712180 – INTRO Tirsdag den 5/9 kl. 15.15-17.15 80 kr. - 1 mødegang 712181 Tirsdag den 19/9 kl. 15.15-17.15 310 kr./P-pris 245 kr. - 4 mødegange 712182 Tirsdag den 31/10 kl. 15.15-17.15 310 kr./P-pris 245 kr. - 4 mødegange

Energitræning NYHED for osteoporose patienter (H)

Lettere styrketræning har en gavnlig indvirkning på dine knogler, der bliver stærkere, når de belastes. Det er også vigtigt at have et ”korset” af stærke ryg- og mavemuskler til at støtte rygsøjlen. Selv om dine knogler afkalker, kan du dyrke motion. Det er faktisk ekstra vigtigt at gøre det. Du slutter med en god udspænding af muskulaturen samt afspænding. KJELLERUP 722312 Tirsdag den 19/9 kl. 13.00-14.30 Kjellerup Fysioterapi og Træning, Almtoftvej 20 Rasmus Yeoman, fysioterapeut 610 kr. - 10 mødegange

Ryg/nakke/skulder træning

NYHED

Ryg/nakke/skulder træning

NYHED

Har du rygproblemer af tilbagevendende karakter - gener som kommer og går? Holdet vil være en blanding af teori og praksis. Teorierne omkring årsagssammenhænge til tilbagevendende rygproblemer, håndtering af smerter m.m. integreres i lektionerne efter behov. Praksis omfatter træning af forskellig karakter samt udspænding og afspænding tilpasset holdets deltagere. VIBORG 712295 Onsdag den 13/9 kl. 16.30-18.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Simon Nygaard, fysioterapeutstuderende 890 kr. /P-pris 750 kr. - 12 mødegange

Dette hold er målrettet dig, som har tilbagevendende problemer i ryg, nakke og skuldre. Vi vil træne den fornødne stabilitet, styrke og udholdenhed, så dine muskler bliver stærke og kan klare hverdagens udfordringer. Der vil indgå krops-mindede øvelser og meditation for at øge kropsbevidsthed og opmærksomhed på kropsholdningen, smerter og planlægning af hjemmetræning. Dermed lægges grunden for øget bevægelighed, nedsatte smerter og øget velvære. ULSTRUP 742320 Torsdag den 14/9 kl. 19.00-20.00 Ulstruphallerne, Nattergalevej 10 Nanna Trier Nørskov, fysioterapeut 695 kr. - 12 mødegange

KARUP 792102 Torsdag den 14/9 kl. 10.30-12.00 Benefit Karup, Bredgade 1 Rikke Østergaard, fysioterapeut 500 kr./P-pris 390 kr. - 12 mødegange STOHOLM 772103 Onsdag den 13/9 kl. 10.30-12.00 Benefit Stoholm, Vestergade 10 B Rikke Østergaard, fysioterapeut 500 kr. /P-pris 390 kr. - 12 mødegange KJELLERUP 722311 Torsdag den 21/9 kl. 13.00-14.30 Kjellerup Fysioterapi og Træning, Almtoftvej 20 Rasmus Yeoman, fysioterapeut 610 kr. - 10 mødegange

10

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


bevægelse / særlige hensyn Motion for kræftramte

nyhed

Hvis du har kræft, er det godt for dig fortsat at motionere og røre dig. Formålet er at mindske bivirkningerne ved din sygdom. Der kan både være elementer af et individuelt tilrettelagt program samt holdtræning med cirkeltræning, øvelser med bolde, elastik samt lege til at få pulsen op. Tilbuddet er til dig, der stadig er i behandling/ nyligt færdigbehandlet og endnu ikke kan se dig selv i foreningslivet. Er du i tvivl om, hvorvidt kurset er noget for dig, så kontakt Carina Guldbrand på mail: cgj@viborg.dk. Træningstilbuddet er et samarbejde mellem Sundhedscenter Viborg, Kræftens Bekæmpelse og LOF. VIBORG 752450 Tirsdag den 19/9 kl. 18.00-19.00 Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1 Carina Guldbrand Jensen, fysioterapeut 455 kr. /P-pris 380 kr. - 10 mødegange

Energitræning nyhed for kræftpatienter (H)

At lære at leve med kræft er en livsslang proces. Med energitræning lærer du motionsøvelser og afstressende teknikker, der sænker både den fysiske stress i kroppen og den mentale stress. Det kan give dig større velvære og mindske mange af de fysiske smerter og ubehag, som følge af kræftbehandlingen. KJELLERUP 722310 Torsdag den 21/9 kl. 10.00-11.30 Kjellerup Fysioterapi og Træning, Almtoftvej 20 Rasmus Yeoman, fysioterapeut 610 kr. - 10 mødegange

Senior-motion

Et træningstilbud til ældre borgere, der har svært ved at dyrke fysisk træning uden særlig støtte og omsorg, og derfor ikke kan deltage på almindelige gymnastikhold og i træningscentre. Formålet er at øge livskvalitet gennem træning og socialt samvær, så deltagerne bliver i stand til bedre at klare livet i egen bolig. Efter tilmelding vil du blive kontaktet af frivillighedskoordinator Anne-Grethe Nielsen med henblik på optagelse på holdet.

Zumba

VIBORG 752340 Mandag den 21/8 kl. 16.30-17.30 Blichergaarden, N.F.S. Grundtvigsvej 13 Ole Krabbe P-pris 475 kr. - 16 mødegange

VIBORG 752342 Mandag den 21/8 kl. 16.30-17.30 Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1 Birgit Flensborg J. Ibsen P-pris 475 kr. - 16 mødegange

Hold Nr. Senior zumba/Zumba Gold 752361 Zumba for pluspiger 752301 Senior zumba/Zumba Gold 752303 Zumba 782350

VIBORG 752343 Tirsdag den 22/8 kl. 16.30-17.30 Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1 Aase Dam Hellerup P-pris 475 kr. - 16 mødegange

VIBORG 752348 Onsdag den 23/8 kl. 16.00-17.00 Blichergaarden, N.F.S. Grundtvigsvej 13 Eva Erika Brogaard P-pris 475 kr. - 16 mødegange

Zumba er motion forklædt bl.a. som dans, og fordi det er så sjovt, opleves det mindre hårdt. Gevinsten er der dog lynhurtigt, du får pulsen op, sved på panden - tonet dine muskler og bevæget din krop igennem, alt imens du griner med dig selv og andre. På holdene ”Zumba for pluspiger” og ”Senior Zumba/Zumba Gold” tages der mere hensyn til eventuelle skavanker, og tempoet afpasses efter deltagerne. Instruktører på disse hold har tillige en ekstra zumba-uddannelse som ZumbaGold instruktør. dag start tid by underviser pris Tirsdag 05.09. 09.30-10.30 Viborg Tinna Friis-Hansen 555 kr. Tirsdag 12.09. 17.30-18.30 Viborg Lis Pedersen 555 kr. Torsdag 14.09. 15.30-16.30 Viborg Lis Pedersen 555 kr. Torsdag 14.09. 18.00-19.00 Bjerringbro Anita Mogensen 510 kr.

antal 12 mødegange 12 mødegange 12 mødegange 11 mødegange

Trepas Aktivitetshal, Vævervej 10 , Viborg / Fristedet Enggården, Jørgens Allé 42, Bjerringbro HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

11


bevægelse / yoga

yoga

Yin yoga for begyndere

Yin yoga består grundlæggende af blide og rolige stillinger, som lader kroppen komme ind i en tilstand af afslapning, ro og indadvendt opmærksomhed. Det er en rigtig god yogaform, hvis man døjer med stivhed i kroppen - hvilket ofte skyldes et stift bindevæv. Vi bygger op, i takt med, at kroppen bliver mere smidig og modtagelig, således at vi ikke overskrider kroppens grænser. Der vil indgå både åndedrætsøvelser og meditationer samt en afsluttende afspænding i programmet.

Hold Nr. Mindful yoga 712370 - nyhed Yin yoga for begyndere 712372 - nyhed Yoga 792301 MediYoga for begyndere og let øvede 712356 MediYoga for begyndere og let øvede 712357 Anti-stress med MediYoga 712358 Anti-stress med MediYoga 712359 Dansk Yoga 50+ 712300 Dansk Yoga 50+ 712301 Dansk Yoga 50+ 712303 Patanjali Yoga for begyndere og let øvede 712392 - nyhed Dansk Yoga 50+ 712304 Dansk Yoga 50+ 712305 Dansk Yoga 50+ 712306 Yin yoga for begyndere og let øvede 712374 Yoga og afspænding 712354 Yoga 60+ 712376 - nyhed Mindful yoga 712378 Yoga 772300 Mindful yoga 712380 Rytter yoga 712350 Patanjali Yoga for begyndere og let øvede 712394 Rytter yoga 712351 Yoga for Dummies 772303 - nyhed Power Yoga workshop 772304 - nyhed

Patanjali Yoga for begyndere og let øvede

Patanjali Yoga er en yogaretning med stor vægt på sekvensering og fokus på kroppens anatomi. I hver sekvens, indgår der yogastillinger, der opbygger styrke, og der lægges stor vægt på udførlige instruktioner til eleven. Der lægges vægt på åndedrættet samt det at være tilstede i nuet. Patanjali Yoga er en yogaform, der styrker muskler, knogler og led, udstrækker krop og afspænder nervesystemet. Alle kan være med uanset smidighed og fysiske skavanker - også dig, der aldrig har lavet yoga før.

Power Yoga workshop

Efter denne workshop vil du være i stand til at deltage på de fleste yoga-hold uden at føle dig helt udenfor. Du vil blive undervist i solhilsner og deres formål, samt flere af de mest brugte yogastillinger. Yoga er for alle, uanset alder, smidighed og figur. Du får grundige instruktioner, så øvelserne udføres sikkert, og du guides langsomt og respektfuldt ind i yogaens forunderlige verden. Timen tager udgangspunkt i blid Hatha yoga, hvor tempoet er lavere, der arbejdes med åndedrættet, løsning af spændinger, samt overordnet styrkelse af krop og sind.

Se også efterfødselsyoga side 8

dag start tid by underviser pris antal Mandag 11.09. 12.30-14.00 Viborg Aase Dam Hellerup 965 kr. /P-pris 810 kr. 13 gange Mandag 11.09. 14.15-15.45 Viborg Aase Dam Hellerup 965 kr. /P-pris 810 kr. 13 gange Mandag 04.09. 19.00-20.15 Skelhøje Trine Qvortrup Moltzen 640 kr. /P-pris 550 kr. 10 gange Mandag

11.09.

17.15-18.30

Viborg

Kirsten Hindbo

335 kr. /P-pris 285 kr.

6 gange

Mandag Mandag Mandag Tirsdag Tirsdag Tirsdag

30.10. 11.09. 30.10. 12.09. 12.09. 12.09.

17.15-18.30 19.00-20.15 19.00-20.15 09.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00

Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg Viborg

Kirsten Hindbo Kirsten Hindbo Kirsten Hindbo Aase Andersen Aase Andersen Aase Andersen

335 kr. /P-pris 285 kr. 6 gange 335 kr. /P-pris 285 kr. 6 gange 335 kr. /P-pris 285 kr. 6 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange

Tirsdag Onsdag Onsdag Onsdag

12.09. 13.09. 13.09. 13.09.

17.30-19.00 09.00-10.30 10.45-12.15 12.30-14.00

Viborg Viborg Viborg Viborg

Trine Guldager Sørensen Aase Andersen Aase Andersen Aase Andersen

Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag

13.09. 05.10. 14.09. 14.09. 21.09. 14.09. 21.09.

18.45-20.15 10.30-12.00 12.30-14.00 15.00-16.30 16.30-18.00 16.45-18.15 17.15-18.45

Viborg Viborg Viborg Viborg Stoholm Viborg Viborg

Aase Dam Hellerup Gerda Blaabjerg Larsen Aase Dam Hellerup Aase Dam Hellerup Mie Bech Jacobsen Aase Dam Hellerup Maj-Britt Mikkelsen Carter

965 kr. /P-pris 810 kr. 13 gange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 gange 965 kr. /P-pris 810 kr. 13 gange 965 kr. /P-pris 810 kr. 13 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange 965 kr. /P-pris 810 kr. 13 gange 925 kr. /P-pris 805 kr. 10 gange

Torsdag Torsdag Lørdag Lørdag

14.09. 21.09. 09.09. 28.10.

18.30-20.00 19.00-20.30 10.00-11.30 10.00-11.30

Viborg Viborg Stoholm Stoholm

Trine Guldager Sørensen Maj-Britt Mikkelsen Carter Mie Bech Jacobsen Mie Bech Jacobsen

1.110 kr. /P-pris 930 kr. 15 gange 925 kr. /P-pris 805 kr. 10 gange 75 kr. /P-pris 65 kr. 1 gang 75 kr. /P-pris 65 kr. 1 gang

1.040 kr. /P-pris 875 kr. 14 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 gange

LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg / Skelhøje Kultur- og Forsamlingshus, Volden 26, Skelhøje / Stoholm Fritids- og kulturcenter, Søndergade 56, Stoholm Jyll

12

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


bevægelse / iyengar yoga

Hold Nr. dag start tid by underviser pris antal Iyengar Yoga 712410 Mandag 04.09. 16.15-17.45 Viborg Rie Skov 1.185 kr. /P-pris 995 kr. 16 gange Iyengar Yoga 712411 Mandag 04.09. 18.00-19.30 Viborg Rie Skov 1.185 kr. /P-pris 995 kr. 16 gange Iyengar Yoga - blid 712420 Tirsdag 05.09. 15.15-16.45 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga for øvede 712421 Tirsdag 05.09. 17.00-18.30 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga - blid 712430 Onsdag 06.09. 10.30-12.00 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga - blid 712431 Onsdag 06.09. 12.15-13.45 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga 712432 Onsdag 06.09. 15.15-16.45 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga for øvede 712433 Onsdag 06.09. 17.15-18.45 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga for øvede 712434 Onsdag 06.09. 19.00-20.30 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga 712440 Torsdag 07.09. 15.00-16.30 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga 712441 Torsdag 07.09. 16.45-18.15 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga 712450 Fredag 08.09. 09.00-10.30 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Iyengar Yoga 712451 Fredag 08.09. 10.45-12.15 Viborg Rie Skov 1.260 kr. /P-pris 1.060 kr. 17 gange Fredagsyoga - rekreativ yoga 712460 Fredag 08.09. 15.45-17.15 Viborg Rie Skov 75 kr. /P-pris 65 kr. 1 gang Fredagsyoga - rekreativ yoga 712461 Fredag 06.10. 15.45-17.15 Viborg Rie Skov 75 kr. /P-pris 65 kr. 1 gang Fredagsyoga - rekreativ yoga 712462 Fredag 03.11. 15.45-17.15 Viborg Rie Skov 75 kr. /P-pris 65 kr. 1 gang Fredagsyoga - rekreativ yoga 712463 Fredag 01.12. 15.45-17.15 Viborg Rie Skov 75 kr. /P-pris 65 kr. 1 gang Undervisningen foregår hos LOF Midtjylland, Vævervej 10 D, stuen, Viborg

Workshop Iyengar Yoga for idrætsudøvere

inspirationsdag 26. august Lørdag den kl. 10.00 - 15.00

kan en inspirationsdag, hvor du LOF star ter sæsonen op med ld. -ho æge bev spændende afprøve nogle af vore mange nis irerende foredrag med Den insp et e hør å I år kan du ogs t motifand han rdan hvo , om r ælle Krogsdal Madsen. Han fort helt brød de gamle vaner og fik et vationen, fik mere selv værd, gode råd til at modfå og e, gør kan selv du d nyt liv. Hør, om hva at e valg, som er til at have med stå fristelser og træffe sunder gøre i en travl hverdag. up for mænd v/Magnus Brandstr 10.00-10.45 Lokale 1 Pilates aard Nyg n mo ke/skulder v/Si 10.00-10.45 Lokale 9 Ryg/nak v/Aase Dam Hellerup oga YinY n 10.00-10.45 Stue og meditation 11.00-11.45 Lokale 1 Pilates us Brandstrup agn v/M Zumba v/Lis Pedersen 11.00-11.45 Lokale 9 Senior yoga v/Maj-Britt Car ter 11.00-11.45 Stuen Ryttera v/Kirsten Hindbo iYog 12.00-12.45 Lokale 1 Med a v/Rie Skov yog gar Iyen 12.00-12.45 Stuen med drag Fore 9 13.30-15.00 Lokale Dennis Krogsdal Madsen get Få vand og frugt, hør foredra , du vil, for og deltag i alle de workshops d op hos mø e bar ng, eldi tilm Der er ingen LOF på Vævervej 10 C, 1. sal. ke. Medbring evt. en lille madpak

NYHED

Denne workshop er for dig, der er aktiv idrætsudøver og i forvejen løber, cykler eller andet. Vi styrker og smidiggør hele kroppen, men specielt stramme haser, hofter og rygge smidiggøres. Åndedrættet har stor indflydelse på, hvor meget vi kan yde, og hvordan vi fungerer, derfor smidigøres brystkassen med fokus på at optimere åndedrættet. Der sluttes med guidet afspænding. Workshoppen er for alle, også dig, der tror, du er for stiv til yoga. VIBORG 712465 Lørdag den 23/9 kl. 9.00-12.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 D, Stuen Rie Skov - 140 kr. /P-pris 120 kr.

Workshop NYHED Iyengar Yoga for øvede

Denne workshop er baseret på, at du er bekendt med yoga og har lyst til at blive udfordret i din træning. Programmet bliver sammensat så hele kroppen strækkes igennem og styrkes. I løbet af 3 timer har vi tid til fordybelse i det, vi laver, og vi vil komme omkring mange typer af stillinger: stående, omvendte, bagudbøjninger, drejninger, siddende- og fremoverbøjninger. Workshoppen rundes af med hvilende stillinger og en guidet afspænding, som giver ro og blødhed. VIBORG 712466 Lørdag den 28/10 kl. 9.00-12.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 D, Stuen Rie Skov - 140 kr. /P-pris 120 kr.

75,-

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

13


bevægelse De Fem Tibetanere

Introduktion til meditation og mindfulness

Få værktøjer, der kan bringe dig i kontakt med din indre ro, give oplevelsen af nærvær, og genoprette forbindelsen til den, du virkelig er inderst inde. Vi taler om individuelle formål, deler tips og tricks, og lærer bl. a. om kroppens energicentre, chakra-systemet og det at være særligt sensitiv. Undervisningsformen bliver et mix af teori og praksis, tilpasset deltagernes behov og nysgerrighed. Det er hensigten at præsentere en buffet af alsidige øvelser, så du finder frem til, hvilken form for meditation, der passer bedst til dig, og kan fortsætte processen på egen hånd. Max. 8 deltagere. VIBORG 752710 Torsdag den 21/9 kl. 19.00-21.15 Reiki Healing Midtjylland, Preislers Plads 7, st. Marianne Kaufmann, holistisk psykoterapeut og Gendai Reiki Mester, se www.healing-mk.dk 695 kr. /P-pris 605 kr. - 5 mødegange

Morgen-motion

En enkel og alsidig træning for morgenfriske damer i alle aldre og størrelser. Vi træner balance, smidighed, ryg, forside, styrke og konditionstræning, alt sammen krydret med udstrækningsøvelser. Der bliver lagt vægt på træning af kropsholdning bl.a ved brug af kosteskaft. “ Den som ranker sig slanker sig” sagde Kaptajn Jespersen. Medbring liggeunderlag. skals 732321 Mandag den 18/9 kl. 9.00-10.15 Skals Hallen, Kærvej 9 Vibeke Møller 750 kr. /P-pris 610 kr. - 12 mødegange

Bevæg dig - bevar dig

Bevægelse og fysisk aktivitet er godt for alle - uanset alder og fysisk form. Det er med til at give dig styrke og energi til at klare hverdagens gøremål, så du får overskud til lidt mere. Træningen består af enkle og effektive grundøvelser, hvor glad musik løfter os gennem disse. Du er velkommen til at kontakte instruktøren for yderligere oplysninger på tlf.nr. 51 90 35 81. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Birthe Pedersen 605 kr. /P-pris 505 kr. - 13 mødegange VIBORG 712270 Tirsdag den 5/9 kl. 9.00-10.00 712271 Tirsdag den 5/9 kl. 10.30-11.30

14

NYHED

Få fornyet vitalitet, styrke og velvære med De Fem Tibetanere, en serie på fem yogaøvelser, der gennemarbejder din krop fra top til tå. Åndedrættet, balance, jordforbindelse, styrke, smidighed og din koncentrationsevne forbedres via De Fem Tibetanere. Vi arbejder med øvelserne i praksis, og du får en teoretisk baggrundsviden, som vil gøre dig i stand til at arbejde videre med øvelserne derhjemme. Der kræves ingen forudsætninger, men du skal være forberedt på, at øvelserne vil udfordre styrke og bevægelighed i specielt dine skuldre. Vi afslutter med guidet dybdeafspænding til rolig musik. VIBORG 712255 Onsdag den 6/9 kl. 9.00-10.15 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Louise Marcussen 910 kr. /P-pris 760 kr. - 14 mødegange

Workshop: De Fem Tibetanere

NYHED

VIBORG 712256 Lørdag den 30/9 kl. 10.00-13.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Louise Marcussen 140 kr. /P-pris 120 kr. Medbring en lille madpakke til pausen.

Bevæg dig glad med Gotved

Motion for mænd

VIBORG 712250 Mandag den 4/9 kl. 9.00-10.15 712251 Mandag den 4/9 kl. 10.30-11.45 712252 Fredag den 8/9 kl. 9.00-10.15 712253 Fredag den 8/9 kl. 10.30-11.45

VIBORG Motion for mænd - seniorer 752380 Mandag den 4/9 kl. 14.30-16.00 Trepas Aktivitetshal, Vævervej 10 Torkil Stensig 610 kr. /P-pris 440 kr. - 14 mødegange

Gotvedbevægelse er tidløs motion, som baserer sig på svingende, fjedrende, afbalancerende og alsidige bevægelser, hvor hele kroppen arbejdes godt igennem. Efter en grundig opvarmning arbejder vi med lette styrke- og konditionsøvelser. Vi går i dybden med ryg-, skuldre- og nakkeøvelser, da mange af os gemmer spændingerne i rygområdet. Timen afrundes med udspænding og afspænding. Kom, som du er, og mærk glæden ved at bevæge dig sammen med andre. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Louise Marcussen, udd. Gotvedpædagog 910 kr. /P-pris 760 kr. - 14 mødegange

Med effektiv og målrettet motion får du øget velvære og kan samtidig forebygge livsstilssygdomme og stress. Der er særlig fokus på forebyggelse af rygproblemer og muskelspændinger i nakke og skuldre. Vi arbejder ligeledes med at forbedre konditionen, styrke hjerte og kredsløb og med at træne musklerne i hele kroppen. Træningen er målrettet mænd og består af enkle og effektive øvelser, som alle kan finde ud af, og hvor niveauet kan tilpasses den enkelte.

Motion for mænd 752381 Mandag den 4/9 kl. 16.30-18.00 Trepas Aktivitetshal, Vævervej 10 Torkil Stensig 610 kr. /P-pris 440 kr. - 14 mødegange Motion for mænd 752385 Onsdag den 13/9 kl. 16.30-18.00 Trepas Aktivitetshal, Vævervej 10 Brian Plougmann Jensen 520 kr. /P-pris 375 kr. - 12 mødegange

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


mad Sund hverdagsmad og bevægelse

NYHED

I en travl hverdag kan aftensmaden godt være en udfordring, og vi skifter typisk mellem 8-10 retter. På dette kursus vil du få en masse gode ideer til aftensmaden og samtidig forslag til nem motion i dagligdagen. Du får også en række gode råd og teknikker til, hvordan man kan lave forskellige retter af samme basis-råvarer. Vi skal tilberede sund, nem og let mad - billig mad, og mad til familien UDEN at gå på kompromis med smagen og sundheden. Når vi har spist den lækre og lette mad, skal vi også lave lidt bevægelse, så vi kan øve os i at få mere bevægelse ind i hverdagen på en nem og overskuelig måde. Vi ”vækker” kroppen med simple øvelser, der også kan laves hjemme, uden at man skal købe en masse udstyr. Råvareudgift pr. gang. ca. 75 kr., afregnes samlet med underviser den første gang. Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38 Anja Isabell Pedersen, www.anja-isabell.dk 565 kr. /P-pris 450 kr. - 5 mødegange låstrup 732270 Torsdag den 14/9 kl. 17.30-20.30 732271 Torsdag den 26/10 kl. 17.30-20.30

Hverdagsmad med et sundere twist

Hverdagsretter

Har du besluttet dig for at spise mindre kød i din hverdag? Vi skal tilberede retter, som er egnet til en travl hverdag. Du vil få indsigt i brugen af grønne proteiner og afprøve en del krydderier, som gør dine retter både nemme, spændende og mættende. 752308 Mandag den 2/10 kl. 17.30-20.30

Mediterrane retter

Det mediterrane køkken byder på fantastiske smagsoplevelser, da frugt og grøntsager er modnet under sydens sol. Det er en stor oplevelse at kombinere de forskellige råvarer til en fantastisk og perfekt ret. Vi vil på en rejse gennem forskellige lande afprøve både retter og særlige ingredienser. 752307 Mandag den 30/10 kl. 17.30-20.30

Arabiske retter

NYHED

På holdet kommer vi til at lave mad, der tager udgangspunkt i traditionel hverdagsmad med et sundere twist. Vi vil have fokus på protein, fuldkorn, fedt, kulhydrater og grove grøntsager – ting, der er med til at holde kroppens motor kørende. Vi skal lave mad, der gør os mætte, som er sund, og som samtidig gør os glade. Den ene af gangene skal vi lave vores livretter med sundere råvarer eller tilberedningsmetoder, der kan være med til at gøre retten sundere. Vi skal ikke tælle kalorier, men derimod have fokus på de sundere valg i hverdagen. Råvareudgift ca. 75 kr. pr. gang, som afregnes med underviser. VIBORG 752211 Tirsdag den 26/9 kl. 18.00-21.00 Nordre Skole, H.C. Andersensvej 5 Dennis Krogsdal Madsen, www.denniskm.dk 685 kr./P-pris 585 kr. – 5 mødegange

Det Grønne Køkken

Det arabiske køkken er præget af solforkælede ingredienser og fortryllende krydderier, som lægger op til et stort antal for- og hovedretter uden kød og er rammen for hyggeligt samvær med familie og venner. Vi kommer til at afprøve forskellige retter, som både er egnet som tilbehør og gæstemad. 752309 Mandag den 6/11 kl. 17.30-20.30

Jul i grønt

Jul og andre højtider samles familien over en festlig middag. Vi vil bryde med traditionen og tilberede en alternativ kødløs menu. Ingen tvivl om at det kan være smagfuldt, dog kan udfordringerne være mange, når alle skal spise med. Derfor vil vi tilberede mad uden gluten, tage hensyn til laktoseintolerance, og lave dessert til veganere. 752310 Mandag den 20/11 kl. 17.30-20.30 VIBORG Nordre Skole, H. C. Andersensvej 5 Yasmin Khalil 160 kr. /P-pris 140 kr. Udgift til råvarer ca. 100 kr. pr. kursus, som afregnes med underviser.

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

15


bordets glæder Rigtige mænd laver mad! 

NYHED

Imponer konen, kæresten, vennerne! Lær at lave lækker mad fra bunden med respekt for årstidens gode råvarer. Det er ikke svært at lave mad, man skal bare kende nogle helt enkle basisregler. Hver aften slutter vi af med at anrette og indtage aftenens retter i en hyggelig og afslappet atmosfære. Alle kan være med. Råvareudgift ca. 130 kr. pr. gang, afregnes med underviser.

Madkurser på Pøt Mølle – Frijsenborg Slotskro

NYHED

RØDKÆRSBRO 782205 Mandag den 25/9 kl. 18.00-21.00 Rødkærsbro Skole, Brandstrupvej 23 Tinne Rask Ferguson, Tinnes Køkken 525 kr. /P-pris 420 kr. - 5 mødegange

I løbet af efteråret afholdes der madkurser i køkkenet på den gamle og hyggelige Pøt Mølle – Frijsenborg Slotskro. Køkkenchef Mikkel Nesbit Andersen vil vejlede og guide deltagerne til at fremtrylle de lækreste retter, så man bagefter kan gøre kunsten efter i sit eget køkken. Holdene har højst 10 deltagere. HAMMEL Pøt Mølle, Pøt Møllevej 80

Gourmet aften på Pøt Mølle

Vi tilbereder en lækker 5-retters gourmetmiddag med udgangspunkt i årstidens råvarer. Som afslutning på oplevelsen nydes de retter, der er fremtryllet i løbet af aftenen - en oplevelse til alle sanser. Råvareudgift ca. 300 kr., afregnes med underviser. 742205 Tirsdag den 24/10 kl. 17.00-22.00 235 kr.

Antipasta - små retter

Antipasta er en italiensk madtradition, der svarer til en amerikansk appetizer eller den franske hors d’oeuvre. Antipasta omfatter en lang række fødevarer, men serveres normalt som en gruppe af varme eller kolde retter. Dette kursus vil lære dig nogle kendte og simple opskrifter som basis og også nogle mere avancerede, som du selv kan fremtrylle i dit eget køkken. Råvareudgift ca. 200 kr., afregnes med underviser. 742207 Tirsdag den 26/9 kl. 17.30-22.00 195 kr.

Mandehørm og røde bøffer

En hyggelig aften i en afslappet atmosfære, hvor du bliver klogere på de gode råvarer og nytænkende madlavning, og hvor vi glemmer alt om kalorietællere og salat. Maden laves i et afslappet tempo med god tid til hyggesnak og en øl eller et glas vin, samtidig med du oplever, hvordan du kan lave mad, der imponerer hver gang. Råvareudgift ca. 200 kr., afregnes med underviser. 742206 Tirsdag den 3/10 kl. 17.30-22.00 195 kr.

16

Bag det gode rugbrød 

NYHED

Intet slår et friskt og nybagt rugbrød. Det behøves ikke at være en besværlig proces over mange dage at bage sit eget rugbrød. Vi bager et rugbrød, der kan laves over to dage. Vi hører, hvordan man laver sin egen surdej og holder den vedlige. Vi hører også om hvordan vi får ernæringsmæssigt mest ud af melet, og hvorfor mel ikke bare er mel. Råvareudgift ca. 100 kr., afregnes med underviser. VROUE 772200 Onsdag den 4/10 kl. 17.00-22.00 Søndergaard-Vroue Gårdbutik, Amstrupvej 12a Britt Brøchner-Nielsen 180 kr. /P-pris 145 kr.

Find og spis svampe 

NYHED

Kom med på en tur i skoven efter svampe med Jens Frydendal, tidligere leder af Naturskolen i Viborg. De gode spisesvampe tager vi med i køkkenet og laver svamperetter til den fælles natmad. Medbring selv kurv, kniv og gerne en svampebog. Vi sørger for resten. HALD EGE 752210 Onsdag den 13/9 kl. 17.00-20.30 Hald Ege Skole, parkeringspladsen bag skolen, Egeskovvej 75 Jens Frydendal 150 kr./P-pris 125 kr. incl. råvarer og et glas vin

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


bordets glæder

Det indiske køkken

Denne kursusrække byder på en hel ny verden af retter fra Indien. Kom og smag denne spændende verden af krydderier, hvor enkle ingredienser giver dig mange nye stjerneretter. BJERRINGBRO Egeskovskolen, Vestre Ringvej 11 Priyanka Gaur 235 kr. /P-pris 195 kr. Råvareudgift ca. 150 kr. pr. kursus, afregnes med underviser. Undervisningen foregår fortrinsvis på engelsk.

Sylterier med mere NYHED

Kurset er for dig, der mangler inspiration til brugen af dine bær. På kurset gennemgår vi hver gang en specifik bærsort og arbejder med fremstilling af forskellige produkter til at putte i glas, flasker eller maven. Vi taler om de mange forskellige muligheder, der findes inden for danske bær. Medbring selv glas og flasker til dine færdige produkter. Råvarerne sørger vi for. Udgift på 175 kr. pr. gang afregnes med underviser. Dette til dækning af 2-3 kg. bær pr. deltager pr. gang samt øvrige ingredienser. ANS BY 722200 Torsdag den 14/9, 21/9 og 28/9 kl. 19.00-21.30 Ans Skole, Teglgade 20 Helle Koldby Madsen, ”ØMOSEBÆR” 390 kr. – 3 mødegange

Kings Feast

Temaet for denne dag er: Kings Feast. Lær at lave en perfekt biryani (en delikat ris-ret), en fantastisk kyllingespecialitet og en speciel indisk dessert. 782200 Lørdag den 16/9 kl. 10.00-14.00

Crazy curry

Lær kunsten at lave en curry, en starter og et perfekt indisk brød. Lækre retter, som også kan gøres egnet til vegetarer. 782201 Lørdag den 30/9 kl. 10.00-14.00

Desi Delight

En godbid for enhver curry lover, der ønsker at udforske, hvordan man kombinerer krydderier og det grundlæggende ved at lave en curry og ris sammen med de lækre løgbhajis (løgfritter) 782203 Lørdag den 14/10 kl. 10.00-14.00

Chokoladekursus

På dette chokoladekursus arbejder vi blandt andet med transfer sheets, magnet forme, farvet chokolade, alm. faste forme, mørk, hvid og lys chokolade. Vi starter med at lave fyld og derefter tempererer vi chokoladen, hvor alle får helt styr på den blanke overflade og det helt rigtige knæk. Du får dine chokolader med hjem i æske sammen med et opskriftshæfte. Råvareudgift ca. 250 kr., afregnes med underviser. Underviser er Pernille Vestergaard Jensen

Flødeboller

Findes der noget bedre end hjemmelavede flødeboller? Heldigvis er det faktisk ikke så svært at lave flødeboller selv - det kræver blot tid og tålmodighed. På dette flødebollekursus lærer du at lave dine helt egne hjemmelavede flødeboller fra bunden. Der arbejdes sammen to og to. Råvareudgift ca. 200 kr., afregnes med underviser. Underviser er Pernille Vestergaard Jensen

Det søde køkken Hold Nr. dag start tid by pris Chokoladekursus 752200 Tirsdag 21.11. 17.30-21.30 Viborg 180 kr. /P-pris 155 kr. Chokoladekursus 752201 Torsdag 30.11. 17.30-21.30 Viborg 180 kr. /P-pris 155 kr. Chokoladekursus 792202 nyhed Lørdag 02.12. 13.30-17.30 Frederiks 180 kr. /P-pris 155 kr. Chokoladekursus 752202 Torsdag 07.12. 17.30-21.30 Viborg 180 kr. /P-pris 155 kr. Chokoladekursus 742200 nyhed Lørdag 09.12. 13.30-17.30 Hammel 180 kr. Chokoladekursus 762201 nyhed Tirsdag 12.12. 17.30-21.30 Skals 180 kr. /P-pris 155 kr. Flødeboller 762200 nyhed Tirsdag 10.10. 17.30-20.30 Skals 140 kr. /P-pris 125 kr. Flødeboller 752203 Torsdag 26.10. 17.30-20.30 Viborg 140 kr. /P-pris 125 kr. Flødeboller 752204 Tirsdag 07.11. 17.30-20.30 Viborg 140 kr. /P-pris 125 kr. Flødeboller 792201 nyhed Lørdag 02.12. 09.30-12.30 Frederiks 140 kr. /P-pris 125 kr. Flødeboller 742201 nyhed Lørdag 09.12. 09.30-12.30 Hammel 140 kr. Nordre Skole, H. C. Andersensvej 5, Viborg / Skals Skole, Gl. Skolevej 1, Skals / Søndervangsskolen, Søndervangsvej 3, Hammel / Frederiks Skole, Skolen 3, Frederiks

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

antal 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang 1 gang

17


UDELIV / JAGT

 NYHED Træskæring - motorsav

Kursus i træskæring med motorsav, hvor man får mulighed for at udfolde sig kunstnerisk med motorsaven.Man prøver at skære træskulpturer med motorsav, step by step og med hjælp og vejledning undervejs. Viden om brug af motorsav er ikke en betingelse, men en fordel under hele kurset. Ingen deltager uden sikkerhedsudstyr. Se på hjemmesiden hvad der skal medbringes. Vi sørger for træ samt benzin og kædeolie. kjellerup 722760 Lørdag den 28/10 og søndag den 29/10 kl. 9.00-15.00 Jagthytten, Kongemosevej 27 Jonas Suk Nielsen 700 kr.

Beskæring

På kurset lærer du at beskære især havens frugttræer og bærbuske på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt. Den bedste måde at lære det på er, at gøre det i praksis. Medbring, hvad du har af grensav og forskellige havesakse. Vi får brug for det hele, når vi går løs på træerne i Hedvigs Have. Der vil være en kop kaffe og et rundstykke i løbet af formiddagen. kjellerup 722765 Lørdag den 9/9 kl. 10.00-13.00 Hedvigs Have, Hornskovvej 7 Erling Mikkelsen 200 kr.

Drømmen er en hest 

NYHED Pileflet 

Temaet er de såkaldte Stanislawkurve, opkaldt efter en gammel polsk pilefletter, som har introduceret teknikken i Danmark. Desuden vil der blive mulighed for at flette små ting i pil. Se på hjemmesiden, midtjylland.lof. dk, hvad du skal medbringe. frederiks 792712 Lørdag den 4/11 og søndag den 5/11 kl. 9.00-15.00 Frederiks Skole, Skolen 3 Anna Mortensen 510 kr. /P-pris 435 kr.

NYHED Fuglefoderhus i pil

Flet dit eget smukke fuglefoderhus i pil. Fuglefoderhuset flettes på fast bund, og der flettes et ”undertag” ind, således at foderet kan holdes friskt og tørt længere. Det er en fordel, hvis du har flettet med pil før, men vi finder ud at dit niveau, inden vi begynder opbygningen på fuglefoderhuset. Se på hjemmesiden, midtjylland.lof.dk, hvad du skal medbringe. viborg 752766 Lørdag den 25/11 og søndag den 26/11 kl. 9.30-16.00 Nordre Skole, H. C. Andersensvej 5 Charlotte Ramsing, kurvemageriet.dk 745 kr. /P-pris 635 kr.

NYHED

Dette kursusforløb ser på, hvordan ernæring, helbred, miljø, håndtering og træning påvirker vores heste og deres fremtid med os, så vi kan have mange gode år sammen med dem. Den teoretiske del afholdes i Rytterstuen, og dernæst har vi mulighed for at komme i Ridehallen og se på hestene. Dette er en unik mulighed for at se både dyrlæge Christina Nielsen samt Hippo-Logisk Træner Maj-Britt Carter sammen med hestene, og se teorien overført til praksis. SPARKÆR 772880 Tirsdag den 26/9, 10/10, 24/10 og 7/11 kl. 19.00-21.45 Hippo-Logisk Træning, Bækkegårdsvej 23 Maj-Britt Carter og Christina Nielsen 460 kr. /P-pris 390 kr.

Jagt-tegn

Kurset indeholder teoretisk og praktisk undervisning med henblik på at bestå den lovpligtige jagtprøve. Der indgår praktisk undervisning på skydebane. Der skal påregnes en udgift til undervisningsmaterialer, prøver, patroner m.v. Der informeres løbende om mødegange på skydebanen, ligesom ændringer i mødegangene kan forekomme.

18

FREDERIKS 792714 Tirsdag den 24/10 kl. 19.00-21.45 Frederiks Skole, Skolen 3 Henrik Rothmann 2.100 kr. /P-pris 1.815 kr.

MØLDRUP 831760 Mandag den 8/1 kl. 19.00-21.45 Møldrup Skole, Skolegade 27 Knud-Erik Jensen 2.100 kr./1.815 kr.

BJERRINGBRO 782760 Onsdag den 15/11 kl. 18.30-21.00 Bøgeskovskolen, Koldskær 8 Bo Hansen 2.100 kr. /P-pris 1.815 kr. I samarbejde med Bjerringbro Ungdomsskole og Gudenådalens Jagtforening

THORSØ 841760 Tirsdag den 9/1 kl. 19.00-21.45 Tungelundskolen, Skolegade 15 Tove Ditlevsen 2.100 kr.

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


juleblomsterbinding NYHED Julebinderi

Vi laver flot og anderledes pynt til jul, så vi får pyntet hyggeligt op til højtiden. Der vil være masser af inspiration at hente i butikken. Materialeliste fremsendes inden kursusstart. viborg Søhøjlandets Blomstergalleri Toldboden 3 Henriette Plougmann 160 kr./P-pris 140 kr.

Adventskranse, kalenderdekorationer, dørkranse m.v. 752730 Tirsdag den 28/11 kl. 18.30-21.30

Dørpynt, gravpynt og kranse

Vi laver spændende og anderledes pynt til forskellige gravsteder, store som små. Desuden vejledes i, hvordan man binder flotte kranse. Vi arbejder med naturens egne materialer. Der undervises i brugen af de rette teknikker og gode tips til fremstilling af de smukkeste dekorationer, kranse og arrangementer. Materialeliste vil blive tilsendt før kursusstart. THORSØ 742731 Tirsdag den 24/10 kl. 18.30-21.30 Blomsterværkstedet, Tidselsbjergvej 3 Susanne Dyhr 160 kr.

Juledekorationer og julebuketter m.v.

762731 Tirsdag den 28/11 kl. 18.30-21.30

Julebinderi

Her laver vi flotte og anderledes adventsdekorationer, kalenderdekorationer og andet sjovt til at pynte op med. Der vil også være masser af inspiration i butikken. Materialeliste vil blive tilsendt før kursusstart. THORSØ 742732 Tirsdag den 14/11 kl. 18.30-21.30 Blomsterværkstedet, Tidselsbjergvej 3 Susanne Dyhr 160 kr.

karup Urtepotten, Viborgvej 75 Vita Sørensen 100 kr. /P-pris 85 kr.

Få ny inspiration til, hvordan de udendørs krukker igen kan blive smukke med efterårets farver. Det er også tiden til at lave dørkranse, som nu kan holde sig friske længe.

NYHED Juledekorationer og meget mere

hammershøj 762730 Tirsdag den 14/11 kl. 18.30-21.30

Medbring hvad du selv har af skåle, vaser, kurve, grønt mv. - resten kan købes på stedet.

Efterårets krukker og dørkranse

752731 Tirsdag den 5/12 kl. 18.30-21.30

Vi laver flotte og anderledes adventsdekorationer, kalenderdekorationer og andet sjovt til at pynte op med. Der vil være masser af inspiration i butikken. Kurset henvender sig til både begyndere og øvede. Kronhoy Design, Nørbækvej 15 Lene Bonne Rasmussen 160 kr. /P-pris 140 kr.

Blomsterkurser

792706 Tirsdag den 3/10 kl. 19.00-21.00

Juleblomsterbinding

Julemåneden nærmer sig, og dit hjem skal pyntes festligt op. På kurset vil du få mulighed for at lave traditionelle former for pyntning, men du vil også kunne hente inspiration til nye og anderledes dekorationer. 1. mødegang: dørpynt og anden udendørs pynt samt adventskransen. 2. mødegang: juledekorationer og julebuketter. Både begyndere og fortsættere kan være med. Diverse materialer kan medbringes eller købes på stedet. Kornblomsten, Vestergade 5 235 kr./P-pris 200 kr. STOHOLM 772731 Tirsdag den 21/11 og 5/12 kl. 18.30-21.00 Jonna Jepsen 772730 Onsdag den 22/11 og 6/12 kl. 18.30-21.00 Pia Dueholm

Blomsterbinding

ejemm u h å p d Se hvad siden dbringe! e skal m

På dette kursus kan du lære at binde en buket og at lave smukke dekorationer med friske blomster. 792707 Tirsdag den 24/10 kl. 19.00-21.00

Adventskranse På dette kursus kan du lave en traditionel adventskrans, men du kan også få idéer til en adventskrans, der er anderledes. 792708 Onsdag den 29/11 kl. 19.00-21.00

Julebuketter og juledekorationer Her kort før jul kan du gøre julen endnu smukkere med en rigtig julebuket og friske dekorationer. 792709 Torsdag den 21/12 kl. 19.00-21.00

Der må påre en udgif gnes til mate t rialer!

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

19


kreative fag Syning og design

OBS!

På flere kreative kurser vil der være en udgift til materialer, som afregnes direkte med underviseren. Find flere oplysninger, også om hvad du selv skal medbringe, på midtjylland.lof.dk

Knipling

Vi vil arbejde med flere forskellige retninger inden for knipling. Farvelagte tegninger og andre former for tegning bruges ved udførelse af de traditionelle danske kniplinger, herunder også fri knipling. Der vil blive mulighed for at lave både prøver og færdige ting, som mellemværk, festremser, billeder, smykker og ting til beklædning. På kurset er både begyndere og øvede velkomne. Materialer kan købes på kurset. SILKEBORG 722700 Tirsdag den 19/9 kl. 9.30-12.15 Lunden, Vestergade 74 Karen Margrethe Vestergaard 1.170 kr. - 10 mødegange

Møbelpolstring

Sammen med Marie Konradi fra Krumnålen lærer du grundteknikker og finesser ved polstring af møbler til hjemmet: indlægge ny polstring, tilskære stoffet og mange flere udfordringer ved møbelpolstring. Materialer kan købes hos underviseren. Se på hjemmesiden, hvad du skal medbringe. NB: Møblerne kan ikke opmagasineres fra gang til gang. SILKEBORG 722750 Lørdag den 7/10, 14/10, 28/10 og 4/11 kl. 9.00-16.45 Balleskolen, Balle Kirkevej 120 Marie Konradi 1.390 kr.

20

Sy dit eget undertøj

Du kan lære at sy alt inden for undertøj, trusser, BH’er med eller uden bøjle og chemiser. Kursisterne gennemgår diverse sy-teknikker efter et let tilgængeligt undervisningsmateriale, og man har dermed en ”opslagsbog” til senere brug. Materiale til fremstilling af undertøj kan købes på kurset. Se mere på midtjylland.lof.dk – også om hvad du selv skal medbringe. Forudsætning: Du skal være fortrolig med din symaskine og have lidt sy-erfaring.

På dette hold vil du få muligheden for at sy netop det tøj, som du drømmer om. Du kan sy ud fra færdige mønstre, men du kan også sætte dit eget præg på det, ved at ændre nogle detaljer, og så få et helt andet resultat. Hvis du har noget tøj, som du gerne vil sy om og re-designe, er der også mulighed for det. Der vil være undervisning og hjælp til alle niveauer. Du skal selv medbringe materialer. Du kan medbringe din egen symaskine, men der er også symaskine og overlock til rådighed på skolen. VIBORG 712780 Tirsdag den 12/9 kl. 19.00-21.45 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Marianne Pedersen 1.110 kr. /P-pris 930 kr. - 10 mødegange

VIBORG 712755 Lørdag den 28/10 og søndag den 29/10 kl. 9.00-17.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Lis Lundholm 855 kr. /P-pris 750 kr.

Beklædningssyning

Du vil under kyndig vejledning få råd og hjælp til at sy netop det tøj, som du ønsker. Har du noget tøj, du gerne vil forny og ændre, kan du også få vejledning i dette. Der vil også være mulighed for at sy i skind, herunder overtøj. Du kan medbringe din egen symaskine, men symaskine og overlock er også til rådighed på skolen. Du skal selv medbringe materialer. Kurserne henvender sig til både begyndere som øvede. VIBORG 712741 Mandag den 18/9 kl. 19.00-21.45 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Inge Lise Dalgaard Olesen 1.140 kr. /P-pris 960 kr. 10 mødegange 712742 Tirsdag den 19/9 kl. 9.00-12.40 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Inge Lise Dalgaard Olesen 1.520 kr. /P-pris 1.280 kr. 10 mødegange 712743 Onsdag den 20/9 kl. 9.00-12.40 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Inge Lise Dalgaard Olesen 1.520 kr. /P-pris 1.280 kr. 10 mødegange 712744 Torsdag den 21/9 kl. 9.00-12.40 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Inge Lise Dalgaard Olesen 1.520 kr. /P-pris 1.280 kr. 10 mødegange

Patchwork og quilt 

NYHED

Kurset henvender sig til dig, der gerne vil i gang eller videre med at arbejde med patchwork og quilt. På kurset kan du lave det, du har lyst til, f.eks tæpper, puder, løbere, tasker, dækkeservietter osv. Undervisningen foregår i Quipas lokaler, hvor der er mange færdige modeller, du kan blive inspireret af. Hvis du er fuld af gode ideer, men har svært ved at komme i gang, kan du også få hjælp til det. Du skal selv medbringe symaskine, sy- og skæregrej, stof. Lille hold, max. 8 deltagere. HAMMEL 742700 Mandag den 23/10 kl. 18.30-21.30 Quipa, Solbakken 44 Helle Schrøder 1.135 kr. - 5 mødegange

Patchwork 

NYHED

Du vil på kurset kunne sy, hvad du har lyst til inden for puder, dækkeservietter, løbere, tæpper osv. Underviseren medbringer mange færdige modeller, som du kan blive inspireret af. Du kan også få hjælp, hvis du er kørt fast i et arbejde. Medbring symaskine, stof, sy-og skæregrej samt forplejning. FREDERIKS 792711 Fredag den 17/11 kl. 18.30-21.00 og lørdag den 18/11 kl. 9.00-16.00 Frederiks Skole, Skolen 3 Britta Karna Nielsen, tlf.nr. 40 21 61 82 390 kr. /P-pris 330 kr.

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


kreative fag Sykursus og mønstertilretning

NYHED

For dig, der elsker at sy. Her syr du dit eget tøj efter eget valg og efter egne mål. Du kan få vejledning i mønstertilretning og tilrette eksisterende mønstre. Lær grundlæggende syteknikker, metoder og finesser. Undervisningen er individuel og både for begyndere og øvede. Du skal selv medbringe symaskine og materialer.

Det lille tekstil-værksted

Der er mange muligheder for at bruge sine kreative evner i ”Det lille tekstil-værksted”. Du kan bl.a. lære at kniple, både i tynd og tyk tråd til sjaler, tørklæder, billeder og andre spændende ting til hjemmet. Ligeledes kan du arbejde med broderi: sort syning, fladsyning, billeder m.v. Du kan arbejde med orkis, lave patchwork og mange andre ting - kom gerne med dine egne ideer. Medbring din egen symaskine samt materialer.

hammel 742735 Tirsdag den 19/9 kl. 19.00-21.45 Søndervangsskolen, Søndervangsvej 3 Hanne Holtzmann 1.110 kr. - 10 mødegange

VIBORG 712750 Mandag den 25/9 kl. 13.30-16.15 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Ketti Koue Månsson Eriksen 705 kr. /P-pris 600 kr. - 6 mødegange

VIBORG 712785 Torsdag den 21/9 kl. 19.00-21.45 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Hanne Holtzmann 1.110 kr. /P-pris 930 kr. - 10 mødegange

NYHED Sy din egen kjole, nederdel eller skjorte

Tasker, punge, og NYHED beholdere i genbrugsmaterialer

Sammensæt dine gamle tekstiler til nye spændende og personlige punge, tasker og beholdere. Gamle tekstiler har ofte spor af en svunden tid og af brug, har spændende overflader og sjove motiver. Brug dette som udgangspunkt, og nytænk de gamle medbragte tekstiler til anderledes og unikke produkter. Du skal selv medbringe symaskine og materialer. KJELLERUP 722737 Lørdag den 18/11 og søndag den 19/11 kl. 10.00-15.00 Kjellerup Skole, Tinghusvej 16 Hanne Holtzmann 555 kr.

Sy din helt egen kjole, skjorte eller nederdel efter din egen ide og eget design. Vi går ud fra et grundmønster, som tilrettes, så det får din pasform og dit unikke design. Du skal selv medbringe symaskine og materialer. kjellerup 722738 Lørdag den 23/9, søndag den 24/9 og søndag den 29/10 kl. 10.00-15.00 Kjellerup Skole, Tinghusvej 16 Hanne Holtzmann 835 kr.

Re-design af tekstiler til NYHED beklædning, tasker og bolig

Re-design er bæredygtigt og i tidens ånd, det er individuelt og unikt. Her arbejdes med dine gamle tekstiler/tøj/ stof/tilbehør, så du får nye, spændende og unikke ting. Du inspireres til at genbruge og nytænke og skabe dine helt egne produkter. Medbring dine gamle tekstiler til kurset. Du skal selv medbringe symaskine og materialer. KJELLERUP 722735 Lørdag den 30/9 og søndag den 1/10 kl. 10.00-15.00 Kjellerup Skole, Tinghusvej 16 Hanne Holtzmann 555 kr. HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

21


hækling Tunesisk hækling for begyndere

NYHED

Tunesisk hækling er en mellemting mellem hækling og strikning, og det færdige arbejde minder lidt om de tætte, vævede overflader. Der hækles de helt grundlæggende masker og teknikker og med små projekter. Vi arbejder med lidt tykt garn, så hakkenålen skal være 5 eller 5,5 mm. Medbring gerne selv hakkenål og garn. Opskrifter til brug i undervisningen udleveres på kurset. Der vil være mulighed for køb af garn og hakkenål i begrænset omfang. viborg 712760 Mandag den 11/9 kl. 9.30-11.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Lone Friis Pedersen, www.friiskids.dk 490 kr. /P-pris 415 kr. - 5 mødegange

Hæklekursus

Er du interesseret i hækling, og kan du tænke dig at lære det fra bunden? Har du allerede lært det, men savner ny inspiration eller hjælp til at forstå en opskrift? Kurset er for alle uanset erfaringsniveau, da du får individuel vejledning undervejs. Du kan f.eks. hækle små søde og sjove dyr, en bamse, sødt babytøj eller måske noget nyt til hjemmet. Kurset foregår hos Grønhøj Garnlager, så der er mulighed for at købe opskrifter, garn og hæklenåle - men du kan selvfølgelig medbringe dine egne materialer.

Hvis du har lyst til at lære at hækle, eller hvis du gerne vil lære noget mere, så er dette kursus noget for dig. Der arbejdes ud fra den enkeltes ønsker og formåen. Vi starter i det små og bygger så på, efterhånden som du får det lært. Medbring gerne selv opskrift, garn og hæklenål (materialer kan købes i beskedent omfang). Alle kan være med. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Lone Friis Pedersen, www.friiskids.dk 490 kr. /P-pris 415 kr. - 5 mødegange

grønhøj 792710 Lørdag den 9/9, 7/10 og 4/11 kl. 13.00-17.00 Grønhøj Garnlager, Fallesgårdevej 8 A Annette Dahlberg, tlf. nr. 23 26 62 26 530 kr. /P-pris 450 kr.

viborg 712761 Mandag den 11/9 kl. 18.30-20.30

Hækleworkshop - 2 dage

Hækling for øvede

viborg 712764 Lørdag den 23/9 og søndag den 15/10 kl. 10.00-15.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Lone Friis Pedersen, www.friiskids.dk 470 kr. /P-pris 400 kr.

viborg 712763 Tirsdag den 12/9 kl. 9.30-11.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Lone Friis Pedersen, www.friiskids.dk 1.170 kr. /P-pris 990 kr. - 12 mødegange

Kom og vær med til et par hyggelige dage. Der vil blive undervist i både de grundlæggende masker og teknikker samt de lidt mere udfordrende hæklemønstre. På kurset gennemgås også, hvordan man læser en opskrift, og der gives anvisninger til, hvordan det færdige arbejde monteres. Medbring gerne selv eget arbejde, opskrift og garn, og hvis du er ”kørt fast” i en opskrift, så tag den med, så kigger vi på det. Der vil være mulighed for køb af garn, opskrifter og hæklenåle m.v. i begrænset omfang. Husk en madpakke. Kaffe og the kan købes.

22

Hækling for begyndere og let øvede

712762 Mandag den 30/10 kl. 18.30-20.30

Har du lyst til at blive udfordret i din hækleteknik, og har du lyst til at lære det lidt mere avancerede hækling? Vi hækler efter både korte og længere opskrifter samt diagrammer af forskellig art. Desuden vil vi arbejde med farveskift og det at hækle med flere nøgler/farver på én gang, fx Mochila Bags. Kendskab til de grundlæggende masker og teknikker er en forudsætning for deltagelse. Der vil være mulighed for køb af garn, opskrifter og hæklenåle m.v. i begrænset omfang.

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


strik HUSK ival efest strikk side 2 - se

Strikkeworkshop: Vævestrik NYHED

Ser flot og vanskeligt ud, men er let at strikke. Giver arbejdet et tredimensionelt udtryk. Kan strikkes i flere farver, men altid kun med én farve ad gangen. Strikkes udelukkende med ret- eller vrangmasker. Tager tid, men resultatet er fantastisk. Lyder det som noget for dig - eller fik du ikke nok på strikkefestivalen, så har du chancen nu. frederiks 792716 Tirsdag den 7/11 kl. 18.30-21.00 Frederiks Skole, Skolen 3 Margrethe Seiersen, www.rosenl.dk 150 kr. /P-pris 135 kr.

Strikkekurser med Vithard Villumsen

Strik dig glad

Vithard Villumsen er strikke- og tekstildesigner og kendt fra dommerduoen i Den store Strikkedyst. www.vithard.dk

Design dit eget trekantede sjal

NYHED

Denne workshop er en introduktion til top-down sjaler, og vi ser på, hvilke elementer der indgår i et sjal, og hvordan du fordeler dem på sjalet. Vi snakker om forskellige mønster- og masketype, forskellige udtagninger, forskellige garntypers betydning for det færdige resultat, og hvordan man omformer et mønster fra en firkantet prøve til et trekantet sjal. Du kommer til at designe dit eget sjal, som kan være simpelt eller avanceret, som du selv ønsker. Workshoppen er for erfarne. viborg 712735 Lørdag den 25/11 kl. 10.00-13.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Vithard Villumsen 140 kr.

 Kom i bund med NYHED dit garnlager og strik det, du ønsker dig

Er du lige faldet over et fantastisk strikkemønster, men har ikke det rigtige garn i dit lager? Eller er du kommet hjem med garn, du bare måtte købe, men mangler en opskrift til det? På dette kursus lærer du, ved hjælp af let matematik, at erstatte garnet i opskriften med garn fra dit lager. Underviseren medbringer eksempler. Workshoppen er for erfarne. hammel 742741 Onsdag den 8/11 kl. 18.30-21.30 Kulturhuset Inside, Dalvej 1 Vithard Villumsen 140 kr

Tag patent på dit strik

NYHED

Hvilke tricks er gode at have i baglommen, når man skal strikke patent? Hvordan får man en pæn opslagning og aflukning? Og hvad er egentlig forskellen på halvpatent, helpatent og tofarvet patent? Alt dette og meget mere kigger vi på i denne workshop. Får vi tid, kommer vi også omkring, hvordan man laver fine mønstre med ind- og udtagninger. Workshoppen er for erfarne. viborg 712736 Lørdag den 25/11 kl. 14.00-17.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Vithard Villumsen 140 kr.

 Vendte pinde NYHED - hvor, hvordan og hvornår

Hvad er vendte pinde? Hvad gør de? Hvad kan man bruge dem til? Og vigtigst af alt, hvordan strikker man dem? På dette kursus finder du ud af, hvordan du får dine strikkede sweatre til at passe bedre. Vi prøver forskellige typer af vendte pinde og snakker om, hvilke der kan bruges hvornår. Workshoppen er for begyndere.

Dette kursus er for dig, som ELSKER at strikke. Hver gang startes med en præsentation af et relevant emne eller teknik. Herefter kan du arbejde selvstændigt videre med dagens emne/teknik eller medbringe dit eget og strikke videre på det. Du kan få hjælp til lige præcis det, du har brug for. Underviseren medbringer desuden masser af inspiration og ideer. Medbring til første gang garn til det projekt, du vil i gang med og/eller lidt rester i forskellige farver samt tilhørende pinde. viborg 712730 Mandag den 30/10 kl. 16.45-18.45 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Lotte Mirsal, uddannet Tekstilformidler i 2010, strikkedesigner ved Karen Noedesign og forfatter til flere strikkebøger 540 kr. /P-pris 475 kr. - 4 mødegange

Strikkeworkshop: Vanter 

NYHED

Vi skal strikke vanter - varme, sjove, interessante, anderledes og spændende vanter. Underviseren vil introducere dig til en enkel hurtig og let måde at strikke vanter på - med en lidt anderledes, men velsiddende tommelfingerkile. Selve vantemodellen er enkel, men mulighederne for mønster, farvesammensætning størrelse mm er uendelige , og vi skal kigge på, hvordan du let og enkelt selv kan designe og tilpasse vanten til dig - dit garn og dine ideer. thorning 722745 Lørdag den 11/11 kl. 9.30-13.00 Blicheregnens Museum, Blichersvej 30 Lotte Mirsal 190 kr.

hammel 742740 Tirsdag den 10/10 kl. 18.30-21.30 Kulturhuset Inside, Dalvej 1 Vithard Villumsen 140 kr. HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

23


tegning / akvarel Du skal selv medbringe materialer – se liste på midtjylland.dk

Akvarel

Undervisningen starter med gennemgang og indføring i de grundlæggende principper i akvarelmaling og fortsættes med små overskuelige opgaver. Når den første lille akvarel er malet, og gnisten er tændt, venter mange spændende opgaver og dejlige timer med pensel og farve. Undervisningen er individuel, alle kan deltage. Har du materialer til ovennævnte, medbringes disse, ellers kan der lånes og købes af underviseren. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal. Ellen Marie Rodil 1.110 kr./P-pris 930 kr. – 10 mødegange viborg 712707 Tirsdag den 12/9 kl. 13.00-15.30

NYHED

Lær ”at se”, og forbind øjet med din hånd, imens du udvikler din personlige og kreative streg ved hjælp af forskellige tegneteknikker og tilgange til tegning. Der arbejdes bl.a. med komposition, proportionering, skyggelægning, tegneteknik og forskellige skitsemetoder. I løbet af bearbejdelsen af de mange forskellige øvelser udvikles den kreative sans, og glæden opleves ved selv at skabe tegnede billeder. Alle kan være med. Rigmor Bak Frederiksen er uddannet på Det Jyske Kunstakademi og har blandt andet udstillet i Hvorslev Kunstforening. hammel 742770 Tirsdag den 5/9 kl. 19.00-21.30 Kulturhuset Inside, Dalvej 1 Rigmor Bak Frederiksen, www.rigmorbakfrederiksen.dk 695 kr. - 5 mødegange

24

Måske har du overvejet at male akvarel. De smukke og gennemsigtige farver, som kan bruges til både præcise og mere ekspressive udtryk. Måske er du allerede i gang og trænger til ny inspiration. Eller det kan være, at du har opgivet forsøget, fordi du manglede konkrete ideer til, hvordan du kunne gribe det an? På dette kursus er såvel begyndere som mere øvede velkomne. Der gives konkrete instruktioner og demonstrationer af grundlæggende teknikker, og til de mere øvede er der opgaver og forslag til mere frit og eksperimenterende teknikker, efter ønske. viborg 712705 Lørdag den 23/9 kl. 9.30-16.45 Viborg Kunsthal, Riddergade 8 Birte Mølgaard, billedkunstner 365 kr. /P-pris 320 kr.

712706 Onsdag den 13/9 kl. 13.00-15.30

Tegning 

Lørdags-akvarel

Weekend med klassisk tegning

På kurset arbejdes med at iagttage og gengive det, du ser. Vægten lægges på at lære blyantens og viskelæderets tegnemuligheder at kende gennem arbejdet med grundlæggende tegneteknikker, herunder teoretisk og praktisk arbejde med grundformer, størrelsesforhold, perspektiv, komposition, gråtoner og skravering. Alle kan være med. viborg 712770 Lørdag den 28/10 og søndag den 29/10 kl. 10.00-15.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Elly Eriksen, arkitekt og billedkunstner 430 kr. /P-pris 365 kr.

Tegning og akvarel

Kurset er for alle, som har lyst at gå på opdagelse i akvarelfarvernes store register fra lette, poetiske udtryk til det kraftfulde og ekspressive, alt efter temperament. Der gives konkrete instruktioner i tegning og i farvernes brug. Vi veksler mellem fælles opgaver og individuelt arbejde. Både begyndere og øvede er velkomne. viborg 712702 Torsdag den 14/9 kl. 10.00-13.30 Viborg Kunsthal, Riddergade 8 Birte Mølgaard, billedkunstner 1.540 kr. /P-pris 1.250 kr. - 12 mødegange

Portrættegning 

NYHED

På dette weekendkursus starter vi med sammen at se på kunstens portrætter. Vi vil gennemgå ansigtets grundproportioner såvel en face som i profil og bruge hinanden som modeller. Først ved at studere formerne på hinandens øjne, næse og munde, hvorefter vi tegner det, vi ser, og får teknikker til, hvordan vi kan skabe hår, lys og skygge i ansigter. På 2. dagen varmer vi op ved at tegne hurtige blindtegnings portrætskitser af hinanden, og derefter vil vi arbejde med at tegne portræt efter fotos. viborg 712771 Lørdag den 7/10 og søndag den 8/10 kl. 10.00-15.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Elly Eriksen, arkitekt og billedkunstner 430 kr. /P-pris 365 kr.

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


maleri / porcelæn Maleri og farvelære

Du vil blive guidet igennem lette øvelser, der gør dig selvkørende både i farvelære og maleri. Vi kommer omkring emner som teknikker, komposition, objekt, farver og materialer. Det er ingen forudsætning, at du kan male eller tegne… bare du har motivationen og nysgerrigheden, så bliver holdet og hver enkelt deltager guidet på vej. Der er et obligatorisk udgiftbeløb på 200,- kr./ pers. for kvalitetsmaterialer, som skal afregnes med underviseren. Materialerne kan bruges af alle deltagere. viborg 752771 Lørdag den 28/10 og søndag den 29/10 kl. 10.00-15.00 Viborg Kunsthal, Riddergade 8 Susanne Ahrenkiel, billedkunstner 430 kr. /P-pris 365 kr.

Akrylmaleri - fra naturalisme til abstrakt

Dette er et kæmpe spring, der ikke tages over en weekend, men vi arbejder med at løsrive os og finde vores eget udtryk med det naturalistiske som udgangspunkt. Fra tegning, videre på lærred - hvorpå samme motiv løsgøres. Du skal selv medbringe materialer. frederiks 792913 Fredag den 22/9 kl. 18.30-21.00 og lørdag den 23/9 kl. 9.00-15.00 Frederiks Skole, Skolen 3 Ulla Houe 425 kr./P-pris 360 kr.

viborg 752772 Lørdag den 11/11 og søndag den 12/11 kl. 10.00-15.00 Viborg Kunsthal, Riddergade 8, Viborg Susanne Ahrenkiel, billedkunstner 430 kr. /P-pris 365 kr.

Maleri og komposition

Der undervises i maleri med akrylfarver på papir, masonit og/eller lærred. Målet er at undersøge, hvad der skal til, for at et billede bliver interessant, herunder betydningen af kompositionen og formatet, farvernes blanding og samspillet mellem flade, linje og farve. Der veksles mellem fælles øvelser og individuelt arbejde. Billedgennemgang og materialelære vil indgå. Inspirationskilder: landskabet, arkitekturen, mennesket. Der arbejdes med naturiagttagelse, abstraktion og parafrase (tolkning af temaer fra kunsthistorien).

Dette kursus henvender sig til både begyndere og øvede, der ønsker inspiration. Vi maler hovedsagelig med akryl. Du har også mulighed for løbende at medbringe egne værker til diskussion og vejledning. Der vil være en bunden og eksperimenterende opgave, hvor vi arbejder med det monokrome udtryk; det kan være portræt, landskab eller abstraktion. Vi arbejder også med farvelære, komposition, form, pensel- og maleteknik og stoflighed. Der vil være input om forskellige kunstnere. Og vi kan få en god snak om alle »ismerne« inden for billedkunstens verden. Medbring selv materialer. ulstrup 742771 Onsdag den 27/9 kl. 18.30-21.30 Ulstrup Skole, Hovedgaden 58 Malene Guldager, tlf. 26 80 25 70 820 kr. – 6 mødegange

Maleri og farvelære - fortsættere

Dette kursus henvender sig til dig, der har lidt kendskab til maleri, tegning og farver, og som ønsker at komme videre og finde et personligt udtryk. Der vil blive arbejdet med teknikker, komposition og genopfriskning af farvelære, ud fra elevens personlige tilgang til det æstetiske udtryk. Inspirationen bliver vækket, drillet og guidet, hvis du går med på øvelserne. Disse bliver givet efter jeres behov - der vil også være plads til fordybelse og arbejdsro. Der er et obligatorisk udgiftbeløb på 200,- kr./ pers. for kvalitetsmaterialer, som skal afregnes med underviseren. Materialerne kan bruges af alle deltagere. Du er derudover velkommen til også selv at medbringe materialer.

Billedskole for voksne NYHED

Porcelæns- og glasmaling

Maleworkshop 

NYHED

På dette kursus arbejder vi med en teknik, som gør det nemt at lave de mest fantastiske billeder ved hjælp af trykrammer. Udover tryk på billedlærreder, kan du også lave tryk på stof, plastik og andre materialer. På den måde kan du også lave puder og andre smukke ting til hjemmet. Du medbringer blot de lærreder eller tekstiler, du ønsker at male på. Tag rigeligt med, så tørretiden kan udnyttes. Materialepris er ca. 200 kr., som afregnes med underviseren. Galleri Livoni, Overlundvej 13, Ørum Gitte Livoni Pehrson 200 kr. /P-pris 160 kr. ørum 762771 Mandag den 2/10 kl. 18.30-21.30 762772 Søndag den 5/11 kl. 10.00-13.00

Undervisningen foregår individuelt, så alle har mulighed for at deltage og arbejde med selvvalgte emner. Der lægges vægt på at lære de korrekte grundteknikker, guld- sølv- og reliefarbejde samt en harmonisk farvesammensætning, så der efter brænding opnås de ønskede resultater. Du kan male nye eller gamle mønstre og lave teknikker efter ønske - eller du kan lave din helt egen stil på såvel porcelæn som glas (nyt eller brugt). Medbring selv materialer, dog har underviser også et begrænset udvalg. frederiks 792701 Onsdag den 6/9 kl. 9.00-11.30 Frederiks Dagcenter, Parkallé 2 Bente Vig Laursen 990 kr. /P-pris 810 kr. - 10 mødegange

Du skal selv medbringe materialer – se liste på midtjylland.dk

viborg 712701 Onsdag den 13/9 kl. 9.30-13.00 Viborg Kunsthal, Riddergade 8 Birte Mølgaard, billedkunstner 1.540 kr. /P-pris 1.250 kr. - 12 mødegange

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

25


glas / keramik / papir Glaskunst

På dette kursus skal vi fuse og slumpe. Det er de amerikanske udtryk for hhv. sammensmeltning og formning af glas. Alt, hvad vi laver, skal fuses (smeltes sammen). Hvis vi laver fade eller andet, der skal have form, skal det også slumpes (falde i form). Inden kurset får du et brev med diverse oplysninger om selve processen, og hvad du skal medbringe til kurset. Der skal betales 100 kr. til læreren første gang til fællesudgifter. Desuden skal hver især betale for det glas, der bruges. NB: max. plads til 8 kursister.

Skrot-engleaften med ost og rødvin

Helle Bovbjerg har været ”tingfinder” på ture rundt på loppemarkeder og har samlet materiale ind til en hyggelig Engleaften. Vi arbejder med engle lavet i skrot, måske fra en gammel lampeskærm, jernspåner, bølgepap, garnrester, gamle kurve mm. Helle Bovbjerg vil introducere om engle og måder til at lave dem på. Englene kan bruges som pynt både til jul og resten af året.

løgstrup 792703 Lørdag den 11/11 og søndag den 12/11 kl. 9.00-13.00 Glasværkstedet, Virksundvej 47 Lone Bang Holm 490 kr. /P-pris 430 kr.

lysgård 752777 Tirsdag den 5/12 kl. 19.00-21.30 Helle Bovbjergs Værksted, Sjørupvej 18 Helle Bovbjerg, www.hellebovbjerg.dk 295 kr. /P-pris 280 kr. inkl. materialer, ostebord og rødvin, kaffe og te.

Glaskursus

Der arbejdes med Bullseye-glas, der har de flotte klare farver. Du får en kort introduktion i, hvordan du bruger værktøj og materialer, og så er det ellers bare at gå i gang. Der vil være ideer og inspiration at hente i værkstedet, hvor kurset afholdes. Materialepris afhænger naturligvis af, hvor produktiv du er. Lille hold, kun plads til 6 deltagere. Se mere på midtjylland.lof.dk Anne Bredsgaards Glasværksted, Holstebrovej 166 Anne Bredsgaard 460 kr. /P-pris 420 kr.

Vi arbejder med vinduesglas, som har utallige muligheder for dekoration i form af pulverfarver, metaller m.m. Du får mulighed for at fremstille figurer, fade, billeder m.m. efter eget design. Kurset starter med en gennemgang af de grundlæggende teknikker. Der er idéer og inspiration at hente i værkstedet, hvor kurset holdes. Materialer og brænding afregnes efter forbrug. Kurset henvender sig til både nye og erfarne glaskursister. Lille hold, kun plads til 6 deltagere. Kjær Design, Hagenstrupvej 22 a Heidi Kjær 460 kr.

ravnstrup 752782 Lørdag den 28/10 kl. 9.30-15.30

ulstrup 742780 Lørdag den 7/10 kl. 10.00-16.00

752783 Mandag den 2/10 og 9/10 kl. 18.30-21.30

742781 Lørdag den 28/10 kl. 10.00-16.00

Fold dit eget julepynt

TABLEAU - en lille samling

tjele 752765 Søndag den 5/11 kl. 9.00-15.00 Creative Papir, Fårdalvej 11 Katharina Andrea Voetmand 275 kr. /P-pris 235 kr.

lysgård 752778 Tirsdag den 24/10 kl. 19.00-21.45 Helle Bovbjergs Værksted, Sjørupvej 18 Helle Bovbjerg, www.hellebovbjerg.dk 595 kr. /P-pris 495 kr. 5 mødegange

Fold flotte lysestager, store og små stjerner og m.m. af papir til årets hyggeligste tid. Har du noget skønt papir liggende, så tag det gerne med, ellers er det muligt at købe materialerne på kurset. Derudover får du brug for saks og lim, som du selv skal medbringe.

26

Glaskunst

Et forløb med fem aftener, hvor vi arbejder med at skabe et TABleau i keramik. Det er sammenstillingen af de forskellige objekter, du laver, der udgør dit personlige tableau. Det kan være små vaser, flasker, skåle, figurer mv. Vi arbejder i tre forskellige lertyper: porcelæn, sortler og stentøj. Vi arbejder med glasurer og kontraster til det rå ler. Et koncentreret forløb for dig, der har lyst til at snuse til keramik. To aftener med modellering og en aften med glasering. Efterfølgende kan værkerne afhentes på værkstedet. Materialeudgifter må påregnes, ca. 250 kr. der afregnes direkte til underviseren.

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk
beton / keramik / sten / øvrige

Betonstøbning

På dette kursus har du masser af muligheder for at skabe flotte ting i beton til haven - eller blot til dekoration. Der er rigtig mange muligheder, f.eks. vaser, store blade, græskar, æbler, mariehøns, eller man kan bruge et par gamle gummistøvler som form. Kom gerne med dine egne idéer eller blive inspireret af underviserens eksempler. Se mere på hjemmesiden midtjylland.lof.dk, hvad du skal medbringe. karup Urtepotten, Viborgvej 75 Vita Sørensen 150 kr. /P-pris 125 kr. Materialer: 50 kr. for cement betales til underviseren 792704 Tirsdag den 19/9 kl. 18.30-21.30 792705 Onsdag den 20/9 kl. 18.30-21.30 viborg 752755 Fredag den 22/9 kl. 15.00-17.00 og lørdag den 23/9 kl. 9.00-12.00 Viborg Ungdomsskole, Reberbanen 13 Marianne Krarup Møller 235 kr. /P-pris 200 kr. Materialer: ca. 100 kr. betales til underviser

NYHED Lav din egen skulptur

Vi former ler ud fra fantasiens mangfoldige verden. Vi vil primært beskæftige os med modelleringsteknikker i ler. Du vil få indblik i, og en øget forståelse for leret som materiale og den arbejdsproces, der fører hen til det færdige værk. Vi fokuserer på lysten til at eksperimentere og afprøve muligheder i leret. Der vil være fællesundervisning og præsentation af teknikker, desuden individuel vejledning. Alle kan være med - både begyndere og let øvede. silkeborg 722755 Torsdag den 28/9 kl. 18.30-21.30 Jytte Duncks værksted, Odinsvej 4 Jytte Dunck Pedersen 1.140 kr. - 5 mødegange

Stenhugning

Du vil få en introduktion i brug af værktøj og almindelig tag på at arbejde i sten. Kursusdeltagerne arbejder på egne medbragte sten, der kan bearbejdes til forskellige former og figurer. Den første gang gives en introduktion samt opstart med huggearbejdet, som forsætter kurset ud med individuel vejledning. Har du intet værktøj, så ring i god tid og tal med instruktøren om bestilling (tlf. 2027 3321). Udgifter til eget værktøj må påregnes. Arbejdet foregår udendørs, så påklædningen skal passe til vejrliget. Medbring: sten, arbejdshandsker, beskyttelsesbriller og evt. værktøj. frederiks 792702 Mandag den 11/9 kl. 12.30-14.45 Frederiks Dagcenter, Parkallé 2 Johan W. Kallmayer 990 kr. /P-pris 810 kr. - 10 mødegange

Undgå luksusfælden - få råd til det, du gerne vil

Få hjælp til at få et overblik over din økonomi. Bliv opmærksom på dit forbrug og dine vaner og find ud af, hvor du kan ”hente” nogle penge, og hvad det så giver af nye muligheder. Hvordan lægger man budget? Hvordan prioriterer man sine udgifter? Hvorfor er kviklån/forbrugslån og afbetaling en dårlig idé? Hvad består ÅOP af, og hvorfor skal man kende det mm.? Alle kan være med. Medbring din egen pc/tablet/ telefon med netbank installeret. VIBORG 712830 Tirsdag den 26/9, 3/10 og 10/10 kl. 19.00-21.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Morten Andersen, bankrådgiver 295 kr. /P-pris 250 kr.

Psykologi 

NYHED

Over seks formiddage dykker vi ned i forskellige psykologiske perspektiver for at forstå, hvordan mennesker tænker, føler, oplever og handler i forskellige sammenhænge. Vi ser på, hvordan vi formes af vores tidlige barndom, men også hvordan vi præges af vore omgivelser. Desuden præsenteres deltagerne for teori om personlighedstræk samt tankerne bag kognitionspsykologi mm. Målet er, at deltagerne får et bredere kendskab til forskellige psykologiske tilgange til mennesket. Undervisningen vil være en god blanding af traditionel undervisning, øvelser, gruppearbejde og fælles diskussioner. Der vil være et lille læsepensum, så deltagerne får mest muligt udbytte af kurset. VIBORG - NYHED 712885 Mandag den 18/9 kl. 9.00-11.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Anne-Mette Sohn Jensen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi www.annemettesohn.dk. 705 kr. /P-pris 600 kr. - 6 mødegange

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

27


it / mobil / ipad LOF Midtjylland har valgt at køre med små IT-hold på højst 12 deltagere... Der må påregnes Det gør vi fordi: • Små hold giver de bedst mulige forhold for at lære • Små hold giver god plads til dine spørgsmål • Undervisningen kan i højere grad tilpasses kursisternes ønsker og behov

Windows 10 - sådan gør du

Windows 10 er rigtig god, men flere af de nye ”ting” kræver lidt forklaring, for at man får glæde af dem. Hvad er ”tanken bag” funktionerne, og hvordan skal de bruges. Hvad er OneDrive og hvad vil det sige at ”dele” noget? Du lærer om tilpasning af brugerfladen samt nogle få generelle indstillinger. Brugen af visse standard-apps vil blive gennemgået, samt installation af nye apps. Kurset er tiltænkt aldersgruppen 50+ , og man bør have lidt pc-erfaring i forvejen. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 470 kr. /P-pris 400 kr. - 4 mødegange VIBORG 712615 Mandag den 11/9 kl. 9.30-12.00 712616 Onsdag den 25/10 kl. 13.00-15.30 712617 Mandag den 20/11 kl. 9.30-12.00

Slægtsforskning

Slægtsforskning handler om at finde sine aner, og det vil kurset hjælpe dig i gang med. Du vil lære, hvordan man går frem, og hvordan du holder styr på alle dine oplysninger. Er du allerede godt i gang med at finde din slægt, men af en eller anden grund er kørt lidt fast/mangler mere viden eller inspiration, så er kurset også noget for dig. Du vil lære, hvordan du kan bruge internettet til at slægtsforske på helt egen hånd. Alle kan være med. Det er en forudsætning, at du er rimelig fortrolig med brug af computer og internet generelt. Du skal medbringe din egen bærbare PC, så det er den, du arbejder på hver gang (husk også oplader). VIBORG 712649 Torsdag den 28/9 kl. 9.30-12.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Ragna Kolind, arkivleder Klejtrup Lokalhistoriske Arkiv 705 kr. /P-pris 600 kr. 6 mødegange

28

en mindre materialeudgift på disse hold

Vedligehold din pc (Windows 10)

En pc kræver oprydning og vedligeholdelse. Kurset her vil lære dig lidt om, hvordan du indstiller internetbrowseren, så den er brugervenlig. Hvordan du rydder op, hvordan du fjerner overflødige genveje og filer - hvordan du optimerer pc’en - hvordan du installerer/afinstallerer programmer - hvordan du sikrer mod virus mm. Men også det at tage backup af dine dokumenter og billeder, vil vi snakke om. Vi arbejder på skolens pc’ere, hvor du kan prøve tingene, og du får forklaring samt materiale, så du selv efterfølgende kan gøre det på egen pc. Forudsætning: Du bør have en vis pc-erfaring. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 470 kr. /P-pris 400 kr. - 4 mødegange VIBORG 712620 Mandag den 18/9 kl. 13.00-15.30 712621 Onsdag den 15/11 kl. 9.30-12.00

Lav din egen hjemmeside

Har du brug for - eller lyst til at lave din egen hjemmeside - til dig selv, foreningen, firmaet? Lær at lave en hjemmeside med minimale omkostninger. Vi arbejder med det gratis system Wordpress og lærer at sætte en hjemmeside op fra bunden. Der er ingen brug for kendskab til programmering eller lignede. Vi laver alt arbejdet direkte i Internet Explorer og bruger ikke andre avancerede programmer. Det er en forudsætning, at du har købt webhotel og installeret Wordpress, der er klar til brug den første mødegang. VIBORG 712640 Tirsdag den 3/10 kl. 19.00-21.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Peter Myrup 585 kr. /P-pris 495 kr. - 5 mødegange

Google - Gmail, Drev, Docs og Fotos

Har du en e-mail ved Google, har du også et Google Drev, som er en lagerplads i ”skyen”. Dermed har du også en ”Kontor-pakke” med bl.a. tekstbehandling. Og Google Fotos - som er det program, du ”ser” dine uploadede billeder i - enten fra din pc eller din smartphone. Det kræver lidt forklaring, for at man kan se fordele og muligheder i det, og derfor er kurset virkelig et ”must”. Vi gennemgår også funktioner i Gmail, indstillinger i Google Chrome, Google Drev/Fotos og Google Docs tekstbehandling - kort sagt en tur rundt i meget af ”Google-familien”. Forudsætning: Du har en Gmail og har lidt pc-erfaring i forvejen. VIBORG 712626 Onsdag den 11/10 kl. 9.30-12.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 470 kr. /P-pris 400 kr. - 4 mødegange

iPad for begyndere

iPaden er fyldt med brugervenlige funktioner til dagligdagen og arbejdet, men for at få glæde af den, er man nødt til at kunne finde rundt i junglen af muligheder. Dette kursus er for dig, som lige har fået en iPad, eller som har haft den i et stykke tid, men ikke har brugt den til så meget forskelligt. På kurset vil du lære det mest basale - lige fra hvordan du bruger multi-touch skærmen eller henter interessante apps, til hvordan du opsætter mail og kalender eller tilpasser dine brugerindstillinger. Medbring din egen iPad samt strømforsyningen dertil. Husk også dit Apple id. VIBORG 712650 Torsdag den 5/10 kl. 9.00-11.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Henrik Soelberg 470 kr. /P-pris 400 kr. - 4 mødegange

iPhone for begyndere

Rigtig mange mennesker har i dag investeret i en iPhone, men hvordan kommer du i gang med at bruge den til andet end at ringe og sms´e? På dette kursus, prøver vi nogle af de smarte ting, som din iPhone kan - lige fra hvordan du bruger multi-touch skærmen eller henter interessante apps, til hvordan du opsætter mail og kalender eller tilpasser dine brugerindstillinger. Medbring din iPhone med fuldt opladet batteri og/eller medbring din oplader. Husk også dit Apple id. VIBORG 712670 Tirsdag den 3/10 kl. 16.00-18.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Peter Myrup 470 kr. /P-pris 400 kr. - 4 mødegange

Smartphone/Tablet – Android

(fx Samsung, Sony og Huawei) Vi kigger på tilpasning af startskærm, download af apps, brugerindstillinger, tilslutning af wi-fi m.m. Telefoni og datatrafik vil også blive berørt. Din smartphone eller tablet har tilknyttet en Google-konto, og dermed er der visse fordele i at udnytte dette ”fællesskab” til kontakter og mails. Kameraet kræver også lidt forklaring, både indstillinger og ”gensyn” med billederne. Kurset er på grundlæggende niveau. LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 355 kr. /P-pris 305 kr. VIBORG 712671 Onsdag den 13/9, 20/9 og 27/9 kl. 9.30-12.00 712672 Mandag den 6/11, 13/11 og 20/11 kl. 13.00-15.30

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


foto / øvrige kurser

FOTO Få styr på dine billeder

OneDrive, Google Drev og brugen af smartphone har ikke gjort arbejdet med digitale billeder nemmere. Nye programmer til ”billedvisning” som fx Billeder i Windows 10 eller Google Fotos er der også kommet til. Du får kendskab til brug af mapper og album, simpel redigering, diasshow, brugen af en ”sky”, samt det at sende eller dele billeder via email. Få generelle ting omkring billedformater og pixelantal vil også blive berørt. Hvordan ”papirbilleder” bestilles online, er også et emne, vi kort gennemgår. Forudsætning: Du bør have lidt pc-erfaring i forvejen. VIBORG 712680 Onsdag den 13/9 kl. 13.00-15.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 585 kr. /P-pris 495 kr. 5 mødegange

Videre med digitale billeder

Lær at bruge Movie-Maker, så du kan lave billeder og evt. videoklip til en lille film med baggrundsmusik, tekstblokke osv. Eller lær at bruge et redigeringsprogram som PhotoFiltre, så du kan redigere dine billeder, beskære, arbejde med kontrast, lys, ændring af pixelantal m.m. Du kan også lave små ”appetitvækkere” til et diasshow eller til en invitation. Programmet kan også bruges til din scanner, så du kan scanne dokumenter og billeder. OneDrive og Google Drev vil også blive gennemgået. Man kan arbejde individuelt med ovennævnte og fordybe sig afhængig af interesseområde. Forudsætning: Du bør have lidt pc-erfaring i forvejen. VIBORG 712681 Onsdag den 22/11 kl. 13.00-15.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 470 kr. /P-pris 400 kr. 4 mødegange

Lær at fotografere

Gennem tre spændende dage lærer du de basale kneb, der gør dig fortrolig med kreativ fotografering. Du vil lære at slippe automatikken og bruge de kamera-indstillinger, der giver dig kontrol over billedet. At tage et godt billede handler om meget mere end udstyr og teknik, og vi ser derfor på, hvad der gør et billede godt og hvilke virkemidler, du kan anvende. Det anbefales, at du har et spejlreflekskamera eller lignende. Dog er dette ikke et krav - du kan også lære noget på dette kursus med en mobiltelefon eller et point-and-shoot kamera. 2. mødegang foregår i Århus. Se programmet for de tre dage, og hvad du skal medbringe på hjemmesiden midtjylland.lof.dk VIBORG 712690 Søndag den 17/9, 24/9 og 1/10 kl. 10.00-14.35 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Torben Jensen, www.bellus.photography, tlf.: 23 60 60 61 1.170 kr. /P-pris 990 kr.

Lær at lave en fotobog

Hvordan laver man de flotte fotobøger fra ferier og familiefester? På dette kursus lærer du de generelle ting, som man skal vide for at få et godt resultat. Du prøver at installere det gratis program fra Cewe, og så laver vi et lille eksempel på en fotobog, hvor der indsættes billeder, laves baggrund og indsættes tekst, inden den rigtige bog skal i gang. Elementære ting omkring layout vil også blive forklaret. Vi bruger skolens pc’ere til øvelserne, så du er godt rustet til at gå i gang, når du kommer hjem, dog kan du evt. have egen pc med anden gang. Forudsætning: Du bør have lidt pc-erfaring i forvejen. VIBORG 712685 Mandag den 23/10 og 30/10 kl. 13.00-15.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Verner Hansen 235 kr. /P-pris 200 kr.

Glatførekursus personbil NYHED

Gå vinteren trygt i møde med et lille kursus til genopfriskning af kørsel på glat vej og bliv klar til vinterens komme. Kurset er for personer, der føler sig usikre ved at køre i dårligt/glat føre, og som gerne vil forbedre sine færdigheder i en tryg ramme. Kurset løber over 4 timer og er en kombination af teori og kørsel på glatbane i egen bil. Max 8 deltagere. VIBORG 752960 Lørdag den 28/10 kl. 8.00-12.00 Køreteknisk Anlæg, Ålandsvej 2 Kørelærere på Køreteknisk Anlæg, Viborg 1.150 kr. incl. kaffe m/rundstykke Sidste frist for tilmelding 10/10

Færdselsrelateret førstehjælp - til bil, mc og traktor

Intet kørekort uden førstehjælp. Ved erhvervelse af kørekort skal man have gennemført et 8-timers færdselsrelateret førstehjælpskursus. Der udstedes autoriseret kursusbevis, som ved indlevering af ansøgning om kørekort højst må være et år gammelt. Førstehjælpskurset skal være gennemført, før man kan blive indstillet til teori- og køreprøve. Kurset er åbent for alle og ikke kun kørekortelever. Husk en madpakke. Hold Nr. dag start tid by pris 712800 Lørdag 26.08. 09.00-17.30 Viborg Dirch Lind 712801 Søndag 10.09. 09.00-17.30 Viborg Dirch Lind 722800 Lørdag 16.09. 09.00-17.30 Silkeborg nyhed Steen Nicolai Dahl-Hansen 712802 Lørdag 30.09. 09.00-17.30 Viborg Dirch Lind 712803 Lørdag 21.10. 09.00-17.30 Viborg Dirch Lind 722801 Lørdag 21.10. 09.00-17.30 Silkeborg nyhed Steen Nicolai Dahl-Hansen 722802 Lørdag 18.11. 09.00-17.30 Silkeborg nyhed Steen Nicolai Dahl-Hansen 712804 Lørdag 25.11. 09.00-17.30 Viborg Dirch Lind 722803 Lørdag 02.12. 09.00-17.30 Silkeborg nyhed Steen Nicolai Dahl-Hansen LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg / Lunden, Vestergade 74, Silkeborg

antal 400 kr. /P-pris 340 kr. 400 kr. /P-pris 340 kr. 400 kr. 400 kr. /P-pris 340 kr. 400 kr. /P-pris 340 kr. 400 kr. 400 kr. 400 kr. /P-pris 340 kr. 400 kr.

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

29


sprog LOF Midtjylland har valgt at køre med forholdsvis små sprog-hold på ned til 7 deltagere. • Små hold giver de bedst mulige forhold for at lære • Små hold giver god plads til dine spørgsmål • Undervisningen kan i højere grad tilpasses kursisternes ønsker og behov • Små hold skaber grobund for gode samtalesituationer Se den fulde tekst angående kurserne på midtjylland.lof.dk Der må påregnes en materialeudgift på disse hold.

lær SPROG HOLD Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk

NIVEAU Begyndere 1 Begyndere 1 Begyndere Begyndere 2 Fortsættere 1 Fortsættere 2 Mellemniveau 2 Mellemniveau 2 Begyndere 1 Fortsættere 2 Mellemniveau 3 Begyndere 1 Fortsættere 1 Konversation Begyndere 1 Begyndere 2 Fortsættere 1 Fortsættere 2 Begyndere 1 Begyndere 2

NR. 772501 - nyhed 712500 792501 - nyhed 712502 712516 712503 712521 712505 712531 712532 712535 712550 712552 712559 712561 712562 712563 712568 712580 712582

DAG START TID BY UNDERVISER Mandag 18.09. 16.00-17.30 Sparkær Heidi Diane Gydesen Tirsdag 12.09. 10.00-11.30 Viborg Gurli Bech Tirsdag 19.09. 10.00-11.30 Frederiks Else Wittendorff Uhrskov Onsdag 27.09. 11.00-12.30 Viborg Hilary Jane Siegfredsen Tirsdag 19.09. 17.00-18.30 Viborg Heidi Diane Gydesen Onsdag 27.09. 13.00-14.30 Viborg Hilary Jane Siegfredsen Tirsdag 12.09. 17.15-18.45 Viborg John Christopher Luke Onsdag 13.09. 15.30-17.00 Viborg Gurli Bech Onsdag 13.09. 17.15-18.45 Viborg Gurli Bech Mandag 11.09. 18.15-19.45 Viborg Gurli Bech Mandag 11.09. 16.30-18.00 Viborg Gurli Bech Torsdag 21.09. 19.15-20.45 Viborg Agnethe Givard Carstensen Torsdag 21.09. 17.30-19.00 Viborg Agnethe Givard Carstensen Onsdag 20.09. 18.00-19.30 Viborg Martin Bruun Møller Onsdag 27.09. 16.30-18.00 Viborg Dorthe Sejr Sartor Mandag 25.09. 16.30-18.00 Viborg Dorthe Sejr Sartor Mandag 25.09. 18.15-19.45 Viborg Dorthe Sejr Sartor Onsdag 27.09. 18.15-19.45 Viborg Dorthe Sejr Sartor Torsdag 21.09. 19.00-20.30 Viborg Tanja Sparvath Jensen Torsdag 21.09. 17.15-18.45 Viborg Tanja Sparvath Jensen

PRIS ANTAL 600 kr. /P-pris 480 kr. 10 mødegange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 595 kr. /P-pris 500 kr. 8 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 595 kr. /P-pris 500 kr. 8 mødegange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 mødegange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 mødegange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 mødegange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 mødegange 890 kr. /P-pris 750 kr. 12 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange 740 kr. /P-pris 620 kr. 10 mødegange

LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg / Frederiks Skole, Skolen 3, Frederiks / Sparkær Skole, Langgade 32, Sparkær

Kinesisk begyndere 1

NYHED

Har du brug for en bedre forståelse for sproget og kulturen - så tilmeld dig et kinesisk kursus og få en god introduktion. Du lærer det moderne mandarin og arbejder med mindre udtalelsesøvelser. Desuden bliver du introduceret for omgangsformerne, som er meget anvendelige på både job og rejser. Du lærer primært at begå dig i Kina. Du lærer eksempelvis at bestille mad, taxa, spørge om vej og andre praktiske informationer. viborg 712598 Onsdag den 20/9 kl. 19.00-20.30 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Hester Jin - 740 kr. /P-pris 620 kr. - 10 mødegange

Niveau på sproghold Begyndere 1 For begyndere, der ikke kan sproget. Du lærer at tale og forstå sproget og bruge dagligdags udtryk og basale vendinger. Du lærer at præsentere dig selv og stille og besvare enkle spørgsmål. Du lærer at læse og skrive enkle sætninger. Du lærer at begå dig på en enkel måde. Begyndere 2 For begyndere, som har deltaget på begyndere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 20-24 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under begyndere 1. Fortsættere 1 For deltagere, der kan lidt af sproget. Du lærer at udtrykke og

30

forstå de væsentligste informationer i et almindeligt sprog samt indgå i dialoger om dagligdags emner. Du lærer at læse, skrive og forstå korte, nemmere tekster i deres helhed.

rejser. Du lærer at skrive enkle, sammenhængende tekster om en række velkendte emner.

Fortsættere 2 For fortsættere, som har deltaget på niveau fortsættere 1 eller tilsvarende og har haft undervisning svarende til ca. 70-80 lektioner. Der arbejdes videre med indhold, som beskrevet under fortsættere 1.

Mellemniveau 2 Du lærer at forstå og føre samtaler om velkendte og ukendte emner. Du lærer at beskrive erfaringer og begivenheder samt kort at forklare meninger og planer. Du lærer at læse skønlitterære tekster og sagprosa på et almindeligt standardsprog. Du lærer at skrive klare, detaljerede tekster om forskellige emner.

Mellemniveau 1 Du lærer at forstå ukomplicerede faktuelle oplysninger om dagligdags og arbejdsrelaterede emner. Du lærer at klare de fleste samtaler, som kan opstå fx på

Mellemniveau 3 Du lærer at håndtere de fleste situationer som måtte opstå på rejser, i et land hvor sproget bruges. Du kan skrive simple, relaterede tekster om emner, som er

af dagligdags karakter eller af personlig interesse. Du kan beskrive oplevelser og begivenheder og kan kort gøre rede for og forklare meninger og planer. Avanceret niveau 1 Du lærer at forstå krævende, længere tekster og at udtrykke dig flydende og spontant uden at lede efter ordene. Du lærer også at bruge sproget fleksibelt og effektivt til sociale og erhvervsmæssige formål og at skrive detaljerede tekster om indviklede emner. Avanceret niveau 2 Du lærer at forstå uden besvær stort set alt, hvad du hører eller læser, og at referere oplysninger fra forskellige talte og skrevne

kilder. Du lærer også at fremføre argumenter og redegørelser i en sammenhængende præsentation, at udtrykke dig spontant, meget flydende og præcist og at adskille finere betydningsnuancer. Konversation For dig, som taler sproget spontant og har lyst til at få det vedligeholdt og forbedret. Du kan den grundlæggende grammatik og vil gerne bruge sproget aktivt. Der øves grammatik som en naturlig del af undervisningen, men fokus er på konversation, diskussion, dialog og mundtlig formulering. Vedligehold og yderligere udbygning af ordforråd er formålet med undervisning.

 Mere info på midtjylland.lof.dk  Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk


musik Guitar for begyndere og let øvede

Vi starter ud med nogle meget enkle sange, hvor grebene og rytmen er forholdsvis simple, og eleven får grundlæggende kendskab til guitaren. Når eleverne er blevet lidt tryggere ved guitaren, vil undervisningen blive lidt friere, da eleverne får mere indflydelse på, hvilke numre vi skal spille. Målet med undervisningen er, at det skal være hyggeligt og sjovt, og at man derved får lyst til at spille mere guitar fremover. Underviseren har tidligere undervist i guitar og spiller ligeledes i et band. Lille hold med højst 6 deltagere. viborg 712790 Onsdag den 20/9 kl. 17.00-18.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Ulrik Bach Andersen 975 kr. /P-pris 900 kr. - 10 mødegange kjellerup 722790 Onsdag den 20/9 kl. 19.00-20.00 Kjellerup Skole, Tinghusvej 16 Ulrik Bach Andersen 750 kr. - 10 mødegange

Så syng da

Få energien og humøret op med en ugentlig sangtime. Vi synger nye og gamle sange fra DGI-sangbogen og Højskolesangbogen. viborg 712879 Mandag den 11/9 kl. 16.00-17.00 LOF Midtjylland, Vævervej 10 C, 1. sal Anna-Grethe Overgaard Mikkelsen 290 kr. /P-pris 235 kr. - 10 mødegange

Klaver

Klaveret er et alsidigt instrument, og kan bruges i mange genrer inden for rytmisk og klassisk musik. Der undervises individuelt, og undervisningen tilrettelægges efter elevens niveau og ønsker. Du kan bl.a. lære at spille klassisk/rytmisk musik, grundlæggende klaverteknik, nodekundskab, becifringsspil, improvisation og meget andet. Eleven skal have adgang til at øve på et klaver. Hver elev modtager solo-undervisning i 30 minutter ad gangen, 10 uger i træk, dog afbrudt efterårsferien. Tidspunktet for undervisningen aftales med underviseren på tlf. 61 77 05 78 ved tilmeldingen. Martin Nipgaard Hansen, udd. ved Det Jyske Musikkonservatorium med orgel som hovedfag og klaver som bifag kjellerup NYHED 722791 Mandag den 18/9 kl. 17.00-20.00 Kjellerup Skole, Tinghusvej 16 890 kr. - 10 mødegange hammel 742791 Tirsdag den 19/9 kl. 16.00-19.30 Søndervangsskolen, Søndervangsvej 3 890 kr. - 10 mødegange

Praktiske informationer LOF Midtjylland Vævervej 10 C, 1. sal, Viborg Tlf.: 87 26 23 26 kontor@lof-midtjylland.dk midtjylland.lof.dk Telefontid Mandag-torsdag kl. 10.00-15.00 Fredag kl. 10.00-13.00 Kontoret er lukket i skoleferier Alle kan deltage Vore kurser og arrangementer er åbne for alle – uanset om man bor i eller uden for Viborg, Silkeborg og Favrskov Kommuner. Der er ingen nedre aldersgrænse, men undervisningen er tilrettelagt for voksne. Tilmelding Hurtig tilmelding sikrer dig en plads på holdet eller til foredraget. Tilmeldingen er nødvendig, hvis du vil være sikker på en plads. Tilmelding kan ske på: • midtjylland.lof.dk. • På telefon 87 26 23 26 • Besøg os på vores kontor Din tilmelding er først registreret, når du modtager en mail med bekræftelsen.

Betalingsbetingelser Betalingsfristen er 10 dage fra tilmeldingsdato. Overskrides betalingsfristen pålægges rykkergebyr. Priser P-prisen gælder kun for pensionister bosiddende i Viborg Kommune. Materialer og bøger Materialer, lærebøger, fotokopier mv. købes i samråd med underviseren. Disse er normalt ikke indbefattet i kursusprisen. Handicapundervisning (H) Deltagere på hold mærket med (H) skal på grund af et handicap have behov for særlig hensyntagen. Deltageren skal med sin underskrift på en erklæring bekræfte, at dette er tilfældet. Oplysningspligt Folkeoplysningsloven foreskriver, at det fulde cpr.nr. oplyses, hvis du tilmelder dig kurser uden for hjemkommunen. Ligeledes oplyses cpr.nr., hvis du er pensionist, bosiddende og deltagende i kurser i Viborg Kommune.

Framelding Framelding og tilbagebetaling kan ske, uanset årsag, indtil 2 uger før kursusstart. Ved ture skal frameldingen dog ske, inden sidste frist for tilmelding. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding. Du vil få besked ca. 8 dage før kursusstart, hvis et hold ikke oprettes. Tilbagebetaling kan ikke ske i tilfælde af ophør i løbet af kursusperioden. Aflysning af mødegang Ved aflysning af planlagte mødegange underrettes deltagerne via mail eller SMS. Der aftales erstatningsgange som kompensation. Ferie og fridage Kurserne følger normalt folkeskolens feriekalender med mindre andet aftales mellem underviseren og kursisterne. Der tages forbehold for trykfejl, lærerskift og ændringer i programmet.

Følg os på facebook.com/ LOFmidtjylland

HUSK TILMELDING  Tilmelding på midtjylland.lof.dk  eller ring 87 26 23 26

31


kalender - efterår 2017

august Lørdag 26.08 Lørdag 26.08 Torsdag 31.08

10.00 LOF Midtjylland, Viborg 13.30 LOF Midtjylland, Viborg 18.30 Flyvestation Karup

Inspirationsdag Dennis Krogsdal Madsen: Fra tung, træt og overvægtig til sund, frisk og aktiv Besøg hos Helicopter Wing Karup

SEPTEMBER Fredag Lørdag Lørdag Søndag Mandag Lørdag Søndag Torsdag Tirsdag Onsdag Lørdag Søndag Onsdag

01.09 02.09 02.09 03.09 04.09 09.09 10.09 14.09 19.09 20.09 23.09 24.09 27.09

15.00 10.00 10.30 10.00 19.30 14.00 14.00 19.00 19.30 13.30 06.15 10.00 09.30

OKTOBER

Pakhuset, Viborg Pakhuset, Viborg Biblioteket, Viborg Pakhuset, Viborg Viborg Katedralskole Ømosebær, Kjellerup Kongenshus Kro og Hotel Biblioteket, Viborg Viborg Katedralskole Oasen, Bjerringbro Tinghallen, Viborg Kongensbro Kro Hancock Bryggerierne A/S

Udstilling af kreative elevarbejder Udstilling af kreative elevarbejder Helen Lyng Hansen: Børn og søvn Udstilling af kreative elevarbejder Henrik Saxgren: ”Ultima Thule” - En verden, der forsvinder Besøg hos Ømosebær Tur til Kongenshus Hede Mich Vraa: ”Haabet” og Dansk Vestindien En aften i selskab med Carl Michael Bellman Nis Boesdal: Historier fra det gamle Danmark Østerssafari & Nationalpark Safari Vandretur langs Gudenåen m/Karsten Hansen Besøg på Hancock Bryggerierne

Tirsdag 03.10 17.00 Vestre Landsret, Viborg Torsdag 05.10 19.00 Viborg Musiksal Søndag 08.10 09.00 Solgaard, Viborg Onsdag 11.10 17.00 Vestre Landsret, Viborg Søndag 15.10 09.00 Grønhøj Forsamlingshus Onsdag 25.10 09.30 LOF Midtjylland, Viborg Onsdag 25.10 13.30 Oasen, Bjerringbro Onsdag 25.10 19.30 Osteriet Hinge Torsdag 26.10 19.00 Karup Bio Mandag 30.10 19.30 Viborg Katedralskole Tirsdag 31.10 19.00 Kjellerup Bibliotek Tirsdag 31.10 19.00 Biblioteket, Viborg

Kunsten i Vestre Landsret Emil Erichsen: Det blev noget med at sejle Besøg hos en dansk vinbonde - Erland Aarup Besøg i Vestre Landsret Strikkefestival EFTERÅRS-HØJSKOLE: Livsglæde og livskvalitet i seniorlivet Karsten Hansen: Originalerne i mit liv Besøg på Osteriet i Hinge Matilde Kimer: Krigen indeni Gert Lynge Sørensen: Er du fan af Finland? Kurt Leth: Kurt kom forbi Martin Bigum: Min personlige kunsthistorie

NOVEMBER

Tirsdag Torsdag Mandag Onsdag Onsdag Mandag Mandag

Biblioteket, Viborg Thorshøj, Thorsø Biblioteket, Viborg Oasen, Bjerringbro Biblioteket, Viborg Vestre Landsret, Viborg Viborg Katedralskole

Roger Buch: Er der en fremtid for kommunalpolitikken Flemming Både: Musikalsk foredrag om Benny Andersen Skumringstime - oplæsning af Hannah Lyngberg-Larsen Anne Grethe Bech: Fra horeunge til hoffets førstedame - portræt af Grevinde Danner Jens Frydendal: Fra Big Bang til klimakrise Besøg i Vestre Landsret Doris Ottesen og Juleoratoriet

07.11 09.11 13.11 15.11 15.11 27.11 27.11

19.00 14.00 19.00 13.30 19.00 17.00 19.30

DECEMBER Tirsdag

05.12

Førstehjælp i landområdern e

Med støtte fra Tr ygfo LOF tilbyde grat nden kan i Førstehjælp i la is kurser ndområderne i Viborg Komm une. Benyt tilbuddet og vær med til at redde liv, hvis uh elde i netop dit loka t er ude, lområde. Ring til LOF Mid tjylla 8726 2326 for næ nd på information og rmere bestilling.

19.00 Kulturhuset Inside, Hammel Erik Valeur: Magtens Danmark

Følg os på facebook.com/LOFmidtjylland  Tilmeld dig vores nyhedsbrev på midtjylland.lof.dk LOF Midtjylland • Vævervej 10, 1. sal, 8800 Viborg • Tlf: 87 26 23 26 • kontor@lof-midtjylland.dk • midtjylland.lof.dk  LOF Midtjylland  Vævervej 10, 1. sal, 8800 Viborg  Tlf. 87 26 23 26  kontor@lof-midtjylland.dk  midtjylland.lof.dk

LOF Midtjylland - Efterår 2017  

Kurser . Foredrag . Debat . Besøg . Ture . Undervisning for ordblinde . Dansk . Matematik

Advertisement