Page 8

Tentoonstelling

MOEDERS MET MACHT

I

ZET UW TALENT IN DE SPOTLIGHT MET LOF

k ben blij met de portretten in de Tweede Kamer. Ik waardeer de manier waarop de twee onderwerpen ‘moeders’ en ‘macht’ in de tentoonstelling in beeld zijn gebracht. Hoe trots ik ook ben op het voorzitterschap, ook ik voel die tweestrijd. Om aan de ene kant thuis echtgenote en moeder te zijn, en aan de andere kant de macht te hebben om een vergadering te leiden. Al met al zie ik het vooral als voordeel. Het voordeel dat ik bij machte ben om aan elke Nederlander uit te leggen hoe het parlementaire proces werkt. Moeder zijn en macht hebben is balanceren tussen twee uitersten. Het is niet makkelijk, maar wees blij met een baan waarin je invloed kunt uitoefenen op je omgeving.’

Ambitie is

durven

goed

ZET TALENT

FOTOGRAFIE: ANETTE BROLENIUS

waar je

doen

in bent

Anouchka van Miltenburg, Tweede Kamer

IN DE SPOTLIGHT

TENTOONSTELLING

LOF LABYRINT©

Moeders met Macht

LOF Kaartje_Moeders met Macht.indd 1

12-08-13 21:18

LEADERSHIP JOURNEY

Jij verdient Training

WORKSTYL PROFILE E

CIRCLE OF LOF

Dames DILEMMA’S &

46 Lof

46 Lof

12-08-13 21:18

FD Worklifebalance.indd 46

10-11-11 22:48

LOF Kaartje_Ansicht.indd 2

‘Welke schoen trek jij aan?’ Dat was de centrale vraag op de bijeenkomst Dames&Dilemma’s op 28 maart. Met andere woorden: hoe sta jij in je werk? Wat wil je bereiken en wat heb je daarvoor nodig?

Sr. kwantitatief onderzoeker

Reporting officer

‘ Een persoonlijk

‘Het valt me op dat alle vrouwen hier de

dilemma dat ik deze

drive hebben om werk

middag naar voren heb

Als vrouwen hun persoonlijke dilemma’s delen, kunnen zij andere

en privé op een goede

gebracht, is de vraag:

vrouwen iets leren. Daarom spraken Hester Borrie en Leni Boeren

manier te combineren.

wat de je als de door

voor een zaal met Robecovrouwen over hun keuzes in werk en

Ze geven niet op en

jou gedroomde functie

privé. Lofs Jolanda Holwerda interviewde hen over leiderschap,

dat is mooi om te zien.

moederschap, zelfvertrouwen en de wens om invloed te hebben. Hun openhartige verhalen inspireerden de vrouwen in de zaal om aan de slag te gaan met hun eigen dilemma’s.

al bezet is? Ga je zitten wachten tot hij

Welke schoenen ik draag? Ik begon

vrijkomt of ga je er

met sportschoenen,

actief op uit? Met hard

In rondetafelgesprekken kwamen vragen aan de orde als: Volg

zodat ik er helemaal

werken ben ik ver

je je eigen ambities of sociaal wenselijke ambities? Wat vind je

voor kon gaan, maar

gekomen bij Robeco,

belangrijker: aardig gevonden worden of gerespecteerd worden?

heb een break

maar ik merk nu dat

genomen en ben even

alleen dat niet meer

Een andere centrale vraag luidde: hoe kunnen we onze

overgestapt op

genoeg is. Ik heb dus

vrouwelijke kwaliteiten optimaal benutten voor het bereiken van

slippers. Inmiddels ben

schoenen nodig die

de organisatiedoelstellingen? De schoen bleek in deze kwestie

ik weer klaar voor de

een passende metafoor. Welke schoen trek jij aan? Ofwel: hoe sta

sportschoenen!’

Focus je op authenticiteit of voeg je je naar de bedrijfscultuur?

meer weerstand

op hoge hakken? Omhoog klimmend op bergschoenen? Welke keuzemomenten kom je daarbij tegen? Wat voor schoenen draag je over drie jaar? En welke schoenen heb je nodig om daar te komen? Aan de ronde tafels werd levendig gediscussieerd over deze thema’s. De één droeg ‘te grote schoenen’, waarin ze nog

ROLMODELLEN

CAMPAGNE

Bestuurslid Robeco

flink kon groeien. De ander had behoefte aan schoenen waarin

Custom Publishin g

Pensioeninstelling

ze met beide benen stevig op de grond zou staan. De vrouwen

‘Ik herkende veel in

herkenden zich in elkaars ervaringen en lieten weer eens zien

6

de verhalen van Leni en Hester. In hun diepgewortelde ambitie en hun streven naar diversiteit binnen de organisatie. Al vind ik dat mannen daar ook een actieve rol in moeten spelen. Bij mij thuis hebben we de Jolanda Holwerda sprak de zaal toe over meervoudige ambities. ‘In plaats van over het glazen plafond praat ik liever over een labyrint. De weg naar de top is voor vrouwen een doolhof, vol valkuilen en omleidingen.’

KIJK VOOR MEER kunnen verdragen.’

jij in je werk? Fit en ready to go op sportschoenen? Gearriveerd

rollen omgedraaid: ik werk fulltime en mijn man zorgt voor de kinderen. De schoenen die ik draag, zou je dus herenschoenen kunnen noemen. Het dilemma dat ik daarbij tegenkom, is dat ik moet loslaten.’

AANBOD OP WWW.LOFVOORTALENT.NL

Luisteren naar de dilemma’s van Leni en Hester. Leni: ‘Na een zeer moeizame bevalling, wist ik: het is kostbaar wat ik nu heb. Toch koos ik ervoor weer fulltime te gaan werken.‘ Hester: ‘Ik kon een belangrijke functie krijgen, maar zat dan wel vijf dagen per week in het buitenland. daar moest ik een modus voor vinden.’

7

WWW.LOFVOORTALENT.NL LOF30_Werf .indd 30

18-02-14 13:13

Lof 30  
Lof 30  
Advertisement