Page 7

W

e worden ontvangen in de zitkamer van de Eikenhorst. Koningin Máxima komt binnen. Ze draagt de prachtige jurk waarin ze met de Koning die ochtend President François Hollande van Frankrijk heeft ontvangen. ‘Ik heb nog geen

tijd gehad om me om te kleden,’ zegt ze verontschuldigend. Net als we willen beginnen, komt haar jongste dochter binnen. Prinses Ariane (6) is gevallen op haar knie. Máxima kust en troost haar dochter, waarop die de kamer weer opgewekt verlaat. Het gesprek komt al snel op de economische zelfstandigheid van vrouwen, een thema dat Koningin Máxima na aan het hart ligt.

‘Ik heb ook moeten onderhandelen toen ik in New York werkte’

Financiële bewustwording heeft uw speciale belangstelling. U bent erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken en

geven om hun economische potentieel ten volle te benutten.

het mondiale samenwerkingsverband voor inclusieve finan-

Daarbij is financiële educatie heel belangrijk natuurlijk.’

ciering van de G20. Ook bent u speciale pleitbezorger van

de VN-secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor

Wat valt er volgens u te verbeteren op het gebied van finan-

ontwikkeling. Waarom vindt u dit zo belangrijk?

ciële bewustwording van vrouwen? Wat zou u ze willen mee-

Koningin Máxima: ‘Ons leven is meer bepaald door geld dan we

geven als het gaat om eventuele financiële risico’s?

denken. Veel belangrijke keuzemomenten in ons leven hebben

‘Uit onderzoek weten we dat veel vrouwen kwetsbaar zijn. Ze

financiële consequenties, zoals gaan studeren, gaan trouwen,

lopen risico’s bij scheiding, het overlijden van hun man, bij ziekte

kinderen krijgen, stoppen met werken of scheiden. Tegelijkertijd

enzovoort. Ook blijkt dat vrouwen de toekomst vaak te rooskleu-

zijn financiële producten gecompliceerder geworden en is een

rig bekijken en niet goed genoeg onderzoeken of hun geldzaken

goede omgang met geld lastiger. Vroeger had je een huishoud-

adequaat geregeld zijn. Daardoor zijn ze vaak onvoorbereid op

boekje en gaf je een bepaald bedrag per week uit. Tegenwoor-

vervelende gebeurtenissen. Ik weet niet hoe dat komt, op dat

dig is geld “onzichtbaarder”. Met een pinpas verlies je snel het

terrein ben ik geen expert, maar ik weet wel dat het nodig is dat

zicht op je uitgaven en heb je er minder grip op. Goed met geld

vrouwen nadenken over de gevolgen van hun levenskeuzes.

omgaan vraagt om bepaalde vaardigheden. Het uiteindelijke doel van Wijzer in geldzaken is om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. In ontwikkelingslanden is er sprake van nog een ander aanTEKST JOLANDA HOLWERDA FOTO RVD RINEKE DIJKSTRA

dachtspunt. Daar hebben veel mensen nog altijd geen toegang

Wassenaar, mei 2013: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met hun dochters de Prinsessen Catharina-Amalia, Alexia en Ariane en hond Skipper

tot financiële diensten, zoals een bank- of spaarrekening, verzekeringen en de mogelijkheid om te lenen. Dat staat hun ontwikkeling in de weg. Daardoor dreigen ze te worden uitgesloten van deelname aan de maatschappij. Ik wil graag een bijdrage leveren om dat te veranderen.’ Hoe komt het dat u al vroeg financieel bewust was? ‘In Argentinië, waar ik opgegroeid ben, heerste tijdens mijn jeugd een hoge inflatie. Het was moeilijk de eindjes aan elkaar te knopen. Wat doe je als de prijzen van levensmiddelen opeens 200 procent per maand stijgen? Dan leer je het belang van budgetteren en financieel bewustzijn. Voor mij was dat ook één van de redenen om economie te gaan studeren. Wat is goed beleid, hoe bereikt een land macro-economische stabiliteit? Ik wilde helpen de mogelijkheden van mensen te vergroten en hun de kans te Lof 25

Koningin Maxima.indd 25

18-02-14 13:02

Lof 30  
Lof 30  
Advertisement