Page 4

Lentekriebels Kinderen zijn nieuwsgierig en stellen vragen. Ook over seksualiteit. Van ‘waar komen de baby’s vandaan?’ tot ‘waarom wordt een vrouw ongesteld?’. Vaak vinden ouders het moeilijk om thuis over dit soort onderwerpen te praten. In de ‘Week

AGENDATIPS

van de Lentekriebels’, een initiatief van

• 1 t/m 31 maart 2014 Foto tentoonstelling Kenau’s Kracht • 15 mei 2014 Lof community event • 7 t/m 10 juli 2014 Lof zomerretraîte • 7 oktober 2014 Lof congres

de GGD en Rutgers WPF, krijgen basisschoolkinderen hier elke dag een les over. Iets voor de school van jouw kind? Lespakketten via Weekvandelentekriebels.nl 17 t/m 21 maart 2014

Strijders Carolien Sikkenk fotografeerde vijftien vrouwen die strijden voor hun ideaal, van Willemijn Verloop tot Hedy D’Ancona, maar ook Jolanda Holwerda figureert als strijdbare vrouw in de expositie. Vrouwen die zich qua kracht kunnen meten met Kenau. Een expositie die inspireert! Waar? In de Kloostergangen van het Stadhuis van Haarlem, Grote Markt 2. Wanneer? De gehele maand maart van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur. Vrij toegankelijk. 

Maak het verschil Digna van Herwaarden (Hoofd Afde-

binnen jouw organisatie en de wereld

ling Bedrijfsvoering Nationaal Coördina-

eromheen? Geef je dan nu op voor de

tor Terrorismebestrijding en Veiligheid)

Lof Leadership Journey. Kijk voor meer

nam in 2013 deel aan de Lof Leadership

informatie en actuele trainingsdata op

Dinner Time

Journey: “Na jaren trainingen te hebben

Lofacademy.nl.

In maart vindt het Moeders met Macht

gevolgd met collega’s van ministeries,

diner plaats. Vrouwen die zijn geportret-

was het voor mij leerzaam om nu via Lof-

teerd in Lof’s fotoreeks ‘Moeders met

academy eens vrouwen te ontmoeten die

Macht’ komen bijeen om tijdens een

in een heel andere context werken. De

diner hun visies en levenslessen met

feedback is meer onbevangen en komt

elkaar te delen. Ook gaan de vrouwen

daardoor sterker binnen. Ook gaf de trai-

met elkaar in gesprek over de nood-

ning me een breder perspectief op mijn

zakelijke veranderingen om vrouwelijk

eigen werkomgeving en mijn rol daar-

talent zichtbaar te maken en vrouwelijk

in. Door ‘vreemde ogen’ zie je je eigen

perspectief toe te voegen aan orga-

kwaliteiten in een ander daglicht”. Wil je

nisaties. Niet zomaar een etentje dus!

net als Digna meer uit jezelf halen? En

Houdt voor het verslag en de foto’s van

vanuit je eigen kracht het verschil maken

het diner Lofvoortalent.nl in de gaten. Lof 9

lofzaken.indd 9

18-02-14 18:37

Lof 30  
Lof 30  
Advertisement