Page 12

Jet Bussemaker, minister OC&W en gasthoofdredacteur van Lof, praat met financieel wijze topvrouwen over economische zelfstandigheid en pensioenbewustzijn

H

oog tijd om hierover een Ronde Tafel te orga-

in de media – ‘op de zak van onze mannen teren’ – een seman-

niseren met financieel wijze topvrouwen.

tiek die alom in het verkeerde keelgat schoot. Maar ja, ze had wél

Vrouwen als Ingrid van Sundert (APG), Bianca

een punt, en de statistieken heeft ze achter zich. Bovendien, het

Tetteroo (Achmea), Margot Scheltema (ASR),

debat kwam even op gang, dus missie geslaagd? Nou nee, aldus

Gita Salden (Wijzer in geldzaken, Ministerie

deze ambitieuze minister destijds al in een interview in Lof. Want

van Financiën), Joanne Kellerman (DNB), Wen-

verbazing is één ding, verandering is een tweede.

die Cornelissen (ABN Amro) en Judith Meeng (Essent). De hamvraag: Wat kunnen we doen

Goed nieuws?

om vrouwen wakker te schudden? En vereist het belang van meer

Haar verbazing gaat echter steeds meer over in verontrusting,

vrouwelijk financieel bewustzijn voor de toekomst van Nederland

zegt Bussemaker vandaag, opnieuw met krachtige overtuiging.

niet een debat op een hoger niveau dan de keukentafel?

En dat heeft vooral te maken met de enorme toename van vrou-

De minister opent door haar verbazing uit te spreken over de hui-

welijke studenten, bijvoorbeeld in een studie als medicijnen, die

dige generatie werkende vrouwen die nog altijd massaal blijft kie-

sneller en beter afstuderen. Goed nieuws, zou je zeggen, voor

zen voor een kleine baan met dito salaris. Toen zij hier vorig jaar

een minister die zowel onderwijs als emancipatie in haar porte-

een debat over op gang trachtte te brengen, kreeg ze ongeveer

feuille heeft. Maar als de statistieken niet kantelen, worden de

het hele land over zich heen. Dat had iets te maken met een quote

risico’s alleen maar groter, constateren de vrouwen aan tafel. Voor

TEKST RENATE TROMP FOTOGRAFIE MAURITS GIESEN

Hoe kan het dat nog niet de helft van de Nederlandse vrouwen economisch zelfstandig is? Dat ze ‘tevreden’ zijn met een kleine baan waar ze niet van kunnen leven? En dat ze zich geen zorgen lijken te maken over hun pensioen, of liever: het gebrek daaraan?

52 Lof

Rondetafel.indd 52

18-02-14 16:34

Lof 30  
Lof 30  
Advertisement