Page 1

Nr 28 najaar 2013 e 5,50

voor vrouwen met ambities

WIN Lof

een h! coac

Lof nummer 28 Najaar 2013

AARDIG OF SUCCESVOL?

Hét vrouwelijke dilemma

SOLO OP STAP

'Ik zag heel helder mijn rol in het leven'

PAPA HEEFT EEN BURNOUT Vaders in spagaat

NIEUW!

Wat zijn jouw 6 gezichten? www.lofonline.nl

ZAKENVROUW JAQUELINE ZUIDWEG OVER

1

Vallen & opstaan


SYMPATHIEK OF SUCCESVOL?

54

26

Vrouwen hebben de neiging aardig gevonden te willen worden. Liever geen carrière dan versleten worden voor een ambitieuze bitch.

VROUWEN MET KRACHT

SOLO OP STAP

Wie zijn de rolmodellen ‘next generation’? Acht topvrouwen - moeders met macht - geven het stokje door. Door wie worden zij geïnspireerd?

Er is moed voor nodig: je bloedjes van kinderen achterlaten en voor langere tijd alleen op reis gaan. Esther negeerde het commentaar uit haar omgeving en vertrok naar Botswana.

46

34

CEO LANGS DE LOFLAT

42 2 Lof

Lof voelt CEO Unilever Paul Polman aan de tand over zijn leiderschapsstijl. Hoe belangrijk zijn vrouwen in zijn bedrijf? En hoe zit het met zijn maatschappelijke betrokkenheid?

16


Inhoud PAPA HEEFT EEN BURNOUT

WERK & GEZIN 14 Zo doen zij dat: Richard en Lieke Lamb 16 Vrouw & onderneming. Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen 26 Papa heeft een burnout 67 Loflist 2013. De beste werkgevers voor werkende ouders 76 Moeder met Macht: Chris Goossens

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ook jonge vaders worstelen met de combinatie kind en werk. En soms gaan ze er (tijdelijk) aan ten onder. Maar erover praten, ho maar. Behalve dan in deze Lof.

24 Win een coach 34 Solo op stap. Esther vertrok naar Botswana 40 Lof Academy: Lof Leadership Journey 54 Aardig of succesvol. HĂŠt vrouwelijke dilemma 62 De zes gezichten van: Ingrid Valks

MAATSCHAPPIJ 42 CEO langs de Loflat: Paul Polman, Unilever 46 Vrouwen met kracht. Wie zijn de rolmodellen van nu?

RUBRIEKEN & COLUMNS 8 Lofzaken 10 iLoftheCloud 32 iLofBalance 33 Evelien van Veen gaat de strijd aan met haar hoogtevrees 53 iLofLife 66 Volgens Mark Mieras praten beide seksen even veel 75 Jan Heemskerk werkt zich de pleuris, alleen niet op kantoor

EEN HELE ONDERNEMING

80 iLofBooks

EN OOK 5 Colofon 7 Jolanda Holwerda 60 Neem een jaarabonnement op Lof!

Slapeloze nachten, vallen en weer opstaan; het hoort allemaal bij een eigen onderneming. Jacqueline Zuidweg en Josette Dijkhuizen, gespecialiseerd in (vrouwelijk) ondernemerschap, weten er alles van.

83 Volgende nummer

PAGINA 67 DE LOFLIST 2013

Lof 3


CIAL MINISPE & Vrouwming e ondern

Groei maakt je lui

JACQUELINE ZUIDWEG

‘Het heeft geen zin om lang wakker te liggen. ’s Nachts kun je toch de Belastingdienst niet bellen.’ Jacqueline Zuidweg (48) staat ondernemers bij in barre tijden. Maar zelf weet ze ook hoe eenzaam het kan zijn een eigen bedrijf te runnen. TEKST ELLA MAE WESTER FOTO’S VIOLAINE CHAPALLAZ

J

acqueline Zuidweg heeft een bedrijf in schuld-

uur besloot ik dat ik dat nu ging doen en huurde ik een fullservice-

hulpverlening, staat ondernemers bij die het

kantoor. Ik gaf mezelf een jaar. Als het niet lukte met mijn bedrijf,

moeilijk hebben en geeft hen tips hoe het hoofd

kon ik altijd nog aan de slag als juridisch secretaresse – ik heb

koel te houden. Haar organisatie telt zo’n tachtig

rechten gestudeerd. In tegenstelling tot veel andere startende

medewerkers. Jacqueline woont samen en heeft

ondernemers had ik dus een plan-B klaar liggen, maar dat was

twee dochters: Danielle (11) en Fabiënne (7). In 2012 werd ze

niet nodig. Achteraf was het misschien dapper. Aan de andere

uitgeroepen tot Zakenvrouw van het Jaar.

kant: wat had ik te verliezen? Ik was 29, had nog geen kinderen. Ik wilde het gewoon doen. Er waren mensen die dachten: wat is

Waarom ben jij ondernemer geworden?

die Jacqueline hard gevallen, nu moet ze met de bus. Maar ik was

‘Ik werkte als partner bij een bureau voor schuldsanering, maar

zó gelukkig met mijn strippenkaart.’

mijn compagnon kwam zijn financiële afspraken niet na. Dat was voor mij de reden om te vertrekken. Ik heb even een potje zitten

Waarom was het zo’n langgekoesterde droom om een eigen

janken, maar toen herpakte ik me, leverde mijn leaseauto in en

bedrijf te starten?

kocht een strippenkaart. Nu ga ik doen wat ík wil, dacht ik. En dat

‘Ondernemen zit in de genen. Mijn ene opa was slager,

was voor mezelf beginnen en ondernemers redden. Binnen 24

de andere aannemer. De dynamiek van hun bedrijf

16 Lof


Lof 17


Vrouw & onderneming

Sprong

in het

diepe

JOSETTE DIJKHUIZEN

Als vrouwen een eigen onderneming opbouwen, profiteert hun hele leefomgeving daarvan. Dat is de boodschap van Josette Dijkhuizen (44), afgevaardigde van de Nederlandse Vrouwen Raad. ‘Ambities van vrouwen gaan veel verder dan alleen het eigen succes.’ TEKST ESTHER DE BEER FOTO KASPER VAN ’T HOFF

E

lk jaar kiest de Nederlandse Vrouwen Raad een

‘Het is heel bijzonder dat ik ongeveer een miljoen vrouwen

Vrouwenvertegenwoordiger om namens Nederland

representeer die onder de NVR vallen. Ondernemerschap – in

af te reizen naar de algemene ledenvergadering

combinatie met wat dat voor vrouwen kan betekenen – spreekt

van de VN. Daar spreekt zij de wereldleiders

me zo aan, dat ik met plezier de sprong in het diepe heb

toe over een specifiek vrouwenthema. Dit jaar is de eer aan

gewaagd. Het ondernemerschap kan een empowerment-tool

Josette Dijkhuizen, onderzoeker, spreker, mentor en auteur,

zijn voor vrouwen. Het biedt flexibiliteit en nieuwe kansen, en

gespecialiseerd in vrouwelijk ondernemerschap. Zij verdiept zich

geeft een groot gevoel van eigenwaarde en kracht. Om te laten

in wat ondernemers drijft, waar zij gelukkig van worden en wat

zien wat een onderneming kan opleveren voor vrouwen in een

zij verstaan onder succes. Ook helpt zij andere zelfstandigen

ogenschijnlijk kansloze situatie, ben ik samen met Federatie

meer inzicht te krijgen in hun ambities. Bij haar onderzoek naar

Opvang het project Krachtbedrijf gestart. Hierin begeleid ik

vrouwelijk ondernemerschap deed Josette een ontdekking:

vrouwen in opvanghuizen bij het opzetten van een bedrijf. Zij

doordat vrouwen hun verdiensten veelal investeren in de mensen

zijn vaak geconfronteerd met huiselijk geweld en willen een

om zich heen, verspreidt hun succes zich als een olievlek.

nieuw leven opbouwen met hun kinderen. Een eigen inkomen is daarbij van essentieel belang. Niet alleen vanwege de financiële

En dan ben je ineens Vrouwenvertegenwoordiger 2013. Wat

onafhankelijkheid, maar ook voor de opbouw van sociale relaties.

zijn je plannen en ambities?

Bovendien zijn zij op deze manier een rolmodel voor hun kinderen.

20 Lof


Lof 21


Papa

burnout heeft een

Dat vrouwen werk en kinderen lastig te combineren vinden, wisten we al. Maar dat mannen er ook flink mee worstelen, is minder bekend. Althans, er wordt niet openlijk over gesproken. Hans en Jasper, beiden met een burnout na de geboorte van hun kinderen, weten daar alles van. ‘Het voelde als falen.’ TEKST INGE VAN DER SCHEE ILLUSTRATIE DENISE VAN LEEUWEN

26 Lof


I

k

weet

het

nog

‘Nu even niet!’

goed, ik onderging

Ernst Oosterbosch, stress- & burnoutbevrijder bij B Present,

een deep tissue-

ziet steeds meer mannen bij hem in de praktijk komen die op

massage

zag

het punt zijn beland dat ze zich afvragen: ben ik de vader die

ineens een jongetje

ik wil zijn? ‘Dat is een confronterende vraag en ik zie dat veel

voor me met lange

mannen zichzelf flink tegenkomen. Wat geef ik mijn kinderen

haren dat door het

mee als ik twaalf uur per dag werk en thuis op de bank in

bos dartelde. Op dat

slaap val? De afgelopen tien jaar zie ik dat vaders steeds meer

moment zei de masseur: “Die vergeten we nog wel eens hè, het

betrokken willen zijn bij het gezin. Ze willen meer betekenis

kind in onszelf.” Shit, dat jongetje, dat was ik. Een jongetje dat

geven aan het vaderschap. Vroeger was het vaak: Wat wil ik

lekker doet waar-ie zin in heeft. Dat had ik al járen niet gedaan:

hebben? En als je dat had bereikt, was je de persoon die je

gehoor geven aan míjn behoeftes, doen waar ík zin in had. Door

wilde zijn. Nu is het veel meer: Wie ben ik eigenlijk, hoe wil ik in

mijn kinderen besefte ik hoe belangrijk het was dat ik met mezelf

het leven staan en wat heb ik nodig om dat te verwezenlijken?

aan de slag moest. Ik wil een goed voorbeeld voor ze zijn.’

Daar worstelen veel vaders mee.’

Hans Zijlstra (35) heeft drie jonge kinderen als hij op een

Jasper Vaarkamp (32) is getrouwd en vader van Finn (3): ‘De

ochtend niet meer uit bed kan komen. ‘En nóg dacht ik: ik heb

dag voordat ik me voor drie maanden ziek meldde, was een

iets aan mijn rug, misschien moet ik de fysiotherapeut eens

thuiswerkdag. Ik moest nog van alles doen voor mijn werk, maar

bellen. Een paar dagen later had ik mijn oudste dochter in mijn

mijn zoontje was ook thuis en wilde voetballen. Ik schreeuwde:

armen. Ze moest ergens om huilen. Ik hield haar vast, maar had

“Nu even niet, Finn, papa is bezig!” En dat maakte me ineens

geen idee wat ik moest doen. Ik voelde me zo machteloos dat

zo verdrietig. Ik ben op de bank gaan zitten en kon niet meer

ik zelf ook begon te huilen. “Ik weet het ook even niet meer!”,

stoppen met huilen. Dit wilde ik helemaal niet. Ik wilde er voor

zei ik tegen mijn dochter. Het was zo’n opluchting om dat

mijn kind zijn! Op dat moment besefte ik dat het zo niet langer

gewoon eens toe te geven. Op dat moment stopte mijn dochter

kon. Ik realiseerde me wat er eigenlijk allemaal veranderd was

met huilen. Blijkbaar werkt het dus zo: als ik mezelf kwetsbaar

nu ik een kind had. Tot die tijd dacht ik dat ik nog net zo veel

opstel, help ik daar ook anderen mee. Dat was een belangrijke

tijd voor mijn werk en mezelf had als voordat ik vader werd.

eerste stap. In totaal heb ik acht maanden thuis gezeten met

Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik heb het een tijd

een zware burnout.’

geprobeerd vol te houden – doen alsof er niets veranderd was

en

‘Ik zat op de bank en kon niet meer stoppen met huilen’ 28 Lof


6x voor slechts

€ 30,-

Neem nu een abonnement op Lof Magazine Ontvang 6 keer Lof Magazine én krijg een zilveren Infinity armband! Op=op Infinity armband van Double Up t.w.v. € 49,95 Armbandje Infinity van Double Up is gemaakt van 925 sterling zilveren schakels en heeft als afwerking amethist steentjes in diep paars. Het teken van oneindigheid maakt het niet alleen een mooi cadeautje voor jezelf, maar je kunt er ook een bijzonder iemand mee verrassen. Double Up heeft een passie voor natuurlijke materialen en dit resulteert in unieke handgemaakte sieraden, die stuk voor stuk met veel aandacht en liefde gemaakt zijn. Kijk voor de collectie op www.doubleupsieraden.nl.

Meld je nu aan via www.lofonline.nl/infinitypaars of bel 036 -53 07 103!


Else Bos

Willemijn Maas

Else Bos: ‘Patty werkte binnen PGGM voor de business unit

Willemijn Maas: ‘Nicky is voor de buitenwacht bekend van

waarvoor ik verantwoordelijk was. Ik heb bewondering voor

haar boek Dansen op een zijden draad. Hierin vertelt ze hoe

haar lef. Door haar deelname aan ons leiderschapsprogramma

zij als 22-jarig meisje de ingrijpende beslissing nam om haar

heeft zij recent een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Ze heeft

borsten preventief te laten verwijderen, omdat ze dezelfde

zich hiermee zichtbaar kunnen maken binnen PGGM en dat

gen-mutatie bleek te hebben als haar moeder en oma die

heeft onder andere tot een nieuwe rol geleid, die van manager

beiden aan borstkanker overleden. Ik leerde Nicky persoonlijk

actuarieel advies en ALM.’

kennen toen ze als freelancer Marketing & PR bij ons een

Wapenfeiten. ‘Bij haar start bestond de afdeling uit veertien

project kwam leiden. Nicky laat als geen ander zien waar een

mannen! Maar Patty is het gelukt om recent de eerste

sterke persoonlijkheid toe leidt. Dat is belangrijker dan welk

vrouwelijke actuaris binnen te halen. En dat mogen er wat mij

papiertje of netwerk dan ook. Zij is het voorbeeld van iemand

betreft nog wel meer worden. Door mensen te betrekken, weet

die vaart op haar eigen kompas. Zo egocentrisch als dat klinkt,

Patty een omgeving van vertrouwen te creëren. Daarin zit ook

zo tegenovergesteld is de wijze waarop Nicky dat doet. Zij

haar toegevoegde waarde in een team van vooral mannelijke

haalt het beste voor en uit zichzelf, zonder daarbij ook maar

specialisten. Tegelijkertijd is ze zeer resultaatgericht. Ze houdt

een beetje openheid en respect voor anderen te verliezen.’

de essentie en grote lijn vast én heeft echt oog voor de mens

Wapenfeit. ‘Ze krijgt veel aantrekkelijke aanbiedingen, maar

en de relatie. Ik vind Patty een rolmodel voor andere vrouwen

Nicky blijft zich inzetten voor het Adamas Inloophuis, waar

omdat zij concreet vormgeeft aan haar meervoudige ambities:

mensen met kanker en hun naasten terecht kunnen met al hun

zij is moeder van drie jonge kinderen en heeft een uitdagende

vragen. Ze laat zien hoe je persoonlijke passie, professionele

baan. Bovendien is ze op pianoles gegaan, een wens die

kennis en sociale betrokkenheid in balans brengt.’

tijdens het leiderschapsprogramma tot uiting kwam.’

Schouders eronder. ‘Nicky, ga vooral zo door. Wees niet bang

Alles stroomt. ‘Patty, blijf vooral jezelf en houd oog voor

om keuzes te maken, ook al ga je tegen de stroom in. Maak

datgene waar jij energie van krijgt. Op je profiel op onze

gebruik van je eagerness, zet je schouders eronder en houd

intranetpagina staat Pantha Rhei (alles is in beweging, red.).

vol. Besteed aandacht aan jezelf en koester de mensen om je

Het lijkt mij dat je al heel goed weet wat belangrijk voor je is.’

heen. Je kunt meer dan je denkt, maar je kunt niet alles alleen.’■

CEO Pensioenbeheerder PGGM geeft het stokje door aan Patty Hofmans

algemeen directeur AVRO geeft het stokje door aan Nicky Westerhof (28)

Lof 51


iLoflife Bij Gezinnig vind je praktische tools en vrolijke tips om te genieten van je gezinsleven. Een selectie is te koop via de webshop van Lofonline.nl.

Relax De gouden tip voor een relaxt begin van de dag is opstaan voordat de ochtendspits zich aandient. Na een douche en een kop koffie mag het dagelijkse circus losbarsten… Retrowekker € 12,50

LUNCH In deze lunchtasjes is

plaats genoeg voor een flinke stapel overblijfboterhammen. Gemaakt van katoen met een waterafstotend laagje.

TIP VAN

Renate Rosenbrand, psychologe en moeder van twee kinderen, is perfectionist, maar hard op weg om goedgenoegmoeder te worden. “Things to do today: ontspannen, loslaten, zen zijn en vooral niet in paniek raken. Sommige boeken staan zo volgepakt met lijstjes en schema’s, dat de stress alleen maar verder oploopt. Zo niet Relax Mama. Wat een heerlijk, herkenbaar en humoristisch boekje is dat. Handzaam formaat, mooi vormgegeven en vol tegeltjesteksten als: slapen is het nieuwe seksen, altijd inconsequent is ook consequent en mijn favoriet: die andere moeders doen ook maar wat.’ Relax Mama € 14,95

Lunchtas € 15,95

SLIM

WIE WAT WAAR

Hier vaart elk huishouden wel bij. Het geeft rust en overzicht om de gezinsafspraken in kaart te brengen. Met meer dan 1.000 stickers voor zwemlessen, vakanties en verjaardagen. Family Survival Planner 2014 € 18,95

Don’t screw up

Deze kleurrijke flessenstoppers passen op vrijwel elke wijnfles. Geen ruzie meer met een kurk die niet terug in de fles wil. Flessenstopper (set van 2) € 8

OPSTAAN!

Heeft de aap zijn oogjes dicht, dan is het nog geen tijd om op te staan. Zijn ze open, dan mag je uit bed. Een aanrader voor kleintjes

die voor dag en dauw ontwaken. Aapwekker € 32,95 Lof 53


Daar is ‘ie weer... In het jaarlijkse Loflist-onderzoek dingen bedrijven mee naar de titel ‘beste werkgever voor werkende ouders’. Ze geven inzicht in hun organisatiecultuur, laten zien hoeveel aandacht ze hebben voor de worklife balans en hoe flexibel ze zijn in werktijd en -plaats.

Sla om voor de resultaten van 2013!

Lof 28  

Aardig meisje of succesvolle bitch? Het is hét dilemma voor vrouwen. Vinden ze me nog wel leuk als ik leiding geef? Sympathiek én ambitieus...

Lof 28  

Aardig meisje of succesvolle bitch? Het is hét dilemma voor vrouwen. Vinden ze me nog wel leuk als ik leiding geef? Sympathiek én ambitieus...

Advertisement