Page 1

Van commercie naar goed doel Cindy de Visser (42) is getrouwd en moeder van Luka (10) en Max (8). Ze stapte over van de commerciële sector naar een baan bij een goed doel.

‘I

k was de eerste vrouwelijk accountmanager bij Lucent Technologies die kinderen kreeg. Na de geboorte van Luka mocht ik van vijf naar vier dagen. Maar

‘Toen ik het salaris hoorde, was ik in shock!’

mijn ‘vrije’ dag met Luka werd al snel een thuiswerkdag. Met een zware baan komen

verder bestonden uit de kinderen, reizen,

wat ik wilde en voelde, dat ik weigerde

zware verantwoordelijkheden. Dat ik ’s

zwemmen, eten en genieten. Terug in

om vanwege een pensioengat te blijven

avonds zat te werken was eerder regel dan

Nederland kwam ik in een nieuw sales-

hangen in een baan die me tegenstond.

uitzondering. Toen Max 1 werd, begon er

team van Lucent terecht, maar ik kon niet

Vijf jaar geleden ben ik begonnen als

iets aan me te knagen. Al die grote klanten

meer wennen aan de ratrace in de tele-

fondswerver zakelijke markt bij Kids-

en enorme bedragen op mijn werk gingen

com. Hier lag mijn hart niet meer. Gelukkig

Rights. Ook hier verdien ik veel minder dan

me steeds meer tegenstaan. Ik werkte

kwam er al snel een eerste sollicitatie

vroeger, maar daar zijn we nu aan gewend.

zoveel uur voor iets dat mij steeds minder

bij een goededoelenorganisatie en het

Van een tweede auto is geen sprake meer,

boeide. Waar ging het eigenlijk over?

was meteen raak. Ze wilden mij na drie

maar kan ik wel iedere avond thuis zijn om

In die periode besloten mijn man en ik

gesprekken aannemen. Maar toen ik het

met de kinderen te eten. En dit werk is zo

met de kinderen acht maanden door

salaris te horen kreeg, was ik in shock: de

fijn! Bij Lucent werkten duizenden mensen

Australië te reizen. In aanloop naar onze

helft minder dan ik gewend was! Ik vond

en hadden we zoveel protocollen dat alles

sabbatical ben ik samen met een carrière-

het ook te snel en wilde eerst nog wat

lang duurde. Maar als we met KidsRights

begeleidingsbureau gaan kijken naar een

beter uitvogelen hoe het er in die wereld

iets doen, heeft het meteen impact. We

maatschappelijk georiënteerde baan.

aan toe gaat. Wel nam ik vast afscheid

hebben afgelopen jaar 30.000 kwetsbare

Dat bureau heeft mij laten uitzoeken wat

van Lucent, waar mijn collega’s niets

kinderen geholpen aan scholing, voedsel,

ik als mens te bieden heb. Wie is Cindy,

van mijn keus begrepen. Hoe moest dat

huisvesting en aandacht. Daar vertel ik

wat kan zij en wat wil zij? Het was een

dan met dat gat in mijn pensioen? Maar

veel bevlogener over op feestjes dan over

proces van maanden dat doorliep tijdens

ik was me er inmiddels zoveel bewuster

de zoveelste telecommunicatiedeal met

ons verblijf in Australië, waar de dagen

van dat ik nú leefde en nú moest doen

een groot bedrijf.’

ouders of de maatschappij. Vooral vanuit

een andere boeg gooien, dan is het zaak

wereld? En ben je bereid daarvoor een

het gevoel dat het leven zomaar voorbij

te bepalen wat werkelijk belangrijk voor

financiële ader te laten? Dat is keuzes

kan zijn, dat je niet te lang moet uitstellen

je is. Een fijn huis met kunst en comfort?

maken: bepalen wat het meeste gewicht

waar je naar verlangt. Dat je er nú moet

Meer tijd met je kinderen? Je talenten

heeft en de consequenties daarvan, ook

uithalen wat erin zit. Wil je je leven over

ontwikkelen? Iets betekenen voor de

de nadelige, aanvaarden.’

LOF23_Keuzesmaken_PAM DEF.indd 73

21-05-12 20:50

073_LOF23_keuzes  

LOF23_Keuzesmaken_PAM DEF.indd 73 21-05-12 20:50 Cindy de Visser (42) is getrouwd en moeder van Luka (10) en Max (8). Ze stapte over van de...

073_LOF23_keuzes  

LOF23_Keuzesmaken_PAM DEF.indd 73 21-05-12 20:50 Cindy de Visser (42) is getrouwd en moeder van Luka (10) en Max (8). Ze stapte over van de...

Advertisement