Page 1

A R CU L AT I K É Z I KÖ N Y V

2 0 13 . MÁJU S


4


5

A LOFFICE története A LOFFICE 2009-ben az ország első coworking irodájaként jelent meg a piacon, és azóta is folyamatosan bővülő szolgáltatásaival nyújt újszerű és egyedülálló megoldásokat a közösségi munkavégzésre. Paulay Ede utcai bázisunkon az újra nyitott vállalkozók alapvető és növekedési igényeihez igazodva közösségi munka- és irodatereket, tárgyalókat és rendezvényhelyszínt alakítottunk ki. Coworking terünk 50 fő befogadására alkalmas, amelyet nap mint nap a legkülönbözőbb vállalati szektorból érkező emberek, cégek vesznek igénybe. Rendszeres művészeti- és üzleti témájú eseményeink a kapcsolati háló bővítésére

LO F F I C E M i n i ( K i r á l y u t c a ) (16 m2 - 45 m2)


6

is kiváló lehetőséget biztosítanak. Irodáink ma négy budapesti és egy bécsi helyszínen találhatók meg. A közösségi értékek megteremtése mellett környezetünk megóvására a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt fektetünk. Első irodánk megújuló energiaforrásokkal működik (a Duna vizének felhasználásával hűtjük és fűtjük az egykori gyárépületet), illetve az állandó újrahasznosított megoldások, a belső terek kialakításának elemi részét képezik. Programjaink túlnyomó része fiatal képző- és iparművészek közreműködésével, bevonásával zajlik. Belső tereinket a Szupernova Design csapatával álmodtuk meg és alakítottuk ki. Tapasztalataink azt mutatják, hogy az ergonómia- és designtudatos irodai

LO F F I C E S a s ( S a s u t c a ) (12 m2 - 80 m2)


7

megoldások inspirálják a közösséget. Legyen az egykori kottanyomda, cipőgyár, feldolgozó üzem vagy akár gondosan felújított évszázados bérház, a 4 méter belmagasság mellett irodáink kötelező elemeként jelennek meg egy lekapart fal évtizedek során egymásra rakódott festékrétegei, a tornateremből ismert aranyozott iskolai bordásfal és magasságmérő. További gondolatébresztőként szolgál Liszt Ferenc mellszobra, vagy az 1960-as évekből ismert színes üveghal, mely nálunk csillárként köszön vissza. Nincs szándék nélküli építészeti gesztus, célunk, hogy munka közben is motiváljunk, irányt mutassunk. Fontos számunkra, hogy a dolgozók sajátjuknak érezzék a munkatereket és a kialakítás a közösségben való

LO F F I C E W i e n ( S c h o t t e n f e l d g a s s e ) (430 m2)


8

gondolkodásra serkentse őket, arra, hogy megosszák egymással ötleteiket, tapasztalataikat, tudásukat, hogy merjenek együttműködni, alkotni, továbblépni. Az induló vállalkozók támogatása mellett 2010-ben útjára indítottuk Bring the Art Home (BAH) elnevezésű átfogó művészeti mentor programunkat, amiről bővebben a Bring the Art Home design bemutatásánál írunk. Négyéves fennállásunk alatt rengeteget dolgoztunk, változtunk, fejlődtünk, mely tükröződik arculatunk dinamikáján is. Célunk, hogy folyamatosan bővülő szolgáltatásaink, BAH programunk és minden egyéb kezdeményezésünk, valamint a közösségi eseményeinkhez szorosan kapcsolódó értékeink letisztult, könnyen értelmezhető és átlátható formában jelenjenek meg. Tisztában vagyunk azzal, hogy az arculat vállalatunk tükre, az ennek kialakításába és fejlesztésébe fektetett folyamatos munka elengedhetetlen és előremutató. Jelenlegi grafikai megoldásainkat egyik coworkerünkkel, Willem Van De Ven-nel (WVDV), Magyarországon élő holland designerrel együtt valósítottuk meg. Willem már a kezdetektől ráérzett az általunk fontosnak tartott „ritmusra”, és arra, hogy mely üzenet közvetítését és milyen módon szeretnénk arculatunkban megjeleníteni. Ő az, aki segít nekünk átadni a LOFFICE mondanivalóját és felismerhetővé tenni azokat a számunkra mélyreható értékeket, amiket fontosnak tartunk, és amelyek továbbfejlesztésén és átadásán kitartóan dolgozunk.


9

LO F F I C E C o w o r k i n g ( P a u l a y E d e u t c a ) (950 m2)


10

S a l é t r o m b y LO F F I C E ( R á k ó c z i t é r ) (250 m2)


11


12

Klementz Kata (co-founder)

W i l l e m v a n d e Ve n (designer)

Klementz Panni (co-founder)


13

Dรถmรถtรถr Csilla (community manager)

Fa n c s i k a i E s z t e r (community manager)


14

LO F F I C E C o w o r k i n g ( P a u l a y E d e u t c a ) (950 m2)


15

A L OF F I C E AR C ULAT A ZONO S Í TÁS ÁN AK AL A P VE TO EL EM E I

SZ Í NE K LOGÓ B E T U T ÍP US D I NAMIK US GR AFIK AI EL EMEK


16


17

A LOFFICE arculata röviden (Willem Van de Ven)

Amikor a LOFFICE-szal elkezdtünk az arculaton közösen dolgozni, már léteztek a jelenlegi dizájn elemeinek bizonyos részei. A közösséghez a LOFFICE fennállásának második évében csatlakoztam, és szinte azonnal a csapat részéve váltam. Erre az időre a vállalati brand már felismerhető volt, ezért semmiképpen nem akartunk valami teljesen újat létrehozni. A már létezőn szerettünk volna tökéletesíteni, azt felfrissíteni. A cég rohamos fejlődésnek indult, ezért az elsődleges célunk az volt, hogy arculata is ezt a dinamizmust tükrözze. A LOFFICE közösségét egy folyamatosan változó és vibráló embertömeg alkotja, ezen sokszínű közösség számára szerettük volna vonzóvá tenni a megjelenésünket. Minden egyes irodánknak a korábbi alapokra épülő egyéni logót készítettünk. A LOFFICE üzleti- és kulturális programjainak, – mint amilyen a Bring the Art Home (BAH) is – arculatát úgy kapcsoltuk az általános megjelenésünkhöz, hogy az újonnan alkalmazott színskálát, illetve betűtípust hozzárendeltük a már meglévő arculati elemekhez. Fontos tehát számunkra, hogy a kezdetektől alkalmazott dizájn elemeket, amelyek arculati építkezésünk fundamentumát képezik, megőrizzük és fejlesszük. Elengedhetetlen, hogy ezek az állandó


18

elemek könnyedén adaptálhatóak legyenek akár egy későbbi eseményünk vagy más szervezetekkel történő kooperáció alkalmával. A dinamikus arculat lehetővé teszi, hogy a vállalati dizájn minden esetben könnyen felismerhető maradjon. Azzal, hogy a LOFFICE rátalált saját színskálájára és egyértelműen döntött egyes betűtípusok mellett, illetve mindezek mellé narratív képeket társított, megtalálta azt a kommunikációs irányt és eszközt, amely által bármilyen projektbe is fogjon, azt könnyedén saját megjelenéséhez tudja igazítani.


19

coworkin g E L S Ő D L E G E S S Z Í N E K

art M Á S O D L A G O S S Z Í N E K

s z í n e k

art E L S Ő D L E G E S S Z Í N E K

c m y k ( p r i n t )

coworkin g M Á S O D L A G O S S Z Í N E K


l o g ó

r é g i l o g ó

20

R ÉG I LO G Ó


l o g ó

a z ú j l o g ó f e j l ő d é s é n e k f o l y a m a t a

21

ú j logó


l o g ó

a j e l e n l e g i l o g ó, v é g e re d m é n y é s a l o g ó vá l t o z a t a i

22


l o g 贸

l o g 贸 v 谩 l t o z a t o k

23


24

Title / header / display

Supe r Gr otesk ( b ol d )

b e t ű t í p u s

l o g ó b e t ű t í p u s

(tra ckin g 100)

abcdefghijklm nopqrstuv wxyz 1234567890 abcdefg hijklm nopqrstUv wxyz !@#$%^&*()_+}{ |”:\’; [?><,./~`¡£≠ “‘æ«÷≤≥÷


25

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tellus sem, porttitor eu commodo et, tristique a metus. Aenean condimentum lobortis felis, eget tincidunt nisl malesuada.

Plain text for web Karla (regular + bold) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tellus sem, porttitor eu commodo et, tristique a metus. Aenean condimentum lobortis felis, eget tincidunt nisl malesuada.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tellus sem, porttitor eu commodo et, tristique a metus. Aenean condimentum lobortis felis, eget tincidunt nisl malesuada.

b e t ű t í p u s

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tellus sem, porttitor eu commodo et, tristique a metus. Aenean condimentum lobortis felis, eget tincidunt nisl malesuada.

s z ö v e g t ö r z s b e t ű t í p u s

Plain text for print Verlag (book + bold)


dinamikus grafikai elemek

n ö v e k v ő g y ű j t e m é n y

26


dinamikus grafikai elemek

n ö v e k v ő g y ű j t e m é n y

27


dinamikus grafikai elemek

t รก b l รก k

28


29

PÉL DÁ K : N YOM TATOT T AN YAGOK É S D IG ITÁL I S M É D I A

WE B O LDAL N É VJ E GYK ÁRTYÁK TO L L F Ü Z E T EK J E GYZ ET TÖMBÖK F LY E R TÁ S K A K I T UZO K M AT R I CÁK M E G H Í VÓ


30


w e b o l d a l

h o n l a p k e z ő d o l d a l

31


32


p é l d á k

n é v j e g y k á r t y á k

33


34


the pen is mightier than the sword

p ĂŠ l d ĂĄ k

t o l l

35


p é l d á k

j e g y z e t f ü z e t e k é s j e g y z e t t ö m b ö k

36


37


p é l d á k

f l y e r 38


p é l d á k

t á s k a

39


40


p é l d á k

k i t ű z ő k é s m a t r i c á k

41


p é l d á k

LO F F I C E k a r á c s o n y i m e g h í v ó

42


43

B R IN G T H E AR T H O M E

K R E AT Í V K ATAL Ó G US


44


45

A Bring the Art Home (BAH) mentor programunk célja a pályakezdő és a már ismert kortárs képzőművészek érvényesülési esélyeinek megtöbbszörözése, potenciális vásárlórétegük megszólítása, az alkotók műkereskedelmi piacra segítése. A program során fiatal képzőművészek inspiráló műveiből kiállítások jelennek meg vállalatok irodáiban, munkahelyi környezetben és egyéb közösségi terekben vidám megnyitókkal, kapcsolódó beszélgetésekkel, eseményekkel. Elismert szakmai zsűri által válogatott művészekkel dolgozunk, és a kiállításokat a vállalatok arculatához, a számukra fontos értékekhez, célokhoz személyre szabva valósítjuk meg.

b r i n g t h e a r t h o m e a r c u l a t

BAH arculat


b r i n g t h e a r t h o m e LO F F I C E + b r i n g t h e a r t h o m e

46


b r i n g t h e a r t h o m e f a c e b o o k

47


b r i n g t h e a r t h o m e k r e a t í v

48


b r i n g t h e a r t h o m e k r e a t í v

49


50

b r i n g t h e a r t h o m e k r e a t Ă­ v

(endless fountain of brilliant ideas?)

(Dare to share your window to the world?)


b r i n g t h e a r t h o m e k a t a l 贸 g u s

51


b r i n g t h e a r t h o m e k a t a l 贸 g u s

52


b r i n g t h e a r t h o m e k a t a l 贸 g u s

53


b r i n g t h e a r t h o m e k maat ga al 贸z gi nues

54


b r i n g t h e a r t h o m e k a t a l 贸 g u s

55


56

LOFFICE Style Guide  
LOFFICE Style Guide  

LOFFICE Style Guide

Advertisement