Page 1

PORTFOLIO

1

LOES VAN POPPEL


2

Als je leeft naar een vast beeld van wie of wat je bent, ben je meteen minder dan wat je kunt zijn. ~ Ronald Goedemondt


EVEN VOORSTELLEN.. Persoonlijke Gegevens

Profielschets

Voorletters: L. J. C. M. Naam: van Poppel Roepnaam: Loes

Hoi, ik ben Loes!

Nationaliteit: Nederlandse Geboortedatum: 25-03-1997 Geboorteplaats: Tilburg Geslacht: Vrouwelijk Woonplaats: Tilburg Adres: Van Delfthof 144 Postcode: 5038 BX Hoogst genoten opleiding: HBO Propedeuse Vooropleiding: Gymnasium,VWO Rijbewijs: B Mobiel: +31640963888 E-mail: loesvanpoppel21@hotmail.com

Ik zit momenteel in mijn 2e jaar Built Environment op de NHTV in Breda met als differentia tie Urban Design. Ik ben er g detailger icht en heb altijd mijn wer k r uim op tijd voor de deadline af. Ik s ta open voor feedback om veel te leren en te verbeteren. In groepen functioneer ik s ter k en neem graag de leidende taken op me. Mensen helpen, collega ’s of bewoner s, is een grote passie van me. Ik ben dan ook gedreven om met mijn vaardigheden en kennis een omgeving te creÍren waar mensen zich gelukkig kunnen voelen. Ook niet onbelangr ijk: ik heb altijd een glimlach klaar voor iedereen! Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje bij mijn sollicitatievideo! https://www.youtube.com/watch?v=GtATvVD_-7g

3


CURRICULUM VITAE OPLEIDINGEN NHTV Breda

Built Environment Urban Design 01-09-2016 tot heden Diploma verwacht in 2020

WERKERVARING

- Nieuwe medewerkers opleiden

HAS Den Bosch Management van de Leefomgeving Tuin- en Landschapsmanagement 01-09-2015 tot 01-04-2016 Diploma: Nee Mill-Hill college Goirle Vwo, Gymnasium 30-08-2009 tot 01-07-2015 Diploma behaald in 2015

4 EXTRA

Inventarisatiebedrijf Tilburg Teller 12-02-2018 tot heden - Nauwkeurig voorraden tellen - Engelstalige werkomgeving

STAGE ERVARING

Ambassadeur NHTV NHTV collegejaar 2017/2018 Inspiratieboek gebied Amphia Langendijk Stadslab Breda 27-10-2017 t/m heden VAARDIGHEDEN

CURSUSSEN

TALEN

Hogeschooltaal Nederlands Certificaat C1 niveau 2016

Nederlands ooooo Engels

ooooo

Albert Heijn Goirle Vakkenvuller 11-07-2013 tot 16-10-2017

Intratuin Tilburg Afdeling seizoensplanten 10-02-2016 tot 11-03-2016 - Zelfstandig op de afdeling - Klanten helpen

Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign

ooooo ooooo ooooo

Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

ooooo ooooo

SketchUp ooooo AutoCAD ooooo Handtekenen

HOBBY’S

- Fotografie

ooooo


INHOUDSOPGAVE 6

Hobby: Fotografie

7

Prijsvraag binnenstad Eindhoven 2017

10

Jaar 1: Project Tilburg (2016-2017)

12

Jaar 1: Project Den Haag (2016-2017)

14

Jaar 2: Project Tholen (2017-2018)

18

Jaar 2: Project Almere (2017-2018)

5


FOTOGRAFIE

6


Prijsvraag binnenstad Eindhoven (2017)

7

Prijsvraagomschrijving De gemeente Eindhoven had een plan gemaakt om de binnenstad te verbeteren. Ze streven naar een gezellige, gemoedelijke binnenstad, waar je tegelijkertijd voelt dat je in het hart van Brainport Eindhoven bent. Een stadshart waar Eindhovenaren zich thuis voelen ĂŠn (internationale) gasten graag naar toe komen. In een groene en gezonde omgeving, om te

ontspannen of elkaar te ontmoeten. En waar je dagelijks kunt ervaren waar Eindhoven voor staat: technologie, design en kennis. De gemeente had deze opgave gelegd bij de creatievelingen onder ons. Iedereen kon meedoen en een concept verzinnen voor Eindhoven.


8


9


Project jaar 1: Edmond Meeliserf, Tilburg (2016-2017)

10

Projectomschrijving In dit project stonden de historische linten van de stad Tilburg centraal. De bebouwing werd aan deze linten geplaatst, waardoor meerdere binnenpleinen ontstonden. Deze binnenpleinen zijn na verloop van jaren vervallen geraakt en liggen er verlaten bij. Het was de opdracht om te kijken hoe deze binnenpleinen opgeknapt konden worden

door bebouwing toe te voegen, met oog op de historische context. Ontwerpomschrijving Dit inrichtingsplan heeft vier bouwblokken. Per twee bouwblokken is er een gezamelijke binnentuin, in plaats van achtertuinen. Dit was een bewuste keuze, omdat achtertuinen vaak een lelijk aanblik geven voor de mensen die er langs

lopen. Er zitten drie gaten in de binnentuin, waardoor de bomen groeien die beneden in het parkeergebied staan. Het parkeren voor bewoners is aan het zicht onttrokken, zodat dit een rustiger beeld geeft. Er zijn enkele openbare parkeerplaatsen, bedoeld voor bezoekers van bewoners. Verder is het ingericht als een park waar kinderen kunnen spelen.


11

Dit is de sfeerimpressie van het inrichtingsplan. Tilburg was vroeger een stad van de textielindustrie. De daken van de huizen zijn dan ook een verwijzing naar de iconische fabrieksdaken. De bebouwing is een halve

meter verhoogd. Zo kan er natuurlijk licht in de garage beneden de bebouwing komen. Ook zorgt dit ervoor dat mensen die langs de bebouwing lopen, niet naar binnen kunnen gluren en de bewoners daar geen last van hebben.


Project jaar 1: Veenweidegebied, Den Haag (2016-2017)

12

Projectomschrijving

In dit project lag de focus op het Nederlandse landschap tussen de duinen en het groene hart. Het plangebied is gelegen aan de rand van Voorschoten (Zuid-Holland). Het voornaamste doel was om woningen te plaatsen, waarbij een duidelijke relatie met het landschap gemaakt werd.

Sfeerimpressie rand Zoals te zien is op de sfeerimpressie is er gekozen voor een glazen achterkant. Vroeger waren er in dit gebied erg veel kassen. Door de woningen een glazen achterkant te geven, komt de kas een beetje terug in het gebied. Ook geeft dit veel

natuurlijke lichtinval en een prachtig uitzicht over een groen landschap. In dit landschap kan vee grazen en kunnen mensen wandelen en fietsen. Er zijn drie variaties achtertuinen. Deze worden op de volgende bladzijde uitgelegd.


Analyse uitkomst

Na een analyse van het gebied, is er in groepsverband gekozen om een rand te creëeren tussen Voorschoten en het landschap. Dit is gedaan om het natuurgebied het groene hart door te trekken naar de duinen. Voorschoten en Leidschedam zijn namelijk erg aan het groeien, en mochten deze elkaar bereiken, is er een ononderbroken stedelijke rand van Den Haag tot Leiden. Dit gaat ten koste van het prachtige Nederlandse polderlandschap. Ook is de infrastructuur rond het gebied erg verticaal. Snelwegen, autowegen en spoorwegen lopen allemaal van noord naar zuid. Er gaat maar een enkele route van oost naar west.

Ontwerpomschrijving

Ik heb in mijn ontwerp gekozen voor een relatie tussen het water en de woningen, omdat de omgeving een duidelijke polderstructuur heeft. Deze factoren hebben samen geleid tot een muur van bebouwing, die dient als daadwerkelijke rand voor Voorschoten. Tot deze rand mag gegroeid worden, daarna is er geen ruimte meer voor wonen, maar voor recreëren. Deze recreatie wordt ook betrokken bij de woningen. Elke woning krijgt namelijk gelegenheid om een eigen bootje aan te meren. Bewoners kunnen zo varen naar de Vliet. Vanaf de Vliet kunnen boten naar grote steden zoals Leiden, Den Haag en Delft, maar ook naar het recreatiegebied

Vlietland. De achtertuinen van de huizen zijn niet allemaal even groot. Dit is omdat de waterlijn zo niet één lange rechte rivier wordt, maar slingerd als een natuurlijke rivier. Zo verschillen de achtertuinen van elkaar. Dit kan op drie manieren: - Steiger - Tuin met steiger - Tuin

13

20 m

20 m

20 m

20 m

20 m


Project jaar 2: historische stadskern in Waterpoort, Tholen (2017-2018)

14

Projectomschrijving In dit atelier werd aandacht besteed aan de analyse en vormgeving van (dorps)kernen en het aangrenzende landschap. Het merendeel van de kernen in Nederland is ooit ontstaan op basis van de landschappelijke onderlegger en context. Dit is nog terug te vinden in de historische centra van de dorpen. Door de verstedelijking op het platteland zijn de dorpen

de afgelopen decennia gegroeid en uitgebreid, waarbij de relatie met de historische context en het landschap verloren is gegaan. Sfeerbeeld Waterwonen Dit sfeerbeeld toont het principe van het waterwonen. De huizen zijn verbonden aan de weg met een oprit. Ieder huis heeft een drive-in garage en op de oprit kan een eventuele tweede

auto staan. Ook heeft ieder huis aan de achterkant een steiger. Deze kan uitgebreid worden naar wens van de bewoner, om bijvoorbeeld plek te maken voor een bootje.


15

Analyse uitkomst Uit de analyse bleek dat Tholen in korte tijd erg hard is gegroeid. Dit resulteerde in wijken die geen relatie hebben met de historische stadskern. De wijken die onlangs zijn gebouwd en de wijken die gepland staan hebben juist wel weer dingen weg van de historische kern. Dit wilde ik meenemen naar mijn uitwerking.

Ontwerpomschrijving Het Thoolse stadsbos is doorgetrokken zodat er één groot bos ontstaat en er is water toegevoegd in het plangebied. Dit water ligt in verbinding met het Schelde-Rijn kanaal en de Oosterschelde. De twee typologiën waterwonen en boswonen zijn uitgewerkt. De waterwoningen hebben uitzicht over het Zeeuwse polderlandschap. Zowel de bos- als

waterwoningen worden ontsloten door een rotonde. Alle huizen zijn dus onderverdeeld in hofjes, waardoor sociale cohesie gestimuleerd wordt. De weg die de waterwoningen ontsluit ligt op een landtong. Dit is als knipoog naar de historische dijken die rondom Tholen te vinden zijn. Ook zijn er veel wandelroutes aangelegd zodat bewoners en recreanten van de natuur kunnen genieten.


Aanduiding plankaart

16

Plankaart 1 op 500

Profiel boswonen

Doorsnede

Profiel waterwonen


17

Sfeerbeeld Boswonen Dit sfeerbeeld toont het principe van het boswonen. Er zijn vijf vrije kavels waarop bewoners hun eigen huis kunnen bouwen met enkele richtlijnen: - Puntdak - Maximaal 3 verdiepingen, inclusief zolder - Eigen garage - Natuurlijke afscheiding op kavels


Project jaar 2: Almere, stad van de toekomst (2017-2018)

18

Projectomschrijving Hoe zou een stad eruit zien in de toekomst? Dit was de vraag die centraal stond in het project. Ondanks dat Almere een zeer jonge stad in een jong landschap is, ligt er een grote transformatieopgave om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden in de toekomst. Dit atelier leidde tot een stedenbouwkundig rapport met de titel: Almere, de energiebewuste stad

van de toekomst. Het rapport bevat een toekomstbeeld voor de stad Almere, met een concrete stedenbouwkundige uitwerking voor een locatie naar eigen keuze. Eerst is er gekeken naar actuele ontwikkelingen, die vervolgens werden meegenomen in het maken van een extreem toekomstscenario voor Almere. In mijn toekomstscenario

bezit niemand meer een auto, maar wordt de auto gedeeld met iedereen. De auto’s zijn elektrisch en zelfrijdend, waardoor de snelwegen versmald kunnen worden en geluidsschermen niet meer nodig zijn. Ik heb ingezoomd op een gebied waar een snelweg, spoor en waterweg loopt. Hier wordt de nieuwe groene ader van Almere uitgewerkt.


Groen Water Pad Fietspad Snelweg Weg Trein Kavels Nieuwe kavels

19

Analyse uitkomst

Almere bestaat uit meerdere kernen, en elke kern is omsloten door een groenstrook. Door de bevolkingsgroei zijn deze groenstroken echter onder druk komen staan en groeien de kernen steeds meer naar elkaar toe. In de omgevingsvisie van de gemeente Almere stond dan ook dat deze groenstroken, de groene aders, behouden en versterkt moeten worden.

Ontwerpomschrijving

In het stedenbouwkundig plan wordt de nieuwe groene ader uitgewerkt. Het water is verbreed en de stad in getrokken. Hierdoor zullen mensen naar het water getrokken worden. In de groene ader zullen appartementcomplexen gebouwd worden die zelf ook groen zijn. Door middel van groene gevels en groene daken zullen ze opgaan in de groene ader. Ook zijn de gebouwen groen op energiegebied. Door zonnepanelen op het dak wordt voldoende energie opgewekt voor het gehele gebouw.

Het spoor wordt verhoogd, waardoor een barrière wordt opgeheven. Op het punt waar het spoor de snelweg kruist is een gebouw geplaatst. Dit gebouw is hoger dan de rest en is een herkenningspunt in het gebied. In dit gebouw zal een overstappunt gevormd worden. Hier kunnen mensen vanuit de trein overstappen in een auto die hen naar de gewenste bestemming brengt, en andersom.


0

10

20

30

40

50m

N

Plaatsing profielen

Profiel B

20 Profiel A

Profiel C B’’

A’

0

B’

A’

B’’

A’’

10

20

30

40

50m

N

B’

Plaatsing doorsnedes

A’’


21

Sfeerbeeld In dit sfeerbeeld wordt uitgekeken op het herkenningspunt in de groene ader. Ook zijn de nieuwe appartementencomplexen te zien. De groene ader zal voor wonen en recreĂŤeren gebruikt worden. In het herkenningspunt zal mobiliteit, kantoren en wonen gecombineerd worden.


22

Stedenbouw portfolio Loes van Poppel  

Portfolio opgebouwd vanaf 2016

Stedenbouw portfolio Loes van Poppel  

Portfolio opgebouwd vanaf 2016

Advertisement