Page 1

LOES VAN POPPEL U

r b a n

D

e s i g n

- NHTV B

r e d a

PORTFOLIO


2

Loes van Poppel


EVEN VOORSTELLEN.. GEGEVENS

PROFIELSCHETS

Voorletters: L. J. C. M.

Hoi, i k be n Loe s !

Naam: van Poppel

I k zi t mome nt e e l i n mi j n 2e j a a r Bu i l t E nvi ro n me n t o p d e NHTV i n Bre da me t a l s d i ff e re n t i a t i e Urb a n D e s i g n. I k be n e r g de t ai l ge r i c h t e n h e b a l t i j d mi j n we r k r u i m o p t i jd voor de dea d l i n e a f. I k s t a o pe n vo o r f e e d ba ck om ve e l t e l e ren e n t e ve rb e t e re n. I n g ro e p e n func t i one e r i k s t e r k e n n e e m g ra a g d e l e i d e n d e t a ke n op me. M e nse n h e l p e n, c o l l e ga ’s o f bewo n e r s, i s e e n grot e passi e van me. I k b e n d a n o o k g e d reve n o m me t mi jn vaardi ghe d e n e n ke n n i s e e n o mg evi n g t e c re ë re n waar me nse n zic h g e l u k k i g k u n n e n vo e l e n. O o k n i e t onbe l angr i jk: i k h e b a l t i j d e e n g l i ml a c h k l a a r vo o r i e de re e n!

Roepnaam:

Loes

Nationaliteit:

Nederlandse

Geboortedatum: 25-03-1997 Geboorteplaats: Tilburg Geslacht: Vrouwelijk Woonplaats: Tilburg Adres: Van Delfthof 144 Postcode: 5038 BX Hoogst genoten opleiding: HBO Propedeuse Vooropleiding:

Gymnasium,VWO

Rijbewijs: B Mobiel: +31640963888 E-mail: loesvanpoppel21@hotmail.com

Loes van Poppel

3


CURRICULUM VITAE

OPLEIDINGEN

NHTV Breda Built Environment Urban Design 01-09-2016 tot heden

WERKERVARING

-

HAS Den Bosch Management van de Leefomgeving Tuin- en Landschapsmanagement 01-09-2015 tot 01-04-2016 Mill-Hill college Goirle Vwo, Gymnasium 30-08-2009 tot 01-07-2015

EXTRA ACTIVITEIT

Buitenlandse Excursie Kopenhagen NHTV 08-10-2017 tot 13-10-2017

CURSUSSEN

STAGE ERVARING

Hogeschooltaal Nederlands Certificaat C1 niveau 2016

Nieuwe medewerkers opleiden Houdbaarheidsdatums controleren Prijswijzigingen doorvoeren Klanten helpen

Intratuin Tilburg Afdeling seizoensplanten 10-02-2016 tot 11-03-2016 - Zelfstandig op de afdeling - Klanten helpen

Ambassadeur NHTV NHTV schooljaar 2017/2018 Ontwikkeling gebied Amphia Langendijk Stadslab Breda 27-10-2017 t/m heden

Albert Heijn Goirle Vakkenvuller 11-07-2013 tot 16-10-2017

VAARDIGHEDEN

Adobe Photoshop Illustrator InDesign

Microsoft Word Excel Powerpoint SketchUp AutoCAD Handtekenen

4

Loes van Poppel

TALEN

Nederlands Engels

HOBBY’S

Fotografie


JAAR 1

JAAR 2

edmond meeliserf 6 voorschoten

OVERIG

tholen

eindhoven

14

fotografie

17

decoratie

18

10

8

Loes van Poppel

5


PROJECT JAAR 1: EDMOND MEELISERF - TILBURG

Projectomschrijving

In dit project stonden de historische linten van de stad Tilburg centraal. De bebouwing werd aan deze linten geplaatst, waardoor meerdere binnenpleinen ontstonden. Deze binnenpleinen zijn na verloop van jaren vervallen geraakt en liggen er verlaten bij. Het was de opdracht om te kijken hoe deze binnenpleinen opgeknapt konden worden door bebouwing toe te voegen, met oog op de historische context.

Ontwerpomschrijving

Dit inrichtingsplan heeft vier bouwblokken. Per twee bouwblokken is er een gezamelijke binnentuin, in plaats van achtertuinen. Dit was een bewuste keuze, omdat achtertuinen vaak een lelijk aanblik geven voor de mensen die er langs lopen. Er zitten drie gaten in de binnentuin, waardoor de bomen groeien die beneden in het parkeergebied staan. Het parkeren voor bewoners is aan het zicht onttrokken, zodat dit een rustiger beeld geeft. Er zijn enkele openbare parkeerplaatsen, bedoeld voor bezoekers van bewoners. Verder is het ingericht als een park waar kinderen kunnen spelen. Het is ingericht op kinderen, omdat er in de buurt een basisschool zit en er in de buurt veel jonge gezinnen wonen.

Cercidiphyllum japonicum

Quercus robur

Erf Bebouwing

Robinia ambigua ‘Bellarosea’

Magnolia kobus

Nieuwe bebouwing Straat Stoep

Betula pendula ‘Tristis’ 6

Loes van Poppel

Fagus sylvatica

Groen


Dit is de sfeerimpressie van het inrichtingsplan. Tilburg was vroeger een stad van de textielindustrie. De daken van de huizen zijn dan ook een verwijzing naar de iconische fabrieksdaken. De bebouwing is een halve meter verhoogd. Zo kan er natuurlijk licht in de garage beneden de bebouwing komen. Ook zorgt dit ervoor dat mensen die langs de bebouwing lopen, niet naar binnen kunnen gluren en de bewoners daar geen last van hebben.

Loes van Poppel

7


PROJECT JAAR 1: VEENWEIDEGEBIED, VOORSCHOTEN/LEIDSCHEDAM

Sfeerimpressie rand Zoals te zien is op de sfeerimpressie is er gekozen voor een glazen achterkant. Vroeger waren er in dit gebied erg veel kassen. Door de concurrentie in andere delen van het land zijn deze helaas verdwenen. Door de woningen een glazen achterkant te geven, komt de kas een beetje terug in het gebied. Ook geeft dit veel natuurlijke lichtinval en een prachtig uitzicht over een groen landschap. In dit landschap kan vee grazen en kunnen mensen wandelen en fietsen. Dit is natuurlijk op gepaste afstand van de achtertuinen van de bewoners. Op het ontwerp van dit gebied waren de achtertuinen niet allemaal even groot. Dit is omdat de waterlijn zo niet ĂŠĂŠn lange rechte rivier wordt, maar slingerend, zoals een natuurlijke rivier. Zo verschilt de achtertuin van elkaar. Er zijn drie variaties: - Steiger - Tuin met steiger - Tuin Ook de daken verschillen van elkaar. Dit zorgt ervoor dat de rand niet eentonig wordt.

8

Loes van Poppel


Projectomschrijving

In dit project lag de focus op het Nederlandse landschap tussen de duinen en het groene hart. Het plangebied is gelegen aan de rand van Voorschoten (Zuid-Holland). Het voornaamste doel was om woningen te plaatsen, waarbij een duidelijke relatie met het landschap gemaakt werd.

Analyse uitkomst

Na een analyse van het gebied, is er in groepsverband gekozen om een rand te creĂŤeren tussen Voorschoten en het landschap. Dit is gedaan om het natuurgebied het groene hart door te trekken naar de duinen. Voorschoten en Leidschedam zijn namelijk erg aan het groeien, en mochten deze elkaar bereiken, is er een ononderbroken stedelijke rand van Den Haag tot Leiden. Dit gaat ten koste van het prachtige Nederlandse polderlandschap. Ook is de infrastructuur rond het gebied erg verticaal. Snelwegen, autowegen en spoorwegen lopen allemaal van noord naar zuid. Er gaat maar een enkele route van oost naar west.

Ontwerpomschrijving

Ik heb in mijn ontwerp gekozen voor een relatie tussen het water en de woningen, omdat de omgeving een duidelijke polderstructuur heeft. Deze factoren hebben samen geleid tot een muur van bebouwing, die dient als daadwerkelijke rand voor Voorschoten. Tot deze rand mag gegroeid worden, daarna is er geen ruimte meer voor wonen, maar voor recreĂŤren. Deze recreatie wordt ook betrokken bij de woningen. Elke woning krijgt namelijk gelegenheid om een eigen bootje aan te meren. Bewoners kunnen zo varen naar de Vliet. Vanaf de Vliet kunnen boten naar grote steden zoals Leiden, Den Haag en Delft, maar ook naar het recreatiegebied Vlietland.

20 m

20 m

20 m

20 m

20 m

Loes van Poppel

9


PROJECT JAAR 2: HISTORISCHE STADSKERN IN WATERPOORT - THOLEN

Sfeerbeeld waterwonen Dit sfeerbeeld toont het principe van het waterwonen. De huizen zijn verbonden aan de weg met een oprit. Ieder huis heeft een drive-in garage en op de oprit kan een eventuele tweede auto staan. Ook heeft ieder huis aan de achterkant een steiger. Deze kan uitgebreid worden naar wens van de bewoner, om bijvoorbeeld plek te maken voor een bootje. 10 Loes van Poppel


Projectomschrijving

In dit atelier werd aandacht besteed aan de analyse en vormgeving van (dorps)kernen en het aangrenzende landschap. Het merendeel van de kernen in Nederland is ooit ontstaan op basis van de landschappelijke onderlegger en context. Dit is nog terug te vinden in de historische centra van de dorpen. Door de verstedelijking op het platteland zijn de dorpen de afgelopen decennia gegroeid en uitgebreid, waarbij de relatie met de historische context en het landschap verloren is gegaan.

Analyse uitkomst

Uit de analyse bleek dat Tholen in korte tijd erg hard is gegroeid. Dit resulteerde in wijken die geen relatie hebben met de historische stadskern. De wijken die onlangs zijn gebouwd en de wijken die gepland staan hebben juist wel weer dingen weg van de historische kern. Dit wilde ik meenemen naar mijn uitwerking.

Ontwerpomschrijving

Het Thoolse stadsbos is doorgetrokken zodat er één groot bos ontstaat en er is water toegevoegd in het plangebied. Dit water ligt in verbinding met het Schelde-Rijn kanaal en de Oosterschelde. De twee typologiën waterwonen en boswonen zijn uitgewerkt. De waterwoningen hebben uitzicht over het Zeeuwse polderlandschap. Zowel de bosals waterwoningen worden ontsloten door een rotonde. Alle huizen zijn dus onderverdeeld in hofjes, waardoor sociale cohesie gestimuleerd wordt. De weg die de waterwoningen ontsluit ligt op een landtong. Dit is als knipoog naar de historische dijken die rondom Tholen te vinden zijn. Ook zijn er veel wandelroutes aangelegd zodat bewoners en recreanten van de natuur kunnen genieten.

Loes van Poppel

11


Profiel boswonen

Profiel waterwonen

Doorsnede

12 Loes van Poppel


Sfeerbeeld boswonen Dit sfeerbeeld toont het principe van het boswonen. Er zijn vijf vrije kavels waarop bewoners hun eigen huis kunnen bouwen met enkele richtlijnen: - Puntdak - Maximaal 3 verdiepingen, inclusief zolder - Eigen garage - Natuurlijke afscheiding op kavels Loes van Poppel

13


PRIJSVRAAG GEMEENTE EINDHOVEN

Doel van de prijsvraag

De gemeente Eindhoven had een plan gemaakt om de binnenstad te verbeteren. Ze streven naar een gezellige, gemoedelijke binnenstad, waar je tegelijkertijd voelt dat je in het hart van Brainport Eindhoven bent. Een stadshart waar Eindhovenaren zich thuis voelen ĂŠn (internationale) gasten graag naar toe komen. In een groene en gezonde omgeving, om te ontspannen of elkaar te ontmoeten. En waar je dagelijks kunt ervaren waar Eindhoven voor staat: technologie, design en kennis. 14 Loes van Poppel

De gemeente had deze opgave gelegd bij de creatievelingen onder ons. Iedereen kon meedoen en een concept verzinnen voor Eindhoven.


 t˜ –Ÿ

ŒŸ

Œ žŸ

“Ÿ

Ž ‚

ƒŸ ŒŸ ˜

ž”

™

HET CONCEPT Het groen in het midden van de straat bestaat uit groen wat niet hoger is dan 10 cm, omdat de binnenstad nog bereikt moet kunnen worden door hulpdiensten. De bestaande bomen blijven staan en komen in een onderbroken groenstrook te staan. Zo kunnen mensen toch nog

vanuit het midden van de straat naar de ingangen van de winkels. Op pleinen zijn in het midden groenvoorzieningen geplaatst, waar hulpdiensten nog omheen kunnen rijden. Er zijn straten waar vrachtwagens komen voor laden en lossen, hier staat groen aan de zijkant van de

straat en wordt het opgefleurd door meubilair en patronen in het straatprofiel. Aan de randen van de binnenstad loopt een groenstrook om het te scheiden van de rest van de stad. Dit zijn als het ware de muren van de huiskamer. Het fietspad valt er nog binnen en voetgangers kunnen nog steeds oversteken.

Loes van Poppel

15


Zitmeubel

Zitmeubel

Zitmeubel & Bushalte

Zitmeubel

Zitmeubel

Zitmeubel

Zitmeubel & Ontmoeten

Extra veilig oversteken

Groen in de straat

Plein

Groen Plein

Groen in de straat

16 Loes van Poppel

18 septemberplein

Markt, Eindhoven


FOTOGRAFIE

Loon op Zand, Brabant

Goirle, Noord-Brabant

Kopenhagen, Denemarken

Universiteit Malmรถ

Bankven Goirle, Noord-Brabant

Goirle, Noord-Brabant

Loes van Poppel

17


DECORATIE

Kerstdecoratie, december 2017 18 Loes van Poppel

Kerstdecoratie, december 2017

Portfolio Loes van Poppel  

Urban Design NHTV Breda 2017

Portfolio Loes van Poppel  

Urban Design NHTV Breda 2017

Advertisement