Page 1

NR.01 (e)X Factor Talent Ruben Tarmidi aan het woord Theater student Selwyn over zijn school Radio maken ook creatief? bij Fun-X


Webshopbeheer Logistieke service

05

Nurlaila

Muscial ster

06-07

Selwyn van der Heijde

Theater student

12-13

Ruben Tarmidi

Jonge talenten

Artikelen 08-09

Social media Directmail Printservice Da Dataservice

Naakt is een uitgave van

INterviews

(e-) Fulfilment

F000 M000M0000 S000000 B0V0

Stephensonstraat 12  2723 RN ZOETERMEER Postbus 939  2700 AX ZOETERMEER Tel: 079 331 98 00  Fax: 079 331 98 40 00000000000000000000000000 info@flexmms.nl Follow us: @flexmms

Performance with a smile

10

15

Boydypainting

Fotoreportage

Radio maken ook creatief? Kijkbuis

Overige

05

Weetjes

14

Horoscoop

04

Colum

Wat zien Rotterdammers

Grafisch Lyceum Rotterdam. Studenten en docenten krijgen Het magazine gratis toegestuurd. Dit magazine is een eenmalige uitgave. OPLAGE 40 exemplaren in controlled circulation REDACTIE-ADRES Postbus 3032 AD Rotterdam Telefoon (088) 200 15 00 – Fax (010) 466 98 36

Stripverhaal

E-mail: Naaktglr@gmail.com www.glr.nl REDACTIE Roxanne van der Neut Chahrazad Bechr Raygin Fullinck Jordi van Winden Mark Kampers VISAGIE

FROM THE EDITOR

Kelsey Schenk

Wij zijn 5 studenten van het Grafsich Lyceum in Rotterdam. En studeren mediamanagement. Voor een school opdracht hebben wij dit tijdschrift gemaakt waar wij 7 weken met veel plezier aan hebben gewerkt. Het hoofdonderwerp van dit tijdschrift is, Creatief Rotterdam.

Amber van der Linde

Wat wij onder Creativiteit verstaan is dat je alles vanaf het begin moet opbouwen om een uiteindelijk mooi resultaat te krijgen. Je begint naakt, Doormiddel van je creatieve brein te laten denken kan je van niks iets moois neerzetten waar iedereen weer zijn eigen kijk op heeft. In dit blad proberen wij er achter te komen wat verschillende mensen onder creativiteit verstaan of wat zei doen met de creativiteit. Dit doormiddel van verschillende artikelen.

FOTOGRAFIE Mark Kampers VORMGEVING & LAY-OUT Jordi & Raygin ADVERTENTIES Grafisch Lyceum Rotterdam DRUK Grafisch Lyceum Rotterdam Flex Multimediaservice ©Copyright 2013 Overname van informatie is toegestaan, Mits de bron wordt vermeld. Aan de inhoud van dit magazine kunnen Geen rechten worden ontleend.

2 • THMM8 Magazine • Cross media

THMM8 Magazine • Cross media • 3


Colum

“Column: Iedereen is creatief behalve... zij die geen ruimte hebben” Iedereen is creatief behalve...zij die geen ruimte hebben Je kunt alles leren, behalve creativiteit, want creatief ben je. Dus als je het niet meer bent heb je nog heel veel af te leren zodat je weer de ruimte krijgt creatief te zijn. Wat houdt jou tegen om creatief te zijn? Al heel jong besluiten mensen om nooit meer hun fantasie, spontaniteit, liefde, ondernemingslust, verwondering, dromen, kortom hun creativiteit te laten zien. Zo werden ze goedbedoeld gecorrigeerd: “Je moet wel binnen de lijntjes kleuren hoor!” – je bent te enthousiast en spontaan. “Je weet toch zeker wel dat een boom groen is en niet rood?” – je beleeft het verkeerd. “Nee, sprookjes bestaan niet”- je gelooft teveel “Je moet niet liegen, je moet de waarheid vertellen.” Je hebt teveel fantasie. “Je moet nu eens normaal doen.” – je bent niet normaal Herken je dit? Michiel hoorde op zijn 4e jaar de muziek van Mozart en hij was er weg van, als hij het hoorde werd hij er helemaal door gegrepen. Op een dag mochten de kinderen van de Juf hun favoriete muziek meenemen. Michiel nam natuurlijk de muziek van Mozart mee en toen de Juf het bandje aan had gezet, zette ze het na de eerste klanken ook meteen weer af, want: “Dit is geen muziek , dit vinden kinderen geen mooie muziek.” Het lijkt een bijzonder voorval, maar dit soort gebeurtenissen is nog steeds schering en inslag. De Juf ontkent de jongen in de kern wie hij is, een traumatische ervaring voor Michiel. De Juf kent de waarheid en bepaalt wat waar is voor hem. En omdat hij moet overleven past hij zich aan. Hoe is het toch met de Juf zo ver gekomen dat ze kinderen die haar toevertrouwd zijn zo’n beperking oplegt in de ruimte die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen en op te groeien? Zou de Juf zelf zo weinig ruimte hebben gehad? En zij is zich van geen kwaad bewust want zij wordt niet gecorrigeerd, als kinderen zich niet aanpassen maar rebelleren krijgen ze het stempeltje:”lastig”. Maaike vond haar meester heel erg aardig. Onschuldig stuurde ze hem een kaartje in de grote vakantie. Omdat hij op school meester was en thuis gewoon Rob dacht ze dat ze op het kaartje de meester moest aanspreken met Rob. Toen ze na de grote vakantie weer op school kwam werd ze meteen bij de directrice geroepen. Ze kreeg te horen dat het geen pas gaf de meester een kaartje te sturen en dan nog met de voornaam aan te spreken ook. Ze koos ervoor nooit meer zo’n spontane actie te doen en alle creatieve uitingen werden hiermee in de kiem gesmoord en zo doet ze het nog steeds Je hield je in, sloot je af, liep er voor weg en paste je aan zodra je het vuur in je voelde oplaaien. Of je beschermde je creativiteit met kattenkwaad uithalen, dan was je “gewoon” ondeugend. In feite gebruikte je je deugd, je creativiteit, om iets leuks van je leven te maken. Je creativiteit overleefd maar jij hebt het niet gemakkelijk. Op je meest raakbare (kwetsbare) moment raakte je je onschuld en creativiteit kwijt en nam je een beslissing:”dit doe ik nooit weer. Je verdere leven staat het je vrijheid in de weg en neemt het de regie van je over. Tenzij je op een dag de pijnlijke gebeurtenissen durft te voelen en los kunt laten om de macht weer in eigen handen te nemen.

4 • THMM8 Magazine • Cross media

1. Creativiteit vereist afstand nemen De deur uit. Weg van die pc. Verlaat het kantoor! Je bent niet voor niks een Vrije Werker. Wat moet ik er meer van zeggen?

Weetjes

2. Creativiteit vereist chaos Duik er niet in, in dat probleem, als je voelt dat de creativiteit het af Zorg voor prikkels om je heen. laat weten. Er is maar één manier: Omring je met boeken, tijdschriften, afstand nemen. Ga iets leuks kranten, kleuren, plaatjes. Lees doen, kom in actie. veel, speur naar informatie, surf langs websites (maar pas op voor Let eens op wat er dan gebeurt. kennis lurken), kijk films, luister De rationalisten haken af. Dat muziek, bezoek de schouwburg. geeft de creatievelingen ruimte. Die mannetjes zijn van nature wat Verdiep je in allerlei onderwerpen, verlegen, terwijl de rationalisten en voel vooral niet de verplichting meer het overheersende type zijn. om er direct iets mee te doen. Laat al die kennis gewoon bezinken. Weet je wat zo grappig is? Ik weet Jouw onderbewuste gaat er vanzelf dat jij weet dat het werkt. Want we mee aan de slag. kennen allemaal die ervaring: Je ligt ’s avonds in je bed, of wandelt Het legt verbanden, gaat asso’s middags door de stad en het ciëren, koppelt oud aan nieuw. Het “eureka” klinkt. Een plotseling doet de meest verrassende dingen moment van inzicht. Juist nu je ver met die informatie. Dat gaat alvan het probleem bent, iets heel lemaal buiten jou om, terwijl het zich anders aan het doen, dient de toch volledig in je hoofd afspeelt. oplossing zich aan. En dan, als uit het niets, is daar dat wonder. Het idee waar jij zo lang op hebt zitten broeden, popt zomaar op. Zorg dat je nu je boekje bij de hand hebt. Schrijf het op, laat het niet vervliegen.

3. Creativiteit vereist denken in de breedte Wij Nederlanders zijn pietlutten. Wij willen alles perfect in orde hebben, helemaal zoals het hoort. Dat hoeven we onszelf niet te verwijten. Zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Dat pietlutten is heel handig. Het zorgt ervoor dat je product ook op de juiste wijze af komt. Het zorgt ervoor dat je kwaliteit levert. Daar is jouw klant alleen maar blij mee. En het maakt ook jou tevreden. Je kijkt met een voldaan gevoel terug op je prestatie. Maar in de creatieve fase zit het behoorlijk in de weg. Pietlutten betekent namelijk ook dat je meteen de diepte in gaat. Je concentreert je aandacht. Van breed ga je naar smal. Je streept van begin af aan van alles af. Ideetjes, zijpaden, verrassende wendingen, ze krijgen allemaal geen kans.

THMM8 Magazine • Cross media • 5


SELWYN VAN DER HEIJDEN ‘‘maar het feit dat ik nu zo zelfbewust ben geworden kan mij zoveel verder helpen in m’n talenten.’’ Jij was midden in de

zeer gegroeid met dans en

monteer dag toen wij kwa-

Wat heeft de school bij

spel maar ook als mens! En ik

men, wat houd deze dag

gedragen aan jou talent?

hoop ook dat ik over tien jaar

precies in?

School heeft mij erg bewust

op de podia ’s mag staan als

De montage dag staat erg in het

gemaakt van mijn talenten

danser. Want ik wil na de Mbo

teken dat alle puntjes op de I

doormiddel van teamwork en

theaterschool verder gaan als

komen en de Maker (regisseur

feedback die ik van docenten

danser of als Mime speler. Mime

in dit geval) alles mooi gaat

en medestudenten krijg. Ik ben

is theater zonder tekst of heel

maken in de ruimte. Dit is ook

mij zeer bewust geworden waar

weinig tekst en is je lichaam je

wat bij kunstenaars het geval is.

ik goed in ben en waar ik hard

belangrijkste instrument. Maar

Op het laatste moment nog het

aan moet werken om verder te

ik ben er niet veel mee bezig en

elwyn van der heijde is

meegenomen door het verhaal

naar.

kunstwerk perfect maken. In het

komen en dat komt allemaal

laat voornamelijk alles op mijn

een 20 jarige student

en door hun spelen dat Ik toen

Zo ja, Wat maakt acteurs

theater is dit ook een belangrijke

door school die je die inzichten

pad komen. Wellicht dat ik later

aan de MBO Theater-

dacht: Dat wil ik ook kunnen!

net zo creatief als kunste-

procedure van de voorstelling.

geeft. Want toen ik in de eerste

totaal iets anders doe maar

school hofplein in Rotterdam. Hij

Vanaf dat moment wist ik zeker

naars?

Ook erg belangrijk is dat de

zat was ik me totaal niet bewust

vooralsnog heeft deze school

zit hier in het 3e jaar en sinds

dat ik een theateropleiding wou

Een acteur in een repetitie

acteurs, techniek en vormgeving

waar ik precies goed in was en

en het theater mij onwijs veel

kort woont hij ook in Rotterdam

doen. Daarnaast deed ik toen

proces en op het podium zelf is

voor het eerst helemaal samen

wie ik was. Ik liep een beetje

opgeleverd. Zie wel waar het

ook nog de jeugdtheater in

naar mijn mening kunst aan het

komen. Er kan op een monteer

rond als een kip zonder kop. Het

schip strand en voor nu geniet ik

Waarom heb jij voor

Zoetermeer en dat heb ik ook

maken. Als acteur moet je jezelf

dag nog een hele hoop veran-

feit dat ik nu zo zelfbewust ben

van het hier en nu.

een theater opleiding

als onwijs leuk ervaren.

kunnen en durven verrijken en

deren. Dat maakt je wel onwijs

geworden kan me zoveel verder

tegelijkertijd moet je iets renda-

flexibel als acteur en je moet ook

helpen in m’n talenten.

S

gekozen? In eerste instantie heb ik voor

Is een acteur net zo cre-

bels neerzetten voor het pub-

zeer creatief zijn om hiermee om

een theater opleiding gekozen

atief als een kunstenaar?

liek. Dat is wat een kunstenaar

te kunnen gaan maar het komt

Wat denk jij over 10 jaar

omdat het me onwijs leuk

Nou dat is een vraag waar ik

ook doet hij gaat helemaal in

maar zelden voor dat er iets

met theater bereikt te

leek en ik een keer op Tv een

sinds kort eindelijk mijn ant-

zijn idee op, verft dat vervolgens

drastisch wordt veranderd aan

hebben?

theater voorstelling had gezien

woord op heb. Ja! Een acteur is

op het doek, schaaft het her

het stuk tijdens zo’n montage

Voor mezelf heb ik al onwijs

die mij aangreep. Ik werd zo

net zo creatief als een kunste-

en der bij tegen het einde en

dag.

veel bereikt ik ben in korte tijd

6 • THMM8 Magazine • Cross media

Bekijk hier meer filmpjes

THMM8 Magazine • Cross media • 7


Bodypainting oetry that “Painting is p r than felt” is seen rathe naakt, “Zelf voel je je dat er voor maar zo ziet iet uit” de mensen n “Mensen zijn schilderij”

een levend

8 • THMM8 Magazine • Cross media

en heel “Je voelt je e n” ander persoo THMM8 Magazine • Cross media • 9


Radio maken, ook CREATIEF ? zelf

welkom bij je

FunX is een Nederlands publiek

zoals Parkpop, Amsterdam

radiostation dat zich richt op

dance event en Skills Masters.

jongeren (25-34 jaar) in de grote

FunX beschikt daarom over

steden van Nederland, met de

veel ervaring met en kennis

nadruk op Amsterdam, Rot-

over de jongerendoelgroep.

terdan, Den Haag en Utrecht.

FunX ben je altijd ‘welkom bij

Het radiostation draait een grote

jezelf’

diversiteit aan muziekstijlen,

teraar bestempelt FunX als

waaronder r&b, hiphop, dance,

FunX-luisteraars zijn cultureel

vriend. De FunX luisteraar heeft

latin, reggae, bollywood, arab

gezien zeer divers, maar heb-

namelijk grote invloed op wat

en andere crossover stijlen uit

ben als groep ook veel gemeen.

het station draait en bespreekt.

Europa en andere delen van de

Ze zijn jong en wonen en stud-

Dit doen zij door te stemmen op

Alle reporters moeten opstap want er moet natuurlijk ook materiaal worden verzameld.

eren of werken in de

hits in de Xchart of te stemmen

stad. Muziek is een

op nieuwe muziek in de XTips.

sterk verbindende

FunX is ook supporter van talent

factor, net

van haar luisteraar. In diverse

als uit-

gaan, relaties en life-

shows vertellen zij over hun

style. Over serieuze

activiteiten, geven hun mening

onderwerpen zoals

of krijgen een podium op hun

school, werk politiek,

eigen muziek ten gehore te

cultuur, nieuws,

brengen.

familie en religie geven ze graag hun mening in

wereld. FunX is te bereiken op

de stelling van de dag. Elke dag

de kabel. Via internet en overal

heeft FunX een andere stelling

en altijd op de mobiele telefoon.

waar jongeren in Nederland hun

Het radio station heeft veel inter-

mening over geven.

actie met de doelgroep op radio, internet, en grote evenementen

Luisteraar centraal- De luis-

10 • THMM8 Magazine • Cross media

THMM8 Magazine • Cross media • 11


Ruben Tarmidi

op weg naar de top

Hoe heb jij je tijd bij X Factor

Hoe wil je later herinnerd

Heb jij na jouw X Factor nog

ervaren, heb je er veel van

worden?

contact met Angela Groothui-

geleerd of heb je daar juist

Als ik dood ben lacht Ruben, ik

zen?

veel stress van gehad?

wil herinnerd worden als iemand

Met Angela heb ik weinig

Ik heb er echt heel veel van

die toch wel een voorbeeld is

contact, na de bootcamp hebben

geleerd qua performance

voor andere. Die altijd doorzet

wij nog veel met elkaar gemaild,

enzo. Want je hebt zingen voor

en gaat voor het uiterste in het

als ik tips wil kan ik altijd contact

gewoon mensen een klein clubje

leven.’’

opnemen met Angela.

erbij is het heel anders want dan

Wat maakt Ruben creatief?

Wat betekent muziek voor

moet alles geven, want je hebt

Elke artiest heeft wel iets wat

jou? Kan je zonder muziek?

maar 1 kans’’’ Tijdens mijn tijd

bijzonder is en dat maakt hem

Ik kan niet leven zonder muziek.

bij X-factor heb ik veel onder

uniek. Je hebt ook mensen die

Ik zing de hele dag door, dit tot

druk moeten presteren. Als je

artiesten imiteren, ik probeer

last van mijn buren, mijn buurv-

een fout maakt dan faal je toch

zo dicht mogelijk bij mezelf te

rouw heeft wel is schreeuwend

wel heel erg en dat ziet heel

blijven. Zelf schrijf ik op dit

voor mijn deur gestaan en dat ik

Nederland dan. Helaas ben ik bij

moment eigen nummers en dat

moest stoppen met zingen.

de bootcamp eruit gestemd.

zorgt ervoor dat ik uniek ben en

die je kent maar met camera’s

Ruben Tarmidi 17 jaar, hij is bekend van het programma X-Factor hij volgt de popacademie aan het Zadkine in Rotterdam, Ruben is al vanaf zijn kleutertijd bezig met zingen, hij komt uit een muzikale familie en hij vormt samen met zijn zus en vader een band.

Veel mensen ervaren jou als

blijf. Hoe ziet een X Factor auditie

een verlegen persoon klopt

eruit.

Wat heb je allemaal geleerd

dit?

Je hebt eerst een voorronde en

tijdens je X Factor experience

Op mijn middelbare school

daarna een soort van pre selec-

de bootcamp etc. Mijn zang-

durfde ik nooit te zingen, ik was

tie. Bij mijn eerste pre selectie

coach was Angela Groothuizen,

bang naar de meningen van de

ging mijn auditie heel slecht, er

zij heeft mij geadviseerd om ei-

mensen. Op een gegeven mo-

werd mij verteld dat ik niet door

gen nummers te gaan schrijven.

ment heb ik de knoop doorge-

was naar de volgende ronde.

Ik zing in het algemeen alleen

hakt en ben ik gewoon gaan

Vervolgens heb ik mij nog een

maar covers, op dit moment

doen, door veel op te treden

keer stiekem opgegeven en toen

ben ik aan het experimenteren

krijg je veel zelfvertrouwen, je

was ik wel door naar de tv audi-

met eigen nummers, ik probeer

moet het de tijd geven.

ties. Doordat het op een andere

gewoon en zie wel waar het

locatie was hadden ze gelukkig

schip strandt.

Kan jij over je zelf zeggen dat je goed kan zingen?

niks door.

12 • THMM8 Magazine • Cross media

Is de wereld achter de scher-

Ik weet van mezelf dat ik kan

Waar sta je over 10 jaar?

men het zelfde als op televisie

zingen, anders was ik ook niet

Over 10 jaar hoop ik in het

Zodra de camera’s uit zijn wordt

aangenomen op het Zadkine, en

Ziggo Dome te staan en ik hoop

je door dik en dun gesteund

krijg ik vaak enthousiaste reac-

bekende albums uit te brengen

door je coach en mede auditan-

ties van mensen.

en dat iedereen weet wie Ruben

ten, na de show krijg je tips van

Tarmidi is als artiest.

je zangcoach. THMM8 Magazine • Cross media • 13


Horoscoop

Kreeft - Weegschaal

Weegschaal De kans op een nieuw begin in de liefde is groot. Ook al bent u al lang samen met uw huidige partner kunt u hem opnieuw ontdekken. Op uw werk loopt alles op rolletje. Ook op financieel gebied heeft u veel geluk. U bent deze maand topfit

Stier Je vrienden kunnen deze maand goed op jou hulp vertrouwen en laten dit ook duidelijk merken de ene na de andere roddel krijg je te horen hoe ga je hiermee om? Je hebt deze maand erg veel liefde in je en wilt het allemaal ook graag aan anderen geven.

Schorpioen Deze maand loopt u iemand tegen het lijf die uw hele leven op z’n kop zet, u waant zich in de zevende hemel. Het is nu de juiste moment om plannen te realiseren.Hou daarbij echter wel rekening met de afspraken die u met uw baas heeft gemaakt. U verkeerd in een top conditie Boogschutter.

Tweelingen Deze maand ben je erg kritisch op iedereen maar de mensen om je heen kunnen dit wel waarderen. Op werk wilt je baas je zelf een kleine promotie kritische kijk op je flirts. Kreeft

Steenbok Deze maand heeft u veel energie, in de liefde gooit u alle charmes in de strijdt. Dit werpt zijn vruchten af en de liefde van je leven klopt binnenkort op jou deur. Op het werk bent u er met u hoofd niet helemaal bij. Neem je tijd en genoeg rust om alles op een rijtje te krijgen.

O grote meester leer mij het vak van de kunsten!

Kreeft Deze maand ben je erg jaloers ingesteld. Probeer het onder bedwang te houden want niet iedereen probeert beter dan jou te zijn. Je bent erg gevoelig voor elke aanraking van je partner, met jullie relatie verloopt het allemaal erg goed jullie bevinden je op roze wolken.

Natuurlijk jonen we beginnen gelijk.

14 • THMM8 Magazine • Cross media

KIJKBUIS

wat vinden de rotterdammers?

Leeuw Deze maand moet je vooruit kijken en niet meer achteruit war er in het verleden is gebeurd hoef je niet steeds terug te halen. Voor de single Leeuw stel je deze maand romantisch in dat kan je flirt erg waarderen misschien word het daardoor wel meer dan alleen een flirt. Boogschutter Deze maand krijgt u kriebels in uw buik. U word onverwacht verliefd. Op u werk is de kans op succes deze maand groot, probeer uw ideeën nog beter over te brengen. Zodat u aan het eind van de maand een mooi resultaat kunt behalen.

Iedereen die word geboren begint een nieuw begin, een kunstenaar ook, jij dus ook.

Waarom kleed u... zich uit??

Nou zodat jij de anatomie kunt leren van een mens iedereen word naakt geboren.

THMM8 Magazine • Cross media • 15


Groep 12