Page 1

Magazine nr 1 2012

DONKOSAK

€ 4,95

Don KosakenChor Russland Dirigent Marcel Nicolajevich Verhoeff

Het Koor

Interview Marcel Verhoeff Solisten Concerten

Russische Instrumenten Cultuurvakanties Rusland

State Soloists Ensemble “Philarmonia”

De Geschiedenis

Rusland... Kvas, Borsjt & Wodka

A Russian2

Romance

Een traditie van klassieke Russische romantiek


DONKOSAK Magazine nr 1 2012 | 2013

Don Kosakenchor

Marcel Verhoeff

Russland

Dirigent

In dit nummer o.a.: 03

Colofon Don Kosak Magazine

18

Ervaar de Russische ziel Sven Standhardt

04

Voorwoord Russische ambassadeur

20

Interview Marcel Verhoeff

05

Voorwoord Nederlandse ambassadeur

25

Rusland... Kvas, Borsjt & Wodka

06

Don KosakenChor Russland

26

De Sovjet Mythe Tentoonstelling

10

Column Derk Sauer

32

Don KosakenChor Russland Koor & solisten

11

Tentoonstelling Bonnefanten museum

36

Special Guest Evgeny Polikanin

14

De geschiedenis van de Kozakken

37

ComitĂŠ van aanbeveling

DonKOSAK-2


Producer: SCV Artistic-Director/Chef-Dirigent: Marcel N. Verhoeff Choirmaster: Kirill Krahjuskin Choir inspector: Andrej Kolesnikov domaine.elmar@gmail.com www.donkosak.com Sound & Light Technician: Eduard Looijmans Looijmans Showequipment

Circulation: 60.000

Tourmanager: Ad Oomen Assistent tourmanager: Gerrie Oomen Travel agent: Van der Valk, Alphen aan de Rijn, NL

Text: SRC-Cultuurvakanties, Valery Elchick, Gabby de Jong, Alexander Münninghoff, Wasilij Petrenko, Derk Sauer Gert Selles, Marcel N. Verhoeff Translations: Alexander Münninghoff, Marcel N. Verhoeff, Els Kurver, Esther Dür, Greta Goodeve; Translations-Brussels, Sonja Barentsen

Photography: Anthony Cassidy, René Husken, Oleg Klomov, Teun Oomen, Govert de Roos, Elaine Springford

Design & lay-out: Nanda Finardi Van Loenen Reclame – Amsterdam

SRC

Editor: Bart van Maanen – ruwer – Amsterdam

Cultuurvakanties

Publicity: Ed van Kester

38

State Soloists Ensemble “Philarmonia”

41

Russische instrumenten

42

Column Tony van der Togt

44

2013 Ruslandjaar Reis mee met SRC

48

Kozakkendag in Utrecht Bart van Mierlo

Colofon DonKOSAK

Production & Marketing Wethouder Dijkshoornlaan 1A | 3155 TN Maasland T: +31 (0)10-5920424 | M: 06-18288291 E: edvankester@planet.nl

Administration: Anton Kramer Management for the Netherlands: Impact Entertainment B.V. Postbus 1276 | 3430 BG Nieuwegein | NL T: +31 (0) 30 267 37 62 | F +31(0) 267 40 55 E: info@impactentertainment.nl

Management for Germany: Hanseatische Konzertdirektion Klaus Wollny GmbH Ferdinands Höh 1 | 22587 Hamburg | D T: +49 (0) 40 85 500 600 | F: +49 (0) 40 v85 500 311 E: info@hanseatische-konzertdirektion.de

DonKOSAK-3


Россия Москва DonKOSAK-4

Взаимоотношения между голландским дирижёром Марселем Верхуффом и российским Хором донских казаков, успешно развивающиеся на протяжении многих лет, могут служить образцовым примером. Как смогли сблизиться и объединиться друг с другом два музыкальных мира – голландского музыканта и группы свободных казаков, которые совместными усилиями добились столь впечатляющих музыкальных достижений? Важнейшими факторами этого объединения явилась самоотверженность и преданность своему делу, традиционная для русских казаков дисциплина в репетициях, талант и взаимное уважение. Профессионализм М.Верхуффа, оригинальность его мышления и видение возможностей завоевания хором мировой гастрольной карты. Волею судьбы проведение Года России в Нидерландах и Нидерландов в России совпало по времени с 200-летием освобождения Нидерландов от французских завоевателей. Большая роль в этом деле принадлежала русским казакам, которые, входя в состав Российской императорской армии, участвовали в разгроме Великой армии Наполеона своими дерзкими и стремительными рейдами. Исторические источники в Нидерландах дают нам хоть и не всегда однозначную, но в целом позитивную картину этих событий. В Нидерландах преклонялись перед выдержкой, военной дисциплиной и вежливостью русских офицеров. В Амстердаме казакам была организована официальная торжественная встреча, они явились свидетелями принятия Амстердамской прокламации: присоединения к новому Генеральному правлению под эгидой Принца Оранского. Современные русские казаки в составе хора вновь завоевали сердца аудитории своими великолепными голосами и завораживающим исполнительским мастерством. Их единение с голландским дирижёром является ярким и своеобразным символом сотрудничества россиян и голландцев на протяжении многих веков: сближения и взаимопроникновения их культур, постоянного обмена лучшими творческими достижениями, знаниями и технологиями, совместных производственных успехов и здорового предпринимательского духа.

Р.А.Колодкин Посол России в Нидерландах

R.Keller Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden


De relatie tussen dirigent Marcel Verhoeff en het Russische Don Kozakkenkoor, die zich al vele jaren succesvol ontwikkelt, spreekt tot de verbeelding. Hoe konden de twee werelden van een Nederlands musicus en van een groep vrije Kozakken zo in elkaar grijpen en gemeenschappelijk tot grote muzikale prestaties komen? Toewijding is een belangrijke factor, traditioneel voor Kozakken, discipline in repetitie, talent, en wederzijds respect. Toegewijd is Verhoeff zeker en met zijn professionaliteit, originaliteit en scherpe gevoel voor kansen heeft hij het koor op de wereldkaart gezet. Het toeval wil dat het bilaterale jaar “Rusland in Nederland, Nederland in Rusland” 200 jaar na de verdrijving van de Franse troepen uit Nederland valt. De Kozakken speelden daarin een rol. Als eenheden bij het Russische Imperiale leger hadden zij de terugtrekkende Grande Armée van Napoleon bestookt met kortdurende en onverwachte aanvallen en het ontzag van de Franse keizer afgedwongen. De historische bronnen in Nederland roepen een gemengd, maar positief beeld op van de Kozakken. Men had respect voor het uithoudingsvermogen, militaire discipline en hoffelijkheid van de officieren. In Amsterdam werden de Kozakken officieel en met vreugde ingehaald door het Provisioneel Bestuur en waren zij getuigen van de Proclamatie van Amsterdam: de aansluiting bij het nieuwe Algemeen Bestuur in naam van de Prins van Oranje. De hedendaagse Kozakken in het koor hebben opnieuw de harten gestolen met hun prachtige stemmen en roerende uitvoering. De eenheid met de Nederlandse dirigent symboliseert eigenlijk de samenwerking tussen Nederlanders en Russen over de eeuwen: toenadering en wederzijdse interactie van hun culturen, uitwisseling van de beste creatieve verworvenheden, kennis en technologie, perfectionering in productie en een goede handelsgeest.

R.Keller Ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden

Р.А.Колодкин Посол России в Нидерландах

Нидерландов в Гааге

Den Haag, Moskou, oktober 2012

DonKOSAK-5


История

Don KosakenChor

Russland

In 1992 is het Don KosakenChor Russland opgericht in zijn spirituele bakermat, de

Russische Federatie. Na de hernieuwde erkenning van de Kozakken is het koor terug aan de oevers van de Don. Met de gezangen van de Russisch-Orthodoxe kerk en met hun Slavische volksliederen symboliseren ze voor miljoenen mensen het oude Rusland. De Nederlander Marcel ‘Nicolajevich’ Verhoeff werd in 1994 benoemd tot chef-dirigent van het koor.

DonKOSAK-6


DonKOSAK-11


Don KosakenChor

russland

Het Don KosakenChor Russland is een graag geziene gast op de internationale concertpodia. Het koor trad op in onder meer: het Concertgebouw (Amsterdam), Liederhalle (Stuttgart), Musikhalle (Hamburg), Die Glocke (Bremen), Aspendos Arena (Antalya) en in Carnegie Hall (New York). Een aantal mijlpalen uit de geschiedenis van het koor zijn: Het Don KosakenChor Russland wordt in 1992 opgericht, nadat toenmalig president Jeltsin toestemming had gegeven om de Kozakken de status van keurkorps te verlenen. In 1999 vierde het koor zijn eerste lustrum en werd het de status ‘Legerkoor van het Grote Donleger’ toegekend. In het jaar 2000 trad het koor op in het Witte Huis te Moskou. Dit concert zorgde voor een spectaculaire doorbraak in Europa met overal uitverkochte zalen. Vele Europese televisiezenders deden verslag van dit bijzondere optreden, waaronder NOS-Journaal, RTL-Deutschland en RTL-Nederland. In juli 2001 maakte het Don KosakenChor Russland in Moskou een cd-opname en werden de eerste opnamen gemaakt voor een televisie special. Na een succesvolle tournee door Turkije in oktober 2002 werd het koor direct gevraagd om in 2003 op Cyprus een concert te verzorgen. Uitnodigingen om op te treden op de belangrijke festivals in Turkije volgden. Na het succesvolle optreden van het koor in 2000 te Moskou gaf het Don KosakenChor Russland, op uitnodiging van de Administratie van de President, de Federatieraad, Staatsdoema en de Rekenkamer van de Russische Federatie, opnieuw een bijzonder concert in het Witte Huis.

In 1994 werd de nederlander

Marcel ‘Nicolajevich’ Verhoeff benoemd tot chef-dirigent.

Op speciale uitnodiging van de Russische ambassadeur in Slovenië verzorgde het koor in december 2005 een concert tijdens het Festival van Ljubjlana. In januari van datzelfde jaar is ook een indrukwekkende registratie van een concert gemaakt. Op 3 december 2006 gaf het Don KosakenChor Russland een belangrijk benefietconcert in Moskou voor de DownSideUp Foundation. Aansluitend gaf het koor op 5 december ook een bijzonder concert in de Doema, het Russische Parlement, op uitnodiging van dat parlement. Door de verbondenheid van de Kozakken met de Russisch-orthodoxe kerk heeft het Don KosakenChor Russland in oktober 2008 opnamen gemaakt van een authentieke kerstnacht vespers in de kathedraal De Gezegende Maagd in Izmailovo, Moskou. Dat gebeurde in samenwerking met de Universiteit van de Russisch-orthodoxe Kerk en de Regent van het Danilov Klooster. Deze opname - Christmas in Russia: Russian Orthodox Vespers -is in oktober 2010 wereldwijd uitgebracht op het label Christophorus. In november 2008 bracht Universal Classics wereldwijd de cd ‘The best of Don KosakenChor Russland’ uit. In het beroemde Dom Muzika in Moskou gaf het koor een groot gala concert In november 2010. Het succes van de cd Christmas in Russia was aanleiding voor de platenmaatschappij om een nieuwe opname te maken. In januari 2011 werd de cd ‘A Russian Romance’ opgenomen, met onder andere repertoire uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw. Ook deze cd kreeg alle lof toegezwaaid en vormt de basis voor deze tournee.

DonKOSAK-8


DonKOSAK-3


Ik was erbij toen het Don KosakenChor Russland in 2000 een historisch optreden gaf in het Witte Huis, het regeringscentrum van de Russische regering.

Dirigent

Marcel

‘Nicolajevich’

Verhoeff leidde zijn zangers naar ongekende hoogtes (en met hun zware basstemmen dieptes) en ik zag hier en daar een traan worden weggepinkt. Historisch was het,

Дерк Сауэр

want gek genoeg was het koorgezang van de Kozakken lange tijd populairder buiten de landsgrenzen dan in Rusland zelf. Wie ooit het magistrale meesterwerk van schrijver Mikhail Sokholov ‘Tichi Don’ (Stille Don) las, zal zich ongetwijfeld meteen thuis voelen bij de klanken van het Don KosakenChor Russland.

Voormalig president Jeltsin gaf de Kozakken hun status en cultuur terug na de ineenstorting van de Sovjet Unie. Sindsdien is het Don KosakenChor Russland - onder leiding van de onstuitbare Marcel Verhoeff- aan een wereldwijde opmars begonnen. Van het Concertgebouw tot aan Carnegie in New York, van Hamburg tot Turkije- overal viert dit koor met zijn mix van Orthodoxe religieuze muziek en traditionele volksmuziek triomfen.

Verhoeff voert ons terug naar een plaats en tijd die ver weg lijkt te staan van het moderne Rusland- een tijd van voor revoluties, landverhuizingen en gulags. Toen de strakke hiërarchische verhoudingen nog duidelijk lagen en de Orthodoxe Kerk alomtegenwoordig was.

De Russen zijn over de afgelopen decennia veel ankers kwijt geraakt. Daarom zijn ze op zoek naar hun roots. Hier vervult het Don KosakenChor Russland een dankbare rol. Via de magische klanken van het koor worden we teruggevoerd naar de stille

Колонка

oevers van de Don rivier en herbeleven we de rijke tradities van het Russische leven.

DonKOSAK-16 DonKOSAK-10

Maar de muziek is meer dan een sentimental journey. Door het verleden te verbinden met het heden kunnen de Russen vooruit kijken en proberen ze – met veel vallen en opstaan- een nieuwe samenleving op te bouwen. Het is uitzonderlijk dat uitgerekend een Nederlander in de persoon van Marcel Verhoeff een culturele bijdrage levert aan deze renaissance.

Het is daarom dat ik met groot genoegen de tournee van het Don KosakenChor Russland in het kader van het Rusland-Nederland jaar van harte bij u aanbeveel.

Derk Sauer


DonKOSAK-17


История

De geschiedenis van de

kozakken

De Kozakken stammen af van gevluchte Russische boeren en steppebewoners, die

in de vroege middeleeuwen naar het zuidoosten van het rijk trokken om daar in vrijheid te leven. Het waren vaak lijfeigenen, verarmde adel, horigen en andere verschoppelingen. De naam ‘kozak’ stamt van het Turkse woord ‘quzzaq’, dat avonturier of ‘vrij man’ betekent. De Kozakken in het stroomgebied van rivier de Don vormden de grootste groep. De Kozak als vrije en onafhankelijke groep mensen. Dat is opmerkelijk in een land waarin lijfeigenschap de gewoonste zaak van de wereld was. Deze onafhankelijke gemeenschap van Russische mannen en vrouwen leefde buiten de controle van Russische vorsten, met name langs de oevers van de rivier Don en zijn zijtakken. Door jacht, visserij en aan alles wat het bos aan eetbaars opleverde, wisten zij zich in leven te houden. Van eigen landbouw was toen geen sprake. Het was in alle opzichten een wild leven, waarin van het stichten van gezinnen en een normaal sociaal leven nauwelijks sprake was. Kleding en wapens werden verworven door overvallen op aan de Zee van Azov gelegen dorpen van Krim-Tataren en Turken of door overvallen op handelskaravanen die optrokken langs de Don en Wolga. Met lichte zeilboten bevoeren zij de Kaspische Zee, de Zee van Azov en de Zwarte Zee tot aan Constantinopel (tegenwoordig Istanboel).

DonKOSAK-12


DonKOSAK-11 DonKOSAK-3


De geschiedenis van de

kozakken

In de loop van de tijd ontwikkelde zich de patriarchale samenleving en werd het dagelijks leven van de Kozakken eenvoudig en traditioneel. De tradities die de Kozakken ontwikkelden, zoals gehoorzaamheid aan de wet, discipline, werklust, dapperheid, eerbied voor de ouderen en een sterke familieband, werden in de loop der eeuwen bewaard en versterkt.

Ten strijde In vredestijd hielden de Kozakken zich bezig met landbouw, jagen, vissen en militaire oefeningen, vooral schieten, en vergroten van hun wapenkennis. Als de Kozakken ten strijde trokken, deden zij dat altijd te paard. Vandaar dat er nog steeds spreekwoorden bestaan in de Russische taal, zoals deze: • Een Kozak lijdt honger, maar zijn paard is verzadigd • Voor een Kozak is zijn paard meer waard dan hij zelf • Een Kozak zonder paard is als een soldaat zonder geweer

Een Kozak kon zich tijdens zijn tochten op de sterren oriënteren, kon zich uitstekend camoufleren en was een voortreffelijk spoorzoeker. In zijn zadeltas zaten als gevechtsrantsoen kaakjes, spek, gierst, gedroogd vlees en vis. Kleine rivieren doorwaadde hij, maar voor de oversteek van een grote rivier maakte hij eerst een klein houtvlot waarop het zadel, de voorraden en de wapens werden bevestigd. Dat vlot maakte hij vast aan de staart van het paard, waarna ze zwemmend overstaken en de Kozak zich aan de manen van zijn paard vasthield.

Het leven van de mannen bestond uit werken en militaire dienst. Ze moesten er ook voor zorgen, dat hun zonen voor diezelfde zware taak werden opgevoed, namelijk de verdediging van de grenzen van het vaderland. Elke nieuwe generatie Kozakken erfde dat plichtsbesef van hun vaders, een onvoorwaardelijke dienst aan het vaderland. Hun gemeenschap was gegrondvest op idealen als saamhorigheid, broederschap en onderlinge hulpvaardigheid – een Kozak mocht zelf sterven, maar hij moest zijn kameraad redden. Kijk even naar deze zin (opbouw). Zowel de officieren als de gewone manschappen vervulden deze dienstplicht uit innerlijke overtuiging. Ze vreesden minder de straf van de commandant voor een nalatigheid, maar meer de hoon van de Kozakken en de andere bewoners van de stanitsa’s, de Kozakken nederzettingen.

Een kozak zonder

paard is als een

soldaat zonder

geweer. DonKOSAK-14


DonKOSAK-15


De geschiedenis van de

kozakken

Vrouwen en kinderen De algemene dienstplicht gold voor alle mannen in de leeftijd van 20 tot 45 jaar. Hierdoor kwamen de huishoudelijke taken vrijwel volledig op de schouders van de Kozakkenvrouwen te liggen. De bekende historicus F. Sjtsjerbina beschrijft de ‘kazatsjka’ van toen als een ideale mensen, die nooit bij de pakken neer gingen zitten hoe zwaar het dagelijks leven van de Kozakken ook was. De Kozakkenvrouwen deden in paardrijden en dapperheid niet onder voor hun mannen en broers. Ze konden goed overweg met het geweer en de sabel. Niet zelden verdedigden zij hun leven en bezittingen samen met hun mannen. De kinderen leerden vanaf hun tiende jaar paardrijden en vanaf hun veertiende met wapens om te gaan. Te paard bewaakten zij het vee en de paarden. Als dat nodig was, hielpen zij de volwassenen met de verdediging van vestingen en dorpen. Bij de verdediging van de vesting Mozdok, gesticht in 1763 als voorpost bij de grens van de noordelijke Kaukasus, toonde de gehele Kozakkenbevolking in juni 1774 een tomeloze dapperheid, zoals door de historicus Potto is beschreven. Het was tijdens de eerste Russisch-Turkse oorlog (1768 – 1774) en Mozdok was omsingeld door een leger van achtduizend Tataren, Kabardijnen en Turken. De Kozakken uit Mozdok waren op veldtocht en in de stad waren alleen ouderen, vrouwen, kinderen en enkele bestuurders achtergebleven. Het vijandelijk leger rekende erop dat het deze weerloze inwoners onder de voet zou lopen. Ook al omdat de stad niet over een verdedigingswal beschikte. (Maar) Het Turkse leger kreeg - echter - te maken met de enorme weerstand van een volstrekt uniek leger met een wonderlijk allegaartje aan wapens. De Kozakkenvrouwen bleven kalm in de strijd en lieten zich niet afschrikken door het fluiten van kogels, de salvo’s of het wilde geschreeuw van de aanvallers. Van soortgelijke voorvallen zijn er in de geschiedenis van de Kozakken velen.

Kozakken stammen af van gevluchte Russische boeren en steppebewoners. Moedertje Rusland De bloedverwantschap met het Russische volk werd echter nooit uit het oog verloren. Zo kwamen eenheden van de Kozakken de Russische troepen te hulp toen tsaar Iwan de Verschrikkelijke de stad Kazan veroverde. Ook leverden ze slag aan de Oostzeekust om het vorstendom van Moskou de hegemonie te bezorgen over andere vorstendommen. Zij waren het die moedig en fanatiek de Zweedse invasielegers bestreden en van Russisch grondgebied verdreven. Ook de bevrijding van het Tatarenjuk en de verdrijving van de legers van Napoleon zijn voor een groot deel aan de Kozakken toe te schrijven. Geen van de door het keizerrijk Rusland gevoerde oorlogen in de 19e en begin 20e eeuw waren mogelijk zonder deelname van de Kozakken. Ze vochten mee in de Kaukasus, op de Krim, tijdens de RussischTurkse oorlog, ze streden mee voor de bevrijding van Bulgarije en vochten tegen de Duitse keizerlijke legers tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914 – 1918). Door de eeuwen heen waren de heersers van Rusland zich welbewust van de belangrijke militaire rol van de Kozakken. De Russische tsaren deden hun uiterste best om de Kozakken aan zich te binden: wapens, munitie, geld, goederen, voedsel gingen gestaag in hun richting. Het was de enige manier om invloed te houden op het roerige en soms opstandige Kozakken. Met zo’n goed getrainde en bewapende macht in de eigen achtertuin moesten de tsaren wel. Stel je voor dat de Kozakken zich eens tegen hen zouden keren. De Kozakken gehoorzaamden namelijk alleen aan hun zelfgekozen leider, de Ataman. Rond 1800 bereikte de roem van de Kozakken, met name de Don-Kozakken, zijn hoogtepunt. De bakermat van alle Don-Kozakken bevindt zich aan de rivier de Don. Aan het begin van die eeuw waren zij verdeeld over elf legers: aan de Don, de Kuban, in Astrachan, de Terek, in Uralsk, in Orenburg, in Semiretsjensk, aan de Usuri, de Amur, in Siberië en de Trans-Baikal. Al deze legers bestonden uit zogeheten ‘sotjen’ (honderdtallen) en regimenten van het Donleger. Alleen al aan de Don was het mogelijk om ‘70.000 sabels’ (ervaren ruiters) te mobiliseren.

DonKOSAK-16


Ondergronds De communistische omwenteling van 1917 veroorzaakte een zekere scheuring binnen de Kozakkengemeenschap: vooral de armsten onder hen volgden de bolsjewieken. Anderen stelden zich neutraal of afwachtend op. De loyaliteit voor het land leek groter dan voor de tsaar, die inmiddels was afgezet. Toch duurde die communistische terughoudendheid niet lang. De vrije en onafhankelijke Kozakken en sowieso mensen die hun mening duidelijk vertolkten, kregen grote problemen met de communistische machthebbers. Vanaf 1919 kwam er een soort ‘dekozakkizering’ op gang. De Kozakken zijn toen bloedig vervolgd en werden als militaire machtsfactor vernietigd. Ze moesten kiezen: vluchten of hun afstamming min of meer verloochenen. Het betekende dat de Kozakken in Rusland als gemeenschap ondergronds gingen. Die situatie duurde dus wel 70 jaar lang. Na de val van het communisme doken onmiddellijk afstammelingen van de Kozakken op. Inmiddels zijn er als vanouds aan de oevers van de Don weer nederzettingen van Kozakken opgericht, de zogeheten stanitsa‘s. De Kozakken zijn weer helemaal terug aan het Russische firmament.

DonKOSAK-17 DonKOSAK-3


ervaar

Door Sven Standhardt

de russische ziel! In de 19e

eeuw schreef de Russische dichter Tsjoetjew ‘Door het verstand valt Rusland niet te begrijpen, je moet erin geloven.’

DonKOSAK-18


Rusland is een land dat je moet ervaren, want waar moet je beginnen als je het wilt beschrijven. Bij de prachtige natuur met enorme rivieren als de Wolga en de Don, de betoverende meren, de diepe bossen? Of moet je de rijke cultuur noemen met wereldschrijvers als Tolstoj en Tsjechov, componisten als Tsjaikovski en Moesorgski, schilders als Repin en Wasnetsov? Misschien zijn het de schilderachtige steden als St.Petersburg, Novgorod, Moskou en Soezdal? Woorden schieten me tekort, wanneer ik aan Rusland denk: het land van de vuurvogel, dat menig wereldleider heeft uitgedaagd maar nooit is overwonnen, en bovenal een intrigerend en gastvrij land. Kortom: Rusland moet je beleven!

Sven Standhardt kreeg als kleine jongen zijn eerste singeltje met daarop de Maastreechter Staar die ‘De Legende van de Twaalf rovers’ zong. Door dit lied werd zijn interesse voor het onbekende Rusland gewekt. Hij studeerde Slavische letterkunde en volgde een deel van zijn studie in Moskou tijdens de nadagen van het communisme. Na zijn studie volgde

Versaille aan de Neva

Sven een theologische opleiding aan

De zomerpaleizen van de tsaar vormen een parelsnoer rond St.Petersburg. Maar liefst zeven paleizen

een van de belangrijkste academies

liggen er in de naaste omgeving van de stad. Peterhof (Petrodvorets) is daarvan het grootste en mooiste. Het werd gebouwd in opdracht van tsaar Peter de Grote in 1704 aan de Finse Golf. Hoewel Peter zelf niet van pronkerige paleizen hield, had hij toch een representatieve residentie nodig waar hij zijn

van de Orthodoxe Kerk in Rusland en werd tot priester gewijd voor de Rus-

gasten kon ontvangen. Het originele ontwerp was van de Duitse architect Braunstein die naast het

sisch-Orthodoxe Kerk in Nederland.

paleis een park aanlegde met daarin talloze fonteinen, die gevoed werden door speciaal aangelegde

Sinds 1995 werkt Sven als reisleider

vijvers. Uiteindelijk liet Peters dochter tsarina Elisabeth het grote paleis door de Italiaanse architect

voor SRC-Cultuurvakanties.

Rastrelli in de barokke stijl verbouwen. Beroemd werd het paleis door de vele fonteinen met als pronkstuk de Grote Cascade die Simson uitbeeldt, die een leeuw verscheurt. Iedereen in de 18e eeuw wist dat Simson tsaar Peter voorstelde en de leeuw het pas overwonnen Zweedse rijk. De Gouden Ring Wie Rusland echt wil leren kennen en ervaren, kan niet om een bezoek aan de Gouden Ring heen. Deze Gouden Ring is een begrip in Rusland en wordt gevormd door zeven kleine historische steden

sociaties met politieke macht en kille communis-

rond Moskou, die door hun geschiedenis en schoonheid het mooiste van Rusland laten zien. Hieronder

tische leiders op. Jarenlang bepaalde het Kremlin

vallen Vladimir en Soezdal, de enige steden in Rusland met gebouwen die bewaard zijn gebleven uit

de wind die door de wereld waaide en meestal

de 12e eeuw, zoals de Gouden Poort en de prachtige Uspenski-kathedraal. Maar ook Kostroma, waar

was dit de kille wind van de Koude Oorlog. Het

de eerste tsaar uit de Romanov-dynastie werd gekozen en Jaroslavl, waar vorst Jaroslav in de 11e eeuw

woord ‘wapenkamer’ zou dit beeld alleen maar

een beer doodde; en natuurlijk Sergiev Posad, het belangrijkste religieuze centrum van het land, waar

kunnen bevestigen. Maar niets is minder waar.

de kleurrijke koepels van het Drievuldigheidsklooster doen denken aan een sprookje van Poesjkin.

Hier vindt u de schatten van de tsaren opgesta-

Het is opmerkelijk dat pas in de 20e eeuw de Gouden Ring door cultuurhistorici binnen Rusland werd

peld, zaal na zaal, gang na gang. U valt van de ene

opgemerkt. Sindsdien is er veel onderzoek gedaan en is er veel gerestaureerd. Hieruit bleek hoe uniek

verbazing in de andere en weet niet waar u moet

sommige gebouwen zijn, niet alleen voor Rusland, maar voor de gehele wereld. Zo is de stad Soezdal

kijken. Kasten vol met diplomatieke geschenken

zijn geheel als cultureel werelderfgoed door UNESCO erkend. Ze ziet er vandaag de dag nog net zo uit

en kleding die door de tsaren nog is gedragen,

als tijdens het bezoek van Catharina de Grote in de 18e eeuw. Je waant je er letterlijk in het verleden.

tronen, kronen, gouden koetsen, iconen en niet te vergeten de beroemde Fabergé-eieren. Wan-

De wapenkamer van het Kremlin

neer u in Moskou bent en door het Kremlin loopt,

De meeste mensen lopen altijd een beetje verdwaald door Moskou, niet wetend wat ze moeten doen.

vergeet dan niet een bezoek te brengen aan de

Moskou van buiten is misschien niet de mooiste stad, van binnen is het een waar paradijs. Het heeft de

wapenkamer. Naast het bezoek aan de Hermitage

mooiste musea van het land. En een museum dat naar mijn mening niet overgeslagen mag worden en

zal dit een hoogtepunt van uw reis zijn en mis-

veruit het mooiste is, is de wapenkamer van het Moskouse Kremlin. Het woord Kremlin roept altijd as-

schien wel van vele reizen.

DonKOSAK-19


Дирижер

Marcel ‘Nicolajevich’ Verhoeff

Een grote tournee is topsport Marcel Verhoeff, de chef-dirigent van het Don KosakenChor Russland, heeft in zijn agenda tijd vrij kunnen maken voor een interview. Aan de vooravond van een omvangrijke tournee werd onze redacteur warm ontvangen in Zeeland, terwijl op de achtergrond het huis zich vulde met Russische klanken.

DonKOSAK-20


DonKOSAK-7


Je reist beroepsmatig veel en al meer dan 20 jaar werk je in Rusland. Dat is al een lange tijd. Wat is je verbondenheid met dit land? Reizend door de wereld ervaar ik vaak mooie en vooral emotionele momenten. Een van mijn vaste reisdoelen is inderdaad Rusland met zijn enorme historie, prachtige steden, mooie natuur en vooral mensen vol emotie. Het is thuiskomen. Inmiddels ben ik meer dan 20 jaar hier kind aan huis, en toch ook weer niet. Rusland verandert, Rusland leeft, Rusland is een uitdaging. Ik zou er een boek over kunnen schrijven hoe boeiend en indrukwekkend dit land is. Het verschil met 20 jaar geleden is ongelofelijk. Iemand die Moskou of St. Petersburg 20 jaar geleden voor het laatste heeft bezocht zal nu zijn ogen uitkijken in deze geweldige metropool met enorme energie. Die energie voel ik ook bij mijn musici. De passie, emotie en innerlijke kracht roert mij vaak tot tranen. Ik ben dan ook enorm bevoorrecht dat ik met deze musici over de hele wereld mag werken.

Interview

M.Verhoeff

Het Don KosakenChor Russland is inmiddels niet meer weg te denken op de internationale podia. Maar een Nederlandse dirigent met een professioneel Russisch ensemble? Hoe werken jullie samen? Muziek is een internationale taal die culturen met elkaar verbindt. In Rusland voel ik me thuis en ben een Rus onder de russen. Het is dan ook niet vreemd dat er na een jarenlange samenwerking een hechte vriendschap is ontstaan tussen de vocalisten van het Don KosakenChor Russland en de instrumentalisten van het Soloists Ensemble “Philharmonia”. Ook is er een hechte vriendschap met de solisten, zoals met Evgeny Polikanin. Naast de intensieve muzikale samenwerking is er altijd tijd om met elkaar, vergezeld van een wodka, Blini en andere Russische lekkernijen, te filosoferen over het leven, de politiek en alles wat je met vrienden deelt. Vaak zijn dit avonden vol emotie zoals ook beschreven in de boeken van Tolstoij, Leskov en andere grote Russische schrijvers. Ook wanneer wij tournee zijn wordt altijd ruimte gecreëerd om heerlijk met elkaar te dineren. Zo herinner ik mij nog een schitterende zomermiddag in mijn tuin in Zeeland. Ik woon in een rustig dorpje, midden in het centrum en tijdens een korte zomertournee hebben mijn vrouw en ik het koor, ensemble vrienden en buren uitgenodigd om bij ons in de tuin te genieten van het Zeeuwse leven. Dat zijn momenten die je in je hart draagt.

Geweldig, nu heb je het over die vriendschap, dat stralen jullie ook uit op het podium. Hoe bereiden jullie het repertoire voor? In die vriendschappelijke omgeving ontstaan creatieve processen. De onuitputtelijke bron onbekende Russische muziek is voor ons dan iedere keer een uitdaging. Het is heerlijk om gezamenlijk nieuw repertoire te ontdekken en hiermee nieuwe artistieke programma’s op te stellen. Wij hebben ons als doel gesteld om de schat aan onbekende Russische muziek in het Westen te vertolken. Naast werken van – in het Westen – minder bekende Russische componisten, zoals Pachmutova, Schwesnikov, Orbelian, Solojev en Sviridov worden door de zangers en instrumentalisten, maar ook vanuit de bibliotheken van conservatoria uit Moskou en Krasnodar (red. Russische stad aan de rivier de Don en bolwerk van Kozakken) interessante onbekende composities aangereikt. Deze worden dan authentiek uitgevoerd of in samenwerking met Russische musici, speciaal voor dit koor en ensemble, bewerkt. Een van de grootste arrangeurs op dit gebied is Valery Elchick een virtuoos op zijn balalaika en samen met hem worden veel arrangementen geschreven. Door een juiste balans te vinden tussen het oude bekende repertoire en het nieuwe repertoire zijn de concerten buitengewoon toegankelijk voor een breed publiek.

DonKOSAK-12


Het mooiste van Janine, Jaap, Wibi en André...

Licht klassiek voor elk moment Classic FM is overal te ontvangen via de kabel, Canal Digitaal, internet, Digitenne, iPhone en Android. Kabelfrequenties: Amsterdam 96.1 Den Haag 92.5 • Rotterdam 97.1 • Utrecht 95.9. Voor andere kabelfrequenties: classicfm.nl of bel 0909-66 77 88 0 (45 ct DonKOSAK-23 p/m)


Is er veel verloop bij de musici in het koor en ensemble of ga je altijd met een vaste groep op tournee? Er is niet veel verloop in het koor maar je kan de werkwijze van dit koor vergelijken met het samenstellen van een voetbalelftal, waarvan de dirigent de coach is. Er staan zo’n 28 musici op het podium maar het koor is groter. Per tournee, worden de zangers geselecteerd en wel op basis van het uit te voeren repertoire en natuurlijk conditie, want een omvangrijke tournee is echt topsport. Jaarlijks worden er ook audities gehouden om zo de kwaliteit van koor en ensemble te waarborgen, niet alleen te waarborgen maar jaarlijks wordt ook de lat hoger gelegd. Dit zie je terug in de keuze van het repertoire, de arrangementen en natuurlijk ook de musici.

In de pers hebben wij mogen lezen dat je de prestigieuze prijs Rus Prix Award 2012 hebt ontvangen, een hele eer natuurlijk.

Interview

M.Verhoeff

Inderdaad werd ik verrast en heb deze prijs in ontvangst mogen nemen op 1 juni 2012. Er waren meer laureaten waren, waaronder Thymen Kouwenaar, cultureel attaché van de Nederlandse Ambassade in Moskou; Mark Rutte, Minister President; Summa Groep & De Haven van Rotterdam; Royal Philips Electronics & Electron. Het aardige was dat de laureaten werden toegesproken vanuit de ruimte door André Kuipers die zelf in 2004 ook de Rus Prix Award in ontvangst mocht nemen. Deze Award opent ook gelijk veel deuren, waardoor er nog meer mogelijkheden ontstaan en het creëert ook nieuwe markten voor koor en ensemble.

Rusland verandert, Rusland leeft, Rusland is een uitdaging. Zo te merken ben je nog lang niet uitgekeken op de samenwerking met dit, inmiddels wereldberoemde, koor, toch? Nee zeker niet en het fijne is dat alles alleen maar verder groeit. Zo hebben wij nu een wintertournee met ca. 50 concerten en gaan wij – na even een rustperiode – weer verder met concerten in onder andere, Israël, Turkije en Cyprus. Daarnaast zijn er nog veel mooie projecten in ontwikkeling, maar daarover later. Overigens staat deze tournee al helemaal in het teken van het Nederland-Rusland jaar 2013. Je zou kunnen stellen dat wij de aftrap geven van dit belangrijke bilaterale jaar. Daarnaast zullen in de nabije toekomst samenwerkingen worden aangegaan met andere artiesten. Een cross-over met een aantal bekende popartiesten is nu in voorbereiding en zie daar erg naar uit.

De nieuwste cd ‘A Russian Romance’ bevat ook veel werken die in het Westen niet bekend zijn. Het is schitterend repertoire, erg mooi opgenomen en prachtig zuiver en intens gezongen. Ook de instrumentale gedeelten zijn zeer virtuoos en van hoog professioneel gehalte. De emotie en kracht spat ervan af. Dank voor dit compliment. Wij doen ons best en vinden het heerlijk om elke avond weer de theaters en concertzalen te vullen met Russische klanken omdat wij dit doen vanuit liefde voor het vak. Het is dan ook heerlijk om te zien dat het publiek de zaal verlaat met een glimlach. Wanneer wij in staat zijn om de muziek vanuit ons hart te laten spreken en dit ook zo bij het publiek ontvangen wordt dan is onze missie geslaagd. Overigens is het wel aardig om te melden dat het ‘nieuwe‘ repertoire ook enorm aanslaat in Rusland zelf. Wij merken dat bijvoorbeeld tijdens onze concerten in Dom Muzika te Moskou.

DonKOSAK-24


Rusland is...

kvas borsjt wodka Borsjt russcische bietensoep Borsjt is een Russische bietensoep. Het wordt gemaakt met knoflook, kool, ui en wortelen en dille. Bij deze prachtig helderrode soep wordt naar Russische traditie zure room gegeven. Ingrediënten: • 1 middelgrote rode biet • 1 aardappel • 2 preistengels • 1 kleine groene selderij • 2 wortelen• 1 ui • 1 dl zure room • groentebouillon naar smaak • 2 el gehakte peterselie • 1 laurierblad, peper. Bereiding: Schil de aardappel & was de groenten. Snij aardappel en groenten fijn. Kook ze met laurierblad gedurende 25 min. Voeg de bouillon en (heet) water toe. Breng de soep op smaak. Strooi gehakte peterselie in elk bord soep en schep er een lepeltje zure room in.

Stolichnaya Flavored ... zomer 1697 Zaandam. Tsaar Peter de Grote hield van Nederland. Het water, de werkplaatsen, botenbouwers en cartografen, dit alles maakte veel indruk op hem. Peter de Grote wilde alles zelf leren en werkte graag met zijn handen. De tsaar stond bekend om zijn eenvoudige gewoontes, zijn interesse voor oude en traditionele volksgebruiken en zijn liefde voor anijswodka. Deze wodka was van origine niet Russisch, Peter bracht eigen handig zijn wodka op smaak met anijs uit Holland en Sumatraanse pepers! Zo zag in die zomer de bekende Russische Stolichnaya anijswodka in Nederland het licht!

een glaasje kvas Naast wodka en thee is kvas een geliefd drankje van de Russen. Kvas, dat letterlijk broodzuur betekent, is een traditionele, licht koolzuurhoudende en niet (of licht) alcoholische drank. Het wordt gemaakt op basis van water, roggemeel en mout, en

Het woord wodka (oorspronkelijk vodka)

maakt een gistingsproces door.

komt uit het Russisch en is een verklein-

Het is niet alleen een lekkernij

woord van voda, water. Het betekent dus

voor alle leeftijden, maar ook een

eigenlijk watertje. Het is in Noord- en

bron van vitamine B en E en het

Oost-Europa al eeuwen het distillaat bij

bevordert de spijsvertering.

Водка

uitstek. Ofschoon ook de aardappel als grondstof voor wodka werd gebruikt, is de meest gebruikelijke grondstof graan. Wodka wordt gekenmerkt door een hoge graad van distillatie van de alcohol. Het minimum alcoholpercentage is 37,5% maar wodka kent ook hogere sterktes.

Wodka bloody Mary Screwdriver

Wodka is inmiddels een echte werelddrank geworden. Met name na de tweede wereldoorlog ontwikkelde wodka zich zeer succesvol in de Verenigde Staten. Inmiddels is het hele Westen veroverd. Grote populariteit verkreeg wodka als de ideale basis voor gemixte dranken zoals de Bloody Mary (wodka met tomatensap, peper, zout en iets tabasco) en Screwdriver (wodka met jus d’orange). DonKOSAK-25


Alexsandr Deineka, Night, Olieverf op doek, 1935

De Sovjet Mythe

Socialistisch Realisme 1932-1960 Voor het eerst in Nederland kunt u in het Drents Museum in Assen een uitgebreide selectie bewonderen van de meest indrukwekkende en kenmerkende kunstwerken die in de Sovjet-Unie ontstonden onder de dictatuur van Josef Stalin. De tentoonstelling omvat circa 70 schilderijen die de Sovjetmaatschappij idealiseerden. In de nieuwe vleugel van het museum is monumentaal en dramatisch werk te zien van kunstenaars als Alexander Deineka, Alexander Samokhvalov, Isaak Brodskij, Arkadi Plastov en Kazimir Malevtsj. Eén van de topstukken is het werk ‘On peaceful fields’ van Andrei Mylnikov uit 1950 met een imposante afmeting van twee bij vier meter. De schilderijen zijn afkomstig uit het State Russian Museum in Sint Petersburg, dat de grootste en meest belangrijke collectie op dit gebied beheert. DonKOSAK-26


Drents Museum Assen

17 november 2012 t/m 9 juni 2013 Alexander Samokhvalov, Female subway-builder with a drill, olieverf-wax op doek, 1937

De Sovjet Mythe: grootse propagandakunst Het overgrote deel van de selectie schilderijen bestrijkt de periode die grofweg samenvalt met de alleenheerschappij van Josef Stalin (1932-1953). Daarnaast is er ruimte ingebouwd voor kunst uit de periode vóór (jaren ’20 en ’30) en de periode na Stalin (midden jaren ’50 tot jaren ’60). Onder Stalin kregen kunstenaars een grote rol toebedeeld in de revolutionaire omwenteling die moest worden gerealiseerd. Met hen werd een glanzende, ronkende, enerverende moderne mythologie gecreëerd: de Sovjet Mythe. In het Drents Museum worden de belangrijkste thema’s uit de Sovjetkunst belicht: het platteland en de industrie, de leiderscultus en het gezin, de sport en het nieuwe vrouwbeeld. De omvang van de meeste schilderijen is zeer groot, omdat ze voor grote publieke ruimtes, zoals fabrieken, kantoren, kazernes en overheidsgebouwen bestemd waren. De tentoonstelling laat naast de meest typische voorbeelden van het Socialistisch Realisme, ook de diversiteit en de schilderkunstige kwaliteit van deze werken zien. Het uitdrukkelijk doel van deze presentatie is om deze schilderijen niet alleen als een resultaat te zien van po-

Alexandr Laktionov, Letter from the front, Olieverf op doek, 1962

litieke en historische omstandigheden, maar ook als autonome kunstwerken.

...een glanzende, ronkende, enerverende, moderne mythologie gecreëerd: ‘De Sovjet Mythe’ Voor meer informatie of openingstijden: www.drentsmuseum.nl DonKOSAK-27


DonKOSAK-3


Socialistisch realisme in Rusland

7 dagen v.a.

€1298

vertrek 22 april

Van schilderkunst tot architectuur De Sovjet-Unie roept bij de meesten van u ongetwijfeld beelden op van de Koude Oorlog, barre winters en lange rijen wachtende mensen voor lege winkels. Bij Sovjetkunst denkt men al snel aan een ronkende propagandamotor. Zeker, al het bovenstaande kon deel uitmaken van het dagelijks leven in de Sovjet-Unie. Maar er was veel meer dan dat: componisten als Sjostakovitsj componeerden naast obligate marsen ook schitterende muziek, en schilders en architecten konden zo af en toe hun fantasie de vrije loop laten, mits ze op zijn tijd de machthebbers tevreden hielden met socialistisch-realistische werken. In de jaren na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie werd de Sovjetkunst nauwelijks serieus genomen. Dat is onterecht! Ook in de Sovjet-Unie werden er meesterwerken geproduceerd, die het verdienen gezien en gehoord te worden.

Tijdens deze bijzondere reis, die aansluit bij de prachtige tentoonstelling in het Drents Museum in Assen, ziet u natuurlijk de hoogtepunten van de twee grootste Russische steden: de tegenpolen St.Petersburg en Moskou. De beroemde Nevski Prospekt en het Kremlin mogen

...deze reis laat u een geheel andere kant van de prachtige Russische Kunst ontdekken... Hoogtepunten van deze reis

zeker niet ontbreken. Er is echter ook uitgebreide aan-

• Uitgebreide stadsrondrit in St.Petersburg en Moskou

dacht voor die zo onderbelichte kunst van de Sovjet-

• Rondleiding Russisch Museum in St.Petersburg

Unie. In het Russisch Museum in St.Petersburg en de Tretjakov Galerij in Moskou ziet u de absolute hoogtepunten van de schilderkunst uit die tijd. Natuurlijk is er veel aandacht voor de paleizen van het volk: de rijkversierde metrostelsels van beide steden. In de Russische

• Rondleiding Tretjakov Galerij in Moskou • Bezoek Lomonosov-universiteitsgebouw De reis in het kort dag 1: Vlucht Amsterdam – St.Petersburg dag 2: Stadsrondrit en bezoek Russisch Museum dag 3: De Hermitage en tour langs diverse metrostations

hoofdstad zien we bovendien de futuristische Shuchov-

dag 4: Treinreis naar Moskou

toren, het briljante Melnikovhuis en de imposante ‘Ze-

dag 5: Stadsrondrit, bezoek Lomonosov-universiteitsgebouw en het Kremlin

ven Zusters’, de stalinistische wolkenkrabbers die de skyline van Moskou nog steeds domineren. Kortom, deze

dag 6: Rondleiding Tretjakov Galerij dag 7: Terugvlucht Moskou – Amsterdam (Wijzigingen in het programma zijn voorbehouden.)

reis biedt u een uitgelezen kans om een geheel andere kant van de prachtige Russische kunst te ontdekken!

Inclusief: • vluchten • vervoer ter plaatse • luchthavenbelastingen en heffingen • verblijf in 2-persoonskamers • HP • excursies • entreegelden • audiosysteem • deskundige Nederlandssprekende reisleider

Meer informatie en boeken: src-cultuurvakanties.nl/rusland DonKOSAK-29


Oorlogsveteraan met gezin en familieleden, vroege jaren ‘50 (Familiearchief T.Valetov)

Samen en Alleen

Leven in Rusland van 1900 tot nu ‘Samen en Alleen’ is een prachtige tentoonstelling over Rusland als samenleving in de 20e eeuw, gezien vanuit de optiek van het gezin en het dagelijks leven. De tentoonstelling, op de bovenverdieping van het Drents Museum, loopt parallel aan ‘De Sovjet Mythe’, waardoor u een compleet beeld van Rusland krijgt. Samen en Alleen toont uniek materiaal uit de collectie van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis dat normaal gesproken niet tentoongesteld wordt. Mythe versus werkelijkheid In de tentoonstelling draait het om de ‘gewone’ Rus, in tegenstelling tot de ‘De Sovjet Mythe’, waarin leiders, krijgsheren en kunstenaars centraal staan. Het perspectief is dat van het gezin met als thema’s: gezinsstructuur en demografie, werk, wonen, huishouden en zorg. De behandeling van deze thema’s is gestoeld op de terugkerende tegenstelling tussen ‘mythe’ en ‘werkelijkheid’, tussen wat de machthebbers de bevolking voorschreven en hoe mensen feitelijk leefden, tussen het officiële beeld en de onopgesmukte realiteit. Dit is ook een tegenstelling in materiaal: de ‘mythe’ wordt getoond met behulp van propagandaposters en -foto’s, voorschriften, verordeningen en ander tekstmateriaal, alsook verwijzingen naar werken in de grote Socialistisch Realisme tentoonstelling in de nieuwe vleugel. De ‘werkelijkheid’ wordt in beeld gebracht met familiefoto’s, brieven en andere egodocumenten. Door de focus op alledaagse thema’s wil de tentoonstelling inzicht verschaffen in de sociale dynamiek en het intern geheugen van een samenleving die in veel opzichten nog altijd de grote onbekende in het Oosten is. Via de herkenbare thema’s kunnen bezoekers directe vergelijkingen trekken met hun eigen leven en familiegeschiedenis.

DonKOSAK-30


Rusland onder stalin unieke lezing Drents museum Vrijdag 8 februari 2013 In aansluiting bij de prachtige tentoonstellingen in het Drents Museum verzorgt SRC-Cultuurvakanties een informatieve lezing over Rusland in de Statenzaal van het Drents Museum.

Programma 13.00 uur Ontvangst met koffie en thee en een kleine versnapering 13.15 uur Lezing ‘Rusland onder Stalin’ door SRC-reisleider Sven Standhardt 15.00 uur Einde lezing Voor en na de lezing heeft u de mogelijkheid om de tentoonstellingen op eigen gelegenheid te bezoeken.

Kosten: € 15,- per persoon, inclusief lezing en versnapering, exclusief entree Drents Museum. Indien u in het bezit bent van een Museumkaart kunt u het Drents Museum gratis bezoeken of gebruik de kortingsbon onderaan deze pagina. “Crèches en kantines bevrijden vrouwen voor de opbouw van het socialisme!”. Plakkaat door E. Zernova, 1931 (Collectie IISG)

Meer informatie en aanmelden: src-cultuurvakanties.nl/lezing

drents museum kortingsbon Maak nu voordelig kennis met de tentoonstellingen ‘De Sovjet Mythe’ en ‘Samen en Alleen’. Tegen inlevering van deze bon ontvangt u eenmalig €€2,- korting op de toegang tot het Drents Museum (u betaalt dan € 10,- i.p.v. € 12,-). Maximaal 2 personen per bon • De korting geldt alleen voor het normale tarief Deze aanbieding is geldig van 17 november 2012 t/m 9 juni 2013 Deze aanbieding is niet geldig in combinatie met de Museumkaart of andere acties.

Band tussen de generaties. Plakkaat ter herdenking van de Russische revolutie door V.Surjaninov, 1954 (Collectie IISG)

DonKOSAK-31


Хор и солисты DonKOSAK-32

Don KosakenChor Russland

Koor & Solisten

een paar zangers in de schijnwerpers

Abdul Mukmanov Tenor Abdul is aan de Russische Gnessin-Muziekacademie afgestudeerd in ‘Solozang’ (klas van V.L. Tsjaplin) en liep stage bij het Tsjaikovski-Staatsconservatorium (klas van prof. P.I. Skoesnitsjenko). Hij heeft hoofdrollen gezongen bij diverse theaters in Moskou: het Muziektheater van Stanislavski en Nemirovitsj-Dantsjenko, het Muziektheater ‘Amadej’; bij het Nationale Academische Opera- en Ballettheater van Wit-Rusland (Minsk), bij het Opera- en Ballettheater van Charkov (Oekraïne) en het Parijse Théâtre des Champs-Élysées. Hij trad op in concertprogramma’s op de podia van het Concertgebouw (Amsterdam, Nederland), de Grote Zaal van het Conservatorium van Moskou, de TsjajkovskiConcertzaal (Moskou), de Albert Hall (Londen, Engeland), Carnegie Hall (New-York, VS) en andere podia in Europa, Azië, de VS en Canada. Hij werkte als solist van de Opera bij het Moskouse Academische Muziektheater van Stanislavski en Nemirovitsj-Dantsjenko en als solist van de Staatsfilharmonie van Moskou. Momenteel is hij werkzaam als solist bij ‘Mosconcert’ en als solist bij het Patriarchale koor van de Christus-Verlosserkathedraal. Sinds 2007 is hij werkzaam bij het Don KosakenChor Russland.

Alexander Zelenski bariton Alexander Zelenski studeerde aan de Ippolitov-Ivanov Muziekschool. In 1979 studeerde hij af aan het GITIS (Staatsinstituut voor Theaterkunsten) met als specialisatie ‘acteren in muzikaal theater’. Van 1979 tot en met 1989 was hij werkzaam bij het Radio- en televisiekoor ‘Sovetskaja Pesnja’ onder leiding van professor V.A. Soedakov. Van 1990 tot en met 1995 werkte hij als solist van het militaire ensemble ‘Russkaja Cavalcade’. Hij is sinds 1996 als artiest in dienst van het Don KosakenChor Russland. Alexander (Sasja) is tevens persoonlijk chauffeur van dirigent Marcel Verhoeff.


DonKOSAK-27


Anatoly Petrenko Tenor Anatoly Petrenko werkt bij het Don KosakenChor vanaf het prille begin in de zomer van 1991. Petrenko’s zangcarrière begon bij het ´Slava Rossii´. Toen dat ensemble ontbonden werd, stapte hij over naar het Don KosakenChor Russland waar hij tot nu toe werkzaam is.

Andrej Kolesnikov Bas Andrej Kolesnikov studeerde af aan de Gnessin-Muziekschool, afdeling solozang (1985-1989). Daarna ging hij studeren aan de Gnessin-Muziekacademie, op de afdeling solozang, de klas van A.A. Eizen (1989-1994). Naast zijn studie werkte hij gedurende zes jaar bij de theaterschool aan de GnessinMuziekcademie waar hij diverse solo baspartijen zong (‘La Bohème’, ‘Gianni Schicchi’ van Giacomo Puccini, ‘Figaro’s Bruiloft’ van Mozart, ‘Don Pasquale’ van Donizetti, ‘Pikovaja Dama’ van Tsjaikovski, ‘De Meinacht’ van RimskiKorsakov etc.). Ook zong hij als solist in het militair ensemble ‘Russische Cavalcade’. Sinds 1996 is hij de solist van het Don KosakenChor waarvan hij sinds 2004 ook inspecteur is.

Lev Stanislavovitsj Krasovitski Tenor Lev Stanislavovitsj Krasovitski werd in 1971 geboren in Poesjkino, een stadje vlakbij Moskou. In 1977 studeerde Lev af aan de Muziekschool aan het Staatsconservatorium, afdeling zangtechniek. Daarna zong hij vijf jaar bij het ensemble ‘Madrigal’ aan de Filharmonie van Moskou. Later werd hij bij de Natalja Sats-Muziektheater aangenomen waar hij een permanente plek in het repertoire kreeg met de rollen: Gvidon in ‘Het sprookje van Tsaar Saltan’, prins Florizel in ‘Het wintersprookje’ van Shakespeare, Saimon in ‘The Lord of the Flies’ en Nachtegaal in ‘De prinses en de zwijnenhoeder’. Hij heeft deelgenomen aan diverse enterprises zoals ‘Boris Godoenov’ onder regie van Declan Donnellan en de hoofdrol in de opera ‘O Natsu’ van de Japanse componist Issej Tsukamoto die in het Conservatorium van Moskou werd opgevoerd. Lev is sinds 1997 verbonden aan het Don KosakenChor Russland.

Marcel Chairov Bas & Klavier Marcel Chairov werd geboren op 22 juli 1967. Hij studeerde af aan de Gnessin-Muziekschool op de afdeling ‘Piano’ en heeft in het leger gediend. Daarna studeerde hij aan de Hogeschool voor Theaterkunsten en werkte als hij solist bij de Filharmonie van Moskou. Hij werkt al geruime tijd bij het Don KosakenChor Russland.

Michail Tshesnokov Tenor Michail is hoofdsolist van het Academische Natalia Sats-Muziektheater. Hij studeerde af aan het Staatsinstituut voor Cultuur en Kunst van Moskou, studierichting ‘Koordirigent’. Daarna studeerde hij af aan het Glinka-Staatsconservatorium van Gorjki aan de faculteit ´Zangtechniek´. Hij won prijzen bij diverse internationale muziekfestivals. Ook won hij het Concours van het Gemeentelijke Bestuur van Moskou. Het repertoire van deze zanger bestaat uit hoofdrollen voor tenor in Russische en buitenlandse klassieke en moderne opera’s en kamermuziekstukken. Van 1999 tot 2005 trad hij als gastsolist op

DonKOSAK-34


bij het Kamerkoor onder leiding van Vladimir Minin in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In 2000 trad hij op in Zuid-Amerika als solist van het Tsjajkovski-Symfonieorkest onder leiding van Vladimir Fedosejev. Vanaf 2003 werkte hij bij de Russische Symfonie-Capelle onder leiding van Valery Poljanski. Hij nam deel aan concertopvoeringen van diverse opera’s. Bovendien trad hij als gastsolist op in de VS, Canada, Israël, Frankrijk, Nederland, België, Tsjechië, Slovenië en de Baltische staten. Sinds 1994 werkt hij bij het Don KosakenChor Russland en in 2004 kreeg hij hier een vaste aanstelling.

Valery Obouchov Bas Valery Obouchov werd 9 juli 1949 geboren in Moskou. Zijn grootvader werd in 1937 onder het bewind van Stalin geëxecuteerd. Zijn vader zat van 1937 tot 1948 in de Stalin-kampen op grond van art. 58 (politieke gevangene). Zijn moeder was als militaire arts en officier betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Ze raakte gewond en werd tot een oorlogsinvalide van de eerste graad verklaard. Daarom werd Obouchov in een weeshuis grootgebracht. Daar kreeg hij muziekles op de waldhoorn. Later studeerde hij af aan de Muziekschool van het Conservatorium (specialisatie waldhoorn) en daarna aan het Conservatorium (waldhoorn). Als jonge musicus werkte hij bij het orkest van het Operatheater van het Conservatorium van Moskou. Tegelijkertijd begon hij een studie aan de afdeling ‘zangtechniek’ bij de Moskouse Theateracademie (voorheen GITIS). Na afloop van die studie werkte hij als solist bij de Filharmonie van Moskou. Van 1982 tot op heden is hij als solozanger verbonden aan het Natalia Sats-Muziektheater. Hij heeft de eretitel ‘Verdienstelijke artiest van Rusland’. Sinds 1996 is hij werkzaam bij het Don KosakenChor Russland en werkt daar samen met Marcel Verhoeff.

Wasilij Tschitschin Tenor Wasilij Tschitschin is afgestudeerd aan Het Ippolitov-Ivanov-Staatsinstituut voor Muziekpedagogie (Moskou) met als specialisatie ‘Klassieke zang’. Sinds 1994 werkt hij bij het Don KosakenChor Russland, ook als solist.

Yuli Glubokov Tenor Yuli Glubokov studeerde af aan de Moskouse Theateracademie (voorheen GITIS) aan de faculteit voor muziektheater, in de klas van Nikolaj Pokrovski (1963-1968). Na zijn studie kreeg hij een aanstelling als solist bij het Muziektheater te Petrozavodsk. Daar heeft hij tot 1969 gewerkt. In die tijd heeft hij diverse rollen gespeeld en gezongen zoals Rodzjalli in ‘Bajadère’, Camille de Rosillon in ‘Die lustige Witwe’, de hoofdrol in ‘Eine nacht in Venedig’ en de rol van Lenski in ‘Evgeni Onegin’. In 1969 werd hij bij het gezelschap van het Natalia Sats-Muziektheater aangenomen. Hier heeft hij veel rollen gespeeld in muziekstukken voor kinderen en jongeren die vooral door sovjetcomponisten werden geschreven. Hij zong de partijen van Pinkerton in ‘Madama Butterfly’, Tomino in ‘Die Zauberflöte’, de jonge zigeuner in ‘Oleko’ en Trike in ‘Evgeni Onegin’. Een van zijn laatste rollen in dit theater was Malvolio in ‘De twaalfde nacht’ van componist Kolmanovski.

DonKOSAK-35


Special Guest

Evgeny Polikanin bariton Evgeny Polikanin is afgestudeerd van Het Lunacharsky Staats Theater Instituut (GITIS) in 1974 (docent - P. Korobkov). In 1974-75 was hij solist van de Kuibyshev Opera, sinds 1975 is hij solist van “Mosconcert”. De diploma winnaar van de All-Russia Competitie en de prijswinnaar van de All-Union Competitie the performers voor de Soviet liederen (1977). Veelvuldig participant van de ‘Festivals and Reviews’, gehouden door de Componisten Unie van Rusland. Sinds 1991 is hij een solist van Het Stanislavsky en Nemirovich-Danchenko Moscow Academisch Muziek Theater. In 1994-1996 nam hij deel aan de producties van De Weense Kamer Opera en Het Wenen Festival “Mozart in Shoenbrunn”. In 2000 en 2002 nam hij deel aan de producties van De Nationale Opera in Parijs (“Opera Bastille”). Rollen gespeeld in de producties van Het Stanislavsky en NemirovichDanchenko Theater: Athanael (“Thais” van J. Massenet), Jago (“Othello” van G. Verdi), Don Carlos (“Ernani” van G. Verdi), Escamillo (“Carmen” van G. Bizet), Marcello (“La Behema” van G. Puccini), Sharpless (“Madama Butterfly” van Puccini), Figaro (“Il Barbiere de Siviglia” van G. Rossini), Solvio (“I Pagliacci” van R. Leoncavallo), Falke (“Fledermaus” van I. Strauss), Onegin (“Evgeny Onegin” van P.I. Tchaikovsky), Robert (“Iolanta” van P.I. Tchaikovsky). Hij heeft rollen gespeeld in Rusland en Europa zijn verder onder andere: Rigoletto (“Rigoletto” van G. Verdi), Renato (“Un Ballo in Maschera” van G. Verdi), Don Giovanni (“Don Giovanni” van W.A. Mozart), Albert (“Werther” van J. Massenet), General Raevsky (“War and Peace” van S. Prokofiev), Shaklovity (“Khovanshchina” van M. Musorgsky). Nam deel aan de opera uitvoeringen (zong Lanciotto Malatesta in “Francesca da Rimini” van S. Rachmaninov in Moskou, De Hertog in “The Mean Knight” van S. Rachmaninov in Parijs en New York, etc.). Concerten met het Russisch Nationaal Symphonie Orkest (artistiek directeur Mikhail Pletnev), De Staats Symphonie Kapel van Rusland (artistiek directeur Valery Polyansky), Het Orkest van De Staats Philharmonisch Sociëteit (artistiek directeur Vladimir Ponkin). Solo uitvoeringen met het N. Ossipov Russisch Folk Orkest. Evgeny beheerst een breed kamermuziek repertoire, lied repertoire waaronder “Kindertotenlieder” van G. Mahler. Hij nam deel aan de internationale tournees van Het Stanislavsky en Nemirovich-Danchenko Theater (Duitsland, 1993; Zuid-Korea, 1997). Tourde Oostenrijk, Groot Brittannië, Duitsland, Frankrijk, België, Spanje, Holland, Hongarije, Finland, Polen, Tsjechische Republiek, Slowakije, Canada, Australië, de VS (solo uitvoering in De Carnegie Hall, New York, 1999). Solo CD “World Opera Classics and Russian Romances”, opgenomen in Moskou. In mei 2009 was hij te beluisteren in Rotterdam tijdens de Rotterdamse Operadagen waar hij de hoofdrol vertolkte in de opera Madame Butterfly samen met het Stanislavsky en Nemirovich-Danchenko Moscow Academisch Muziek Theater.

DonKOSAK-36


Comité

van aanbeveling

Age Bakker Hoogleraar Financial Markets and Institutions aan de Vrije Universiteit en voorzitter van het College Financieel Toezicht Curacao, Sint Maarten en de BES-eilanden.

Prof. dr Fred van Eenennaam Expert op het gebied van corporate governance en strategie. Hij is ook bekend om zijn expertise in de medische industrie.

Rob Luijendijk CEO Amels Luxury Yacht Building (onderdeel van Damen Shipyards Group).

Ron Keller H.M. Ambassadeur te Moskou. Bernard Zonneveld Managing Director, Global Head voor ING Structured Metals & Energy Finance (SMEF).

Julia Harrison (EU-Brussels).

Р.А.Колодкин Посол России в Нидерландах

Derk Sauer Media Ondernemer in Rusland en Nederland.

Martin van der Valk Directeur Van der Valk Vakanties en Van der Valk Avifauna.

Guus D. Poelen Partner en oprichter van Infintax, Amsterdam.

DonKOSAK-37


Филармония

Солист Государственного ансамбля

DonKOSAK-38

State Soloist Ensemble

“Philarmonia” Het State Soloists Ensemble “Philarmonia” is verbonden aan het Staats Symfonieorkest “Boyan” te Moskou. Alle leden van dit ensemble werken al meer dan 20 jaar samen met dirigent Marcel Verhoeff in het voormalige Moscow Festival Ensemble. Dit uitmuntende, professionele, gezelschap bestaat uit laureaten die met veel plezier en liefde voor hun vak samenspelen. Dit samenspel is zo uniek dat zij zich sinds kort Staatsensemble mogen noemen. Velen van hen doceren aan de meest vooraanstaande instituten te Moskou, geven soloconcerten en worden zeer regelmatig gevraagd als solist bij de grote symfonie orkesten in Rusland. De leider van het ensemble, Valery Elchik arrangeert en componeert ook veel. Samen met Marcel Verhoeff arrangeert hij speciaal voor het koor geschreven arrangementen. Het ensemble heeft in september 2009 opgetreden voor Patriarch “Kyrill”, de Russische president Medvedev en Putin. Het State Soloists Ensemble “Philarmonia” heeft een intense samenwerking met het Don KosakenChor Russland en zijn dirigent Marcel N. Verhoeff.


Leden van het Ensemble Sergey Chuchupalov Basbalalaika - Valery Elchik Balalaika Sergey Lukin Domra - Alexander Marchaikovsky Balalaika Evgeny Rybalka Altbalakaika - Yury Sidorov Bayan

DonKOSAK-3


De Dorma was vooral Populair bij Toneelspelers en

Muzikanten. Russische

instrumenten

De geschiedenis van de typisch Russische instrumenten gaat ver terug. De beroemde balladenzanger Boyan zong zijn liederen onder begeleiding van een Psalter. De Psalter is het oudste Russische instrument. Het heeft iets van een harp en een citer en zijn vorm herinnert aan de vleugel van een vogel. Een later ontwikkeld type – de Gusli – heeft wat vorm betreft meer gelijkenis met een kleine tafel. De Gusli wordt nu nog veel gebruikt.

DonKOSAK-3


Russische

INSTRUMENten

Domra De Domra heeft een buikvorming lichaam en een lange hals. Het genoot een bijzondere populariteit bij de toneelspelers en muzikanten. De kerk echter had grote bezwaren tegen dit instrument en vele gelovigen warden hun instrument ontnomen waarna ze verbrand werden. De legende wil dat een zekere instrumentenbouwer een instrument ontwikkelde waarvan het lichaam niet rond was maar driehoekig. Zo zou de Balalaika ontstaan zijn, om de kerk te misleiden.

De Bayan is eveneens een bijzonder belangrijk instrument in de Russische muziek. Een knopaccordeon. Zijn naam ontleent hij aan de eerder genoemde balladen zanger Boyan. De huidige versie maakt grote indruk door zijn toonomvang en geraffineerde klankschakeringen. Oorspronkelijk was het instrument veel kleiner en bezat veel minder knoppen en werd Harmonie genoemd. Ook nu nog bestaat het oude type maar de Bayan voert de boventoon.

Bayan Balalaika Wanneer en hoe de Balalaika werkelijk ontstaan is, is niet bekend. Pas door de activiteiten van Vasily Andreev, een bijzonder beroemd musicus, verschenen Russische folklore-instrumenten in de professionele orkesten. Hij ontwikkelde samen met de instrumentenbouwer Kalinov de Balalaika en gaf de Domra zijn huidige vorm. Andreev ontwikkelde een hele familie van orkestinstrumenten en richtte het eerste grote folkloreorkest op. Dit orkest werd wereldberoemd.

DonKOSAK-41


Голландии и России

Op Russische uitnodiging besloot Nederland mee te doen met de organisatie van een Ruslandjaar in Nederland en een Nederlandjaar in Rusland in 2013. We willen hiermee de langjarige samenwerking tussen beide landen verder verdiepen met als inzet een innovatief partnerschap, dat ook de uitdagingen van de toekomst aan kan en waarbij ruim aandacht wordt

Ruslandjaar in Nederland 2013

gegeven aan de nieuwe generatie van Russen en Russinnen. Met dit moderne

DonKOSAK-24 DonKOSAK-42

Rusland willen we in de toekomst ook graag verbonden zijn.

Het programma voor 2013 krijgt een brede opzet. Naast veel aandacht voor handelsen investeringsrelaties biedt het bilaterale jaar 2013 ook ruimte voor gezamenlijke projecten en initiatieven op cultureel en politiek-maatschappelijk gebied.: In dat kader komen ook juridische samenwerking, onderwijs en wetenschap, sport en relaties tussen steden en provincies ruimschoots aan bod. Voor het culturele programma is door artistiek leider Sjeng Scheijen een ambitieus programma uitgewerkt, met aandacht voor de hoogtepunten uit het Nederlandse en Russische culturele aanbod, maar zeker ook gericht op nieuwe vormen van samenwerking.

Het programma van het Don KosakenChor Russland voor 2013 past prachtig in het kader van de culturele samenwerking: oer-Russische elementen maar met een Nederlandse dirigent en gebruikmakend van de mogelijkheden voor een “cross-over” tussen elementen uit beide culturen. Dat heeft iets in zich van samenwerking op zijn best, van een zich verdiepen in de cultuur van de ander en daar dan samen iets moois en nieuws van maken.

We feliciteren het Don KosakenChor Russland met deze actieve bijdrage aan het welslagen van het bilaterale jaar, met een mooi programma in zowel Nederland als Rusland en wensen alle bezoekers veel plezier bij een van uw vele optredens. Voor een overzicht van alle activiteiten en evenementen in het Nederland-Rusland 2013-programma kunt u terecht op onze website: www.nlrf2013.nl. De kozakken nemen we hierin alvast op!

Tony van der Togt Speciaal Vertegenwoordiger voor het bilaterale Nederland-Ruslandjaar 2013 Ministerie van Buitenlandse Zaken


&

Dirigent Marcel Nicolajevich Verhoeff

Don KosakenChor Russland State Soloists Ensemble “Philharmonia”

Russische Romantiek

vol weemoed, vreugde en plezier

CHR 77350

Russisch-

orthodoxe vespers

voor de kerstnacht CHR 77336

Volg ons ook op: harmonia mundi nederland Voor meer informatie: info.netherlands@harmoniamundi.com U ontvangt 20% korting op ”Christmas in Russia” én ”A Russian Romance” o.v.v. de kortingscode Don2012 in onze webwinkel: beneluxstore.harmoniamundi.com


2013ruslandjaar

Reis mee en ontdek de ziel van Rusland! Volgend jaar vieren Nederland en Rusland dat er 400 jaar betrekkingen zijn tussen beide landen. Tal van Nederlandse musea, culturele instellingen en (lokale) overheden zullen hier met tentoonstellingen, evenementen en festiviteiten aandacht aan besteden. Ook SRC-Cultuurvakanties, als Rusland-specialist bij uitstek, heeft activiteiten, waaronder diverse lezingen, op de planning staan. Daarnaast nodigen we u natuurlijk van harte uit om dit prachtige land zelf te bezoeken. Naast het vaste reisaanbod kunt u in 2013 Rusland ook ontdekken tijdens verschillende prachtige thematische reizen.

DonKOSAK-44


De laatste Romanovs

Einde van een roemruchte dynastie

10 dagen v.a.

€2159

vertrek 9 augustus

Hoogtepunten van deze reis • Kroningskathedraal en Kremlin Moskou • Nieuwe Tretjakov Galerij Moskou • Kathedraal op het vergoten bloed in Jekaterineburg • Hermitage St.Petersburg • Paleis van Tsarskoje Selo De geschiedenis van de laatste Romanovs is een tragedie die zelfs de meest dramatische roman of

• Treinreis Moskou – Jekaterineburg

speelfilmscenario in de schaduw stelt. Het huwelijk tussen de Russische tsaar Nicolaas en zijn Duitse bruid Alexandra kende een ongelukkig gesternte: Nicolaas was een aarzelend vorst, niet berekenend op zijn politieke taak, en het persoonlijke leven van het laatste tsarenpaar was verre van rooskleurig. Toen Nicolaas zijn land ook nog de Eerste Wereldoorlog in sleurde was zijn lot bezegeld. In 1917 werden de Romanovs door Lenin en zijn kameraden van de macht beroofd. Uiteindelijk werd de hele familie in Jekaterineburg vermoord.

Op deze fascinerende reis volgt u de voetsporen van het laatste tsarenpaar. U bezichtigt de kroningskathedraal in het Moskouse Kremlin en de kathedraal die in Yekaterineburg is gebouwd op de plaats waar de familie werd vermoord. Natuurlijk bezoekt u ook het Winterpaleis, nu de wereldberoemde Hermitage, en ziet u in de Petrus- en Pauluskathedraal de laatste rustplaats van de Romanovfamilie. Helemaal bijzonder is dat u per trein van Moskou naar Jekaterineburg reist over een deel van de Transsiberische spoorweg. Een lezing van de reisleider maakt dat het leven van de laatste Romanovs voor u geen geheimen meer kent. Reist u mee om een van de meest bijzondere episodes van de Europese geschiedenis van dichtbij mee te maken?

Meer informatie en aanmelden: src-cultuurvakanties.nl/rusland DonKOSAK-45


5 dagen Stil Modern

Ontdek de art nouveau in St.Petersburg

€998

v.a. vertrek 6 juni

In Europa ontstond vanaf 1890 in de architectuur en toegepaste kunst een nieuwe stijl, die internationaal bekend is geworden onder de Franse benaming art nouveau, maar die in elk land zijn eigen benaming heeft gekregen: jugendstil in Duitsland, Wiener Secession in Oostenrijk, modernismo in Spanje en stile liberty in Italië. Al die verschillende termen maken duidelijk dat de art nouveau een reactie was op de bestaande neo-stijlen van de 19e eeuw. Met de komst van de art nouveau in Europa ontwikkelden ook in Rusland kunstenaars en architecten een eigen, nieuwe kunstvorm: de stil modern. Deze subtiele modaine stijl werd in St.Petersburg vol enthousiasme door de gegoede burgerij en het tsarenhof ontvangen. Zo kreeg architect Roman Meltzer veel opdrachten voor de bouw van keizerlijke villa’s en huizen voor de St.Petersburgers. De

Hoogtepunten van deze reis • Stadsrondrit St.Petersburg langs stil modern architectuur

stil modern veranderde het aanzien van de stad aanzienlijk. • Bezoek aan Repino Tijdens deze bijzondere themareis ontdekt u de Russische art nouveau. Tijdens een lezing, verschillende stadsrondritten en een bezoek aan het vroegere kuuroord Repino ziet u hoe de stil modern in

• Art nouveau collectie Hermitage

St.Petersburg werd toegepast. Een bezoek aan de art nouveau collectie van de Hermitage vormt een hoogtepunt van deze reis.

DonKOSAK-46

• Art nouveau collectie Russisch Museum


Het Andere Rusland

Twee landen met ongekende en onbekende schoonheid!

9 dagen v.a.

€1598

vertrek 20 mei

Hoogtepunten van deze reis • Sovjet architectuur in Minsk • Bezoek Marc Chagallmuseum in Vitebsk • Sophiakathedraal van Polotsk • Het kremlin van Pskov • Novgorod Reisleider Bart van Mierlo: ‘Rusland is een land dat zich in je ziel nestelt, en dat naar meer smaakt. Vaak beginnen reizigers hun

• Russisch Museum in St.Petersburg

verkenning met de prachtige hoofdsteden Moskou en St.Petersburg. Maar hoofdsteden zeggen niet alles. Ook in de Russische “provincie” zijn er volop sporen van de culturele rijkdom te vinden. Tijdens deze reis zullen we ook Wit-Rusland aandoen: een unieke kans om deze ‘laatste onbekende’ van Europa te ontdekken. Verschillende perioden uit de rijke geschiedenis passeren de revue. Zo is in de Wit-Russische hoofdstad Minsk de mooiste Sovjet-architectuur behouden gebleven en de eerbiedwaardige oude stad Pskov, lange tijd een geduchte concurrent van Moskou, heeft uit deze roemrijke periode zijn “Krom”

Deze reizen zijn inclusief

• Vluchten

(Pskov’s voor “Kremlin”) bewaard. Ook de rijke culturele erfenis van Rusland komt aan bod. Wist u dat

• Vervoer ter plaatsen

Marc Chagall uit Vitebsk kwam? In die aangename stad zullen we zijn museum bezoeken. Eenmaal

• Luchthavenbelastingen

in Rusland zullen we in Staraja Russa, ooit een bekend kuuroord, de woning van Fjodor Dostojevski

en heffingen

zien, die hier graag kwam om bij te komen van de hectiek van St.Petersburg. We sluiten de reis af in

• Verblijf in 2-persoonskamers

de schitterende stad van tsaar Peter de Grote, waar we in het Russisch Museum het mooiste bewonderen dat Russische schilders hebben voortgebracht. Tijdens deze reis gaan we op zoek naar het ‘andere’ Rusland. Een zelden bezocht deel van dit machtige land, waar u misschien wel nog dichter bij de Russische ziel komt!’

• Halfpension • Uitgebreid excursieprgramma • Audiosysteem • Deskundige Nederlandssprekende reisleider

Meer informatie en aanmelden: src-cultuurvakanties.nl/rusland DonKOSAK-47


kozakkendag in utrecht

Door Bart van Mierlo

Ik werkte in ‘De Poort’ in Utrecht, bij het Ledigh Erf. In de hoek van dat pleintje had ik altijd een klein, grijs monument zien staan, maar nooit de moeite genomen het van dichtbij te bekijken. Op een dag besloot ik dat toch te doen. Terwijl ik het monumentje bekeek, riep een van de mannen die dagelijks het bankje vlakbij warm hield: ’Daaaa’s vaaaan Kozaaaakûdaaaag Jochie.’ Kozakken? In Utrecht? Een fascinatie was geboren.

DonKOSAK-48


Het was op 28 november 1813. Voor de Utrechtse Wittevrouwenpoort verschenen drie vreemde figuren. Ongeschoren mannen, met lange jassen en puntige lansen, op kleine ruwharige paarden. De mannen probeerden duidelijk iets te weten te komen van de verbouwereerde Utrechters, maar de taalbarrière was toen nog groter dan nu. Uiteindelijk verscheen prins Naryshkin met zijn Russische troepen voor de stad. Inderhaast werden sleutels opgetrommeld. Die moest je toch aanbieden, dat was wel zo netjes. Prins Naryshkin nam ze beleefd in ontvangst... en stak ze in zijn zak. Dit tot verdriet van de Utrechters, die er stiekem op gerekend hadden de sleutels meteen terug te krijgen. Tot opluchting van de aangewezen kwartierhouders weigerden de Kozakken de hun aangeboden kwartieren. Ze bivakkeerden liever op de Neude, waar ze een ware bezienswaardigheid werden voor de dapperste Utrechtse kinderen. En wat bleek? De Kozakken waren niet de stereotype woestelingen waar de Fransen ze altijd voor uitmaakten, en ze leken de aandacht van de lokale bevolking zelfs op prijs te stellen! Ze waren dan ook een ruime tweeduizend kilometer van huis...

”Tot 1914 zouden de

De Kozakken Weinig woorden hebben zo’n mythische klank. Maar wat weten we eigenlijk van hen? Ons beeld is voornamelijk gevormd (of beter: misvormd) door de verhalen van de soldaten van Napoleon, en die waren nu niet bepaald neutraal. Vermetele, onverschrokken wrede en onverbiddelijke vijanden, die leefden voor de strijd en de plundering. Zo zijn ze de geschiedenis ingegaan. Toen ik mezelf in het onderwerp ging verdiepen bleek dit slechts een klein deel van de waarheid. Kozakken waren naast strijders ook boeren, ze waren ook kunstenaars. Ze waren de trouwste soldaten van de tsaar... en zijn meest gevreesde tegenstanders. De fascinatie wordt alleen maar groter naarmate je er meer van te weten komt.

En natuurlijk is er de Kozakkenmuziek. De muzikale neerslag van honderden jaren krijgshaftig leven en intens geloven. Het is muziek die rechtstreeks vanuit de ziel naar de ziel vliegt. Iets in die muziek sleept je mee. Aan het einde van zo’n meeslepend Kozakkenlied ben ik bereid voor Moedertje Rusland te strijden en te sterven! Tja, wat een klein monument al niet kan veroorzaken.

Bart van Mierlo raakte op de middelbare school hevig ge-

Utrechters iedere 28e november hun bevrijding van Napoleons soldaten door de Kozakken vieren”.

ïnteresseerd in het ‘oosten’: hij verslond de boeken van Tolstoj, Toergenjev en Dostojevsky en draaide Moessorgsky en Tsjaikovski op zijn walkman, terwijl klasgenoten naar het nieuwste album van Prince luisterden. ‘De enige Madonna die ik kon velen’, aldus Bart, ‘was de Madonna van Kazan.’ Bart studeerde in Utrecht geschiedenis en ronde zijn studie uiteindelijk af in de richting Oost-Europese geschiedenis en Ruslandkunde. Sinds 2006 werkt Bart als reisleider bij SRC-Cultuurvakanties.

DonKOSAK-49


DonKOSAK-54


A Russian

Romance Een traditie van klassieke Russische romantiek

Russische romantische liedjes bieden een onuitputtelijke bron van poĂŤtische figuren en prachtige melodieĂŤn. Alle grote Russische componisten hebben zich met dit genre beziggehouden. De traditie van de klassieke romantiek kan zelfs worden waargenomen in de werken van de Sovjetkunstenaars.

De Don Kozakken vormen een harmonieuze combinatie van vocale en instrumentale werken. Zij belonen de luisteraar met een fascinerende reeks van typische werken van Russische componisten, zoals alleen zij dat kunnen.

DonKOSAK-51


1 - Слова А. Н. Плещеева Музыка П. И. Чайковского Покаянная молитва о Руси (P. I. Tchaikovsky) Сердцем покаянным, С пламенной молитвою Припадем к Создателю. Боже, храни родную Русь.

1 - Biechtgebed voor Rusland (P.I. Tchaikovsky) Met een boetvaardig hart, met een vurig gebed, vallen wij neer voor onze schepper. God, bescherm ons geliefde Rusland.

Божье Промышленье Скорби посылает ей За грехи сыновние Боже, спаси родную Русь. Боже, храни её, Боже, спаси её. Много в удел ей дано испытаний, Много дано ей ещё пережить. Дай обновления, дай упования, Доблесть и силу уё возродить. Боже, храни родную Русь

2 - Великое славословие (Velikoja Slavoslovije) музыка А.Николаев-Струмский

2 - Delen uit de Grote Doxologie Muziek A. Nikolaev-Strumskij

Слава в вышних Богу и на земли мир Человецех благословение хвалим Тя, Благословим Тя, кланяемтися, Славословим Тя, благодарим Тя, Великая Ради славы Твоеся. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче, Вседержителю. Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый душе. Господи, Боже, Агнче Божий, И сыне Отечь, вземляй грех мира, помилуй нас: Вземляй грехи мира, прими молитву нашу, Седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко ты един Свят Ты еси един Господь, Иисус Христос в славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя И восхвалю имя Твое Во веки и в век века Сподоби, Господи, в день сей из греха сохранитися нам. Благослови еси Господи, Боже отец наших, И хвалю и прославлено имя Твое во веки, аминь. Буди Господи, милость Твоя на нас, Яко же уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, Научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был еси был нам род в род. Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою. Яко согреших Тебе Господи, к Тебе прибегох. Научи мя творити волю Твою. Яко Ты – Бог мой, яко

Glorie aan U, die ons het licht hebt gegeven Glorie aan God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil. Wij bezingen U, we zegenen U, Wij aanbidden U, Wij verheerlijken U, Wij brengen U dank voor Uw grote heerlijkheid. Heer en God, hemelse Koning en almachtige Vader. Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon, en Heilige Geest. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, die de zonden van de wereld wegneemt ontferm U over ons. Gij, die de zonden van de wereld wegneemt, aanvaard ons gebed. Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt heilig, Gij alleen de Heer, Jezus Christus in de glorie van God de Vader. Amen. Iedere dag zal ik U zegenen en Uw naam zal ik verheffen in de eeuwen en in de eeuwen der eeuwen. Heer, wil ons deze dag zonder zonden bewaren. Gij zijt gezegend Heer, God van onze vaderen en Uw naam is lofwaardig en overdekt met glorie in eeuwigheid. Amen. Uw erbarmen ruste op ons, zoals wij op U hopen. Gij zijt gezegend, onderricht mij Uw geboden. (3x) Heer, Gij waart ons een toevlucht van geslacht tot geslacht. Ik, ik heb gesproken: heb medelijden met mij, genees mij, want ik heb gezondigd.

DonKOSAK-52


у Тебя источник живота Во свете Твоем узрим свет. Пробави милость Твою, ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, Святый, бессмертный, помилуй нас.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht, leer me Uw wil te doen, want Gij zijt mijn God. Want bij U is de bron van het leven en in Uw licht zien wij het licht. Strek Uw erbarmen uit over allen die U kennen. Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke, ontferm U over ons. (3x)

3 - Утверди Боже (Utverdi, Bozhe) музыка священника Алексея Косолапова

3 - Versterk God Muziek A. Kosolapov

Утверди Боже, и святую православную веру, православных христиан во век века.

Versterk God, in oprechtheid van geloof de Orthodoxe christenen tot in de eeuwen der eeuwen.

4 - Αнсамбль Фантазия на темы русских композиторов Компоновка и аранжировка В.Ельчика

4 - Ensemble Fantasie op thema’s van Russische componisten Compilatie en arr. V. Elchik Deze muzikale compilatie, geïnstrumenteerd voor het ensemble ‘Philarmonia’ uit stukken van de allergrootste Russische componisten: Pjotr Tsjaikovski, Dmitri Sjostakovitsj, Sergej Prokofjev, Nikolaj Rimski-Korsakov en Michail Glinka biedt een uitgelezen kans om diverse muzikale stijlen en karakters (melodie, virtuositeit en ritmische variaties) te laten zien.

5 - Русское поле (Ruskaja polje) Тексты И.Гофф Музыка Я.Френкель Аранжировка М. Ферхуфф и В.Ельчик

5 - Russische Steppe Tekst van Ina Goff Muziek van J. Frenkel Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Поле… Русское поле! Светит луна или падает снег. Счастьем и болью связан с тобою, Нет, не забыть тебя сердцу вовек! Русское поле, русское поле! Сколько дорог прошагать мне пришлось! Ты - моя юность, ты – моя воля, То, что сбылось, то, что в жизни сбылось. Не сравнятся с тобой, ни леса, ни моря. Ты со мной моё поле, студит ветер в висок. Здесь отчизна моя и скажу не тая, Здравствуй русское поле! Я твой тонкий колосок. Поле… Русское поле! Пусть я давно человек городской. Запах полыни, вешние ливни, Вдруг обожгут меня прежней тоской! Поле… Русское поле! Я, как и ты ожиданьем живу. Верю молчанью, как обещанью, Пасмурным днем вижу я синеву. Поле… Русское поле!

Veld… Russisch veld! de maan schijnt of de sneeuw valt – geluk en pijn zijn met jou verbonden, nee, vergeet jouw eeuwige hart niet… Russisch veld… Russisch veld! hoeveel wegen moest ik belopen. Jij bent mijn jeugd, jij bent mijn wilskracht, alles, wat is geschied, alles, wat in het leven is geschied. Niets kan jou evenaren noch het bos, noch de zee, jij en ik samen, mijn veld, de wind bekoelt mijn slaap… hier is mijn vaderland, en ik zeg verdwijn niet – hallo, Russisch veld, ik ben jouw kiese korenaar. Veld… Russisch veld! ook al ben ik reeds een stadsmens – de geur van alsem, de lenteregens herinneren me plots aan mijn vroegere melancholie! Veld… Russisch veld! net als jij, leef ik in hoop, ik geloof in stilte, en beloof je, dat ik deze sombere dag blauw zal aanzien. Veld… Russisch veld!

DonKOSAK-53


6 - Черный ворон (Cërnyj Voron) Народная песня Аранжировка В.Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

6 - Zwarte raaf Traditioneel kozakkenlied Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Черный ворон, черный ворон, Что ты вьешься надо мной? Ты добычи не дождешься, Черный ворон, я не твой! Что ты когти распускаешь Над моею головой? Иль добычу себе чаешь? Черный ворон, я не твой!

Zwarte raaf, o zwarte raaf, Wat cirkel jij toch boven mij? Tevergeefs zoek jij je prooi hier, Zwarte raaf, mij krijg je niet! Wat strek je toch je zwarte klauwen Boven mijn bebloede hoofd? Hoop je op een weerloos prooidier? Zwarte raaf, mij krijg je niet!

Полети в мою сторонку, Скажи маменьке моей, Ты скажи моей любезной, Что за родину я пал.

Vlieg maar naar mijn oude stekkie, Zeg mijn lieve moeder daar, Vertel aan allen die mij kenden, Dat ik viel voor het vaderland. Neem deze hoofddoek vol met bloed mee Voor mijn liefste teerbemind. Zeg haar dat ze vrij is, Zeg dat ik een ander vond.

Отнеси платок кровавый Милой любушке моей. Ты скажи - она свободна, Я женился на другой. Взял невесту тиху-скромну В чистом поле под кустом, Обвенчальна была сваха - Сабля вострая моя. Калена стрела венчала Среди битвы роковой. Вижу, смерть моя приходит, Черный ворон, весь я твой!

Mijn nieuwe bruid is stil, verlegen. Ik vond haar in het veld onder een struik. En mijn scherp gepunte degen Koppelde mij aan haar. Een harde pijl voltrok mijn huwelijk Op het noodlottig veld van eer. Ik zie mijn dood, steeds dichterbij, Zwarte raaf, nu krijg je mij!

7 - Любо, братцы, любо! (Ljuba, Bratci, Ljuba) Народная казачья песня Аранжировка В.Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

7 - Het is een vreugde, broers, een vreugde! Traditioneel kozakkenlied Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходиться тужить! Перекличка Сотник/ старшой

Het is een vreugde, broers, een vreugde!, Het leven, broers, is een vreugde! Met onze hoofdman is het geen beproeving! Appèl Hoofdman:

Таран - я Гаркуша - я Золотарев - я Белоус - я Корж - я Семенов - я Москаленко - я

Taran - Ja Garkusha - Ja Zolotarev - Ja Belous - Ja Korzh - Ja Semenov - Ja Moskalenko - Ja

Как на грозный Терек выгнали казаки, Выгнали казаки сорок тысяч лошадей И покрылся берег, и покрылся берег Сотнями порубанных, пострелянных людей. Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходиться тужить! Перекличка Сотник/ старшой

De Kozakken reden uit naar de gevaarlijke rivier De Terek, ze reden met veertigduizend paarden En de oever van de rivier was bedekt, de oever was bedekt met de honderden lichamen van verminkte en neergeschoten mensen. Het is een vreugde, broers, een vreugde!, Het leven, broers, is een vreugde! Met onze hoofdman is het geen beproeving!

DonKOSAK-54


Таран - я Гаркуша - я Золотарев - я Белоус - я Корж - я Семенов - я

Appèl Hoofdman: Taran - Ja Garkusha - Ja Zolotarev - Ja Belous - Ja Korzh - Ja Semenov - Ja

Москаленко! Москаленко! Москаленко… А первая пуля, а первая пуля, А первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, а вторая пуля, А вторая пуля в сердце ранила меня. Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходиться тужить! Кудри мои русые, очи мои ясные, Травами, бурьянами, полынью зарастут. Долю ж мою горькую, песню мою звонкую Казаки товарищи по сотням допоют. Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить! С нашим атаманом не приходиться тужить! Любо!

Moskalenko ! Moskalenko! Moskalenko… En de eerste kogel, ja, de eerste kogel, En de eerste kogel trof het been van mijn paard En de tweede kogel, ja, de tweede kogel, En de tweede kogel trof mij in mijn hart. Het is een vreugde, broers, een vreugde!, Het leven, broers, is een vreugde! Met onze hoofdman is het geen beproeving! Mijn blonde krullen, mijn heldere ogen, zullen overwoekerd worden met gras, onkruid en alsem. Een deel van mijn bittere lied, mijn luide lied , wordt uitgezongen door de manschappen, mijn Kozakkenvrienden Het is een vreugde, broers, een vreugde!, Het leven, broers, is een vreugde! Met onze hoofdman is het geen beproeving! Vreugde!

8 - ДОБРЫЙ ВЕЧЕР и ТИХАЯ НОЧЬ! СВЯТАЯ НОЧЬ! (Tiechaja Noc) Музыка Й.Брамс – Ф.Грубер Аранжировка В.Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

8 - Guten Abend und Stille Nacht

Тихая ночь! Святая ночь! Дремлет всё; лишь не спит в благоговенье святая чета; Чудный Младенец с вьющимися волосами, Спи райским сном! Спи райским сном!

Stille nacht, heilige nacht, Alles slaapt, sluimert zacht. Eenzaam waakt het hoogheilige paar, Lieflijk Kindje met goud in het haar, Sluimert in hemelse rust Sluimert in hemelse rust.

Тихая ночь! Святая ночь! Пастухам сначала возвестил Ангел: “Восхваляйте Господа”, И зазвучало отовсюду: Христос Спаситель здесь! Христос Спаситель здесь! Тихая ночь! Святая ночь! Сын Божий, о, когда исходит Любовь из твоих божественных уст, Бьёт для нас спасительный час, Христос, в честь Твоего рожденья!

Muziek van J. BRAHMS - F. GRUBER Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Stille nacht, heilige nacht Zoon van God, liefde lacht Vriend’lijk om Uwe Godd’lijke mond, Nu ons slaat de reddende stond, Jezus van Uwe geboort’, Jezus van Uwe geboort’. Stille nacht, heilige nacht, Herders zien ‘t eerst Uw pracht; Door der eng’len alleluja Galmt het luide van verre en na: Jezus de redder ligt daar, Jezus de redder ligt daar.

DonKOSAK-55


9 - Αнсамбль Вариация Эгины и вакханалия из балета «Спартак» Музыка А.Хачатурян Аранжировка В.Ельчик

9 - Ensemble Variaties op Aegina en finale Bacchanalian scene uit het ballet Spartacus Muziek van A. Khachaturian arr. V. Elchik

10 - Двенадцать разбойников (Dwenatcat razbojnikof) Народная песня

10 - De twaalf rovers Volkslied

«Господу Богу помолимся! Древнюю быль возвестим», Так в Соловках нам рассказывал Инок честной Питирим.

Bidden wij tot God onze Heer, verkondigen wij een oude geschiedenis. Op Solovki* heeft de goede broeder Pitirim ons dit verhaal dikwijls verteld.

Жило двенадцать разбойников, ЖилКудеяр-атаман. Много разбойнички пролили Крови честных христиан.

Er leefden eens twaalf struikrovers, hun aanvoerder was Koedejaar, Veel bloed vergoten de rovers van vrome christenen.

Много богатства награбили, Жили в дремучем лесу. Сам Кудеяр из-под Киева Выкрал девицу-красу.

Veel rijkdom roofden ze bij elkaar, ze woonden diep in een bos. Koedejaar roofde eens een schone maagd, vlakbij Kiev ontvoerde hij haar. Overdag vermaakte hij zich met zijn minnares, ’s nachts ging hij op rooftochten uit. Maar plots heeft de Heer het geweten van de wrede schurk wakker gemaakt.

Днем с полюбовницей тешился, - Ночью набеги творил. Вдруг у разбойника лютого Совесть Господь пробудил. Бросил своих он товарищей, Бросил набеги творить. Сам Кудеяр в монастырь пошел Богу и людям служить. «Господу Богу помолимся! Будем ему мы служить», - За Кудеяра разбойника Будем мы Бога молить.

Zijn makkers liet hij achter, zijn rooftochten heeft hij gestaakt. Koedejaar ging toen het klooster in om God en de mensen te dienen. Bidden wij tot God en laten wij Hem dienen. Voor Koedejaar de rover laten wij bidden tot God onze Heer. *Solovki: De Solovetski-eilanden. Deze eilandengroep ligt in het noordwesten van Rusland. Tot de Russische revolutie waren daar veel Orthodoxe kloosters.)

11 - Ой, при лужку (Oj, pri Lusku) Казачья народная песня Аранжировка: Марсель Ферхуфф и Валерий Ельчик

11 - Oi, op een weitje Traditioneel kozakkenlied Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Ой при лужку при лужке при зелёном поле При знакомом табуне конь гулял на воле Ты гуляй гуляй мой конь пока не споймаю Как споймаю зануздаю шелковой уздою Вот споймал козак коня зануздал уздою Вдарил шпоры под бока конь летитстрелою Ты лети лети мой конь лети не сподкнися Возле милого двора конь остановися Конь остановился вдарил копытами Чтобы вышла красна девка с черными бровями Но не вышла красна девка вышла ее мати А девица не спала друга поджидала Правой ручкой обняла крепко целовала

Oi, op een weitje, op een weitje, op het groene veld, Met de paardenkudde samen liep een ros in het veld. Loop vrij, loop vrij, mijn ros, tot ik je vangen zal. Als ik je te pakken heb, toom ik je met een zijden teugel. Zo ving de kozak zijn paard en deed het de teugel om. Hij gaf het dier de sporen, ros, vlieg als een pijl. Vlieg vrij, vlieg vrij, mijn ros, vlieg en struikel niet. Bij mijn dierbare landgoed, ros, sta stil. Het paard stond stil, sloeg zijn hoeven op de grond. Zodat een meid met zwarte wenkbrauwen naar buiten zou komen. Zij kwam niet, maar haar moeder wel. De meid had niet geslapen, zij wachtte op

DonKOSAK-56


Правой ручкой обняла крепко целовала Ой при лужку при лужке при зелёном поле При знакомом табуне конь гулял на воле При знакомом табуне конь гулял на воле

haar vriend. Met haar rechterarm omhelsde zij hem en gaf hem een ferme zoen. Oi, op een weitje, op een weitje, op het groene veld, Met de paardenkudde samen liep een ros in het veld. Met de paardenkudde samen liep een ros in het veld.

12 - Казачья повесть Народные песни Аранжировка: Марсель Ферхуфф и Валерий Ельчик

12 - Een Kozakkenverhaal Traditioneel kozakkenlied Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Вот полк пошел по бережку крутому, один казак вдруг голову склонил. Ой, заскучал лихой казак по Дону. Коню на гриву повод уронил, ой, заскучал лихой казак по Дону. Коню на гриву повод уронил. Ой, разбежались кудри врассыпную, думка о доме мучила его, зорко глядел он в синеву степную а в той дали не видно ничего, зорко глядел он в синеву степную а в той дали не видно ничего. Дрогнул казак чернявой головою, взялся за повод и сказал с тоской: «Ой, изболелось сердце молодое, ой, как мне братцы хочется домой, ой, как мне братцы хочется домой». Ой, изболелось сердце молодое, ой, как мне братцы хочется домой. Полно вам снежочки на талой земле лежать, полно вам казаченьки горе горевать.

Kijk daar komt het regiment aangelopen over de steile oever, Eén kozak heeft ineens zijn hoofd gebogen. Oi, hij is de Don gaan missen, die stoere kozak, Hij liet de teugels los op de manen van zijn ros. Oi, hij is de Don gaan missen, die stoere kozak, Hij liet de teugels los op de manen van zijn ros. Oi, zijn losgeraakte krullen zijn alle kanten op gaan hangen, De gedachte aan zijn huis deed hem zeer. Waakzaam keek hij de blauwe steppe af Maar in de verte was er niets te zien, Waakzaam keek hij de blauwe steppe af Maar in de verte was er niets te zien. Even trilde de zwartgelokte kop van de Kozak, Hij pakte zijn teugels op en vol heimwee zei hij: “Oi, mijn jonge hart vergaat van de pijn, Oi, jongens wat wil ik graag naar huis, Oi, mijn jonge hart vergaat van de pijn, Oi, jongens wat wil ik graag naar huis.”

Оставим тоску-печаль по темным по лесам, станем привыкать мы к чужедальней стороне.

Hou op sneeuwvlokjes om op de ontdooide aarde te liggen. Hou op, Kozakkenvrouwen met treuren.

Станем забывать да отца, матерь и жену. Станем надевать ружье, шашку и суму.

Laat ons het verdriet achterlaten in de donkere wouden. Laat ons wennen aan de verre vreemde streken.

С девками молодками уж полно жить, гулять, перины, подушечки пора забывать.

We gaan vergeten onze vader, moeder, vrouw. We gaan omdoen het geweer, munitie en bedelzak.

Есть у нас казаченьки крупа да и мука, вдоволь хлеба, каши у казака.

We hebben genoeg geleefd, we zijn genoeg uitgegaan. Met de jonge meisjes Het is tijd om de dekbedden en kussens te vergeten.

Сложимся по денежке, за водочкой пошлем, выпьем мы по рюмочке да песню запоем. Эх! Эх! Ээх! Эх! Эх! Служба наша служба чужедальня сторона, буйная головушка казацкая судьба. Дай нам бог ребятушки, пожить да послужить, на чужой сторонушке головушку сложить.

Wij hebben Kozakkenvrouwen grutten en meel. Een Kozak heeft genoeg brood en kasha. We leggen wat geld bij elkaar en laten vodka halen. We zullen een glaasje drinken en een lied gaan zingen. Ech, Ech, Ech! Dienst, onze dienst Is de vreemde verre streek. Het onstuimige hoofdje is het Kozakken lot. Geef ons God kindertjes te leven, te dienen in het vreemde streekje het hoofd niet neer te leggen. DonKOSAK-57


Church on Spilled Blood - St. Petersburg

DonKOSAK-56


13 - С ветром я гуляю (S vetrom ja guljaju) Народная песня Аранжировка В.Ельчик и М. Ферхуфф

13 - Ik wandel met de wind Traditioneel kozakkenlied Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Пыль седую взвило войско за курганом. Что ж меня сразила смертная ты рана. Смертная ты рана, черный ворон крячет. Гривою буланой конь трясет горячий. Конь ты мой горячий, конь ты мой буланый, Мой поклон казачий передай желанной. Пусть она не кружит по седым курганам, А с другим задружит, я серчать не стану. Я серчать не стану, счастья ей желаю, Мне пора настала, с ветром я гуляю.

Het grijze stof waaide op achter de heuvel. Waarom heb jij, dodelijke wond mij geveld. Je bent dodelijk, wond, de zwarte raaf krast. De vurige hengst schudt zijn vale manen. Mijn vurige hengst, mijn vale hengst, breng mijn kozakkengroet over aan mijn geliefde. Laat haar niet rondwaren over de grijze heuvels, als ze vriendschap sluit met een ander zal ik niet boos worden. Ik zal niet boos worden, ik wens haar het geluk toe, mijn tijd is gekomen, ik wandel met de wind.

14 - Роспрягайте, хлопцы, коней (Rosprjagajtje, khloptsy, konej …) Народная песня Аранжировка В.Ельчик и М. Ферхуфф

14 - Jongens, span de paarden uit Traditioneel kozakkenlied Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Роcпрягайте, хлопцы, коней, Та лягайте спочивать. А я пиду в сад зелэный, В сад криниченьку копать.

Jongens, span de paarden uit, ga liggen slapen. Ik ga de groene tuin in, in de tuin een waterput graven.

ПРИПЕВ: Маруся раз, два, три, Калина чорнявая дивчина В саду ягоду рвала. Выйшла, выйшла дивчинонька Рано в ранцы воду брать… Эх. А за нею козаченько ведэ коня напувать.

Refrein: Maroesja, 1, 2 ,3, sneeuwbalboompje, donkerharig meisje, plukte bessen in de tuin. Het meisje ging vroeg in de vroegte water halen…ach, En achter haar voerde de kozak het paard mee om het te laten drinken.

ПРИПЕВ.

Refrein.

Вона ростом невеличка, Щой летами молода. Руса коса до пояса, В косе лента голуба.

Ze is niet groot van stuk, jong van jaren. Haar rossige vlecht reikt tot haar middel, in de vlecht draagt ze een blauwe strik.

ПРИПЕВ.

Refrein.

Знаю, знаю, дивчононько Чим я тебе огорчив. Що я вчора из вечора Кращу тэбэ полюбыв.

Ik weet, ik weet, meisje waarmee ik jou ontstemd heb. Ik ben gisteravond van je schoonheid gaan houden.

ПРИПЕВ.

Refrein.

Пауза

PAUZE DonKOSAK-59


1 - Как молоды мы были (Kak molody my byla) Текст Николай Добронравов Музыка Александра Пахмутова Аранжировка М. Ферхуфф и В.Ельчик

1 - Wij waren zo jong/ Kijk, een onbekende voorbijganger Tekst van Nikolay Dobronravov Muziek van Aleksandra Pachmutova Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Оглянись, незнакомый прохожий! Мне твой взгляд неподкупный знаком. Может я эaто только моложе, Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя! Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя! Первый тайм мы уже отыграли И одно лишь сумели понять. Чтоб тебя на земле не теряли, Постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя! В небесах отгорели зарницы И в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, Не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно И юность ушедшая всё же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя!

Kijk, een onbekende voorbijganger! Jouw blik lijkt mij een integer teken. Mag ik dat, nog maar zo jong… we kennen onszelf niet altijd. Niets op aarde verdwijnt spoorloos, en de verleden jeugd is onsterfelijk. We waren toch zo jong, we waren zo jong, we hielden toch zo van elkaar, we geloofden in elkaar… De eerste helft hadden we reeds teruggewonnen, en de andere konden we slechts begrijpen. Moge deze aarde jou niet verliezen, tracht jezelf niet te verliezen! Niets op aarde verdwijnt spoorloos, en de verleden jeugd is onsterfelijk. We waren toch zo jong, we waren zo jong, we hielden toch zo van elkaar, we geloofden in elkaar… Zonder een grijns begroetten wij toen alle bloemen op de wegen der aarde wij vrienden vergaven elkaars fouten. Enkel verraad konden we niet vergeven. Niets op aarde verdwijnt spoorloos, en de verleden jeugd is onsterfelijk. We waren toch zo jong, we waren zo jong, we hielden toch zo van elkaar, we geloofden in elkaar… In de hemel doofden de weerlichten, en in de harten bedaarde het onweer. Vergeet onze geliefde gezichten niet, vergeet onze vertrouwde ogen niet… Niets op aarde verdwijnt spoorloos, en de verleden jeugd is onsterfelijk. We waren toch zo jong, we waren zo jong, we hielden toch zo van elkaar, we geloofden in elkaar…

2 - Шум берез (Sjum Berjoz) Поэма Владимир Лазарев Музыка Константин Орбелян Аранжировка М. Ферхуфф и В.Ельчик

2 - Het geluid van de Berken Gedicht van Vladimir Lazarev Muziek van Konstantin Orbelian Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Свет берез… В моем сердце всегда Этот свет берез. Свет берез! По дорогам земным, Как любовь, пронес. Как любовь К нашей доброй земле Сквозь порывы гроз… На ветру Шум берез слышу. Шум берез – Для меня навсегда Это песни звук. Шум берез – Сто надежных ветвей, Сто надежных рук! Шум берез – Это голос любви Сквозь печальный звук!... Смолкло всё. Шум берез слышу. Свет любви! Для меня навсегда Это свет берез! Свет любви. На дорогах земных Я его сберег. Шум берез, Среди гор и морей, Среди всех дорог, День и ночь Шум берез слышу я!

Het licht van berken… voor altijd in mijn hart dit licht van berken. Het licht van berken op de aardse wegen, net als liefde, doorgedrongen, net als liefde voor onze goedige aarde, doorheen de vlagen van onweersbuien… in de wind hoor ik het geluid van berken. Het geluid van berken - voor altijd het mijne dit zijn muzikale geluiden. Het geluid van berken – honderd groene takken, honderd betrouwbare handen! Het geluid van berken – dit is de stem van liefde doorheen het verdriet van afscheid! Alles werd stil. Ik hoor het geluid van berken. Het licht van liefde – voor eeuwig het mijne dit licht van berken! Het licht van liefde, op de aardse wegen zal ik het beschermen. Het geluid van berken. Te midden van bergen en zeeën te midden van alle wegen, dag en nacht luister ik naar het geluid van berken!

DonKOSAK-60


3 - Тонкая рябина (саундтрэк к к/ф «Душка») Tonkaja Rabina слова И. Сурикова музыка неизв. автора Аранжировка Олег Тарасов и Марсель Н. Ферхуфф

3 - Ranke Lijsterbes Soundtrack Film ‘Duska’ Tekst van I. Surikov Traditioneel Arr: O. Tarasov & M. Verhoeff

Что стоишь, качаясь, Тонкая рябина, Головой склоняясь До самого тына? А через дорогу, За рекой широкой Так же одиноко Дуб стоит высокий. Как бы мне, рябине, К дубу перебраться, Я б тогда не стала Гнуться и качаться. Тонкими ветвями Я б к нему прижалась И с его листами День и ночь шепталась. Но нельзя рябине К дубу перебраться, Знать, судьба такая, - Век одной качаться. Ты мое сомнение тайна долгого пути Сквозь дожди осенние слышу я горькое прости Зорь прощальных зарево Голос твой теряется вдали Что тебя заставило забыть мелодию любви Ты моя мелодия я твой преданный Орфей Дни что нами пройдены Помнят свет нежности твоей… Стань моей Вселенною смолкнувшие струны оживи Сердцу вдохновенному верни мелодию любви!

Vertel eens, o vlier, Waarom buig je zo Met je lover voorover? Je hoofd raakt bijna het hek. En daar, achter het hek, Aan de overkant van de weg staat een eik. Ook eenzaam en ook alleen. “Als ik bij de eik kon komen, dan vlijde ik mij aan zijn zijde en kon ik het buigen laten. Dan omhelsde ik hem in eeuwige trouw en fluisterde ‘m toe hoeveel ik van hem hou” Maar de eik is daar en de vlier hier. ’t Is haar lot dat zij altijd alleen blijven zal. Jij bent mijn twijfel, het mysterie van een verre reis… doorheen de herfstregen hoor ik een schrijnende “sorry”… de weerschijn van afscheid in de ochtend. Jouw stem verdwijnt in de verte… waarom ben jij de melodie der liefde vergeten? Jij bent mijn melodie ik ben jouw trouwe orpheus. De dagen die wij samen hebben doorgebracht, herinneren mij aan jouw licht van tederheid… wees mijn universum, laat de verstomde snaren herleven, laat het bezielde hart de melodie der liefde terugbrengen!

4 - Есть на Волге утес (Utjos Stepana Razina) Музыка: Александр Навроцкий Текст: Александр Навроцкий Аранжировка: Валерий Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

4 - Aan de Wolga staat een rots Muziek van Alexander Navrotsky Tekst van Alexander Navrotsky Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Есть на Волге утес, диким мохом оброс Он с вершимы до самого края, И стоит сотни лет, только мохом одет, Ни нужды, ни заботы не зная...

Aan de Wolga staat een rots, van top tot teen bemost. Een rots in wilde mos verborgen. Al meer dan duizend jaar, die rots die staat daar maar.Weet van geen noden en geen zorgen.

На вершине его не растет ничего, Только ветер свободный гуляет, Да могучий орел свой притон там завел И на нем свои жертвы терзает.

Niets groeit er op zijn top, nee daar bovenop Heerst alleen de vrije wind. De machtige adelaar brengt zijn prooien daar Waar hij ze uit elkaar rukt en verslindt.

Из людей лишь один на утесе том был, Лишь один до вершины добрался, И утес человека того не забыл - И с тех пор его именем звался.

Slechts één mens was hier, slechts één heeft de hoogste top bereikt. Een man van grote faam. De rots kent zijn naam en zal hem nooit vergeten. En sindsdien mag de rots naar hem heten.

И поныне стоит тот утес и хранит Он заветные думы Степана; И лишь с Волгой одной вспоминает порой Удалое житье атамана.

Tot op de dag van vandaag staat die rots daar en bewaart. De geheime gedachten en hartewensen van Stepan*. Samen met de Wolga herdenkt hij nu en dan Het drieste leven van de hetman**. * Hier wordt bedoeld: Stepan Razin, een Kozakkenleider uit de 17e eeuw, beroemd om zijn rooftochten langs de Wolga en de Don. Hij leidde ook een grote boerenopstand tegen de tsaar. ** Hetman: Kozakkenhoofdman).

DonKOSAK-61


5 - Эй, ухнем (Ej Uchnjem) Русская народная песня Аранжировка: Валерий Ельчик и Марсель Ферхуфф

5 - Het lied van de Wolgasleper Traditioneel Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще разик, еще раз! Разовьем мы березу, Разовьем мы кудряву! Ай-да, да ай-да, ай-да, да ай-да. Разовьем мы кудряву. Мы по бережку идем, Песню солнышку поем. Ай-да, да ай-да, ай-да, да ай-да, Песню солнышку поем. Эй, тяни канат сильней! Волга, Волга, мать-река, Широка ты глубока, Эй, ухнем! Эй, ухнем! Еще разик, еще раз! Эй, ухнем! Эй, ухнем!

Hé, jagen maar! Hé, jagen maar! Nog een keertje, nog een keer! Losdraaien maar die berkentakken, Losdraaien maar die krans! Ajda, ja ajda, ja ajda. Losdraaien maar die krans! Wij jagen langs het oevertje, Zingen een lied voor het zonnetje. Hé, trek eens wat harder aan die kabel! Wolga, Wolga, moeder-rivier, Wat breed ben jij en diep, Hé, jagen maar! Hé, jagen maar! Nog een keertje, nog een keer! Hé, jagen maar! Hé, jagen maar! *Jagen: een trekschuit voort trekken)

6 - Вдоль по Питерской Русская народная песня

6 - Vdolj po Piterskoj Traditioneel

Эх, вдоль по Питерской, По Тверской Ямской да ох, По тверской, ямской да с колокольчиком ох.

Ach, over de Pitjerskaya Over de Twersky-Jamsky straat, ja Ach, over de Twersky-Jamsky straat met een belletje, ach! Glijdt m’n beste met het troikaatje, ach glijdt mijn liefje over de landweg. Ik was op het feest. Ik was aan het keuvelen. Ja, ach geen honing dronk ik, maar zoete wodka, ach, zoete wodka en vruchtenlikeur, ja ach, dronk ik, jong als ik was een halve emmer leeg. Oi,oi,oi,oi, Ach, het ijs kraakt, het is geen mug die zoemt, het is een jongen die een snoekbaars naar zijn meisje sleept. Oi,oi,oi,oi Oh mijn liefje, jij duifje, bereid de snoekbaars, zodat er een stoofpot is. oi,oi,oi,oi Oi, stoofpot met peterselie. Kus mij liefje, mijn hartje! Kus mij, kus mij, Liefje, mijn hartje, och!

Едет миленький, Сам на троечке да, эх, Едет батюшка да по просёлочку Я в пиру с ним была, Во беседушке, Да ох, я пила молода сладку водочку. Сладку водочку, Да наливочку да,эх Я пила молода из полуведра. А, кто, где что, Не лёд трещит да не комар пищит, Это кум до кумы судака тащит, Эх эхэхэх кумушка да ты голубушка, Свари кума судака чтобы юшка была, Эх, эх, эх, эх, юшечка да и петрушечка, Поцелуй ты меня кума душечка. Ну поцелуй ну поцелуй, Кума душечка.

7 (a) - Цыганская рапсодия

7 (a) - Zigeuner Rapsodie Solist: Yuri Sidorov, Bayan Viktor Grydin is een geweldige Russische componist die een gamma aan popmuziekstukken voor de bayan heeft gecomponeerd. De Zigeuner-rapsodie is een meesterlijke compositie die het publiek telkens weer in vervoering brengt.

DonKOSAK-62


7 (b) - Русский перепляс

7 (b) - Russische dans Componist vera Gorodovskaya, arr. V. Elchik Solist: Valery Elchick, balalaika Een voorbeeld van de bewerking van Russische volksmelodieën voor de prime-balalaika. De componist heeft op zeer professionele wijze meesterlijke variaties gecreëerd.

7 (c) - Плясовые наигрыши

7 (c) - Dans melodieën Componist A. Tschygankov Solist: Sergey Lukin, dora Dit is nog een voorbeeld van mooie bewerkingen van Russische liederen voor de kleine domra. Door het gebruik van diverse klankschakeringen en toonhoogtes zet de componist gevarieerde facetten van dit prachtige muziekinstrument in het voetlicht.

7 (d) - Скерцо

7 (d) - Scherzo Componist Alexander Marchaikovsky Solisten: Alexander Marchakovskij (1e balalaika) en Evgeny Rybalka (altbalalaika) Dit stuk is speciaal gecomponeerd voor een duet van de prime-balalaika en de altbalalaika. Het is een muziekstuk in popmuziekstijl waar de altbalalaika op een ronduit meesterlijke manier wordt ingezet. De componist gebruikt scherpe harmonieën die de muziek modern en toegankelijk maken.

8 (a) - Аве Мария! Музыка Джулио Каччини Аранжировка: Валерий Ельчик и Марсель Ферхуфф

8 (a) - Ave Maria Muziek van Giulio CACCINI Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

8 (b) - Вечерний звон (Wecernij Zwon) Музыка А.Алябьев Стихи Ивана Козлова Аранжировка: Валерий Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

8 (b) - De Avondklok - Klokgelui dat ’s avonds klinkt Muziek van A. Aliabjev Tekst van I. Kozlov Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Вечерний звон, вечерний звон как много дум наводит он. О юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом. И как я с ним навек простясь там слышал звон в последний раз. И многих нет теперь в живых тогда веселых молодых. Вечерний звон, вечерний звон как много дум наводит он.

Klokgelui dat ’s avonds klinkt, o klokgelui! Hoeveel herinneringen voert dat met zich mee. Aan de jonge jaren in mijn geboortestreek, Waar ik liefhad, waar mijn ouderlijk huis stond. En aan die keer dat ik voorgoed afscheid nam, Toen ik het luiden hoorde daar voor de laatste keer En aan de vele vrienden. Die leven nu niet meer, Hoe vrolijk waren ze toen nog en hoe jong! Klokgelui dat ’s avonds klinkt, o klokgelui! Hoeveel herinneringen voert dat met zich mee. DonKOSAK-63


9 - Не спеши (Nje spichi) Текст Е.Евтушенко Музыка А. Бабаджанян Аранжировка М. Ферхуфф и В.Ельчик

9 - Geen haast Tekst E. Evtoesjenko Muziek van A. Babadzjanjan Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Ты спеши, ты спеши ко мне, Если я вдали, если трудно мне. Если я словно в страшном сне, Если тень беды в моем окне. Ты спеши, когда обидят вдруг, Ты спеши, когда мне нужен друг. Ты спеши, когда грущу в тиши, Ты спеши, ты спеши. Не спеши, не спеши, когда Мы с тобой вдвоем и вдали беда. Скажут “да” листья и вода, Звезды и огни, и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза, Не спеши, когда спешить нельзя, Не спеши, когда весь мир в тиши, Не спеши, не спеши!

Haast je, haast je naar mij toe, als ik ver weg ben, als ik het moeilijk heb, als ik een nare droom heb, als de schaduw van onheil in mijn raam verschijnt. Haast je, wanneer ik onverwachts gekwetst word.Haast je, wanneer ik een vriend nodig heb. Haast je, wanneer ik in stilte treur, haast je, haast je! Geen haast, geen haast, wanneer wij met z’n tweeën zijn en ver weg van het onheil. Men zal “ja” zeggen aan de bladeren en het water, de sterren en de vlammen, en de treinen. Geen haast, wanneer we elkaar in de ogen kijken. Geen haast, wanneer haast verboden is. Geen haast, wanneer de hele wereld stil is. Geen haast, geen haast!

1o - Амурские волны (Amurski’je Volny) Муз. М. Кюсс слова С. Попова Аранжировка В.Ельчик и М. Ферхуфф

10 - De golven van de Amur Muziek M. Kjuss Tekst: S. Popov Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Плавно Амур свои волны несет, Ветер сибирский им песни поет, Тихо шумит над Амуром тайга, Ходит пенная волна, Плещет величава и вольна. Там, где багряное солнце встает, Песню матрос на Амуре поет. Песня летит над широкой рекой, Льется песня широко И несется далеко. Красоты и силы полны, Хороши Амура волны. Серебрятся волны, Славой русскою горды. Красива Амура волна, И вольностью дышит она. Знает волна, Стерегут ее покой. Спокойны реки берега, Шумит золотая тайга. Дышит волна Ее чудной красотой. Величав Амур седой, Мы храним его покой. Корабли вперед плывут, Волны бегут, бегут, бегут. Ты шуми, Амур родной, Ты шуми седой волной. В грозном беге прославляй, Наш амурский, грозный край. Ветер песни поет, Тихо шумит над Амуром тайга. Ходит пенная волна, плещет, Величава и вольна!

Vloeiend draagt de Amur zijn golven De Siberische wind zingt liederen voor hen Stilletjes ruist de taiga boven de Amur Wandelt de schuimende golf Kabbelt majestueus en vrij Daar, waar de purperen zon opkomt, zingt de matroos een lied op de Amur. Het lied vliegt over de brede rivier het lied vloeit breed en draagt ver. Vol schoonheid en kracht en goedheid zijn de golven van de Amur. De golven kleuren zilverachtig trots door de eer van het vaderland. Mooi is de golf van de Amur en zij ademt de vrije wil. De golf weet, dat haar rust bewaakt wordt. De oevers van de rivier zijn kalm de gouden taiga ruist. De golf ademt haar wonderbaarlijke schoonheid. Groot is de grijze Amur, wij waken over zijn rust. De schepen varen voorwaarts en de golven rollen, rollen, rollen. Ruis geliefde Amur, ruis met je grijze golf. Verheerlijk in je vreeswekkende loop, ons vreeswekkende gebied van de Amur. Terwijl de wind zijn liederen zingt, de taiga rustig ruist langs de Amur. Rolt, kabbelt groot en vrijelijk, de schuimende golf.

DonKOSAK-64


11 - Ах, эти черные глаза (Ach, eti Tschernye glaza) Слова Оскар Строк и Петр Лещенко Музыка Оскар Строк Аранжировка В.Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

11 - Zwarte ogen Tekst Oskar Strok, Peter Leschenko Muziek Oskar Strok Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Был день осенний, и листья грустно опадали, В последних астрах печаль хрустальная жила. Грусти тогда с тобой не знали, Ведь мы любили, и для нас весна цвела. Ах, эти черные глаза меня пленили. Их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза меня погубят. Их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Ах, эти черные глаза кто вас полюбит, Тот потеряет навсегда и сердце и покой. Очи черные, очи страстные, Очи милые и прекрасные, Как люблю я вас, как боюсь я вас! Знать увидел вас не в добрый час! Ах, эти черные глаза кто вас полюбит, Тот потеряет навсегда и сердце и покой.

Op een herfstdag vielen de bladeren treurig naar beneden. De aanblik van de laatste asters was bedompt. Ik kende toen geen verdriet, want ik was bij jou. We hielden van elkaar en de lente kwam eraan voor ons. Oh, deze zwarte ogen hebben me gevangen. Ik kan ze nooit meer vergeten, ze branden binnen in me. Oh, deze zwarte ogen hebben me naar de ondergang gelokt. Ik kan ze nooit meer vergeten, ze branden in mij. Oh, zwarte ogen, wie van jullie houdt, zal voor altijd zijn hart en zelfbeheersing verliezen. Zwarte ogen, gepassioneerde ogen! Zoete en prachtige ogen! Hoe ik van jullie houd, hoe ik jullie vrees! Het is zeker dat ik jullie het eerst zag op een donker uur. Oh, zwarte ogen, wie houdt van jullie, Zal voor altijd zijn hart en zelfbeheersing verliezen.

12 - Две гитары (Dwe gitary) Музыка народная слова А. Григорьева Аранжировка В.Ельчик и Марсель Н. Ферхуфф

12 - Twee gitaren Traditioneel Tekst A. Grigorjev Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Две гитары за стеной жалобно заныли, С детства памятный мотив, милый, это ты ли? ПРИПЕВ: Эх, раз, еще раз, еще да много раз, Эх, раз, еще раз, еще да много раз, Кони, кони, кони, кони едут, едут, едут. Душечка едет. Эх, пошел. Отчего, да почему, да по какому случаю Я одну тебя люблю, а двенадцать мучаю. ПРИПЕВ.

Twee gitaren begonnen achter de muur jammerlijk te klagen Het thema ken ik nog vanuit mijn jeugd, lieve, ben jij het? Refrein: Ach een keer, nog een keer, nog vele malen Ach een keer, nog een keer, nog vele malen De paarden, paarden, paarden, paarden, lopen,lopen, lopen Mijn liefje vertrekt. Oh, hij is weg. Waardoor, waarom, om welke reden Hou ik alleen van jou en kwel ik twaalf anderen. Refrein.

13 - Как за доном (Kak za Donom) Народная песня Аранжировка М. Ферхуфф и В.Ельчик

13 - Aan de Don Traditioneel Arrangement Marcel N. Verhoeff & Valery Elchik

Как за Доном за рекой да под зеленым дубом Расставалася казачка С парнем черночубым. Ай да, ай да-да, ай да, расставалася казачка С парнем черночубым. Расставалася казачка в поле у Ростова, Обнимала на ветру конника лихого. Ай да, ай да, да, ай да, обнимала на ветру конника лихого. И сказал казак казачке, на коня взлетая, Ты не плачь, не плачь по мне, моя дорогая. Ай да, ай да, да, ай да, ты не плачь, не плачь по мне, Моя дорогая. ты не лей, казачка, слезы на шелкову траву. Еду в армию служить, защищать державу. Ай да, ай да, да, ай да, Еду в армию служить, Защищать державу.

Voorbij de Don, voorbij de rivier onder de groene eik nam een Kozakkenvrouw afscheid van een zwartgelokte jongeman. Aj, ja, aj ja ja, aj ja, nam een Kozakkenvrouw afscheid van een zwartgelokte jongeman. Nam een Kozakkenvrouw afscheid op het veld bij Rostov omhelsde zij in de wind de koene ruiter. Aj ja, aj ja, ja, aj ja, omhelsde zij de koene ruiter in de wind. En de Kozak sprak tot de Kozakkenvrouw terwijl hij het paard besteeg: “Huil niet, huil niet om mij, mijn lieve” Aj ja, aj ja, ja, aj ja, “Huil niet, huil niet om mij, mijn geliefde. Vergiet geen tranen, Kozakkenvrouw, op het fluwelen gras. Ik ga dienen in het leger, de staat verdedigen.” Aj ja aj ja, ja, aj ja, Ik ga dienen in het leger, De staat verdedigen. Wijzigingen in het programma zijn ten alle tijden voorbehouden.

DonKOSAK-65


DonKOSAK-70


Puzzel mee en win

een heerlijke Brunch Puzzel

horizontaal 1. Glascontainer - 6. Vuilnisbelt 12. Deel van schip 13. Losse naad 14. Voorzetsel 16. Breekgeluid 18. Populaire groet - 19. Amsterdams Peil - 20. Bedorven 22. Dwaas mens 24. Vogelverblijf 25. Uiachtige plant - 27. Gebak 28. Bejaarde 29. Kaartenboek 31. Antiblokkeerremsysteem 32. Tussenvoegsel - 33. Mannelijk dier - 35. Familielid - 37. Kippenloop - 38. Onderricht - 40. Deel van een bloem - 42. Welpenleidster - 45. Iedereen - 47. Klein 49. Voegwoord - 51. Allee 52. Winterkost - 54. Aanwijzend vnw. - 55. Ampère - 56. Bedrogen 58. Vermogend - 59. Dwarsmast 60. Schietwapen - 61. Bij elkaar 63. Zijne Excellentie 64. Verharde huid - 65. Venster 67. Schaal - 68. Voeg bij lassen. Verticaal 1. Smeerpoets 2. Als boven - 3. Kledingstuk 4. Wegkant - 5. Gesteente - 7. Por 8. Deel van het been - 9. Kwaad 10. Algemeen Nederlands 11. Zonder bovenstukje 15. Deel van stoel - 17. Gereed 18. Begeerte - 19. Opera van Verdi - 21. Vertaler - 23. Werkplaats - 24. Luchtig weefsel 26. Kaartspelen - 28. Uitdiensttreding - 30. Kei - 32. In elkaar

Maak kans op één van de 10 cd’s!

34. Een zekere - 36. Vogel

Het DonKosak Magazine geeft 10 cd’s

46. Schaapkameel - 48. Een en

”A Russian Romance” cadeau. Weet u het puzzelwoord? Uw antwoord kunt u sturen naar: info@donkosak.com o.v.v. uw naam en

39. Loon - 40. Los neerhangend 41. Onhandig - 42. Spoedig 43. Bloedvat - 44. Grievend ander (afk.) - 50. Geurig zaad 52. Godsdienstige groep 53. Driekroon - 56. Buil 57. Steekvlieg - 60. Indische vogel

adres en de oplossing van de puzzel. Over de

62. Kerel - 64. Eerwaarde Heer

uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

(afk.) - 66. Moeder.

DonKOSAK


Rusland is...

Matroesjka’s

U kent ze wel, de holle houten poppetjes die in een steeds kleinere variant uit elkaar te halen zijn. Een typisch Russisch fenomeen, maar waar komen deze wereldberoemde

matroesjka’s

eigen-

lijk vandaan? Over het ontstaan van de poppen doen verschillende verhalen de ronde. Een theorie is dat een Russische koopman de matroesjka tegen het einde

Winkelen op z’n Russisch Dat Russen zeer modebewust zijn, blijkt wel uit het feit dat je 24 uur per dag

van de 19e eeuw vanuit Japan meebracht

naar Fashion tv kunt kijken! In St.Petersburg is Nevsky Prospect, dé winkelstraat

naar Rusland. Een ander verhaal vertelt

van de stad. Op deze beroemde boulevard kun je boodschappen doen bij tal

juist dat de pop door een Russische mon-

van exclusieve designershops en trendy winkels. Maar ook meer betaalbare

nik in Japan is beland. Wat wel vaststaat

winkels als Zara, MaxMara en Versace hebben hier een vestiging. Gaat dit toch

is dat de benaming ‘matroesjka’ aan het eind van de 19e eeuw ontstond, toen een Russische kunstenaar zijn zelfgemaakte exemplaar aan vrienden toonde. Zij zagen

nog boven je budget? Dan is het Sadovaja plein, ongeveer 20 minuten lopen vanaf Nevsky Prospekt, een goed alternatief. Hier vind je heel veel leuke winkeltjes en een grote ‘zwarte markt’.

er een gelijkenis in met een buurmeisje terde uiteindelijk tot de alle varianten die de houten pop vandaag de dag heeft. De matroesjka is een gewild souvenir voor toeristen in Rusland. Tegenwoordig wordt het leeuwendeel vervaardigd in de plaats Semenov, nabij Moskou. De omvang en het aantal poppen dat in elkaar zit varieert behoorlijk, evenals de prijsklassen.

DonKOSAK

Кириллица

genaamd Matrjona. Deze naam verbasDe Russen maken gebruik van het cyrillische alfabet, (kirillitsa), dat is afgeleid van het Grieks. In de 9e eeuw kreeg de Griekse apostel Cyrillus van de Byzantijnse koning de opdracht om samen met zijn broer Methodius het christelijk geloof onder de Slavische volkeren te verspreiden. Voordat zij hieraan begonnen, maakte Cyrillus een alfabet met Griekse letters van de Slavische klanken om zo de belangrijkste Bijbelteksten voor het volk te kunnen vertalen.

Kirillitsa cyrillische alfabet


“I get a kick out of giving my clothes a new life�

Our people help you with a special used clothing program

Simone Campbell, IT Manager and Expat

We gladly assist families to organize their move and, at the same time, give their outgrown clothes a new life. Thanks to our strategic partnership with KICI, a charity that donates the proceeds from over 1,5 million kilos of clothing and textiles to organizations like the Red Cross. Voerman collects and delivers the textiles to KICI during the move. Another inspired idea from a creative Voerman employee. Efficient, thoughtful and caring. Our services give you more peace of mind.

www.voerman.com

moving | relocation | shipping | insurance DonKOSAK-3


Ontdek Rusland

met SRC-Cultuurvakanties

Al 25 jaar organiseert SRC-Cultuurvakanties prachtige culturele reizen naar Rusland. Wij willen u tijdens het uitgebreide excursieprogramma van onze reizen de culturele hoogtepunten niet alleen laten zien, maar er ook uitgebreid over vertellen. Onze deskundige SRC-reisleiders tonen u met prachtige verhalen de veelzijdigheid van dit facinerende land en brengen zo de cultuur van Rusland tot leven. Of u nu kiest voor een stedentrip naar St.Petersburg, een rondreis door de Baltische Staten, een themareis in de voetsporen van de Romanovs of een complete hoogtepuntenreis langs Moskou, Novgorod en St.Petersburg bij SRC-Cultuurvakanties kunt rekenen op kwaliteit: een hoogwaardige, culturele groepsreis waarbij zeer veel inclusief is en die wordt begeleid door de beste Nederlandssprekende reisleiders.

DonKOSAK


samen op stap naar de mooiste bestemmingen src-cultuurvakanties.nl ontmoet ons

volg ons

SRC-Cultuurvakanties is in 2013 op verschillende beurzen

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws, onze nieuwste

aanwezig. Wilt u meer weten over Rusland en de reizen

reizen, bijzondere acties en leuke culturele tips? Volg SRC-

van SRC-Cultuurvakanties, ontmoet ons dan zeker op een

Cultuurvakanties op de manier die het beste bij u past:

van onderstaande evenementen. src-cultuurvakanties.nl 5 januari 2013

Op onze website vindt u ons complete reisaanbod en uitge-

GRATIS SRC-Informatiedag – De Reehorst, Ede

breide landinformatie. Zoek en boek uw reis in enkele

Laat u inspireren door de prachtige verhalen van onze reisleiders

eenvoudige stappen.

en bezoek de SRC-Informatiedag, met: • Verschillende landenpresentaties, verzorgd door onze reisleiders

src-socialmedia.nl

• Vakantieplein met meerdere paviljoens volop informatie

Lees de prachtige verhalen van onze reisleiders op de social

• Meerdere verkeersbureaus en GGD

media site van SRC-Cultuurvakanties. Geniet van hun boeiende blogs, die wekelijks nieuw verschijnen en bekijk hun video’s.

5 en 6 januari 2013 Vakantiebeurs voor Bijzondere Reizen

SRC Werelds!

Beurs van Berlage, Amsterdam

7 x per jaar brengt SRC-Cultuurvakanties een eigen fullcolour

SRC-Cultuurvakanties staat in 2013 ook op de Vakantiebeurs voor

tabloid reiskrant uit boordevol nieuwe reizen, achtergrond-

Bijzondere Reizen in Amsterdam. Hier vindt u reisorganisaties die

verhalen van onze reisleiders, mooie aanbiedingen en speciale

staan voor kwaliteit en scherpe identiteit, die u een bijzondere

lezersacties. Wilt u een gratis abonnement? Bel 050 – 3 123 123

vakantie bieden.

of stuur een e-mail naar info@srctravel.nl

9 t/m 13 januari 2013

SRC Magazine App

Vakantiebeurs – Jaarbeurs, Utrecht

Download de GRATIS App en bekijk het SRC Magazine digitaal

Ook in 2013 kunt u SRC bezoeken op de Vakantiebeurs. U vindt

op uw tablet of iPad. Hier vindt u leuke tips, prachtige foto’s en

onze stand in hal 1. Hier staan reisleiders en medewerkers van

mooie filmpjes die aansluiten bij ons reisaanbod. Meer informatie

SRC-Cultuurvakanties u graag te woord.

vindt u op src-cultuurvakanties.nl/app SRC-nieuwsbrief

Unieke aanbieding speciaal voor u!

Abonneer u GRATIS op onze wekelijkse digitale nieuwsbrief en u bent altijd op de hoogte van actuele vertrekgarantie, nieuwe reizen, aanbiedingen, prijsvragen en leuke museumtips. Meer informatie vindt u op src-cultuurvakanties.nl/nieuwsbrief

Boek vóór 31 maart 2013 een cultuurvakantie naar Rusland en ontvang

€ 25,- korting!

Voorletter(s) (Dhr./Mevr.*)

Gewenste reis:

Naam:

Naam van de reis:

Adres:

Vertrekdatum:

Postcode/woonplaats:

Aantal personen:

Telefoon: E-mail:

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Reischeque is geldig tot en met vertrekdatum 31 december 2013 • Reischeque kan niet verzilverd worden voor een geldbedrag • Reischeque is niet geldig voor reeds gemaakte boekingen • Reischeque is voor eenmalig gebruik en kan na annulering niet opnieuw verzilverd worden. Indien SRC-Cultuurvakanties de reis moet annuleren, kunt u een nieuwe reis boeken tot 1 jaar na de geplande reisdatum • Reischeque is niet geldig voor een reis via SRC-Reizen op Maat. Stuur deze bon (frankering is niet nodig) naar: SRC-Cultuurvakanties, t.a.v. afdeling Informatie en Reserveringen, Antwoordnummer 1530 • 9700 VE Groningen.

Kijk op src-cultuurvakanties.nl voor ons uitgebreide reisaanbod naar Rusland en maak uw keuze. DonKOSAK


A Russian2

Romance

Don KosakenChor Russland

Dirigent Marcel Nicolajevich Verhoeff Speeldatum

tijd

Theater

Plaats

Website

Kassanummer

vr 16-11-2012

20:15

Schloss Hotel Sankt Meinolf

Mรถhnesee (D)

sanktmeinolf.de

0049-2924878970

za 17-11-2012

20:15

Schloss Hotel Sankt Meinolf

Mรถhnesee (D)

sanktmeinolf.de

0049-2924878970

zo 18-11-2012

14:30

Schloss Hotel Sankt Meinolf

Mรถhnesee (D)

sanktmeinolf.de

0049-2924878970

wo 21-11-2012

18.00

Bonnefantenmuseum

Maastricht

www.bonnefanten.nl

do 22-11-2012

20:00

Capitole Gent

Gent (B)

capitolegent.be

0032-70252020

za 24-11-2012

20:15

Theater De Vest

Alkmaar

theaterdevest.nl

072-5489999

zo 25-11-2012

14:30

Theaters Tilburg

Tilburg

theaterstilburg.nl

013-5432220

di 27-11-2012

20:15

Schouwburg De Meerse

Hoofddorp

demeerse.com

023-5563707

wo 28-11-2012

20:15

Stadsgehoorzaal Leiden

Leiden

stadsgehoorzaalleiden.nl

0900-9001705*

do 29-11-2012

20:15

Posthuis Theater

Heerenveen

posthuistheater.nl

0513-619494

vr 30-11-2012

20:15

Theater de Purmaryn

Purmerend

depurmaryn.nl

0299-432205

za 01-12-2012

20:00

TheaterHotel De Oranjerie

Roermond

theaterhotelroermond.nl

0475-391491

zo 02-12-2012

10:00

Concertgebouw

Amsterdam

avro.nl

zo 02-12-2012

20:15

De Flint

Amersfoort

deflint.nl

033-4229229

di 04-12-2012

18.00

General Konzulat

Bonn

wo 05-12-2012

20:00

Stadsschouwburg Antwerpen

Antwerpen (B)

stadsschouwburgantwerpen.be

0032-77373839

do 06-12-2012

20:00

Theater Hanzehof

Zutphen

hanzehof.nl

0575-512013

vr 07-12-2012

20:00

Schouwburg De Lawei

Drachten

lawei.nl

0512-335050

za 08-12-2012

20:15

Theater Figi

Zeist

figi.nl

030-6927470

zo 09-12-2012

20:00

Stadsschouwburg Sittard-Geleen Sittard

uitbalie.nl

046-4524400

di 11-12-2012

20:15

Schouwburg het Park

Hoorn

hetpark.nl

0900-4387275**

wo 12-12-2012

20:00

Martiniplaza

Groningen

martiniplaza.nl

050-5222797

DonKOSAK


Speeldatum

tijd

Theater

Plaats

Website

Kassanummer

do 13-12-2012

20:15

Theater aan de Schie

Schiedam

theateraandeschie.nl

010-2467467

vr 14-12-2012

20:00

Theaterhotel Almelo

Almelo

theaterhotel.nl

0546-803000

za 15-12-2012

20:15

Theater De Leest

Waalwijk

deleest.nl

0416-331751

zo 16-12-2012

20:15

De Rijswijkse Schouwburg

Rijswijk

rijswijkseschouwburg.nl

070-3360336

di 18-12-2012

20:00

Theater de Mythe

Goes

theaterverkoopzeeland.nl

0900-3300033

do 20-12-2012

20:15

Schouwburg De Kampanje

Den Helder

kampanje.nl

0223-674664

vr 21-12-2012

20:00

Theater De Lampegiet

Veenendaal

lampegiet.nl

0318-540141

za 22-12-2012

20:15

Stadsschouwburg De Harmonie

Leeuwarden

harmonie.nl

058-2330233

zo 23-12-2012

15:00

Theater De Kom

Nieuwegein

dekom.nl

030-6045554

di 25-12-2012

14:00

Dr. Anton Philipszaal

Den Haag

ldt.nl

070-8800333

wo 26-12-2012

14:30

Spant!

Bussum

spant.org

035-6913949

do 27-12-2012

20:15

Concertgebouw De Vereeniging

Nijmegen

keizerkarelpodia.nl

024-3221100

vr 28-12-2012

20:00

Scheldetheater

Terneuzen

scheldetheater.nl

0115-695555

za 29-12-2012

20:15

Theater de Maaspoort

Venlo

maaspoort.nl

077-3207207

zo 30-12-2012

15:00

Theater Heerlen

Heerlen

parkstadlimburgtheaters.nl

045-5716607

ma 31-12-2012

17:00

Großer Sendesaal des NDR

Hannover (D)

Hanseatische-Konzertdirektion.de 0049-511444066

wo 02-01-2013

20:00

Theater De Maagd

Bergen Op Zoom

demaagd.nl

0164-280555

do 03-01-2013

20:00

Theater aan de Parade

Den Bosch

theateraandeparade.nl

0900-3372723

vr 04-01-2013

20:00

De Goudse Schouwburg

Gouda

goudseschouwburg.nl

0182-513750

za 05-01-2013

20:00

Schouwburg Amstelveen

Amstelveen

schouwburgamstelveen.nl

020-5475175

zo 06-01-2013

15:00

Chassé Theater

Breda

chasse.nl

076-5303132

Wijzigingen te allen tijde voorbehouden.

*

25 cpm

**

100 cpg

DonKOSAK


Voor meer informatie betreffende de concerten van het Don KosakenChor Russland bezoek:

www.donkosak.com Meer informatie betreffende de CD’s van het Don KosakenChor Russland bezoek:

www.bol.com en www.klassiekezaken.nl Tevens kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Harmonia Mundi Benelux

www.harmoniamundi.com


www.donkosak.com

Don Kosak Magazine 1 - 2012  

Don KosakenChor Russland