Page 1

nr 11 (42) luty/marzec 2016 Redakcja: Departament Rozwoju i Strategii Kontakt: rozwojistrategia@sse.lodz.pl

5 lat w strefie – czytaj str. 2 i 3


OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

2

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8

1 kwietnia mija 5 lat od kiedy Tomasz Sadzyński został Prezesem ŁSSE S.A. Dla mnie to nie był pierwszy Prima Aprilis z nowym zawodowym wyzwaniem. Ostatnio znalazłem w domu inny dokument z datą 1 kwietnia, tyle że z 2006 r. Tego dnia Stanisław Witaszczyk, ówczesny Marszałek Województwa Łódzkiego, a dziś Wiceprezes ŁSSE S.A., awansował mnie na naczelnika wydziału promocji w Urzędzie Marszałkowskim. Kilka dni temu uśmialiśmy się z tego, że życie pełne jest niespodzianek – mówi Tomasz Sadzyński

ŁSSE w liczbach (kwiecień 2011-kwiecień 2015)


OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8

3

Co zmieniło się w Łódzkiej SSE przez ostatnie 5 lat? Naszym najważniejszym celem pozostaje pozyskiwanie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy, ale zmieniło się wiele. Zaledwie 30-osobowy zespół prowadzi bardzo szerokie działania w kilku obszarach dążąc do tego, aby Strefa nadal była wiarygodnym i pożądanym partnerem biznesowym. Oto przykłady naszych działań: • Business Mixery: to 350 firm rocznie, które nawiązują kontakty i wymieniają się informacjami. Formuła „szybkich randek biznesowych” sprawdziła się i ma już swoją markę, skoro przyjeżdżają na nie przedsiębiorcy z całej Polski. • Forum AGD: od lat Województwo Łódzkie jest ważnym ośrodkiem produkcji sprzętu AGD, dzięki obecności m.in.: Indesit-Whirpool oraz BSH i ich poddostawców. Dzięki naszym staraniom najważniejsze forum tej branży z ponad 150 gośćmi po raz pierwszy w 2015 roku zagościło w Regionie Łódzkim. W tym roku kontynuujemy współpracę, a Forum odbędzie się w dniach 11-12 maja w Łodzi. • Strefa HR: wsłuchujemy się uważnie w to jak zmienia się rynek pracy. Powołaliśmy Strefę HR, aby osoby odpowiedzialne za kadry mogły wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami. • zaangażowanie i współtworzenie: Łódzkiego Klastra Edukacyjnego, Klastra Wyżyna Lotnicza, ICT Polska Centralna Klaster, czy Klastra LODZistics. • współpraca z Chinami: to szansa dla naszego regionu, aby stać się wrotami Europy dla Chin i ogromny rynek zbytu dla naszych producentów, którzy już wysyłają towary do Państwa Środka, dzięki połączeniu cargo między Łodzią a Chengdu. • British International School of the University of Łódź: szkoła międzynarodowa powołana we współpracy z Uniwersytetem Łódzkiem. • projekty unijne: ŁSSE S.A. pozyskała środki unijne na trzy projekty, dwa dotyczyły poprawy infrastruktury przy ul. Stokowskiej (Łódź) i w gminie Lućmierz (Zgierz), a trzeci promocji ŁSSE i Regionu Łódzkiego w Niemczech. • modernizacja fabryki L. Grohmana: obiekt stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych centrów konferencyjno-biznesowych w Łodzi • nagrody i wyróżnienia: ŁSSE S.A. – według wielu prestiżowych rankingów – była i jest oceniana jako jedna z najlepszych specjalnych stref ekonomicznych w Europie • CSR: społeczna odpowiedzialność biznesu zbudowana wokół postaci Henryka Grohmana, jej patrona, z nagrodami im. H. Grohmana i Piknikami u Grohmana, zyskała uznanie łodzian. Są to obszary, którym nadaliśmy właściwą dynamikę. Chcemy być liderem zintegrowanych usług biznesowych, a nie tylko administratorem nadzorującym wydawanie zezwoleń. Za ostatnie pięć lat serdeczne podziękowania należą się przede wszystkim pracownikom strefy, naszym Inwestorom i Partnerom. To dzięki ich pracy, sugestiom i dobrej współpracy mamy nowe pomysły i energię do dalszych działań – mówi Tomasz Sadzyński, Prezes ŁSSE S.A.


OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

4 Business Mixer Łódzkiej SSE Kolejna edycja Business Mixera Łódzkiej SSE odbędzie się 13 kwietnia br. w Fabryce Grohmana

Sponsor Główny

Business Mixer został na stałe wpisany w kalendarz wydarzeń Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Sukces poprzednich edycji potwierdza, że spotkania w formie „szybkich randek” biznesowych są ciekawą formą nawiązywania kontaktów i prezentowania firmy. Podczas wydarzenia, każda osoba będzie miała 3 minuty, aby przy 10-osobowym stoliku zaprezentować swoją firmę oraz produkty i usługi jakie oferuje. Po zakończonej rundzie firmy wymieniają się wizytówkami i siadają przy kolejnym stole. Business Mixer w liczbach to około 200 firm w części mixerowej, firmy z 9 województw i ponad 1,5 h rozmów biznesowych. Firmy obecne na wydarzeniu reprezentują różne branże, począwszy od budowlanej i produkcyjnej, poprzez HR i doradztwo gospodarcze, po sektor logistyczny i branżę BPO/ICT/R&D. Sponsorem Głównym wydarzenia jest Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Więcej o wydarzeniu

Partnerzy i Sponsorzy Wspierający

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8


OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8

5

LODZistics – Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej 22 marca br. odbyło się kolejne posiedzenie Grupy Założycielskiej „LODZistics” - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej. W wyniku prac związanych z powołaniem klastra, członkowie tzw. Grupy Założycielskiej podjęli decyzje m.in. o formie prawnej klastra, obszarach działania, założeniach budżetowych etc. Głównym celem obrad Członków Założycieli było podjęcie decyzji o formalnym powołaniu „LODZistics” - Logistycznej Sieci Biznesowej Polski Centralnej. Przyjęto również uchwałę zatwierdzająca m.in. statut i budżet, wybrano organy: Radę oraz Zarząd, a także liderów grup tematycznych odpowiedzialnych za realizację głównych zadań klastra. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. została koordynatorem grupy ds. edukacji, której celem będzie oddziaływanie na profil szkolnictwa zawodowego i wyższego pod kątem logistyki. Na jednego z członków trzyosobowego Zarządu wybrano Bartosza Rzętkiewicza, Z-cę Dyrektora Departamentu Pozyskiwania Inwestora ŁSSE S.A. Kontakt dla podmiotów zainteresowanych przystąpieniem do struktur LODZistics: Koordynator: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., tel. +48 24 355 77 55.

Poszukiwana/y Od 1 lutego Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. bierze udział jako Partner wraz z Fundacją Inkubator w projekcie pt.: „Poszukiwana/y” Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 130 (78 kobiet i 52 mężczyzn) osób w wieku 18 -29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkających na terenie woj. łódzkiego w okresie 01.2016-12.2017. W projekcie przewidziano takie formy wsparcia jak m.in. budowa Indywidualnych Planów Działania z doradcą zawodowym, indywidualne poradnictwo psychologiczne i/lub zawodowe, szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy dla, płatne staże od 3 do 6 m-cy dla 80 osób, pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia przy współpracy z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.

Szczegóły projektu

Grupa Założycielska LODZistics


6

OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

Wypłyń w Łodzi – Regaty Akademickie i Święto Ulicy Piotrkowskiej Fundacja Ulicy Piotrkowskiej zwraca się do Państwa z ofertą współpracy przy X Akademickich Regatach Ulicy Piotrkowskiej. Projekt realizowany jest od 2003 roku i jest pastiszem odbywających się od stu lat regat Oxford-Cambridge. Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 21-22 maja br. na specjalnie zaprojektowanych łodziach, które „popłyną” ul. Piotrkowską. Zachęcamy do wystawienia w planowanym wyścigu własnej drużyny składającej się z siedmiu uczestników i/lub promocji podczas wydarzenia. Fundacja Ulicy Piotrkowskiej powstała w 1990 roku. Skupia architektów, plastyków i przedsiębiorców. Jest stałym animatorem zdarzeń, akcji i inicjatyw budujących nowy wymiar i społeczne znaczenie ulicy Piotrkowskiej. Kontakt: Fundacja Ulicy Piotrkowskiej, tel. +48 42 636 40 36, e-mail: fundacja@piotrkowska.pl

Giełda Kooperacji W imieniu HOCHTIEF Polska mamy przyjemność zaprosić na Giełdę Kooperacji, która odbędzie się 6 kwietnia 2016 roku, w Angelo Hotel Katowice. Giełda Kooperacji to cykl spotkań biznesowych, których gospodarzem jest HOCHTIEF Polska. Spotkania mają formę platformy komunikacji podmiotów współpracujących w procesie przygotowania i realizacji inwestycji. Trzecia edycja Giełdy Kooperacji poświęcona będzie dyskusjom nt. strategii rozwoju inwestycji na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Zapraszamy Państwa serdecznie do: • wysłuchania w pierwszej części Giełdy wystąpień ekspertów nt planów inwestycyjnych i re-inwestycyjnych w latach 2016-2018 w SSE, w tym na terenie Polski Południowej, • skorzystania z możliwości bezpośrednich rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi i kooperantami w drugiej części spotkania, która będzie miała charakter „match & meet”.

Agenda wydarzenia

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8


OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8

program Partner

7

Szanse i zagrożenia realizacji projektów PPP w Polsce W dniach 7-8 czerwca 2016 roku w Hotelu Marriott w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez PKF Consult pt. „Szanse i zagrożenia związane z realizacją projektów PPP w Polsce”. Dwudniowe wydarzenie, podzielone na część panelową oraz warsztatową, pozwoli uczestnikom pozyskać wiedzę na temat efektywnej realizacji projektów w formule PPP, jak i kluczowych czynników sukcesu zapewniających bankowalność projektów PPP. Celem konferencji jest przekazanie know-how w zakresie optymalnej alokacji ryzyka (m.in. prawnego, budowy, dostępności, popytu) pomiędzy stroną publiczną i prywatną (na przykładach realizowanych w Polsce projektów PPP), jak i optymalnych modeli współpracy pomiędzy stroną publiczną a prywatną w zależności od przedmiotu inwestycji i źródeł jej finansowania. Przedstawione zostaną również praktyczne przykłady zalet i wad związane z hybrydowymi projektami PPP oraz rachunkiem powierniczym. Program wydarzenia

Jak HR Business Partner może budować silną pozycję w organizacji Za nami II edycja biznesowych spotkań dla HRu pod nazwą „Poczuj miętę do biznesu”, których pomysłodawcą oraz organizatorem jest firma doradczo – szkoleniowa Respect. Wydarzenie miało charakter całodniowego warsztatu pod hasłem „HR Business Partner - Jak skutecznie budować silną pozycję HR w organizacji?”. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu menedżerów i specjalistów z obszaru ZZL, nie tylko z woj. łódzkiego, ale również z innych regionów kraju. Konferencja podzielona była na trzy główne bloki tematyczne. Pierwsza część dotyczyła relacji pomiędzy HRem a menedżerami, zaś dwa kolejne bloki dedykowane były roli HR Business Partnera w dzisiejszej organizacji. Współorganizatorem wydarzenia była Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna, natomiast patronat medialny objęła firma Wolters Kluwer. Więcej o wydarzeniu


8

program Partner

OSTATNIE 5 LAT W ŁSSE BUSINESS MIXER ŁÓDZKIEJ SSE ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY ZAPROSZENIE PROGRAM PARTNER

STRONA 2-3 STRONA 4 STRONA 5 STRONA 6 STRONA 7-8

Znaczenie PKWiU w SSE – jak można zyskać i co można stracić? Podstawową zaletą prowadzenia działalności gospodarczej w ramach SSE jest możliwość skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia przychodów z tej działalności z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zakres zwolnienia określany jest ściśle poprzez odwołanie do klasyfikacji statystycznej produkowanych towarów lub świadczonych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług („PKWiU”). Innymi słowy zwolnieniu z CIT podlega przychód z takiej działalności strefowej, która może być sklasyfikowana w jednym z grupowań statystycznych (PKWiU) wskazanych w zezwoleniu. O znaczeniu PKWiU w działalności przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach SSE oraz sposobach potwierdzenia stosowanej przez nich klasyfikacji statystycznej, piszą eksperci PwC. Czytaj całość

Ergonomia wyposażenia biurowego równie ważna co wysokość płacy Po raz pierwszy w historii Szwecji pod jednym dachem pracują cztery pokolenia. Sytuacja ta z pewnością ma wpływ na kształt dzisiejszych środowisk pracy, ale być może w inny sposób, niż można by się tego spodziewać. W tym celu Kinnarps zlecił badanie, które udziela odpowiedzi na pytanie, jak różne pokolenia postrzegają swoje miejsce pracy? Wyniki ankiety zostały przedstawione podczas tegorocznych Targów Meblowych w Sztokholmie. Okazało się, że młodsze pokolenia pracowników uznają ergonomię środowiska pracy za czynnik równie istotny, jak wysokość zarobków. - Nawet my, świadomi wartości odpowiednich mebli biurowych, jesteśmy zaskoczeni faktem, że młodzi ludzie aż tak cenią sobie ergonomię w miejscu pracy. Sądziłam, że ergonomia będzie plasować się dużo niżej w rankingu, a to dlatego, że wiele osób po prostu przez długi czas nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji korzystania z nieergonomicznych rozwiązań. Taka świadomość pozwala uniknąć wielu komplikacji zdrowotnych, co z kolei przekłada się na ogólne lepsze samopoczucie w przyszłości - komentuje Elisabeth Slunge, Brand/Range/Design Director Kinnarps. Infografika z wynikami badań

Profile for Lodzka SSE

Newsletter Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - luty/marzec 2016  

Newsletter Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - luty/marzec 2016  

Profile for lodzkasse
Advertisement