Page 1

ADAPTACJA ZESPOŁU BUDYNKÓW POFABRYCZNYCH XIX-WIECZNEJ FABRYKI LUDWIKA GROHMANA – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna


„Henryk Karol Grohman (…) znany jest nie tylko jako zamożny przemysłowiec (…), ale także jako najwybitniejszy pośród łódzkich przemysłowców kolekcjoner dzieł sztuki. Zarówno jakość zgromadzonej przez niego kolekcji dzieł sztuki, jak i prawdziwa pasja kolekcjonerska dalece wykraczają poza typowe zjawiska lokalne i w pełni uzasadniają opinię o wyjątkowym znaczeniu postaci dla polskiego kolekcjonerstwa i muzealnictwa (…). Śledził aktualne życie artystyczne, a częstokroć aktywnie w nim uczestniczył, podejmując działania mające na celu wspomaganie artystów (…)”. Kacprzak D. (2012) Kolekcje i zbiory artystyczne łódzkiej burżuazji wielkoprzemysłowej w latach 1880-1939

Henryk Grohman – patron działań CSR Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.


„Zbierałem w czasach przedwojennych różne przedmioty użytkowe. (…) Ponieważ w okresach wojennych zainteresowania moje zwróciły się w kierunku rozwoju i losów ojczyzny mojej, przestałem kolekcjonować. Być dać dokument tej epoki życia mego postanowiłem zbiory te w całości ofiarować Państwu Polskiemu.” Kodycyl do testamentu Henryka Grohmana z dn. 14 lutego 1939 r.


„(…) Proszę ich by nie tylko opiekowali się tym przez całe życie, ale w razie potrzeby wyznaczyli swoich zastępców i następców.” Kodycyl do testamentu Henryka Grohmana z dn. 14 lutego 1939 r.


Księży Młyn dawniej: teren największego imperium fabrycznego Ludwika Grohmana i Karola Scheiblera – najznamienitszych łódzkich przemysłowców.

Księży Młyn dziś: pod ścisłą ochroną konserwatorską, zespół fabryczno – rezydencjonalny wpisany do rejestru zabytków.


KSIĘŻY MŁYN -

Obszar wrażliwy dla miasta – w 2011 roku powstał

Zintegrowany Program Rewitalizacji Księżego Młyna, który ma na celu zachowanie cennego i zabytkowego obszaru w Łodzi,


Cele ustanowienia ŁSSE: -

- (…) wspieranie rewitalizacji zabytkowych obiektów poprzemysłowych (region łódzki) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 31.08.2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju ŁSSE

W zabytkowej części Łodzi – na Księżym Młynie – ŁSSE zrewitalizowała zrujnowaną XIX-wieczną fabrykę L. Grohmana, i zmodernizowała ją na cele biurowo – konferencyjne.


ROK 2011


PRZEZNACZENIE ZREWITALIZOWANEJ FABRYKI LUDWIKA GROHMANA - wynajem powierzchni biurowej o wysokim standardzie (1400m2), - wynajem nowocześnie zaaranżowanych i wyposażonych powierzchni konferencyjnych, - biura Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.


POWIERZCHNIE BIUROWE DO WYNAJĘCIA Powierzchnie biurowe do wynajęcia Piętro

Powierzchnia najmu w budynku F

Powierzchnia najmu w budynku C

+3

395m2

-

+2

300m2

-

+1

300m2

-

0

237m2

147m2

Razem

1232m2

147m2


SALE KONFERENCYJNE DO WYNAJĘCIA Sala konferencyjna K1 - powierzchnia ok. 430 m², - ilość miejsc siedzących 250 – 300 osób, Sala została zaprojektowana tak, aby stworzyć różne możliwości aranżacyjne (za pomocą ścian mobilnych), zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów. Sale konferencyjne K2 i K3 zostały zaprojektowane z myślą o kameralnych spotkaniach, z niewielką liczbą uczestników (do 16 osób).


REWITALIZOWANA FABRYKA W CENTRUM WYDARZEŃ ŁSSE

3.11.2012 r. – PhotoDay w rewitalizowanej fabryce L. Grohmana; nagroda za najlepsze zdjęcie fabryki dla P. Alicji Mazurkiewicz

16.04.2013 r. – dziennikarze belgijscy o rewitalizacji w Łodzi

18.04.2013 r. – FashionWeek Poland


KONSORCJUM


STYCZEŃ 2012


PRACE KONSERWATORSKIE

RĘCZNIE WYCZYŚCILIŚMY 10 897 CEGIEŁ WYMIENILIŚMY 64 100 USZKODZONYCH CEGIEŁ ODNOWILIŚMY PONAD 44 000 mb FUGI


ROBOTY KONSTRUKCYJNE

WBUDOWALIŚMY 1 498 m3 BETONU WBUDOWALIŚMY 150 t STALI ZBROJENIOWEJ WBUDOWALIŚMY 178 t STALI PROFILOWEJ


ROBOTY INSTALACYJNE

UŁOŻYLIŚMY 40 252 mb PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH UŁOŻYLIŚMY 6 090 mb RUROCIĄGÓW UŁOŻYLIŚMY 1 360 mb KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH


ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

WYKONALIŚMY PONAD 6 000 m2 TYNKÓW WYKONALIŚMY 10 140 kg OKŁADZIN KAMIENNYCH UŁOŻYLIŚMY 1 115 m2 PARKIETÓW


Dziękujemy za uwagę!

www.mckb.pl

Profile for Lodzka SSE

Przebieg prac rewitalizacyjnych  

Przebieg prac rewitalizacyjnych  

Profile for lodzkasse
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded