Page 1

FULL DE BENVINGUDA ESCOLA D’ESTIU 2011 Benvinguts a l’Escola d’Estiu, Ací trobareu una petita guia amb les dades més rellevants sobre l’organització de les activitats perquè la pugueu tenir a mà. Què he de portar? − esmorzar − roba de bany − tovallola − Calçat de goma (preferiblement lligat, per a evitar relliscades) − Protector solar És convenient que els petits (Infantil) porten també una muda (amb nom) per si calguera canviar-los de roba. Qui són els meus monitors? Sara, Gemma i María (Infantil), Hèctor (1º-3º Primària), Vicente (4º-6º Primària), Edgar i Cristina (suport). Quines excursions farem? Dijous 7 (Primària) Museu de Ciències Naturals (Vivers) + visita a l’Albufera Dimarts 12 (Infantil) Museu de Ciències Naturals (Vivers) + visita a l’Albufera Dijous 21 (tots) Jardí Botànic Dimecres 27 (tots) Parc ADAI, a Nàquera (els prepararan allí el dinar i tornaran sobre les 16.00 h) Puc quedar-me al menjador, a la matinera o a la ludoteca algun dia solt? Quant em costarà? Sí, però és imprescindible avisar i pagar-li a Katy almenys amb 1 dia d’antelació. El preu del menjador seran 5 €, i la matinera i la ludoteca 3 €, respectivament. I si tinc algun dubte o vull plantejar algun problema, queixa o suggeriment? El més important és comunicar-ho de forma immediata. Qualsevol solució és més senzilla com més aviat es detecte un problema o es reba l’explicació pertinent. La confiança és clau per a la tranquil·litat de xiquets, pares i monitors i fonamental per al bon funcionament de l’organització. Pots parlar amb Katy, la coordinadora, en qualsevol moment; o directament amb els monitors en l’horari d’eixida. També pots fer-ho per escrit mitjançant correu electrònic o a través d’una nota en la bústia de l’AMPA. Què he de fer si he de prendre alguna medicació? Si cal administrar algun medicament lliura-li-ho a Katy o al monitor corresponent (mai als xiquets) juntament amb un escrit-autorització explicant la manera, l’hora, quantitat, etc. Portes d’entrada i eixida, alguna informació sobre arribada i recollida dels xiquets i xiquetes Entrades Eixides 08.00 h. entrada porta principal 14.00 h. eixida porta xicoteta 09.00 h. entrada porta xicoteta 15.00 h. eixida porta xicoteta 16.00 h. eixida porta principal Procura ser puntual per a un millor desenvolupament i organització de les activitats. Si saps que arribaràs tard o has de recollir els xiquets abans d’hora avisa amb antelació o telefona en el mateix dia. Les entrades i/o eixides fora d’horari es faran sempre per la porta principal. Telèfon, pàgina web, correu i blog Telèfon: 963 931 096. Si veus que no agafen la trucada torna a intentar-ho, pot ser que en aqueix moment es troben en el pati. Si tot i així no l’agafen pots cridar a aquest mòbil 669 959 943. Usa preferentment el fix; el mòbil té escassa cobertura en les zones interiors, on es troben habitualment. La pàgina web. Hi trobaràs aquesta i altres informacions, com una guia aproximada de les activitats que es realitzaran durant la setmana en cada hora del dia http://ampavicentegaos.com El correu electrònic info@ampavicentegaos.com El blog de l’Escola d’Estiu. Els majors prepararan un blog en què podràs seguir el dia a dia de l’Escola, conèixer les activitats, veure fotos... Pots visitar-lo en http://ampavgaosescolaestiu11.blogspot.com


HOJA DE BIENVENIDA ESCOLA D’ESTIU 2011 Bienvenidos a la Escola d’Estiu, Aquí encontrarás una pequeña guía con los datos más relevantes sobre la organización de las actividades para que la puedas tener a mano. ¿Qué tengo que llevar? − almuerzo − bañador − toalla − Calzado de goma (preferiblemente atado, para evitar resbalones) − Protector solar Es conveniente que los pequeños (Infantil) traigan también una muda (con nombre) por si hubiera que cambiarles de ropa. ¿Quiénes son mis monitores? Sara, Gemma y María (Infantil), Hèctor (1º-3º Primaria), Vicente (4º-6º Primaria), Edgar y Cristina (apoyo). ¿Qué excursiones haremos? Jueves 7 (Primaria) Museo de Ciencias Naturales (Viveros) + visita a l’Albufera Martes 12 (Infantil) Museo de Ciencias Naturales (Viveros) + visita a l’Albufera Jueves 21 (todos) Jardín Botánico Miércoles 27 (todos) Parque ADAI, en Nàquera (les prepararán allí la comida y regresarán sobre las 16.00 h) ¿Puedo quedarme al comedor, a la matinera o a la ludoteca algún día suelto? ¿Cuánto me costará? Sí, pero es imprescindible avisar y pagarle a Katy con 1 día de antelación como mínimo. El precio del comedor serán 5 €, y la matinera y la ludoteca 3€, respectivamente. ¿Y si tengo alguna duda o quiero plantear algún problema, queja o sugerencia? Lo más importante es comunicarlo de forma inmediata. Cualquier solución es más sencilla cuanto antes se detecte un problema o se reciba la explicación pertinente. La confianza es clave para la tranquilidad de niños, padres y monitores y fundamental para el buen funcionamiento de la organización. Puedes hablar con Katy, la coordinadora, en cualquier momento; o directamente con los monitores en el horario de salida. También puedes hacerlo por escrito mediante correo electrónico o a través de una nota en el buzón del AMPA. ¿Qué debo hacer si tengo que tomar alguna medicación? Si hay que administrar algún medicamento entrégaselo a Katy o al monitor correspondiente (nunca a los niños) junto con un escrito-autorización explicando el modo, la hora, cantidad, etc. Puertas de entrada y salida, alguna información sobre llegada y recogida de los niños y niñas Entradas Salidas 08.00 h. entrada puerta principal 14.00 h. salida puerta pequeña 09.00 h. entrada puerta pequeña 15.00 h. salida puerta pequeña 16.00 h. salida puerta principal Procura ser puntual para el mejor desarrollo y organización de las actividades. Si sabes que vas a llegar tarde o tienes que recoger a los niños antes de hora avisa con antelación o llama por teléfono en el mismo día. Las entradas y/o salidas fuera de horario se realizarán siempre por la puerta principal. Teléfono, página web, correo y blog Teléfono: 963 931 096. Si ves que no cogen la llamada vuelve a intentarlo, puede que en ese momento se encuentren en el patio. Si aun así no lo cogen puedes llamar a este móvil 669 959 943. Usa preferentemente el fijo; el móvil tiene escasa cobertura en las zonas interiores, donde se encuentran habitualmente. La página web. En ella encontrarás esta y otras informaciones, como una guía aproximada de las actividades que se realizarán durante la semana en cada hora del día http://ampavicentegaos.com El correo electrónico. info@ampavicentegaos.com El blog de la Escola d’Estiu. Los mayores prepararán un blog donde podrás seguir el día a día de la Escola, conocer las actividades, ver fotos... Puedes visitarlo en http://ampavgaosescolaestiu11.blogspot.com

Full de benvinguda  
Full de benvinguda  

Full amb informació sobre l'escola d'estiu 11