Page 1


Når 'det offentlige' køber ind

og ... "Den valgte aftale på SKI 02.06-samlet forventet udgift over 6 år ca. 172 mio. Kr."

I 2009 afleverede Konkurrencestyrelsen sin rapport Undertitlen kunne være: "sker det med bind for til Folketinget om markedet for kontorsoftware. øjnene". Den gang var konklussionen, at Microsoft Det har været fremme at Københavns Kommune dominerer markedet, og at der reelt ikke findes antageligt skal have spildt en masse penge på at alternativer. indkøbe Office-licenser, uden at tage dem i brug Nu kommer det så frem, at der i de med det samme. Hele sagen afvises af Københavns mellemliggende 10 år, ikke er sket noget som helst. Kommune med forskellige forklaringer. Markedssituationen er fortsat til Microsofts fordel Det er fair nok.

og til vores (skatteydere) ugunt.

Citat fra Berlingske:

Hvordan kan vi fortsætte med at lade stå til og bare lade som om at alt er godt? Hvorfor tager vi ikke fat om problemerne, og bruger de næste 10 år på at slippe af med de såkaldte bindinger? Jeg er sikker på at det godt kan betale sig. Der er simpelthen så mange penge på spil, at der vil være rigeligt til både at fjerne hindringerne og implementere en bedre og billigere løsning.

"Københavns Kommune har anvendt millioner af kroner på IT-software, der blev købt og betalt for så at samle digitalt støv i mange måneder. Millioner ud af vinduet, siger ekspert." Svaret fra Københavns Kommune (i korte træk): "Det er Koncern IT’s vurdering, at Københavns Kommune har foretaget det økonomisk mest fordelagtige indkøb af Office 365." Hele sagen afdækker dog en række forhold, som gør sig gældende når offentlige myndigheder køber software hos Microsoft. Da jeg læste artiklen i Berlinske og efterfølgende svaret (fra Koncern-IT til Økonomiudvalget), faldt det mig ind, at jeg har hørt historien før: Når det offentlige køber kontorsoftware, sker det helt og aldeles på Microsofts vilkår. Vi talte rigtig meget om det omkring 2006-2009, hvor vi havde diskussionen om de famøse åbne standarder. Citat fra "Orientering til Økonomiudvalget om Office 365": "Den benyttede model for indkøb af licenser er således Microsofts markedsmodel, som Koncern IT ikke har kunne finde eksempler på, er blevet fraveget. Derudover har Koncern IT før anskaffelsen af Office 365 undersøgt markedet for andre produkter som eventuel kunneanvendes som kontorpakke, men reelt fandtes der ikke alternativer til Microsoft. Der er altså tale om, at Microsoft har en monopollignende status på markedet for kontorpakker, hvorfor forhandlingsudgangspunktet som følge deraf er vanskeligt."

Citater fra Konkurrencestyrelsens "Markedet for kontorsoftware" fra 2009:

rapport

”Microsoft har således en meget dominerende markedsposition. Denne meget do-minerende markedsposition har Microsoft haft i en årrække, hvor Microsofts kontorpakker har været baseret på proprietære formater. " "Det fremgår fx af analyserne i denne rapport, at Microsoft – ud over at være den dominerende udbyder på markedet for kontorsoftware – også er den domineende udbyder på markederne for styresystemer og serversoftware, dvs. på de produkter, hvor der er tekniske bindinger ift. kontorsoftware,..." "2006 var omsætningen på kontorsoftware på ca. 800 mio. kr., " "Markedet er præget af en række markedsbarrierer (netværkseffekter, store udviklingsomkostninger, tekniske og praktiske barrierer), som gennem de seneste 10-15 år har gjort det svært for nye aktører at vinde markedsandele, selv om de anvender en række forskellige forretningsmodeller som fx lavprispakker, abonnementsordninger eller gratispakker. " Artikel i Berlinske

https://www.berlingske.dk/ samfund/koebenhavns-kommunebeskyldes-for-ekstremt-


Profile for Leif Lodahl

LibreOffice månedsbrev for maj 2019  

Denne gang kan du læse om: Når 'det offentlige' køber ind En måned for LibreOffice Releaseplan Ny regnearksfunktion Programmering med Python...

LibreOffice månedsbrev for maj 2019  

Denne gang kan du læse om: Når 'det offentlige' køber ind En måned for LibreOffice Releaseplan Ny regnearksfunktion Programmering med Python...

Profile for lodahl
Advertisement