Page 1


Side 2 2011 (figur 3), hvilket er en mindre stigning fra 68 pct. i 2010 og en pæn stigning fra 52 pct. i 2009.

Dknyt: Kommuner Office-pakkerne

dropper http://dknyt.dk/sider/artikel.ph p?id=60472

LibreOffice på grønlandsk

Af pjecen kan det aflæses at 19% af alle Oversættelsen af LibreOffice til myndigheder benytter en open source kontorpakke. grønlandsk går stille og roligt Det er naturligvis svært at udlede den ”statistiske frem. sandhed”, men jeg har en mistanke om at tallet Vi er oppe på 4 %, og det er dækker over hvor stor en del af myndighederne der måske ikke meget, men der er har installeret en open source kontorpakke. Mange også udfordringer nok. myndigheder har nemlig installeret LibreOffice for at være i stand til at åbne ODF-filer, hvilket de jo er Vi arbejder dog støt og roligt videre. Dels med at oversætte forpligtede til at kunne. og dels med at skaffe flere Pjecen blev først omtalt i Avisen.dk med overskriften oversættere. Det sidste er No more Words: Kommuner skrotter Bill Gates og meget svært. Der er ikke mange blev senere refereret af andre nyhedsmedier med grønlændere i verden, de er mere eller mindre fantasifulde overskrifter: mindre vant til IT en f.eks. Pjecen fra Danmarks statistik http://www.dst.dk/pukora/epu danskere, man er ikke så (PDF) b/upload/17882/itan.pdf tilbøjelig til at lave frivilligt Avisen.dk: No more Words: http://avisen.dk/no-morearbejde, og, som toppen af Kommuner skrotter Bill Gates words-kommuner-skrotter-billkransekagen, har man ikke kunne blive enige om nye gates_162328.aspx grønlandske IT-termer. Børsen: Det offentlige dropper http://borsen.dk/nyheder/politi dyre Word og Excel- k/artikel/1/228390/det_offentli programmer ge_dropper_dyre_word_og_ex cel-programmer.html Berlingske: Det offentlige http://www.business.dk/digital dropper dyre IT-programmer /det-offentlige-dropper-dyreit-programmer Version2: Voldsom vækst: Hver http://www.version2.dk/artikel/ anden kommune bruger open voldsom-vaekst-halvdelen-afsource-software kommunerne-bruger-opensource-software-44376 Det offentlige Danmark går http://www.computerworld.dk/ open source-amok art/215045/det-offentligedanmark-gaar-open-sourceamok

Undertegnede, der ikke taler grønlandsk, oversætter ved hjælp af den frigivne liste med godkendte ITtermer - og den er ikke stor. Desuden kan jeg kun oversætte enkelt-ord, da det grønlandske sprog er meget specielt bygget op. Meget udfordrende. Vi er dog stadig ved godt mod, og vil bruge lejligheden til at appellere til nyhedsbrevets læsere: Hvis du kender en eller flere der kan grønlandsk, så fortæl om vores projekt. Vi har brug for al den hjælp vi kan få. David Lamhauge, Grønnedal


Side 3

BibOS – bibliotekerne

Feb

Jan Dec

Nov

Okt

Sep

Aug

Juli

http://www.silkeborgbiblioteke rne.dk/om+bibliotekerne/proje kter/bibos1

jun

Silkeborg: Prøv vores Linux-Lab

Google Summer of Code 2012

Releaseplanen er kun ændret minimalt i forhold til tidligere oplyst. maj

http://ting.dk/groups/bibos1

Releaseplan

apr

Omtale på ting.dk

and magazine.com/Online/News/Li nux-New-Media-Awards-2012Android-Libre-Office-andSamsung-take-the-prizes

mar

Bibliotekerne i Silkeborg, Aarhus og Odense afprøver Linux på publikums-pc'erne med Google, Firefox, LibreOffice, VLC Player, GIMP:

Android, Libre Office Samsung take the prizes

Er du studerende og kunne du tænke dig at hacke 3.4.6 LibreOffice? 3.5.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.6 .0 .1 .2 .3 .4 .5 3.7 .0 Ny vejledning Versionerne som er markeret med blå og grøn farve Magenta ApS har publiceret endnu en vejledning, Google Summer of Code venter på at du søger om betragtes som stabile og egnet for professionel brug. nemlig avanceret tekstbehandling. Denne og flere et sommerferiejob som programmør. Komplet releaseplan http://wiki.documentfoundation.org/Relea andre vejledninger kan gratis hentes fra Magentas sePlan Der er masser af forslag til opgaver, men hvis du hjemmeside. selv har en idè, er du velkommen til at komme med Release strategi Vejledninger fra Magenta http://blog.magentaforslag selv. aps.dk/kontor/vejledninger/ Jeg har tidligere skrevet om, hvordan LibreOffice er LibreOffice og GSoC http://www.googlebegyndt at benytte en såkaldt tidsbaseret frimelange.com/gsoc/org/google/gsoc givelsesplan. Den umiddelbare gevinst har allerede 2012/libreoffice været at se, idet der stort set ikke har været Prisuddeling på CEBIT-messen Google Summer of Code http://www.googleforsinkelser i forhold til frigivelsesplanen indtil nu. melange.com/gsoc/homepage/googl På årets CEBIT messe i Hannover i Tyskland, fik e/gsoc2012 En anden strategi er to-spor strategien, som LibreOffice en pris for ”Bedste interoperabilitets resulterer i, at vi dels har en 3.4-linje og en 3.5 linje i projekter”. LibreOffice er standard for kontorpakker Frigivelsesplan udvikling. på Linuxplatformen, og kan samtidig bruges på både Windowsmaskiner og Mac computere. Netop evnen 3.4.6 er frigivet Årsagen til at der udvikles parallelt i to spor, er til at køre på alle de vigtige operativsystemer gav Denne version er en bug-fix frigivelse, og der er hensynet til de der bruger LibreOffice professionelt, LibreOffice denne pris, hvilket er vigtigt for ingen nye funktioner. og som derfor ikke kan tage hver eneste nye version udbredelsen af ikke bare LibreOffice og åbne i brug, og som måske heller ikke ønsker at tage standarder, men også for Linux. Programmer der kan 3.5.2 rc2 er klar til test chancer med hensyn til sikkerhed og stabilitet. Det er arbejde på tværs af platformene sikrer samarbejde Anden release candidate er klar til at blive testet nu. ikke noget problem for private brugere at opgradere mellem de forskellige platforme. Frigivelsen forventes at blive 4. april, altså lige før en enkelt eller to pc'er hver eller hver anden måned. Anderledes er det i større organisationer, hvor der Prisen blev modtaget af Thorsten Behrens, som er påske. måske er tusindvis af computere. Dem opgraderer mangeårig bidragsyder til projektet. Hent seneste release candidate http://da.libreoffice.org/hentman ikke bare lige. I disse organisationer har man Linux New Media Awards 2012: http://www.linuxlibreoffice/test/ typiske en plan, der siger at en eller to gange om året


Side 4 kan man opgradere, men ikke til ”nye” versioner. De venter typisk til x.y.2. Til gengæld vil de gerne have bugfix til deres eksisterende version, hvilket 3.4.6 netop er et eksempel på. Opgradering fra 3.4.5 til 3.4.6 er ikke noget stort skridt, og det kræver ikke den store test – og brugerne vil stort set ikke opdage det. På denne måde er der ingen der bliver presset til at opgradere før tid, og ingen tvinges til at tage noget i brug, der ikke er stabilt. Udviklingen sker faktisk i en tredje linje, nemlig master, eller det vi kalder up stream. Alle nye features og fix'es lægges først i denne version. Hver enkel stump klassificeres som enten en ny feature (til næste feature version, f.eks. 3.6) eller en bugfix. Bugfix kan enten være til specifik 3.4 eller 3.5, eller til dem begge. Det afgøres specifikt for hver enkelt stump kode, men i de fleste tilfælde er det begge linjerne. Indtil nu har vi haft vedligeholdelse (bug fixing) i to linjer, nemlig 3.4 og 3.5. Efter 3.4.6 (som netop er frigivet i den forgangne måned) vil der blive lukket ned for 3.4, for til gengæld at starte på 3.6. Lige nu er vi endnu ikke startet på 3.6, men der ligger allerede nye features i master. Den skal jo være klar allerede til juni.

Internationalt Island går hele vejen Islands regering har offentliggjort en politik der vedrører fri og open source software, der blandt andet fastslår, at indkøb af ny software


Side 5 samarbejde som ellers er spredt rundt i menuerne. Derudover implementeres en ny funktion “Rens dokument”, som fjerner alle korrekturoplysninger som forfatterens navn, kommentarer og ændringer. Vurdering: Værktøjslinjen bidrager ikke med ret meget nyt i Calc, men giver eksisterende funktioner en mere prominent plads i en særskilt værktøjslinje. Mange af de funktioner som bruges til korrekturlæsning og samarbejde er spredt rundt omkring i menuerne, og det er ganske praktisk at have disse funktioner samlet i en værktøjslinje. Men jeg er nok ikke den rette til at vurdere denne Hvorfor indsættes en tom side, og vigtigere: udvidelse, for jeg har selv lavet den. Hvordan slipper jeg af med den? Når du oplever at der indsættes en ekstra tom side, skyldes det altid at du har justeret på sidetallet, f.eks.. i forbindelse med et manuelt sideskifte (Indsæt – Manuelt skift… – sideskift).

Tips

Den ekstra indsatte side opstår, fordi LibreOffice altid holder styr på lige og ulige sider, hvilket vil Hvorfor får jeg en ”Tom side”? sige forside/bagside af papiret (eller højre/venstre) Hvis du har arbejdet med paginering, altså det at ved duplex print (udskrivning på begge sider). sideopdele et dokument eller en skabelon, har du Hvis du f.eks. har en forside som slutter med et sikkert oplevet at du pludselig får en ekstra side manuelt sideskifte, hvor du skifter til side 1, vil der indsat når du udskriver. Siden kan ikke ses mens du altid blive indsat (en lige) tom side. Det er for at få skriver i dokumentet, men hvis du vælger ”Vis lige/ulige til at stemme. udskrift”, kan du se en ekstra side. Men hvad gør vi så? Der er i princippet to løsninger på problemet: 1. at rette op på sidetalsproblemet ,f.eks. ved at skifte til side 1 efter fysisk side 2 (påbegynd nummereringen efter kolofon eller indholdsfortegnelse) 2. at ignorere problemet, hvilket du kan gøre i


Side 6


LibreOffice nyhedsbrev for April 2012  

LibreOffice nyhedsbrev for April 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you