Page 1


Side 3 gle/gsoc2011 Læs et interview med en http://libregraphicsworld.org/articl deltager es.php?article_id=41

På konferencen blev jeg introduceret til et par af projekterne:

Visio

eksisterende hjælp til Wiki, men på sigt også at for at kommme med. skrive hjælpen i wiki-format for senere at konvertere Et problem med iOS (iPad) er at Apple ikke tillader den tilbage til hjælp i LibreOffice. apps kun må installeres gennem Apples egen AppStore og skal overholde nogle helt basale regler. LibreOffice On-line Blandt andet skal Apple kunne tjene penge på det, På konferencen har The Document Foundation hvilket ikke lige er i LibreOffice's ånd. En anden præsenteret en demonstration af LibreOffice Online, mulig forhindring er at Apple ikke tillader Apps som en browserversion af LibreOffice. LibreOffice kan udviddes, hvilket jo netop er en af styrkerne ved Online kan afvikles på en intern server, eller i en LibreOffice. hostet cloud. Dette projekt er resultatet af indsatsen fra Tor Løsningen afvikler LibreOffice på serveren, og Lillkvist. Også dette projekt kan forventes at blive en kommunikerer med browseren ved hjælp af GTK+ realitet i 2012/13. framework, javascript og html5.

Et projekt implementerer understøttelse for MS Visio i LibreOffice. Visio-objekterne bliver konverteret til vektorgrafik, hvorefter de kan vises og behandles i LibreOffice. I første omgang var det meningen kun at implementere grundlæggende figurer og ikke de mere avancerede effekter. Dog viste det sig at det også var forholdsvis let at implementere f.eks. Det skal bemærkes at løsningen ikke skal betragtes Frigivelsesplan skyggeeffekter. som en produktionsmoden version, men som en Releaseplanen er uforandret i forhold til tidligere opprototype. Løsningen forventes at blive annonceret i lyst. beta i slutningen af 2012. jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun RTF Et andet projekt var at forbedre understøttelsen for DemonstrationsRTF-formatet. Ideen har været at benytte samme video metode til .doc, .docx og .rtf. Dermed er grundlaget lagt for fremadrettet at implementere understøttelse for disse tre formater parallelt. Har man lavet en, har man lavet dem alle.

http://people.gnome.org/~michael/data/ 2011-10-10-lool-demo.webml http://www.youtube.com/watch? v=CVR7HqDokmA

Android og iPad

I første omgang bliver resultatet hurtigere og mere Herudover blev det annonceret, at præcis håndtering af rtf-filer. LibreOffice er i gang med at blive porteret til både Android og Ipad (iOS) platformene. Kernen af LibreOffice er Wiki-hjælp komplet kompileret til de to platforme, Det er en ambition at omlægge hele hjælpesystemet i men udestående er dog at udvikle en ny LibreOffice til et mere tilgængeligt format. De der brugergrænseflade til de to platforme. Hvis der er har prøvet at skrive hjælpesider ved at det er et værre interesserede udviklere som kunne tænke sig at blive bøvl. Første skridt har været dette projekt, hvor de involveret i udviklingen af brugergrænsefladen til specielle opmærkninger i hjælpen bliver kædet op til LibreOffice til Android og iOS, er der rig mulighed Wiki-format. Dermed er det muligt at konvertere den

3.3 3.4 3.5 3.6

3.3.4 3.4.2 3.4.3

3.3.5 3.4.4

3.4.5 3.5.0 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6.0

Versionerne som er markeret med blå og grøn farve betragtes som stabile og egnet for professionel brug. Komplet releaseplan http://wiki.documentfoundation.org/Relea sePlan

Aktuelt 3.4.4rc1 Aktuelt er version 3.4.4 rc1 klar til at blive afprøvet. Hent 3.4.4 rc1 her http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/

Status i Danmark Der er mange måder at måle og sammenligne succesen på. Vi ved reelt ikke hvor mange brugere der er hverken i Danmark eller på verdensplan, men vi kan bruge forskellige parametre til at vurdere


Side 5 Sygehus. Respekten skal omfatte brugernes meninger, men bestemt også deres travle hverdag. Det er ikke sikkert at en sekretær synes at det at svare på en mail fra dig, har højeste prioritet i dag. Der er sager der skal behandles og patienter der skal plejes. Men det betyder ikke at du ikke skal tage dem med på råd, for gør du ikke det, begår du en stor fejl. Det betyder at du skal hjælpe dem - på deres præmisser.

en lokal database er den bedste løsning. Tiden er måske mere til at få udviklet en web-applikation til formålet.

Integration...

Tag dig god tid og forbered dig. Der er mange integrationer som skal vurderes og undersøges meget nøje. Men vær også parat til at stille spørgsmålstegn. For mange af integrationerne er slet ikke nødvendige. I mange tilfælde er det helt overflødigt Respekter jeres omverden... at blande et tekstbehandlingsprogram ind i det at Konvertering af dokumenter er fortsat og vil til evig udskrive et standardbrev. Det kan de fleste fagtid være, et at de største problemområder. Det nytter systemer i dag klare selv. ikke noget at være arrogant, for det kommer du Men bortset fra det, så er systemintegration et af de ingen vegne med. Du er nødt til at anerkende at den centrale områder i et implementeringsprojekt. Først verden der er udenom jeres organisation faktisk er i handler det om at danne sig et overblik og tage fat i deres gode ret til at stille krav. Løsningen ligger i de enkelte leverandører: "Hvad er jeres planer for intern og ekstern "opdragelse". Dokumenter dette og hint". Derefter at få igangsat arbejdet - for udveksles i et fælles aftalt format. Hvis doku- det tager længere tid end du regner med. Det skal du menterne ikke skal redigeres af "modparten" er og ikke forveksle med at det bliver dyrere, for meget bliver PDF (gerne PDF/A) det absolut bedste format. ofte viser det sig faktisk ikke at være særligt dyrt. Hvis dokumenterne af den ene eller den anden årsag Men resultatet skal stemmes af med de der bruger skal redigeres, så find den bedste og mest integrationen. hensigtsmæssige løsning i det enkelte tilfælde. I visse tilfælde vil tekst-format være mest hensigtsSkabeloner... mæssigt og i andre tilfælde måske HTML. Som tidligere nævnt: Tro ikke at en en-til-en Tro ikke at du kan lave en-til-en konvertering og konvertering vil gøre lykke. Det gør det ikke! Tag fra migrering starten de enkelte skabeloners "ejere" med på råd og LibreOffice er ikke MS Office, og i øvrigt er tiden en udfør to opgaver: En "designspecifikation" og en anden. Kontorpakken har en helt anden og mindre funktionel "Kravsspecifikation". betydning end for bare få år siden. Det skal du tage Designspecifikationen skal afdække de overordnede med i overvejelserne når du planlægger overgangen. krav til hvordan breve og notater visuelt skal F.eks. er det ikke nødvendigvis en god idè at udfærdiges og kravspecifikationen skal afdække de konvertere alle de Access databaser I har liggende. funktionelle krav til hver enkelt skabelon. Få herefter Jeg vil foreslå at I i hvert enkelt tilfælde vurderer om


Side 6

Det tekniske hjørne

formler direkte i LibreOffice dokumenter (Writer, Draw og Impress). Det forudsætter at du har en funktionsdygtig LaTeX-installation, og mindst et af Formelredigering med LaTeX Jeg har tidligere skrevet om formelredigering i de tro programmer dvipng eller dvisvgm. LibreOffice, hvor blandt andet en dansk udvikler har TexMaths fungerer på Windows, Linux og bidraget ved at udvikle en "in-line" editor. Formel- MacOS X. redigeringen fungerer sådan set fint, men der er en række begrænsninger:

TexMaths

http://roland65.free.fr/texmaths/

Formlerne renderes (vises) ikke helt perfekt

Stikordsregister med konkordansfil

Visse matematiske symboler mangler

De der har prøvet at oprette et stikordsregister i et stort dokument, har oplevet at det faktisk er en stor opgave.

Redigeringssproget (syntaksen) er ikke en standard og er svær at lære Formlerne indsættes i form af enten et png • Formlerne er ikke kompatible med andre bitmapbillede eller som en SVG-tegning. SVG formatet gør formlen skalerbar og PNG-formatet programmer - heller ikke MS Office giver mulighed for at konvertere dokumentet til Der findes i forvejen et formelsprog som er Word eller Powerpoint. nogenlunde standard inden for naturvidenskaben, nemlig . •

TexMaths er en udvidelse til LibreOffice udviklet af Roland Baudin, som implementerer LaTeX formelredigering. Det er en afledt udvidelse fra OOoLatex, som oprindeligt blev udviklet af Geoffroy Piroux.

Wikipedia

Det meste af programmet er oversat til dansk.

TexMaths er en udvidelse til LibreOffice som giver dig mulighed for at indsætte og redigere LaTeX

En konkordansfil er en særskilt fil, som indeholder de ord som skal indgå i stikordsregistret. Fordelen er at du ikke behøver gennemgå hele dokumentet og afsnit for afsnit afgøre hvilke ord der skal i stikordsregistret. Det gør du særskilt, og tilknytter så filen til dokumentet. Derved vil LibreOffice selv afsøge og indeksere teksten. En konkordansfil kan bruges til flere forskellige dokumenter, hvilket er en fordel hvis du skriver fagspecifikke tekster, for så kan du genbruge konkordansfilen fra gang til gang. http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_ %28publishing%29


LibreOffice nyhedsbrev November 2011  

LibreOffice nyhedsbrev November 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you