Page 1

The Document Foundation

LibreOffice er den frie open source kontorpakke til Windows, Mac og Linux, der giver dig seks programmer smæk fyldt med funktioner til alle dine behov inden for produktion af dokumenter og Calc, Writer, databehandling: Impress, Draw, Math og Base. LibreOffice er et brugercentreret open source projekt drevet af fællesskabet. Det vil altid være gratis og open source, så du har den bedste garanti for adgang til softwaren uden begrænsning!

Denne gang kan du læse om

Tilbage til start!................................................................ 2 Open source i samfundsperspektiv................................... 2 Oracle og OpenOffice.org................................................ 2 Open source i staten......................................................... 3 Lokalisering..................................................................... 3 Vejledninger................................................................. 4 Sprogværktøjer............................................................ 4 The Document Foundation............................................... 5 Meld dig ind i TDF...................................................... 6 Version 3.4....................................................................... 6 Nyhederne.................................................................... 6 Generelt....................................................................... 6 Tekstbehandling........................................................... 6 Regneark...................................................................... 7 Diagrammer................................................................. 7 Præsentationer.............................................................. 7 VIGTIGT: Nyhedsbrevet................................................. 7 Det tekniske hjørne.......................................................... 7 Regneark...................................................................... 7 Makroporgrammering med Python (II)........................8

NYHEDSBREV

Maj 2011 1.419 faste læsere

Dato:

30. april 2011

Redaktør:

Leif Lodahl: leif.lodahl@documentfoundation.org

Tilmelding

nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Afmelding

nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org

Rettigheder

Dette nyhedsbrev må gerne videresendes eller distribueres i sin helhed på anden måde. Kopiering af dele af nyhedsbrevet er tilladt med kildeangivelse.

Kontakt

Undlad at svare tilbage til adressen nyhedsbrev@da.libreoffice.org. Jeg modtager ikke disse mails. Skriv i stedet til min e-mail adresse eller brug vores postlister.


Side 2

Tilbage til start! Videnskabsministeriets ekspertudvalg om åbne standarder har den 28. marts 2011 kommet med sin indstilling om anvendelse af åbne standarder på dokumentformater i den offentlige sektor. Indstillingen er det foreløbige anti-klimaks på et langt og besværligt arbejde med at sikre fri konkurrence i den offentlige sektor med hensyn til de Office applikationer, tekstbehandling, regneark og præsentationsværktøjer, som udgør nogle af grundbestanddelene i en offentlig itanvendelse. Ekspertudvalget konstaterer, at man på grund af uenighed i udvalget ikke på nuværende tidspunkt kan blive enige om at pege på nogen af de to standarder. Som følge af uenighed i udvalget om, hvorvidt ODF og OOXML opfylder kravene i henhold til princip 4, har det ikke være muligt for ekspertudvalget at fremkomme med en enstemmig anbefaling... Udmeldingen til den danske offentlige sektor er derfor, at der ikke findes nogen standarder på den liste for åbne standarder, der skal anvendes i den danske offentlige sektor. Ekspertudvalgets anbefaling (PDF)

http://www.itst.dk/it-arkitektur-ogstandarder/standardisering/ekspertudvalget -om-abne-standarder/fil-mappe/Indstilling %20fra%20Ekspertudvalget.pdf

Hvis du var en ludobrik, var du så lige blevet slået og for ikke længere at tilbyde en kommerciel variant hjem? Oracle Open Office (tidl. Star Office).

Open source i samfundsperspektiv Martin von Haller Grønbæk er en af pionererne indenfor Dansk IT-jura og Internetjura i særdeleshed.

"Given the breadth of interest in free personal productivity applications and the rapid evolution of personal computing technologies, we believe the OpenOffice.org project would be best managed by an organization focused on serving that broad constituency on a non-commercial basis,"

Han skriver på sin blog på Computerworld nogle spændende overvejelser om open source generelt i det danske samfund, bla. Det fortæller Edward Screven, Oracle's Chief Jeg har i lang tid syntes, at det var meget Corporate Architect. mærkeligt, at den danske stat og særligt "We intend to begin working immediately danskejede SME'er sendte en så stor del af with community members to further the omkostningerne ved anvendelse af it ud af continued success of Open Office.” landet i form af licensafgifter til ofte store udenlandske it-mastodonter. Jeg har Hvad kommer det til at betyde? naturligvis intet imod åben handel over Generelt er det en positiv melding fra firmaet, men grænserne og advokerer på ingen måde for Oracle mangler stadig at melde klart ud om fremhandelsbarrierer. Set fra en samfundsmæssig tiden for kontorpakken. Den bedste udgang vil være, synsvinkel giver det imidlertid betydeligt at Oracle overlader alt til det åbne fællesskab bedre mening, at betaling for it-ydelser går omkring kontorpakken. Så kunne de to communities til lønninger i Danmark af omkring LibreOffice og OpenOffice.org fusionere og konkurrencedygtige og kvalificerede it-folk forene kræfterne. end at sende denne til selskaber, der ofte ikke Om det går sådan er for tidligt at sige. engang betaler skat i Danmark. Under alle omstændigheder er The Document Læs hele Martins blogindlæg – det kan anbefales. Foundation en realitet og LibreOffice er klar til at Ja, vejen frem er helt http://www.computerworld.dk/blog/itblive downloaded og installeret. Fællesskabet er åben! advokaten/115664 større og stærkere end nogen sinde og Oracles beslutning kommer ikke til at betyde det helt store.

Oracle og OpenOffice.org

OpenOffice.org er død – længe leve LibreOffice! Oracle har offentliggjort sine intentioner om ikke Spekulationer om at Oracles Cloud Office også gives længere at tilbyde OpenOffice.org som kommercielt fri som open source er foreløbigt kun spekulationer. produkt, men derimod at gøre OpenOffice.org til et Vi har lov til at drømme, men jeg har ikke set noget fuldstændigt fællesskabsbaseret open source projekt


Side 3 der tyder på at det kommer til at gå i den retning. Pressemeddelelsen fra Oracle (Engelsk)

http://www.marketwire.com/pressrelease/Oracle-Announces-Its-Intentionto-Move-OpenOfficeorg-to-aCommunity-Based-Project-NASDAQORCL-1428324.htm

Nyhed i Version2

http://www.version2.dk/artikel/18826

Min kommentar i Version2

http://www.version2.dk/artikel/18843

Nyhed i Computerworld

http://www.computerworld.dk/art/1156 37

Fyldig analyse og forklaring af Ryan Paul på Ars Technica (Engelsk)

http://arstechnica.com/opensource/news/2011/04/oracle-gives-upon-ooo-after-community-forks-theproject.ars

Martin von Haller Grønbæk: Oracle og OpenOffice: Og hvad så?

http://www.computerworld.dk/blog/itadvokaten/115699

Oracle's OpenOffice Move May Be Too Little, Too Late af Katherine Noyes, PCWorld (Engelsk)

http://www.pcworld.com/businesscente r/article/225459/

LibreOffice - no going back af Sue Gee

http://www.iprogrammer.info/news/136-opensource/2329-libreoffice-no-goingback.html

Open source i staten Jeg har med stor interesse læst rapporten fra Zangenberg & Company som IT- og Telestyrelsen har offentliggjort for kort tid siden. Rapporten er særdeles interessant, idet den utvetydigt fastslår at open source som strategisk model giver store gevinster. At kombinationen OSS og agile udviklingsmetoder fremhæves ser jeg som en fordel.

Jeg har dog nogle kommentarer til rapporten. Ikke fordi jeg på nogen måde ønsker at kritisere rapporten, men fordi jeg synes der er en del afgrænsninger og betingelser som bør fremhæves.

sektor. Hele det kommunale, regionale område er udeladt, lige som undervisningsområdet heller ikke er medregnet. Tilsvarende beregninger for disse områder vil sandsynligvis vise tilsvarende eller måske ligefrem endnu større besparelser. Desværre har KL’s bestyrelse vedtaget en fælleskommunal digitaliseringsstrategi (http://tinyurl.com/4xgldxk) som er fuldstændig og aldeles renset for open source.

Rapporten beskriver alene fordelene ved open source som model for udviklingsprojekter. I rapporten nævnes flere steder at der er yderligere muligheder for besparelser ved også at tage indkøb af standardsoftware med i beregningerne. Blandt andet Open source i staten af http://digitaliser.dk/resource/1 268103/ henvises til McKinseys rapport fra sommeren 2010, Zangenberg & Company hvor det blev påvist at Politiet kunne spare op mod Den Fælleskommunal Digitali­ http://tinyurl.com/4xgldxk 100 mio. kroner alene ved at benytte open source seringsstrategi software til på database- og kontorområdet. Den aktuelle rapport fra Zangenberg & Company Lokalisering medtager ikke disse konkrete besparelser, hvilket jeg Det danske lokaliseringsprojekt i høj grad mener der er behov for at få kortlagt. består for øjeblikket af en lille Zangenberg-rapporten nævner i indledningen en gruppe enkeltpersoner og række yderligere fordele ved at benytte open source enkelte firmaer, som yder en software. En af de pointer rapporten nævner, er at stor og meget vigtig indsats for open source øger konkurrencen. Konkurrence- projektet. Lokalisering er flere styrelsens rapport om konkurrencesituationen på ting. Dels handler det om at oversætte programmet området for kontorsoftware beskrev situationen som og hjælpen. Det er det mest centrale og synlige for “ikke velfungerende“. I selvsamme rapport fremgår brugerne. For øjeblikket mangler vi at oversætte det at end ikke Microsoft er i stand til at fortælle, næsten 10.000 ord til brugergrænsefladen i hvad prisen for deres produkter er. Der er dog ikke LibreOffice 3.4. Dertil kommer ca. 18.000 ord i nogen tvivl om at prisen for MS Office eksempelvis hjælpefilerne. er faldet med omkring 50% igennem de seneste 5-10 år. Hvor stor en del af det prisfald der skyldes open Oversættelsen foregår via et on-line program, hvor vi source alternativer er uvist, men prisfaldet er sket i direkte i browseren får den engelske tekst vis i èt samme periode, hvor OpenOffice.org har indtaget felt, og et tomt felt, hvor den danske tekst skal indtastes. I nogle tilfælde er der på forhånd givet et markedet. forslag til oversættelse, men det er som regel ikke Sidst men ikke midst synes jeg der er vigtigt at brugbart. Maskinoversættelse er altså mere underunderstrege at de 100 mio kroner der potentielt kan holdende end egentlig nyttig. spares alene på open source er ÅRLIGT. Desuden er beregningerne alene beregnet for den STATSLIGE Vi kunne godt bruge et par stykker mere til at hjælpe


Side 4 os. Har du mulighed for at bruge et par timer om ugen på at oversætte engelske tekster til dansk, så meld dig i første omgang til dansk-listen og giv os en kort introduktion til hvem du er. Opret dig selv som bruger på vores oversættelsessted og send en mail til dansk-listen med anmodning om at få rettigheder. Oversættelse

https://translations.documentfoundation.org/da/

Vejledning

http://wiki.documentfoundation.org/DA/Pootle

Tilmelding til Mailto:dansk+subscribe@da.libreoffice.org dansk-listen

Vejledninger Desværre har der ikke været ressourcer til at oversætte de vejledninger som dokumentationsprojektet i LibreOffice producerer. Til gengæld findes der nogle enkelte danske vejledninger, som Magenta ApS har frigivet under Creative Commons licens. De 'gamle' vejledninger til OpenOffice.org 2.0 er fortsat tilgængelige, omend de trænger til at blive opgraderet. Danske vejledninger http://blog.magentafra Magenta aps.dk/kontor/vejledninger/ De officielle vejledninger

Http://doc.oooforum.dk

Sprogværktøjer

"Foreningen for frit tilgængelige sprogværktøjer" første led i en sammensætning. som til dagligt kaldes stavekontrolden.

Stavekontrol I det forgangne år har vi udført frekvensanalyse af DSL-korpusserne, Wikipedia og dokumenter fra UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern. Dette arbejde har udløst over 7000 ord der nu er lagt ind i databasen. Frekvensanalyse består i kun at benytte de mest benyttede ord som ordforslag, mens øvrige ord bliver godkendt som korrekt stavet.

Grammatikkontrol Grammatikkontrollen er ny i LibreOffice. I OpenOffice.org skal grammatikkontrollen installeres særskilt som en udvidelse.

Arbejdet med grammatikkontrol er forholdsvis nyt, og der er absolut meget der skal gøres. Også her er der plads til nye bidragsydere som har forstand på sprog. Er du f.eks. dansklærer og har du mod på at lære computeren at skrive korrekt dansk, så meld dig Forventningen er at det på sigt vil give bedre under fanerne. ordforslag når du staver forkert. Desuden arbejder vi Grammatikkontrollen viser sig f.eks. ved at lave blå på at forberede at Hunspell 1.3 bliver implementeret, bølgede understregninger, hvor der er et grammatisk hvorefter det f.eks. bliver muligt at fravælge problem. ordforslag med sammensatte ord. Dermed bliver det muligt at sammensatte ord godkendes som korrekt stavet, men altså ikke bliver foreslået som forslag. Konsekvensen vil blive at man f.eks. fortsat kan skrive "smedepølse", men man vil ikke få det som et forslag. Desuden har vi indarbejdet en række typiske stavefejl der tidligere ikke blev fanget, bl.a. baseret De grammatiske regler laver vi med XML og på publikationen 114 stavefejl (som du for alt i Javaprogrammering, men bare rolig. Vi skal nok verden ikke må begå). hjælpe dig med at komme i gang, og Vi har rettet en del fejl i blandt andet to regler som programmeringen har vi folk til. De største havde med ord at gøre, der ender på "er" og "r". Den problemer er at forklare programmørerne hvordan ene af reglerne var der ca. 32 ord som var påvirket sproget skal forstås, og derefter at teste resultatet. En af. Desuden ca. 109 intetkønsord der sluttet på "er", regel kan f.eks. se sådan ud: som var høstet forkert, er rettet, f.eks. amperemeter <rule id="Ordgentagelse1"> <pattern> og center.

Lokalisering er meget mere end oversættelse af programmet. En meget vigtig del af vores arbejde består i at udvikle og vedligeholde de indbyggede sprogværktøjer der pt. findes i LibreOffice: stavekontrol, synonymordbog, autokorrektur og grammatikkontrol. Der er opmærket en del ord med fugeelementer, hvor der er konsonantfordobling+e, når det skal være Arbejdet med sprogværktøjerne sker i

<token><exception postag="SENT_START"/></token> <token><match no="0"/><exception regexp="yes">.|000|av| bang|bred|bib|bip|bling|bom|bro|Cha|det|duer|fars|faster| fatter|gak|grynt|ha|he|hej|hi|hip|ho|hopper|hurra|kvier| led|marie|men|mobil|mors|normal|original|piller|rap|ren|


Side 5 eksperimenterer også med Segmentation Rules god. Der er for mange slangudtryk og falske eXchange (SRX), som kort fortalt går ud på at synonymer, og vi har derfor valgt at Universitetets definere hvad en sætning er. synonymer altid skal have højere prioritet end vores egne. Det betyder at vi desværre ikke har så mange ord med som vi gerne ville. Hvis vi kan få højere Synonymordbog kvalitet i vores egne ord, vil vi ændre kriterierne, så Du finder synonymvi kan få flere ord med. ordbogen ved at højreDerfor vil vi gerne i kontakt med specielt klikke på et ord i din tekst dansklærere som kan have interesse i at hjælpe os. og vælge Synonymer. De 12.000 ord er i 2.700 synonymgrupper og alle Herefter ser du en række synonymgrupper skal kontrolleres og rettes. Det Denne regel kontrollerer om du ved en fejl skriver forslag som du kan vælge foregår i et online program, hvor vi i browseren kan samme ord to gange efter hinanden. ved blot at klikke. En redigere direkte i databasen. Vi tester reglerne ved at grammatikkontrollere de anden måde er at markere Dannet http://www.wordnet.dk/ ord og aktivere danske Wikipedia artikler med vores regler. Et et synonymordbogen med eksempel: Gratis e-bog: 114 stavefejl (som http://www.bro-blog.dk/? du for alt i verden ikke må p=1688 CTRL+F7, hvorefter du begå) ser dialogen Synonymer: ride|sej|smed|så|taget|takker|tik-tak|tog|tut|uniform|vov| øf</exception></token> </pattern> <message>Ordgentagelse: Du har gentaget <suggestion>\1</suggestion>.</message> <short>Ordgentagelse</short> <example type="incorrect">Nu har <marker>jeg jeg</marker> aldrig hørt magen.</example> <example type="correct">Så så drengen en drage.</example> <example type="correct">Han har taget taget af hundehuset.</example> <example type="correct">"Rap rap" sagde anden.</example> </rule>

Synonymordbogen består dels af synonymer, men Og rigtig nok: På Wikipedia er der en grammatisk også af relaterede ord fra fejl... DanNet. Ordnet er et projekt under Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, som kortlægger ordenes betydning i forhold til hinanden.

Synonymprojektet

http://synonym.oooforum.dk/

The Document Foundation The Document Foundation har netop rundet en levetid på syv måneder, fonden er etableret med næsten 100.000 euro - svarende til godt 750.000 kroner - og så er de første versioner af LibreOffice blevet frigivet.

"Fonden er oprettet i troen på, at den kultur, Synonymerne får vi fra to forskellige kilder, nemlig der kommer ud af en uafhængig fond, bringer dels et projekt fra Københavns Universitet og dels det bedste frem i bidragydere og vil levere Vi har allerede rettet en lang række småfejl i danske fra vores eget synonymprojekt. Vores eget projekt den bedste software til brugerne," artikler på Wikipedia, men det der er vigtigt er at vi har flest ord, men kvaliteten er desværre ikke helt LibreOffice sejler i hård http://www.computerworld.dk/ kan kontrollere reglerne op mod en stor mængde art/115186 medvind danske tekster. For øjeblikket består dansk grammatikkontrol af 22 regler, hvilket på ingen måde er tilstrækkeligt. Vi


Side 6

Meld dig ind i TDF

Version 3.4

Hvis du har bidraget til udviklingen af LibreOffice Version 3.4 kan afprøves allerede nu, men vær kan du nu blive medlem af The Document opmærksom på at det er en betaversion som ikke Foundation! egner sig til brug i det daglige. Der er nu åbnet for at tilmelde sig medlemsskab af Download http://download.documentfoundation.org/li breoffice/testing/3.4.0TDF som enkeltpersoner. Medlemsskabet er gratis betaversion beta3/win/x86/LibO_3.4.0beta3_Win_x86_i jævnfør vedtægterne, men man skal være nstall_multi.exe kvalificeret bidragsyder. TDF er meritokratisk12, så Hjælpefiler til http://download.documentfoundation.org/li det er de reelle bidrag betaversionen

ydere som har indflydelse. Alle som har bidraget de seneste år kan angive mig som 'reference', og jeg vil efterfølgende bekræfte det overfor medlemskommitteen. Husk at skrive alt på I har lavet, det gælder også hvis I har holdt foredrag, undervisning eller lavet andre ting som ikke umiddelbart står på den officielle liste over 'contributions'.

breoffice/testing/3.4.0beta3/win/x86/LibO_3.4.0beta3_Win_x86_ helppack_da.exe

Nyhederne

Naturlig sortering af nummereringer, så 10 kommer efter 9. Tidligere blev 10 sorteret mellem 1 og 2 i f.eks. overskriftstypografier og punktopstillinger:

Næste version er en såkaldt feature version, hvor vi Flere forbedringer til autokorrektur, så kan forvente at se konkrete nye funktioner. Hvilke f.eks. ”http...” i starten af en sætning ikke ændret til funktioner der er tale om, vil jeg forsøge at beskrive ”Http...”. i det følgende: Individuel tykkelse på kanter i f.eks. tabeller i Der er ingen deadline, og proceduren med at blive tekstbehandling. Generelt accepteret kommer sikkert til at tage lang tid. Ny 3D kanttype. I dialogerne Navigator og Typografier og formater Hvorfor tilmelde sig? er det muligt at vælge fra lister ved at indtaste Værktøjslinjen ”Find” er forbedret. Senest 12 måneder efter stiftelsen skal der afholdes navnet. valg. For at være stemmeberettiget skal man være Forbedret kryptering af dokumenter jvnf. ODF 1.2. kvalificeret medlem. Derfor! Ansøgningsformular

http://www.documentfoundation.org/ application-for-tdf-communitymembership/

Vedtægterne

http://wiki.documentfoundation.org/C ommunityBylaws

Medlemskommitteen

http://wiki.documentfoundation.org/T DF/Membership_Committee

Generel ny genvej for at oprette kommentarer: CTRL+Alt+C I dialogen PDF-eksport er fanen ”Sikkerhed” blevet Hurtigere opstart af programmet. mere logisk og overskuelig. Forbedret forhåndsvisning af skrifttyper:

Tekstbehandling

1 http://da.wikipedia.org/wiki/Meritokrati

Kolonneadskiller (spalter) og fodnoteadskiller kan nu tilpasses med farve og linjetype.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Meritocracy

Punktopstillinger understøtter græske tegn.


Side 7

Regneark

Præsentationer

DataPilot hedder nu PivotTabel3.

Eksporter som bitmap giver nu mulighed for selv at PivotTabel kan bestå af uendelig mange felter vælge opløsning. (sidefelter, kolonnefelter og rækkefelter). Renaissance: Forbedret brugeroplevelse flere steder. PivotTabel kan nu benytte navngivne områder som Renaissance: Tilføjet SoftShadow visualisering. kilde. Forbedret fanggitter (snap-to-grid). Rigtig mange småfejl i PivotTabel er rettet og Forbedret standard for punktopstillinger. hastigheden er forøget mærkbart. Nye standardfarver for tegneobjekter Nye Sekant-funktioner: Sekant, kosekant, Forbedring af muligheden for ”Mus som pen” i hyperbolsk sekant og hyperbolsk kosekant. Impress præsentationer. Udelader unødvendige tekstadskillere (” og ”) i CSV-eksport samt mulighed for valgfri Forbedret HTML-eksport med blandt andet billedgalleri og forhåndsvisning. tekstadskiller. Dialogen ”Flyt/kopier ark” er ændret for bedre at understøtte tilgængelighed.

VIGTIGT: Nyhedsbrevet

eksemplarer). Tilmelding

nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Arkiv

http://da.libreoffice.org/lists/nyhedsbrev/

Det tekniske hjørne Med dette afsnit vil jeg forsøge at komme lidt ned under motorhjelmen på LibreOffice. Advarsel: Her vil der komme en del teknik og fagsprog.

Regneark Hvordan beregner man summen på tværs af et vilkårligt antal ark? Hvis du vil beregne summen af Ark1.A1 til Arkn.A1 (hvor n er et vilkårligt tal svarende til antal ark) kan du gøre følgende: =SUM(INDIREKTE("Ark1.A1"):INDIREKTE("Ark"&TEKST(ANTAL

Understøtter nu autofilter per ark, hvor det tidligere Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt .ARK();"##")&".A1")) kun var muligt at benytte et autofilter per dokument, dig en af postlisterne nyhedsbrev@da.openoffice.org Forklaringer: er det nu muligt at have flere autofiltre. eller nyhedsbrev@da.libreoffice.org • ANTAL.ARK() returnerer antallet af ark (som tal) Det er muligt at benytte flere subtotaler per ark. Vi forventer snart at omlægge postlisterne til Mange forbedringer til eksterne referencer og LibreOffice. På grund af den danske lovgivning om • TEKST(ANTAL.ARK()) returnerer antallet navngivne områder. Hele emnet er komplet udsendelse af spam er det ikke lovligt at overføre din af ark (som tekst) reprogrammeret for at rette en lang række (mere end e-mail adresse fra postlisten i OpenOffice.org til • "Ark"&TEKST(ANTAL.ARK();"##")&".A1 LibreOffice. Derfor skal du selv tilmelde dig den nye 100) mindre fejl. " returnerer "Arkn.A1" (som tekst) som er postliste. Det gør du ved at sende en tom mail til det største arknummmer nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org hvorefter Diagrammer du vil modtage en mail retur. Denne skal du • INDIREKTE("Ark"&TEKST(ANTAL.ARK( Datoakser kan nu indgå i kategorisering og f.eks. returnere som bekræftelse. );"##")&".A1") returnerer arknummeret (som bestå af månedlige kategorier. Indtil videre vil jeg sende nyhedsbrevet til begge reference) lister. Når du har konstateret at du modtager Titler og tekster kan individuelt skaleres. • SUM(INDIREKTE.....:INDIREKTE.....) nyhedsbrevet fra LibreOffice kan du afmelde fra returnerer summen (som tal) OpenOffice.org (for at undgå at modtage to 3 Skal oversættes mere end 250 steder


Side 8 Bemærk at metoden her kun fortløbende nummererede ark.

fungerer

ved

oTCurs = text.createTextCursor()

Skal vi erstatte med

Makroporgrammering med Python (II)

oVCurs = model.CurrentController.getViewCursor() oTCurs = text.createTextCursorByRange(oVCurs.getStart())

I forrige nummer af nyhedsbrevet skrev jeg om hvordan det er muligt at programmere makroer til LibreOffice ved hjælp af programmeringssproget Betegnelserne ‘oVCurs’ og Python. tilfældigt valgt. I den første artikel viste jeg hvordan det er muligt at skrive tekst i et tekstdokument med Python. Denne gang vil jeg vise hvordan jeg indsætter teksten på markørens placering og ikke i starten af dokumentet ( oTCurs = text.createTextCursor() ).

‘oTCurs’ er

helt

Disse to linjer betyder at vi nu har en ‘usynlig’ placering samme sted som den synlige markør.

Nu vi er i gang, kan vi lige kigge på hvad vi også kan bruge oTCurs til. De følgende to linjer sætter tekstfarven (CharColor = 255) og skrifttypen Først en lille forklaring på cursor (markør) i (CharFontName=Arial) LibreOffice. Vi opererer med to typer af markører, oTCurs.setPropertyValue(“CharColor”, 255) oTCurs.setPropertyValue(“CharFontName”, “Arial”) nemlig ‘text cursor’ og ‘view cursor’. En view cursor er – som navnet antyder – den synlige markør. I et dokumentvindue ser du altid kun Vores Python program ser nu sådan ud: en view cursor. View cursoren understøtter # HelloWorld python script for the scripting kommandoer som har med visning af dokumenter at framework def WriteSomething( ): gøre, f.eks. at skifte til næste side, eller skifte til model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument() text = model.Text starten af dokumentet. oVCurs = model.CurrentController.getViewCursor() En text cursor er et tekstområde som kan flyttes rundt i et tekstobjekt. Med andre ord kan text cursoren angive et område og ikke kun et punkt. I vores eksempel skal vi bruge begge cursortyper: 1. View cursoren bruger vi til at aflæse hvor i dokumentet cursoren er placeret. 2. Text cursoren bruger vi til placere teksten som vi vil indsætte. Linjen

oTCurs = text.createTextCursorByRange(oVCurs.getStart()) oTCurs.setPropertyValue("CharColor", 255) oTCurs.setPropertyValue("CharFontName", "Arial") StringToWrite = "Hello world" text.insertString( oTCurs, StringToWrite , 0 )


Maj 2011 - LibreOffice nyhedsbrev  
Maj 2011 - LibreOffice nyhedsbrev  

LibreOffice nyhedsbrev for maj måned 2011

Advertisement