Page 1

The Document Foundation

LibreOffice er den frie open source kontorpakke til Windows, Mac og Linux, der giver dig seks programmer smæk fyldt med funktioner til alle dine behov inden for produktion af dokumenter og Calc, Writer, databehandling: Impress, Draw, Math og Base. LibreOffice er et brugercentreret open source projekt drevet af fællesskabet. Det vil altid være gratis og open source, så du har den bedste garanti for adgang til softwaren uden begrænsning!

Denne gang kan du læse om

Version 3.4.1.................................................................... 1 Test og QA....................................................................... 1 Så er den gal igen: Frustrerede skoleelever kræver Microsoft Office tilbage................................................... 1 Oracle giver OpenOffice.org til Apache...........................2 Hvorfor er det en fin idè?............................................. 2 Hvorfor er det ikke en fin idè?..................................... 2 VIGTIGT: Nyhedsbrevet................................................. 3 Feriesvar/Out-of-Office............................................... 3 Det tekniske hjørne.......................................................... 3 Batchkonvertering........................................................ 3 Administrativ installation............................................. 4

NYHEDSBREV Maj 2011

Dato:

1. juli 2011

Redaktør:

Leif Lodahl: leif.lodahl@documentfoundation.org

Tilmelding

nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Afmelding

nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org

Rettigheder

Dette nyhedsbrev må gerne videresendes eller distribueres i sin helhed på anden måde. Kopiering af dele af nyhedsbrevet er tilladt med kildeangivelse.

Kontakt

Undlad at svare tilbage til adressen nyhedsbrev@da.libreoffice.org. Jeg modtager ikke disse mails. Skriv i stedet til min e-mail adresse eller brug vores postlister.


Side 1

Version 3.4.1 Version 3.4.1 er frigivet og tidligere er også 3.3.3 kommet på gaden.

Version 3.4.1 er i release candidate 2 nu. TCM testing (Litmus)

https://tcm.documentfoundation.org/

Postlisten projects

projects@global.libreoffice.org

Tilmelding til postlisten projects+subscribe@global.libreoffice.o rg

Så er den gal igen: Frustrerede skoleelever kræver Microsoft Office tilbage Sådan lød overskriften på Version2 den 21. juni Der er altså to versioner som vi betragter som 2011. Denne gang er det elever i 7. klasse i Farum aktuelle. som protesterer mod OpenOffice.org. Hvem husker Hvis du skal bruge LibreOffice hjemme i privaten ikke den tilsvarende historie fra Lyngby (Virum eller i en mindre virksomhed kan du sagtens bruge Skole) for et par år siden? version 3.4.1, men hvis du vil benytte LibreOffice i Debatten på henholdsvis Version2 og Furesø Avis en større organisation, anbefaler vi at du benytter fortæller mere end selve historien. 3.3.3. Det grundlæggende problem i Farum er at eleverne Det betyder ikke at 3.4.1 ikke fungerer, men at der mener at de spilder tiden når de sidder derhjemme og ikke er nogen garanti for at alle funktioner fungerer laver effekter i Powerpoint som ikke virker når de perfekt. Begge er produktionsmodne versioner. skal fremlægge projektet på skolen.

Test og QA

Er det i virkeligheden ikke det samme problem som vi voksne oplever i vores dagligdag?

Kompatibiliteten mellem MS Office og Der er ved at komme gang i test og QA (quality OpenOffice (og LibreOffice) er og bliver assurance) projektet. I første omgang skal vi have aldrig perfekt. lavet en pulje af testcases til basistest. Derudover er det også meningen at nye features fremover skal Det er en udfordring og den udfordring skal eleverne testes struktureret, og det er udviklernes ansvar at efter min mening udsættes for i skolen, for de der der udarbejdes testcases til nye features. klarer denne udfordring bedst, vil blive bedst til at Hvis du er interesseret i at deltage i test af håndtere tilsvarende forhindringer senere i livet når LibreOffice, så foregår det i et fælles system, som er de kommer ud på arbejdsmarkedet. udviklet af Mozilla. Holdningen ”Eleverne skal have det bedste...” som

også kan læses af debatterne er udtryk for tidens trend: ”Curlingbabyer”, hvor forældrene fejer vejen foran børnene, i den tro at det gavner dem. Det gavner ingen at udsætte børnere for ”det bedste”. Resultatet vil være at eleverne ikke lærer at forholde sig til problemstillingen, at forskellige deltagere i et projekt ikke nødsvendigvis bruger samme program og dokumentformat. I erhvervslivet og på universitetet benyttes forskellige produkter og formater, og hvis vi ikke lærer børnere at forholde sig til det forhold, begår vi en stor fejl. Og det er overhovedet ikke nødvendigt at gøre det til et problem, for netop børnene er meget bedre i stand til at omstille sig og acceptere nye teknologier end vi voksne. Så mon ikke børnenes utilfredshed i virkeligheden er udtryk for de voksnes utilfredshed og utryghed? Min egen erfaring siger mig at børnene normalt er ligeglade med hvad produktet hedder; de skal såmænd nok finde ud af at bruge det. Tænk bare på ungdomsgenerationens forhold til sociale netværk og mobiltelefoner. Vi vil ha' Microsoft Office tilbage

http://furesoe.lokalavisen.dk/d ebat-vi-vil-ha-microsoft-officetilbage-/20110620/laeserbreve/ 110629938/1256

Så er den gal igen: Frustrerede skoleelever kræver Microsoft Office tilbage

http://www.version2.dk/artikel/ saa-er-den-gal-igenfrustrerede-skoleeleverkraever-microsoft-officetilbage-29204

Kommune om skift til Openoffice: Fra Mercedes til Suzuki Alto

http://www.version2.dk/artikel/ kommune-om-skift-tilopenoffice-fra-mercedes-tilsuzuki-alto-29229


Side 2

Oracle giver OpenOffice.org til Apache

Hvorfor er det ikke en fin idè?

forhindrer at firmaer kan lukrere uden at yde noget tilbage. Det er ikke muligt at lave en “fork” af LibreOffice som er mindre restriktivt licenseret, hvilket betyder at LibreOffice ikke kan ende inde i maven på et kommercielt produkt. Som fodnote hertil, er det vigtigt at bemærke, at LibreOffice godt kan bruge kode fra Apache, mens det modsatte ikke er tilfældet. Apache OpenOffice kan altså ikke bruge kode fra LibreOffice.

Grundlæggende fordi der ikke er nogen grund til ikke at lægge det i The Document Foundation. Vi har igennem de seneste mere end otte måneder formået at skabe en infrastruktur, en kultur og et fortrindeligt produkt. The Document Foundation har bevist sin eksistensberettigelse og evnen til meget hurtigt at få etableret et fremadrettet fællesskab.

Oracle har af forskellige årsager valgt ikke længere at ville engagere sig i open source projektet OpenOffice.org. Indtil for ganske få måneder siden forsøgte Oracle ellers at overbevise os alle sammen om at OpenOffice.org var et fokusområde for dem, blandt andet ved at præsentere en hel ny cloudbaseret kontorløsning. Blandt andet gav oracle Vi har endnu ikke fået svar på, hvad fordelen for ligefrem garantier på den konference OSL afholdt på communitiet er ved Apache fremfor The Document Foundation! I mine øjne er det spild af tid og Carslberg Museum d. 9. september 2010. (knappe) ressourcer. Det skaber selvfølgelig Siden har Oracle besluttet at give OpenOffice.org til konkurrence, men jeg tror nu vi har rigeligt at se til, Apache Software Foundation. med den dominerende konkurrent vi har i markedet. Jeg har som udgangspunkt stor respekt for Apache desuden har vi lige nu brug for at få ro i markedet, så Software Foundation som har en lang række brugerne ikke bliver mere forvirrede og og fortrinnelige projekter, herunder naturligvis Apache tvivlsomme. Webserver, men også mindre kendte projekter som Og ja, jeg er selvfølgelig også ‘fortørnet’ over at det f.eks. Lucene search engine. Apache har en etableret arbejde jeg selv har engageret mig i, ikke bliver mere organisation og et velfungerende infrastruktur. Der er værdsat. Giv mig bare en tudekiks, men jeg vil altså ingen tvivl om at Apache vil blive et godt “hjem” for have lov til det denne gang. OpenOffice.org. The Document Foundation blev stiftet som reaktion på måden Oracle håndterede fællesskabet på. Det var Hvorfor er det en fin idè? arrogant, lukket, topstyret og meget amerikansk. Det er en rigtig god idè, fordi Oracle dermed lever Desuden blev en stor del af udviklingen ikke givet op til de forpligtelser, de arvede fra Sun som open source, men kun implementeret i Oracles Microsystems. Desuden vil det sandsynligvis også egne produkter. Som direkte konsekvens af måden betyde at en række ufærdige projekter som Oracle Oracle behandlede communitiet på, blev The har liggende, vil blive open source. Desuden kan vi Document Foundation stiftet – som en direkte modhåbe at det vil få IBM til faktisk at bidrage til det sætning: projekt, som de har høstet fra igennem en årrække. • Licenseringen er stærk copy-left1, hvilket 1 All Wrongs reserved og CopyLeft - som modsvar til det traditionelle: All Rights reserved og Copyright. http://da.wikipedia.org/wiki/Copyleft

Ledelsen er transparent. Postlisterne er som udgangspunkt åbne, og The Document Foundation har meget fokus på denne åbenhed. Hvis et emne skal diskutteres på en lukket postliste, skal det eksplicit “vedtages” i hvert enkelt tilfælde. Naturligvis er der emner som diskutteres i en lukket kreds. F.eks. spørgsmål om sikkerhed, planlægning af markedsføringstiltag og andre emner som af natur vil miste sin effekt hvis det sker i åbenhed. Men det sker på postlister og ikke ved direkte mails, således at historikken bevares som dokumentation.

Nu ser vi at Oracle vælger en meget liberal (svag copyleft) open source licens, hvilket som udgangspunkt udelukker den kode der er produceret i The Document Foundation siden stiftelsen i september sidste år. Mange af de frivillige udviklere der har meldt sig, har netop meldt sig, fordi The Document Foundation har været meget tydelige i sin udmelding om at licenseringen er copy-left og at rettighederne i øvrigt ikke skal overdrages til fonden.


Side 3 Projekter med svag copy-left licens har svært ved at mobilisere frivillige, f.eks. studerende. Årsagen skal naturligvis findes i det principielle i, at koden kan havne i et kommercielt produkt, og dermed komme andre (f.eks. aktionærerne i et firma) tilgode, uden at programmøren selv får noget som helst ud af det. Kald det bare flueknepperi eller religiøs tilgang til open source, men det har en stor betydning i det lange løb.

tilmelde dig den nye postliste. Det gør du ved at sende en mail til

Der er ingen tvivl om at Apache er en åben, transparent og meritokratisk organisation. Men hele processen omkring beslutningen fra Oracles side er sket uden at involvere communitiet. De frivillige som gennem tiderne har overdraget rettighederne til Oracle er ikke blevet spurgt til råds. Det står selvfølgelig de enkelte frit for at forlade projektet – eller melde sig ind, men jeg synes nok at Oracle burde have spurgt dem det hele handler om, nemlig deltagerne.

Feriesvar/Out-of-Office

I den konkrete situation mener jeg at Apache er en OK løsning, omend der er en anden og bedre løsning, nemlig The Document Foundation. Jeg håber at TDF og Apache kan finde en løsning, hvor de to projekter kan komme overens i et samarbejde. Der pågår såvel formelle som uformelle forhandlinger.

Batchkonvertering

nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org ...hvorefter du vil modtage en mail retur. Denne skal du returnere som bekræftelse. Tilmelding

nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Arkiv

http://da.libreoffice.org/lists/nyhedsbrev/

Hver gang jeg udsender nyhedsbrevet modtager jeg et hav af feriesvar retur. Vær venlig at tilføje nyhedsbrevets til listen med undtagelser. Jeg er faktisk ikke interesseret i at høre hvornår du er fraværende.

Det tekniske hjørne

Du kan faktisk bruge LibreOffice uden at starte selve programmet. Hvis du f.eks. skal konvertere en lang række filer fra .doc til .odt eller fra .odt til .dpf, kan du bruge LibreOffice fra kommandolinejen eller i en batch-fil. Parametrene er...

VIGTIGT: Nyhedsbrevet Du modtager dette nyhedsbrev fordi du har tilmeldt dig en af postlisten nyhedsbrev@da.libreoffice.org Der udsendes ikke nyhedsbrev til OpenOffice.org længere. Modtager du ikke nyhedsbrevet, skal du selv

soffice [options] [documents...] Options: --minimized --invisible and no UI. --norestore errors. --quickstart --nologo --nolockcheck

keep startup bitmap minimized. no startup screen, no default document suppress restart/restore after fatal starts the quickstart service don't show startup screen. don't check for remote instances using

the installation --nodefault don't start with an empty document --headless like invisible but no userinteraction at all. --help/-h/-? show this message and exit. --version display the version information. --writer create new text document. --calc create new spreadsheet document. --draw create new drawing. --impress create new presentation. --base create new database. --math create new formula. --global create new global document. --web create new HTML document. -o open documents regardless whether they are templates or not. -n always open documents as new files (use as template). --display <display> Specify X-Display to use in Unix/X11 versions. -p <documents...> print the specified documents on the default printer. --pt <printer> <documents...> print the specfied documents on the specified printer. --view <documents...> open the specified documents in viewer(readonly-)mode. --show <presentation> open the specified presentation and start it immediately --accept=<accept-string> Specify an UNO connect-string to create an UNO acceptor through which other programs can connect to access the API --unaccept=<accept-string> Close an acceptor that was created with -accept=<accept-string> Use -unnaccept=all to close all open acceptors --infilter=<filter> Force an input filter type if possible Eg. -infilter="Calc Office Open XML" --convert-to output_file_extension[:output_filter_name] [-outdir ouput_dir] files Batch convert files. If -outdir is not specified then current working dir is used as output_dir. Eg. -convert-to pdf *.doc -convert-to pdf:writer_pdf_Export -outdir /home/user *.doc


Side 4 --print-to-file [-printer-name printer_name] [-outdir ouput_dir] files Batch print files to file. If -outdir is not specified then current working dir is used as output_dir. Eg. -print-to-file *.doc -print-to-file -printer-name nasty_lowres_printer -outdir /home/user *.doc

M:\AppDeploy\LibreOffice\LO_3-3-2\.

Eksempel Dette eksempel danne ren pdf-fil i samme folder som den originale odt-fil: soffice --convert-to pdf test.odt

Desværre er det ikke muligt at konvertere flere filer med f.eks. odt, men følgende kommando tjener samme formål: for %%f in (*.odt) do C:\LibO\program\soffice -invisible -convert-to pdf -outdir Output/ "%%f"

Når installationsguiden er afsluttet, skal du klikke Finish (eller afslut).

Administrativ installation

Gentag proceduren for den danske hjælpepakke.

En administrativ installation skaber et image af softwaren på et netværksshare (server), hvorfra Installation af Group Policy Object pc'erne i netværket kan installere programmet. For at Dette skridt opretter en Group Policy Object eller etablere installationen, skal du i en kommandolinje "GPO" som installere programpakkerne. skrive : 1. Start Group Policy Management konsollen på msiexec /a libreoffice33.msi din admine arbejdsplads (Start - Kør Hvis du kun vil installere det danske sprog, skal du gpmc.msc). først lave en mst-fil og benytte kommandoen Bemærk at Group Policy Management Console er inkluderet i Windows Server msiexec /a libreoffice34.msi TRANSFORMS=trans_dansk.mst 2008, hvorimod for Windows Server 2003 skal den hentes og installeres manuelt fra: http://www.microsoft.com/windowsserver200 Når installationsguiden starter skal du klikke Next 3/gpmc/ (eller Næste). På guidens anden side skal du angive 2. Udvid træstrukturen for dit domæne og netværksplaceringen for installationen, f.eks.

højreklik på “Group Policy Objects” og vælg “New”. Indtast et navn, f.eks LibreOffice Installation”. Det nye Group Policy Object vil vise sig i træet under “Group Policy Objects”. Højreklik på navnet og vælg “Edit...”. Dette vil åbne Group Policy Object Editor. 3. I Group Policy Object Editor, under “Computer Configuration”, skal du udvide “Software Settings”, højreklikke på “Software Installation” og vælge “New Package...”. 4. Navigèr til netværksplaceringen hvor du har lagt netværksinstallationen for LibreOffice (Bemærk at du skal vælge netværksplaceringen, også selvom installationspakken ligger lokalt på den server du arbejder med). Dobbeltklik på .msi-filen, f.eks. libreoffice34.msi. 5. Gentag fra ” New – Package...” for den danske hjælpepakke.

Avancerede installationsparametre Hvis du ønsker at installere LibreOffice med mere avancerede parametre, så findes der en række detaljerede af slagsen. F.eks. kan du placere programbiblioteket et andet sted end det sædvanlige c:\programmer\libreoffice\... med INSTALLLOCATION="C:\LibO"

Hvis du ønsker at LibreOffice skal knyttes til MSfiltyperne, kan du gøre det med SELECT_WORD=1 SELECT_EXCEL=1 SELECT_POWERPOINT=1


Juli nyhedsbrev fra LibreOffice  

Juli nyhedsbrev fra LibreOffice