Lang Leve Thuis!

Page 1

Lang leve thuis!

7e Leidse Woondebat

HET 7E LEIDSE WOONDEBAT VOND PLAATS OP 24 MEI 2016 IN GALERIE CAFE LEIDSE LENTE EN WERD GEORGANISEERD DOOR ONS DOEL

Hoe maken we buurten gezonder en vitaler? Hoe maken we buurten gezonder en vitaler? Prettig langer zelfstandig wonen, dat willen we allemaal, dat moet zelfs van de overheid. Maar hoe doen we dat? Hoe kunnen we de stad gezonder en vitaler maken? Die vraag stond centraal tijdens het 7e Leidse woondebat, op dinsdag 24 mei in Galerie Cafe Leidse Lente. Bestuurders, corporatiemedewerkers,

PAGINA 2

leden van huurdersorganisaties en vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke organisaties gingen met elkaar in drie rondes het gesprek aan. Over zorgvoorzieningen van de toekomst, over de ‘inclusie-gedachte’ en wat dat vraagt van de stad, en over hoe de inrichting van de stoep kan bijdragen aan ‘ontmoeting’ en aan meer ‘lichte contacten’. Want de opgave is duidelijk, zette Pieter van der Straaten,

strateeg bij de gemeente Leiden vooraf uiteen: “We worden steeds ouder, we zijn met steeds meer en onherroepelijk komt dat moment dat we steun nodig hebben.” Hij ziet vier aangrijpingspunten. “Allereerst zouden we ervoor kunnen zorgen dat mensen in de stad meer ‘lichte contacten’ gaan opdoen, personen die geen vrienden maar ook geen vreemden zijn en vaak net dat steuntje kunnen geven dat nodig is.

PAGINA 3

WONEN: ’Meer variatie ZORG: Van intakes is hard nodig’ naar assessments

info@erikdannenberg.nl

Daarnaast is actieve beweging belangrijk en moeten we gaan werken aan meer woonvariatie. Ten slotte gaat het om placemaking: openbare plekken creëren waar mensen graag hun tijd doorbrengen.” De conclusie na afloop: het zal vooral in de buurten moeten gebeuren.

PAGINA 4

ONTMOETEN: Op de stoep gebeurt het!