Page 1

KAÞE - PLAKET - MASA ÝSÝMLÝÐÝ - GRAFÝK TASARIM AHÞAP - DERÝ - KAÐIT - KARTON - CAM - TELEFON - LAPTOP - KEMER - CÜZDAN ÜZERÝNE LAZERLE, YAZI - MOTÝF-RESÝM ÝÞLENÝR.

0312 - 432 29 38 • 0507 243 56 34 msn destek: osmyolla@hotmail.com

Osman AKTAÞ

LAZER Kazýma ve Kesme lAZER KAZIMA / YAKMA kontraplak ÜRÜNLER 9 X 12 • 12 X 16 • 16 X 20 • 20 x 28 • 30 x 48 cm 1215

1420

2025

2330

3545

SEÇEBÝLECEÐÝNÝZ FONTLARDAN BAZILARI 1

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

2

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

3

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

4

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

5

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

6 7

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

8

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

9

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

10

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

11

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

12

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

13 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 14 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 15

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

16

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

17

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

18

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

19

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

20

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

21 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 22

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •

23 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 24 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 25 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 26 ABCÇDEFGGHIIJKLMNOÖPRSSTUÜVYZ abcçdefgghiijklmnoöprsstuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 27 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 28 ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & • 29

ABCÇDEFGÐHIÝJKLMNOÖPRSÞTUÜVYZ abcçdefgðhýijklmnoöprsþtuüvyz +-.,:;( ) 1234567890 ?! & •


Çok Renkli KAÞE LASTÝK VE KDV DAHÝL FÝYATLAR RENKLÝ KAÞELERDE:

renklendirilecek alan 1 cm2 ’den küçük olmamalý Renkler arasýnda en az 2 mm boþluk olmalýdýr. Tasarýmýný onaylamadýðýmýz ürünleri yeniden tasarlayýp renkli kaþe olacak hale getirererek üretiyoruz. ALTTAKÝ ÖRNEKLER NELERÝN YAPILABÝLECEÐÝ HAKKINDADIR.

COLOP 30 RENKLÝ KAÞE YAPIMI EBAT: 45 X 16 mm 35 TL

COLOP 40 RENKLÝ KAÞE YAPIMI EBAT: 55 X 21 mm 40 TL

comerecan HAYAL evi

e t e nc

R

Ýnþaat Elektrik Taah. San. ve Tic. Ltd. Þti. Ufuk Üniversitesi Cad. Farilya Business Center No: 8/47 Kat: 9 • Çukurambar Ankara Tel: (312) 284 28 60 (pbx) Fax: (312) 2842863 Baþkent V.D -5480033967 www.ketenciler.com.tr

COLOP 50 RENKLÝ KAÞE YAPIMI EBAT: 67 X 27 mm

45 TL

COLOP 60 RENKLÝ KAÞE YAPIMI EBAT: 74 X 35 mm 55 TL

Bu a?yr hediye kime gidecek çakylyr çakylmaz üstüne kapak

NFK

Siyah Kýrmýzý Yeþil Menekþe Mavi Turuncu Sarý % 35


Standart Otomatik KAÞE LASTÝK VE KDV DAHÝL FÝYATLAR

SIRDAÞ KAMPANYALI ÜRÜNLER 25 x 8 • 38 x 15 • 48 x 18 • 55 x 21 mm 8 TL 9 TL 10 TL 11 TL

TRODAT ÜRÜNÜ; ÝMPRÝNT 1 - 2 - 3 EBAT: 35 X 13 • 46 X 17 • 55 X 21 mm 10 TL 11 TL 12 TL

COLOP 20 - 30 - 40 EBAT: 35 X 13 • 46 X 17 • 55 X 21 mm 20 TL 22 TL 25 TL

TRODAT CEP 4411 - 4412

ÝDEAL POCKET CEP 50-80

EBAT: 35 X 13 • 46 X 17 mm 20 TL 22 TL

% 35


KRÝSTAL PLAKET

Kris

Ve tulu fe i Kad Ku Plaketler

35 TL

laket Kristal P Ve tulu e if Kad Ku Plaketler

laket Kristal P Ve tulu e if Kad Ku Plaketler

tal Plaket

35 TL

35 TL

KADÝFE KUTULU PLAKETLER

Yakma-Kesme Balsa aðacý

Süblimasyon Baský

9 X 12 cm

25 TL

12 X 16 cm

30 TL

16 X 20 cm

35 TL

LEVHALAR Süblimasyon Baskýlý pirinç görünümlü tabela 14 x 20 cm

Süblimasyon Baskýlý pirinç görünümlü tabela 20 x 30 cm

25 TL

30 TL

Balsa Aðacý üzerine Yazý - Resim Ýþlenir, lazer ile kesim yapýlýr. 50 cm x 100 cm ebadýna kadar ahþap üstüne lazer iþleme yapýlýr. % 35


KRÝSTAL MASA ÝSÝMLÝKLERÝ

1 nolu masa isimliði yazý dâhil 85 TL KDV dâhil Atatürk'lü, kartvizitli, çift kalemli, saatli

4 nolu masa isimliði yazý dâhil 55 TL KDV dâhil Tek kalemli, siyah tabanlý

2 nolu masa isimliði yazý dâhil 75 TL KDV dâhil Çift kalemli, saatli, siyah tabanlý

5 nolu masa isimliði yazý dâhil 55 TL KDV dâhil Tek kalemli

3 nolu masa isimliði yazý dâhil 75 TL KDV dâhil Çift kalemli, saatli

% 30


AHÞAP ÝSÝMLÝKLER- süblime baský dahil

35 TL

35 TL

35 TL

ÖZEL ÇALIÞMALAR

Çam özel çalýþmalar

4 x 14 cm isimlik

YENÝ PLAKET

Balsa özel çalýþmalar

35TL

Kartvizitlik

30 TL

9X12cm kahverengi plaket.. ahþap üstü ahþap kazýma 30 TL

% 35


Shiny kaþeler T 70

FATURALANDI TAHSÝL EDÝLDÝ

Ö D E N D Ý MAHSUP EDÝLDÝ TESLÝM EDÝLDÝ K AY D E D Ý L D Ý O N AY L A N D I ÝPTAL EDÝLDÝ C E VA P L A N D I

A L I N D I FAKSLANDI D O S YA L A N D I

826 T 20 TL

1 9 Eylül 2010 41x24 mm

R32 T

30 TL

827 T

R42 T

32 mm 33 TL

42 mm 40 TL

1 9 Eylül 2010

1 9 Eylül 2010

1 9 Eylül 2010 50 x 30 mm

32 TL

828 T

1 9 Eylül 2010 56x33 mm

35 TL

829 T

1 9 Eylül 2010

831 70 x 10 mm

64 x 40 mm

40 TL

18 TL

832

830 T 75 x 15 mm

20 TL

833 1 9 Eylül 2010 75 x 38 mm

43 TL

85 x 25 mm

22 TL % 35


Yönlendirme Levhalarý Lazer Kesim ahþap levhalar

Pirinç Levha

Süblimasyon baskýlý levhalar & Folyo kesimli levhalar

Deneme1 Katalog Kaşe  

Ürünlerimizle alakalı bilgiler içerir.

Deneme1 Katalog Kaşe  

Ürünlerimizle alakalı bilgiler içerir.

Advertisement