Lo campus número 27 març abril 2015

Page 6

6

Març • Abril 2015

LO CAMPUS · El periòdic universitari de Catalunya

23 protagonistes del nostre món musical responen: PREGUNTA: Dieu-nos una idea per a reflexionar del vostre estil o pensament musical? Conservatori i Escola Municipal de Música de Lleida L a música existeix per ser viscuda, compartida, expressada. Com a Conservatori, hem de fer que la gent de les nostres terres conegui i reconegui la música clàssica com un vehicle cultural vigent encara en els nostres dies. La nostra tasca com a docents consisteix a dotar l’intèrpret de la millor tècnica, transmetre els màxims coneixements i recursos per a que els nostres alumnes puguin ser més lliures en la seva interpretació musical. I educar també al públic, perquè en pugui gaudir.

Tot el camí que han recorregut els grans mestres (tant els autors més famosos com aquells desconeguts però que també ens son pròxims) a través de la història ens ha portat a aquest moment. És necessari revisar i aprendre constantment del passat, conèixer el seu llenguatge, per obrir portes cap al futur. Arribar a esdevenir una societat culturitzada és una societat forta, desenvolupada i en constant creixement. Josep Lluis Boix Alberich Director

Vivència Aranesa

Associació cultural i cívica d’Aran DIFONENT EL PENSAMENT CONTEMPORANI ● Entitat co-editora de la revista universitària LO CAMPUS i del diari digital LO CAMPUS DIARI ● Plataforma de difusió de tota mena d’esdeveniments occitans a les 21 universitats de parla catalana vivenciaaranesa@locampus.cat

Telefòn 973204907