Page 1

Pildant anketą galima užregistruoti tik vieną žmogų. Norint užregistruoti kitą žmogų, reikia užpildyti kitą anketą (pvz.: kai užsirašo 3 asmenų šeima, anketą reikia pildyti triskart, atskirai kiekvienam dalyviui, pateikiant atitinkamus asmeninius duomenis)

NUGALĖK BLOGĮ GERUMU ROM 12, 21

Pagrindinė informacija: Vardas: ___________________________________________________________________________________ Pavardė: __________________________________________________________________________________ A/K: El. paštas: _________________________________________________________________________________ Tel. nr.: 8

-

-

Gyvenamoji vieta: Gatvė ir numeris: _________________________________________________________________________ Gyvenvietė: ______________________________________________________________________________ Pašto kodas: L

T

-

Vardas ir pavardė: _________________________________________________________________________ Kas tau yra tas žmogus: ___________________________________________________________________ Tel. nr.: 8

-

-

Informuoju, kad: Nesergu lėtinėmis judėjimą ribojančiomis ligomis, kurios galėtų trukdyti dalyvauti piligriminėje kelionėje pėsčiomis Sergu lėtine liga: __________________________________________________ ___________________________________________________________________

Nuolat vartoju šiuos vaistus: ______________________________________

___________________________________________________________________ Esu alergiškas (-a): ________________________________________________ ___________________________________________________________________ Per paskutinius 3 mėnesius gulėjau ligoninėje: TAIP NE Per paskutinius 3 mėnesius turėjau kraujo perpylimą: TAIP

NE

Taisyklės: Tvirtinu, kad žinau Piligriminės kelionės pėsčiomis „Nugalėk blogį gerumu“ taisykles ir įsipareigoju jų laikytis Sutinku gelbstint mano sveikatą ir gyvybę suteikti būtiną medicininę pagalbą ir priimti būtinus vaistus ________________________________ ___________________________________ data parašas

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO METAI 2012

Esant reikalui prašau susisiekti su:

PILIGRIMINĖ KELIONĖ PĖSČIOMIS

REGISTRACIJOS ANKETA


Pagrindinės Piligriminės kelionės pėsčiomis „Nugalėk blogį gerumu“ taisyklės 1. Piligriminės kelionės pėsčiomis „Nugalėk blogį gerumu“ (toliau piligriminės kelionės) dalyviu gali būti kiekvienas, kas: - tinkamoje vietoje ir laiku užsiregistruos, - vykdys piligriminės kelionės vadovų nurodymus, - pritars žemiau išvardytoms taisyklėms. 2. Nepilnamečiai asmenys, norintys dalyvauti piligriminėje kelionėje, įpareigojami pristatyti raštišką tėvų sutikimą (žr. žemiau). 3. Užsiregistruodamas dalyvis palieka auką, kurios dėka gauna: dalyvio ID kortelę, piligrimo knygelę ir marškinėlius ar kitus gadžetus. Aukos yra skiriamos: apmokėti įgarsinimo įrangai, transportui (medicininiam, bagažo) ir kitoms išlaidoms susijusioms su piligriminės kelionės organizacija. 4. Duotos aukos patvirtinimu yra gauta dalyvio ID kortelė su vardu ir pavarde. Piligrimas įsipareigoja ID kortelę nešioti visą dieną. 5. Eidamas piligriminėje kelionėje kiekvienas piligrimas privalo turėti prie savęs asmens dokumentą. 6. Piligriminės kelionės metu kiekvienas piligrimas bus apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų. Draudimas neapima kitų dalykų, kuriuos galima patirti piligriminės kelionės metu. 7. Visiems piligriminės kelionės dalyviams draudžiama vartoti alkoholį ir kitas svaiginančias medžiagas. 8. Kiekvienoje vietoje po savęs reikia palikti tvarką. Sustojimo ir nakvynės vietose visokius nešvarumus palikti tik tam skirtose vietose. 9. Dėl saugumo piligriminę kelionę gali lydėti tik paskirtas transportas. 10. Piligrimai įsipareigoja klausyti vadovų. Trasoje einame dešiniąja kelio dalimi, glaudžioje grupėje, kolonoje už ženklų ir vėliavų. 11. Kiekvienas piligrimas įsipareigoja eiti į jam paskirtą vietą nakvynei. Prisimindamas, jog piligriminė kelionė yra atgailos pobūdžio: piligrimas neturėtų kelti reikalavimų ir sąlygų, o su džiaugsmu priimti bet kokią vadovų nurodytą poilsio vietą.

Nakvynės yra pramatomos palapinėse, mokyklose, daržinėse bei privačiuose namuose, todėl reikia su savimi pasiimti miegmaišius ir kilimėlius miegojimui. Nakvynė yra atskira moterims ir vyrams. Šeimų dėmesiui! Jeigu nėra atskirų šeimų salių, tai tuomet irgi galioja atskira nakvynė vyrams ir moterims sporto salėse, mokyklos klasėse ar kitose nakvynės vietose. Negalima nepasakius vadovams savavališkai pasirinkti kitą nakvynės vietą. 12. Medicininė pagalba yra suteikiama piligriminės kelionės trasoje ir pagal galimybes Medicinos punktuose sustojimo vietose. Sveikatos negalavimus piligrimai pasako gydytojui. Organizatoriai medicininę pagalbą užtikrina tik kaip pirmąją pagalbą. Sunkesnius susirgimus reikia pasakyti Organizatoriams prieš Piligriminės kelionės pradžią. Jei turima nuolatinių negalavimų, reikalaujančių reguliarios medicininės priežiūros, reikia turėti raštišką gydytojo, žinančio asmens sveikatos būklę, sutikimą. Šiuo atveju galutinį leidimą dalyvauti piligriminėje kelionėje duoda Organizatoriai. 13. Už vyraujančią atmosferą yra atsakingas kiekvienas piligrimas – „ačiū“, „atsiprašau“, „prašau“ tai žodžiai, kurie padeda bet kurioje vietoje ir bet kuriuo laiku (ypatingai atsiminkime apie juos, kai būsime nakvynės vietose). Pasistenkime, kad ateityje ir kiti galėtų pasinaudoti tomis nakvynės vietomis. 14. Grįžimu iš Marijampolės į savo namus kiekvienas piligrimas pasirūpina pats, arba jei numatyta piligriminės kelionės Organizatoriai. 15. Nesilaikymas taisyklių yra tuo pačių atsisakymas toliau dalyvauti piligriminėje kelionėje. 16. Liudiju, kad žinau Piligriminės kelionės „Nugalėk blogį gerumu“ taisykles ir įsipareigoju jų laikytis. Sutinku gelbstint mano sveikatą ir gyvybę suteikti būtiną medicininę pagalbą ir priimti būtinus vaistus.

Tėvų sutikimas pildo tik nepilnamečio(-tės) dalyvio(-ės) vienas iš tėvų ar globėjų

Aš, ............................................................ . . . ..........................................................................................., dalyvio tėvas/mama (globėjas/globėja), leidžiu savo sūnui/dukrai 2012 m. liepos 6-8 dienomis dalyvauti Piligriminėje kelionėje pėsčiomis „Nugalėk blogį gerumu“ maršrutu Šakiai-Marijampolė. Pripažįstu, kad kelionės metu mano sūnus/dukra laikysis Pagrindinių piligriminės kelionės pėsčiomis taisyklių, o lydintys asmenys bus atsakingi už jo/jos saugumą ir sveikatą kelionės metu. Susipažinęs (-usi) su piligriminės kelionės taisyklėmis, aš prašyčiau, kad man būtų pranešta apie išvykos metu kilusius nesklandumus tel. ..................................................... Mano sūnui/dukrai grubiai pažeidus taisykles, sutinku, kad jis/ji mano sąskaita būtų išsiųstas namo. ___________________________________

Data

_________________________________________________ Tėčio / mamos / teisėto globėjo (-os) / parašas

Kontaktai: kun. Arminas Lukoševičius Tel. 8-601-07167, el. paštas: arminaslukosevicius@yahoo.com, Bažnyčios g. 5, 71122 Šakiai

Anketa  

Piligriminės kelionės pėsčiomis "Nugalėk blogį gerumu" anketa. Anketą reikia atsispausdinti, užpildyti ir kuo greičiau pristatyti kelionės O...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you