Page 1

Ama: Señora a vosa nai chámavos! Paris: Negádevos a bailar comigo! Señora Capuleto: Vaia home rapaza, vaia home!

Teobaldo: Que… atrévese ese vilán a vir a burlarse da nosa festa solemne! De acordo polo meu berce e polo honor da miña estirpe! Non é un crime matarlle dun golpe! Capuleto: Que pasa sobriño, por que te enfureces tanto? Teobaldo: Tío, é ese canalla de Romeo! Un inimigo Montesco! Teobaldo: Si que o é! Capuleto: Cálmate sobriño, déixao en paz. Nin por toda a riqueza da cidade queríalle facer eu un desaire aquí na miña casa, así que, ten paciencia e non te fixes nel. Teobaldo: Non o aguantarei. Capuleto: Si que o aguantarás, claro que si, óesme mozo o aguantarás claro que si. Teobaldo: Tío é unha vergonza. Capuleto: Un alboroto ante os meus invitados! Romeo: Sabía eu o que é amor, ollos xurade que non. Porque nunca vira unha beleza así. Romeo: Se profano coa miña indigna man este sagrado santuario pecado de amor será. Romeo: Meus labios peregrinos ruborizados quixeran facer penitencia con un doce bico. Xulieta: Bo peregrino non rifes tanto a túa man, que demostra un gran fervor a isto, pois ata as mans dos santos tocan as dos peregrinos e ao tocar palma con palma e o bico do palmeiro. Romeo: Non teñen labios os santos e os piadosos palmeiros. Xulieta: Si peregrino labios para usar na oración. Romeo: Entón querida santa deixa que os labios fagan como as mans. Non convertas fe en desesperación.


Xulieta: Os santos non se moven cando acceden as suplicas. Romeo: Entón quieta mentres recollo o efecto da miña oración. Romeo: Así quedan meus labios limpos de pecado polos teus. Xulieta: Entón os meus labios teñen agora o pecado! Romeo: Pecado dos meus labios repróchasme con dozura, devólveme o meu pecado! Xulieta: Besas coma un mestre. Señora Capuleto: Xulieta, Xulieta, Xuli-e-ta, Xulieta. Ama: Señora, túa nai desexa dicirche unha palabra! Ven vamos! Romeo: É unha capuleto. Ama: Chámase Romeo e é un montesco, o fillo único do voso gran inimigo. Mercurio: Anda ven, vamos, a festa esta no mellor! Romeo: Iso me temo e aínda me preocupa máis. Xulieta: Meu único amor nace do meu único odio! Pronto o vin e tarde o coñezo! Estraño nacemento do amor que me fai amar a meu inimigo peor! Teobaldo: Retírome pero esta intrusión que agora parece ser tan doce, volverase amarga fel!

Romeo e Xulieta  

Añade as acoutacións. Diálogo da película de 1996 (traducido literalmente do castelán)

Romeo e Xulieta  

Añade as acoutacións. Diálogo da película de 1996 (traducido literalmente do castelán)