Indrė Zalieckienė „Kapt kapt kapt“

Page 1

Kapt! Ant šito kreivo medžio.


O jei vaikas nesuťlapo –


kapt! Kartot nuo pirmo lapo.


Tiražas 16000 egz. Išleido Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka www.lnb.lt Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius Spausdino „Drukarnia Grafkarton Sp. z o.o.“ Ul. Nad Drwiną 10, budynek 4, 30-741 Krokuva, Lenkija © Indrė Zalieckienė, 2020 © Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2020 Leidybą finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB)

ISBN 978-609-405-194-4

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA