Page 1

LMT Skinroller

Σο LMT Skinroller έχει καταςκευαςθεί με ςτόχο την αύξηςη τησ απορρόφηςησ ουςιών από το δέρμα και την μηχανική διέγερςη του δέρματοσ . Σο Skinroller χρηςιμοποιείται μόνο ςε υγιέσ δέρμα και δεν πρέπει να χρηςιμοποιείται ςε παιδιά. Η δράςη του LMT Skinroller ςτο δέρμα είναι πραγματικά εντυπωςιακή και βαςίζεται ςτην απευθείασ μηχανική διέγερςη των κυττάρων που παράγουν κολλαγόνο : Οι μικροβελόνεσ του Skin Roller φτάνουν έωσ το Xόριο, την ςτοιβάδα του δέρματοσ κάτω από την επιδερμίδα, που φιλοξενεί τουσ Ινοβλάςτεσ, τα κύτταρα που παράγουν το Κολλαγόνο. H επαναλαμβανόμενη κύλιςη του Skin Roller, προκαλεί χιλιάδεσ αόρατεσ ‘‘μικρο-οπέσ’’ ςτο Φόριο, το οποίο αντιδρά φυςικά παράγοντασ Κολλαγόνο. Σο Κολλαγόνο εναποτίθεται ςτο Φόριο και από εκεί ΄΄ανεβαίνει΄΄ ςτην Επιδερμίδα, και ςτην αύξηςη τησ απορροφητικότητασ των ουςιών από το δέρμα, με αποτέλεςμα να εξαφανίζονται ρυτίδεσ και ανωμαλίεσ τησ επιφάνειασ του δέρματοσ ΟΡΙ΢ΣΙΚΑ! ΟΔΗΓΙΕ΢ ΧΡΗ΢Η΢ Πριν χρηςιμοποιήςετε το LMT Skinroller για πρώτη φορά θυμηθείτε πωσ: ΔΕΝ πρέπει ποτέ να αςκείτε πολλή πίεςη! Ακόμα και με πολύ πίεςη, οι μικρο-ακίδεσ δεν πρόκειται να ειςχωρήςουν βαθύτερα, ούτε θα αυξηθεί η αποτελεςματικότητα. ΔΕΝ χρηςιμοποιείται ςτα μάτια και ςτα χείλη ΔΕΝ πρέπει να κάνετε κυκλικέσ κινήςεισ ΢ΤΝΙ΢ΣΟΤΜΕ ΣΗΝ ΦΡΗ΢Η ΜΟΝΟ ΣΩΝ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΩΝ ΣΗ΢ ΢ΕΙΡΑ΢ LMT Skinroller ΚΑΘΟΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΦΟΤΝ ΕΚΔΟΦΑ ΚΑΙ ΢ΤΝΣΗΡΗΣΙΚΑ! ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΟ΢ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤ΢Η ΣΟΤ LMT Skinroller Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή του Skinroller με οποιαδήποτε ςκληρή επιφάνεια και γενικά πρέπει κανείσ να είναι τόςο προςεκτικόσ απέναντι το Skinroller όςο θα ήταν απέναντι ςε ένα κοινό αυγό! Η χρήςη Cidex, Υορμαλδεΰδησ και άλλων ιςχυρών διαλυμάτων ενδέχεται να προκαλέςει ςοβαρό ερεθιςμό του δέρματοσ. Δεν μπαίνει ςε κλίβανο. Καθαρίζεται με νερό και αποςτειρώνεται με απλό αντιςηπτικό.


ΑΝΣΕΝΔΕΙΞΕΙ΢ 1) Δεν ςυνίςταται η χρήςη του Skinroller ςε δέρμα που έχει εκτεθεί πρόςφατα ςε έντονη ηλιοφάνεια. 2) Δεν ςυνίςταται η χρήςη του ςε δέρμα που νοςεί. 3) Δεν επιτρέπεται η χρήςη του από παιδιά. 4) Σο LMT Skinroller είναι αυςτηρώσ προςωπικό και δεν πρέπει να χρηςιμοποιείται από άλλο άτομο πλην του κατόχου του. 5) Η χρήςη του LMT Skinroller ςε ςυνδυαςμό με ςκευάςματα που περιέχουν Retinol ή έκδοχα αυτήσ αυξάνει την φωτοευαιςθηςία του δέρματοσ. 6) Δεν επιτρέπεται η χρήςη του ςτα μάτια και ςτα χείλη ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕ΢ Δεν υπάρχουν γνωςτέσ παρενέργειεσ από την χρήςη του LMT Skinroller Όλα τα υλικά που χρηςιμοποιούνται για την καταςκευή του είναι φιλικά προσ το ανθρώπινο δέρμα. ΣΡΟΠΟ΢ ΧΡΗ΢Η΢

Απολυμάνετε το Roller και την περιοχή που θα κάνετε την θεραπεία Καθαρίςτε καλά το δέρμα . Εφαρμόζουν τισ κατάλληλεσ κρέμεσ και θρεπτικέσ ουςίεσ ςτο δέρμα Ωθήςετε οριζόντια, κάθετα και διαγωνίωσ τουλάχιςτον 4 - 5 φορέσ ςε όλη την περιοχή τησ θεραπείασ και να διατηρήςετε την ίδια ταχύτητα και την ίδια πίεςη. 5. O ςυνολικόσ χρόνοσ τησ διαδικαςία δεν πρέπει να είναι περιςςότεροσ από 10 λεπτά. 6. Ποτέ μην κάνετε κυκλική κίνηςη 7. Βλέπε διάγραμμα 1. 2. 3. 4.

LMT SkinRoller  
LMT SkinRoller  

Το LMT Skinroller έχει κατασκευασθεί με στόχο την αύξηση της απορρόφησης ουσιών από το δέρμα και την μηχανική διέγερση του δέρματος . Το Sk...