Page 1

LIETUVOS MOKSLEIVIŲ SĄJUNGOS PROGRAMOS „EMOCIJA+“ REKOMENDACIJOS LIETUVOS mOKYKLŲ 2017–2018 M. M. VEIKLOS PLANAMS


Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į emocinę aplinką mokykloje, 2016 metų lapkričio 6 dieną pradėjo veiklos programą „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti. Su šia programa LMS prisijungė prie LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir tapo kampanijos partnere, taip pat „Emocija+“ idėją palaiko Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos medicinos studentų asociacija, Lietuvos psichologų studentų asociacija, Demokratinė mokykla, Pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“, Pagalbos vaikams linija, Vaiko teisių apsaugos skyriai, Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba, LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga.


LMS, vykdydama programą „Emocija+“ 2016–2017 m. m., 33 Lietuvos miestuose subūrė net 43 įvairių profesijų atstovus – programos ambasadorius, kurie šia tematika vykdė veiklas. 2016-2017 m. m. įvyko 43 įvairaus pobūdžio renginiai. Kiekvieną mėnesį skirtingos Lietuvos Respublikos regiono mokinių savivaldos buvo kviečiamos priimti „Emocija+“ iššūkį – surengti pokalbį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio. Iššūkį priėmė per 100 Lietuvos mokyklų. Kūrybinis konkursas „Prašau, suprask mane“ ragino moksleivius pasitelkti kūrybą, suprasti ir padėti moksleiviui, dienoraštyje atskleidusiam nemalonius išgyvenimus mokykloje. 2017–2018 m. m. LMS ir toliau vykdys programą „Emocija+“, ragins kuo daugiau moksleivių ir kitų mokyklos bendruomenės narių prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo, kvies į įvairius renginius Lietuvos miestuose, intensyviai bendraus su mokinių savivaldomis emocinės aplinkos klausimais. Kviečiame prisijungti Jūsų mokyklą prie programos įgyvendinimo ir į mokyklos veiklos planą įtraukti programos „Emocija+“ rekomenduojamas veiklas!


Rudens laikotarpis (rugsėjo–lapkričio mėn.) Emocinės aplinkos įsivertinimas Jūsų mokykloje Rudenį turi įvykti įsivertinimas (pvz. apklausa, atvira diskusija), kokia emocinė aplinka yra Jūsų mokykloje: kaip jaučiasi moksleiviai, kur kreipiamasi iškilus sunkumams, ar lengvai pasiekiama informacija, kur kreiptis prireikus psichologinės pagalbos ir pan. Turi būti išsiaiškinta, kokiame emociniame lygyje yra Jūsų mokykla. Įsivertinimo rezultatai turi būti prieinami visiems mokykloms bendruomenės nariams. Mokykloje gali būti skirta vieta išreikšti moksleivių emocijas, pavyzdžiui, indas, į kurį moksleiviai galėtų mesti lapelius, kuriuose aprašytų savo emocijas ar papasakotų, kaip jautėsi šiandien mokykloje; plakatas su nupieštomis emocijomis (šypsena, sunerimęs veidas, liūdesys ar pan.), ant kurio moksleiviai, ateidami ar išeidami iš mokyklos, turėtų pasirašyti prie kurios nors emocijos, atskleisdami, kaip jaučiasi/jautėsi mokykloje. Skatiname Jūsų mokyklos bendruomenės narius būti kūrybingus ir pradėti stebėti moksleivių emocinę būklę jau nuo pat rudens pradžios. Gerumo viruso kortelės Mokykloje turi būti išspausdinta ir kiekvienam moksleiviui prieinama dalomoji medžiaga – gerumo viruso kortelės. Kad būtų užtikrinama jų sklaida, kviečiame į veiklą įtraukti Jūsų mokyklos mokinių savivaldą. Gerumo viruso kortelių maketai http://www.moksleiviai.lt/siuntiniai/gerumovirusas.zip. Motyvuojanti mokyklos aplinka Kviečiame skirti užduotį moksleiviams dailės ar kitų pamokų metu – paruošti motyvuojančių plakatų, piešinių, komiksų ar pan., kurie po to būtų iškabinti mokykloje. Tokie šūkiai, kaip „Tu esi šaunus!“, „Nepraeik pro šalį – nusišypsok!“ ar pan., pavers mokyklos aplinką jaukesne. Susitikimas/ renginys su mokyklos psichologu Rudens laikotarpiu turi įvykti renginys/ susitikimas su Jūsų mokyklos psichologu ar kitu darbuotoju, dirbančiu šioje srityje, ir moksleiviais. Renginio/ susitikimo metu šis asmuo, į kurį moksleiviai gali kreiptis ištikus sunkumams, turi būti pristatomas, paaiškintos jo pareigos bei nurodomos kompetencijos. Pasirinktinai psichologas gali nors kartą per mokslo metus dalyvauti klasės valandėlėse ar suburti mažesnes grupeles ir atviriau pabendrauti.


Žiemos laikotarpis (gruodžio–vasario mėn.) Gerumo viruso kortelės Dalinamos kortelės, kurios dalintos jau rudenį. Pokalbis su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio Mokinių savivalda ar kiti mokyklos bendruomenės nariai turi suorganizuoti susitikimą su mokiniais, mokyklos administracija, mokinių savivaldos kuratoriumi, pedagogais bei kitais mokyklos bendruomenės nariais. Susitikimo metu turi būti diskutuojama emocinės aplinkos klausimais. Pateikiami nurodomieji klausimai yra kaip gairės, galimos diskusijos potemės. atsižvelgiant į kiekvienos mokyklos skirtingą emocinės aplinkos būklę, diskusijos Klausimai gali būti keičiami. Nurodomieji klausimai: •Kaip vertinate mokyklos mikroklimatą? •Kaip Jūsų mokykloje jaučiasi moksleiviai ir personalas? •Dėl kokių priežasčių yra gera būti Jūsų mokykloje? •Kurios veiklos labiausiai suartina Jūsų bendruomenę? •Su kokiais sunkumais kartais tenka susidurti Jūsų mokykloje besimokantiems moksleiviams bei mokyklos darbuotojams? •Kaip sprendžiate iškilusias problemas? •Kaip kiekvienas iš Jūsų gali prisidėti gerindamas emocinę aplinką mokykloje?


Pavasario laikotarpis (kovo–gegužės mėn.) Gerumo viruso kortelės Iki pat mokslo metų pabaigos dalinamos kortelės. Juk priminimų moksleiviui, koks jis yra unikalus, niekada nebus per daug. Emocinės aplinkos įsivertinimas Jūsų mokykloje Mokslo metams baigiantis, vėl turi įvykti įsivertinimas (pvz. apklausa, atvira diskusija), kaip pakito emocinė aplinka Jūsų mokykloje ir kokiame emociniame lygyje šiuo metu yra Jūsų mokykla. Įsivertinimo rezultatai turi būti prieinami visiems mokykloms bendruomenės nariams.


Daugiau INFOrmacijos: /Emocijaplius /emocijaplius moksleiviai.lt/emocijaplius emocijaplius@moksleiviai.lt

programos Emocija+ koordinatorė Dovilė Zalepūgaitė + 370 653 57691

dzalepugaite@gmail.com

DĖKOJAME:

Asociacija Konstitucijos pr. 25, LT-08105 Vilnius

Tel. +370 610 62865 Faks. +370 5 272 56 51 El. p. lms@moksleiviai.lt www.moksleiviai.lt

Įm. kodas 191972732 A/S LT84 7044 0600 0136 9875 AB SEB bankas, b/k 70440

Rekomendacijos Lietuvos mokyklų 2017–2018 m. m. veiklos planams  
Rekomendacijos Lietuvos mokyklų 2017–2018 m. m. veiklos planams  
Advertisement