Page 1

Emocija+ METRAÅ TIS 2016-2017 m. m.

1


įvadinis žodis Lietuvos moksleivių sąjunga – organizacija, jau daugiau nei 20 metų kurianti Lietuvos moksleivių rytojų. Vienydama Lietuvos mokyklų mokinių savivaldas, garsiai atstovaudama moksleivių interesams, kurdama teigiamą pokytį Lietuvos švietimo sistemoje bei ugdydama pilietišką dabarties ir ateities žmogų. Lietuvos moksleivių sąjunga nuolat reaguoja į aktualiausius valstybėje ir atskirose mokyklose vykstančius procesus, į kiekvieno moksleivio emociją. Jau antrus metus Lietuvos moksleivių sąjungos programa „Emocija+“ veikia tam, kad emocinė aplinka Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose būtų palanki augti. Tai programa, kuria atsisakome standartinių prevencinių priemonių ir raginame klausti, suprasti ir padėti. Bendradarbiaudami su įvairiomis valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis, įtraukdami psichologus, mokyklų administracijas, mokinių savivaldas bei žinomus visuomenės atstovus mes kitaip nei iki šiol reaguojame į tai, dėl ko skauda, džiaugiamės tuo, kas kelia šypseną, ir kalbame apie tai, ką galime sukurti. Tai tik pradžia. Šiemet programa startuoja su naujais, dar didesnius pokyčius žadančiais vėjais, nes „Emocija+“ yra raktas į darnią mokyklos bendruomenę, į atvirą kiekvieno moksleivio širdį.

Lietuvos moksleivių sąjungos Prezidentė Raminta Matulytė „Emocija+“ – programa, kuri primena, kad kiekvienas moksleivis turi teisę mokykloje jaustis kaip antruose namuose, suburia mokyklos bendruomenę pokalbiui apie tai, dėl ko gera ir kodėl kartais skauda. Tai programa, kuri sutelkia mokyklos bendruomenės narius vienam tikslui – kurti tokią emocinę aplinką mokykloje, kurioje kiekvienas jaustųsi svarbus. Praėjus vieneriems metams galime pasidžiaugti išgirstų moksleivių skaičiumi, mokyklomis, kuriose „Emocija+“ tapo kasdienybe, palaikančiomis institucijomis ir įgyvendintomis veiklomis skirtinguose Lietuvos miestuose. „Emocija+“ skleidžia žinutę, kuri privalo būti išgirsta – reikia kalbėtis, dalintis tuo, kaip jautiesi šiandien, eiti išvien su mokyklos bendruomene. Dėl šios priežasties ir 2017–2018 mokslo metais „Emocija+“ tęsia savo pradėtą darbą – dar garsiau, dar atviriau, dar nuoširdžiau. Prieš Jūsų akis – „Emocija+“ metraštis, kuriame rasite akimirkas ir pačias tikriausias emocijas iš „Emocija+“ gyvenimo 2016–2017 mokslo metais. Verskime ne tik kitą leidinio puslapį, bet ir naują lapą mokyklos istorijoje – įsileiskime „Emocija+“ ir kurkime emociją patys!

Lietuvos moksleivių sąjungos programų koordinatorė ir programos „Emocija+“ koordinatorė Dovilė Zalepūgaitė

2


turinys Apie programą ,,Emocija+” Programos ,,Emocija+” bendros veiklos Programos „Emocija+“ veiklos Lietuvos miestuose ,,Emocija+” iššūkis mokykloms - pokalbis su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio Kūrybinis konkursas ,,Prašau, suprask mane.” ,,Emocija+” 2017-2018 m. m. Dėkojame Kontaktai

3

4 5 19 65 107 118 122 123


Apie programą ,,Emocija+” Lietuvos moksleivių sąjunga, siekdama atkreipti visuomenės dėmesį į moksleivių emocinę aplinką mokykloje, 2016 metų lapkričio 6 dieną pradėjo veiklos programą „Emocija+“. Tai programa, kurios tikslas – vykdant įvairaus pobūdžio veiklas skatinti moksleivius ieškoti būdų, kaip mokyklos emocinę aplinką padaryti pozityvesnę ir draugiškesnę kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui, suteikti moksleiviams žinių apie kritinių situacijų sprendimo būdus bei supažindinti su įvairių sričių specialistais, galinčiais tokiose situacijose padėti. Programa „Emocija+“ 2016–2017 mokslo metais 33 Lietuvos miestuose subūrė net 43 įvairių profesijų atstovus – ambasadorius, kurie vykdė šios programos veiklas. 2016–2017 mokslo metais įvyko net 48 įvairaus pobūdžio renginiai. Kiekvieną mėnesį skirtingų Lietuvos Respublikos regionų mokinių savivaldos buvo kviečiamos priimti „Emocija+“ iššūkį – surengti pokalbį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio. Iššūkyje dalyvavo daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Kūrybinis konkursas „Prašau, suprask mane“ ragino moksleivius kūrybiškai padėti moksleiviui, dienoraštyje atskleidusiam nemalonius išgyvenimus mokykloje.

4


Programos „Emocija+“ bendros veiklos Programos ,,Emocija+“ pristatymas LMS Rudens forume 2016 Šiauliuose 2016 m. lapkričio 6 d. LMS Rudens forumo 2016 Šiauliuose dalyvavusiems LMS savanoriams buvo pristatyta programa ,,Emocija+“ ir nufilmuotas pristatomasis filmukas, kuris vėliau tapo programos vizitine kortele - Tu esi šaunus!

5


,,Emocija+“ tarptautinėje erdvėje 2016 m. lapkričio mėn. Lietuvos moksleivių sąjunga su programa ,,Emocija+“ prisijungė prie skėtinės moksleivių sąjungų organizacijos ,,Obessu“ iniciatyvos, siekiančios atkreipti visuomenės dėmesį į sudėtingą moksleivių situaciją. Daugiau apie ,,Obessu“ iniciatyvą: http://www.obessu.org/17now

6


,,Emocija+“ - gerasis pavyzdys 2016 m. lapkričio 22 d. Su šia programa LMS prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos „Už saugią Lietuvą“ ir tapo kampanijos partnere.

7


Suburti ,,Emocija+“ ambasadoriai skirtinguose Lietuvos miestuose 2017 m. lapkričio mėn.

43 programos ambasadoriai savo gimtuosiuose miestuose kartu su Lietuvos moksleivių sąjungos padalinių savanoriais organizavo įvairius renginius, diskutavo kartu su moksleiviais, dalinosi savo mintimis, patirtimi bei siekė atkreipti visuomenės dėmesį į mokinių emocinės aplinkos mokykloje svarbą.

8


,,Emocija+“ ambasadoriaus Kaune virtuali paskaita 2017 m. sausio 25 d. Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota Kampanija „Už saugią Lietuvą“ kartu su partneriais – elektroniniu dienynu TAMO.lt, tęsdami veiklas kovoje su patyčiomis ir emociniu smurtu, inicijavo internetinius seminarus, skirtus mokytojams ir mokiniams. Virtualios paskaitos metu Kauno Jėzuitų gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas, Emocija+ ambasadorius Kaune Mindaugas Grigaitis klausė „Ką gali mokytojai ir mokiniai?“. Kas daro įtaką mūsų emocinei aplinkai? Kaip emocinė aplinka gali būti susijusi su rinka? Konkurencija? Ar daugiau, visada geriau?

9


Rezoliucija dėl vaikų emocinės aplinkos gerinimo Lietuvoje 2017m. vasario 11d. 2017 metais Kaune Neeilinės Asamblėjos metu buvo priimta Rezoliucija dėl vaikų emocinės aplinkos gerinimo Lietuvoje. Lietuvos moksleivių sąjunga remdamasi 1989 m. priimta ir 1995 Lietuvoje ratifikuota Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija bei dabartiniais Lietuvos Respublikos teisės aktais, suprasdama prastą dabartinę vaikų emocinę būklę, teikė pasiūlymus emocinės aplinkos gerinimui Lietuvoje. Lietuvos moksleivių sąjunga ragino teisės aktuose įtvirtinti konkrečiai suformuluotus draudimus prieš vaikus naudoti bet kokios rūšies smurtą bei apibrėžti pagrindines smurto formas ir teikė pasiūlymus dėl saugios aplinkos moksleiviui kūrimo bendrojo lavinimo mokyklose Lietuvoje.

10


11


12


13


14


,,Emocija+“ pristatymas LRT televizijos laidoje ,,Labas rytas, Lietuva“ 2017 m. vasario 14 d. LMS programų koordinatorė Dovilė Zalepūgaitė 2017 metų vasario 14 dieną sveikinosi su visa Lietuva, dalinosi programos ,,Emocija+“ norais, tikslais ir vykstančiais darbais, siekiant darnios, vieningos, atviros mokyklos bendruomenės bei geresnės emocinės aplinkos mokyklose. „Šiuolaikinėje mokykloje moksleiviai susiduria su begale problemų. Patyčios, psichologinis ar net fizinis smurtas. Labai džiaugiamės, kad moksleiviai išdrįso kalbėti šia tema“, – sakė D. Zalepūgaitė.

15


,,Emocija+“ prisijungė prie „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“ 2017 m. kovo 20-26 d. „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2017“ metu, Lietuvos moksleivių sąjunga ragino mokyklas vykdyti iššūkį – rengti mokinių pokalbį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio #emocijąkuriamepatys. Taip pat kvietė dalyvauti įvairiuose Lietuvos miestuose vyksiančiuose renginiuose - susitikimuose su „Emocija+“ ambasadoriais bei kvietė dalyvauti kūrybiniame konkurse „Prašau, suprask mane“.

16


Dalyvavimas Lietuvos žinių diskusijoje „Vaikų saugumas internete“ 2017 m. balandžio 20 d. LMS Vilniaus padalinio savanorė Eliza Kirilovaitė dalyvavo dienraščio „Lietuvos žinios“ diskusijoje su „Emocija+“ ambasadoriumi, LR Seimo nariu bei Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininku Mykolu Majausku, „Vaikų linijos“ atstove, psichologe Jurgita Smilte Jasiulione, Valstybinio psichikos sveikatos centro savižudybių prevencijos biuro vedėju Mariumi Strička, Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir informacijos saugumo departamento direktoriumi Ryčiu Rainiu. Buvo diskutuojama kaip moksleiviai užkirsti kelią negatyvioms žinutėms, plintančiomis virtualioje erdvėje.

17


Susitikimas su Švietimo ir mokslo ministre 2017 m. gegužės 23 d. LMS Prezidentė Raminta Matulytė ir Jaunimo politikos koordinatorė Laura Masiliauskaitė šiandien susitiko su Švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene. Susitikimo metu aptartos mokinių savivaldų kuratorių, emocinės aplinkos mokykloje temos.

18


Susitikimas su Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais dėl bendradarbiavimo galimybių 2017 m. rugpjūčio 24 d. LMS Prezidentė Raminta Matulytė ir LMS programų koordinatorė Dovilė Zalepūgaitė dalyvavo susitikime su Švietimo ir mokslo ministerija atstovėmis, kurio metu buvo aptartos programos Emocija+ rekomendacijos Lietuvos mokyklų veiklos planams. Švietimo ir mokslo ministerija 2017-2018 m. m. palaiko programą ,,Emocija+“ ir bendradarbiauja dėl bendro tikslo – geresnio Lietuvos moksleivių rytojaus!

19


Programos „Emocija+“ veiklos Lietuvos miestuose

Akmenė Muzikinės improvizacijos – skleisti gerą nuotaiką, kurti pozityvesnę aplinką mokykloje galima ir taip! 2017 m. sausio 20 d. Sausio 20 dieną „Emocija+“ ambasadorius Akmenėje Valdas Rubel kartu su gitaristu Jonu Balčiūnu bei LMS Akmenės mokinių savivaldų informavimo centro savanoriais, dviejų Akmenės mokyklų moksleivius kvietė prisijungti prie muzikinių improvizacijų ir pozityviomis emocijomis nuspalvino moksleivių popietę.

20


Vadovų klubas 2017 m. kovo 15 d. Savivaldų atstovai dalijosi įspūdžiais ir džiaugėsi puikiai įgyvendintu jų mokyklose vykusiu „Emocija+“ iššūkiu.

21


alytus Diskusija „Labas! Kuo tu vardu?“ 2017 m. kovo 23 d. Alytaus jaunimo darbo centro skyriaus vedėja Jolanta Griškonienė dalinosi įdomiomis įžvalgomis apie bendravimą ir jo svarbą. Diskusijos metu dalyviai analizavo savo bendravimą su kitais žmonėmis bei mokėsi pagerinti savo įgūdžius.

22


Mokinių savivaldų konferencija „E.M.A.“ 2017 m. balandžio 3–4 d. Konferencijoje dalyvavo daugiau negu 60 dalyvių iš viso rajono mokyklų. Renginio metu dalyviai dirbo darbo grupėse, klausėsi įdomių paskaitų, žaidė ne tik jau tradicija tapusius LMS žaidimus, bet ir žaidimą, susietą su jų emocijomis, diskutavo, susirado daug naujų draugų bei turėjo galimybę pašėlti diskotekoje.

23


ELEKTRĖNAI Mokinių savivaldų konferencija 2016 m. gruodžio 2 d. Mokinių savivaldų konferencijoje moksleiviai iš Elektrėnų ne tik kėlėsi savo kompetencijas įvariose srityse, bet ir išklausė programos „Emocija+“ pristatymo.

24


„Geros nuotaikos ministerija“ 2017 m. sausio 23 d. Programa „Emocija+“ startavo Kietaviškėse! Dalyviai džiaugėsi puikiai pavykusia interaktyvia paskaita „Jausmų atpažinimas per situacijų analizę“. Tokios paskaitos buvo vykdomos ir kitose Elektrėnų ar Elektrėnų rajono mokyklose.

25


„Pasikrauk!“ 2017 m. birželio 1 d. Dalyviai renginio metu klausėsi dviejų paskaitų apie motyvaciją ir išėjimą iš komforto zonos. Taip pat renginio metu vyko įvairios dirbtuvės, tokios kaip talismanų kūrimas, mandalų piešimas, meditacija bei joga, kurios padėjo moksleiviams atsipalaiduoti bei pasitikti vasarą linksmai.

26


IGNALINA Mokyklų šturmai 2016 m. spalio 6 d. Ignalinos padalinio savanoriai šturmavo Ignalinos Česlovo Kudabos progimnaziją, mokinių savivaldos nariams pristatė LMS programą „Emocija+“ bei padalinio veiklą ir naudą. Savivalda kartu su savanoriais išsikėlė problemas ir ieškojo jų sprendimo būdų, diskutavo, šnekėjo apie jų metinę veiklą ir naudingai praleido laiką.

27


2016 m. spalio 18 d. Ignalinos padalinio savanoriai Ignalinos rajono „Ryto“ gimnazijos mokinių savivaldai pristatė Lietuvos moksleivių sąjungą, programą „Emocija+“, kartu pažaidė kelis komandos formavimo žaidimus ir diskutavo moksleiviams aktualiomis temomis bei naudingai praleido laiką.

28


Vadovų klubas 2016 m. spalio 18 d. Susitikimo metu savivaldos išsikėlė problemas, ties kuriomis dirbs šiemet, kartu aptarė ateinančių metų planus, programą „Emocija+“, atsinaujinusią Mokymų vadovų komandą, Mokinių savivaldų pradžiamokslį bei artėjančius renginius.

29


jonava Vadovų klubas 2016 m. gruodžio 17 d. Vadovų klubo diskusijos lietė mokyklos tarybos, LMS programos „Emocija+“ bei higienos mokyklose temas. Taip pat buvo iškelta ir keletą mokyklose esančių problemų, kurių sprendimų padalinys ieškos šiais metais.

30


Diskusija „Mokykla – šypsotis ar verkt?“ 2017 m. sausio 25 d. Jonavos centro meno galerijoje vykusioje diskusijoje, kurią vedė J. Zabarauskienė, dalyviai mokėsi kurti jaukią atmosferą, diskutavo apie įvairias problemas bei ieškojo jų sprendimo būdų.

31


Vadovų klubas 2017 m. kovo 16 d. Vyko jau šeštasis Vadovų klubas, kuriame, kaip ir kiekvieną kartą, dalyvavo Jonavos rajono mokyklų mokinių savivaldų atstovai. Kovo mėnesio vadovų klubo dalyviai, mokinių savivaldų atstovai kartu su Jonavos padalinio pirmininku diskutavo ne tik apie LR Vyriausybės priemonių planą, bet ir aptarė „Emocija+“ naujienas. Taip pat, visi kartu išsikėlė regioninio masto problemas, kurios jau turi ir sprendimų būdus.

32


JONIŠKIS Diskusija „Visko pradžia - tai tu!“ 2017 m. gegužės 31 d. Vyko diskusija su Joniškio miesto „Emocija+“ ambasadore Asta Žilinskiene.

33


Kaunas Diskusija „Laimė mokyklos suole“ 2017 m. sausio 14 d. Mokinių savivaldų atstovai diskutavo apie emocinės aplinkos gerinimą mokyklose.

Žiemos forumas 2017 - XXIII-ioji neeilinė asamblėja Diskusija „Šiuolaikinė mokykla“ 2017 m. vasario 10 d. Ignas Lelys, Nerijus Buivydas, Rolandas Kučiauskas bei Miglė Osipovaitė dalinosi savo patirtimi, mintimis apie šiuolaikinę mokyklą ir joje tvyrančias emocijas

34


Delegatų klubas 2017 m. balandžio 20 d. Klubo metu buvo pristatyta LMS kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojama konferencija, programos „Emocija+“ naujienos bei abiturientams aktuali informacija.

35


KĖDAINIAI Protmūšis „Pasiklydę laike“ 2017 m. sausio 23 d. Protmūšio metu LMS programos „Emocija+“ ambasadorė Giedrė Morkūnė minėjo, jog smagu, kad Kėdainiuose ir visoje Lietuvoje yra kuriama puiki aplinka įvairaus amžiaus mokiniams.

36


Vadovų klubas 2017 m. kovo 23 d. Kėdainių rajono mokinių savivaldų atstovai spėjo daug nuveikti ir sužinoti. Buvo aptartos ne tik moksleiviškos aktualijos, bet ir „Emocija+“ naujienos.

37


kelmė Vadovų klubas 2016 m. gruodžio 16 d. Buvo aptarta Kelmės rajono mokyklų tarybų veikla, detaliai pristatyta programa ,,Emocija+“, aptarta emocinė aplinka mokyklose ir jos gerinimas bei kiti Kelmės rajono mokykloms svarbūs klausimai.

38


Klaipėda Diskusija „Mes - savo emocijų kūrėjai.“ 2017 m. kovo 21 d. Klaipėdos mokinių savivaldų informavimo centras vykdydamas Lietuvos Moksleivių Sąjungos programą „Emocija+“ inicijavo renginių ciklą – „Mes – savo emocijų kūrėjai.“ Renginio metu vyko paskaita, kurios metu buvo diskutuojama apie emocinę aplinką, apie tai kaip valdyti savo emocijas, apie tai, kad maži dalykai suteikia laimės, džiaugsmo. Buvo kalbama apie įvairius būdus, kurie padeda praskaidrinti mūsų gyvenimą ir, kad į viską reikia žvelgti su didesniu optimizmu.

39


kuršėnai Vadovų klubas 2017 m. sausio 17 d. Vadovų klubo metu mokinių savivaldų atstovai aptarė mokyklos tarybos veiklą, buvo supažindinti su Lietuvos moksleivių sąjungos programos „Emocija+“ iššūkiu bei diskutavo apie kitas aktualijas. Buvo ieškota būdų, kaip spręsti regionines problemas.

40


Moksleivių susitikimas su psichologe Jurgina Simonavičiene 2017 m. sausio 25 d. „Emocija+“ ambasadorė Jurgina Simonavičienė kartu su Kuršėnų MSIC savanoriais lankėsi Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje. 5-6 klasių moksleiviai ne tik klausėsi paskaitos, tačiau taip pat kartu žaidė žaidimus bei atliko įvairiausias praktines užduotis. Moksleiviai, sudalyvavę programos „Emocija+“ renginyje, džiaugėsi, sužinoję daug naudingos informacijos bei smagiai praleidę savo laiką.

41


MAŽEIKIAI Diskusija „Kaip padėti kitam nusišypsoti?“ 2017 m. kovo 15 d. Diskusijos dalyviai linksmai praleido popietę, kiekvienas artimiau susipažino su savo emocijomis bei vienas kitu, atrado naujų draugų bei naujų moksleivių, norinčių prisijungti prie Mažeikių padalinio veiklos bei patyrė daug nepakartojamų akimirkų.

42


PLUNGĖ Renginių ciklas, I-asis renginys „Pradėk nuo savęs“ 2017 m. sausio 26 d. Renginio metu dalyviai išgirdo dviejų, LMS programos „Emocija+“ ambasadorių Plungės mieste, paskaitas: A. Tamoševičiūtės „Emocijų valdymas ir miego paslaptis“ ir J. Mažuknės „Emocinio ir protinio intelekto balansas – būtina sąlyga pilnavertei savikūrai. Paieškos. Pasiūlos. Galimybės.“. Moksleiviai turėjo galimybę diskutuoti, dalintis savo mintimis emocinės aplinkos gerinimo mokyklose ir saviugdos temomis.

43


Renginių ciklas, II-asis renginys „Pradėk nuo savęs“ 2017 m. kovo 3 d. Renginio viešnia šį kartą buvo familistikos ir vaikų elgesio stebėjimo specialistė, begalės knygų autorė - S. Burvytė, kuri kalbėjo tema „Aš – savo emocijų šeimininkas?“. Dalyviai turėjo galimybę diskutuoti, dalintis savo mintimis apie emocijų valdymą bei mokytis reikšti emocijas.

44


Radviliškis „Savaitė be patyčių“ 2017 m. kovo 27 d. Minėdami savaitę be patyčių, Radviliškio MSIC savanoriai išskubėjo į Radviliškio miesto mokyklas, kuriose 5 – 6 klasių moksleiviams ne tik trumpai pristatė LMS ir programą „Emocija+“ , tačiau kartu diskutavo apie emocinę aplinką mokykloje, visi išsakė nuomonę apie patyčias, žaidė smagius žaidimus.

45


skuodas Susitikimas su „Emocija+“ ambasadore 2016 m. lapkričio 26 d. Skuodo rajono mokinių savivaldų informavimo centro savanorių susirinkime apsilankė programos „Emocija+“ Skuodo rajono ambasadorė J. Ažondenienė ir supažindino savanorius su programa. Po susitikimo, savanoriai tarpusavyje dirbo darbo grupėse ir svarstė metų plano programą.

46


„Emocija+“ diskusija Skuodo r. Mosėdžio gimnazijoje 2017 m. balandžio 19 d. Diskusijoje dalyvavo mokytojai, mokiniai, tėvai bei pati „Emocija+“ ambasadorė Skuode J. Ažondenienė. Diskusijos metu kiekviena klasė pristatė savo įžvelgtus pliusus, minusus, tai pat buvo teikiami siūlymai, ką reikėtų keisti mokykloje, kad emocinė būklė pagerėtų.

47


šiauliai Vadovų klubas 2016 m. gruodžio 13 d. Klubo metu su mokinių savivaldų atstovais buvo aptarta higienos mokyklose problema, socialinės valandos, mokyklos tarybos darbai ir Lietuvos moksleivių sąjungos programa „Emocija+“. Vadovų klubo metu buvo išsikeltos regioninės problemos, su kuriomis savanoriai dirbs visus metus.

48


Susitikimas su „Emocija+“ ambasadore 2017 m. sausio 5 d. Šiaulių MSIC savanoriai dalyvavo susitikime su LMS programos „Emocija+“ ambasadoriumi Šiauliuose – R. Leonavičiumi. Susitikimo metu, LMS Biuro narei G. Katkutei pristačius programą, dalyviai aptarė veiklas, kurias žada organizuoti kartu su ambasadoriumi dėl gero mikroklimato Šiaulių mokyklose.

49


Dienos stovykla „Įsivažiuok į vasarą!“ 2017 m. birželio 5 d. Diena prasidėjo A. Januševičiaus ir „Emocija+“ Šiaulių ambasadoriaus R. Leonavičiaus paskaitomis. Tuomet dalyviai žaidė žaidimus, dainavo bei rungėsi orientacinėse varžybose. Renginio pabaigoje buvo apdovanoti aktyviausios Šiaulių gimnazijų bei progimnazijų savivaldos!

50


šilutė Susitikimas su „Emocija+“ ambasadore 2016 m. gruodžio 13 d. Šilutės padalinio savanoriai susitiko su „Emocija +“ ambasadore Šilutėje – Šilutės rajono savivaldybės jaunimo ir sporto reikalų koordinatore – Simona Skuodaite. Susitikimo metu buvo planuojami renginiai kitiems metams, kurie būtų skirti emocinės aplinkos gerinimui bendrojo lavinimo mokyklose.

51


Diskusija „Pažink save!“ 2017 m. sausio 27 d. Renginio metu buvo teikiami įvairūs testai, kuriuos pildydami dalyviai stengėsi geriau pažinti savo asmenybes.

52


telšiai Vadovų klubas 2017 m. sausio 17 d. Sausio mėnesio vadovų klube buvo pristatytos moksleiviams aktualios temos bei programa „Emocija+“.

53


Konferencija su programos „Emocija+“ ambasadoriumi 2017 m. gegužės 4 d. Kartu su programos „Emocija+“ Telšių miesto ambasadoriumi Tomu Ubartu buvo organizuojama konferencija „Saugi aplinka mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi“. Konferencijos metu dalyviai išgirdo nemažai įdomių pasisakymų apie dabartinę emocinę aplinką mokykloje ir apie būdus, kuriais būtų siekiama ją gerinti. Konferencija, susilaukusi nemažai susidomėjimo moksleivių tarpe, išties nenuvylė, dalyviai turėjo progą ne tik išgirsti kažką naujo, bet ir įgyti naujos patirties.

54


ukmergė Mokinių savivaldų forumas 2017 m. kovo 16 d. Forumo metu dalyviai ne tik tvirtino padalinio pirmininko pusmečio veiklos ataskaitą bei klausėsi įvairių paskaitų, bet ir aptarė „Emocija+“ iššūkio prie arbatos puodelio vykdymą ir diskutavo moksleiviams aktualiomis temomis darbo grupėse.

55


„AŠ<MES: partnerystė dėl mokinių pasiekimų ir mokyklos tobulinimo“ Ukmergės MSIC’o organizuojamame renginyje, skirtam „Emocija+“ programai dalyvavo ir Ukmergės miesto ambasadoriai: V. Žiupkienė bei A. Girdžiūnas. Renginio metu dalyviai diskutavo įvairiais moksleiviams aktualiais klausimais, išsigrynino problemas ir ieškojo jų sprendimo būdų, bendravo ir dalijosi mokyklų gyvenimo džiaugsmais. Po renginio, kupini naujų idėjų bei patirties, moksleiviai grįžo į savo mokyklas keisti ir gerinti savo rytojų.

56


utena Mokinių savivaldų mokymai 2017 m. gegužės 13 d. Susirinkę Utenos moksleiviai visą dieną ne tik gilinosi į mokinių savivaldos veiklą, kėlėsi savo kompetencijas įvairiose srityse, bet ir aptarė emocinę aplinką savo mokyklose ir išklausė programos „Emocija+“ pristatymo.

57


LMS Vasaros forumas 2017 „Kaip prisijaukinti sėkmę?“ Diskusija apie emocinę aplinką su aktoriumi Mariumi Jampolskiu. LMS Vasaros forumo 2017 „Kaip prisijaukinti sėkmę“ metu daugiau nei 150 dalyvių iš visos Lietuvos susirinko padiskutuoti su žinomu visuomenės veikėju, aktoriumi Mariumi Jampolskiu apie jo patirtis bei prisiminimus iš mokyklos laikų.

58


LMS Vasaros forumas 2017 „Kaip prisijaukinti sėkmę?“ Dainininko Vaido Baumilos paskaita 2017 m. rugpjūčio 11 d. Žymus dainininkas paskutinę Vasaros forumo dieną dalyviams pasakojo apie tai, kaip reikia siekti savo užsibrėžtų tikslų bei nepasiduoti ir kaip išlikti laimingam sudėtingose situacijose. V. Baumila noriai atsakinėjo į visus moksleiviams rūpimus klausimus apie emocijas ar jo sėkmės paslaptį, o paskaitos pabaigoje sutiko kartu su gausiu moksleivių būriu ir padainuoti, kas dalyviams kels šiltus jausmus dar ilgai.

59


vilkaviškis Paskaita – diskusija „Šypsena mokykloje: misija (ne)įmanoma?“ Renginio metu dalyviai klausėsi Lietuvos moksleivių sąjungos programos „Emocija+“ ambasadoriaus K. Lekešiaus minčių apie emocinę aplinką mokykloje. Kiek vėliau visi kartu diskutavo ar visgi šypsena mokykloje (ne)įmanoma, pasidalino savo idėjomis, patarimais ir mintimis apie emocijas savoje aplinkoje.

60


Mokinių savivaldų forumas 2017 m. kovo 15 d. Forumo metu buvo tvirtinama Vilkaviškio padalinio pirmininkės pusės metų veiklos ataskaita, vėliau – aptarinėjamos moksleiviškos aktualijos bei programos „Emocija+“ pristatymas Vilkaviškio savivaldų atstovams.

61


vilnius Diskusija su „Emocija+“ ambasadoriumi 2017 m. sausio 19 d. Vilniaus moksleiviai Vilniaus miesto savivaldybėje kartu su Jaunimo reikalų skyriaus vedėju – „Emocija+“ ambasadoriumi J. Laniausku diskutavo apie internetines patyčias bei dirbo darbo grupėse, kuriose diskutavo kas yra patyčios, pasidalino istorijomis kokias patyčias yra patyrę ir kokiose dalyvavę bei kaip spręsti tokias kylančias problemas.

62


Mokinių savivaldų forumas 2017 m. kovo 7 d. Šio renginio metu dalyviai tvirtino Vilniaus padalinio pirmininkės pusės metų veiklos ataskaitą, klausė įvairių paskaitų, tarp kurių buvo ir „Emocija+“ ambasadoriaus M. Majausko paskaita apie emocinę aplinką ir kaip padėti neigiamų jausmų paveiktam žmogui, dalyvius buvo skatinama netylėti ir spręsti matomas problemas jau dabar.

Vadovų klubas 2017 m. gegužės 9 d. Vadovų klubo metu Vilniaus moksleiviai aptarinėjo per mokslo metus iškilusias bei išspręstas problemas, buvo dar kartą priminta LMS programa „Emocija+“ ir kalbėta apie psichologus mokyklose.

63


Pavasario forumas XXIV-oji Asamblėja Diskusija „Gyvenime kaip teatre“ 2017 m. balandžio 21 d. Lietuvos moksleivių sąjungos Pavasario forume 2017 XXIV-ojoje Asamblėjoje vyko diskusija „Gyvenime kaip teatre“ su aktoriais I. Filipovič, V. Rumšu Jaunesniuoju bei E. Kvosčiausku. Teatro aktoriai diskutavo apie teatro ir gyvenimo panašumus, pasakojo sėkmės istorijas bei dalinosi savo emociniais išgyvenimais mokykloje.

64


„Emocija+” iššūkis mokykloms - pokalbis su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio

65


GruodŽio MĖNUO KAUNO Regionas Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių, Jonavos rajonų ir Kauno miesto savivaldybių mokyklos

66


Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija „Gera atrasti akimirkas pabūti visiems kartu: mokiniams, mokytojams, administracijai.“

Vytauto Didžiojo universiteto „Rasos“ gimnazija „Džiaugiuosi! Nebuvo tylos pauzių, mokiniai reiškė argumentuotą nuomonę ir pateikinėjo siūlymus, mokytojai taktiškai atsakinėjo, patys klausėsi. Visi kartu diskutavome, išsirašėme pagrindines problemas ir pavienius siūlymus, ką galime pakeisti.“

67


Žiežmarių gimnazija „Buvo labai smagu visiems prisėsti ir pasikalbėti apie emocinę aplinką mokykloje ir kaip būtų galima ją dar labiau pagerinti!“

Kauno simono daukanto progimnazija „Susirinkimo metu aptarėme, kaip mums sekasi mokykloje, ką norėtume pakeisti, na, ir kokios nuotaikos vyrauja mūsų mokykloje.“

68


Rokų gimnazija „Visi diskutavo, kaip jaučiasi mokiniai mokykloje ir kaip pagerinti jų gerovę mokyklos aplinkoje. Nutarta rengti daugiau neformalios veiklos, skatinti mokinių ir mokytojų artimą bendravimą, stengtis, kad mokyklos klasės atrodytų patrauklios ir jaukios mokiniams.“

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija „Išgvildenome keletą svarbiausių problemų ir ieškojome sprendimo būdų. Ši diskusija padėjo ne tik mūsų gimnazijoms mokiniams suprasti problemas, esančias aplinkui, sužinoti, kaip galima jas spręsti, bet ir mokytojams išgirsti jaunuolių jausmus bei patirtis iš jų pačių lūpų.“

69


Kauno šv. Kazimiero progimnazija „Tam, kad mokyklos bendruomenė dar labiau suartėtų, nusprendėme mokykloje daryti daugiau komandinių užduočių ne tik pamokų metu, bet ir po jų. Į bendruomenės susitikimus kviesti ne tik mokinius, bet ir jų tėvelius, klasių auklėtojus, mokytojus. Daugiau šypsosimės, būsime draugiškesni ir tolerantiškesni!“

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija „Pokalbiai prie arbatos puodelio neprailgo, kaip tik, praėjo sklandžiai ir lengvai, buvo itin jaukūs.“

70


Sausio mėnuo Vilniaus Regionas Vilniaus, Ukmergės rajonų, Elektrėnų ir Vilniaus miestų savivaldybių mokyklos

71


Ukmergės rajono Siesikų gimnazija

„Po vykusios diskusijos mokykloje, gimnazistai bendrai nutarė – viskas prasideda nuo mūsų pačių. Tad pirmiausia turime keistis patys!“

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla „Mokyklos mokiniai aptarė savo mokyklos mikroklimatą, kaip kiekvienas buvo išklausytas. Problemos išgirstos, o pokalbio metu savo lūkesčius iškėlė ir direktorė!“

72


Ukmergės rajono Želvos gimnazija „Šis iššūkis paskatino mūsų gimnazijos bendruomenę susivienyti sprendžiant aktualias problemas ir gerinant emocinę aplinką mokykloje bei ateityje Želvos gimnazijoje tokio pobūdžio pokalbių įvyks dar ne vienas! “

Elektrėnų savivaldybės Semeliškių gimnazija „Šio pokalbio metu mokyklos bendruomenė ne tik ieškojo problemų sprendimų būdų, bet ir dalinosi gerąja patirtimi. Diskusijos metu nuspręsta, jog gimnazijoje bus įrengta neformali poilsio erdvė moksleiviams. Visa bendruomenė liko patenkinta ne tik atvirai pasikalbėjus, bet ir pokalbio rezultatais!“

73


Vievio gimnazija „Mokyklos mikroklimatą bendruomenės nariai vertino gan teigiamai, tačiau įžvelgė ir keletą problemų. Ieškant sprendimų būdų, mokiniai pastebėjo, jog juos labiau suartina gimnazijoje vykstantys renginiai, taip pat pasiūlė, jog smagu būtų, jei į juos daugiau įsitrauktų ir mokytojai. Buvo labai įdomu diskusijos metu paklausyti tiek vienų, tiek kitų nuomonės tuo pačiu klausimu.“

Juodšilių ,,Šilo” gimnazija „Diskusija vyko sklandžiai, dauguma mokinių ir mokytojų teigė, jog gimnazijoje gera, visada žinoma, kur gali kreiptis pagalbos, problemos sprendžiamos kalbantis, diskutuojant. Ne tik mokiniams, tačiau ir mokytojams patinka įsitraukti į gimnazijos veiklą, tad buvo nuspręsta rengti daugiau popiečių, nes tai ypač suartina mokyklos bendruomenę.“

74


Vilniaus Juzefo Ignacijaus Kraševskio gimnazija „Diskusijos pradžioje kiekvienas dalyvaujantis buvo kviečiamas įvertinti gimnazijos bendrą mikroklimatą, nutarėme, jog mokytojų ir kito personalo emocinė būklė stipriai įtakoja tai, kaip jaučiasi mokinys. Pokalbis buvo naudingas ir rezultatai džiugina iki šiandien!“

75


Ukmergės antano smetonos gimnazija „Šioje mokykloje tokie pokalbiai – ne naujiena! Kaip visada, buvo džiugu matyti gimnazistų aktyvumą, išgirsti gerų idėjų, iniciatyvų, pasiūlymų, kuriuos įgyvendinę, per kitą susitikimą galėtume pasidalinti ne tik rūpesčiais, bet ir džiaugsmais, sėkmėmis.“

Elektrėnų “Ąžuolyno” progimnazija „Buvo aptarta, ko mokiniai norėtų, kad emocinė aplinka taptų pozityvesnė, buvo aptariamos priežastys, dėl kurių mokiniai nenori eiti į mokyklą, paliesta ir patyčių tema. Bendruomenės nariai lengvai rado daug sprendimų būdų ir džiaugiasi, jog susitikimas buvo itin naudingas!“

76


Elektrėnų „Versmės gimnazija“ „Visi drauge nusprendėme, jog kiekvienas iš mūsų gali bei turi prisidėti gerinant mokyklos emocinę aplinką. Skleisdami šypseną vieni kitiems, mąstydami apie kitą bei kalbėdami apie savo jausmus prisidėsime prie dar geresnės mokyklos emocinės aplinkos.“

77


vasario mėnuo šiaulių Regionas Šiaulių, Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio rajonų bei Šiaulių miesto savivaldybių mokyklos

78


Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija „Džiaugiamės, jog savo mokykloje problemų dėl emocinės aplinkos gerinimo neįžvelgėme, tad tokio pobūdžio susitikimas tik dar labiau suartino mūsų bendruomenę ir paskatino spręsti iškylančias problemas kitose srityse!“

Šiaulių ,,Romuvos” gimnazija „Gimnazijos bendruomenė per šį iššūkį ne tik paatviravo kokios problemos juos slegia, dėl ko mokykloje gera, bet ir susipažino su naująja mokyklos psichologe bei surengė gimnazijos moksleivių apklausą apie tai, kaip jie jaučiasi mokykloje. Aptarus rezultatus, buvo nuspręsta, jog per mėnesį bus surengiami 1–2 susitikimai visai bendruomenei.“

79


Šaukėnų Putvio Putvinskio gimnazija „Mūsų gimnazija džiaugiasi priėmusi iššūkį su mokyklos bendruomene prie arbatos puodelio. Jis sukėlė daug šiltų emocijų, šypsenų bei suartino visus dalyvavusius!“

Pašušvio pagrindinė mokykla „Dauguma sutiko, jog mokykloje jaučiasi saugiai, patogiai. Pokalbio metu iškeltoms problemoms sprendimo būdai ir sąlygos jiems įgyvendinti jau yra, beliko tik pradėti veikti dar pozityvesnės emocinės aplinkos link.“

80


Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija „Džiaugiamės, jog į pokalbį susirinko beveik visi mokyklos bendruomenės nariai, diskusija buvo itin produktyvi, kiekvienas galėjo pasidalinti savo gerosiomis bei blogosiomis patirtimis, vyresnieji negailėjo patarimų. Visi likome patenkinti ir nusprendėme, jog ši pokalbio idėja mūsų mokykloje bus tęsiama ir toliau.“

Joniškio Saulės mokykla „Besikalbant paaiškėjo vienas dalykas – labai daug kas priklauso nuo mūsų pačių, nuo įvairių susitarimų laikymosi iki puikių idėjų kėlimo ir sieko jas įgyvendinti. Pokalbiui pasibaigus girdėjosi mokinių žodžiai, kad buvo įdomu ir tą reiktų vėl kada nors pakartoti.“

81


Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija „Supratome, jog bendruomenė nėra artima, ne visada atranda bendrą kalbą, jaučiamas susiskaldymas ir šis trumpas pasisėdėjimas yra mažas žingsnelis link šiltesnės emocinės aplinkos mokykloje. Noriu nuoširdžiai padėkoti už tokią naudingą iniciatyvą, kuri atkreipė dėmesį į dalykus, apie kuriuos garsiai kalbėti ne visada drįstame.“

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija „Iššūkis buvo labai produktyvus, tačiau pritrūkome laiko aptarti visus planuotus klausimus. Visi vienbalsiai nusprendėme, kad šis pokalbis buvo labai naudingas, tad jau esame suplanavę kitą susitikimą ir manau tai taps labai gražia tradicija. Ačiū LMS už tokią puikią iniciatyvą!“

82


Kelmės rajono Pakražančio gimnazija „Mūsų mokykloje tokia popietė vyko pirmą kartą, tačiau rezultatai pranoko mūsų lūkesčius ir buvo itin naudinga! Nusprendėme, kad tokius susitikimus darysime kiekvieno mėnesio pabaigoje.“

Radviliškio rajono Alksniupių pagrindinė mokykla „Diskusija prasidėjo nuo savo asmeninės būsenos įvardijimo. Visi dalyviai labai entuziastingai vardino esančias problemas ir ieškojo sprendimo būdų. Pokalbių temos keitėsi nuo rimtų iki linksmų.“

83


Kelmės rajono Maironių pagrindinė mokykla „Labai šauniai praleidome laiką, diskutavome apie mokykloje esančias problemas ir ieškojome jų sprendimo būdų. Tokių susitikimų bus dar daug!“

Šiaulių Ragainės progimnazija „Po šito susirinkimo ir pasisėdėjimo mūsų mokyklos administracija ir mokiniai dar labiau suartėjo ir tapo atviresni!“

84


Kelmės rajono Mockaičių pagrindinė mokykla „Įspūdžiai – nuostabūs. Aptarėme kaip jaučiamės, kokios problemos dažniausiai kyla mokykloje bei ieškojome kompromiso kaip išspręsti tai. Viskas sėkmingai pavyko!“

Joniškio žemės ūkio mokykla „Iššūkis priimtas! Nusprendėme, jog tik bendradarbiaudami vieni su kitais galime susikurti teigiamą emocinę aplinką.“

85


Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla „Kalbėjomės apie emocinę aplinką mokykloje, jos gerinimą. Džiaugiamės praleista popiete ir dėkojame už mums suteiktą iššūkį!“

Šiaulių Gytariu progimnazija „Labai dėkojame už iššūkį, nes per jį mes suartėjome dar labiau su mokytojais ir administracija bei pradėjome ieškoti įvairių problemų sprendimo būdų.“

86


Akmenės gimnazija „Nusprendėme, kad patys turime imtis iniciatyvos, kad pagerėtų emocinė aplinka. Taigi, mes, moksleiviai žengiame pirmą žingsnį link pozityvesnės emocinės aplinkos savo mokykloje.“

Akmenės rajono Ventos gimnazija „Buvo aptariamos mūsų mokyklos problemos, įsigilinome į jų priežastis ir ieškojome sprendimų. Sudėtinga nebuvo, nes visa susirinkus bendruomenė noriai ir šiltai tarpusavyje bendravo. Šiuo iššūkiu džiaugiamės, nes jis davė teigiamų rezultatų ir visiškai neprailgo. Ačiū!“

87


Radviliškio rajono Sidabravo gimnazija „Patys būdami geri mokiniai, kultūringi, rodysime pavyzdį ir taip padėsime šalia esantiems. Diskutavę pripažino, kad tik pozityvios emocijos, vidinė motyvacija, tinkamai ir laiku išsakyta nuomonė gerina bendruomenės narių tarpusavio santykius ir padeda mokiniams bręsti kaip asmenybėms. Tai nuteikė mus, mokinius, optimistiškai!“

Šiaulių Salduvės progimnazija „Visiems buvo itin jauku ir naudinga. Džiaugiamės, kad iššūkio metu atsirado naujų planų!“

88


Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla „Likome nustebinti, kad paprasčiausias susitikimas puodeliui arbatos gali padėti atskleisti emocinės aplinkos mokykloje privalumus ir trūkumus. Pasidalinome mintimis, kokia atmosfera tvyro mūsų mokykloje, aptarėme, kaip ją pagerinti. Toks paprastas, šiltas susiėjimas jau buvo produktyvus, motyvuojantis ir naudingas.“

Šiaulių logopedinė mokykla „Šis susirinkimas labai užmotyvavo tiek moksleivius, tiek administraciją gerinti emocinę padėtį mokykloje.“

89


Radviliškio Vaižganto progimnazija „Visi dalinomės savo mintimis ir nuomonėmis apie mokyklos emocinę aplinką. Vienbalsiai nusprendėme, jog visi mokykloje jaučiamės gerai, kad mums joje patinka, nes čia smagu, daug draugų, geri mokytojai, tačiau pasiguodėme, kad būna dienų, kai kažkas supykdo ar nuliūdina. Nusprendėme, jog vienas iš problemų sprendimų būdų bus daro daugiau kalbėtis ir diskutuoti.“

90


Kovo mėnuo Klaipėdos regionas Klaipėdos apskrities – Klaipėdos, Palangos miestų bei Klaipėdos, Kretingos, Skuodo, Šilutės rajonų - mokyklos

91


Kretingos rajono Jokūbavo Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras „Aptartos problemos įkvėpė jas ir spręsti. Tad tikimės, jog padaryti sprendimai greitu laiku dar labiau nudžiugins mokyklos bendruomenę.“

Lenkimų Simono Daukanto pagrindinė mokykla „Pasisakėme, kaip jaučiamės šioje mokykloje, stengėmės suprasti vieni kitus, iškėlėme problemas ir ieškojome būdų joms spręsti. Ši diskusija mums puikiai pavyko ir buvo labai naudinga. Džiaugiamės turėdami tiek galimybių tobulėti!“

92


Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla „Diskusijos metu buvo atliekamos užduotys, keliami klausimai: kas patinka ar nepatinka mokykloje, su kokias sunkumais, problemomis susiduriame mokykloje bei kaip spręsti iškilusias problemas. Mokiniai ir mokytojai pateikė įvairių siūlymų bei iškėlė idėją įrengti poilsio zoną mokiniams.“

Skuodo rajono Aleksandrijos pagrindinė „Puikiai ir atvirai pakalbėjome, kas mums nepatinka, kokios nuotaikos vyrauja mokykloje. Patys moksleiviai liko labai patenkinti renginiu, nes jis buvo itin produktyvus!“

93


Šilutės rajono Švėkšnos „Saulės“ gimnazija „Daugelis pritarė, jog mums visiems reikia pradėti nuo savęs ir skleisti geresnę nuotaiką, šypsenas aplinkiniams. Taigi pasidalinome savo nuomone, aptarėme situaciją mūsų mokykloje ir labai šiltai pasisėdėjome prie arbatos puodelių! Ateityje planuosime daugiau tokių susitikimų!“

Skuodo rajono Ylakių gimnazija „Diskusijos metu buvo ne tik aptartos problemos gimnazijoje, bet ir kokiais veiksmais jas galime spręsti. Taip pat nutarėme, jog organizuosime kitą tokį pokalbį ir pratęsime problemų bei jų priežasčių naikinimo būdų paieškas!“

94


Šilutės Vydūno gimnazija „Po susitikimo mokykloje atsirado žaismingų plakatų, kviečiančių sveikintis ir sakyti „ačiū“. Džiaugiamės, kad pokalbis davė naudos!“

Šilutės rajono Juknaičių pagrindinė mokykla „Aptarėme daug klausimų, pasikalbėjome apie tai, ką norėtume pakeisti ir padaryti, kad mūsų emocinė aplinka mokykloje būtų dar geresnė.“

95


Šilutės Martyno Jankaus pagrindinė mokykla „Į iššūkį pasikvietėme ir mažesniuosius, jog šie augdami galėtų patys susikurti pačia geriausią emociją ir aplinką, kurioje būtų dar smagiau augti!“

Skuodo Bartuvos progimnazija „Šnekėjome apie savijautą mokykloje, kaip bendruomenė sutaria tarpusavyje. Diskutavome labai intensyviai, kad net pamiršome nusifotografuoti.“

96


balandžio mėnuo Telšių, Alytaus, Marijampolės regionai Telšių, Mažeikių, Plungės, Lazdijų, Vilkaviškio, Šakių rajonų, Alytaus miesto ir Marijampolės mokyklos

97


Prienų „Žiburio“ gimnazija „Pagrindinis diskusijos tikslas buvo atkreipti visų žvilgsnį į save. Jeigu kiekvienas mūsų bendruomenės narys stengsis būti tolerantiškesnis, pagarbesnis, supratingesnis ir draugiškesnis, tai pasikeis ir visos bendruomenės veidas. Jeigu išmoksime analizuoti save ir apie tai kalbėti su kitais, dalintis savo idėjomis ir problemomis, jeigu išmoksime būti drąsiais, tai būtinai rasime ir sprendimus iškilusioms problemoms.“

Telšių rajono Žarėnų „Minijos“ pagrindinė mokykla „Buvo diskutuojama apie mokyklos mikroklimatą, kaip mokiniai bei mokytojai jaučiasi mokykloje, buvo keliamos problemos ir galimi jų sprendimų būdai. Noriu pasidžiaugti, kad mokiniai ir mokytojai labai aktyviai dalyvavo diskusijoje ir ieškojo kompromisų kartu.“

98


Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla „Mokyklos bendruomenė susitiko aptarti tai, kas buvo diskutuojama klasių valandėlių metu. Tuomet buvo išsiaiškinta ne viena problema ir jau dabar turime gerų rezultatų – mokykloje emocinė aplinka geresnė ir tai dar ne pabaiga!“

Lazdijų rajono Aštriosios Kirsnos mokykla „Buvo aptarta kaip kiekvienas iš mūsų jaučiasi mokykloje, vėliau gilinomės į problemas, kylančias bendruomenės bendravime. Nusprendėme, kad norint kažką pakeisti kiekvienas iš mūsų privalo pradėti nuo savęs. Išsiaiškinome, kad kiekvienas turėtumėme mokytis tvarkytis su savo emocijomis.“

99


Plungės „Saulės“ gimnazija „Kiekvienas galėjo išsakyti savo problemas laisvai, raštu ant lapelių, kad galėtų drąsiai pasakyti, kas negerai ir kaip tai keisti. Išgryninome ir svarbiausias problemas. Supratome, jog mokykloje mokosi ne tik mokiniai – mokomės mes, visi, vieni iš kitų!“

Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla „Diskusijos metu buvo aptartas mokyklos mikroklimatas ir emocinė aplinka bei ieškota būdų kaip dar jį būtų galima pagerinti.“

100


Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija „Bendrą mokyklos mikroklimatą įvertinome 8 balais. Susitikimo metu aptarėme, kokie veiksniai lemia bendrą mokyklos emocinę aplinką, kaip galėtume ją gerinti.“

Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla „Visi drauge susirinkę diskutavome apie emocinę aplinką mokykloje, problemas bei jų sprendimus.“

101


Alytaus „Volungės“ pagrindinė mokykla „Pokalbis sekėsi labai gerai, visi dalyvavę buvo patenkinti ir išsprendėm kelias pagrindines išsikeltas problemas.“

Bartninkų Jono Basanavičiaus vidurinė mokykla „Arbata bei jauki aplinka sukūrė labai šiltą atmosferą. Visi smagiai padiskutavome ir nusprendėme tokių diskusijų daryti kuo daugiau, nes tik kalbėdami ir stengdamiesi gilintis, mes išspręsime problemas!“

102


Alytaus Likiškėlių pagrindinė mokykla „Diskusijoje buvo aptarta daugybė klausimų. Viskas puikiai pavyko!“

103


Gegužės Mėnuo Utenos ir Panevėžio regionai Utenos, Ignalinos, Molėtų, Biržų, Rokiškio, Panevėžio rajonų ir Panevėžio miesto mokyklos.

104


Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija „Pokalbiai buvo vykdomi per klasės valandėles, o progimnazijos moksleiviai mokyklos kieme pynė vieni kitiems draugystės apyrankes, ten grojo linksma muzika ir visi smagiai praleido laiką.“

Ignalinos rajono Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras „Diskutuota, kad teigiamos emocinės aplinkos sukūrimas – tai mūsų pačių sąmoningas pasirinkimas, kurį turi lydėti empatija, kito išklausymas ir priėmimas tokiu, koks jis yra, saviraiška, konfliktų sprendimo įgūdžiai.“

105


Utenos „Saulės“ gimnazija „Buvo aptarti visi pasiūlyti klausimai apie gimnazijos mikroklimatą. Bene opiausios emocinės aplinkos mokykloje problemos pasirodė patyčios ir mokinių baimė prašyti pagalbos. Buvo diskutuota, jog reikia paskatinti mokytojus, jog jie galėtų suteikti mokiniams pagalbą – išklausyti.“

106


kūrybinis konkursas „Prašau, suprask mane.“ 2017 m. kovo 13 d.–balandžio 17 d. Moksleiviai buvo kviečiami ieškoti būdų ir pateikti pasiūlymų, kaip pagerinti moksleivio emocinę aplinką, atsidūrus pateiktoje probleminėje situacijoje:

Moksleiviai savo idėjas kviečiami pateikti kūrybiškai – plakatais, vaizdo įrašais, fotografijomis, rašinėliais ar kitokio pobūdžio kūrybiniais darbais. Kaip kūrybiniai darbai buvo įvertinti? Sudaryta programos partnerių vertinimo komisija išrinko 3 kūrybinius darbus, tiksliausiai atspindėjusius konkurso „Prašau, suprask mane.“ idėją ir kūrybiškiausiai pateikusius problemos sprendimą. Dėkojame ,,Atostogų parkui“, ,,Kukurūzų labirintui“ ir ,,Lock Out“ už įsteigtus prizus.

107


Kūrybinio konkurso ,,Prašau, suprask mane.“ nugalėtojų darbai Laiškas nesutiktam draugui

Sveikas mielas drauguži,

skaitau tavo laišką-dienoraštį ir begalė minčių, jausmų pripildo mano protą ir širdį. Kai kurie prisiminimai atgyja, įgydami jau kitą atspalvį ir reikšmę. Tad, leisk man pradėti šį laišką nuo vieno įvykio, kuris jau keletą metų gyvena manyje. Vieną vasarą, atostogaudami su tėvais Indonezijos saloje, nusprendėme aplankyti liaudies meistrų dirbtuvėles. Tėčiui patiko kaukė ir jis įsigeidė ją nusipirkti. „Geras pasirinkimas, sūneli, – pritariamai linkčiojo šimtametis seniokas. – Čia gerosios dievybės kaukė, sauganti nuo viso pasaulio blogio.“ „Kokios išsprogusios akys ir iltys... Baisi ta jūsų geroji dievybė.“ – pakomentavo sutrikusi mama. Visą senolio bedantę burną iššiėpė ironiškai atlaidi šypsena, jo lūpomis prabilo išmintis: „Dukrele, prieš blogį reikia kovoti, net gėris tavęs neapgins, jei bus silpnas...“ Turbūt tuomet aš ir supratau, kad gėrio daigas yra gležnas, juo reikia rūpintis, saugoti, globoti, kol jis sutvirtės, kad galėtų stoti į lygią kovą prieš neteisybę, prieš žmogiško orumo išniekinimą, pažeminimą, prieš viso pasaulio blogį. Blogį... Ir kas gi tas blogis? Aš manau, brolau, kad blogis kaip ir tau, taip ir man – tai, kas neleidžia mums augti, tai kas šiandien sutrukdė mums būt geresniais nei buvome vakar. Tai tinginys, noras pameluoti, išsisukti nuo atsakomybės ir pareigos paruošti pamokas, padėti silpnesniam, užstoti skriaudžiamą. Tikiuosi, jog tu man pritari. Aš įsitikinęs, jog tavo noras „būti tokiu kaip JIE“ yra tik nevilties, baimės, bejėgiškumo šauksmas. Aš suprantu tave ir žinau, kad tai nėra tavo pasirinkimas, noras. Tau tėvai sako, kad esi išskirtinis, t. y. ypatingas. Žinok, man sako tą patį, dažniausiai, kai nori padrąsinti ar paguosti, dar sako, kad reikia ieškoti savo kelio, atrasti save. Gal-

108


būt.... Tik man regis, kad ieškoti reikia tuomet, kai ką nors pameti, prarandi ar bent žinai ko ieškai. O kaip galim ieškoti gyvenimo kelio mes, vaikai, gerai nežinantys kas tas gyvenimas yra ir kur tas kelias veda? Todėl, manau, drauguži, mes patys turime susikurti save tokius, kokiais TIKRAI norime būti. Ar tu nori tyčiotis ir užgaulioti silpnesnius, mėtytis popieriukais, triukšmauti klasėje? Tikiu.. Žinau, kad ne! Tu, kaip ir aš, kaip ir daugelis iš mūsų, norime būti tais, kurie keičia pasaulį, darydami jį gražesnį, nuoširdesnį, pakantesnį, geresnį. Tu esi ypatingas, nes tik tokios asmenybės kaip tu, gali erzinti JUOS. Būdamas nykus, piktas, tamsios sielos, tu JŲ nedominsi, jie paliks tave ramybėje. Galbūt net pritapsi prie JŲ. Bet ar tu tikrai to nori? Ar nori turėti kilnių svajonių, kūrybinių idėjų, minčių ir dalintis jomis su bendraminčiais? Jei taip, tuomet turėk valios, drąsos ir ryžto kovot už teisę būti ŽMOGUMI, kuris moka mylėt, gerbt ir yra mylimas bei gerbiamas. Patikėk savimi ir vieną rytą tave pažadins ryto saulė, o ne baimė. Ne tu norėsi būti JAIS, o JIE tavimi. Tuomet nenusigręžk nuo JŲ, ištiesk JIEMS ranką, nes TU – ypatingas, TU – išskirtinis. Tavo draugas Vilius. Vilius, 13 metų, Kaunas

109


Moksleivių gyvenimas yra be galo emocingas. Jie nuolatos jaučia įtampą ir siekia ramybės. Todėl mes negalime nuo jų atsiriboti. Mes turime juos suprasti! Geriausias būdas – realus bendravimas, bet be to, tai gali būti ir puikūs emociniai, auginantys asmenybę patarimai. Tai savotiškai „Emocija+“ sausainukai, kurie būtų vartojami, kai jautiesi vienišas ir nesuprastas. „Emocija+“ sausainukai: 1. Kiekvieną kartą perskaityk mane, kai jausiesi prastai! 2. Aš tavo bičiulis! Nebijok man pasipasakoti. 3. Man gera, kad esi šalia! 4. Neleisk jiems su tavimi taip elgtis. 5. Štai pozityvo: nusišypsokime drauge! 6. Daryk tai, kas tau patinka! 7. Meilė. Ryšys. Atsidavimas. Tavo spalvotos kreidutės! 8. Šiandien tau puikiai seksis! Pradėk su muzika! 9. Dalinkis problemomis ir mes jas įveiksime kartu! 10. Gyvenimas nuostabus, džiaukis kiekviena akimirka! 11. Neliūdėk, jei ne šiandien, tai rytoj... 12. Abu trokšdami galime padaryti tai. 13. Nepakartojamos akimirkos liks mūsų prisiminimuose. 14. Kurkime rytojų sau. Pasakyk jiems „NE!“ 15. Juokas pro ašaras, tad nusijuok! 16. Nepasiduok! Verčiau užkąsk manęs! 17. Tikslui surask priemonę. 18.. Vertink save ir būk tvirtas. 19. Kas šypsosi, tas yra stipresnis! 20. Jeigu gali svajoti, reiškia gali ir pasiekti tai. 21. Negyvenk praeitimi, svajok apie rytojų! 22. Pasistenk ir tu įveiksi! Aš tikiu tavimi! 23. Mes visi kartu su tavimi! 24. Pralinksmėk! Juokas – tai puikus instrumentas. 25. Tu nuostabus! Nesijaudink, kad jie kitokie.

110


26. Atverk savo širdį geriems darbams. 27. Aš žinau, kad tu gali! 28. Mes tau pasiruošę patarti, būk kartu su mumis! 29. Būk laimingas! Tikėk savimi. 30. Nelaikyk to viduje. Aš tavęs išklausysiu 31. Nepraleisk pamokų, jos tau padės augti! 32. Girdėk kitų juoką, linksminkis! 33. Mylėk save, nes tu esi būtent toks! 34. Esi nuostabus. Norėčiau, kad tu su manimi pasikalbėtum dažniau! 35. Nesirink to, ko nori JIE! Pasirink tai, kas svarbu TAU! 36. Nepalik kuprinės namuose. Leiskimės į kelionę drauge! 37. Tu nepakartojamas, nesidairyk į kitus – išlik savimi! 38. Tu geros širdies, aš tave MYLIU! 39. Apsikabinkime. Mes esame geri! 40. Neskaudink savęs. Tu gabus. 41. Būti emocionaliu nėra blogai. 42. Praleiskime laiką kartu. Aš tau padėsiu! 43. Būk mano tikras draugas. Nebijok bendrauti! 44. Nebijok! Aš visada šalia tavęs! 45. Tu unikalus. Aš labai tavimi džiaugiuosi. 46. Man be galo smagu pažinoti tave! 47. Nusišypsok, kai pasijusi vienišas! 48. Nepraleisk progos įgyvendinti savo idėjos! 49. Mokykime vienas kitą, nes MES tai galime! 50. Būk savimi, nes tu to vertas. 51. Užsimerk ir pagalvok apie, ką nors gero. 52. Pažiūrėk į veidrodį: argi ne gražu? 53. Padaryk tai, ką buvai nusprendęs. 54. Jauskis gerai, nes tu to nusipelnei. 55. Mintyse suskaičiuok iki 7. 56. Sukaupk dėmesį, išgirsk tai, kas vyksta aplinkoje! 57. Tapk energingas, juk tu visad jaunatviškas! 58. Aš tikiu tavimi, nes tave puikiai suprantu. 59. Nuslopink tą įtampą juoku, tau tai pravers :)

111


60. Užrašyk ant lapelio kaip tau sekėsi šiandien. 61. Pamaigyk kelias minutes šį kamuoliuką. 62. Ką padarytumei, kad vaikams būtų geriau Lietuvoje? 63. Pasisakyk suaugusiems, kas tave baugina. 64. Tu neprivalai klausyti kitų bendraamžių. 65. Tu esi vertingas ir niekas tavęs negali žeminti! 66. Padaryk pertraukėlę, tau reikia atsipalaiduoti. 67. Aš neabejoju, kad tu tai išmoksi! 68. Neteisingų klausimų nebūna, todėl nuolat klausk! 69. Mokykis dėl savęs, ne dėl kitų. 70. Sutarkime, kad, kai prastai jausiesi – pasiimk dar vieną. 71. Klysti mums yra žmogiška, todėl nepyk ant savęs. 72. Tu visados būsi mums reikalingas! 73. Rytojus yra kita diena! 74. Mokykis iš klaidų, tai visiškai normalu. 75. Jeigu turi kažką gero, nepraleisk to! 76. Tu gali kurti laimę sau! 77. Tu be galo talentingas, išnaudok tai! 78. Tavo siekis įgyvendinti keliaus kartu su lydinčia sėkme! 79. Visi pritaria. Tu nepakartojamas, mes tavimi tikime! 80. Niekados nepasiduok. Nuolatos ieškok priežasties pradėti. 81. Būti laimingu reiškia būti savimi! 82. Šiandienos sėkmei, žvilgtelk į save :) 83. Laimė ateina su gyvenimu, todėl būk laimingas! 84. Tave nuolatos sups tikri draugai! 85. Tu kontroliuoji savo likimą – pasinaudok proga! 86. Viskas nutinka su priežastimi. 87. Nepergyvenk! Tu esi be galo mylimas :) 88. Emocija – tai tavo sukurta energija! 89. JIE nenusipelnė tavęs, būk tuo, kas esi. 90. Tavo šypsena atneša laimę visiems :) 91. Tu ilgai gyvensi ir būsi laimingas! 92. Norai išsipildo. Tereikia to norėti.

112


93. Nustumk rūpesčius į šoną. Gyvenimas gražus, būk laimingas 94. Būk nuoširdus ir visi tavęs klausys! 95. Tegul išsipildo visos tavo svajonės! 96. Šiandien dalinkis savo emocija ir su kitais :) 97. Draugystė – tai lyg vandenynas, kurio dugno nematai :) 98. Aš esu kartu su tavimi :) 99. Puikus laikas pradėti kažką naujo! 100. Niekados nebūsi per mažas augti! 101. Šypsena suprantama visomis kalbomis :) “ Artūras, 18 metų, Kaunas

113


Leiskite mums nebijoti Mokykla. Žodis, kurį išgirdus užplūsta įvairūs jausmai. Ne visada geri, ne visada blogi. Tačiau jame telpa tiek daug visko: išgyvenimų, emocijų, darbo ir pastangų. Kiekvieną rytą keliauji takais, kuriuos ir užsimerkęs atpažintum, matai tuos pačius riedančius automobilius ir juose sėdinčius žmones. Pradedi pastebėti, kad ta mergaitė su ta pačia plaukuose įsegta sege. Tai tampa įprasta, kaip ir pasiekti rytinį tikslą – mokyklą, kurioje turėtų atsiskleisti visas tavo talentas, individualumas ir išskirtinis požiūris. Bet tada įvyksta tai, ko labiausiai bijai. Tu sustoji tobulėti, augti ir bręsti. Kodėl? Galbūt viena iš priežasčių yra patyčios, tačiau laikas pažvelgti daug giliau, nes ne visada žodinės ar smurtinės patyčios, kurias patiri mokykloje, stabdo būti tave tuo, kuo svajojai. Jau daug laiko analizuojame, aptariame patyčių problemą. Kaip vienas ar kitas mokinys pasišaipė, nusijuokė, paskleidė melagingą gandą. Kartais tai sureikšminame ir bet koks kitoks požiūris tampa patyčiomis. O galbūt tik pasvarstykime, kad patyčios mums, mokiniams, yra tie nesibaigiantys namų darbai, aštuonios pamokos per dieną ir visi tie privalomi dalykai nekelia jokio susižavėjimo. Mes tampame sistemos robotais ir privalome padaryti tik tokius ėjimus, kurie yra užprogramuoti. Bet koks nenumatytas žingsnis nesuprantamas. Todėl mums kartais sunku pritaikyti žinias, nes negalima klysti. Jeigu suklysi – atsiliksi, turėsi pasivyti, todėl nukentės kiti dalykai ir tau vėl skaudės. Skaudės ne fiziškai, bet psichologiškai, kad nesugebėjai būti geriausias. Nesugebėjai padaryti to, ko iš tavęs tikisi. Ir tikisi net ne mokytojai, o tie, kurie sukūrė šią sistemą, kupiną baimės klysti. Nuo pat pirmų dienų iš tavęs tikisi, kad tau viskas seksis, viską mokėsi ir viskas patiks. Iškart pritapsi, susirasi draugų ir plauksi ta numatyta banga. Bet juk kartais bangos būna didelės, neplanuotos ir labai baugios. Tai tavo gyvenimas mokykloje, toks baugus ir didelis. Jis pilnas taisyklių ir normų, kurioms nepaklusti

114


neturi teisės. Baimė kausto ne tik tada, kai tyčiojasi, vadina tave nevykėliu ar nuspiria tavo kuprinę. Baimė kausto net ir tada, kai nesugebi išmokti tiek, kiek moka kiti, kai nesugebi suprasti visko iš pirmo karto kaip kiti. Pradedi savęs gailėtis, nekęsti tų, kuriems sekasi ir kurie susidoroja su iššūkiais. Pradedi pykti ant savęs, mokytojų, net ant draugų. Kaltini, kad esi per mažai talentingas, per mažai įdėjęs darbo, pastangų ir laiko. Galvoji, kad vis dėlto reikėjo paaukoti tas kelias miegui likusias valandas ir pasimokyti. Gyvename laisvoje visuomenėje, kurioje mūsų mintys ir nuomonės yra priimtinos ir nesmerkiamos. Bet kodėl, būdama dvyliktoje klasėje, privalau laikyti tokius egzaminus, kurių aš nenoriu? Taip, mums nuolat kartoja, kad gal prireiks gyvenime, o jei ir ne, tai žinias panaudosime praktiškai. Tačiau mes naudojame savo laiką ir pastangas mokytis to, kas mums nepatinka, kas nesiseka arba kas galbūt nekelia noro daugiau apie tai sužinoti. Esame įsprausti į rėmus, iš kurių mokykloje bijome ištrūkti. Keliu sau klausimą, gal geriau, kad manęs nemėgtų, nesuprastų ir galbūt neturėčiau tiek draugų, kiek turiu dabar, bet galėčiau pasirinkti daryti tai, kas man patinka, kas atrodo teisinga. Į gyvenimą visi žiūrime per savo prizmę ir visi dalykai mums atrodo skirtingi. Sėdėdama šeštoje savaitinėje matematikos pamokoje pagaunu save galvojant, kaip norėčiau kažką parašyti, turėti laiko atsiversti knygą, perskaityti straipsnį, sudalyvauti dar viename konkurse, tačiau prisimenu, kad tai turės palaukti. Noriu studijuoti nemokamai, privalau lankyti pamokas ir dėtis į galvą visas formules, nes privalau išlaikyti egzaminą. Tad aš dar kartą klausiu, kaip laisvoje visuomenėje gali vykti tokie nelaisvi procesai? Aš kiekvieną dieną bijau prarasti individualumą, bet esu priversta paklusti ir daryti tai, ką sugalvojo kiti, kas jiems atrodo teisinga. Mokykla sukūrė slogią ir kupiną konkurencijos atmosferą. Didelis krūvis, nesibaigiantys namų darbai, privalomi dalykai. Grįžęs po aštuonių pamokų esi nuleidęs rankas, neturi jėgų, ūpo vėl ruošti namų darbus. Neturi jėgų net perskaityti tam straipsniui, apie kurį

115


svajojai matematikos pamokoje. Mūsų gyvenime keičiasi tiek daug dalykų, nes nuolat ir nepaliaujamai viskas tobulėja ir juda pirmyn. Tačiau mokyklose sistema pasikeitė labai mažai. Mes vis dar sėdime tokiuose pat kabinetuose, norėdami paklausti ar norėdami kalbėti keliame ranką. Mes mokomės to, kas jau buvo, bet nesiorientuojame į tai, kas bus. Mums nuolat kartoja, kad baigę mokyklą, universitetą ar kitą įstaigą turėsime susirasti darbą. Bet nuėjęs į darbo pokalbį supranti, kad jiems nereikia tavo geriausio pažymio iš kiekvieno dalyko, jiems nereikia tavo mokėjimo pakelti ranką. Jiems reikia tavęs – kūrybingo, individualaus ir išskirtinio žmogaus. Jie nori, kad mąstytum savarankiškai, įdomiai, sugebėtum rasti ryšį ir sujungti naujai išmoktus dalykus. Ir tu netikėtai supranti, kad per tiek metų nesugebėjai to išsaugoti, išmokti, nes bijojai. Mokykla turėtų tapti ta vieta, į kurią norėtum eiti su džiaugsmu ir noru sužinoti, išbandyti ir pajusti. Nors vaikai ir nesudaro šimtaprocentinės visuomenės, bet jie yra svarbiausia ateities dalis. Todėl leiskite mums atsiskleisti, bandyti, klysti nesprausdami mūsų į rėmus. Leiskite mums nebijoti.“ Giedrė, 18 metų, Alytus

116


ištraukos iš kitų kūrybinių darbų „<...> Svarbiausia šiose situacijose yra tikėti savimi bei savo sugebėjimais, turėti savitą išskirtinumą, kuris žavi ir parodo, koks gali būti supratingas, padedantis ir geras žmogus. Jeigu Tavo tėvai sako, kad Tu esi išskirtinis, nemanau, kad Tau jie meluotų. Toks ir esi. Pagalvok, kiek daug gali pasiekti, kiek daug gali nuveikti, kiek daug gali išvysti! Išskirtinumas visada žavi, nenorėk būti toks kaip jie. <...>“ Dovydė, 16 metų, Vilnius „<...> Sėdėti pamokose, kuriose jauti, jog švaistai savo laiką, niekuomet nesinori. Ar gali mus dėl to kažkas kaltinti? Jie ne tik manosi galintys, bet taip ir daro. Ir jiems nesvarbu, kad tokios pamokos kaip muzika ar tikyba „sudėtos“ į aštuntas pamokas ir sėdėti jose po septynių įtemptų mokymosi valandų visai nesinori.<...>“ Simona, 18 metų, Alytus „<..> Nuo tada jos nebemačiau. Žmonės kalbėjo, kad Akvilė išvyko į kitą miestą, bet niekas nežinojo kodėl. Tačiau aš žinojau. Nemaniau, kad daug bendraujantis žmogus gali tiek slėpti viduje, širdimi būti nebylys. Maniau, kad puikiai žinojau patyčių požymius, atpažindavau, kada žmogus jausdavosi neramus ar sutrikęs. Tai buvo pirmas atvejis, kai to nepažinau.<...>“ Miglė, 15 metų, Šiauliai „<...> Išskirtinumas – tai bruožas, kurį turi ne kiekvienas ir tuo reikia didžiuotis. Nesvarbu kaip išsiskiri iš minios. Savo noru keiti išvaizdą ir esi toks, koks esi ar ne savo noru, o pavyzdžiui, kokia liga. Jokios gėdos čia nėra ir tai nėra blogas dalykas. Išskirtinumas, tai bruožas, kuris padaro Tave individu, o ne invalidu, todėl tyčiotis iš to kvaila, bet įprasta. Įrodyk jiems bet kokiu būdu ar keliais būdais, jog būti individualiu yra šauniau, nei lietis su pilka bendruomene. Tapk jiems tuo pavyzdžiu, kuris skatins juos keistis į gerąją pusę, parodys visus trūkumus ir parodys, kas išties kvaila.<...>“

117

Gabija, 13 metų, Šalčininkai


„Emocija+“ 2017–2018 m. m. 2017–2018 mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga ir toliau vykdo programą „Emocija+“, ragina į Lietuvos mokyklų 2017–2018 m. m. veiklos planus įtraukti programos „Emocija+“ rekomenduojamas veiklas. Rekomenduojamų veiklų planas suskirstytas į tris sezonus (ruduo, žiema, pavasaris). Kiekvieno sezono metu mokyklos bendruomenės nariai yra kviečiami įvykdyti tam tikras užduotis, kurios skatins įsivertinti savo mokyklos esamą emocinės būsenos padėtį, padės ją gerinti ir taip puoselėjant šiltus ir teigiamus jausmus vienas kitam, sustiprins mokyklos bendruomenės tarpusavio ryšį.

LMS programos „Emocija+“ rekomendacijas Lietuvos mokyklų 2017–2018 m. m. veiklos planams galite rasti: moksleiviai.lt/rekomendacijos 118


Taip pat šiais mokslo metais Lietuvos moksleivių sąjunga kviečia moksleivius ir kitus mokyklos bendruomenės narius tapti „Emocija+“ ambasadoriais savo mokyklose ir aktyviai prisidėti prie emocinės aplinkos gerinimo. „Emocija+“ ambasadorius mokykloje – mokyklos bendruomenės narys, pasiruošęs visus mokslo metus puoselėti emocinę aplinką savo mokykloje ir siekiantis užtikrinti, kad rekomenduojamos „Emocija+“ veiklos būtų įgyvendintos. Kiekvieną šių mokslo metų mėnesį ambasadorius anketoje nurodytu elektroniniu paštu gaus misiją – užduotį, kurią turės įvykdyti. Daugiau informacijos ir registracija į „Emocija+“ ambasadorius: moksleivai.lt/ambasadorius

119


Pozityvi žinutė iš rankų į rankas - gerumo viruso kortelės!

2017–2018 m. m. „Emocija+“ ir toliau ragina skleisti gerumo virusą. Kviečiame mokyklose išspausdinti ir padaryti kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui prieinamą dalomąją medžiagą - gerumo viruso korteles. Gerumo viruso kortelių maketus galite parsisiųsti iš moksleiviai.lt/siuntiniai/gerumovirusas.zip

120


„Emocija+“ renginiai skirtinguose Lietuvos miestuose Lietuvos moksleivių sąjungos padalinių savanoriai skirtinguose miestuose inicijuos ir organizuos įvairaus pobūdžio veiklas: diskusijas, susitikimus, pokalbių vakarus, konferencijas ir kt. Jų metu bus kalbama apie emocinės aplinkos gerinimą, įvairių sričių specialistai dalinsis patirtimi ir įžvalgomis - kaip sukurti tokią aplinką, kurioje būtų gera?

121


Dėkojame Dėkojame partneriams ir draugams, prisidėjusiems prie programos „Emocija+“ įgyvendinimo 2016–2017 mokslo metais: •Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotai nacionalinei socialinio saugumo kampanijai „Už saugią Lietuvą“ •Lietuvos medicinos studentų asociacijai •Lietuvos psichologų studentų asociacijai •Demokratinei mokyklai •Pagalbos tarnybai vaikams ir paaugliams „Vaikų linija“ •Pagalbos vaikams linijai •Vaiko teisių apsaugos skyriams •Valstybės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybai •LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigai Už pagalbą ruošiant programos „Emocija+“ rekomendacijas Lietuvos mokyklų 2017–2018 m. m. veiklos planams dėkojame Švietimo ir mokslo ministerijai, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui bei Valstybinei lietuvių kalbos komisijai. Tariame AČIŪ Lietuvos moksleivių sąjungos Alumni ir savanoriams, kurie skleidžia „Emocija+“ žinutę savo miestuose.

122


kontaktai Daugiau informacijos apie programą „Emocija+“ rasite:

„Facebook“ facebook.com/emocijaplius

„Instagram“ @emocijaplius instagram.com/emocijaplius

El. paštas emocijaplius@moksleiviai.lt Programos „Emocija+“ koordinatorė Dovilė Zalepūgaitė

+37065357691

ASOCIACIJA KONSTITUCIJOS PR. 25 LT-08105 VILNIUS

dzalepugaite@gmail.com

TEL. +370 610 62865 FAKS. +370 5 272 56 51 EL. P. LMS@MOKSLEIVIAI.LT WWW.MOKSLEIVIAI.LT

123

ĮM. KODAS 191972732 A/S LT84 7044 0600 0136 9875 AB SEB BANKAS. B/K 70440

„Emocija+“ metraštis 2016–2017 m. m.  
„Emocija+“ metraštis 2016–2017 m. m.  
Advertisement