Page 1


BcA. Lucie Muchovičová *14. 2. 1988 2012 – 2013 pracovní stáž v kreativním studiu SOON (Gent, Belgie) www.coming-soon.be 2007 - dosud Fakulta umění a designu Univerzity J.E. Purkyně Ústí nad Labem, ateliér Grafický design I (doc. ak. mal. Karel Míšek, Ph.D.) 2009 – 2010 studijní stáž University of Derby (Velká Británie), School of Art and Design, illustration and graphic design


Lucie much / ilustrace  

Lucie Muchovičová / ilustrace