Page 1

LMServoMax OPTIMALT ARBETSFLÖDE & RATIONELLT UNDERHÅLL


Organisera och anpass behandlingsbrickor till olika användningområden:

LMServoMax

Optimera arbetsflödet och förbättra hygienen Nya LM-ServoMax bricksystem organiserar och rationaliserar hanteringen av dentala instrument och tillbehör under behandlingen och rengörings processen. • Underlättar en god vårdhygien • Förlänger livslängden på instrument och skyddar personalen • Mångsidiga moduler förenklar och snabbar upp logistiken på kliniken • Anpassningsbar till specifika behandlingar och enskilda behov

Parodontologi & profylax

Spara tid, pengar och personal Restaurering

Stäng & töm avfall Efter behandling stängs modulerna och avfallet kastas bort.

Endodonti

Använd

Effektivt underhåll med minimal hantering Extraktion

Sterilisering

Rengöring

Sterilisera och förvara till nästa behandling.

Hela brickan skickas till underhåll för desinfektion och rengöring.


LM-ServoMax -moduler LM-ServoMax brickuppsättning LM 6410 - inneh. 1 uppsättning med universalfästen och 2 metallklamrar

LM-ServoMax universalfästen, 2 st LM 6416 LM ServoMax metallklamrar, 2 st LM 6415

För handinstrument

För tillbehör

I LM-Servo-kassetterna hålls instrumenten säkert på plats men samtidigt öppet för optimal rengöring och garanterad infektionskontroll. Kassetterna kan färgkodas med kodknappar. Kassetterna fästs på LM-ServoMaxbrickan med metallklamrar (LM 6415). LM-ServoMax standardlåda LM 6420

LM-ServoMax låda för ultraljudspetsar LM 6460 - för sex ultraljudspetsar

LM-Servo 5 LM 6650 - kassett för 5 handinstrument

LM-ServoMax restauration/ endo-låda LM 6430 LM-ServoMax foam, 20 st LM 6435

LM-ServoMax låda med borrar/filställ LM 6450 - för 8 borrar och 14 filar - innehåller inställning och måttenheter för filar

- rengör endo-filarna LM-Servo 8 LM 6680 - kassett för 8 handinstrument

LM-ServoMax mugghållare LM 6490

Kassetten för LM extraktions -instrument är kompatibel med LM-ServoMax brickan.

Kodknappar (20 st.) blå LM 6000 grön LM 6001 orange LM 6002

röd gul brun

LM 6003 LM 6004 LM 6005

Alla moduler har en universell design med standardmått. De tillverkas av specialförstärkt plast som tål alla vanliga rengörings- och steriliseringsmetoder och medel (max 134 °C / 273 °F). Modulerna säljs tomma.

PL 88 (Norrbyn rantatie 8) FI-21601 Parainen Finland Tel. +358 2 4546 400 Fax +358 2 4546 444 info@lminstruments.com www.lminstruments.com

Kontakta din lokala återförsäljare!

10/2011/swe

LM-Instruments Oy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Servomax SWE  

Servomax SWE

Servomax SWE  

Servomax SWE