Page 1

Fiyat: 5 TL | SAYI: 1 | Düzensiz Goygoy Dergisi

ANLAMAZ Muc t Ruh

Sanal M zah

Orhun Yazıtlarından Çığır Açan İdd a

053238846 35

Ne Oynuyoruz?


ANLAMAZ ANILARLA ATATÜRK HAPI YUTARDI Atatürk Galatasaray L ses 'nde öğrenc lerden b r ne sordu: -N l olmasaydı, Mısır ne olurdu? Öğrenc ,çabuk yanıt vermek ç n boş bulunup: -Hapı yutardı...ded . Bu yanıt Atatürk'ün hoşuna g tt .Öğrenc ye on numara verd . YURDUMUN TOPRAĞI TEMİZDİR Kral Edvard İstanbul'a geld ğ zaman,yatından b r motora b nerek Dolmabahçe Sarayına yanaştı. Atatürk rıhtımda onu bekl yordu.Den z dalgalıydı.Kralın b nd ğ motor, n p çıkıyordu. İmparator rıhtıma çıkmak sted ğ b r sırada,el yere değerek tozlandı. O sırada Atatürk el n uzatmış bulunuyordu. Bunu gören Kral b r mend lle el n s lmek sted ğ zaman Atatürk: -Yurdumun toprağı tem zd r,o el n z k rletmez,d yerek Kralı el nden tutup rıhtıma çıkardı. DEVRİM BİR ANDA OLUR YA DA OLMAZ Atatürk yazı devr m n gerçekleşt rm şt . Yaşlı,genç,kadın,erkek tüm yurttaşlar yen harfler öğrenmek ç n gece gündüz kurslara g d yorlardı. Devr m zleyen k yıl ç nde b r buçuk m lyon vatandaş okur yazar olmuştu. Yazı devr m n n en d kkate değer yanı,Atatürk'ün bu devr m n yerleşmes nde en ufak b r hmal b le kabul etmem ş olmasıdır. Örneğ n bazı k mseler kend s ne: -Paşam, lkokulların lk sınıflarından t baren yen harflerle öğret me başlayalım. O kuşakla b rl kte ortaokulu,l sey ve ün vers tey zletel m,d yorlardı. Atatürk bu görüş ve düşünceler n h çb r s ne yanaşmadı. -Devr m ya b r anda olur,yada h ç olmaz,ded .


deneme  
Advertisement