Page 1

APRENDRE de

L’HABITATGE Lliçons i reflexions

Lluc Sanz Torres Projectes VII i VIII UdG EPS


INDEX GENERAL

_Introducció Un curs d’habitatge Els edificis, el programa i els condicionants _Reflexions sobre els exercicis El dibuix El relleu El volum _L’habitatge: de la ciutat a l’habitació La relació amb l’exterior: El carrer,l’accés i la coberta Els espais de relació:l’escala i el passadís Eines i elements organitzadors: l’alçada, la porta, el moble _Les referències _Bibliografia


Projectes VII  
Projectes VII  

udg, 2011/2011,