Page 1

“WATERFALL” Escher. Aquesta és una litografia d’Escher realitzada en 1961 on viola les regles de la perspectiva per reflectir una paradoxa visual. En aquesta obra podem observar una cascada i un aqüeducte en forma de ziga-zaga que va baixant des del cim de la figura fins unir-se finalment amb el final de la cascada. L’aqüeducte en forma de ziga-zaga causa un efecte òptic molt curiós, que podem observar l’efecte del triangle de Penrose de tal forma que aquest acaba dos pisos més baix d’on comença unint-se amb la cascada que fa funcionar una sènia. L’aigua pateix una caiguda a causa de la cascada però a més baixa per l’aqüeducte que pareix totalment horitzontal la qual cosa causa aquest efecte òptic tan curiós

Jorge Campos

Waterfall  

Jorge Campos comenta la litografia d'Escher

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you