Page 1

Relativity, Escher:  Mireia Berenguer    Vaig a intentar explicar aquest quandre de Escher anomenat Relativity. 

  En el primer moment que veus el quadre es pot apreciar que està compost per diferents despectives, però després de  vore aquest video:    http://www.youtube.com/watch?v=raBC8Vs_f6M    Et dóna la sensació que el quadre és un pla on totes les escales que ho composen porten als mateixos llocs.  Sols que al mirar‐ho des de d'alt pot donar la sensació que són diferents pesoectives juntes en un mateix quadre.  Ens podem fixar que totes les escales tenen doble direcció, mentre que uns estan pujant, per l'altra part de l'escala  estan baixant.  Si agafem un personatge qualsevol dels que composen el quadre podem anar per totes les escales:  1r camí: 


2n camí: 

    3er camí: 

I així es pot fer amb tots els personatges.     

Relativity, Escher  

Mireia Berenguer ens explica el quadre