Page 1

Energies renovables


Centrals Hidràuliques Centrals solars Tèrmiques Centrals de torre Centrals fotovoltaiques Centrals eòliques Centrals geotèrmiques 5. Centrals maremotrius 6. Centrals de biomassa 1. 2.

a.

i.

b.

3. 4.

1. Centrals hidràuliques De totes les centrals renovables aquesta es la font d’energia renovable primaria. Per fer-ho, generalment s’eleva el nivell de la pressa per obtenir mes energia. per agafar aquesta energia, s’utilitzen turbines que aprofitar


l’energia cinètica de l’aigua. Aquest moviment es transmet a un alternador per convertir-la amb electricitat.

2. Centrals solars Les centrals solars són molt importants per a l’esser humà ja que es quasi be infinita. Aquí tenim uns exemples dels tipus de centrals solars.l’unic problema que tenen es que si fa nuvol no es pot aprofitar la energia del sol.

Centrals tèrmiques solars Són centrals que utilitzen la calor per calentar un fluid que al evaporar-se mou una turbina que transmet el moviment


a un alternador i produeix electricitat.

Centrals solars de torre S贸n centrals que reflecteixen la llum a una torre receptora on hi ha una caldera que transmet la calor cap a un fluit per moure turbines amb el vapor, que a continuaci贸 transmet el moviment a un alternador.

Centrals fotovoltaiques Aquest tipus de central utilitza unes cel路les fotovoltaiques que aprofiten la llum solar i la converteixen en electricitat. Despr茅s aquesta electricitat es transforma de Corrent Continu (CC) a Corrent Altern (CA).


3.Centrals eòliques Els molis de vent aprofiten l’energia del vent per fer girar un generador elèctric amb les seves pales, aquest sistema no es gaire viable ja que es pot donar al cas que no faci vent, però és una font il·limitada de energia renovable.


4.Centrals geotèrmiques Aquesta central utilitza l’escalfor de la terra per calentar aigua, d’aquesta manera es fa girar una turbina per produir electricitat després es torna a refredar per tornar-la a utilitzar.

5. Centrals maremotrius


Són centrals que utilitzen l’energia del corrent de l’aigua per moure turbines, és molt pareguda a la central hidràulica, l’ùnica diferència que hi ha és que aquesta central utilitza les marees en ves de les preses.

Treballtecnologia