Page 1

1 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

BIBLIOGRAFIA ON LINE SOBRE   HISTÒRIA DEL FERRO (CATALUNYA)      Aquest recull s’ha elaborat gràcies al   Laboratori d’Arqueologia   de la Universitat de Lleida   

NOTA: Per conèixer la cita bibliogràfica de l’article, elimineu el darrer número de l’adreça web  (corresponent a l’article):  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/196400/263299 

 

MONOGRÀFICS DEDICATS AL FERRO    http://www.raco.cat/index.php/Erol/issue/view/15092/showToc  http://www.actiweb.es/lluisaamenos/publicaciones.html   

PROTOHISTÒRIA, ANTIGUITAT CLÀSSICA I TARDOANTIGUITAT    METAL∙LÚRGIA    http://www.rap.cat/online/rap3/3.pdf  http://www.rap.cat/online/rap11/14.pdf  http://www.rap.cat/online/rap11/15.pdf  http://www.rap.cat/online/rap15/rap7.pdf  http://www.rap.cat/online/rap18/9.pdf  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93146/164766  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/53941/64363  www.actiweb.es/lluisaamenos 


2 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165144/243021  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165041/260078  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/196400/263299    Tecnologia de fabricació  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/165006/242513    Comerç  http://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/112483/236761  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/144979/268781    Mitologia  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/147912/242351    Monogràfic dedicat a la metal∙lúrgia  http://www.raco.cat/index.php/CotaZero/issue/view/5574/showToc    INDÚSTRIA DERIVADA    Material arqueològic divers  http://www.rap.cat/online/rap10/2.pdf  http://www.rap.cat/online/rap11/8.pdf  http://www.rap.cat/online/rap14//rap_5.pdf  http://www.rap.cat/online/rap14//rap_8.pdf  http://www.raco.cat/index.php/Erol/article/view/201008/287190  http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/04/04_QUARHIS_12_ocupacio_extrem_sud_ oest_suburbium_barcino_entre_segles_i_iv_dc.pdf  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93169/164811  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93170/164812  http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaPenedesenca/article/view/63864/92256  http://www.raco.cat/index.php/Urtx/article/view/167564/245807    Armes i arnès  http://www.raco.cat/index.php/Cypsela/article/view/118516/236733  http://www.raco.cat/index.php/Empuries/article/view/97089/163991  www.actiweb.es/lluisaamenos 


3 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

http://www.raco.cat/index.php/Empuries/article/view/98054/162444  http://www.raco.cat/index.php/Lauro/article/view/48162/53137  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/164928/242436    Utillatge agrícola i industrial  http://www.raco.cat/index.php/Pyrenae/article/view/147918/242357    Cuina i taula  http://www.rap.cat/online/rap15/rap12.pdf     

ÈPOCA MEDIEVAL    METAL∙LÚRGIA    http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/189003/262474  http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/189003/262474  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54174/63793  http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/39350/39224    GREMIS, OFICI I ARTESANAT  http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/133138/183148  http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/191585/287668    INDÚSTRIA DERIVADA    Material arqueològic divers  http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/05/05_QUARHIS_01_nucli_iberic_montjuic. pdf  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/39960/105641    Hostiers  http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/193613/287924   

www.actiweb.es/lluisaamenos


4 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

Objectes d’il∙luminació  http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/193660/287951  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93171/164813    Carros  http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/05/05_QUARHIS_02_el_carro_iberic_de_les _sitges_del_port_de_montjuic.pdf    Rellotges i rellotgers  http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/188872/254749  http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38371/38244  http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/136997/187320    Armes i arnès  http://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/202291/275819  http://www.raco.cat/index.php/Empuries/article/view/118427/288251     

ÈPOCA MODERNA     METAL∙LÚRGIA    http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/53802/64241  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsGironins/article/view/54567/63455  http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38881/38750  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/211184/288988  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/225909/307441  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/211167/288986  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/211269/288892    Foneries de canons i material d’artilleria  http://www_old.ifae.es/baig/lamuga/Publicacions/Foneria%20PDF.pdf  http://www.raco.cat/index.php/ActesHistoria/article/view/219704/300480  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93493/165256  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsEmpordanesos/article/view/93417/165031  www.actiweb.es/lluisaamenos 


5 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

  Ferreries i forjadors  http://www.raco.cat/index.php/Ausa/article/view/38339/38212    INDÚSTRIA DERIVADA    Serralleria  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15467/102601  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15501/102822  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15543/102854  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15585/102904    Rellotges i rellotgers  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15637/102943  http://www.raco.cat/index.php/MiscellaniaCerverina/article/view/136997/187320    Eines agrícoles i ramaderia  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/40078/106098  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/211059/289169    Armes blances i de foc  http://www.raco.cat/index.php/Lauro/article/view/48065/53119  http://www.raco.cat/index.php/Lauro/article/view/48189/53164    Bombes i granades de morter  http://www.bcn.cat/museuhistoriaciutat/quarhis/04/04_QUARHIS_14_portal_sant_daniel_dar reres_troballes_arq_ciutadella.pdf     

S. XIX I XX ‐ INDUSTRIALITZACIÓ      METAL∙LÚRGIA I SIDERÚRGIA     http://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/759/1/siderurgia_catalana.pdf  www.actiweb.es/lluisaamenos 


6 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63328/84966  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/62524/84835  http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/128472/218969    Treball  http://www.raco.cat/index.php/Arraona/article/view/203306/280775    Comerç  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63321/84959    INDÚSTRIA DERIVADA    Construccions metàl∙liques i maquinària industrial  http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105592/176985  http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/166882/221181  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63345/84983  http://www.raco.cat/index.php/CatalanHistoricalReview/article/view/131005/181100  http://www.raco.cat/index.php/Drassana/article/view/104718/130988  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63346/84984  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63758/101827  http://www.raco.cat/index.php/Lauro/article/view/48279/51305    Vies fèrries  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/15379/102570    Filats  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63675/87097    Maquinària agrícola  http://www.raco.cat/index.php/Urtx/article/view/167291/245765  http://www.raco.cat/index.php/Urtx/article/view/169123/245906  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63570/87009  http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/view/63370/85008   

www.actiweb.es/lluisaamenos


7 Lluïsa AMENÓS  Bibliografia on line sobre història del ferro 

Arquitectura  Arquitectura: complements i ornaments   http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/105604/177009  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/106403/161893  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/108057/135239  http://www.raco.cat/index.php/ButlletiMNAC/article/view/127814/175967  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/109694/170577  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/109378/170627  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/issue/view/8980/showToc  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/110565/162729  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/110560/162724  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/110559/167023  http://www.raco.cat/index.php/Aplec/article/view/132108/256875    Arquitectura del ferro i construcció d’edificis industrials  http://www.raco.cat/index.php/CuadernosArquitectura/article/view/106530/161937  http://www.raco.cat/index.php/Lauro/article/view/48338/51382  http://www.raco.cat/index.php/BCNQuadernsHistoria/article/view/128474/218971     

MUSEUS I PATRIMONI CULTURAL    http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/225127/306484  http://www.raco.cat/index.php/AnnalsCER/article/view/204337/289122         

www.actiweb.es/lluisaamenos

Bibliografia ferro  

Bibliografia ferro

Bibliografia ferro  

Bibliografia ferro