Page 1

Anna Mont

La cティlツ様ula


TOTS ELS ÉSSERS VIUS ESTAN FORMATS PER CÈL·LULES, PERÒ, COM SÓN LES CÈL·LULES?

Introducció Segurament has pogut veure en algun moment una imatge d’una cèl·lula al microscopi, o bé una fotografia, o un dibuix. Com descriuries a un amic una cèl·lula quant a la seva forma, la seva mida, i el seu contingut. Escriu aquí la teva descripció

1.- Són planes les cèl·lules?

Per tal que puguis fer una idea més real de les imatges que veus al microscopi, et proposem que practiquis la visió a l’espai amb els següents exercicis.

Procediment Necessites un objecte adient per comprendre millor els resultats de l’activitat. Per això et proposem que facis amb plastilina 3 objectes iguals que imitin la forma d’un ou i de la mida que tens dibuixada aquí baix.

• Aquest objecte és 3D o bé 2D?, és a dir, quantes dimensions té?

• Ara hauries de tallar un dels objectes en la direcció A. El segon talla’l en la direcció B i el tercer en la direcció C , tal com ho tens marcat en el següent dibuix però abans fes els dibuixos de la pregunta 1 Anna Mont

La cèl—lula


1. Dibuixa els talls corresponents, a mida real, i pinta´ls del mateix color que té la plastilina que has utilitzat. Tall A:

Com crec que seria?

Com és

Com crec que seria?

Com és

Com crec que seria?

Com és

Tall B

Tall C

2. Hi ha hagut diferències entre com creies que seria cada tall i el que era en realitat. Explica-les

Anna Mont

La cèl—lula


3. El tall A rep el nom de tall transversal i el C tall longitudinal. Per què creus que s’anomenen així

• Ara farem al revés: El tall transversal i el longitudinal dibuixats pertanyen a un mateix objecte que has de construir amb plastilina, a mida real, de manera que al fer-li un tall puguis obtenir la secció corresponent.

Tall transversal

Tall longitudinal

4. Anomena tres objectes corrents que puguin tenir aquestes seccions respectivament.

Anna Mont

La cèl—lula


Ara et donem una fotografia de cèl·lules d’un tel de ceba obtingudes amb microscopi. Construeix-ne una amb plastilina en 3 dimensions. Només cal que facis el disseny d’una de les cèl·lules no de totes.

Busca a internet una fotografia d’una cèl·lula en 2 dimensions i una fotografia d’una cèl·lula en 3 dimensions. Imprimeix-les i enganxa-les aquí sota. Indica a quin tipus de cèl·lula pertany

Anna Mont

La cèl—lula


2.- Quines formes i mides tenen les cèl·lules? Ja saps que tots els éssers vius estan formats per cèl·lules, però tenen totes la mateixa mida i la mateixa forma? • Com creus podríem saber quina forma i mida tenen les cèl·lules dels éssers vius? • Creus que hi pot haver alguna relació entre la forma i la funció d’una cèl·lula? Posa’n un exemple

• Relaciona cada tipus de cèl·lula amb la seva funció: cèl·lules musculars cèl·lules epitelials cèl·lules òssies cèl·lules nervioses glòbuls vermells espermatozoides

donen consistència als ossos transmeten impulsos nerviosos es poden desplaçar recobreixen, protegeixen i aïllen es contreuen i es relaxen transporten gasos

● Relaciona cada imatge amb les cèl·lules de l’exercici anterior.

Tots els éssers vius estan formats per cèl·lules però, totes les cèl·lules tenen la mateixa mida?

Anna Mont

La cèl—lula


● Com podem conèixer, utilitzant el nostre microscopi, la mida de les cèl·lules d’una forma aproximada?(recorda la pràctica anterior on vam observar paper mil·limetrat al microscopi)

Les cèl·lules són tan petites que, per mesurar-les, no ens serveixen les unitats de longitud que fem servir normalment. Per aquesta raó fem servir com a unitat el micròmetre (µm). Si dividim un mil·límetre en mil parts iguals, obtenim la longitud d’un micròmetre, és a dir: 1 mm= 1000 µm

1 µm = 0,001 mm

Observa al microscopi les diverses preparacions de cèl·lules i teixits animals i vegetals que et donarem. És important perquè puguis comparar les mides de les cèl·lules, que facis totes les observacions al mateix augment, per exemple utilitzant sempre l’objectiu de 40 augments del microscopi.

● Si tenim col·locat l’objectiu de 40 X al nostre microscopi, com podem saber a quants augments totals estem fent la nostra observació? Indica-ho

● Dibuixa les diferents cèl·lules que has observat i indica les seves mides aproximades. No t’oblidis d’indicar a quin tipus de cèl·lules pertanyen

Anna Mont

La cèl—lula


• Quina mida és la més petita que has trobat?

• Quina mida és la més gran?

• Quantes cèl·lules d’epidermis de ceba cabrien en 1mm si les posessim aliniades?.

• Quantes cèl·lules de mucosa bucal caben en 1mm?

• Hi ha alguna relació entre les mides de les cèl·lules i la mida de l’organisme?

Anna Mont

La cèl—lula


Una fulla és un òrgan de les plantes. Observa la següent imatge d’un tall transversal d’una fulla de pi i respon:

• Què creus que són totes aquestes estructures que veus?

Observes formes i mides diferents? Posa fletxes a la fotografia i indica aquesta diversitat de formes i mides.

● Consulta el llibre de text i escriu les definicions de cèl·lula, teixit i òrgan.

Anna Mont

La cèl—lula


3.- Què hi ha a les cèl·lules? Quines estructures les formen?

El microscopi òptic, el que tenim al laboratori, té una possibilitats d’augments de fins a 600 o 1000 aproximadament. Existeix un altre tipus de microscopi més sofisticat, el microscopi electrònic, amb una capacitat molt superior d’augmentar imatges i per això permet veure el contingut de les cèl·lules. A continuació et donarem una sèrie de fotografies que corresponen a imatges de cèl·lules de diferents organismes observades al microscopi electrònic. ● Mira-les amb atenció. Si veus imatges que es repeteixen a les dues fotografies indica-ho posant-t´hi números. ● Si veus alguna estructura que només es vegi en una cèl·lula encercla-la.

En aquest dibuix esquemàtic hi ha el nom dels orgànuls citoplasmàtics habituals que es troben a la cèl·lula.

Anna Mont

La cèl—lula


Intenta trobar el nom de les estructures que has assenyalat en les fotografies anteriors.

Fes un llistat dels orgànuls que has trobat i busca quina és la seva funció a la pàgina web : http://www.xtec.cat/~jgurrera

Anna Mont

La cèl—lula

La cèl·lula  

La cèl·lula

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you