Page 1

www.globalcom.cat

Assessors en Comunicació

Globalcom.cat és una empresa formada per periodistes i professionals de la comunicació amb una àmplia experiència en els mitjans de comunicació i, sobretot, en comunicació corporativa. Amb un especial interès pels temes ambientals, posem a disposició dels nostres clients els nostres serveis per aconseguir la màxima efectivitat comunicativa. Treballem tots els àmbits de la comunicació i tots els formats, amb la voluntat dʼoferir valor afegit i potenciar els resultats de negoci dels nostres clients. Lʼequip multidisciplinar dʼespecialistes, format per professionals que han treballat o treballen als mitjans de comunicació, departaments de comunicació i gabinets de premsa, o del sector tecnològic de les TIC, permet oferir als nostres clients un servei professional, integral i a mida de les seves necessitats. A Globalcom.cat sabem que les necessitats de cada empresa, administració, producte o servei són úniques. Per aquesta raó partim de lʼanàlisi i lʼestudi individualitzat i, en funció de les seves necessitats i característiques, determinem quin ús cal fer dels mitjans de comunicació, com afrontar les possibles crisis comunicatives, o de quina manera utilitzar les eines disponibles per a difondre els missatges i aconseguir la seva màxima efectivitat. A més de tenir una llarga experiència en el camp de la comunicació, també en tenim en el sector mediambiental, disposem de formació en la gestió i ús de les xarxes socials i les integrem en els plans de comunicació. Apostem pel rigor, la qualitat i la transparència alhora de treballar amb els nostres clients i oferir-los valor afegit als seus productes o serveis. Lʼespecial sensibilitat i coneixement de Globalcom.cat amb els temes ambientals, ens porten a fer una aposta decidida per ajudar a millorar la comunicació a les empreses que ofereixen els seus productes o serveis amb garanties de sostenibilitat. La iniciativa ha estat impulsada per Xavier Puig, periodista apassionat per la comunicació amb una llarga trajectòria tant als mitjans de comunicació com dels gabinets de comunicació corporativa. Amb la col·laboració dels millors professionals en cada matèria, Globalcom.cat vol oferir la màxima confiança, proposant en cada moment les millors estratègies i accions de comunicació per aconseguir els objectius dels nostres clients. Apostem per un servei de qualitat, flexible i en constant innovació, des de lʼètica i la responsabilitat.


www.globalcom.cat

Els nostres serveis Globalcom.cat és conscient que a cada empresa, producte o servei li correspon una comunicació específica. En aquest sentit, per aconseguir els objectius, partim de lʼelaboració dʼun Pla de comunicació específic on es defineix la posició de lʼempresa, producte o servei en el mercat, sʼanalitza la seva competència i les seves fortaleses i debilitats. Un estudi exhaustiu que determinarà de quina manera i amb quines eines es pot aconseguir la millor comunicació. Oferim des de la redacció i distribució de notes de premsa, dossiers de premsa, preparació de contactes amb els mitjans de comunicació, organització de rodes de premsa, formació de portaveus, concertació dʼentrevistes, organització de jornades fins a tots els aspectes vinculats amb la comunicació a Internet, webs o xarxes socials amb garanties dʼèxit. Comunicació Corporativa Treballem desenvolupant estratègies que augmenten la notorietat i la rellevància de la seva empresa, administració, producte o servei, dotant-los dʼun valor afegit. -

Plans de comunicació Auditories dʼimatge Notes de premsa i dossiers de premsa Preparació de rodes de premsa Formació de portaveus Memòria anual i altres publicacions corporatives Elaboració de missatges i relacions líders opinió

Comunicació Interna Un pla de comunicació interna cohesiona els equips i permet la implicació de tothom alhora dʼaconseguir un objectiu comú. La reputació comença a forjar-se a casa. -

Auditoria i diagnosi Disseny plans estratègics Formació de portaveus Newsletters en diferents formats Elaboració de manuals corporatius Projectes de participació Assessorament en matèria de protocol i imatge


www.globalcom.cat

Comunicació de Crisi Treballem la prevenció com estratègia. I gestionem els conflictes de manera eficaç per aconseguir reconvertir una situació de crisi en una oportunitat. -

Diagnòstic, situació i auditoria riscos Plans de prevenció de crisi Gestió de conflictes i aplicació dʼestratègies Assessoria i supervisió durant la crisi Formació de portaveus i gabinets de crisi Relacions amb els mitjans i liders d'opinió Servei dʼalertes

Comunicació 2.0 Assessorem i implementem lʼestratègia online més efectiva per gestionar-la de forma adequada. Incorporem Internet com un canal de comunicació més. -

Plans de comunicació 2.0 Assessoria estratègica per projectes web Comunicació a les xarxes socials Creació i gestió de blogs Gestió i redacció de continguts Serveis de community manager Gestió sales de premsa 2.0

Comunicació Personal Dirigit a empresaris, directius, polítics i persones exposades sovint als mitjans de comunicació. Ajudem a treureʼn el màxim profit de la imatge personal. Dissenyem estratègies de comunicació per millorar la reputació i la marca a internet. -

Gabinet de premsa personalitzat Auditoria i assessoria de comunicació Formació personalitzada Elaboració de discursos i articles opinió Optimització de les eines de comunicació Relacions amb els mitjans i líders opinió


www.globalcom.cat

Suport tecnològic Globalcom.cat proporciona les eines i el suport tecnològic per facilitar lʼèxit de qualsevol projecte comunicatiu. -

Elaboració i disseny de webs i portals corporatius Registre de domini, correus electrònics... Creació de blogs i pàgines corporatives a les xarxes socials Assessorament en la gestió de continguts web Disseny de manuals d'imatge corporativa Servei de fotografia

Elaboració continguts Redacció de textos per transmetre correctament la informació de lʼempresa, producte o servei. Permet difondre amb garanties i transparència les nostres accions. -

Redacció dʼarticles professionals Elaboració de columnes dʼopinió Edició de llibres dʼempresa, promocionals i memòries Preparació de continguts per a publicacions internes Emmaquetació i disseny de documents d'impacte

Lʼexperiència de treballar en el sector de la comunicació permet a Globalcom.cat oferir també serveis de disseny, fotografia, impressió, etc, amb professionals acreditats i als millors preus del mercat. Tot plegat per convertir la comunicació en un dels millors valors afegits a la seva empresa, producte o servei.

Xavier Puig Garcia T. 647 333 893 xpuig@globalcom.cat

www.globalcom.cat

globalcom  

presentacio corporativa

Advertisement