__MAIN_TEXT__

Page 1

Δείγματα Καλής Πρακτικής 2017


Βασική Δράση 1

Σχολική Εκπαίδευση


Τίτλος Σχεδίου: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών: Ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης και βελτίωσης κάθε σχολικής μονάδας Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής: Δημοτικό Σχολείο Λινόπετρας Συντονίστρια Σχεδίου: Ελένη Αγαπίου Περίοδος Υλοποίησης: 2016-2017 Στόχος του συγκεκριμένου σχεδίου ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός μεθοδολογικού, εκπαιδευτικού και χρήσιμου εργαλείου βελτίωσης της σχολικής μονάδας. Η πρόκληση των νέων τάσεων της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, οι σύγχρονες προσεγγίσεις διδασκαλίας και η νεοσύστατη Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης έδωσαν το έναυσμα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Σχεδίου, στα πλαίσια του οποίου τρεις εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν διαφορετικούς πενθήμερους δομημένους κύκλους εργαστηριακών σεμιναρίων στην Πράγα. Το πρώτο σεμινάριο είχε τίτλο “ICT In Education” και αφορούσε τις νέες τάσεις στα θέματα χρήσης της τεχνολογίας στην τάξη, θέματα διαδικτυακού εκφοβισμού (cyber bullying /stalking), το φιλτράρισμα του διαδικτυακού περιεχομένου (content filtering), τη χρήση διαδραστικών πινάκων και τον σχεδιασμό μαθημάτων, τη δημιουργία ιστοσελίδας και την παρουσίαση διάφορων συσκευών (devices-smartboards, voting systems, tablets, smartphones) και εφαρμογών (applications-moodle, codeforces, kahoot, plickers, weebly) για εκπαιδευτική χρήση. Το δεύτερο σεμινάριο αφορούσε στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες και αποσκοπούσε στον εμπλουτισμό των θεωρητικών γνώσεων γύρω από το θέμα και την παρουσίαση προοδευτικών πρακτικών διδασκαλίας. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και εφαρμόζοντας τους εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας που αποκτήθηκαν, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές μας, με στόχο την κοινωνική ένταξη και την αποδοχή τους από τη μαθητική κοινότητα. Το τρίτο σεμινάριο είχε τίτλο «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία». Επρόκειτο για ένα πρακτικό σεμινάριο, που περιλάμβανε παραδείγματα βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην τάξη, όπως την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας, την οργάνωση σχεδίων, την ενσωμάτωση μαθητών που προέρχονται από κοινωνικές μειονότητες και τη χρήση της τεχνολογίας, ως εργαλείο για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Στόχος ήταν ο κάθε εκπαιδευτικός να διευρύνει την εκπαιδευτική δυναμική του και να δώσει κίνητρα στους μαθητές του. Οι συμμετέχουσες εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές γνώσεων, εμπειριών, μέσων και εργαλείων σε συνεδρίες προσωπικού, σε οργανωμένα μαθήματα που παρακολούθησαν συνάδελφοι, σε συναντήσεις με γονείς των παιδιών, ακόμη και σε δημιουργία ενός “sensory room”, στη Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν χρησιμοποιήθηκαν με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, γεγονός που φάνηκε μέσα απ’ τα μάτια των παιδιών αλλά και τις βελτιωμένες τους επιδόσεις. Οι διδακτικές πρακτικές διαφοροποιήθηκαν, τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας εμπλουτίστηκαν και η μαθησιακή διαδικασία έγινε πολύ πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική. Η σχολική μονάδα επωφελήθηκε τα μέγιστα, γεγονός που φανερώνει πως τέτοιου είδους επιμορφώσεις πρέπει να συνεχίσουν να πραγματοποιούνται, αφού δίνουν έναν αέρα αναζωογόνησης σε όλους όσοι εμπλέκονται.

Βασική Δράση 1 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1 – Σχολική Εκπαίδευση


Τίτλος Σχεδίου: Ζω - Γράφω - Δημιουργώ στον 21ο αιώνα Ίδρυμα / Οργανισμός: Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισμού Λάρνακας και Αμμοχώστου Mέλη κοινοπραξίας – consortium: Δημοτικό Σχολείο Κιτίου Δημοτικό Σχολείο Μαζωτού Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νάπας Συντονιστής Σχεδίου: Κυριάκος Χαριδήμου Περίοδος υλοποίησης: 2016-2017 Κατανοώντας την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον τομέα της Διδασκαλίας της Δημιουργικής Γραφής, το Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας – Αμμοχώστου αποφάσισε να υλοποιήσει το Σχέδιο «Ζω - Γράφω - Δημιουργώ στον 21ο αιώνα». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Δημοτικής από τα Δημοτικά Σχολεία Κιτίου, Μαζωτού και Αγίας Νάπας, Σύμβουλοι Ελληνικών και Επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες/ουσες στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες ικανότητες και δεξιότητες, βελτιώνοντας την ποιότητα διδασκαλίας τους στον τομέα της δημιουργικής Γραφής και να έρθουν σε επαφή με νέες παιδαγωγικές μεθόδους και εργαλεία, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή διάσταση της διδασκαλίας τους. Επιμορφώσεις: 1. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα ήταν η Δημιουργική γραφή και εξετάστηκαν θέματα, όπως: Έννοια της Δημιουργικότητας, Αφηγηματικός λόγος & δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, Δημιουργική σκέψη και λόγος, Δημιουργική γραφή με τη χρήση εργαλείων Web.02, Φιλαναγνωσία. 2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης, εξετάστηκαν θέματα, όπως: Η απελευθέρωση των δημιουργικών συγγραφικών ικανοτήτων και της φαντασίας των εκπαιδευομένων και η εξοικείωσή τους και η άσκησή τους στις πολλαπλές αναγνώσεις της λογοτεχνίας και στους χαρακτηριστικούς τρόπους γραφής λογοτεχνικών κειμένων, τα οποία συνιστούν εκ προοιμίου ειδικό και προνομιακό δημιουργικό μέσο γλωσσικής έκφρασης και επικοινωνίας για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης. 3. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος με θέμα «Λογοτεχνία και Παιδεία» 4. Διεθνές Συνέδριο με τίτλο "Λογοτεχνική Ανάγνωση στο Σχολείο και στην Κοινωνία". Σημαντικό είναι το γεγονός πως οι συμμετέχοντες προχώρησαν σε διάχυση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης. Μεταξύ άλλων, διοργανώθηκαν δύο ημερίδες – συνέδρια, με σκοπό την περαιτέρω διάχυση των αποτελεσμάτων. Στις 24 Μαΐου 2017, στο Δημοτικό Σχολείο Δροσιάς (ΚΒ), παρουσιάστηκαν βιωματικά κάποιες από τις αποκτηθείσες γνώσεις και πρακτικές σε 80 εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης των Επαρχιών Λάρνακας/Αμμοχώστου, ενώ στις 3 Νοεμβρίου 2017, διοργανώθηκε συνέδριο, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών, το οποίο παρακολούθησαν 100 περίπου στελέχη και εκπαιδευτικοί Δημοτικής και Προδημοτικής εκπαίδευσης.

Βασική Δράση 1 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Τίτλος Σχεδίου: Cooperation With European Institutions In Vocational Training Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής: Τμήμα Απογευματινών και Βραδινών Μαθημάτων Τεχνικής Σχολής Λάρνακας Συντονιστές Σχεδίου: Γιαννάκης Καπιτανής, Μαρίνος Λουκά Περίοδος Υλοποίησης: 2016-2017

Λαμβάνοντας χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Erasmus+, μαθητές από τον κλάδο των Ξενοδοχειακών, του Τμήματος Βραδινών και Απογευματινών μαθημάτων της Τεχνικής Σχολής Λάρνακας, συμμετείχαν, για πρώτη φορά, σε πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στη πόλη του Όλομουτς της Τσεχίας. Σκοπός του προγράμματος ήταν η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και καινούργιων δεξιοτήτων σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 μαθητές, άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 22 μέχρι και 45 χρόνων. Το πρόγραμμα διήρκησε δυο εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων – μεταξύ άλλων - οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων, στα τμήματα κουζίνας και εστιατορίου, και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Τα ξενοδοχεία όπου εργάστηκαν οι μαθητές ήταν το Clarion Congress Hotel Olomouc και το NH Collections Hotel Olomouc Congress. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Τσεχία, οι μαθητές επισκέφθηκαν την αντίστοιχη Τεχνική Σχολή του Όλομουτς, η οποία είχε αναλάβει και την οργάνωση του όλου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης. Οι μαθητές συμμετείχαν, ακόμη, σε εκπαιδευτικές επισκέψεις με θέμα την κουλτούρα και τη γαστρονομία της Τσεχίας. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκαν το Ζυθοποιείο της περιοχής, το εργαστήριο και μουσείο τυροκομίας, τοπικά μουσεία, ένα παραδοσιακό χωριό αλλά και άλλα σημεία ενδιαφέροντος, σε σχέση με τη γαστρονομία της χώρας. Επιπλέον, οι μαθητές επισκέφθηκαν αρχαιολογικούς χώρους και άλλα ιστορικά μουσεία της Τσεχίας. Τέλος, οι μαθητές ξεναγήθηκαν και σε δυο άλλες πόλεις της Τσεχίας, την Πράγα και το Μπουρνό. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια συνεργασίας, ομαδικότητας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, οι Κύπριοι συμμετέχοντες ετοίμασαν και παρουσίασαν μπουφέ με Κυπριακά παραδοσιακά εδέσματα σε ένα από τα ξενοδοχεία τοποθέτησής τους. Το πρόγραμμα ήταν απόλυτα πετυχημένο, αφού οι μαθητές επέστρεψαν στην Κύπρο ενθουσιασμένοι κι έχοντας αποκτήσει πολλές καινούργιες εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες.

Βασική Δράση 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 1 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 1

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα αποστολής: Intercollege Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής: La Rioja University – Spain Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα προσωπικού για εκπαίδευση Συμμετέχων: Κυριάκος Αντωνίου – Συντονιστής πτυχίου Λογιστικής Τον Σεπτέμβρη του 2017 είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην 4 η Διεθνή Εβδομάδα Εκπαίδευσης Προσωπικού (4th International Staf Week), στο Πανεπιστήμιο La Rioja της Ισπανίας, περιοχή Logrono. Η συμμετοχή μου αποσκοπούσε στο να αποκτήσω γνώσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Ισπανία και κατ’ επέκταση, να εντοπίσω διαφορές και ομοιότητες σε σχέση με το κυπριακό σύστημα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας κατάρτισης και εκπαίδευσης, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τον ισπανικό πολιτισμό και να εξοικειωθώ με βασικούς γλωσσικούς όρους. Επίσης, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ με συναδέλφους απ’ όλη την Ευρώπη και να αναβαθμίσω τον ακαδημαϊκό και προσωπικό μου κύκλο γνωριμιών, ανταλλάζοντας πληροφορίες και ιδέες για πρακτικές που σχετίζονται με τον τρόπο διδασκαλίας στα διαφορετικά ιδρύματα αλλά και για κοινωνικά και καθημερινά θέματα. Συμπληρωματικά, είχα την ευκαιρία να ξεναγηθώ και να μάθω ιστορικές πληροφορίες για τη Rioja και τις γύρω περιοχές. Εν κατακλείδι, η οργάνωση της Εβδομάδας Εκπαίδευσης Προσωπικού ήταν άρτια και ως εκ τούτου, η όλη εμπειρία της συμμετοχής μου υπήρξε πολύ θετική κι εποικοδομητική.

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα Αποστολής: The Cyprus Institute Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής : University of Vienna Είδος κινητικότητας: Εκπαίδευση Προσωπικού για κατάρτιση Συμμετέχουσα: Rebecca Payiata, Graduate School Officer Toν περασμένο Σεπτέμβρη είχα την ευκαιρία να μεταβώ στο Κέντρο για Διδακτορικές Σπουδές (Center for Doctoral Studies) του Πανεπιστημίου της Βιέννης, στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+. Η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα αποτελεί μια πολύτιμη και αξέχαστη εμπειρία! Καταρχήν, είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω σε μία χώρα που δεν είχα ξανά επισκεφθεί, να δω ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον καθιερωμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και να γνωρίσω συναδέλφους που χειρίζονται παρόμοια προγράμματα και έχουν παρόμοιες ευθύνες με ’μένα. Προερχόμενη από ένα μικρό και νέο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είχα πολλά και χρήσιμα να μάθω! Ο κύριος στόχος της κινητικότητάς μου αφορούσε στην παρακολούθηση μαθημάτων μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων (transferrable skills courses), τα οποία προσφέρει το Πανεπιστήμιο της Βιέννης στους φοιτητές του και τα οποία το Ινστιτούτο Κύπρου σκοπεύει να προσφέρει στο εγγύς μέλλον. Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με συναδέλφους που έχουν πείρα στην οργάνωση αυτών των προγραμμάτων. Είχα, επίσης, την ευκαιρία να είμαι παρούσα στις ημέρες υποδοχής (Welcome Days) για τους καινούριους διδακτορικούς φοιτητές. Με τον τρόπο αυτό, ήρθα σε άμεση επαφή με τις πρακτικές που εφαρμόζονται από ένα καθιερωμένο ήδη πανεπιστήμιο. Μου δόθηκε, ακόμη, η ευκαιρία να συναντηθώ με συναδέλφους του τμήματος, που χειρίζονται διάφορα θέματα που με ενδιαφέρουν και που σχετίζονται άμεσα με τη δουλειά μου. Συγκεκριμένα, πήρα πληροφορίες για τη δομή των διδακτορικών τους προγραμμάτων, τις διάφορες ευκαιρίες υποτροφιών που προσφέρουν στους φοιτητές τους, τα προγράμματα Visiting PhD και τις συμφωνίες Cotutelle. Τέλος, έκανα καινούριες επαφές στον τομέα μου και τις γνώσεις που έλαβα μπόρεσα στη συνέχεια να τις μοιραστώ με τους συναδέλφους μου. Εν κατακλείδι, οι συνάδελφοι που με φιλοξένησαν οργάνωσαν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα και ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Το πρόγραμμα ήταν άψογο και η εμπειρία αξέχαστη!

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα Αποστολής: Ινστιτούτο Κύπρου Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής: Εργαστήριο «Laboratorio Hercules» - University of Evora/Πορτογαλία Είδος κινητικότητας: STT Εκπαίδευση Προσωπικού για Κατάρτιση Oνομα και ιδιότητα συμμετέχοντα: Iωσήφ Χάφεζ, Research technical specialist Οι εμπειρίες που αποκόμισα από το πρόγραμμα Εrasmus+ μόνο θετικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Από οργανωτική πλευρά πρόκειται για μια απλή διαδικασία η οποία διευκολύνει ιδιαίτερα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, το ίδρυμα αποστολής, το ίδρυμα υποδοχής καθώς και τον δικαιούχο. Η δική μου συμμετοχή αποσκοπούσε στην εκπαίδευση νέων τεχνικών ανάλυσης των αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς όπως το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM) και η περίθλαση ακτίνων Χ (Χ-ray difraction). διάρκειας 5 ημερών. Η προθυμία του οργανισμού υποδοχής (Laboratorio Hercules) να με φιλοξενήσει και να με εκπαιδεύσει στις τεχνικές ανάλυσης ήταν μεγάλη. Με την συμμετοχή μου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είχα την δυνατότητα να προωθήσω την ερευνητική ατζέντα του Ινστιτούτου καθώς και να εξετάσω ευκαιρίες για περαιτέρω συνεργασία. Επίσης, η ευκαιρία συμμετοχής που δίνετε στους εργαζομένους σε τέτοια εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πολύ σημαντική καθώς βοηθούν στην διεύρυνση των επαγγελματικών τους γνώσεων καθώς και στον εμπλουτισμό των προσωπικών τους εμπειριών μέσω νέων γνωριμιών.

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα αποστολής: Intercollege Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής: Χώρος εστίασης: Topa Sukalderia Restauran – San Sebastian, Ισπανία Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Εξάσκηση Συμμετέχων: Στυλιανός Αντωνίου, Φοιτητής Intercollege – Κλάδος Επισιτιστικών Τεχνών Οι ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το Πρόγραμμα Erasmus+ στους φοιτητές είναι, θεωρώ, από τις καλύτερες που προσφέρονται στην κατηγορία αυτή των εκπαιδευομένων. Εγώ, προσωπικά, συμμετείχα στο Πρόγραμμα, για να ολοκληρώσω την πρακτική μου εξάσκηση, ως μέρος της φοίτησης μου στον κλάδο των Επισιτιστικών Τεχνών του Intercollege Λεμεσού. Προορισμός μου η Ισπανία και πιο συγκεκριμένα, το Topa Sukalderia , που αποτελεί χώρο εστίασης στο San Sebastian. Αν και δε γνώριζα καλά Ισπανικά, με τη βοήθεια της γλωσσικής υποστήριξης (OLS), κατάφερα να ξεπεράσω μικροπροβληματάκια που είχα. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής μου, εκπαιδεύτηκα σε καινούριες τεχνικές ψησίματος κι έμαθα να χειρίζομαι εργαλεία κουζίνας που δεν γνώριζα, όπως για παράδειγμα εργαλεία κοπής μεγάλων ψαριών. Πιο συγκεκριμένα, εκπαιδεύτηκα στο πως να οργανώνω σωστά μια κουζίνα. Στα πλαίσια της δίμηνης εκπαίδευσής μου, είχα τη χαρά και την τιμή να επιλεγώ από τον σεφ μου ως επικεφαλής για την παραλαβή και την εκπαίδευση του καινούργιου προσωπικού, γεγονός που αποτέλεσε μια μεγάλη εμπειρία για μένα! Είχα, επίσης, την ευκαιρία να επισκεφθώ κι άλλους χώρους εστίασης, αποκτώντας έτσι καινούριες ιδέες και γνωρίζοντας την γύρω περιοχή, με τα παραδοσιακά φεστιβάλ της , τα ήθη και τα έθιμά της. Δε θα ξεχάσω ποτέ την τελευταία μου μέρα στο χώρο εργασίας, κατά την οποία οι συνάδελφοι με αποχαιρέτησαν με τούρτα και δώρα! Το δικό μου δώρο προς αυτούς ήταν ένα γευστικό ταψί μουσακά! Αυτό το ταξίδι υπήρξε για μένα μια εμπειρία που θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή και που δεν ήθελα να φτάσει στο τέλος της! Είμαι ευγνώμων για τη βοήθεια που μου παρείχαν οι φίλοι και συμφοιτητές μου, ο υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών μου καθώς και οι λειτουργοί του γραφείου Erasmus του Intercollege.

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα Αποστολής: Πανεπιστήμιο Νεάπολις Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής : Masaryk University Brno, Τσεχία Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές Συμμετέχων: Αναστάσιος Τρόντζος, Φοιτητής Νομικής Στο τρίτο έτος φοίτησής μου, ως φοιτητής νομικής στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης της Πάφου, επέλεξα να πάρω μέρος στο πρόγραμμα ERASMUS+, με αποτέλεσμα να φοιτήσω για ένα εξάμηνο στο Masaryk University Βrno της Τσεχίας. Το σύστημα εκμάθησης του Πανεπιστημίου Masaryk ήταν κάπως διαφορετικό από το αντίστοιχο του δικού μου Πανεπιστημίου. Στο Βrno οι διαλέξεις ήταν διαφορετικές, για τους εξής λόγους: α. Υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός βοηθητικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών και β. Η αξιολόγηση δε γινόταν μόνο μέσω γραπτής εξέτασης αλλά και μέσα από γραπτές εργασίες. Ένα πράγμα που αρχικά μου κίνησε την περιέργεια ήταν το γεγονός πως τα κτήρια του πανεπιστημίου ήταν σκορπισμένα σε όλη την πόλη! Παρόλο που αρχικά έχασα - ως ένα βαθμό - τον προσανατολισμό μου, εν τέλει, αυτό με βοήθησε να εξερευνήσω την πόλη, να γνωρίσω νέους ανθρώπους και να μάθω την ιστορία τους. Εντούτοις, το πιο σημαντικό κομμάτι της όλης εμπειρίας μου είχε να κάνει με τα ταξίδια. Η Τσεχία βρίσκεται στην ''καρδιά της Ευρώπης'' κι έτσι, ήταν εύκολο να επισκεφθώ τόσο μέρη από την ίδια την Τσεχία όσο και από τις γειτονικές της χώρες. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκα την Πράγα , το Μπρέτσλαβ για τη γιορτή του κρασιού, τη Βιέννη, την Κρακοβία, το Μόναχο για το Octoberfest και το Βερολίνο. Το πρόγραμμα ERASMUS+ δίνει ευκαιρία να γνωρίσει κανείς ανθρώπους απ’ όλη την Ευρώπη! Σπουδαίο, στη δική μου περίπτωση, ήταν το ότι δημιουργήθηκαν ιδιαίτεροι δεσμοί φιλίας με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και ως αποτέλεσμα, έχω ήδη φιλοξενηθεί στην Αμερική, την Πολωνία και την Ολλανδία, ενώ εκκρεμούν κι άλλες προσκλήσεις. Γενικότερα, μέσω της συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα, απέκτησα όχι μόνο διασυνδέσεις και γνώσεις στο αντικείμενό μου, που θα διαδραματίσουν σίγουρα βοηθητικό ρόλο στη μελλοντική μου καριέρα αλλά και στενούς φίλους, γενικότερες γνώσεις και μοναδικές εμπειρίες ζωής, που διαφορετικά δεν νομίζω να μπορούσα να αποκτήσω.

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα Αποστολής: AMERICAN COLLEGE Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής : University Of Finance, Business And Entrepreneurship, Σόφια, Βουλγαρία Είδος κινητικότητας: Κινητικότητα Ακαδημαϊκού προσωπικού για Εκπαίδευση Συμμετέχων: Δρ. Ανδρέας Πετάσης, Συντονιστής Εξ αποστάσεως προγραμμάτων

Σκοπός της κινητικότητάς μου ήταν η επίσκεψη στο τμήμα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του πιο πάνω Πανεπιστημίου, ώστε να αποκτήσω γνώσεις σχετικά με τα προγράμματά του. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός ήταν να αποκτήσω γνώσεις όσον αφορά τα εργαλεία και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από το εν λόγω τμήμα αλλά και τη γενική οργάνωση και δομή του. Το πρόγραμμα ERASMUS+ έχει ως στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων του προσωπικού, έτσι ώστε να συμβάλουν στην καλυτέρευση και στην αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Μέσω της επίσκεψής μου κατάφερα να εμπλουτίσω της γνώσεις μου σχετικά με τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται από άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι ώστε να βοηθήσω στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των πρακτικών που χρησιμοποιούνται από το American College, έχοντας ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων εξ αποστάσεως προγραμμάτων. Πέραν τούτου, σημαντικό αποτέλεσμα της κινητικότητας αποτέλεσε και η ενίσχυση της συνεργασίας του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος με το ίδρυμα υποδοχής, τόσο σε επίπεδο κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού όσο και σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας και συνεργασίας.

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Ίδρυμα Αποστολής: The Cyprus Institute Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής : European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), Grenoble, France Είδος κινητικότητας: Τοποθέτηση φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Συμμετέχουσα: Γρηγορία Ιωάννου, Διδακτορική φοιτήτρια (Βιοαρχαιολογία) Μέσω του Προγράμματος Erasmus+, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ το European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), που βρίσκεται στην Grenoble της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου εκεί, με την ιδιότητα της διδακτορικής φοιτήτριας, εκπαιδεύτηκα στους τομείς του Synchrotron Radiation καθώς και στις εφαρμογές τους στο τομέα της αρχαιολογίας . Πιο συγκεκριμένα, έτυχα εκπαίδευσης σε μια σειρά εφαρμογών και τεχνολογιών οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν στο τομέα της βιοαρχαιολογίας, με στόχο τη μελέτη ανθρώπινων καταλοίπων και την απόκτηση πληροφοριών σχετικών με τη κατάσταση διατήρησης των καταλοίπων αλλά και πληροφοριών σχετικών με τη ζωή, τις συνήθειες, τη διατροφή και τις παθήσεις ανθρώπων του παρελθόντος. Οι βασικότερες εφαρμογές στις οποίες εκπαιδεύτηκα είναι οι ακόλουθες: X-ray Flurorscene (XRF), XAFS (X-Ray absorption fine Structure), SR phase contrast microCT και imaging. Με τη χρήση και εφαρμογή των πιο πάνω, ανθρώπινα κατάλοιπα από αρχαιολογικές θέσεις (οστά, δόντια, δέρμα, μαλλιά) μπορούν να μελετηθούν σε βαθμό που δεν επιτρέπουν άλλες μέθοδοι, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες. Επιπρόσθετα, ενώ η εφαρμογή μη καταστρεπτικών τεχνικών όπως η Synchrotron Radiation είναι κρίσιμη για την μελέτη αρχαιολογικών καταλοίπων, επιτρέπει επίσης να απαντηθούν ερωτήματα που δεν μπορούν να προσεγγιστούν με τη χρήση τυποποιημένων βιοαρχαιολογικών τεχνικών, οι οποίες δεν μπορούν να φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο λεπτομέρειας. Τέλος, κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς μου, είχα την ευκαιρία να λάβω μέρος σε διάφορα πειράματα όπως επίσης και να εκπαιδευτώ στην προετοιμασία δειγμάτων και την επεξεργασία δεδομένων.

Βασική Δράση 1 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 1

Εκπαίδευση Ενηλίκων


Τίτλος σχεδίου: ΨΗ.ΘΗ.ΡΥ Πόλης (ΨΗφιακοί ΘΗσαυροί και ΡΥθμοί Πόλης) Ίδρυμα/ οργανισμός: Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγ. Ομολογητών Συντονίστρια σχεδίου: Χριστιάνα Παπαδοπούλου Χώρες Υποδοχής: Σουηδία, Βέλγιο Περίοδος υλοποίησης: 2016-2017

Στα πλαίσια της πιο πάνω Δράσης, εκπαιδευτές του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγ. Ομολογητών είχαν την ευκαιρία να μεταβούν σε σεμινάρια στο εξωτερικό και να εκπαιδευτούν περαιτέρω σε θέματα που αφορούν στον τομέα της Μουσειακής Αγωγής και της εκπαιδευτικής χρήσης χώρων Πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, 2 εκπαιδευτές του Πολιτιστικού Εργαστηρίου συμμετείχαν στα πιο κάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια: Digital Extra, Στοκχόλμη - Σουηδία (31 Ιουλίου – 06 Αυγούστου 2016): Το σεμινάριο, διάρκειας 7 ημερών, περιλάμβανε δραστηριότητες και επισκέψεις σε μουσεία της πόλης, εισαγωγή σε ψηφιακές εφαρμογές για έξυπνες συσκευές (smart phones, tablets, ipads) και χρήση της τεχνολογίας στους χώρους πολιτισμού. Συνδύαζε θεωρητική κατάρτιση αλλά και πρακτική εφαρμογή μέσω ομαδικών εργασιών, χρησιμοποιώντας τα μουσεία και τους εκθεσιακούς χώρους της πόλης της Στοκχόλμης. Creative Storytelling Techniques for Workshop Leaders, Alden Biesen, Bilzen, Βέλγιο (15 - 19 Νοεμβρίου 2016): Το σεμινάριο διήρκησε τέσσερεις μέρες. . Τις πρώτες τρεις μέρες οι συμμετέχοντες ήρθαν σε επαφή με τη χρήση διάφορων τεχνικών αφήγησης σε χώρους πολιτισμού, οι οποίες λειτουργούν ως εργαλείο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων στόχων ή σκοπών. Στο συνέδριο που ακολούθησε είχαν την ευκαιρία να δουν καλές πρακτικές χρήσης αφήγησης και ιστοριών, οι οποίες εφαρμόστηκαν σε 6 χώρες και παράλληλα να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, επεκτείνοντας τις γνώσεις τους στον τομέα της χρήσης ιστοριών αλλά και της δύναμης της αφήγησης μιας ιστορίας. Το συνέδριο περιείχε τα αποτελέσματα 2ετούς διεθνούς προγράμματος, με τίτλο: The Power of Storytelling. Βιωματικά Εργαστήρια στην Κύπρο στα πλαίσια της διάχυσης της γνώσης: Σκοπός των βιωματικών εργαστηρίων ήταν η διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που αποκτήθηκαν στα σεμινάρια με ένα δημιουργικό και ουσιαστικό τρόπο. Μέσα από μια εξερεύνηση στη γειτονιά των Αγίων Ομολογητών και συγκεκριμένα στους τάφους αρχαϊκής-ελληνιστικής εποχής, έγινε πρακτική εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων στον τομέα της αφήγησης και τεχνολογίας, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν στον τομέα της Μουσειακής και Πολιτισμικής Αγωγής. Πραγματοποιήθηκαν 2 βιωματικά εργαστήρια, με τον τίτλο “ΨΗ.ΘΗ.ΡΥ πόλης, Η πόλη κάτω από την πόλη”. Το δεύτερο εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του συνεδρίου ιστορίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο «Διδάσκοντας Ιστορία στον σύγχρονο κόσμο».

Βασική Δράση 1 – Εκπαίδευση Ενηλίκων


Βασική Δράση 1 – Εκπαίδευση Ενηλίκων


Βασική Δράση 1 – Εκπαίδευση Ενηλίκων


Βασική Δράση 2

Σχολική Εκπαίδευση


Τίτλος Σχεδίου: “Differentiation of instruction for teacher professional Development and students' Success (DiDeSu)” Ίδρυμα / Οργανισμός Υποδοχής: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Συντονίστρια Κυπριακού Ιδρύματος: Δρ Σταυρούλα Βαλιαντή, stavroula@valiandes.com Χώρες προέλευσης των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων: Κύπρος, Ισπανία, Ρουμανία, Σλοβενία Ιστότοπος Σχεδίου: http://www.didesu.cy.net/ Περίοδος Υλοποίησης: 2015 – 2017 To σχέδιο «Διαφοροποίηση Διδασκαλίας για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και την Επιτυχία των Μαθητών/Diferentiation of instruction for teacher professional Development and students' Success (DiDeSu)» αποτελεί μια εστιασμένη προσπάθεια για την προώθηση της διδακτικής μεθοδολογίας της αποτελεσματικής διαφοροποιημένης διδασκαλίας και εργασίας. Για την υλοποίηση του σχεδίου συνεργάστηκαν εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου, της Ρουμανίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας. Μέσα από το σχέδιο δημιουργήθηκαν εργαλεία επαγγελματικής μάθησης για τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών (teacher trainers) αλλά και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, ενώ μέσα από τις δραστηριότητες του σχεδίου επιμορφώθηκαν και υποστηρίχθηκαν εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή της αποτελεσματικής διαφοροποίησης της διδασκαλίας και την αξιολόγησή της. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πήρε τη μορφή σεμιναρίων και τη μορφή επιμόρφωσης και στήριξης σε σχολική βάση, κάτι που συνέβαλε σημαντικά στη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων, συμβάλλοντας παράλληλα ουσιαστικά στη συστηματική εφαρμογή και διατήρηση της διδακτικής αυτής προσέγγισης. Βασικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία εγχειριδίου για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με τίτλο “Α teachers’ Guide to Diferentiated Instruction”, το οποίο και μεταφράστηκε σε 5 γλώσσες. Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον κάθε εκπαιδευτικό στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας του (http://www.didesu.cy.net/guide.php). Σημαντική δράση του σχεδίου αποτέλεσε η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας μάθησης (www.didesu.cy.net) για την εξ αποστάσεως στήριξη των εκπαιδευτικών. Στην πλατφόρμα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρουν επιμορφωτικό υλικό (παρουσιάσεις, άρθρα, χρηστικά κείμενα κ.ά) και εκπαιδευτικό υλικό (πρακτικές και τεχνικές διαφοροποίησης, παραδείγματα δραστηριοτήτων, διαφοροποιημένα φύλλα εργασίας κ.ά.). Παράλληλα, η πλατφόρμα αποτέλεσε και αποτελεί μέσο επικοινωνίας εκπαιδευτικών και ειδικών σε θέματα διαφοροποίησης, ενώ δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, πέραν από την απόκτηση αρχείων, να ανεβάσουν οι ίδιοι τα δικά τους αρχεία και να τα μοιραστούν με τους συναδέλφους τους. Με την ολοκλήρωση του σχεδίου, διοργανώθηκε διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Προγράμματος στο facebook (DiDeSu Community) ή να επικοινωνήσετε στο email didesu@cyearn.pi.ac.cy

Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Τίτλος Σχεδίου: Intraprise – “Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment” Ίδρυμα/Οργανισμός (εταίρος στο Σχέδιο): Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, Ερευνητικό Κέντρο «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» Συντονιστής Κυπριακού Ιδρύματος: Δρ. Διόφαντος Γλ. Χατζημιτσής (d.hadjimitsis@cut.ac.cy) Άτομο επικοινωνίας: Μάριος Τζουβάρας (marios.tzouvaras@cut.ac.cy) Χώρες προέλευσης των συνεργαζόμενων φορέων: Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο και Ρουμανία Ιστότοπος Σχεδίου: http://www.intraprise-project.eu/ Περίοδος Υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2017

Το σχέδιο Intraprise – “Infusing entrepreneurial skills in the corporate ICT environment” υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία 9 οργανισμών από 6 χώρες της Ε.E. και συγκεκριμένα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εταιρεία RNDO (Κύπρος), τους οργανισμούς MTC sprl και EUROCIO (Βέλγιο), τις εταιρείες Μίλητος Συμβουλευτική Α.Ε. και Found.ation (Ελλάδα), την εταιρεία Melius s.r.l (Ιταλία), την εταιρεία Singular Logic (Ρουμανία), και τον οργανισμό Rambla Asesores (Ισπανία). Στα πλαίσια του έργου, αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να βοηθήσει εργαζομένους και στελέχη εταιρειών του χώρου των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ) και άλλων χώρων να υιοθετήσουν ενδο-επιχειρηματική κουλτούρα και τρόπο οργάνωσης. Η προστιθέμενη αξία του σχεδίου αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της καινοτομίας τόσο των εταίρων του έργου όσο και των ενδιαφερόμενων μερών από τον ακαδημαϊκό και τον επιχειρηματικό χώρο. Στα παραπάνω βασίστηκε και η επιτυχημένη υποβολή της πρότασης EXCELSIOR, στα πλαίσια του Horizon 2020, για την αναβάθμιση του ερευνητικού κέντρου «ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ» σε κέντρο αριστείας. Για το σωστό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε, συλλέχθηκαν στοιχεία αναφορικά με υφιστάμενες πρακτικές και μοντέλα διοίκησης, που συγκροτούν την οργανωτική κουλτούρα μιας εταιρείας. Το υλικό, στη συνέχεια, προσαρμόσθηκε σε μια δωρεάν διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα που επιτρέπει το συνδυασμό πρόσωπο-με-πρόσωπο και εξ αποστάσεως μάθησης. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, το εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάσθηκε σε επιχειρήσεις ΤΠΕ στις χώρες των συνεργαζόμενων φορέων, με συμμετέχοντες από κάθε χώρα να χρησιμοποιούν πιλοτικά την εκπαιδευτική πλατφόρμα για χρονικό διάστημα 3 μηνών, με στόχο να δοκιμασθεί στην πράξη, να αξιολογηθεί, και να βελτιστοποιηθεί, με απώτερο στόχο την αξιοποίησή της σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πέρα από τον χρονικό ορίζοντα του έργου.

Βασική Δράση 2 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 2 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 2 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 2 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 2 – Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση


Βασική Δράση 2

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Τίτλος Σχεδίου: “EDIPUS : European Digital Portfolio for University Students” Ίδρυμα/Οργανισμός (Συντονιστικό ίδρυμα): European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC) Συντονιστής έργου: Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης, Πρόεδρος EAEC Εταίροι: Instituto Superior de Engenharia do Porto (Πορτογαλλία), Enoros Consulting (Κύπρος), University of Piraeus Research Centre (Ελλάδα), UNIMED Mediterranean Universities Union (Ιταλία), ERASMUS Student Network (Βέλγιο), University of Vienna (Αυστρία), Eurocrea Merchant (Ιταλία), Fundacion Universidad Empresa Murcia (Ισπανία) Ιστότοπος Σχεδίου: www.edipus.me Περίοδος Υλοποίησης: 2015-2017

Εννέα οργανισμοί από οκτώ χώρες συνεργάστηκαν στο σχέδιο που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2, για να δημιουργήσουν μαζί το Ψηφιακό Χαρτοφυλάκιο EDIPUS – Digital Portfolio for University Students. Όλοι οι εταίροι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν πανεπιστήμια, Ευρωπαϊκούς φοιτητικούς συνδέσμους, δίκτυα πανεπιστημίων, ερευνητικά κέντρα, μη-κυβερνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες, συνέβαλαν ουσιαστικά στην υλοποίηση του σχεδίου, με βάση τις δικές τους εμπειρίες και γνώσεις. Το σχέδιο EDIPUS δημιούργησε ένα νέο εργαλείο, την Πύλη του Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου (Digital Portfolio Portal - DPP), το οποίο υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, τις ανάγκες απασχολησιμότητας των φοιτητών και των νέων. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει στους φοιτητές μια ψηφιακή περιοχή όπου μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους χαρτοφυλάκιο εμπειριών και προσόντων, με ένα δημιουργικό και επαγγελματικό τρόπο. Επιπλέον, στα πλαίσια του σχεδίου EDIPUS, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων των ψηφιακών χαρτοφυλακίων. Οι εργοδότες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εν λόγω βάση και να επιλέξουν υποψηφίους για τις ανάγκες της επιχείρησής τους, έχοντας πλέον πρόσβαση όχι μόνο σε ένα βιογραφικό, αλλά και σε επιπρόσθετα διαφανή δεδομένα με αποδεικτικά στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες. Με βάση αυτά, οι εργοδότες μπορούν να αξιολογούν τις δημιουργικές ικανότητες ενός υποψηφίου καθώς και τις επικοινωνιακές του δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου, διοργανώθηκαν πιλοτικά εργαστήρια με φοιτητές και εκπροσώπους πανεπιστημίων, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους εκπροσώπους των εταίρων, πολλαπλασιαστικές συναντήσεις για τη διάχυση των αποτελεσμάτων και Ευρωπαϊκός διαγωνισμός καλύτερου Ψηφιακού Χαρτοφυλακίου 2017. Είναι, επίσης, γεγονός ότι το EDIPUS, ως εργαλείο αρχειοθέτησης και παρουσίασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακαδημαϊκούς σκοπούς, αφού στο πλαίσιο ενός μαθήματος μπορεί ο καθηγητής να ζητήσει από τους φοιτητές του να καταχωρούν και να παρουσιάζουν τις εργασίες τους μέσω αυτού.

Βασική Δράση 2 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2 – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


Βασική Δράση 2

Εκπαίδευση Ενηλίκων


Τίτλος Σχεδίου: Online Game for Entrepreneurship and Innovation - EntrInnO Ίδρυμα/Οργανισμός (Συντονιστικό Ίδρυμα): Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology - CARDET Συντονιστής έργου: Δρ. Σωτήρης Θεμιστοκλέους Χώρες προέλευσης των συνεργαζόμενων σχολείων: Ελλάδα, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία, Μάλτα, Λιθουανία, Ρουμανία Ιστότοπος Σχεδίου: http://entrinno.org/ Περίοδος Υλοποίησης: 2015 – 2017

Το Ευρωπαϊκό έργο EntrInnO έφερε σε συνεργασία εννέα εταίρους, από οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού με θέμα την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το έργο, λαμβάνοντας υπόψη διάφορα πλαίσια, όπως το Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό πλαίσιο δεξιοτήτων EntreComp, το οποίο περιγράφει τις καίριες δεξιότητες για το/τη σύγχρονο/η επιχειρηματία, δημιούργησε μια σειρά από παιχνιδοποιημένες αποστολές, οι οποίες προσομοιώνουν ένα διαγωνισμό επιχειρηματικότητας. Το EntrInnO παρέχει μια παιχνιδοποιημένη μαθησιακή εμπειρία, μέσα από την οποία οι νέοι πειραματίζονται σε διάφορα σενάρια. Οι ενδιαφερόμενοι (παίκτες) εγγράφονται και ξεκινούν μια πορεία επίλυσης επιχειρηματικών προκλήσεων σχετικά με τη δημιουργία ιδεών, την ένταξη στην αγορά, τη δημιουργία ομάδας και συνεργατών, τη διαχείριση οικονομικών πόρων, και την ανάπτυξη της εταιρείας. Στην τελική φάση, οι χρήστες παρουσιάζουν την ιδέα που έχουν αναπτύξει μέσα από τις διάφορες φάσεις του παιχνιδιού. Μέρος της καινοτομίας του EntrInnO είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνει ένα καινοτόμο τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο ελκύει το ενδιαφέρον των χρηστών και προκαλεί την ενεργό ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Επίσης, ως εργαλείο, συντείνει στην επικύρωση της χρήσης των παιχνιδιών και της παιχνιδοποίησης, γενικότερα, στη μάθηση. Μέσα από τις πρακτικές και τα εργαλεία επικοινωνίας που προσφέρει, μπορεί να ενδυναμώσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων, δημιουργώντας έτσι ιδανικές καταστάσεις για συλλογική εξέλιξη ιδεών, ανάπτυξη συνεργασιών, αλλά και εποικοδομητική ανατροφοδότηση. Μέσα από τέτοιες πρακτικές, ενδυναμώνεται παράλληλα και ο στόχος της ΕΕ για μια σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας. Το EntrInnO συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο εφαρμογής, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων, παρέχοντας στήριξη για την προσαρμογή και υιοθέτησή του, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε τάξης.

Βασική Δράση 2 – Εκπαίδευση Ενηλίκων


Βασική Δράση 2 – Εκπαίδευση Ενηλίκων


Βασική Δράση 2

Σχολική Εκπαίδευση – Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων


Τίτλος Σχεδίου: EUROPE WEB WALKING Ίδρυμα/Οργανισμός (Συντονιστικό Σχολείο): Δημοτικό Σχολείο Πάφου Ε΄ - Αγίου Δημητρίου Συντονιστής Σχεδίου: Γεώργιος Γεωργίου Χώρες προέλευσης των συνεργαζόμενων σχολείων: Πορτογαλία, Πολωνία, Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Τσεχία και Τουρκία Ιστότοπος Σχεδίου: http://europewebwalking.webnode.cz/ Περίοδος Υλοποίησης: 2014 – 2017

Στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής της διάστασης, το σχολείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus +, συνάπτοντας συμφωνία με οκτώ άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την Ευρώπη, για να υλοποιήσουν μαζί ένα σχέδιο εργασίας με τίτλο «EUROPE WEB WALKING». Το "Europe Web Walking" δεν ήταν μόνο ένα εικονικό ταξίδι, μέσω διάφορων δραστηριοτήτων στις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ένα μέσο ενίσχυσης εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους ως πολίτες και την είσοδό τους στον κόσμο της εργασίας. Με τη χρήση των ΤΠΕ, οι μαθητές μας «ταξίδεψαν» διαδικτυακά στις χώρες των εταίρων, γνώρισαν και εκτίμησαν έργα τέχνης, αξιοθέατα, μνημεία, σημαντικές προσωπικότητες, την παραδοσιακή κουζίνα, την κουλτούρα και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων στις συγκεκριμένες χώρες. Ετοίμασαν και αντάλλαξαν με τους εταίρους δραστηριότητες όπως κρυπτόλεξα, σταυρόλεξα, επίλυση προβλημάτων, εικαστικά παιχνίδια, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού κτλ. Έτσι ανέπτυξαν τις ικανότητες του συλλογισμού, της ομαδικότητας και της συνεργασίας. Επίσης, βελτίωσαν τις γνώσεις τους στις ξένες γλώσσες και τις δεξιότητές τους στη χρήση των ΤΠΕ. Επιπρόσθετα, τα παιδιά απέκτησαν αυτοπεποίθηση και αποδέχτηκαν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορετικότητα. Όλες οι δραστηριότητες και το υλικό που παράχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του σχεδίου.

Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση – Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση – Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση – Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση – Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων


Βασική Δράση 2 – Σχολική Εκπαίδευση – Συμπράξεις μεταξύ μόνο σχολείων


eTwinning


Τίτλος Διαδικτυακού Σχεδίου: «OPEN THE GATES TO THE UNIVERSE» Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας-Φώτης Πίττας Συντονιστής Σχεδίου στην Κύπρο: Γεώργιος Κωνσταντίνου Συνεργαζόμενες χώρες: Κύπρος, Ρουμανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Μολδαβία Ιστότοπος σχεδίου: https://twinspace.etwinning.net/12520/home http://gatestotheuniverse.blogspot.com.cy/

Περίοδος Υλοποίησης: 2015 - 2016

Στόχος του έργου ήταν οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με διάφορες πτυχές της επιστήμης του διαστήματος και της αστρονομίας, με κατάληξη τη γνωριμία με τον διαστημικό εξερευνητή Ροζέττα και τη μελέτη του. Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Δάσους Άχνας-Φώτης Πίττας συνεργάστηκαν με ομάδες παιδιών από τη Ρουμανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και τη Μολδαβία. Τον συντονισμό του έργου είχε ο διευθυντής του σχολείου, κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, για την υλοποίηση του εργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Εύα Σιεκκερή, Κατερίνα Φιλιππίδου και Νικολέττα Κοντού και σ’αυτό συμμετείχαν όλοι οι μαθητές της Β΄ τάξης της σχολικής χρονιάς 2015-2016. Εκπαιδευτικοί και μαθητές προσέγγισαν το θέμα διαθεματικά και με βάση ύλη που περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα της Κύπρου. Οι εμπλεκόμενοι συνεργάστηκαν με τέσσερα άλλα σχολεία της Ευρώπης, αντάλλαξαν ιδέες και μεθόδους, λειτούργησαν ως ομάδα και δούλεψαν συλλογικά για την επιτυχία του έργου. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν ποικιλία μεθόδων για ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων που αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης στη Κύπρο. Μέσα από τα μαθήματα της Γλώσσας, των Αγγλικών και του «Γνωρίζω το Περιβάλλον μου», οι μαθητές μίλησαν με τους συνεργάτες τους για τις χώρες τους, τις παραδόσεις τους και τις συνήθειές τους. Έμαθαν βασικές λέξεις στη γλώσσα των συνεργατών τους και ανέπτυξαν το λεξιλόγιό τους για τα συγκεκριμένα θέματα. Δημιούργησαν ιστορίες στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες μελέτησαν τον καιρό, το ηλιακό σύστημα και διάφορα αστρονομικά φαινόμενα. Γνώρισαν διάσημους αστροναύτες και αστρονόμους, παλιούς και σύγχρονους, και έμαθαν για τη ζωή στο διάστημα. Ακόμη, σχεδίασαν και εκτέλεσαν πειράματα για μελέτη φυσικών φαινομένων, σχετικών με τον καιρό και το διάστημα. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, αξιοποίησαν διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών, δημιουργία παιχνιδιών ή κουίζ και παρουσίαση των εργασιών τους. Το έργο είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στους μαθητές όσο και στους εκπαιδευτικούς. Το έργο μας τιμήθηκε με την Εθνική αλλά και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας eTwinning και το ειδικό Ευρωπαϊκό Βραβείο eTwinning 2017, «Marie Skłodowska Curie», το οποίο απονέμεται σε έργα που προάγουν τις θετικές επιστήμες.

eTwinning


eTwinning


eTwinning


eTwinning


eTwinning


Τίτλος Σχεδίου: Learning to think in a Digital Society Σχολείο: Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Γ΄ Συμμετέχουσα: Νικολέτα Καπίλλα Πόλη/Χώρα διεξαγωγής Συνεδρίου: Αθήνα, Ελλάδα Περίοδος Υλοποίησης: 28-30/09/2017 Από τις 28 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017 είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στο Θεματικό Συνέδριο «Learning to think in a digital society», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η συμμετοχή μου αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη και ξεχωριστή εμπειρία. Κατ’ αρχήν, διδάχτηκα καινούριες έννοιες κι ενημερώθηκα για νέες ιδέες και εργαλεία που μπορώ να αξιοποιήσω στην καθημερινή μου πρακτική. Επιπρόσθετα, συνάντησα από κοντά διακεκριμένους επιστήμονες, ενώ γνωρίστηκα με εκπαιδευτικούς από διάφορες χώρες, με τους οποίους συνεργαστήκαμε, μοιραστήκαμε εμπειρίες και ανταλλάξαμε απόψεις, διευρύνοντάς έτσι τους εκπαιδευτικούς μας ορίζοντες. Το συνέδριο περιλάμβανε ομιλίες, διαλέξεις κι εργαστήρια και εστίασε στην υπολογιστική σκέψη. Πρόκειται για μια δεξιότητα που αντιπροσωπεύει μια στάση και ένα σύνολο δεξιοτήτων που πρέπει να αποκτήσουμε όλοι. Στόχος του συνεδρίου ήταν ο δημόσιος διάλογος σχετικά με α) την εισαγωγή της υπολογιστικής σκέψης στην εκπαίδευση και β) την προετοιμασία των εκπαιδευτικών, ώστε να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής και υπολογιστικής σκέψης στα σχολεία και στις δραστηριότητες eTwinning που υλοποιούν. Λαμβάνοντας μέρος σε αυτό το συνέδριο, γνώρισα στην πράξη τα θετικά της δια βίου μάθησης και συνειδητοποίησα τη διαχρονικότητα του «γηράσκω δ’ αεί πολλά διδασκόμενος». Είναι τόσες πολλές οι τεχνολογικές καινοτομίες που εμφανίζονται διαρκώς και οι οποίες επηρεάζουν την εκπαίδευση, που καθιστούν αδήριτη ανάγκη τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών! Σε αυτό μπορεί να συμβάλει το eTwinning, καθώς παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συνεχίζουν την επαγγελματική τους κατάρτιση μέσα από επί τόπου ή online ευκαιρίες μάθησης. Τέλος, με το πέρας του συνεδρίου, συνειδητοποίησα το ρόλο των εκπαιδευτικών ως φορέων κοινωνικής αλλαγής. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έχουμε τη θέληση αλλά και τις γνώσεις.

eTwinning


eTwinning


eTwinning


eTwinning


eTwinning

Profile for erasmus

Good practices All  

Good practices All  

Advertisement